ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA

76 34 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2017, 23:26

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNHDANH MỤC SƠ ĐỒMỞ ĐẦU1Lí do chọn đề tài1Tính cấp thiết của đề tài2Nơi thực hiện đề tài2Mục tiêu thực hiện đề tài2Tóm tắt nội dung đề tài2Phương pháp nghiên cứu3Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG41.1.TỔNG QUAN VỀ THAN ĐÁ41.1.1.Các khái niệm liên quan41.1.2.Phân bố và trữ lượng41.1.3.Ứng dụng61.1.4.Khai thác71.2.MỎ THAN CỌC SÁU91.2.1.Thông tin chung91.2.2.Mỏ than Cọc Sáu (HNX – TC6)101.2.3.Thành phần, cấu tạo của than đá tại mỏ111.3.TUYỂN NỔI141.3.1.Khái niệm chung141.3.2.Phân loại161.3.3.Ứng dụng của tuyển nổi171.3.4.Tuyển nổi than181.3.5.Tuyển nổi DAF191.3.6.Thuốc tuyển201.4.NƯỚC THẢI GIẢ ĐỊNH221.4.1.Nước thải thực tế221.4.2.Nước thải than giả định22Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH242.1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYỂN NỔI242.1.1. Mô phỏng lại mô hình Cộng Hòa Séc242.1.2. Xây dựng mô hình tuyển nổi quy mô phòng thí nghiệm262.2. CHẤT HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG TUYỂN NỔI272.3. VẬN HÀNH MÔ HÌNH312.3.1. Chuẩn bị khoáng sản312.3.2. Chạy mẫu322.3.3. Công thức tính toán kết quả332.3.4. Tìm điểm tối ưu đối với các loại thuốc tuyển34Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH353.1. HIỆU QUẢ THU HỒI THAN353.1.1 Hiệu quả thu hồi than mịn đối với thuốc tuyển Flotakol353.1.2. Hiệu quả thu hồi thn mịn đối với thuốc tuyển dầu hỏa trong 3 phút383.2. SO SÁNH HIỆU QUẢ TUYỂN GIỮA 3 LOẠI THUỐC TUYỂN (DẦU HỎA – DẦU VỪNG – FLOTAKOL)573.2.1. Hiệu quả thu hồi than mịn tại điểm tối ưu của dầu hỏa57Tại điểm tối ưu dầu hỏa573.2.2. Hiệu quả thu hồi than mịn tại điểm tối ưu của dầu vừng583.2.3.Hiệu quả than mịn đến cỡ hạt của thuốc tập hợp Foltakol.58KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ60KẾT LUẬN60KIẾN NGHỊ60TÀI LIỆU THAM KHẢO61PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG KHƯƠNG THỊ PHƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA HÀ NỘI, 2017 ᄃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG KHƯƠNG THỊ PHƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG KHƯƠNG THỊ PHƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA Ngành : Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Mã ngành: 52 51 04 06 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS PHẠM ĐỨC TIẾN TS CHU THỊ THU HÀ HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng, Đồ Án tốt nghiệp: “Đánh giá hiệu thu hồi than mịn từ nước thải than giả định, Mỏ than Cọc Sáu với thuốc tuyển DẦU HỎAvới thuốc tuyển FLOTAKOL”, chưa cá nhân hay tổ chức phát hành sử dụng trước Toàn thông tin, thí nghiệm thực trình làm mô hình hoàn toàn thực cá nhân em hướng dẫn giảng viên Phạm Đức Tiến, không sử dụng thông tin kết có sẵn làm báo cáo Các thông tin, tài liệu tham khảo sách chuyên ngành có liên quan Kết thí nghiệm chỉnh sửa, trước báo cáo, kết xác sau chạy mẫu thực mô hình Một lần em xin cam đoan thông tin em cung cấp thật Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017 Sinh viên thực Khương Thị Phương LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Đức Tiến – Giảng viên trường Đại Học Tài nguyên Môi Trường Hà Nội, trực tiếp hướng dẫn em suất thời gian thực đồ án Đồng thời em gửi lời cảm ơn tới thầy, cô Phòng Thí Nghiệm trường, tạo điều kiện địa điểm chạy mô hình cung cấp trang thiết bị cần thiết để em hoàn thành đồ án theo kế hoạch với hiệu tốt Cùng với nỗ lực thân trình thực mô hình, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức công việc bạn nhóm Điều hỗ trợ em, cổ vũ em hoàn thành mô hình, đồng thời em học số kỹ cần thiết như: làm việc nhóm, tìm kiếm thông tin, giao tiếp Một lần em gửi lời cảm ơn tới bạn nhóm làm mô hình Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại Học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội tận tình giảng dậy, truyền đat cho em kiến thức vô quý giá tạo cho em tảng vững đề thực mô hình Trong suất trình học tập, nghiên cứu Trường em tích lũy kiến thức bổ ích thực tế để tìm kiếm công việc phù hợp sau trường Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017 Sinh viên thực Khương Thị Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG .4 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH 23 2.1 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYỂN NỔI 24 2.1.1 Mô lại mô hình Cộng Hòa - Séc 24 2.1.2 Xây dựng mô hình tuyển quy mô phòng thí nghiệm 26 2.2 Chất hóa học sử dụng tuyển 27 2.3 VẬN HÀNH MÔ HÌNH .32 2.3.1 Chuẩn bị khoáng sản 32 2.3.2 Chạy mẫu 32 Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 36 3.1 HIỆU QUẢ THU HỒI THAN 36 3.1.1 Hiệu thu hồi than mịn thuốc tuyển Flotakol 36 3.1.2 Hiệu thu hồi thn mịn thuốc tuyển dầu hỏa 37 3.1.3 Sử dụng thuốc tập hợp – Dầu vừng 48 3.2 SO SÁNH HIỆU QUẢ TUYỂN GIỮA LOẠI THUỐC TUYỂN (DẦU HỎA – DẦU VỪNG – FLOTAKOL) 58 3.2.1 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu hỏa 58 3.2.2 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu vừng 60 3.2.3.Hiệu than mịn đến cỡ hạt thuốc tập hợp Foltakol 60 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG .4 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH 23 2.1 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYỂN NỔI 24 2.1.1 Mô lại mô hình Cộng Hòa - Séc 24 2.1.2 Xây dựng mô hình tuyển quy mô phòng thí nghiệm 26 2.2 Chất hóa học sử dụng tuyển 27 2.3 VẬN HÀNH MÔ HÌNH .32 2.3.1 Chuẩn bị khoáng sản 32 2.3.2 Chạy mẫu 32 Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 36 3.1 HIỆU QUẢ THU HỒI THAN 36 3.1.1 Hiệu thu hồi than mịn thuốc tuyển Flotakol 36 3.1.2 Hiệu thu hồi thn mịn thuốc tuyển dầu hỏa 37 3.1.3 Sử dụng thuốc tập hợp – Dầu vừng 48 3.2 SO SÁNH HIỆU QUẢ TUYỂN GIỮA LOẠI THUỐC TUYỂN (DẦU HỎA – DẦU VỪNG – FLOTAKOL) 58 3.2.1 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu hỏa 58 3.2.2 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu vừng 60 3.2.3.Hiệu than mịn đến cỡ hạt thuốc tập hợp Foltakol 60 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG .4 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH 23 2.1 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYỂN NỔI 24 2.1.1 Mô lại mô hình Cộng Hòa - Séc 24 2.1.2 Xây dựng mô hình tuyển quy mô phòng thí nghiệm 26 2.2 Chất hóa học sử dụng tuyển 27 2.3 VẬN HÀNH MÔ HÌNH .32 2.3.1 Chuẩn bị khoáng sản 32 2.3.2 Chạy mẫu 32 Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 36 3.1 HIỆU QUẢ THU HỒI THAN 36 3.1.1 Hiệu thu hồi than mịn thuốc tuyển Flotakol 36 3.1.2 Hiệu thu hồi thn mịn thuốc tuyển dầu hỏa 37 3.1.3 Sử dụng thuốc tập hợp – Dầu vừng 48 3.2 SO SÁNH HIỆU QUẢ TUYỂN GIỮA LOẠI THUỐC TUYỂN (DẦU HỎA – DẦU VỪNG – FLOTAKOL) 58 3.2.1 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu hỏa 58 3.2.2 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu vừng 60 3.2.3.Hiệu than mịn đến cỡ hạt thuốc tập hợp Foltakol 60 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CHUNG .4 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH 23 2.1 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYỂN NỔI 24 2.1.1 Mô lại mô hình Cộng Hòa - Séc 24 2.1.2 Xây dựng mô hình tuyển quy mô phòng thí nghiệm 26 2.2 Chất hóa học sử dụng tuyển 27 2.3 VẬN HÀNH MÔ HÌNH .32 2.3.1 Chuẩn bị khoáng sản 32 2.3.2 Chạy mẫu 32 Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 36 3.1 HIỆU QUẢ THU HỒI THAN 36 3.1.1 Hiệu thu hồi than mịn thuốc tuyển Flotakol 36 3.1.2 Hiệu thu hồi thn mịn thuốc tuyển dầu hỏa 37 3.1.3 Sử dụng thuốc tập hợp – Dầu vừng 48 3.2 SO SÁNH HIỆU QUẢ TUYỂN GIỮA LOẠI THUỐC TUYỂN (DẦU HỎA – DẦU VỪNG – FLOTAKOL) 58 3.2.1 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu hỏa 58 3.2.2 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu vừng 60 3.2.3.Hiệu than mịn đến cỡ hạt thuốc tập hợp Foltakol 60 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Năng lượng kỷ 21 vấn đề nóng toàn cầu Khi nguồn nhiên liệu dầu khí khí đốt dự báo cạn kiệt vòng 50 đến 60 năm tới, dẫn đến giá dầu khí ngày tăng cao làm cho nhiều nghành sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguồn nhiên liệu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt quốc gia nhập dầu khí Việt Nam nằm top nước tiêu thụ lượng tương đối lớn so với khu vực giới Nhu cầu than riêng cho ngành điện vào năm 2020 với công suất nhà máy điện than 36 nghìn MW để sản xuất 154,44 tỷ kWh, tiêu thụ 67,3 triệu than Năm 2030, công suất nhà máy nhiệt điện than 75.748,8 MW để sản xuất 391,980 tỷ kWh, tiêu thụ tới 171 triệu than Thành Than đá nguồn nhiên liệu sản xuất điện lớn giới, nguồn thải khí carbon dioxide lớn nhất, xem nguyên nhân hàng đầu gây nên tượng nóng lên toàn cầu Than đá khai thác từ mỏ than lộ thiên lòng đất Ngành công nghiệp khai thác than ngành vô quan trọng Cùng với phát triển ngành công nghiệp khác, khai thác than trú trọng đầu tư, giới hóa để đảm bỏ khai thác với trữ lượng lớn, hiệu cao Bên cạnh trình khai thác chế biến than sử dụng loại thiết bị thô sơ, loại máy móc cũ, lạc hậu, gây lên tác động xấu tới môi trừng trình sản xuất Điển hình tác động đến môi trường tự nhiên : Nước, không khí, đất, , sức khỏe người Khai thác mỏ lộ thiên cần lượng lớn nước để rửa than khắc phục bụi Để thỏa mãn nhu cầu này, mỏ chiếm nguồn nước mặt nước ngầm cần thiết cho công nghiệp sinh hoạt vùng lân cận, khai thác ngầm đất có đặc điểm tương tự không cần lượng nước để kiểm soát bụi cần nhiều nước để rửa than Bên cạnh đó, việc cung cấp nước Nước thải từ mỏ than có chứa nhiều thành phần đáng ý hàm lượng than sót lại với kích thước nhỏ số thành phần trình khai thác than đá mỏ, gây nên vấn đề môi trường Lượng than mịn tồn nước thải than chiếm tỷ lệ cao tái thu hồi để Bảng 3.16: Kết thu hồi than mịn sử dụng dung dịch dầu thông - mỏ than Cọc sáu – phút Thời gian 21/04/2017 Mẫu M1 M2 M3 M4 M5 Lượng dầu Lượng dầu Mức nước KL sau % cỡ vừng (ml) thông (ml) sàng (g) hạt 0.5 2.688 2.695 2.714 2.681 2.677 mm 8.796 8.818 8.881 8.773 8.760 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.13 0.15 0.18 0.2 0.23 (ml/1p) 300 300 300 300 300 Biểu đồ 3.16: So sánh hiệu thu hồi than mịn qua thí nghiệm phút Nhận xét: - Điểm thu than mịn hiệu suất cao 0.18 ml đạt 8.881 % - Vậy điểm tối ưu chạy mẫu thời gian phút điểm có liều lượng 0.18ml Kết chạy mẫu phút Bảng 3.17: Kết thu hồi than mịn sử dụng dung dịch dầu thông - mỏ than Cọc sáu – phút 53 Lượng dầu Lượng dầu Mức nước KL sau % cỡ Thời gian Mẫu vừng (ml) thông (ml) (ml/1p) sàng (g) hạt 0.5 21/04/2017 M1 M2 M3 M4 M5 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.13 0.15 0.18 0.2 0.23 300 300 300 300 300 0.141 0.145 0.145 0.143 0.139 mm 0.461 0.474 0.474 0.468 0.455 Biểu đồ 3.17: So sánh hiệu thu hồi than mịn qua thí nghiệm phút Nhận xét: - Điểm thu than mịn hiệu suất cao 0.18 ml 0.15 đạt 0.474% - Vậy điểm tối ưu chạy mẫu thời gian phút điểm có liều lượng 0.18 ml 0.15 ml 54 Nhận xét chung: - Như điểm tối ưu dầu thông điểm có liều lượng 0.18 ml, hiệu thu hồi than mịn đến cỡ hạt 0.5mm 54.136 % - Lượng than lại không tuyển lên phần chiếm khoảng với cỡ hạt đến 1mm 4.3% phần lại hao hụt trình thực thí nghiệm e Chạy mẫu với lưu lượng nước cấp vào cho mô hình Kết chạy mẫu phút Bảng 3.18: Kết thu hồi than mịn mỏ than Cọc sáu – lưu lượng cấp vào phút Thời gian 06/04/2017 Mẫu M1 M2 M3 Lượng dầu Lượng dầu Mức nước KL sau % cỡ vừng (ml) thông (ml) sàng (g) hạt 0.5 12.162 19.009 19.506 mm 40.231 62.200 63.826 0.72 0.72 0.72 0.18 0.18 0.18 (ml/1p) 200 300 350 Biểu đồ 3.18: So sánh hiệu thu hồi than mịn qua thí nghiệm phút Nhận xét: 55 - Với mức nước cấp vào 350 ml/1 phút hiệu thu hồi than mịn đến cỡ hạt 0.5 mm, đạt 63.826 % Kết chạy mẫu phút Bảng 3.19: Kết thu hồi than mịn mỏ than Cọc sáu – lưu lượng cấp vào phút Thời gian 22/04/2017 Mẫu M1 M2 M3 Lượng Lượng dầu Mức KL sau % cỡ dầu vừng thông (ml) nước sàng (g) hạt 0.5 (ml) 0.72 0.72 0.72 0.18 0.18 0.18 (ml/1p) 200 300 350 2.664 2.714 2.814 mm 8.717 8.881 9.208 Biểu đồ 3.19: So sánh hiệu thu hồi than mịn qua thí nghiệm phút Nhận xét: - Với mức nước cấp vào 350 ml/1 phút hiệu thu hồi than mịn đến cỡ hạt 0.5 mm, đạt 9.208 % Kết chạy mẫu thời gian phút Bảng 3.20: Kết thu hồi than mịn mỏ than Cọc sáu – lưu lượng cấp vào phút Thời gian Mẫu Lượng dầu Lượng dầu Mức nước KL sau % cỡ vừng (ml) thông (ml) sàng (g) hạt 56 (ml/1p) 22/04/2017 M1 M2 M3 0.72 0.72 0.72 0.18 0.18 0.18 200 300 350 0.138 0.145 0.208 0.5mm 0.452 0.474 0.681 Biểu đồ 3.20: So sánh hiệu thu hồi than mịn qua thí nghiệm phút Nhận xét - Với mức nước cấp vào 350 ml/1 phút hiệu thu hồi than mịn đến cỡ hạt 0.5 mm, đạt 0.681 % Nhận xét chung: - Như lưu lượng nước cấp vào 350 ml/phút hiệu thu hồi 73.715% - Lượng than mịn lại bị hao hụt chiếm 26.285 % - Có thể kết luận lưu lượng nước cấp vào mô hình trình vớt bọt ảnh hưởng tới hiệu vớt bọt khoảng thời gian - Đây cách khắc phục tạm thời chưa nghiên cứu phương pháp hớt bọt tối ưu - Điểm tối ưu dầu vừng sử dụng làm thuốc tuyển than mịn mỏ than Cọc Sáu điểm có lượng dầu vừng 0.72ml, dầu thông 0.18 ml, lưu lượng nước cấp vào 350ml/1p - Ta có bảng tổng hợp sau: Bảng 3.21: Kết thu hồi than mịn mỏ than Cọc sáu – Tại điểm tối ưu 57 Thời gian (.min.) 1.min 3.min 5.min ODPAD Khối lượng (gam) 19.506 22.310 22.518 0.033 Hiệu suất (%) 63.826 73.034 73.715 26.285 Biểu đồ 3.21: So sánh hiệu thu hồi than mịn theo thời gian điểm tối ưu Nhận xét chung: - Như điểm tối ưu dầu vừng điểm có liều lượng 0.72 ml, dầu thông 0.18ml, lưu lượng nướclaà 350ml/1p, hiệu thu hồi than mịn đến cỡ hạt 0.5mm 73.715 %.Đạt 45.056 % hiệu suất thu hồi than từ nướct hải than sử dụng mẫu than mỏ than Cọc Sáu - Lượng than lại không tuyển lên phần chiếm khoảng với cỡ hạt đến 0.5 mm 26.285% phần lại hao hụt trình thực thí nghiệm - Hiệu thu hồi than mịn giảm kéo dài thời gian chạy mẫu phút 3.2 SO SÁNH HIỆU QUẢ TUYỂN GIỮA LOẠI THUỐC TUYỂN (DẦU HỎA – DẦU VỪNG – FLOTAKOL) 3.2.1 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu hỏa Bảng 3.22: Kết thu hồi than mịn mỏ than Cọc sáu – Tại điểm tối ưu dầu hỏa Thời gian Mẫu 30/03/2017 M3 Hiệu suất thu hồi (%) 1.min 3.min 5.min 61.068 11.875 0.694 58 Nhận xét: - Hàm lượng than thu hồi điểm tối ưu (liều lượng dầu hỏa 0.43ml, dầu thông 0.15ml, lưu lượng nước cấp vào làm 350ml/1phut) lớn đạt gần 45,01% - Tính chất bọt khí điểm tối ưu thời gian chạy mẫu sau: + Trong phút: bọt lên đều, kích thước bóng khí lên to, bọt bền khó vỡ, chiều cao bọt lên từ 1,5 – mm, cỡ hạt chủ yếu đến 0.5mm + Trong phút: Bọt lên ít, chủ yếu bọt li váng, nhanh bị xẹp xuống, chiều cao từ 0.5 – 0.8 mm, cỡ hạt chủ yếu cỡ hạt lớn từ 0.5 – mm, bị lắng xuống đáy nhanh + Trong phút: Bọt không chứa than mà chủ yếu bọt nước, lên thời gian ngắn, chứa than - Hàm lượng thuốc tạo tuyển chứa nước thải cuối nên có tạo bọt, nhiên bọt dễ vỡ số lượng ít, lớp mỏng - Rất phù hợp để áp dụng tuyển loại than tỉnh dùng để sản xuất than cốc luyện kim áp dụng tốt cho loại than có độ tro cao Việt Nam 59 3.2.2 Hiệu thu hồi than mịn điểm tối ưu dầu vừng Bảng 3.23: Kết thu hồi than mịn mỏ than Cọc sáu – Tại điểm tối ưu dầu vừng Thời gian 22/04/2017 Mẫu M3 Hiệu suất thu hồi (%) 3.min 9.208 1.min 63.826 5.min 0.681 Nhận xét: Hàm lượng than thu hồi điểm tối ưu (liều lượng dầu hỏa 0.72 ml, dầu thông 0.18ml, lưu lượng nước cấp vào làm 350ml/1phut) lớn đạt gần 45.056 % - Tính chất bọt khí điểm tối ưu thời gian chạy mẫu sau: + Trong phút: bọt lên tương đối nhiều đều, có tính kết dính, không thấm nước , bọt lên bọt mịnkích thước bóng khí lên to, bọt bền khó vỡ, chiều cao bọt lên từ 1,7 – mm, cỡ hạt chủ yếu đến 0.5mm Bọt lên dễ bám dính vào thiết bị đựng mẫu + Trong phút: Bọt lên ít, chủ yếu bọt li váng, nhanh bị xẹp xuống, chiều cao từ 0.5 – 0.8 mm Bọt than thành cục nhỏ không thấm nước + Trong phút: Bọt không chứa than mà chủ yếu bọt nước, lên thời gian ngắn, chứa than, bọt có tính bết dính vón cục - Rất phù hợp để áp dụng tuyển loại than tỉnh dùng để sản xuất than cốc luyện kim áp dụng tốt cho loại than có độ tro cao Việt Nam 3.2.3.Hiệu than mịn đến cỡ hạt thuốc tập hợp Foltakol Bảng 3.24: Kết thu hồi than mịn mỏ than Lazy – Tại điểm tối ưu Flotakol Thời gian Mẫu 22/04/2017 M3 1.min 70.8 60 Hiệu suất thu hồi (%) 2.min 3.min 5.8 1.19 5.min 1.02 Bảng 3.25 : Kết thu hồi than mịn mỏ than – Tại điểm tối ưu loại thuốc tập hợp Thuốc tuyển M (g) H (%) Dầu hỏa 1.min 18.663 61.068 3.min 22.292 72.942 Dầu vừng 5.min 22.504 73.636 1.min 19.506 63.826 3.min 22.32 73.034 5.min 22.528 73.715 - Từ bảng nhận thấy + Hiệu thu hồi than mịn sử dụng thuốc tập hợp dầu vựng có hiệu cao so với sử dụng thuốc tập hợp dầu hỏa + Hiệu thu hồi than mịn hai loại thuốc tập hợp đạt cao khoảng 70% - Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu thu hồi + Thời gian chạy mẫu (1 phút, phút, phút) + Lượng nước cấp vào trình chạy mẫu (thúc đẩy hiệu thu hồi bọt) + Loại thuốc tấp hợp liều lượng thuốc tập hợp - Việc so sánh ta có kết luận: Dầu vừng có hiệu suất thu hồi cao so với dầu thông, điều có nghĩa tính chất dầu vừng phù hợp để áp dụng cho mô hình tuyển khoáng vùng mỏ than Cọc Sáu - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến trình tuyển nổi, thu hồi than mịn sau: + pH tối ưu cho tuyển than nằm khoảng từ 6- tối ưu thường khoảng pH = đạt suất tối đa than tập trung + Nhiệt độ bùn khoáng nằm khoảng – 50 oC Thực tế ảnh hưởng đến + Khí hậu trình oxy hóa ảnh hưởng đến trình tuyển than Than đá, khai thác đem vào tuyển có hiệu tiếp xúc với yếu tố thời tiết Để tránh tượng oxy hóa cách hòa tan lớp bề mặt bị oxy hóa, sử dụng dung dịch xút 1%, từ giữ cho trình môi trường định - Quá trình oxy hóa bề mặt than diễn điều kiện bình thường Hiện tượng hình thành nên nhóm axit bề mặt than giảm lượng than lên bề mặt KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 61 Như qua việc thực thí nghiệm thực tế ta rút kết luận sau: - Dầu hỏa dầu vừng hai loại thuốc tập hợp truyền thống sử dụng Việt Nam đem lại hiệu tuyển cao (hiệu suất đạt từ 45 – 53 %), thuốc tuyển Flotakol đạt 70% chủ yếu sử dụng nước - Tuy nhiên xét thành phần loại thuốc nhận Flotakol dầu hỏa có tính độc hại, ảnh hưởng tới môi trường người xử dụng,chính vị xu hướng nên sử dụng dầu vừng loại thuốc tập hợp nên ứng dụng nhiều tuyển khoáng dầu vừng chủ yếu chiết suất từ thực vật (dầu mè), thân thiện với môi trường, chi phí hợp lý lại nguồn nguyên liệu sẵn có địa phương - Đối với dầu hỏa Flotakol nên hạn chế áp dụng tính chất độc hại sản phẩm phụ có tính độc, ảnh hưởng xấu tới môi trường, sản phẩm thu hồi người vận hành, đồng thời chi phí cao nguyên liệu chiết suất sẵn đắt KIẾN NGHỊ Để phù hợp với xu hướng chung Việt Nam Thế giới phát triển bền vững, thân thiện với môi trường Qua trình nghiên cứu thực tế, theo quan điểm cá nhân đề xuất nên sử dụng thuốc tập hợp chiết suất từ thành phần tự nhiên, có sẵn chỗ như: dầu vừng, dầu lạc, dầu thông, hạnh nhân, hạn chế sử dụng thuốc tập hợp có tính chất hóa học hay thành phần độc việc tái thu hồi than mịn nước thải tuyển khoáng mỏ Việt nam nói chung mỏ than Cọc Sáu nói riêng TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 [1]PGS.TS Nguyễn Bơi,2004.Cơ Sở tuyển khoáng: Nhà xuất giao thông vận tải [2]CROZER, R.D flotation – Thory, reagents ant ore terting Pergamon pres,1992.ISBN 0-08-041864-3 [3] FECKO, P.NETORAdycizusoby upravi cernache – Inich kalu VSBTU ortrava, 2001.150s ISBN 80-7078-921-2 [4] ROU BICEK, V.Buchtele, j.uhli,zdroje, brocesy, uziti Ostrava, Montanex, 2002 173s.ISBN 80-7225-063-9 [5]https://vi.wikipedia.org/wiki/Than truy cập lần cuối ngày 14/05/2017 [6]http://www.yeumoitruong.vn/ truy cập lần cuối vào ngày 04/05/2017 63 PHỤ LỤC Thiết bị sử dụng thực đề tài PTN trường Tủ sây hóa chất quy mô PTN Bộ phận cấu thành nên mô hình Máy nghiền than quy mô PTN Cốc chạy mẫu Cốc hứng bọt Danh mục hình ảnh thí nghiệm sử dụng thuốc tập hợp dầu hỏa Mẫu bọt than chạy thời gian phút Mẫu than chạy đến phút Mẫu than chạy đến phút Danh mục hình ảnh thí nghiệm sử dụng thuốc tập hợp dầu vừng Mẫu bọt than chạy đến phút Nước thải than sau trình chạy mẫu Mẫu than chạy đến phút Mẫu than chạy đến phút ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG KHƯƠNG THỊ PHƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THU C TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG KHƯƠNG THỊ PHƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THU C TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA... Chương 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 36 3.1 HIỆU QUẢ THU HỒI THAN 36 3.1.1 Hiệu thu hồi than mịn thu c tuyển Flotakol 36 3.1.2 Hiệu thu hồi thn mịn thu c tuyển dầu hỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HỒI THAN MỊN TỪ NƯỚC THẢI THAN GIẢ ĐỊNH MỎ THAN CỌC SÁU VỚI THUỐC TUYỂN NỔI FLOTAKOL VÀ DẦU HỎA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay