Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đến lượng mưa ở khu vựcTrung Trung BỘ

37 50 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2017, 22:25

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN1.1. Dải hội tụ nhiệt đới1.1.1.Khái niệmTheo Khromov (1957)7:ITCZ là dải thời tiết xấu, hình thành bởi sự hội tụ của tín phong 2 bán cầu, của tín phong 1 bán cầu với tín phong bán cầu kia vượt xích đạo và chuyển hướng và tín phong mỗi bán cầu với đới tín phong gió tây xích đạo mở rộng. Có 3 mô hình của dải hội tụ nhiệt đới:Loại 1: Gần sát xích đạo, xảy ra ở Đại Tây Dương khi tín phong 2 bán cầu gặp nhau ở gần xích đạo. Loại dải hội tụ gió này có tần suất cao, tồn tại ngay trên bản đồ gió trung bình toàn cầu ở miền xích đạo ĐTD. Trong dải hội tụ nhiệt đới này, dải mây tích và mây vũ tích tạo thành dải có mật độ không đều. Chiều rộng của dải mây chừng 200 300m, chiều dài rất lớn, có trường hợp gần như bao quanh Trái Đất. Hình 1.1a: Mô hình ITCZ loại I.Loại 2: Dải hội tụ nhiệt đới là kết quả của sự hội tụ giữa tín phong Nam Bán Cầu vượt xích đạo chuyển hướng thành gió mùa tây nam với tín phong đông bắc Bắc Bán Cầu. Đặc điểm của loại dải hội tụ nhiệt đới này là nằm cách xa xích đạo, với khoảng cách này lực Coriolis đủ lớn để tạo các xoáy xoáy thuận thể hiện qua các xoáy mây trên ảnh mây vệ tinh. Hình 1.1b: Mô hình ITCZ loại II.Dải hội tụ nhiệt đới loại 2 đặc trưng cho dải hội tụ nhiệt đới ở Đông Nam Á và Biển Đông. Những xoáy thuận trên dải hội tụ nhiệt đới là nhiễu động ban đầu cho sự hình thành của bão ở Biển Đông.Loại 3: Tín phong hai bán cầu hội tụ với đới gió tây xích đạo mở rộng. Dải hội tụ nhiệt đới thứ ba là dải hội tụ kép với dải hội tụ chính ở Bắc Bán Cầu và dải hội tụ phụ ở Nam Bán Cầu với cường độ phát triển không lớn bằng dải hội tụ ở phía bắc. Loại dải hội tụ nhiệt đới này ít thấy hơn so với hai loại trên và chỉ xảy ra ở nơi đới gió tây xích đạo biểu hiện rõ. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nghiên cứu riêng em hướng dẫn khoa học ThS Phạm Minh Tiến Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn số liệu khác Ngoài đồ án sử dụng số nhận xét đánh giá tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung đồ án tốt nghiệp Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Ngô Duy Anh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện tốt đồ án này, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo khoa Khí tượng Thủy văn dạy dỗ, tận tình bảo em suốt năm tháng học tập trường Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo Phạm Minh Tiến, người trực tiếp định hướng hướng dẫn em suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp Bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn chân thành lời nhận xét, góp ý từ Thầy cô bạn bè giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh Cũng nhân em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè bên cạnh ủng hộ, động viên giúp đỡ em suốt thời gian học tập làm đồ án tốt nghiệp Trong suốt trình làm đồ án, mặc dùem cố gắng để hoàn thiện tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý quý báu thầy cô để em rút kinh nghiệm, sửa chữa bổ sung để hoàn thành hoàn chỉnh Cuối em xin chúc Quý thầy cô, gia đình, bạn bè lời chúc sức khỏe, hạnh phúc công tác tốt Em xin chân trọng cảm ơn ! MỞ ĐẦU Trong thực tế, không khí xáo trộn đưa lên cao, dọc theo đường, đường gọi dải hội tụ nhiệt đới Nói khác đi, dải hội tụ nơi có dòng thăng rõ rệt Dọc theo dải hội tụ, ảnh hưởng tốc độ gió hướng gió khác nên không khí bị dồn nén lại thăng lên cao Dải hội tụ kéo dài từ 500- 600 đến hàng nghìn km Dải hội tụ nhiệt đới hệ thống thời tiết cho lượng mưa lớn đến mức kỷ lục diện rộng miền nhiệt đới, đặc biệt hoạt động dải hội tụ nhiệt đới lại kết hợp với hình thời tiết khác front lạnh, bão hình thành dải hội tụ nhiệt đới Trung Trung Bộ vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nước Hàng năm thường xảy nhiều thiên tai bão, lũ, gió Lào, hạn hán, mà nguyên nhân vị trí, cấu trúc địa hình tạo Vùng chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc lạnh, nhiên không nhiều Bắc Bộ Điều kiện khí hậu vùng gây khó khăn cho sản xuất đặc biệt sản xuất nông nghiệp Vào mùa mưa khu vực Trung Trung Bộ có nhiều hình thời tiết gây mưa khu vực: bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới, rãnh gió mùa Vì vậy, việc nắm rõ quy luật, thời gian hoạt động, đặc điểm hình gây mưa lớn kết hợp hình với đóng vai trò quan trọng công tác dự báo dự báo viên Do đó, em chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới đến lượng mưa khu vực Trung Trung Bộ” với nội dung sau: Chương 1: Tổng quan dải hội tụ nhiệt đới Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Do trình nghiên cứu việc tìm tài liệu, kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên tránh khỏi sai sót Em mong thầy, cô cho em nhận xét, ý kiến để em tiếp thu Đó kiến thức quý báu, hành trang giúp em công việc sau DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATNĐ: Áp thấp nhiệt đới CNĐ: Cận nhiệt đới ĐTD: Đại Tây Dương ITCZ: Dải hội tụ nhiệt đới KKL: Không khí lạnh KTTV: Khí tượng Thủy văn TBD: Thái Bình Dương TBNN: Trung bình nhiều năm CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Dải hội tụ nhiệt đới 1.1.1.Khái niệm Theo Khromov (1957)[7]: ITCZ dải thời tiết xấu, hình thành hội tụ tín phong bán cầu, tín phong bán cầu với tín phong bán cầu vượt xích đạo chuyển hướng tín phong bán cầu với đới tín phong gió tây xích đạo mở rộng Có mô hình dải hội tụ nhiệt đới: Loại 1: Gần sát xích đạo, xảy Đại Tây Dương tín phong bán cầu gặp gần xích đạo Loại dải hội tụ gió có tần suất cao, tồn đồ gió trung bình toàn cầu miền xích đạo ĐTD Trong dải hội tụ nhiệt đới này, dải mây tích mây vũ tích tạo thành dải có mật độ không Chiều rộng dải mây chừng 200300m, chiều dài lớn, có trường hợp gần bao quanh Trái Đất Hình 1.1a: Mô hình ITCZ loại I Loại 2: Dải hội tụ nhiệt đới kết hội tụ tín phong Nam Bán Cầu vượt xích đạo chuyển hướng thành gió mùa tây nam với tín phong đông bắc Bắc Bán Cầu Đặc điểm loại dải hội tụ nhiệt đới nằm cách xa xích đạo, với khoảng cách lực Coriolis đủ lớn để tạo xoáy xoáy thuận thể qua xoáy mây ảnh mây vệ tinh Hình 1.1b: Mô hình ITCZ loại II Dải hội tụ nhiệt đới loại đặc trưng cho dải hội tụ nhiệt đới Đông Nam Á Biển Đông Những xoáy thuận dải hội tụ nhiệt đới nhiễu động ban đầu cho hình thành bão Biển Đông Loại 3: Tín phong hai bán cầu hội tụ với đới gió tây xích đạo mở rộng Dải hội tụ nhiệt đới thứ ba dải hội tụ kép với dải hội tụ Bắc Bán Cầu dải hội tụ phụ Nam Bán Cầu với cường độ phát triển không lớn dải hội tụ phía bắc Loại dải hội tụ nhiệt đới thấy so với hai loại xảy nơi đới gió tây xích đạo biểu rõ Hình 1.1c: Mô hình ITCZ loại III Quy luật hoạt động: Theo thời hạn ngắn, ITCZ có quy luật hoạt động định Theo kết nghiên cứu thời gian kéo dài đợt ITCZ hoạt động (từ hình thành tan rã) cho thấy, thời gian không đồng nhất, có đợt ITCZ tồn ngắn, ngày, chí vài kì quan trắc; ngược lại, có đợt ITCZ tồn thời gian dài, đợt kéo dài điển hình đợt từ ngày 12-30/11/86 (19 ngày) [1] Theo quy luật hoạt động mùa: tháng tháng 11, ITCZ hoạt động vĩ độ thấp Thực tế nghiên cứu ngày cho thấy, tháng 11, có đợt ITCZ hoạt động vĩ độ thấp, xấp xỉ 30N Khi ITCZ hoạt động lên vị trí cao (trong tháng 8) thường ngày có bão hoạt động ITCZ bão lên vùng vĩ độ cao; bão đổ tan ITCZ tan theo nên không kéo dài ngày vĩ độ thấp Ví dụ, đợt ngày 15/7/1987, ITCZ hoạt động vĩ độ cao, cao 360N đến ngày sau bão đổ vào Trung Quốc ITCZ tan theo 1.1.2 Đặc trưng ITCZ có đặc trưng sau: 1) ITCZ giới hạn phía xích đạo vòng hoàn lưu Hadley nơi hình thành nhánh lên vòng hoàn lưu 2) ITCZ đới hẹp bao quanh Trái đất, bản, nằm bán cầu mùa hè Tuy nhiên, vị trí ITCZ có biến động lớn tuỳ theo khu vực Trên bề mặt, vị trí cực bắc tháng vị trị cực nam tháng Trong tháng 7, vị trí ITCZ dịch chuyển lên phía bắc (tới 28 0N) lục địa châu Á, tháng vị trí dịch chuyển xuống phía nam thấp lục địa Australia Đông Phi Như vậy, bề mặt, vị trí ITCZ thường trùng với vùng có nhiệt độ cao nhất, chí vùng đại dương.Vì vậy, ITCZ thường gọi xích đạo nhiệt Trái đất 3) Khi ITCZ nằm vị trí cao lên phía bắc hay thấp xuống phía nam khối không khí phía xích đạo ITCZ khối không khí từ bán cầu mùa đông thổi sang 4) ITCZ không nằm xích đạo mà thường phía bắc phía nam Nguyên nhân tượng chưa giải thích cách rõ ràng Khi tín phong hai bán cầu vượt qua xích đạo đổi hướng thành gió có thành phần tây trước hội tụ vào ITCZ (không hẳn tác động lực Coriolis).Như có độ đứt gió xoáy thuận qua ITCZ với gió có thành phần hướng tây phía xích đạo thành phần hướng đông phía cực ITCZ 5) Trên quy mô hành tinh, ta xem ITCZ đới có khí áp thấp có hội tụ khối lượng theo phương nằm ngang tầng thấp, đới có dòng thăng mạnh 6) Thông thường khối không khí phía cực ITCZ không khí nhánh xuống vòng hoàn lưu Hadley nên dòng giáng đoạn nhiệt, nóng, khô ổn định Trong khối không khí phía xích đạo ITCZ khối không khí biển nhiệt đới, mát khối không khí phía cực nên ITCZ thường nghiêng phía xích đạo Độ nghiêng ITCZ có tính biến động lớn theo không gian thời gian Độ nghiêng phụ thuộc vào khác nhiệt độ tốc độ gió hai bên ITCZ.Tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ hai bên ITCZ thường không đáng kể nên độ nghiêng ITCZ không lớn Do đồ synop, ITCZ thường xem đới bất liên tục hướng gió rãnh khí áp thấp đới bất liên tục nhiệt độ 7) Nếu vào bất liên tục hướng gió vùng Ấn Độ, vào tháng 7, ITCZ phát tiển lên đến độ cao lớn nhất, tới mực 400mb Trong vùng khác, ITCZ thường phát triển lên đến mực 700mb Phía mực dòng gió đông khô thuộc hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới Mây hình thành lớp không khí ẩm phía xích đạo ITCZ Trong nhiều trường hợp, độ dày lớp ẩm lên tới 3km đám mây Cu Cb lớn hình thành Trên vùng khác, ta nhận thấy đám mây tích phát triển theo chiều cao không lớn đám mây tầng tích Lượng mây cực đại thường quan trắc phía xích đạo ITCZ với kích thước khoảng từ 200 đến 500km tính từ vị trí ITCZ bề mặt Trên sở đó, việc xác định vị trí ITCZ vùng số liệu quan trắc gió áp thực ảnh mây vệ tinh cho kết tốt.Như vậy, ITCZ đới bất liên tục hướng gió, đới có khí áp nhỏ mà đới mây cực đại ảnh mây vệ tinh Những hệ thống thời tiết quy mô synop quy mô vừa tác động định thời tiết gần vùng ITCZ Trong ITCZ, mây biến đổi mạnh có dao động vị trí cường độ chuyển động thăng vùng lân cận Vị trí cường độ áp cao cận nhiệt đới hai bán cầu ảnh hưởng tới vị trí cường độ ITCZ 8) ITCZ có vai trò vận chuyển nhiệt: Như biết, cán cân xạ hệ thống mặt đất-khí vùng nhiệt đới luôn dương, vùng vĩ độ cao luôn âm Trong đó, đại dương nhiệt đới chiếm phần lớn lượng Khoảng 1/3 lượng mà đại dương nhận được vận chuyển lên vùng vĩ độ cao nhờ dòng hải lưu, 2/3 lượng lại vận chuyển từ đại dương vào khí bốc Khi ITCZ chưa có đối lưu phát triển mạnh nước vận chuyển tới vùng cận nhiệt đới tầng đối lưu Nhưng ITCZ có đối lưu phát triển mạnh tiềm nhiệt ngưng kết giải phóng ra, trở thành hiển nhiệt lớp khí tầng đối lưu vận chuyển lên vĩ độ cận nhiệt đới 1.1.3 Cấu trúc Đôi khi, ITCZ thể rõ cấu trúc với hội tụ mực thấp phân kỳ mực cao với dòng thăng mạnh có tốc độ cực đại phần tầng đối lưu Hội tụ mực thấp chủ yếu hội tụ thành phần kinh hướng gió bán cầu xoáy độ đứt dòng khí nhánh hội tụ tín phong bán cầu hội tụ tín phong bán cầu với đới gió tây xích đạo vốn tín phong bán cầu vượt xích đạo chuyển hướng Theo chương trình nghiên cứu GATE [2] (Global Atmospheric Tropical Experiment) khu vực Đại Tây Dương đặc điểm ITCZ phạm vi 15 vĩ độ Về bản, cấu trúc ITCZ phạm vi toàn cầu đưuọc mô tả trên, khu vực cụ thể lại mang nét đặc trưng riêng Ngay xét cho tưng khu vực cụ thể, vị trí cấu trúc ITCZ có biến động hàng ngày nhiều ngày phức tạp Theo công trình nghiên cứu biến động ITCZ theo thời gian do: - Sự dịch chuyển theo hướng bắc- nam quy mô toàn cầu Sự dịch chuyển sóng đông Biến thiên nhiệt độ ngày đêm - Cấu trúc trường áp: trung tâm rãnh, khí áp cực tiểu với giá trị 1011,91012,0mb kéo dài phạm vi khoảng độ vĩ, từ dải thứ đến dải thứ 11 Phần phía bắc rãnh, gradient khí áp 0,15mb/độ vĩ, phần phía nam 0,3mb/ độ vĩ - Cấu trúc trường gió vĩ hướng: Ở bề mặt gió tây tồn tất vĩ tuyến đạt cực đại điểm thứ 8, nơi có đối lưu cực đại Dòng gió đông tầng có tốc độ cực đại lớn 10m/s với trung tâm nằm phía bắc vùng có dòng thăng cực đại Dòng gió đông nhiệt đới mực 200mb có một cực tiểu rõ ràng vùng có dòng thăng cực đại - Cấu trúc trường gió kinh hướng: Hầu hết dòng kinh hướng tầng thấp hội tụ vào ITCZ đến từ phía nam ITCZ, dòng hội tụ từ phía bắc ITCZ đến yếu tồn tới độ cao lớn Đới hội tụ gió nam gió bắc bề mặt nằm cách vùng đối lưu cực đại khoảng 200km phía bắc.Vùng phân kì mạnh xuất tầng đối lưu với trục gần trùng với đới hội tụ tầng thấp - Sự phân kì vận tốc nằm ngang chuyển động thẳng đứng: Xung quanh đới đối lưu cực đại có vùng hội tụ tầng thấp phân kì tầng cao - Độ ẩm tương đối: Xung quanh dải có đối lưu cực đại, từ thấp lên cao, độ ẩm ntương đối lớn vùng khác từ 10 đến 15% - Giáng thuỷ: Giáng thuỷ cực đại đạt 30 mm/ngày 1.1.4 Hệ thời tiết Dải hội tụ nhiệt đới có ảnh hưởng lớn thới thời tiết khu vực Nam Á Hằng năm, Dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) tháng 6, tới tháng 7, 8, chí tháng 9, thường hoạt động mạnh biển Đông Áp thấp Biển Đông Bão thường phát triển Dải hội tụ nhiệt đới[6] Căn vào quy luật hoạt động ITCZ số liệu TBNN cho thấy, vị trí cao trung bình tháng ITCZ vào tháng 8, khoảng 21 0N qua khu vực ĐBBB, tương ứng với vị trí trục Áp cao Tây TBD cao vè phía bắc TBNN vào tháng 8: khoảng 30,50N (theo tập số liệu TBNN vè trục Áp cao tây TBD Phòng Dự báo hạn ngắn- Trung tâm Quốc gia Dự báo KTTV) Đối với khu vực Bắc Bộ, ITCZ hoạt động mạnh vào tháng 7, khu vực Trung Trung Bộ, ITCZ thường hoạt động tháng 9, 10 Vào tháng 9, 10, ITCZ lùi vê phía nam ven biển Trung Bộ, tháng 11 lùi phía nam nữa, sang tháng 12 trở vị trí TBNN mùa đông Bình thường ITCZ hoạt động thời tiết đối lưu: mưa rào, dông rìa đường hội tụ; song mưa lớn diện rộng xảy cường độ ITCZ mạnh lên, độ gió đông - đông nam phía bắc đường hội tụ, gió mùa tây nam phía nam đường hội tụ mạnh lên, đường ITCZ xuất nhiễu động xoáy thuận gần bờ biển vào phía tây vào đất liền, gây trình mưa vừamưa to diện rộng Hoặc từ tháng đến tháng 11, ITCZ hoạt động khu vực Trung Bộ, cao đới gió đông- đông nam dày mạnh, mặt đất có KKL xâm nhập, tác động vào rìa phía bắc ITCZ, gây trình mưa lớn diện rộng, đặc biệt phần phía bắc ITCZ, nói trình , đặc trưng cho ITCZ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, khu vực Bắc Bộ Trung Bộ Dựa vào kết nghiên cứu, tổng kết dạng hình Synop gây mưa lớn cho tỉnh ven biển Trung Bộ, ITCZ loại hình đặc trưng gây dạng sau: - ITCZ hoạt động đơn thuần: cao đới gió đông- đông nam dày mạnh rìa phía nam Áp cao tây TBD Ở dạng này, mưa lớn xảy tập trung phía bắc đường ITCZ với lượng mưa phổ biến từ 200- 300m toàn đợt, thời gian mưa từ 2- ngày; tốc độ gió đông- đông nam cao suy yếu, mưa giảm đi; vùng mưa từ phía nam đường ITCZ hẹp - ITCZ có kèm theo xoáy thuận gần bờ biển Trung Bộ: mưa lớn xảy với cường độ mạnh xoáy thuận tiếp giáp bờ biển sâu phía tây Vùng mưa lớn từ vị trí xoáy thuận vào đất liền mở rộng phía bắc tới 3- vĩ độ, lượng mưa đợt phổ biến từ 300- 400mm; trung tâm mưa lớn xảy vùng xoáy thuận vào đất liền lệch phía bắc, vùng phía nam xoáy thuận phía nam ITCZ mưa lớn xảy phạm vi hẹp vĩ độ - Đây dạng hình ITCZ có xoáy thuận vào đất liền có tác động đồng thời KKL đến rìa phía bắc xoáy thuận ITCZ, KKL tác động sau 1224h sau xoáy thuận vào đất liền miền Trung Mưa lớn xảy diện rộng kể từ vị trí ITCZ có xoáy thuận mở rộng phía bắc, tiếp giáp khu vực có KKL xâm nhập xuống phía nam có front lạnh KKL khuếch tán Loại hình thường xảy nhiều tháng 10, 11 (khi ITCZ lùi xuống vĩ tuyến 150N); lượng mưa trung bình toàn đợt phổ biến từ 300- 500mm, không trường hợp cho lượng mưa từ 600- 700mm; lượng mưa ngày lớn đạt tới 400-500mm Thời gian mưa kéo dài 4- ngày, KKL suy yếu (khí áp mặt đất bắt đầu giảm, trình mưa lớn giảm dần) 1.3 Mưa 1.3.1 Khái niệm lượng mưa đo thực tế trạm khoảng thời gian đợt mưa kể từ thời gian bắt đầu đến thời gian kết thúc mưa Tổng lượng mưa lớn chọn tổng lượng mưa thực đo trạm Số liệu dùng số liệu ngày mưa khu vực Trung Trung Bộ Đầu tiên, đồ án tính trung bình lượng mưa tháng 21 năm (1990- 2010) trạm, xây dựng biểu đồ để thể lượng mưa trạm Từ số liệu mưa, thống kê trạm có ngày mưa vừa tới mưa lớn, sau thống kê thêm trạm có ngày mưa vừa với lượng từ 16- 50mm, ngày mưa lớn 50mm Cuối cùng, đồ án tiến hành xây dựng đồ synop dựa số liệu tái phân tích từ năm 1990- 2010 với thành phần hgt, u, v; kinh độ đồ từ -200S đến 500N, vĩ độ từ 800E đến 1600E để vẽ đồ ngày để tìm nhữnghình gây mưa lớn Sau xây dựng đồ, đồ án sử dụng phương pháp synop để phân tích hình gây mưa vừa, mưa lớn, đặc biệt ảnh hưởng ITCZ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chế độ mưa khu vực Mùa mưa khu vực Trung Trung Bộ diễn phức tạp, thường dải hội tụ nhiệt đới loại hình đặc trưng gây mưa lớn cho tỉnh miền Trung Mưa dải hội tụ nhiệt đới loại mưa bất ổn định xảy không tuân thủ theo thời gian ban ngày hay ban đêm xuất khu vực có hội tụ mạnh, phân bố tương đối hai phía dải hội tụ nhiệt đới phạm vi không rộng Hình ITCZ gây mưa lớn diện rộng khu vực miền Trung năm gần từ tìm quy luật hoạt động ITCZ, khả gây mưa lớn có kết hợp với hệ thống thời tiết khác Qua bảng 3.1, ta nhận thấy, tổng lượng mưa tháng năm từ năm 1990 - 2010 khu vực nghiên cứu lớn, nhiên lượng mưa khu vực phân bố không đồng đều, có tháng mưa nhiều, có tháng lại mưa Hay mùa mưa, có trạm mưa nhiều, có trạm lại mưa Lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng cuối mùa hè, đầu mùa đông, từ tháng đến tháng 12, mùa mưa không trùng với mùa nóng khu vực Các tháng mưa nhiều khu vực tháng 9, 10, 11 Bảng 3.1: Lượng mưa trung bình tháng(1990- 2010) Tháng Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tuyên Hóa 39.7 48.5 58.6 69.5 161.5 115.8 137.0 336.3 459.3 701.4 178.8 91.2 Đồng Hới 60.5 36.9 47.5 59.5 121.7 65.6 62.8 191.8 423.4 688.0 235.9 123.9 Cồn Cỏ 148.2 61.3 56.4 64.4 67.5 57.0 62.0 162.5 359.7 464.1 249.2 247.6 Đông Hà 58.3 40.2 42.0 63.6 132.8 72.4 72.5 171.7 390.8 737.5 395.2 207.0 Huế 132.7 60.1 52.9 70.5 123.8 89.7 71.2 172.4 398.6 799.8 698.3 378.9 A Lưới 64.6 55.5 63.3 173.9 260.5 171.0 159.6 276.5 466.9 1062.4 831.7 404.8 Nam Đông 115.2 56.6 70.6 110.7 220.7 161.4 160.1 258.0 501.6 1042.7 843.0 381.9 Đà Nẵng 80.2 25.8 31.2 49.9 88.8 75.5 93.0 178.5 367.8 696.9 467.5 223.9 Quảng Ngãi 130.8 34.6 52.2 58.1 84.9 74.0 73.2 162.7 368.5 697.0 589.5 309.3 Lý Sơn 113.4 42.4 82.8 70.4 87.2 46.1 37.5 171.2 422.5 562.5 458.3 233.8 Trà My 149.5 82.3 75.1 111.9 285.7 190.1 162.3 241.6 426.0 1031.2 1048.2 539.8 Tam Kỳ 105.6 48.2 69.5 77.4 88.4 78.6 118.2 267.1 667.6 688.5 497.7 126.3 Mùa mưa khu vực thể rõ hình 3.1a, 3.1b 3.1c (sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam): Hình 3.1 Lượng mưa trung bình 20 năm trạm (1990- 2010) Nhìn vào hình 3.1 ta thấy lượng mưa trạm khu vực Quảng Bình Quảng trị tập trung chủ yếu tháng 8-12, cực đại tháng tháng 10, nhiên lượng mưa trạm không đồng nhất, từ tháng lượng mưa trạm Tuyên Hóa lớn trạm, trạm Cồn Cỏ có lượng mưa thấp Trong tháng 8, lượng mưa trạm đạt khoảng 180200mm, riêng trạm Tuyên Hóa đạt 330mm Sang tháng 9, lượng mưa trạm đạt gần 400mm Tháng 10 ta thấy lượng mưa trạm đạt cực đại năm với lượng trạm Tuyên Hóa, Đồng Hới Đông Hà lên tới 700mm/tháng Cồn Cỏ đạt 460mm/tháng Trong tháng 11 12, lượng mưa giảm hẳn đạt 200mm/tháng Các tháng lại có lượng mưa nhỏ hẳn, thường đạt từ 50-100mm/tháng Qua hình 3.2, ta nhận thấy lượng mưa trạm khu vực Thừa ThiênHuế, Đà Nẵng tập trung chủ yếu vào tháng từ tháng đến tháng 12, cực đại vào tháng 10 tháng 11, nhiên lượng mưa trạm không đồng Vào tháng 10, tháng mưa nhiều, lượng mưa trạm khoảng 696.9 đến 1062.4mm Nhìn chung, vào tháng mùa mưa, trạm Đà Nẵng có lượng mưa hẳn so với trạm lại Tiếp trạm Huế Trạm A Lưới trạm Nam Đông có lượng mưa lớn cả, cho ta thấy lượng mưa khu vực không đồng đều, có trạm mưa nhiều có trạm mưa Ở đây, lượng mưa đạt cực tiểu vào tháng tháng 3, lượng mưa dao động khoảng từ 25- 70mm Hình 3.2 Lượng mưa trung bình 20 năm trạm (1990- 2010) Nhìn vào hình 3.3, ta thấy lượng mưa trạm phân bố không đồng Mưa tập trung nhiều tháng cuối hè đầu mùa đông, từ tháng đến tháng 12 Lượng mưa đạt cực đại vào tháng 10, tháng 11, cực tiểu vào tháng Ta thấy vào mùa mưa trạm Trà My có lượng mưa nhiều trạm, trạm có lượng mưa lớn vào tháng 10 tháng 11 với lượng 1031.2mmvà 1048.2mm Trạm có lượng mưa trạm vào mùa mưa trạm Lý Sơn, cực đại vào tháng 10 tháng 11 562.5 458.3mm Hình 3.3 Tổng lượng mưa 20 năm trạm (1990- 2010) Qua biểu đồ xây dựng được, ta thấy lượng mưa tỉnh Trung Trung Bộ tập trung nhiều vào tháng cuối mùa hè tháng đầu mùa đông, từ tháng đến tháng 12 3.2.Ảnh hưởng ITCZ tới lượng mưa lớn khu vực Qua số liệu mưa có từ năm 1990- 2010, đồ án thống kê có 77 đợt mưa vừa (16- 50mm) có 63 đợt mưa lớn 50mm/ngày diện rộng (từ 75% số trạm khu vực trở lên) xảy khu vực Các đợt mưa diễn tập trung chủ yếu vào tháng 9, 10 11: Bảng 3.2: Số đợt mưa diễn từ năm 1990- 2010 Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Số đợt 06 03 04 06 08 07 10 15 26 31 13 11 Qua việc vẽ đồ tái phân tích đợt mưa diễn khu vực qua phân tích đồ đợt mưa này, ta thấy có tới 36 đợt mưa có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp dải hội tụ nhiệt đới, thống kê chi tiết bảng đây: Bảng 3.3: Các đợt mưa lớn nguyên nhân gây mưa lớn đợt S TT Đợt mưa ngày 07/10/1 992 05/09/1 994 1014/09/1995 0609/10/1995 1119/08/1996 1116/09/1996 1821/12/1996 2022/09/1997 2630/10/1997 14- Nguyên nhân ITCZ có trục qua Nam Trung Bộ ITCZ+ ATNĐ ITCZ+ KKL ITCZ+ KKL ITCZ+ ATNĐ ITCZ+ ATNĐ ITCZ+ KKL ITCZ+ KKL ITCZ+ KKL Rìa bắc ITCZ có trục qua Trung Bộ S TT 1 2 2 Đợt mưa ngày 20/09/1998 2530/09/1998 0406/10/1998 2022/10/1998 0207/11/1998 1315/11/1998 2327/10/1999 0106/11/1999 2123/11/1999 0106/12/1999 1116/12/1999 1719/10/2000 0608/12/2000 0307/08/2001 1619/08/2002 1825/09/2002 2425/09/2003 0206/10/2003 1420/10/2003 1719/09/2004 Nguyên nhân Rìa nam ACLĐ tăng cường + ITCZ có trục qua NTB ITCZ có trục qua Bắc Trung Bộ+ ATNĐ ITCZ có trục qua Trung Trung Bộ+ KKL tăng cường ITCZ + KKL tăng cường ITCZ + ATNĐ ITCZ có trục qua Nam Trung Bộ+ KKL ITCZ + KKL Tác động rìa phía bắc ITCZ ITCZ + KKL + Hội tụ gió từ mực thấp lên mực cao ITCZ + ATNĐ ITCZ + ATNĐ ITCZ + ATNĐ ITCZ + Gió mùa Tây Nam ITCZ + rìa Tây Nam ATNĐ ITCZ + KKL ITCZ + KKL ITCZ + KKL tăng cường ITCZ + KKL ITCZ + ATNĐ S Đợt Nguyên nhân TT mưa ngày 18ITCZ + ATNĐ 20/09/2005 07ITCZ + ATND + KKL 13/10/2005 22ITCZ + KKL 26/10/2005 11ITCZ có trục qua Trung Trung Bộ 15/08/2006 28ITCZ + ACCNĐ 30/08/2006 08ITCZ có trục qua Nam Trung Bộ 11/09/2008 23ITCZ 26/09/2009 Từ bảng số liệu trên, ta thấy đợt mưa lớn có nguyên nhân ITCZ tập trung chủ yếu vào tháng 8, 9,10 với tần suất sau: - Tháng 8: có 05 đợt Tháng 9: có 12 đợt Tháng 10: có 11 đợt Tháng 11: có 04 đợt Tháng 12: có 04 đợt Để tìm hiểu rõ ảnh hưởng ITCZ đến lượng mưa khu vực Trung Trung Bộ em tiến hành phân tích vài đợt mưa lớn điển hình sau: - Đợt mưa ngày 06 tháng 10 năm 1995 Đợt mưa ngày 18- 21tháng 12 năm 1996 Đợt mưa ngày 20- 22 tháng 10 năm 1998 Đợt mưa ngày 11-15 tháng 08 năm 2006 3.3 Phân tích đợt mưa ngày 06 tháng 10 năm 1995 Hàng năm, từ tháng trở đi, không khí lạnh bắt đầu xâm nhập xuống miền Bắc nước ta Theo thời gian, cuối năm không khí lạnh xâm nhập có tần xuất tăng dần ảnh hưởng sâu xuống tỉnh phía nam Phần lớn không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Trung Trung Bộ, không đợt mạnh ảnh hưởng tới nam Trung Bộ, đợt ảnh hưởng đến đông Nam Nhìn vào hình 3.4, ta thấy đồ mực đẳng áp tầng thấp mực 1000mb, khu vực Nam Á tồn áp thấp Ngoài khơi vùng biển tỉnh duyên hải Trung Trung Bộ Nam Bộ có xoáy thuận hoạt động, chúng Hình 3.4: Bản đồ synop mực đẳng áp chuẩn ngày 06 tháng 10 năm 1995 hội tụ với tạo thành dải thấp vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ Mực 850mb tồn dải thấp vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ Lên đến mực 700mb, ta thấy lấn sang phía tây rìa áp cao cận nhiệt đới tây TBD Bên cạnh đó, dải hội tụ nhiệt đới bị mờ dần Ở mực 500mb, ta không nhìn thấy dải hội tụ nhiệt đới nữa, thay vào mở rộng áp cao cận nhiệt đới tây TBD sang phía tây, mang theo nguồn ẩm từ biển vào ảnh hưởng tới thời tiết khu vực Trung Trung Bộ Lên đến mực 300mb 200mb, từ khu vực phía Bắc tới phía Nam Việt Nam chịu chi phối áp cao cận nhiệt đới tây TBD Kết luận: Như vậy, qua phân tích đồ mực ngày 06 tháng 10 năm 1995, với hình khu vực Trung chịu tác động dải thấp Từ ta thấy nguyên nhân gây mưa lớn ngày 06 tháng 10 năm 1995 ảnh hưởng ITCZ kết hợp với ATNĐ hoạt động khu vực khơi vùng biển tỉnh duyên hải Trung Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến to khu vực Lượng mưa đo trạm ngày 06/10/1995 cụ thể sau: Cồn Cỏ 8.3 Tuyên Quảng Hóa Ngãi 96.4 6.2 165.8 Huế Trà My 200 Tam Nam Kì Đông 171.6 570.9 Lý Sơn 93.6 Đồng Hới 13.7 Đông Hà 22.3 Đà Nẵng 17.3 A Lưới 378.4 Nhìn vào số liệu ta thấy, đợt mưa lần cho đợt mưa vừa, vưa to tới mưa to Các trạm có lượng mưa vừa, mưa to tới mưa to trạm: Đà Nẵng (17.3mm), Đông Hà (22.3mm), Lý Sơn (9.6mm), Huế (96.4mm), Quảng Ngãi (165.8mm), Tam Kì (171.6mm), Trà My (200mm), A Lưới (378.4mm) Nam Đông (570.9mm) Các trạm lại có lượng mưa nhỏ trạm Tuyên Hóa (6.2mm), trạm Cồn Cỏ (8.3mm) trạm Đồng Hới với lượng mưa 13.7mm 3.4 Phân tích đợt mưa ngày 18- 21 tháng 12 năm 1996 Vào tháng 12, mà ITCZ lùi dần phía Nam, tần suất cường độ ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ nói chung Việt Nam nói chung Nhưng có vài trường hợp ITCZ ảnh hưởng tới khu vực đợt mưa lớn diễn từ ngày 18- 21/12/1996 Ở mực 1000mb mực 850mb ngày 18, ta thấy có hội tụ phía nam (50N- 1040E), hội tụ tín phong Nam Bán Cầu vượt xích đạo hội tụ với đới tín phong Đông Bắc từ áp cao Syberia Ở phía Bắc áp cao Syberia mở rộng phía nam, gây ảnh hưởng tới thời tiết khu vực miền Trung Việt Nam Ở mực 700mb, ta thấy ITCZ tồn tại, áp cao Syberia với dòng gió lệch phía đông, mang theo nhiều ẩm từ biển vào gây ảnh hưởng xấu tới thời tiết khu vực Trung Trung Bộ Từ mực 500mb- 200mb, khu vực Trung Trung Bộ chịu chi phối đới gió đông từ biển vào, gây mưa lớn cho khu vực Ngày 19/12, mực 100mb mực 850mb, ta thấy áp cao Syberia có rìa lấn sâu xuống phía nam Vùng hội tụ dịch chuyển sang phía tây Khu vực Trung Trung Bộ chịu chi phối từ rìa đông bắc từ áp cao Syberia kết hợp với ITCZ phía nam Mực 700mb, phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc xuất xoáy nghịch, áp cao lạnh lục địa dịch chuyển sang phía đông, phía nam vùng xoáy thuận, hội tụ dòng gió vùng mang ẩm từ biển vào, gây mưa cho khu vực Trung Trung Bộ tỉnh phía nam Mực 500mb, vùng áp cao lạnh dịch chuyển dần sang phía đông Trên cao, dải thấp mở rộng phạm vi ảnh hưởng Lên tới mực 300mb, không tồn dải thấp mà thay vào ảnh hưởng dòng gió từ áp cao phụ áp cao Tây TBD Sang tới ngày 20/12, mực 1000mb, dải thấp trì, bên cạnh đó, áp cao lạnh từ Trung Quốc thổi sâu xuống khu vực phía nam, đường đẳng áp 12 nằm khu vực Tây Nguyên Nam Trung Bộ Mực 850mb, dải thấp thu hẹp dần phạm vi ảnh hưởng Phía bắc chịu chi phối áp cao lạnh Syberia Tới mực 700mb, khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, áp cao lạnh lục địa biến tính, lệch đông, mang ẩm vào ảnh hưởng tới Việt Nam Còn phía nam, dải thấp trì ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh phía nam Mực 500mb, khu vực tỉnh Trung Bộ xuất đới gió tây cao Dải thấp mờ dần Từ mực 300mb- 200mb, khu vực miền Trung Việt Nam chịu chi phối áp cao TBD Đến ngày 21/12, mực 1000mb, phía nam ta nhìn thấy dải hội tụ nhiệt đới rõ ngày vừa qua Phía bắc áp cao lạnh lục địa có rìa thổi sâu xuống phía nam Hình 3.5: Bản đồ mực đẳng áp chuẩn ngày 18/12/1996 Mực 850mb, phía bắc, áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch đông, mang ẩm từ biển vào Ở phía nam, dải hội tụ nhiệt đới mở rộng sang phía tây Sự hội tụ ITCZ phía nam KKL từ phía bắc thổi xuống gây mưa lớn cho tỉnh từ Bắc vào Nam Hình 3.8: bảnđồđồcác cácmực mựcđẳng đẳngápápchuẩn chuẩnngày ngày19/12/1996 21/12/1996 Hình 3.7: Bản 20/12/1996 Hình 3.6: Bản Tới mực 700mb, áp cao lạnh biến tính lệch đông, hội tụ với dải hội tụ nhiệt đới phía nam, tạo thành đới gió đông khu vực tỉnh Trung Bộ Lên mực 500mb, áp cao lạnh có tâm khu vực Trung Bộ Bên cạnh đó, dải hội tụ nhiệt đới bắt đầu mờ dần Đến mực 300mb, khu vực phía bắc chịu ảnh hưởng đới gió tây cao, từ Trung Bộ trở vào chịu chi phối rìa áp cao Tây TBD Mực 200mb, áp cao Tây TBD chi phối toàn thời tiết nước ta  Kết luận: Qua phân tích đợt mưa lớn từ 18- 21/12/1996, ta nhận thấy đợt mưa lớn có nguyên nhân trực tiếp từ ITCZ phía nam kết hợp với KKL từ phía bắc thổi xuống gây mưa vừa, mưa to cho tỉnh từ Bắc vào Nam, đặc biệt tỉnh Trung Trung Bộ Số liệu quan trắc trạm đợt mưa lớn thể qua bảng đây: Trạm 18/12 19/12 20/12 21/12 Tổng Huế 6.3 56.5 21.0 9.1 92.9 Tuyên Hóa 13.9 12.0 6.1 1.7 33.7 Quảng Ngãi 9.8 78.3 17.0 33.6 138.7 Trà My 62.5 100.1 83.4 33.6 279.6 Tam Kì 1.7 51.7 47.9 18.0 119.3 Nam Đông 14.0 45.5 15.3 15.4 90.2 Lý Sơn 50.1 0.2 2.7 53.0 Cồn Cỏ 1.0 19.2 22.0 8.9 51.1 Đồng Hới 6.2 14.2 2.0 2.1 24.5 Đông Hà 42.3 16.0 37.9 26.4 122.6 Đà Nẵng 0.6 60.0 26.6 2.5 89.7 A Lưới 41.6 82.4 70.5 26.7 221.2 Qua số liệu mưa đo trạm, ta thấy lượng mưa phân bố không đồng đều, có trạm mưa nhiều, có trạm mưa Trong ngày mưa lượng mưa nhỏ, hầu hết trạm có lượng mưa nhỏ, ngoại trừ trạm Trà My có lượng mưa lớn (62.5mm), trạm Đông Hà trạm A Lưới có lượng mưa vừa (16- 50mm).Sang đến ngày thứ 2, lượng mưa hầu hết trạm lớn so với ngày mưa đầu tiên, có 6/12 trạm có lượng mưa lớn 50mm trạm: Huế, Quảng Ngãi, Trà My, Tam Kì, Đà Nẵng, Lý Sơn, trạm lại có lượng mưa nhỏ, mưa vừa Tới ngày mưa thứ 3, lượng mưa giảm so với ngày mưa thứ 2, có 8/12 trạm có lượng mưa vừa mưa to Đến ngày mưa cuối cùng, lượng mưa trạm giảm hẳn, 6/12 trạm có lượng mưa vừa, trạm lại có lượng mưa nhỏ Nhìn chung, đợt mưa gây lượng mưa vừa, mưa to cho trạm khu vực nghiên cứu 3.5 Phân tích đợt mưa ngày 20- 22/10/1998 Từ tháng trở đi, ITCZ lùi dần phía Nam Ngày 20/10, mực 1000mb, phía Nam Á tồn áp thấp, bên cạnh đó, phía Nam tồn vùng áp thấp, chúng nối với thành dải áp thấp vắt ngang qua khu vực Nam Bộ.Tuy nhiên hoàn lưu mở rộng phía bắc Phía lục địa Trung Quốc tồn áp cao lạnh lục địa có nguồn gốc từ Syberia, rìa áp cao lạnh ảnh hưởng xuống sâu tới Việt Nam Ở mực 850mb, dải thấp mở rộng phạm vi ảnh hưởng lên phía bắc, bên cạnh đó, dòng gió đông mang theo ẩm từ biển vào, qua khu vực Trung Trung Bộ Tới mực 700mb, áp cao lạnh lục địa ảnh hưởng sâu xuống tỉnh miền Trung, nén dải áp thấp xuống Lên mực 500mb, áp thấp Nam Á bị mờ dần đi, áp cao lạnh lục địa khống chế toàn khu vực miền Bắc miền Trung Việt Nam Rìa áp cao lạnh vươn biển, mang theo ẩm vào Đến mực 300mb mực 200mb, áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết toàn khu vực miền Bắc miền Trung Việt Nam Sang ngày 21/10, ta thấy mực 1000mb, áp thấp Nam Á có xu hướng bị mờ dần, rìa áp cao lạnh lục địa lấn sâu xuống khu vực miền Trung so với ngày hôm qua Còn phía nam, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển theo hướng đông đông bắc Ở mực 850mb 700mb, phía nam, hoàn lưu dải thấp mở rộng phía bắc Trong đó, phía bắc, áp cao lạnh lục địa bao trùm khu vực Bắc Bộ Trung Bộ Tới mực 500mb, dải thấp có xu hướng dịch chuyển phía tây Trên cao, áp cao lạnh lục địa tiếp tục mở rộng Lên đến mực cao, 300mb 200mb, khu vực Bắc Bộ tới Nam Bộ bị chi phối hoàn lưu xoáy nghịch Tới ngày 22/10, mực 100mb, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mờ dần, áp thấp Nam Á mờ dần, ITCZ không rõ ràng hơm trước Áp cao lạnh lục địa giảm bớt cường độ phạm vi ảnh hưởng So với ngày 21/10, mực 850mb, dải thấp có trục nghiêng theo hướng đông đông bắc, hoàn lưu mở rộng phía bắc Áp cao lạnh lục địa thu dần Ở mực 700mb, vùng áp cao lạnh lục địa có xu hướng dịch chuyển phía tây, Hình 3.9: Bản đồ mực đẳng áp chuẩn ngày 20/10/1998.dải thấp trì ảnh hưởng tới khu vực phía Trung Bộ Nam Bộ Từ mực 500mb tới mực 200mb, áp cao lạnh lục địa khống chế khu vực Bắc Bộ Trung Bộ  Kết luận:Từ phân tích đợt mưa từ ngày 20-22 /10/1998, ta thấy đợt mưa khu vực Trung Trung Bộ ITCZ vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ phía bắc, gây mưa lớn cho khu vực ngày từ ngày 20- 22/10 khu vực Qua số liệu mưa đo được, ta thấy lượng mưa phân bố không đều, có trạm mưa ít, có trạm mưa nhiều, nhìn chung đợt mưa lớn diễn có nguyên nhân từ ITCZ kết hợp với KKL tăng cường từ phía bắc Nhìn vào tổng lượng mưa đo đợt mưa này, có trạm có lượng mưa trạm Cồn Cỏ, tổng lượng mưa đo ngày mưa 0.5mm, tiếp trạm Tuyên Hóa với tổng lượng mưa ngày đo có 7.4mm, trạm Đông Hà với lượng đo ngày mưa 9.4mm Riêng có trạm Quảng Ngãi, Trà My, Tam Kì, Nam Đông, Lý Sơn A Lưới có tổng lượng mưa đo đợt mưa 560.3mm, 325.8mm, 267.3mm, 166.2mm, 385.4mm 147.4mm Các trạm lại đạt ngưỡng mưa vừa, mưa to Trong ngày đầu mưa có 7/12 trạm đạt ngưỡng mưa to tới mưa to, trạm: Quảng Ngãi, Trà My, Tam Kỳ, Nam Đông, Lý Sơn, Đà Nẵng, A Lưới Riêng có trạm Trà My có lượng mưa đo 215.0mm Sang đến ngày mưa thứ thứ 3, số trạm đạt ngưỡng mưa to 04/12 trạm Số liệu mưa quan trắc ngày mưa sau: Trạm Huế Tuyên Hóa Quảng Ngãi Trà My Tam Kì Nam Đông Cồn Cỏ Lý Sơn Đồng Hới Đông Hà Đà Nẵng A Lưới 20/10 29.2 5.5 98.5 215.0 145.8 94.3 0.3 96.9 0.0 2.2 75.7 53.3 21/10 31.4 1.8 119.6 34.9 8.3 60.5 69.1 23.5 4.1 8.5 78.5 22/10 5.3 0.1 342.2 75.9 113.2 11.4 0.2 219.4 3.7 3.1 0.2 15.6 Tổng 65.9 7.4 560.3 325.8 267.3 166.2 0.5 385.4 27.2 9.4 84.4 147.4 3.6 Phân tích đượt mưa ngày 11- 15 tháng năm 2006 Hình 3.10: Bản đồ mực đẳng áp chuẩn ngày 21/10/1998 Nhìn vào đồ mực 1000mb ngày 11/08, ta nhận thấy có dải thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, bắt nguồn từ áp thấp Nam Á, qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nằm biển khơi khu vực Philippin Hình Hình3.6a: 3.11:Bản Bảnđồđồcác cácmực mựcđẳng đẳngápápchuẩn chuẩnngày ngày11/08/2006 22/10/1998 Lên đến mực 850mb 700mb, dải thấp có trục theo hướng tây tây bắc, vắt ngang qua khu vực Nam ĐBBB phía Bắc Trung Bộ Ở mực 500mb, dải thấp nằm khu vực Trung Trung Bộ Mực cao gió đông từ áp cao cận nhiệt đới thổi vào Sang đến ngày 12, mực 100mb, áp thấp Nam Á tồn khu vực Nam Á Bên cạnh đó, dòng gió vượt xích đạo từ Nam Bán Cầu chuyển hướng hội tụ lại thành áp thấp vùng biển khơi khu vực Trung Trung Bộ Trong đó, khơi vùng biển Philippin tồn áp thấp, chúng nối với thành dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa vừa, mưa to khu vực qua So với ngày 11, mực 850mb ngày 12, dải hội tụ hạ trục xuống phía nam, vắt ngang qua khu cực Trung Trung Bộ Tới mực 700mb, hoàn lưu mở rộng phía nam Gây ảnh hưởng tới thời tiết khu vực mà qua Lên tới mực cao hơn, hoạt động dòng gió đông mang ẩm từ biển vào Đến ngày 13/08, tất mực, dải hội tụ nhiệt đới thể rõ ràng trục hạ dần xuống phía nam, mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ Tới ngày 14/08, dải hội tụ tồn khu vực Trung Trung Bộ, nâng dần trục lên phía bắc, ảnh hưởng tới thời tiết khu vực mà qua Sang đến ngày 15/08, mực 1000mb, dải hội tụ mờ dần, dịch lên phía bắc, dường áp thấp Nam Á suy yếu, tồn áp thấp vùng biển khơi khu vực Trung Trung Bộ áp thấp khu vực khơi Trung Quốc Lên mực 850mb, đường gió không dày khít mực 850mb ngày 14/08 mà thưa dần Phạm vi ảnh hưởng nằm khu vực Trung Trung Bộ Tới mực 700mb, áp cao cận nhiệt đới mở rộng phạm vi ảnh hưởng phía tây, nén dải thấp, gây mưa cho khu vực Lên mực cao hơn, ảnh hưởng dải thấp  Kết luận: Qua phân tích đợt mưa từ ngày 11- 15/08/2006, ta nhận thấy đợt mưa có nguyên nhân trực tiếp từ ITCZ có trục vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to khu vực Qua số liệu mưa Hình 3.6b: Bản đồ mực đẳng áp chuẩn ngày 12/08/2006 bảng ta thấy đợt mưa từ Hình 3.6d: Bản đồ mực đẳng áp chuẩn ngày 14/08/2006ngày 11-15/08/2006 Hình 3.6e: Bản đồ mực đẳng áp chuẩn ngày 15/08/2006 đợt mưa vừa, mưa to diễn khu vực Trung Trung Bộ Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đồng đều, có trạm mưa nhiều, có trạm mưa Ngày mưa đỉnh điểm cao đợt mưa ngày 14, với 10/12 trạm đạt ngưỡng mưa vừa, mưa to tới to Số liệu mưa ngày từ 11-15/08/2006: Trạm Tuyên Hóa Đồng Hới Cồn Cỏ Đông Hà Huế A Lưới Nam Đông Đà Nẵng Quản g Ngãi Lý Sơn Tam Kỳ Trà My N gày 11 5.0 3.2 2 0 0 4.2 2.3 2.2 N gày 12 0 6.4 13.2 2.9 3 5.9 5.8 3.5 N gày 13 3.1 7.2 6.5 4.8 1.4 9.7 2.9 4.7 5.6 80.9 5.9 N gày 14 7.3 3.2 2.1 06.5 06.3 21.3 40.6 19.2 8.3 09.9 7.2 2.9 N gày 15 67.0 1.2 4.3 7.7 2.3 09.4 5.1 0 6.0 9.9 T 17.8 30.4 76.1 67.6 00.2 57.4 34.7 27.7 9.2 46.3 42.4 07.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu, thống kê phân tích ảnh hưởng ITCZ đến lượng mưa khu vực Trung Trung Bộ, đồ án rút số kết sau: 1) Trên khu vực Trung Trung Bộ, mùa mưa tập trung vào tháng mùa đông, từ tháng tháng 12 hàng năm 2) Thời kỳ hoạt động ITCZ tập trung vào chủ yếu vào tháng 8, 9, 10 Đây tháng có lượng mưa lớn diễn khu vực 3) Qua phân tích đợt mưa trên, ta thấy ảnh hưởng ITCZ tới chế độ mưa địa phương khu vực nghiên cứu không hoàn toàn giống nhau, ví dụ ngày mưa, có nơi có lượng mưa lớn có nơi có lượng mưa nhỏ, mưa vừa Hệ thời tiết hình trở nên phức tạp chúng hoạt động đơn mà kết hợp với số hệ thống thời tiết khác ATNĐ hay KKL tăng cường 4) Bên cạnh đó, em nhận thấy ảnh hưởng ITCZ đến chế độ mưa khu vực phụ thuộc vào vị trí, cường độ ITCZ ITCZ hoạt động đơn kết hợp với ATNĐ hay KKL Điển ảnh hưởng ITCZ kết hợp với KLL đợt ngày 19- 22/12/1996 lại cho lượng mưa so với đợt mưa ngày 20- 22/10/1998 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Phạm Vũ Anh &Nguyễn Viết Lành(2014),“Phân tích Dự báo thời tiết” Phạm Vũ Anh & Nguyễn Viết Lành (2009), “Cấu trúc khu vực ITCZ theo nghiên cứu GATE”, Khí tượng Nhiệt đới, tr 54- 57 Phạm Vũ Anh &Nguyễn Viết Lành (2014), “Rãnh gió mùa”, Phân tích Dự báo thời tiết, tr 44- 51 Phạm Vũ Anh &Nguyễn Viết Lành (2014), “Dải hội tụ nhiệt đới”, Phân tích Dự báo thời tiết, tr 38- 44 Nguyễn Văn Hưởng : “Xác định khách quan hình thời tiết đợt mưa lớn khu vực miền Trung từ số liệu tái phân tích JRA25”, Luận văn ThS, Tháng 4-2012 Trần Gia Khánh, “Hướng dẫn nghiệp vụ dự báo thời tiết”, tr 96- 102 Trần Công Minh (2003), “ Khí tượng Synop Nhiệt đới”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Toàn: “Dự báo mưa lớn KKL kết hợp ITCZ cho khu vực Trung Trung Bộ mô hình WRS Luận văn ThS (2012) Nguyễn Ngọc Thục,“Phân loại dạng hình Synop gây mưa lớn, đặc biệt lớn thuộc tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế”, Phân tích dự báo 10.Nguyễn Văn Hưởng : “Xác định khách quan hình thời tiết đợt mưa lớn khu vực miền Trung từ số liệu tái phân tích JRA25”, Luận văn Th.S Hà Nội, Tháng 4-2012 Tr.7- Tài liệu tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đến lượng mưa ở khu vựcTrung Trung BỘ, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đến lượng mưa ở khu vựcTrung Trung BỘ, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đến lượng mưa ở khu vựcTrung Trung BỘ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay