NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CẢNG TÀU DU LỊCH TUẦN CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

73 52 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2017, 22:25

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CÁM ƠNiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNGviDANH MỤC HÌNHviiMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài33. Nội dung nghiên cứu của đề tài3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU41.1. Một số khái niệm41.2. Tác động của sự cố tràn dầu đến môi trường biển81.3. Đặc điểm tính chất lý hóa của các loại dầu81.4. Những nghiên cứu về sự cố tràn dầu trên thế giới111.5. Những nghiên cứu về sự cố tràn dầu tại Việt Nam121.6. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu161.6.1. Vị trí địa lý, đặc trưng về địa hình địa mạo và địa chất môi trường161.6.2. Đặc điểm khí tượng181.6.3. Đặc điểm khí tượng231.6.4. Tài nguyên thiên nhiên241.6.5 Đặc điểm kinh tế xã hội và môi trường nhân văn31CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU332.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu332.1.1. Địa điểm nghiên cứu332.1.2. Thời gian nghiên cứu332.2. Đối tượng nghiên cứu332.3. Phương pháp nghiên cứu332.3.1. Phương pháp thu thập, kế thừa, tổng hợp tài liệu332.3.2. Phương pháp khảo sát thực tế và phỏng vấn trực tiếp342.3.3. Phương pháp chuyên gia34CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN353.1. Hiện trạng ô nhiễm dầu mỡ353.1.1. Cảng tàu du lịch Bãi Cháy (cũ)353.1.2. Cảng tàu du lịch Tuần Châu353.2. Đặc điểm tình hình hoạt động du lịch tại Tuần Châu (VHL)373.2.1. Hệ thống cảng tại Tuần Châu373.2.2. Số lượng khách tham quan393.3. Đánh giá nguy cơ tràn dầu tại cảng Tuần Châu413.3.1. Mức độ nhạy cảm của cảng Tuần Châu đối với sự cố tràn dầu413.3.2. Thống kê SCTD trên vịnh Hạ Long và tại cảng Tuần Châu433.3.3. Đánh giá rủi ro gây tràn dầu từ hoạt động du lịch tại cảng Tuần Châu443.4. Đề xuất các biện pháp kiểm soát533.4.1. Căn cứ pháp lý thực hiện các biện pháp kiểm soát533.4.2 Các giải pháp quản lý543.4.3 Các biện pháp kiểm soát55KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ561. Kết luận562. Kiến nghị57TÀI LIỆU THAM KHẢO58PHỤ LỤC60 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ***** ĐỖ BÍCH NGỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CẢNG TÀU DU LỊCH TUẦN CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HÀ NỘI, 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ***** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CẢNG TÀU DU LỊCH TUẦN CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Chuyên ngành: Quản lý biển Mã ngành: 52850199 Sinh viên thực hiện: ĐỖ BÍCH NGỌC Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ XUÂN TUẤN HÀ NỘI, 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em Các kết nghiên cứu trình bày Đồ án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ hội đồng Em xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Đồ án cám ơn, thông tin trích dẫn Đồ án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên thực Đỗ Bích Ngọc i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đồ án trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Lê Xuân Tuấn thầy cô giáo Khoa Khoa học biển hải đảo trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức thực tế, phương pháp luận, đôn đốc kiểm tra suốt trình nghiên cứu em Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên khoa giúp đỡ em trình học tập hoàn thành đồ án Em xin gửi lời cảm ơn tới UBND phường Tuần Châu người dân phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho khoá luận em suốt trình nghiên cứu Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình tất người bạn, tạo điều kiện, giúp đỡ ủng hộ em mặt tinh thần vật chất suốt thời gian qua Mặc dù cố gắng thời gian có hạn, lực kinh nghiệm ít, nên đồ án khóa luận em không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy cô Sinh viên thực Đỗ Bích Ngọc ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v ADB v Ngân hàng phát triển châu Á v GTVT v Giao thông vận tải v JICA v Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản .v KHCN&MT v Khoa học công nghệ môi trường .v NOAA v Cơ quan Quản lý Hải dương Khí Hoa Kỳ v SCTD v Sự cố tràn dầu .v SIDA .v Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển v TNMT v Tài nguyên môi trường v UBND v Ủy ban nhân dân v VHL v Vịnh Hạ Long .v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tác động cố tràn dầu đến môi trường biển 1.3 Đặc điểm tính chất lý hóa loại dầu Bảng 1.1 Tiêu chuẩn chất lượng dầu Diesel Có hai loại chính: 1.4 Những nghiên cứu cố tràn dầu giới 10 1.5 Những nghiên cứu cố tràn dầu Việt Nam 11 1.6 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15 1.6.1 Vị trí địa lý, đặc trưng địa hình địa mạo địa chất môi trường 15 Hình 1.2 Bản đồ đảo Tuần Châu nhìn từ vệ tinh 16 1.6.2 Đặc điểm khí tượng 17 CHƯƠNG II .31 iii ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 31 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu .31 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 31 2.2 Đối tượng nghiên cứu .31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Phương pháp thu thập, kế thừa, tổng hợp tài liệu 31 2.3.2 Phương pháp khảo sát thực tế vấn trực tiếp 31 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 32 CHƯƠNG III 33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Hiện trạng ô nhiễm dầu mỡ 33 3.1.1 Cảng tàu du lịch Bãi Cháy (cũ) 33 3.1.2 Cảng tàu du lịch Tuần Châu 34 Hình 3.2: Những khu vực bị ô nhiễm trọng điểm Vịnh Hạ Long 34 3.2 Đặc điểm tình hình hoạt động du lịch Tuần Châu (VHL) 35 3.2.1 Hệ thống cảng Tuần Châu 35 3.2.2 Số lượng khách tham quan .37 Hình 3.5: Số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh (giai đoạn 2012 -2016) .38 3.3 Đánh giá nguy tràn dầu cảng Tuần Châu 39 3.3.1 Mức độ nhạy cảm cảng Tuần Châu cố tràn dầu 39 Bảng 3.2: Chỉ số nhạy cảm môi trường tài nguyên người sử dụng tài nguyên nhân tạo 40 3.3.2 Thống kê SCTD vịnh Hạ Long cảng Tuần Châu 41 Bảng 3.4: Thống kê vụ tai nạn tàu du lịch cảng Tuần Châu 42 3.3.3 Đánh giá rủi ro gây tràn dầu từ hoạt động du lịch cảng Tuần Châu 42 Hình 3.12: Nhận thức người dân hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển Vịnh Hạ Long .49 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát 49 3.4.1 Căn pháp lý thực biện pháp kiểm soát .50 3.4.2 Các giải pháp tuyên truyền, giáo dục .51 3.4.3 Các biện pháp kiểm soát 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 Kết luận .52 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 56 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển châu Á GTVT Giao thông vận tải JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản KHCN&MT Khoa học công nghệ môi trường NOAA Cơ quan Quản lý Hải dương Khí Hoa Kỳ SCTD Sự cố tràn dầu SIDA Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển TNMT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân VHL Vịnh Hạ Long v DANH MỤC BẢNG LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v ADB v Ngân hàng phát triển châu Á v GTVT v Giao thông vận tải v JICA v Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản .v KHCN&MT v Khoa học công nghệ môi trường .v NOAA v Cơ quan Quản lý Hải dương Khí Hoa Kỳ v SCTD v Sự cố tràn dầu .v SIDA .v Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển v TNMT v Tài nguyên môi trường v UBND v Ủy ban nhân dân v VHL v Vịnh Hạ Long .v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tác động cố tràn dầu đến môi trường biển 1.3 Đặc điểm tính chất lý hóa loại dầu Bảng 1.1 Tiêu chuẩn chất lượng dầu Diesel Có hai loại chính: 1.4 Những nghiên cứu cố tràn dầu giới 10 1.5 Những nghiên cứu cố tràn dầu Việt Nam 11 1.6 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15 1.6.1 Vị trí địa lý, đặc trưng địa hình địa mạo địa chất môi trường 15 Hình 1.2 Bản đồ đảo Tuần Châu nhìn từ vệ tinh 16 1.6.2 Đặc điểm khí tượng 17 vi CHƯƠNG II .31 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 31 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu .31 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 31 2.2 Đối tượng nghiên cứu .31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Phương pháp thu thập, kế thừa, tổng hợp tài liệu 31 2.3.2 Phương pháp khảo sát thực tế vấn trực tiếp 31 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 32 CHƯƠNG III 33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Hiện trạng ô nhiễm dầu mỡ 33 3.1.1 Cảng tàu du lịch Bãi Cháy (cũ) 33 3.1.2 Cảng tàu du lịch Tuần Châu 34 Hình 3.2: Những khu vực bị ô nhiễm trọng điểm Vịnh Hạ Long 34 3.2 Đặc điểm tình hình hoạt động du lịch Tuần Châu (VHL) 35 3.2.1 Hệ thống cảng Tuần Châu 35 3.2.2 Số lượng khách tham quan .37 Hình 3.5: Số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh (giai đoạn 2012 -2016) .38 3.3 Đánh giá nguy tràn dầu cảng Tuần Châu 39 3.3.1 Mức độ nhạy cảm cảng Tuần Châu cố tràn dầu 39 Bảng 3.2: Chỉ số nhạy cảm môi trường tài nguyên người sử dụng tài nguyên nhân tạo 40 3.3.2 Thống kê SCTD vịnh Hạ Long cảng Tuần Châu 41 Bảng 3.4: Thống kê vụ tai nạn tàu du lịch cảng Tuần Châu 42 3.3.3 Đánh giá rủi ro gây tràn dầu từ hoạt động du lịch cảng Tuần Châu 42 Hình 3.12: Nhận thức người dân hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển Vịnh Hạ Long .49 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát 49 3.4.1 Căn pháp lý thực biện pháp kiểm soát .50 3.4.2 Các giải pháp tuyên truyền, giáo dục .51 3.4.3 Các biện pháp kiểm soát 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 Kết luận .52 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 56 vii DANH MỤC HÌNH LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v ADB v Ngân hàng phát triển châu Á v GTVT v Giao thông vận tải v JICA v Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản .v KHCN&MT v Khoa học công nghệ môi trường .v NOAA v Cơ quan Quản lý Hải dương Khí Hoa Kỳ v SCTD v Sự cố tràn dầu .v SIDA .v Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển v TNMT v Tài nguyên môi trường v UBND v Ủy ban nhân dân v VHL v Vịnh Hạ Long .v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu đề tài CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tác động cố tràn dầu đến môi trường biển 1.3 Đặc điểm tính chất lý hóa loại dầu Bảng 1.1 Tiêu chuẩn chất lượng dầu Diesel Có hai loại chính: 1.4 Những nghiên cứu cố tràn dầu giới 10 1.5 Những nghiên cứu cố tràn dầu Việt Nam 11 1.6 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15 1.6.1 Vị trí địa lý, đặc trưng địa hình địa mạo địa chất môi trường 15 Hình 1.2 Bản đồ đảo Tuần Châu nhìn từ vệ tinh 16 1.6.2 Đặc điểm khí tượng 17 viii biến hoạt động bảo vệ môi trường sống hay bảo vệ môi trường biển VHL, do: - Chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân tác hại SCTD biển chủ yếu qua hoạt động hưởng ứng ngày lễ, tuần lễ môi trường như: “Ngày môi trường giới 5/6”, “Tuần lễ quốc gia nước vệ sinh môi trường”, “Chiến dịch làm biển”, “Tuần lễ biển hải đảo”, “Ngày nước giới”, theo đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Hạ Long - Những văn pháp luật liên quan đến môi trường chưa phổ biến để người dân nắm rõ - Những pano, áp phích liên quan đến vấn đề không dán nhiều - Theo kết điều tra công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân tác hại SCTD biển phường Tuần Châu, tổng số 30 phiếu thu kết sau: 48 Hình 3.12: Nhận thức người dân hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển Vịnh Hạ Long Hình 3.12 cho thấy: Đa số người dân (60%) có biết hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển VHL tổ chức phường thành phố Hạ Long Người dân cho biết thêm họ biết thông tin thông qua mạng internet qua tivi chủ yếu, hình thức phát tờ rơi hình thức tập trung nhà văn hóa phường, họp khu phố để nghe cán quản lý chuyên gia môi trường phát biểu họ tiếp xúc hình thức tuyên truyền Bộ phận người dân không quan tâm đến tuyên truyền môi trường xã chiếm tỷ lệ phần trăm cao (22%), họ cho biết có xem tivi, nghe đài phổ biến không để tâm đến vấn đề 18% người dân hỏi trả lời hoạt động tuyên truyền không nêu rõ lý Từ nguồn số liệu cho thấy, hoạt động tuyên truyền tác hại SCTD biển phường Tuần Châu chưa phổ biến rộng rãi nêu phần nhỏ công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường biển VHL Hiệu hình thức tuyên truyền chưa cao, chưa gây hứng thú cho người dân chưa tác động mạnh mẽ đến ý thức người dân Hoạt động tuyên truyền đơn giản, ý tưởng đa phần mang tính hình thức mà không trọng nội dung 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm soát Cảng Tuần Châu thuộc khu du lịch Tuần Châu, đảo Tuần Châu, có vị trí nằm khu vực vùng đệm VHL, với hệ sinh thái động thực vật phong phú Vì vậy, có SCTD xảy dều gây ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến Di sản VHL, sống người dân đảo toàn 49 hoạt động du lịch Do đó, tác giả xin đề xuất số biện pháp kiểm soát cụ thể cho vấn đề 3.4.1 Căn pháp lý thực biện pháp kiểm soát 3.4.1.1 Văn đạo từ Trung Ương - Luật Bảo vệ môi trường 2014; - Luật Tài nguyên biển hải đảo 2015; - Nghị số 09/NQ/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2007 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; - Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2009 Chính phủ quy định quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo; - Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; - Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó SCTD; - Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung số điền Quy chế hoạt động ứng phó SCTD; - Các Công ước quốc tế liên quan đến biển mà Việt Nam ký phê chuẩn tham gia như: Công ước MARPOL, CLC92, đặc biệt Công ước Quốc tế bảo vệ Di sản văn hóa thiên nhiên giới liên quan đến Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VHL khu Dự trữ Sinh Thế giới Cát Bà Hải Phòng 3.4.1.2 Văn đạo từ địa phương 50 - Kế hoạch số 1925/KH-UBND ngày 19/5/2010 UBND tỉnh "Về việc Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2010 định hướng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015” - Chỉ thị 07/2006/CT-UBND “V/v tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái VHL” - Quyết định số 88/TNMT ngày tháng năm 2015 việc hướng dẫn triển khai lập kế hoạch ứng phó SCTD - Nghị 241/2016/NQ – Về việc thông qua số quy định đặc thù tạm thời để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tàu du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long - HĐND việc thông qua số quy định đặc thù tạm thời để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tàu du lịch VHL, Vịnh Bái Tử Long 3.4.2 Các giải pháp tuyên truyền, giáo dục - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp, đội tàu hoạt động Cảng Tuần Châu công tác bảo vệ môi trường phòng tránh SCTD môi trường biển - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức tác hại tràn dầu môi trường biển ảnh hưởng đến môi trường biển VHL thông qua chương trình, ngày kỉ niệm như: “Ngày Trái đất”, “Tuần lễ biển hải đảo”, “Ngày môi trường” - Tổ chức lớp tập huấn ứng phó SCTD cho cán địa phương cán phụ trách mảng môi trường Tập đoàn Tuần Châu nhằm nắm rõ quy định Nhà nước ứng phó SCTD, đồng thời tiếp cận tình xảy ra, tập luyện kỹ xử lý, khắc phục cố hiệu Cảng 51 3.4.3 Các biện pháp kiểm soát - Xây dựng đồ nhạy cảm môi trường, thiết lập vùng nhạy cảm có khả bị đe dọa cố tràn dầu - Xây dựng kế hoạch kiểm soát ứng phó SCTD riêng khu vực đảo Tuần Châu, đặc biệt khu vực có tàu thuyền lại, neo đậu thường xuyên Cảng Tuần Châu - Xây dựng tình huống, kịch tràn dầu chi tiết xảy Cảng, tổ chức buổi diễn tập tình xây dựng theo kế hoạch - Thành lập tổ, đội phản ứng nhanh có SCTD xảy ra, lực lượng sẵn sàng tham gia vào công tác xử lý hậu SCTD - Liên kết chặt chẽ với Ban quản lý VHL, Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát Biển… việc kiểm soát chất lượng tàu thuyền hoạt động xả thải tàu thuyền hoạt động cảng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài trình bày số vấn đề sau: - Chỉ số dầu mỡ quan trắc nước biển khu vực cảng Tuần Châu cao, 0.432 mg/l, cao gấp 2.16 lần so với QCVN 10/2008/BTNMT - Hệ thống bến, cảng đảo Tuần Châu gồm cảng Cảng du thuyền Tuần Châu 1, Cảng Tàu khách quốc tế Tuần Châu, Phà Tuần Châu – Cát Bà, Tàu cao tốc Hạ Long (Tuần Châu – Gia Luận) với nhiệm vụ phục vụ khách du lịch thăm quan vịnh Hạ Long phục vụ khách có nhu cầu di chuyển đến Hải Phòng 52 - Số lượng khách du lịch đến VHL tham quan, nghỉ dưỡng có dấu hiệu tăng nhanh dần ổn định giai đoạn 2010-2015, đạt 8.3 triệu lượt khách, doanh thu đạt xấp xỉ 13 tỷ năm 2016 - Cảng tàu du lịch Tuần Châu có mức độ nhạy cảm cao SCTD biển, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng lõi VHL - Chưa thống kê SCTD xảy cảng tàu du lịch Tuần Châu, nhiên thống kê ghi nhận trường hợp xảy cố va chạm, chìm tàu cháy tàu Bên cạnh đó, đề tài xác định nguy gây ô nhiễm tràn dầu biển từ hoạt động du lịch khu vực cảng Tuần Châu, là: - Số lượng tàu thuyền hoạt động thường xuyên cảng lớn (trên 500 tàu) nhiên chất lượng số tàu chưa đáp ứng yêu cầu kĩ thuật an toàn đặt - Từ cố va chạm, cháy nổ tàu thuyền - Nguồn thải từ tàu, bao gồm nước la canh nước thải sinh hoạt có lẫn dầu mỡ Việc xử lý nguồn thải chưa triệt để đồng Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá nguy xảy SCTD biển không hoạt động du lịch mà hoạt động khác khu vực đảo Tuần Châu, từ đó, mở rộng địa bàn nghiên cứu khu vực khác toàn tỉnh - Cần có can thiệp quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh để có đạo, quản lý trực tiếp tới việc bảo vệ môi trường biển VHL có kế hoạch cụ thể nhằm kiểm soát SCTD - Một số người dân chủ tàu không hợp tác trình điều tra thông tin, khảo sát 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] "Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu du lịch đảo Tuần Châu," 2003 [2] Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ninh, "Báo cáo trạng môi trường Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015," 2016 [3] "Báo cáo tổng kết dự án tràn dầu tỉnh Quảng Ninh" [4] TS Đỗ Công Thung cộng , "Đánh giá tác động ô nhiễm dầu hệ sinh thái biển Việt Nam," Viện Tài nguyên môi trường biển, [5] [6] [7] [8] Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, 2007 "Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Ninh," 2013 "Luật Bảo vệ môi trường 2014" "Luật Tài nguyên biển hải đảo 2015" Nguyễn Thị Thúy Nguyên, "Một số vấn đề chất lượng nước Hạ Long," Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi môi trường, 2013 [9] Nguyễn Thị Thế Nguyên, "Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh 54 Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề xuất giải pháp quản lý sử dụng," 2014 [10] IUCN, "Phân tích trạng chất lượng nước vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh," 2015 [11] "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển ven bờ," 2008 [12] "Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" [13] "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030," 2014 [14] "Quyết định 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 Thủ tướng Chính phủ" [15] "Quyết định số 4036/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh" [16] "Quyết định số 88/TNMT ngày 6/2/2015 Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Hạ Long" [17] Cao Thị Thu Trang Vũ Thị Lựu, "Tình hình ô nhiễm dầu nước dải ven bờ Việt Nam," Tạp chí khoa học công nghệ biển, 2011 [18] NOAA, "Tràn dầu: Đánh giá phục hồi," 2011 55 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách người vấn TT Họ tên Phạm Minh Thắng 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 Nghề nghiệp Chuyên viên môi trường Trần Văn Phương Buôn bán Quàng Văn Hiệp Bảo vệ Đoàn Thị Mỹ Linh Công nhân viên chức Lê Thị Thảo Sinh viên Nguyễn Hà Trang Sinh viên Mai Đình Khải Sinh viên Nguyễn Quỳnh Trang Nội trợ Nguyễn Thu Quỳnh Nội trợ Lê Thị Thu Hà Công nhân viên chức Lê Hoa Nội trợ Hồ Hải Nguyên Sinh viên Đỗ Mạnh Quý Tự Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Hà Thị Vân Nội trợ Hoàng Thư Hương Du lịch Lê Thị Mến Du lịch Mai Thanh Lịch Du lịch Châu Minh Hiếu Công nhân Lê Quang Dũng Công nhân Trần Đức Hạnh Tự 56 Địa chỉ/Nơi công tác Phòng TNMT TP Hạ Long Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nguyễn Hồng Nhung Phan Thảo Nguyên Vũ Mạnh Cường Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Ngọc Anh Phạm Ngọc Huyền Nguyễn Thanh Huế Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Bích Ngọc Tô Việt Thắng Bán hàng Sinh viên Xây dựng Thợ khí Giáo viên Nội trợ Sinh viên Giáo viên Du lịch Tự Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phường Tuần Châu Phụ lục 2: Sơ đồ quy trình thực nhiệm vụ SCTD xảy (đối với cố đâm va tàu) 57 Thuyền trưởng tàu Thông báo Cảng vụ Hàng hải, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện, thành phố Ứng cứu Phòng Cảnh sát PCCC, Lực lượng chỗ: - Mức I, II: trực tiếp ứng cứu - Mức III: tham gia Ứng cứu Phụ lục 3: Sơ đồ bước tổ chức ứng phó hệ thống thông tin 58 Nhận thông tin cố Thông báo: - Ban đạo - Ban huy trường Đề xuất nhanh phương án ứng cứu Tổ chức lực lượng phản ứng nhanh ứng cứu hện trường Thông báo điều động đơn vị vây dầu bơm hút dầu Công tác cứu hộ cứu nạn Triển khai công tác ứng cứu cố Báo cáo thường xuyên công tác ứng cứu Lập biên trường Trực ứng cứu trương Thông báo đơn vị liên quan tham gia ứng cứu Công tác phòng cháy chữa cháy Công tác vây dầu thu gom dầu Vệ sinh làm môi trường Đánh giá môi trường sau cố Xem xét chi phí xử lý cố Hoàn thành công tác Thực công tác đền bù xử lý pháp luật Phụ lục 4: Một số hình ảnh khảo sát thực địa khu vực nghiên cứu 59 Hình 1: Cảng tàu khách quốc tế Tuần Hình 2: Du khách xếp hàng soát vé Châu cảng Tuần Châu Hình 4: Tàu du lịch neo đậu cảng Hình 5: Rác thải trôi mặt Tuần Châu biển 60 Hình 6: Váng dầu mặt biển Hình 7: Ô nhiễm môi trường khu khu vực tàu thuyền neo đậu vực đường vào đảo Tuần Châu Hình 7: Khảo sát thực địa cảng Hình 8: Đường vào đảo Tuần Châu Tuần Châu 61 Hình 9: Khu vực nhà chờ cảng Hình 10: Du khách xuống tàu chuẩn Tuần Châu bị tham quan VHL Hình 11: Cảng Tuần Châu nhìn từ cao 62
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CẢNG TÀU DU LỊCH TUẦN CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CẢNG TÀU DU LỊCH TUẦN CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CẢNG TÀU DU LỊCH TUẦN CHÂU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay