Giáo án cả năm Sinh 7

85 352 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:27

. gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi. II . Các đồ dùng dạy học : * Tranh sán lông và sán lá gan . * Tranh vòng đời của sán lá. bổ sung . GV chuẩn : I/ sán lông và sán lá gan * KL : học theo bảng Bảng : Sán lá và sán lông : STT Đại diện Đặc điểm Sán lông Sán lá gan 1 Mắt 2 mắt ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm Sinh 7, Giáo án cả năm Sinh 7, Giáo án cả năm Sinh 7, Sự đa dạng loài sự phong phú về số l ợng cá thể. Sự đa dạng về môi tr ờng sống., Sơ l ợc phân chia giới động vật Vai trò của ĐV, Kĩ năng : 3 trong SGK ổn định : 2. Kiểm tra : Bài mới : Kỹ năng : Kiểm tra :, Kỹ năng : Củng cố : Dặn dò : Kỹ năng : ổn định : 2. Kiểm tra : + Trùng kiết lị có hại nh thế nào với sức khoẻ con ngời ?, Thái độ : Giáo dục ý thức học tập. yêu thích bộ môn. II Đồ dùng dạy học : Bài mới : Mở bài nh SGK., Cơ thể đối xứng hai bên. 2. Cơ thể đối xứng toả tròn. Bơi rất nhanh trong nớc. 4. Thành cơ thể có hai lớp ngoài - trong. Tổ chức cơ thể cha chặt chẽ. Đáp án : 2,4 7,8, Dặn dò : Đọc mục em có biết. Ke bảng 1 tr33 SGK vào vở BT Thái độ : Giáo dục ý thức học, Kỹ năng : Kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp . ổn định : 2. Kiểm tra : + Trình bày cách di chuyển của sứa ở trong nớc ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn