Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã hoành sơn huyện giao thủy tỉnh nam định

66 153 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2017, 10:04

... Dương Văn Sơn, tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Thực trạng giải pháp xây dựng mô hình nông thôn địa bàn xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Tôi xin cảm ơn cán bộ, nhân dân xã Hoành Sơn gia... - kinh tế - xã hội tình hình sản xuất địa bàn nghiên cứu - Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn xã Hoành Sơn theo 19 tiêu chí nông thôn xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Phân tích... thách thức tác động tới trình xây dựng nông thôn địa bàn xã - Đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy trình xây dựng nông thôn địa bàn xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã hoành sơn huyện giao thủy tỉnh nam định , Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã hoành sơn huyện giao thủy tỉnh nam định , Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã hoành sơn huyện giao thủy tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn