Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn

106 145 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2017, 08:43

... mô hình nông thôn xây dựng nông thôn nước ta - Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình nông thôn xã Đình Lập thời gian qua - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trình xây dựng mô hình nông thôn địa bàn. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - ĐẶNG THÚY NGÂN Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÌNH LẬP, HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT... tiếp cô giáo PGS - TS Đinh Ngọc Lan, em thực đề tài: “ Thực trạng giải pháp xây dựng mô hình nông thôn địa bàn xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn Sau thời gian tìm hiểu địa phương, đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn , Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn , Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn