CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ

29 2,739 5
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2017, 07:21

BÀI TIỂU LUẬN NHÓM MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN 2 ĐỀ TÀI: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI TIỂU LUẬN NHÓM MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN ĐỀ TÀI: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ GVHD Lớp Nhóm 5B : Nguyễn Thị Hải Lên : PHI 162SC : Nguyễn Thị Anh Thư - 2120317137 Lê Thị Hồng Hà - Đà Nẵng, Ngày 24 tháng 06 năm 2017 MỤC LỤC Mở đầu Chương I: Cơ sở lý luận chung chủ nghĩa tư I.Sơ lược phát triển Chủ nghĩa Tư qua giai đoạn II.Đặc điểm chất xu hướng Chương II: Những biểu chủ nghĩa tư đại Vận dụng vào thực tiễn 13 I.Những biểu năm đặc điểm Chủ nghĩa tư độc quyền 13 II.Những biểu chế điều tiết kinh tế Chủ nghĩa tư độc quyền 20 III Chương III: Kết Luận Chương IV: Tài Liệu Tham Khảo 22 Bảng phân công công việc .23 MỞ ĐẦU Dưới tác động phát triển mạnh mẽ vũ bão kỹ thuật công nghệ, ngày lực lượng sản xuất có bước phát triển mạnh mẽ Lực lượng sản xuất thay đổi tính chất trình độ kéo theo thay đổi quan hệ sản xuất Do mà nước chủ nghĩa tư bản, chất cung mang đặcđiểm Nhân dân ta đẩy mạnh công đổi đất nước, xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mong muốn làm bạn với tất nước giới Do vậy, tăng cường quan hệ với hệ thống kinh tế giới, tham gia phân công lao động cạnh tranh quốc tế đâng đề tài quan trọngcần làm sáng tỏ Hiện nước tư phát triển giữ vị trí chi phối kinh tế giới Trên phương diện trị giới kinh tế giới, chủ nghĩa tư đại chiếm ưu Chúng ta kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội hoàn cảnh quốc tế nên việc hiểu thấu đáo chủ nghĩa tư đại diều cần thiết Hơn nữa, chủ nghĩa xã hội dưng mà có phát triển Dương nhiên làm nên thành tựu sở đúc kết học kinh nghiệm lịch sử, sở phát triển xã hội loài nguời Nghiên cứu thành bai, chủ nghĩa tư đại, lấy tốt bỏ xấu để giúp Chúng ta xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa tiến hơn, ưu việt tư chủ nghĩa Do tính cấp thiết đề tài, chúng em viết Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ đặc điểm chủ nghĩa tư đại ngày xu hướng vận động Chương I: Cơ sở lý luận chung Chủ Nghĩa Tư Bản I Sơ lược phát triển Chủ nghĩa Tư qua giai đoạn: Cạnh tranh tự do: a Hoàn cảnh đời: Chủ nghĩa tư hình thái kinh tế – xã hội xã hội loài người, xuất châu Âu, phôi thai phát triển từ lòng xã hội phong kiến châu Âu thức xác lập hình thái xã hội Hà Lan Anh kỷ 17 Sau cách mạng Pháp cuối kỷ 18, hình thái trị "nhà nước tư chủ nghĩa" chiếm ưu hoàn toàn châu Âu loại bỏ dần hình thái nhà nước chế độ phong kiến, quý tộc Và sau hình thái trị – kinh tế – xã hội tư chủ nghĩa lan khắp châu Âu giới b Đặc điểm: - Nhà nước tư sản không can thiệp vào trình sản xuất trao đổi tư Nó gần đứng đời sống kinh tế, xã hội can thiệp có lung lay chế độ tư hữu Do đó, kinh tế giai đoạn tự điều chỉnh quy luật cạnh tranh tự quy luật giá trị, cá nhân tư có đầy đủ quyền việc kinh doanh bóc lột người lao động - Bộ máy nhà nước không lớn, nhiều phận kế thừa từ máy nhà nước phong kiến quân đội, cảnh sát, nhà tù Vì mục tiêu nhà nước thủ tiêu bóc lột, mang lại quyền bình đẳng cho tất công dân mà đưa nhóm bóc lột thay cho nhóm bóc lột khác nên không cần triệt tiêu nhà nước cũ - Trong thời kỳ này, hình thức nhà nước phổ biến Quân chủ Nghị viện trình chống phong kiến, giai cấp tư sản nhiều nước nhiều mối quan hệ quyền lợi với giai cấp phong kiến Chúng tìm cách thỏa hiệp với phong kiến để đến thiết lập nhà nước quân chủ nghị viện Chỉ vài quốc gia thực cách mạng triệt để xây dựng nhà nước cộng hoà nghị viện (Pháp, Hoa Kỳ, Thụy Sỹ) - Về hình thức nhà nước khác nhau, chất tất nhà nước tư sản giống Đó chuyên giai cấp tư sản Còn nhân dân lao động - người đứng cờ cách mạng tư sản, động lực cách mạng tư sản – lại trở thành nạn nhân, đối tượng đàn áp, bóc lột chế độ tư chủ nghĩa Nhà nước tư sản, chất kiểu nhà nước bóc lột Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền a Sự Chuyển biến từ cạnh tranh tự sang Chủ nghĩa Tư độc quyền Sự chuyển biến từ cạnh tranh tự sang Chủ nghĩa Tư độc quyền số nguyên nhân sau: Sự phát triển lực lượng sản xuất tác động tiến khoa học - kỹ thuật, mặt, làm xuất ngành sản xuất mới, từ đầu ngành có trình độ tích tụ cao, đòi hỏi hình thức kinh tế tổ chức Sản xuất lớn có ưu rõ rệt so với sản xuất nhỏ phát triển mạnh Mặt khác, dẫ đến tăng suất lao động tăng sản xuất giá trị thặng dư Việc nâng cao tỷ suất khối lượng giá trị thặng dư mở rộng khả tích lũy tư bản, thúc đẩy phát triển sản xuất lớn, tăng tích tụ tư sản xuất - Cạnh tranh tự tác động mạnh đến tích tụ tập trung tư Một mặt, buộc nhà tư phải cải tiến kĩ thuật, tăng quy mô tích lũy để thắng cạnh tranh giành thắng lợi tối đa Mặt khác nhiều doanh nhgiệp nhỏ trình độ kĩ thuật bị đối thủ mạnh thôn tính phải liên kết với Vì có số nhà tư lớn nắm địa vị thống trị ngành hay số ngành công nghiệp - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1873 dẫn đến nhiều xí nghiệp nhỏ vừa bị phá sản; xí nghiệp công ty lớn phải đổi để thoát khỏi khủng hoảng, thúc đẩy trình tập trung sản xuất - Tín dụng tư chủ nghĩa mở rộng, trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất, hình thành công ty cổ phần, tạo tiền đè cho đời tổ chức độc quyền - Những tổ chức xí nghiệp công ty lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh tiếp tục canh tranh với vô khốc liệt khó phân thắng bại, nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, từ hình thành tổ chức độc quyền b Đặc điểm kinh tế Chủ nghĩa Tư độc quyền Có năm đặc điểm kinh tế bản: Sự tập trung sản xuất tổ chức độc quyền a Sự tập trung sản xuất: Là trình thay xí nghiệp nhỏ, bố trí phân tán bằn cách xí nghiệp lớn có đông công nhận làm khối lượng sản phẩm lớn Chính tích tụ tập trung tư dẫn tới tích tụ tập trung sản xuất b Các tổ chức độc quyền: Các hình thức tổ chức độc quyền bản: cartel, syndicate, trust, consortium Độc quyền cạnh tranh hai mặt trái ngược song nước đế quốc xuất tổ chức độc quyền không thủ tiêu cạnh tranh mà làm cạnh tranh gay gắt Ba loại canh tranh chủ nghĩa đế quốc: Giữa cá tổ chức độc quyền với nhau, tổi chức độc quyền với xí nghiệp độc quyền, nội tổ chức độc quyền Tư tài đầu sỏ tài a Vai trò tư ngân hàng - Trong giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền, công nghiệp diễn tích tụ tập trung tư bản, làm hình thành nên ngân hàng lớn cạnh tranh với nhau- tổ chức độc quyền ngân hàng Do nắm lượng tư tiền tệ lớn, ngân hàng có khả chi phối nhiều hoạt động kinh tế- xã hội b Tư tài Tư tài loại tư hình thành sở xâm nhập lẫn với vai trò địa vị mình, cử người tham gia vào tổ chức độc quyền công nghiệp để theo dõi việc sử dụng vốn vay Các nhà tư công nghiệp can thiệp vào hoạt động tư ngân hàng cách mua cổ phiếu thành lập ngân hàng, việc hình thành nên tư tài Các nhóm tư tài (hay gọi tài phiệt) thực thao túng đời sống kinh tế- trị nước tư Xuất tư a Xuất hàng hóa Xuất hàng hóa thủ đoạn để nước tư tiếng hành bóc lột nước chậm phát triển thông qua trao đổi không ngang giá b Xuất tư Xuất tư xuất giá trị nước tiến hành hình thức đầu tư tư nước để bóc lột giá trị thăng dư số nguồn lơj khác nước nhập tư Đây thực chất công cụ để tập đoàn tư bóc lột nước chậm phát triển Sự phân chia giới kinh tế Trong thời kì tư tự cạnh tranh, lượng hàng hóa sản xuất chưa lớn Song đến thời chủ nghĩa tư độc quyền, lượng hàng hóa sản xuất tăng chóng mặt, làm nảy sinh nhu cầu thị trường nguyên liệu nước Mặt khác, hàng hóa đem bán nước thu lợi nhuận lớn so với hàng hóa đem bán nước Do tầm quan trọng thị trường bên ngoài, nước đế quốc diễn cạnh tranh gay gắt để giành giật thị trường, hinhg thành nên thỏa thuận có tính chất lũng đoạn tổ chức đôc quyền việc sản xuất tiêu thụ số loại hàng hóa, tạo nên tô chức độc quyền quốc tế- liên minh tổ chức độc quyền lớn nước để phân chia thị trường giới, độc chiếm nguồn nguyên liệu, quy định quy mô sản xuất tổ chức, định giá độc quyền nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao Sự phân chia giới lãnh thổ Sự phân chia giới mặt lãnh thổ hệ tất yếu phân chia giới kinh tế, biểu việc nước đế quốc xâm lược chiếm thuộc địa hóa nước chậm phát triển hòng độc chiế nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ hàng hóa địa điểm lập quân Quá trình hình thành chủ nghĩa tư nước nói chung diễn nước tư đời sau kinh tế lại phát triển vượt bậc, muốn đấu tranh để phân chia lại giới Phương pháp phổ biến chiến tranh Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước a Nguyên nhân chất chủ nghĩ tư độc quyền nhà nước: Chủ nghĩa độc quyền chuyển thành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước khuynh hướng tất yếu Nhưng đến năm 50 kỷ XX, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước trở thành thực tế rõ ràng đặc trưng chủ nghĩa tư đại Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước đời nguyên nhân chủ yếu sau đây: - Một là, tích tụ tập trung tư lớn tích tụ tập trung sản xuất cao, đẻ cấu kinh tế to lớn đòi hỏi điều tiết xã hội sản xuất phân phối, lên kế hoạch hóa tập trung từ trung tâm Nói cách khác, phát triển trình độ xã hội hóa lực lượng sản xuất dẫn đến yêu cầu khách quan nhà nước đại biểu cho toàn xã hội quản lý sản xuất Lực lượng sản xuất xã hội ngày cao mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa, tất yếu đòi hỏi hình thức quan hệ sản xuất để lực lượng sản xuất tiêó tục phát triển điều kiện thống trị chủ nghĩa tư Hình thưc chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước - Hai là, phát triển phân công lao động xã hội làm xuất só ngành mà tổ chức độc quyèn tư tư nhân không muốn kinh doanh đầu tư lớn, thu hôig vốn chậm lợi nhuận, nhát ngành thuộc kết cấu hạ tầng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học bản… Nhà nước tư sản đảm nhiện kinh doanh ngành đó, tạo điều kiện cho tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh ngành khác có lợi - Ba là, thống trị độc quyền làm sâu sắc thêm đối kháng giai cấp tư sản với giai cấp vô sản nhân dân lao động Nhà nước phải có sách để xoa dịu mâu thuẫn trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội… - Bốn là, với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, bành trướng liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc xung đột lợi ích với đối thủ thị trường giới Tình hình đòi hỏi phải có điều tiết quan hệ trị kinh tế quốc tế, thiếu vai trò nhà nước - Năm là, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, đấu tranh với chủ nghĩa xã hội thực tác động cách mạng khoa học công nghệ đại đòi hỏi can thiệp trực tiếp nhà nước vào đời sống kinh tế ** Bản chất chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước: - Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước kết hợp sức mạnh tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước tư sản thành chế thống nhằm làm giàu cho tổ chức độc quyền giúp quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa thích ứng với phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất cách mạng khoa học - công nghệ tạo - Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nấc thang phát triển chủ nghĩa tư độc quyền Nó thống ba trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh độc quyền tư nhân với sức mạnh nhà nước chế thống máy nhà nước phụ thuộc vào tổ chức độc quyền - V.I Lênin rằng: “Bọn đầu sỏ tài dùng mạng lưới dày đặc quan hệ lệ thuộc để bao trùm thiết kế kinh tế trị… biểu rõ rệt độc quyền ấy” Trong cấu chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, nhà nước trở thành tập thể tư khổng lồ Nó chủ sở hữu xí nghiệp, tiến hành kinh doanh, bóc lột lao động làm thuê nhà tư thông thường Nhưng điểm khác biệt chỗ: chức nhà tư thông thường, nhà nước có chức trị công cụ trấn áp xã hội quân đội, cảnh sát, nhà tù… Ph.Ănghen cho nhà nước nhà nước nhà tư bản, nhà tư tập thể lý tưởng nhà nước chuyển nhiều lực lượng sản xuất thành tài sản lại biến thành nhà tư tập thể thực nhiêu - Như vậy, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước quan hệ kinh tế, trị, xã hội sách giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư - Bất nhà nước có vai trò kinh tế định xã hội mà thống trị, song chế độ xã hội, vai trò kinh tế nhà nước có biến đổi thích hợp xã hội Các nhà nước trước chủ nghĩa tư chủ yếu can thiệp bạo lực theo lối cưỡng siêu kinh tế Trong giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, nhà nước tư sản bên trên, bên trình kinh tế, vai trò nhà nước dừng lại việc điều tiết thuế pháp luật Ngày vai trò nhà nước tư sản có biến đổi, không can thiệp vào sản xuất xã hội thuế, luật pháp mà có vai trò tổ chức quản lý xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước, điều tiết biện pháp đòn bẩy kinh tế vào tất khâu trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước hình thức vận động quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nhằm trì tồn chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư thích nghi với điều kiện lịch sử b Những biểu chủ yếu: - Sự kết hợp người tổ chức độc quyền máy nhà nước - Sự hinh thành phát triển sở hữu nhà nước Sở hữu nhà nước hình thành hình thức sau đây: - Xây dựng doanh nghiệp nhà nước vốn ngân sách - Quốc hữu hóa xí nghiệp tư nhân cách mua lại - Nhà nước mua cổ phiếu doanh nghiệp tư nhân - Mở rộng doanh nghiệp nhà nước vốn tích lũy doanh nghiệp tư nhân - Sự can thiệp nhà nước vào trình kinh tế II Đặc điểm, chất xu hướng thể vận động chủ nghĩa tư đại: Đặc điểm: Chủ nghĩa tư bước độ từ sở vật chất, kĩ thuật truyền thống sang sở vật chất, kĩ thuật hoàn toàn Nền sản xuất khí, điện – khí đưa chủ nghĩa tư kỉ XVII – XIX, đến nửa đầu kỉ XX phát triển lên Sau đó, từ nửa sau kỉ XX, chủ nghĩa tư lại phát triển vượt bậc dựa sản xuất – điện tử Lao động tay chân, hay điều khiển máy móc bắp thay hệ thống điều khiển từ xa Những nét trình tập trung hóa chủ nghĩa tư đại Công ty vừa nhỏ tồn phát triển song song với công ty lớn, tổ chức lũng đoạn khổng lồ (bác bỏ quan niệm nước tư tồn công ty lớn) Lao động có biến đổi Hoạt động chủ nghĩa tư gồm: tư lao động Bên cạnh biến đổi tư biến đổi lao động diễn hai khía cạnh: + Kĩ + Trình độ nghiệp vụ cấu đội ngũ Trong thời đại cách mạng khoa học kĩ thuật lao đông rập khuôn nửa rập khuôn thay lao động sáng tạo Ở nước tư phát triển lao động sáng tạo chiếm 50% sản xuất Lao động có trình độ đại học lao động có kĩ trình độ nghiệp vụ cao, lao động có sáng tạo giúp phát triển kinh tế tư chủ nghĩa Vai trò kinh tế Nhà nước nước tư phát triển có thay đổi lớn so với thời kì tư chủ nghĩa tự cạnh tranh, chủ nghĩa tư lũng đoạn tư nhân chủ nghĩa tư lũng đoạn nhà nước Trong chủ nghĩa tư đại, quan niệm chủ nghĩa tư lũng đoạn nhà nước phát triển cao chủ nghĩa tư không vì: Thế kỉ XX, vai trò điều tiết kinh tế thị trường nhà nước có thay đổi nhanh chóng phát triển cách mạng khoa học kĩ thuật trình quốc tế hóa ngày tăng Sự huy, trói buộc Nhà nước kinh tế thị trường không phù hợp với văn minh trí tuệ tính cạnh tranh hàng hóa Với lí trên, vai trò điều tiết kinh tế thị trường ngày tăng, trình tư nhân hóa diễn mạnh mẽ Vai trò nhà nước kinh tế thị trường chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp chủ yếu quản lý tầm vĩ mô… Đa dạng hóa quốc tế hóa hình thức sở hữu Hình thức sở hữu chủ nghĩa tư đại đa dạng: Trong doanh nghiệp cổ phần có nhiều chủ sở hữu tư liệu sản xuất góp vốn cổ phần để hưởng lợi tức cổ phần thì: sở hữu nhà tư chủ yếu, sở hữu lao động không đáng kể Ngoài ra, hình thức sở hữu khác sở hữu trí tuệ, sở hữu công trình khoa học, phát minh… Hình thức sở hữu độc quyền tồn không túy, Nó hình thức hỗn hợp dạng công ty xuyên quốc gia, tư tài chính… Công ty tài Sự liên hợp quốc tế chủ nghĩa tư ngày tăng vị trí công ty xuyên quốc gia ngày lớn kinh tế giới Trong chủ nghĩa tư đại, trao đổi sản phẩm dạng hoàn chỉnh nước tư không mối liên hệ chủ yếu nữa, mà thêm vào hợp tác nhiều nước để sản xuất sản phẩm đại Đó liên hợp quốc tế Các trung tâm liên minh khu vực kinh tế, tài hình thành dựa phát triển kinh tế tài Quan hệ nước tư phát triển ( trung tâm) với nước phát triển ( ngoại vi ) có thay đổi đáng kể Trong tình hình, điều kiện mới, mâu thuẫn thuộc chất mâu thuẫn giai cấp tư sản vô sản không mà có biến đổi định Bản Chất điều kiện cho công ty xuyên quốc gia thâm nhập vào nước khác, đặc biệt Ngân hàng Thế giới (WB) Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Hoạt động tập đoàn tài quốc tế dẫn đến đời trung tâm tài giới như: Nhật Bản, Mỹ, Cộng hoà Liên bang Đức, Hồng Kông, Singapo  Vận dụng: Ngân hàng cho tư công nghiệp vay vốn bảo đảm tín dụng cho kinh doanh, có lợi hưởng rủi ro, thất bại chia sẻ Hoặc ngân hang mua sắm phương tiện sản xuất đại, đặc tiền cho doanh nghiệp thuê gọi cho thuê tài chính, máy móc, hệ thống vi tính… Cơ chế thị trường tư tài biến đổi, cổ phiếu mệnh giá nhỏ phát hành rộng rãi Khối lượng cổ phiếu tang, nhiều tầng lớp dân cư mua cổ phiếu 3) Xuất tư sở tư độc quyền quy mô, chiều hướng kết cấu việc xuất tư có bước phát triển Có tăng trưởng nhanh việc xuất tư nước tư phát triển Nguyên nhân quy mô xuất tư ngày lớn, mặt, cách mạng khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển việc phân công quốc tế, việc quốc tế hoá sản xuất việc tăng nhanh tư "dư thừa" nước; mặt khác tan rã hệ thống thuộc địa cũ sau chiến tranh Chiều hướng xuất tư có thay đổi rõ rệt Trước kia, luồng tư xuất chủ yếu từ nước tư chủ nghĩa phát triển sang nước phát triển (khoảng 70%) Nhưng từ sau năm 70 kỷ XX, 3/4 tư xuất đầu tư vào nước phát triển, mở đầu việc tư quay trở lại Tây Âu Từ năm 70, kỷ XX đại phận dòng tư lại chảy qua chảy lại nước tư chủ nghĩa phát triển với Nguyên nhân chủ yếu chuyển hướng đầu tư nói là: - Về phía nước phát triển, phần lớn nước tình hình trị thiếu ổn định; thiếu môi trường đầu tư an toàn thuận lợi; thiếu đội ngũ chuyên gia, cán khoa học - kỹ thuật, công nhân lành nghề; trình độ dân trí thấp tích luỹ từ nội kinh tế quốc dân ít, không đủ mức cần thiết để tiếp nhận đầu tư nước - Về phía nước tư chủ nghĩa phát triển, cách mạng khoa học công nghệ làm xuất nhiều ngành sản xuất dịch vụ mới, ngành có hàm lượng khoa học cao, đòi hỏi lượng vốn lớn để đầu tư vào nghiên cứu khoa học - kỹ thuật sản xuất Có di chuyển vốn nội công ty độc quyền xuyên quốc gia Các công ty cắm chi nhánh nhiều nước, phần lớn chi nhánh chúng đặt nước tư chủ nghĩa phát triển Để vượt qua hàng rào bảo hộ mậu dịch khắc phục trở ngại việc hình thành khối liên kết EU, NAFTA công ty xuyên quốc gia đưa tư vào khối để phát triển sản xuất Tuy nhiên, loạt công ty nước Anh, Pháp, Hà Lan vượt qua lệnh cấm vận Mỹ để đầu tư vào nước phát triển Chẳng hạn họ đầu tư thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam - chứng rõ rệt chứng minh cho xu hướng Sở dĩ tình trạng thiếu dầu khí kim loại quý "gót chân Asin" kinh tế nước tư chủ nghĩa phát triển, nước phát triển giàu tài nguyên lại thiếu vốn kỹ thuật để khai thác, nguồn lợi cao từ lĩnh vực hai phía 4) Sự phân chia giới liên minh chủ nghĩa tư bản: xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá ngày tăng bên cạnh xu hướng khu vực hóa kinh tế Sức mạnh phạm vi bành trướng công ty độc quyền xuyên quốc gia tăng lên thúc đẩy xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế phân chia phạm vi ảnh hưởng chúng với nhau, đồng thời thúc đẩy việc hình thành chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước quốc tế Cùng với xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá đời sống kinh tế lại diễn tượng khu vực hóa, hình thành ngày nhiều liên minh kinh tế khu vực như: Liên hợp châu Âu (EU), Hiệp hội nước Đông Nam (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu - Thái Bình Dương (APEC) Ngày có nhiều nước tham gia vào Liên minh Mậu dịch tự (FTA) Liên minh Thuế quan (CU) FTA khu vực nước thành viên cam kết xoá bỏ hàng rào thuế quan hàng hóa CU liên minh nước thành viên có mức thuế chung hàng hóa nhập từ nước khối Các liên minh kinh tế khu vực hấp dẫn nhiều phủ chúng có nhiều ưu so với tiến trình tự hoá thương mại toàn cầu  Vận dụng: Xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa ngày tăng, bên cạnh xu hướng khu vực hóa nên kinh tế EU, NAFTA, ASEAN, APEC 5) Sự phân chia giới cường quốc tiếp tục hình thức cạnh tranh thống trị Tuy chủ nghĩa thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ chủ nghĩa thực dân suy yếu, cường quốc tư chủ nghĩa, ngấm ngầm, lúc công khai, tranh giành phạm vi ảnh hưởng cách thực "Chiến lược biên giới mềm", sức bành trướng "biên giới kinh tế" rộng biên giới địa lý, ràng buộc, chi phối nước phát triển từ lệ thuộc vốn, công nghệ đến lệ thuộc trị vào cường quốc Chiến tranh lạnh kết thúc, nguy chiến tranh giới bị đẩy lùi, lại thay chiến tranh khu vực, chiến tranh thương mại, chiến tranh sắc tộc, tôn giáo mà đứng núp sau đụng độ cường quốc đế quốc Những công Mỹ đồng minh vào ápganixtan, Irắc chứng tỏ chủ nghĩa đế quốc đặc điểm giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư Tóm lại, dù có biểu mới, chủ nghĩa tư giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền Những biểu phát triển năm đặc điểm chủ nghĩa tư độc quyền mà II Những biểu chế điều tiết kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Trong giai đoạn nay, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước có biểu sau đây: - Các hình thức kinh tế thuộc nhà nước kinh tế quốc dân ngày trở nên đa dạng, vừa bao gồm xí nghiệp thuộc nhà nước ngành sản xuất vật chất, vừa bao gồm tổ chức tài thuộc ngân hàng, ngành kinh tế thứ ba (dịch vụ), công trình sở hạ tầng xã hội xây dựng nhà nước tư chủ nghĩa đầu tư - Kinh tế thuộc nhà nước tư nhân kết hợp tăng lên mạnh mẽ Năm 1979, 40 công ty công nghiệp lớn Tây Âu có công ty hỗn hợp vốn nhà nước tư nhân, vốn nhà nước chiếm khoảng nửa Trong công ty dầu lửa Mỹ, cổ phần Chính phủ nắm 46% Cộng hoà Liên bang Đức có 1.000 xí nghiệp thuộc Nhà nước tư nhân kết hợp - Chi tiêu tài nhà nước tư phát triển dùng để điều tiết trình tái sản xuất xã hội tăng lên nhiều Trước Chiến tranh giới thứ nhất, khoản chi chiếm khoảng 10% tỷ trọng tổng giá trị sản phẩm quốc dân, đến đầu năm 1980, khoản chi chiếm 30%, cá biệt có nước vượt 50% - Phương thức điều tiết nhà nước linh hoạt hơn, mềm dẻo với phạm vi rộng · Điều tiết chương trình kế hoạch · Điều tiết thị trường tài chính, tiền tệ, chống lạm phát, điều tiết giá cả… · Điều tiết quan hệ kinh tế đối, hệ thống tài tính dụng quốc tế… I Những nét phát triển chủ nghĩa tư đại ứng dụng Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất: • Phân tích: Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất chủ nghĩa tư đại thể khía cạnh sau: Thứ nhất, cách mạng công nghệ thông tin (IT) công nghệ cao phát triển mạnh mẽ Cách mạng IT khởi nguồn từ nước phát triển phương Tây bước nhảy vọt lớn mang tính lịch sử to lớn phát triển khoa học kỹ thuật, kết tích luỹ khoa học kỹ thuật lâu dài nước tư chủ nghĩa Mười năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành lớn ngành tăng trưởng nhanh nhất, nửa cuốỉ thập kỷ 90 kỷ XX, ngành công nghệ thông tin Mỹ chiếm 8,3% GDP, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế 30% Cùng với lan rộng toàn cầu cách mạng IT, ngành công nghệ cao khác sinh học, vật liệu mới, nguồn lượng mới, hàng không vũ trụ phát triển mạnh mẽ, dự kiến cách mạng khoa học kỹ kuật bùng nổ cao trào kết hợp IT với công nghệ cao khác, đặc biệt công nghệ sinh học Sự tiến bước đột phá khoa học kỹ thuật mở không gian rộng lớn cho phát triển sức sản xuất Thứ hai, giáo dục tăng cường tố chất người lao dộng nâng cao rõ rệt Ví dụ: thời gian giáo dục học tập công nhân Mỹ từ 10,6 năm năm 1948 tăng đến 14 năm vào năm 1999; thời gian tỷ lệ đại học người dân 25 tuổi từ 14% tăng lên đến 50% Tăng cường giáo dục đào tạo làm cho tố chất công nhânđược nâng cao, từ đặt móng vững cho việc nâng cao suất lao động sức cạnh tranh Thứ ba, thành khoa học kỹ thuật nhanh chóng chuyển hoá vào sản xuất, kinh doanh giúp tăng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo thống kê, vào năm 1820, trước cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất, tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giới thấp, năm đầu công nguyên đến năm 1000 có 0,01%; từ năm 1000 đến năm 1820 0,22%; từ năm 1820 đến năm 1898 đạt 2.21% Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế giới nâng cao rõ rệt, từ năm 1950-1973, GDP giới năm tăng 4,91%, từ năm 1973-1998 tăng 3,01% Những năm 90 kỷ XX, nước Mỹ với thúc đẩy cách mạng có 10 năm phồn vinh liên tục, khoảng thời gian từ năm 1996-2000 mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 4% Tiến khoa học kỹ thuật thúc đẩy nâng cao suất lao động Từ năm 1995-2001 nâng suất lao động ngành phi nông nghiệp Mỹ tăng trưởng bình quân hàng năm 2,6%, gấp gần hai lần so với khoảng thời gian từ 1973-1995 (1,39%), kết áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin • Vận dụng: Tấm nano Sử dụng lượng mặt trời vào đời sống Nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức • Phân tích Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ góp phận thúc đẩy chủ nghĩa tư chuyển đổi từ kinh tếnông nghiệp sang kinh tế công nghiệp; cách mạng công nghệ thông tin (IT) thúc đẩy kinh tư chủ nghĩa chuyển từ kinh tế công nghiệpsang kinh tế tri thức Trong kinh tế tri thức, tri thức kỹ thuật có vai trò cao yếu tố nguồn tài nguyên tự nhiên vốn, trở thành yếu tố sản xuất quan trọng Vận hành kinh tế tri thức chủ yếu không người lao động bắp thao tác máy móc, mà chủ yếu người lao động trí óc ngành thiết kế, nghiên cứu phát triển truyền bá tri thức thúc đẩy Nâng cao tầm quan trọng tri thức, biểu chỗ tăng trưởng tư vô hình (giáo dục, nghiên cứu, khai thác ) cao tư hữu hình (xây dựng, máy móc), hàm lượng tri thức tăng lên sản phẩm dịch vụ Đối tượng sản xuất tiêu thụ kinh tế công nghiệp kết tinh "nguồn tài nguyên", đối tượng sản xuất tiêu thụ kinh tế tri thức "kết tinh tri thức" Sáng tạo kỹ thuật sáng tạo chế đóng vai trò then chốt phát triển kinh tế tri thức Sáng tạo kỹ thuật động lực bên thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, có quan hệ mật thiết với sách khoa học kỹ thuật sáng tạo chế Sáng tạo chế vô quan trọng đời phát triển kinh tế tri thức Cơ chế hợp ba loại hình xí nghiệp đầu tư rủi ro, doanh nghiệp nhỏ công nghệ cao thị trường cổ phiếu động lực trực tiếp kinh tế - Cùng với chuyển đổi loại hình kinh tế, kết cấu ngành nghề chủ nghĩa tư điều chỉnh vànâng cấp hơn, chuyển sang dịch vụ hoá công nghệ cao hoá Điều thể chỗ: ba ngành nghề lớn, vị trí nông nghiệp hạ thấp, vị trí dịch vụ, đặc biệt ngành dịch vụ có liên quan đến công nghệ tăng lên • Vận dụng Nhật Bản Singapore từ quốc gia nhỏ tài nguyên nhờ có giáo dục tri thức cao, biết cách khai thác nên trở thành nước lớn mạnh về: Công nghệ thông tin, công nghệ cao… Sự điều chỉnh quan hệ giai cấp quan hệ sản xuất: • Phân tích: Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất quan hệ giai cấp chủ nghĩa tư đại thể điểm sau: Thứ nhất, quan hệ sở hữu có thay đổi, biểu bật phân tán quyền nắm cổ phiếu tăng lên Những năm 90 kỷ XX, số lượng người dân nắm cổ phiếu giá trị cổ phiếu Mỹ tăng nhanh Năm 1989 28% dân số Mỹ có cổ phiếu, năm 1999 tới 48,2%, năm 1995 người có tay cổ phiếu trị giá thấp (5.000 USD trở xuống) giảm dần, người có tay cổ phiếu trị giá 50.000 USD trở lên tăng gấp đôi so với năm 1989, lên đến 18,4 triệu người Phân tán hoá quyền khống chế cổ phiếu có lợi cho cải thiện quan hệ chủ xí nghiệp công nhân Nhưng thực tế, công nhân cổ đông nhỏ, với nhà tư phân chia quyền lực, nên phân tán hoá quyền khống chế cổ phiếu làm thay đổi địa vị làm thuê người lao động Thứ hai, kết cấu giai cấp có biến đổi lớn, giai cấp, tầng lớp, đoàn thể xã hội tập doàn tồn tác động lẫn Nổi bật xuất tầng lớp trung lưu (hay gọi giai cấp trung sản), chiếm khoảng 40 - 50% dân số Trên thực tế, phần lớn số có cổ phiếu phần vốn, nhiều số họ trí thức nhân viên chuyên ngành, có địa vị nghề nghiệp tốt, không giai cấp vô sản theo quan niệm truyền thống Thứ ba, với tăng trưởng sản xuất điều chỉnh quan hệ sản xuất, thu nhập tiền lương người lao động có mức tăng trưởng lớn Số liệu thống kê Cục Điều tra dân số Liên bang Mỹ cho thấy, từ năm 1986-1993, thu nhập thực tế số công nhân thuộc doanh nghiệp tư nhân có xu giảm; từ năm 1993 đến năm 1999 lại tăng lên 7,4%; năm 1999 tỷ lệ nghèo khó giảm đến mức thấp kể từ năm 1979 Tất điều cho thấy, mâu thuẫn giai cấp xã hội tư chủ nghĩa tồn nhờ điều chỉnh chủ nghĩa tư quan hệ sản xuất, mà bắt nguồn từ quan hệ sở hữu, nên phần xoa dịu tính gay gắt mâu thuẫn Những điều chỉnh nói lên chủ nghĩa tư muốn tồn phát triển phải lo giải vấn đề xã hội, giải mối quan hệ tư lao động, song song với phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất đấu tranh bền bỉ giai cấp công nhân • Vận dụng: Thu nhập tầng lớp trung lưu Mỹ Trung Quốc Thể chế quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp • Phân tích Trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật kinh tế tri thức, thể chế quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp thực bước điều chỉnh cải cách lớn Thứ nhất, doanh nghiệp cải cách chế quản lý, thiết lập cấu tổ chức hàng ngang mạng lưới Phương hướng cải cách xoá bỏ hệ thống kiểu kim tự tháp truyền thống tập trung lớn quyền lực, đa tầng thứ theo chiều dọc, thay hệ thống kiểu mạng lưới phân quyền, tầng thứ theo chiều ngang; nhằm giảm bớt khâu trung gian, thông tin thuận lợi, đơn giản trình tự sách; phát huy đầy đủ tính chủ động trách nhiệm toàn thể công nhân, nhằm nâng cao hiệu công tác Thứ hai, dùng công nghệ cao cải cách chế quản lý sản xuất Để thích ứng với thay đổi từ thể chế sản xuất theo "đơn đặt hàng", doanh nghiệp thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất máy tính, chế độ cung cấp thích hợp cở chế phát triển theo nhu cầu (tức khâu sản xuất gần gũi với khách hàng hơn) Thứ ba, thực cải cách quản lý lao động, lấy ngưòi làm gốc, yêu cầu công nhân chủ yếu điều kiện thể lực mà phải có kỹ tri thức cao hơn, để họ phát huy tính chủ động tính sáng tạo, từ nâng cao suất lao động tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Thứ tư, thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp, xuất xu hai loại hình lớn hoá nhỏ hoá hỗ trợ tồn Các doanh nghiệp lớn không ngừng mở rộng ưu quy mô, tăng cường sức mạnh thị trường công ty Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ linh hoạt hơn, có tinh thần sáng tạo phát triển mạnh mẽ, làm cho kinh tế tư chủ nghĩa có sức sống hiệu cao • Vận dụng Chuyển biến tư cách hàng dọc sang hàng ngang Theo thống kê Mỹ, giám đốc chủ tịch 3500 công ty lớn kiểm soát gần 112 tài sản công nghiệp nước, ½ tài sản ngân hàng,… Điều tiết vĩ mô • Phân tích Dưới tác động cách mạng khoa học kỹ thuật, sản xuất có phát triển vượt bậc, quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, chủ nghĩa tư đại sách điều tiết kinh tế vĩ mô nhà nước có điều chỉnh: Thứ nhất, kịp thời điều chỉnh chiến lược tổng thể phát triển kinh tế, nhằm náng cao sức cạnh tranh tổng thể quốc gia Ví dụ: 20 năm gần đây, Chính phủ Mỹ tập trung khai thác phát triển ngành công nghệ cao công nghệ tin học, lấy phát triển ngành công nghệ cao để thực phục hưng kinh tế Mỹ Những năm 90 kỷ XX việc thiết lập thị trường chung châu Âu đời đồng tiền chung châu Âu, châu Âu hay giới, có ý nghĩa xem nhẹ Thứ hai, lựa chọn sách thực dụng Những năm 90 kỷ XX, Mỹ hay châu Âu áp dụng mô hình sách “con đường thứ ba”, thực tế dung hoà quan niệm giá trị truyền thống chủ trương trị chủ nghĩa tự với số biện pháp chủ nghĩa bảo thủ mới, đóng vai trò tích cực việc xoa dịu mâu thuẫn chủ nghĩa tư Thứ ba, vào tình hình phát triển kinh tế khác thời kỳ, vận dụng linh hoạt sách tài sách tiền tệ, kịp thời điều chỉnh mâu thuẫn cung cầu xã hội mâu thuẫn tầng lớp xã hội khác • Vận dụng Chính phủ Mỹ tập trung khai thác phát triển ngành công nghiệp cao, lấy phát triển ngành công nghiệp cáo để phục hưng kinh tế, thiết lập thị trường chung Châu Âu đời đồng tiền chung Châu Âu Các công ty đa quốc gia • Phân tích Các công ty xuyên quốc gia (TNC) công ty tư độc quyền, bành trướng lực nước hình thức cài cắm nhánh Hiện tại, TNC nhà nước nước tư chủ nghĩa nâng đỡ, thông qua đầu tư trực tiếp nước quy mô lớn, công ty xuyên quốc gia mua thôn tính tài sản nước ngoài, không ngừng tăng cường thực lực, mở rộng thị phần Dựa vào thực lực hùng hậu thân, công ty xuyên quốc gia trở thành lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền liên quốc gia phát triển Do có thực lực kinh tế, trị hùng mạnh, hệ thống sản xuất, tiêu thụ, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thông tin toàn cầu hoá, TNC có tác động lớn đến mặt đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lực họ thâm nhập lĩnh vực toàn giới Thể điểm sau đây: o Các công ty xuyên quốc gia thúc đẩy toàn cầu hoá sản xuất nguồn vốn, thúc đẩy mạnh mẽ phân công lao động quốc tế sâu sắc hơn, dựa vào đời sống kinh tế, thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển nhanh o Truyền bá khoa học kỹ thuật kinh nghiệm quản lý phạm vi toàn cầu, tạo không gian rộng lớn để phát triển lực lượng sản xuất điều chỉnh quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa quy mô quốc tế o Chiếm đoạt thị trường toàn cầu, xuất vốn hàng hoá quy mô lớn, thu nhiều ngoại tệ, phát triển thực lực nước, tăng cường kiểm soát tư độc quyền phạm vi toàn cầu Nhưng mặt khác, trình xuất vốn kỹ thuật thị trường giới có khả làm cho kinh tế nước "trống rỗng", khiến nạn thất nghiệp thêm trầm trọng, có khả bùng nổ mâu thuẫn xung đột với nước sở o Tạo hội thách thức to lớn cho nước phát triển Tuy nhiên, để độc lập tự chủ phát triển kinh tế dân tộc, lợi dụng hội mà TNC đưa đến, nước phát triển cần có biện pháp đối phó với thách thức gặp phải; giảm bớt tình trạng dựa dẫm vào TNC; đề phòng công ty thâm nhập trị kiểm soát kinh tế, bảo vệ độc lập trị lợi ích nhà nước dân tộc o Ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực tài chính, tiền tệ Các TNC thao túng nguồn vổn tín dụng quốc tế khổng lồ, hình thành thị trường tiền tệ lớn, trở thành nhà kinh doanh ngoại tệ lớn lực lượng chủ yếu thúc đẩy lưu thông vốn toàn giới, ảnh hưởng trực tiếp đến việc ổn định thị trường tiền tệ cân cán cân toán quốc tế • Vận dụng Walmart, Apple, Ford Điều tiết phối hợp quốc tế tăng cường • Phân tích Trong bối cảnh toàn cầu hóa nay, nhà nước quốc gia tư chủ nghĩa ngày trọng phối hợp sách kinh tế vĩ mô Vì vậy, xung đột kinh tế chiến tranh mậu dịch, chiến tranh tỷ giá hối đoái, chiến tranh lãi suất mà trước thường có nước phương Tây giảm xuống Việc giải mâu thuẫn nước phương Tây giảm xuống thường áp dụng hình thức thương lượng thỏa hiệp không đối kháng gay gắt trước Những năm gần đây, phối hợp hợp tác quốc tế tăng cường rõ rệt, hiệu không ngừng nâng cao Vai trò tổ chức kinh tế khu vực quốc tế phát huy tác dụng ngày bật điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế trở thành chủ thể điều tiết quan hệ kinh tế tư chủ nghĩa (chẳng hạn Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tham gia cách toàn diện vào công việc cứư viện khủng hoảng lái châu Á giúp nước hội viên khắc phục khó khăn tạm thời thu chi tài quốc tế) Tăng cường điều tiết phối hơp quốc tế có vai trò xem nhẹ việc xoa dịu mâu thuẫn bên bên nước tư chủ nghĩa, tạo không gan phát triển rộng lớn cho chủ nghĩa tư • Vận dụng Sự phối hợp nước tư sách tài chính, tiền tệ sau "sự kiện 11-9-2001", phối hợp Mỹ, EU Nhật Bản để tìm lối thoát khỏi khủng hoảng tài tiền tệ quy mô toàn cầu năm 2008 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN Chủ nghĩa tư phát triển qua hai giai đoạn: CNTB tự cạnh tranh CNTB độc quyền mà nấc thang CNTB độc qyền nhà nước Trong trình phát triển CNTB có mặt tích cực phát triển sản xuất: - Chuyển từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn đại - Phát triển lực lượng sản xuất, với trình độ kỹ thuật cao, khí hóa, tự động hóa, tin học hóa công nghệ đại - Thực xã hội hóa sản xuất, phát triển phân công lao động xã hội Chương IV: Tài liệu tham khảo https://www.wattpad.com/search/Ho%C3%A0n%20c%E1%BA%A3nh%20ra %20%C4%91%E1%BB%9Di%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BA%A1nh%20tranh %20t%E1%BB%B1%20do http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/9625469 http://loigiaihay.com/nhung-net-moi-trong-su-phat-trien-cua-chu-nghia-tu-ban-hiendai-c126a20293.html http://loigiaihay.com/phan-tich-nhung-thay-doi-the-che-quan-ly-kinh-doanh-trongnoi-bo-cac-doanh-nghiep-duoi-chu-nghia-tu-ban-hien-dai-c126a20599.html https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_t%C6%B0_b %E1%BA%A3n http://vov.vn/vov-binh-luan/nhan-thuc-ve-chu-nghia-tu-ban-hien-dai-153090.vov http://tailieu.vn/tag/chu-nghia-tu-ban-hien-dai.html http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2016-04-26/su-tuong-phan-cua-tanglop-trung-luu-o-trung-quoc-va-hoa-ky-31029.aspx https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111220181401AAVzdZ2 http://loigiaihay.com/phan-tich-vai-tro-cua-cac-cong-ty-xuyen-quoc-gia-trong-chunghia-tu-ban-hien-dai-c126a20601.html Họ tên Nguyễn Thị Anh Thư Nội dung làm Chương I: I.Sơ lược phát triển Chủ nghĩa Tư qua giai đoạn: Cạnh tranh tự Chủ nghĩa tư độc quyền Chủ nghĩa tư dộc quyền nhà nước Lê Thị Hồng Hà Chương I: II.Đặc điểm, chất xu hướng: 1.Đặc điểm 2.Bản chất 3.Xu vận động Chương II: I Những biểu năm đặc điểm chủ nghĩa tư độc quyền: 1.Sự tập trung sản xuất thống trị tổ chức độc quyền: 2.Sự thay đổi hình thức tổ chức chế thống trị tư tài chính: 3.Xuất tư sở tư độc quyền quy mô, chiều hướng kết cấu việc xuất tư có bước phát triển 4.Sự phân chia giới liên minh chủ nghĩa tư bản: xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá ngày tăng bên cạnh xu hướng khu vực hóa kinh tế 5.Sự phân chia giới cường quốc tiếp tục hình thức cạnh tranh thống trị Chương II: II.Những biểu chế điều tiết: Chương II: III.Những nét phát triển chủ nghĩa tư đại ứng dụng: 1.Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất: 2.Nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức: 3.Sự điều chỉnh quan hệ giai cấp quan hệ sản xuất: 4.Thể chế quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp Chương II: III.Những nét phát triển chủ nghĩa tư đại ứng dụng: Điều tiết vĩ mô Các công ty đa quốc gia Điều tiết phối hợp quốc tế tăng cường
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ, CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ, CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA NÓ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn