Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại nguyễn thanh lịch huyện ba vì – thành phố hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

57 221 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2017, 09:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG Tên đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH HUYỆN BA TP NỘI THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2012 - 2017 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG Tên đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH HUYỆN BA TP NỘI THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K44 Thú Y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2012 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Văn Sửu Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chương trình đào tạo trường đại học nói chung Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức, hành trang bước vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Sửu, tiến hành nghiên cứu đề tài:“Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại Nguyễn Thanh Lịch - huyện Ba TP Nội thử nghiệm số phác đồ điều trịDo thời gian trình độ hạn chế, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý Quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Duy Tùng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Các tiêu chẩn đoán viêm tử cung 18 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 28 Bảng 4.4 Lịch phòng bệnh vaccine cho đàn lợn 31 Bảng 4.5 Lịch phòng bệnh thuốc cho đàn lợn 32 Bảng 4.6 công tác phục vụ sản xuất 36 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua tháng theo dõi 37 Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống 38 Bảng 4.9 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ 39 Bảng 4.10 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung 40 Bảng 4.11 Hiệu thử nghiệm điều trị viêm tử cung phác đồ 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Charoen Pokphand Cs : Cộng E coli : Escherichia coli FSH : Folliculo Stimulin hormone LH : Lutein hormone MMA : Mastitis Metritis Agalactia (Hội chứng viêm vú, viêm tử cung sữa) Nxb : Nhà xuất PGF2α : Prostaglandin F2α S choleraesuis : Shalmonella enteria choleraesuis S typhysuis Salmonella typhysuis : iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện cở sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất sở 2.2 Những kết nghiên cứu nướccó liên quan đến đề tài 18 2.2.1 Tình hình nghiên cứu bệnh viêm tử cung nước 18 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH23 3.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Nội dung nghiên cứu 23 3.2.1 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - xã Ba Trại huyện Ba TP Nội 23 3.2.2 Thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung cho lợn 23 3.3 Nội dung tiến hành 23 3.4.1 Phương pháp xác định tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại 23 v 3.4.2 Quy định số yếu tố dịch tễ 24 3.4.3 Phương pháp xác định triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung 24 3.4.4 Phương pháp xác định hiệu phác đồ 24 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 25 3.4.6 Một số công thức tính toán tiêu 25 3.4.7 Một số công thức tính thống kê 26 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 27 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 27 4.1.1 Công tác vệ sinh, chăm sóc, phòng bệnh cho đàn lợn 27 4.1.2 Kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh 32 4.1.3 Công tác khác 35 4.2 Kết đề tài 37 4.2.1 Thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản 37 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 37 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống 38 4.2.4 Kết khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 39 4.2.5 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung 40 4.2.6 Kết thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản 41 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, Việt Nam thịt lợn chiếm tỷ lệ hàng đầu 70,4 - 76,8% khối lượng thịt bán thị trường, thịt gia cầm chiếm 14,3 - 15,1%, thịt trâu bò chiếm 8,2 - 12,1% vậy, chăn nuôi lợn cần ưu tiên phát triển để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn người tiêu dùng Chăn nuôi lợn đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt nước mà phải tham gia xuất Ngoài ra, chăn nuôi lợn tận dụng sức lao động nhàn rỗi, tận dụng phế phụ phẩm dư thừa nông nghiệp, góp phần làm tăng thêm thu nhập cho người chăn nuôi Chăn nuôi lợn ngoại đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ gia trại, trang trại quy mô công nghiệp Bởi vì, chăn nuôi lợn ngoại có xuất cao, tăng trọng nhanh, phẩm chất thịt tốt (tỷ lệ nạc cao, độ dày mỡ lưng thấp) đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng đòi hỏi, khu vực thành phố khu công nghiệp Cho đến nay, lợn Landrace Yorkshire hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu khâu sản xuất lợn giống lợn lai nuôi thịt, hai giống lợn góp phần quan trọng vào chương trình “nạc hóa” đàn lợn nước ta Để đáp ứng nhu cầu trên, trại lợn nái ông Nguyễn Thanh Lịch đầu xây dựng sở vật chất để nuôi lợn gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 1.200 lợn nái sinh sản, dòng CP90 chiếm tỷ lệ chính, chiếm 30% tổng đàn Đàn lợn nái ngoại phát triển tốt, cho suất chất lượng đàn tốt Tuy nhiên, để thu hiệu kinh tế cao chăn nuôi lợn nái sinh sản phụ thuộc vào sức sản xuất lợn nái, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế, đặc biệt chất lượng sản phẩm Bệnh viêm tử cung lợn nái tổn thương đường sinh dục lợn nái sau sinh, ảnh hưởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa lợn mẹ, lợn sữa còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dẫn đến vô sinh, khả sinh sản Không lợn nái bị bệnh viêm tử cung nguyên nhân làm tăng tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tiến hành thực đề tài: “Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại Nguyễn Thanh Lịch - Huyện Ba TP Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị ” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại trại Nguyễn Thanh Lịch Ba Trại huyện Ba TP Nội - Đưa số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại 1.3 Ý nghĩa đề tài Kết đề tài thông tin khoa học bệnh viêm tử cung lợnsở khoa học cho công tác phòng điều trị bệnh, góp phần nâng cao suất chăn nuôi lợn nói chung Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện cở sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập Trang trại chăn nuôi ông Nguyễn Thanh Lịch nằm đồi, xa khu dân cư, thuộc huyện Ba Vì, Nội Đây trang trại có quy mô lớn Trang trại có tổng diện tích khoảng khu chăn nuôi tập trung công trình phụ Được thành lập vào sản xuất từ năm 2009 với số vốn đầu lên tới gần 30 tỷ đồng, trang trại chuyên nuôi lợn sinh sản Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Nam (một chi nhánh Tập đoàn CP Thái Lan) cung cấp giống lợn LANDRACE - YORKSHIRE DUROC Khu sản xuất gồm chuồng đẻ, chuồng bầu, chuồng cách ly nuôi 1.200 lợn nái, 20 lợn đực, 120 lợn hậu bị 2500 lợn tách mẹ Lợn sau sinh 19 đến 23 ngày xuất chuồng Mỗi năm trang trại cho xuất thị trường khoảng 25.000 - 30.000 lợn giống Trang trại áp dụng quy trình nuôi lợn theo kỹ thuật cao từ khâu chọn giống đến kỹ thuật chăn nuôi Khu sản xuất phân nhiều phân khu chuồng trại liên hoàn để nuôi lợn theo giai đoạn riêng áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho loại lợn thời gian mang thai Thức ăn cho loại lợn có chế độ dinh dưỡng khác Lợn nuôi chuồng kín có hệ thống quạt thông gió, hệ thống giàn mát sưởi ấm đủ yêu cầu nhiệt độ Đội ngũ cán kỹ thuật nhân viên trại gồm kỹ sư chính, tổ trưởng 24 công nhân phụ trách, trang trại góp phần giải việc làm cho người lao động vùng nhiều khó khăn 36 dung dịch glucose 5% sinh lý mặn cho lợn nái, tiêm sắt, bấm nanh số tai cho lợn Kết công tác phục vụ sản xuất thời gian thực tập thể qua bảng sau: Bảng 4.6 Kết công tác phục vụ sản xuất STT Nội dung công việc Số lƣợng (con) Kết (an toàn/ khỏi) Số lƣợng (con) Tiêm phòng vaccine cho lợn Tỷ lệ (%) An toàn 1.1 Dịch tả 1654 1654 100 1.2 Cầu trùng (uống) 1321 1321 100 Tiêm phòng vaccine cho lợn nái An toàn 2.1 Dịch tả 60 60 100 2.2 Lở mồm long móng 65 65 100 2.3 Giả dại 52 52 100 Điều trị bệnh Khỏi 3.1 Bệnh phân trắng lợn 70 66 94,28 3.2 Bệnh viêm khớp 7 100 3.3 Điều trị viêm tử cung 56 53 94,64 3.4 Điều trị cầu trùng lợn 20 20 100 3.5 Bệnh viêm phổi 46 46 100 Công tác khác An toàn 4.1 Đỡ đẻ cho lợn nái 81 81 100 4.2 Xuất lợn 400 400 100 4.3 Mài nanh, cắt đuôi, bấm tai 781 781 100 4.4 Thiến lợn đực 175 175 100 4.5 Truyền dịch cho lợn nái 5 100 4.6 Thụ tinh nhân tạo 30 30 100 4.7 Mổ hecni 18 15 92,10 37 4.2 Kết đề tài 4.2.1 Thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua tháng theo dõi Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua tháng theo dõi Tháng năm (Tháng) Số nái kiểm tra (con) Số nái mắc (con) Tỷ lệ (%) 12/2015 60 13,33 1/2016 60 13 21,67 2/2016 60 16 26,67 3/2016 60 10 16,67 4/2016 60 15,00 Tổng 300 56 18,67 Qua kết bảng 4.7 cho thấy: Đàn lợn nái có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trung bình 18,67%, biến động từ 13,33 - 26,67%, cao tập trung vào tháng tháng Cụ thể, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng tháng 21,67% 26,67% Sở dĩ vào tháng tháng đàn lợn nái có tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung cao do: hai tháng thời tiết thay đổi thất thường, khí hậu lúc nóng ẩm, mưa nhiều, lúc se lạnh Đây thời điểm thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh gây bệnh Các tháng lại tỷ lệ lợn bị viêm tử cung trung bình từ 13,33 - 16,67% Do vậy, lợn nái đẻ để hạn chế nhiễm bệnh, cần áp dụng biện pháp khống chế điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi cho phù hợp, tránh thay đổi đột ngột ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sức đề kháng lợn, tích cực thực biện pháp vệ sinh phun sát trùng chuồng trại để tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh Khi thời tiết lạnh ta phải che chắn sưởi ấm cho vật nuôi đèn điện, thời tiết nóng ta phải dùng dàn phun nước mái tắm cho lợn kết hợp dùng quạt 38 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống Tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch nuôi giống lợn ngoại Yorkshire, Landrace, Duroc, nhập từ công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Để đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản giống, tiến hành thống kê nái bị viêm tử cung theo dõi thuộc giống: Landrace Yorkshire để so sánh Kết trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống Số nái kiểm tra Số nái mắc Tỷ lệ mắc bệnh (con) (con) (%) Landrace 137 26 18,98 Yorkshire 163 30 18,40 Tính chung 300 56 18,67 Giống, dòng lợn Qua bảng 4.8 Cho thấy giống Landrace số nái theo dõi 137 con, số nái mắc bệnh 26 với tỷ lệ mắc bệnh 18,98% Giống Yorkshire kiểm tra 163 nái, mắc bệnh 30 nái với tỷ lệ mắc bệnh 18,40% Qua bảng cho thấy tỷ lệ mắc đàn nái thuộc giống khác biệt rõ rệt Tỷ lệ mắc lợn Yorkshire 18,40%, lợn Landrace 18,98% Nhìn chung, tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn nái thuộc giống không khác đáng kể, giống lợn ngoại có nguồn gốc từ vùng khí hậu ôn đới nhập vào nước ta Do khả thích nghi với điều kiện môi trường nước ta tương đương Nguyên nhân tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung hai giống lợn Yorkshire Landrace nuôi trại cao giống lợn ngoại đẻ to nên lợn đẻ thường phải can thiệp tay, dẫn đến viêm nhiễm cao Đặc biệt trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp, diện tích chuồng nuôi chật 39 hẹp, lợn nái vận động giai đoạn mang thai từ dẫn đến tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm tử cung 4.2.4 Kết khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Qua trình theo dõi 300 nái, thu thập số liệu nái mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ Kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ Số nái theo dõi Số nái mắc bệnh (con) (con) 1-2 82 21 25,61 3-4 52 11,54 5-6 95 13 13,70 Trên 71 16 22,53 Tổng 300 56 18,67 Lứa đẻ Tỷ lệ (%) Qua kết bảng 4.9 nhận thấy: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ có khác rõ rệt Có 21 nái thuộc lứa đẻ - bị bệnh chiếm tỷ lệ 25,61% tỷ lệ giảm dần lứa đẻ - 11,54%, lứa - có tăng nhẹ 13,70% Sau từ lứa thứ trở tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung có xu hướng tăng cao lên 22,53% Theo có kết lứa đẻ thứ lợn thường khó đẻ, xương chậu hẹp, khớp bán động háng mở lần đầu, trình đỡ đẻ phải can thiệp dụng cụ tay dẫn đến xây sát niêm mạc tử cung,tạo hội cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm Ngoài khả thích nghi lợn nái ngoại lứa đẻ đầu với điều kiện khí hậu, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng quản lý chưa tốt nguyên nhân 40 gây tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao Với đàn lợn nái đẻ nhiều lứa (từ lứa trở đi) trương lực tử cung giảm, dẫn đến co bóp yếu, không đủ cường độ để đẩy sản phẩm trung gian sau đẻ ngoài, hồi phục tử cung chậm, cổ tử cung đóng chậm tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh Chính điều dẫn đến tỷ lệ viêm tử cung cao lợn đẻ lứa - lứa 4.2.5 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung Biể u hiê ̣n lâm sàng là những chỉ tiêu quan trọng, làm sở ban đầu giúp người chăn nuôi nhận định chẩn đoán xác bệnh mà vật nuôi mắ c Để có cho viê ̣c chẩ n đoán và điề u tri ̣bê ̣nh viêm tử cung có hiê ̣u quả , tiến hành theo dõi 56 lơ ̣n bị viêm tử cung Kế t thể bảng 4.10 Bảng 4.10 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung Số Số lợn lợn có theo triệu dõi chứng (con) (con) Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ (con) (%) 41 73,21 50 89,28 10,71 Lợn bỏ ăn ăn 24 42,85 Lợn có phản ứng đau 19 33,92 (%) Triệu chứng lâm sàng Lợn sốt Dịch rỉ viêm màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt 56 56 100 Dịch rỉ viêm có mùi tanh, thối khắm 41 Qua bảng 4.10 có nhận xét sau: 56 nái bị viêm tử cung theo dõi 56 có triệu chứng lâm sàng như: triệu chứng sốt biểu 41/56 theo dõi, chiếm tỷ lệ 73,21% Triệu chứng tiết dịch rỉ viêm màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt biểu 50/56 theo dõi, chiếm tỷ lệ 89,28% Triệu chứng bỏ ăn ăn thể 24/56 theo dõi, chiếm tỷ lệ 42,85% Phản ứng đau dùng tay thúc mạnh vào thành bụng lợn nái biểu 19/56 con, chiếm tỷ lệ 33,92% Trong triệu chứng tiết dịch rỉ viêm chiếm tỷ lệ cao nhất, biểu tất nái theo dõi Điều cho thấy kiểm tra triệu chứng lâm sàng lợn nái chăm sóc thăm khám tượng tiết dịch rỉ viêm có màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt, dịch rỉ viêm có mùi tanh, thối khắm cho biết khả nái bị mắc bệnh viêm tử cung cao Còn triệu chứng sốt, bỏ ăn ăn, phản ứng đau thúc mạnh vào thành bụng thể rõ lợn bị viêm tử cung tùy theo thể trạng sức đề kháng nái có mức độ biểu khác 4.2.6 Kết thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản Chúng tiến hành thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung cho 56 lợn nái hai phác đồ Tỷ lệ khỏi bệnh, thời gian điều trị kết trình bày bảng 4.11 Bảng 4.11 Hiệu thử nghiệm điều trị viêm tử cung phác đồ Phác đồ Số lợn điều trị (con) Số lợn khỏi (con) Phác đồ 30 29 Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 96,67 Phác đồ 26 24 92,30 5-7 Tính chung 56 53 94,64 4-7 Số ngày điều trị 4-6 42 Kết bảng 4.11 cho thấy: phác đồ số lợn điều trị 30 con, số lợn khỏi bệnh 29 con, thời gian điều trị trung bình - ngày phác đồ số lợn điều trị 26 con, số lợn khỏi bệnh 24 con, thời gian điều trị trung bình - ngày Trong phác đồ thử nghiệm, phác đồ có hiệu tốt phác đồ có hiệu tốt nhất, thể tiêu: tỷ lệ khỏi bệnh cao, số ngày điều trị trung bình ngắn - ngày Sởphác đồ có hiệu điều trị cao theo do: chế phẩm Vetrimoxin chứa hoạt chất PGF2α có tác dụng kích thích tử cung co bóp, tống hết dịch viêm ngoài, đồng thời có tác dụng phá vỡ thể vàng, kích thích nang trứng phát triển gây tượng động dục Lugol có chứa nguyên tố Iod có tác dụng sát trùng, đồng thời thông qua niêm mạc tử cung thể hấp thu dung dịch Iod giúp cho quan sinh dục mau chóng hồi phục làm xuất chu kỳ sinh động dục sớm Nhận xét phù hợp với báo cáo tác giả Nguyễn Hữu Phước (1982)[10] theo tác giả này, dùng PGF2α điều trị viêm tử cung có tác dụng làm tử cung nhu động đẩy hết chất bẩn từ bên tử cung ngoài, đồng thời giúp cho quan sinh dục mau chóng hồi phục trở lại hoạt động bình thường 43 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn nái ông Nguyễn Thanh Lịch Ba Trại huyện Ba TP Nội với đề tài:“Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại ông Nguyễn Thanh Lịch, Huyện Ba Vì, TP Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị ”, có nhận xét sau: - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại cao (18,67%) - Lợn Landrace Yorkshire, có tỷ lệ viêm tử cung gần tương đương (18,98 18,40%) - Lợn bị viêm tử cung thường tập trung nhiều tháng tháng 2, gặp tháng 12, 3, - Bệnh viêm tử cung thường thấy nái đẻ lứa đầu nái đẻ nhiều lứa giai đoạn sau đẻ (25,61 22,53%) - Lợn bị viêm tử cung biểu triệu chứng lâm sàng tiết dịch rỉ viêm màu trắng đục, trắng trong, màu hồng rỉ sắt, mùi dịch rỉ viêm có mùi tanh, thối khắm Lợn sốt bỏ ăn ăn - Sử dụng phác đồ gồm: Hitamox: 20 ml/con/ngày,tiêm bắp cổ, tiêm ngày liên tục Vetrimoxin: 20ml/con/ngày,tiêm bắp cổ, thời gian điều trị từ ngày, đạt tỷ lệ khỏi 94,64% 5.2 Đề nghị Để nâng cao suất sinh sản đàn lợn nái ngoại nuôi trại, có đề nghị sau: 44 - Nâng cao quy trình vệ sinh chăm sóc cho đàn nái sinh sản để hạn chế khả mắc bệnh sinh sản, đặc biệt bệnh viêm tử cung - Thường xuyên trau dồi, đào tạo nghề nghiệp, kỹ chăn nuôi chăm sóc lợn cho nhân công trực tiếp tham gia chăm sóc lợn - Trại lợn cần trì làm tốt công tác vệ sinh thú y, sát trùng dụng cụ chăn nuôi, khu vực chuồng trại người trước vào khu vực trại - Tăng cường chăm sóc quản lý tốt lợn sinh lợn theo mẹ, hạn chế thấp tỷ lệ chết, mang lại kinh tế cao - Hướng dẫn kiểm tra công việc công nhân để kịp thời điều chỉnh, đối tượng tham gia trực tiếp vào công tác chăn nuôi, ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế - Trại nên mở rộng thêm quy mô sản xuất , bên ca ̣nh đó tu sửa la ̣i sở ̣t chấ t hiê ̣n sử du ̣ng - Qua theo dõi cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại cao Điều ảnh hưởng tới khả sinh sản lợn nái, ảnh hưởng chất lượng số lượng lợn cai sữa Cần tiếp tục theo dõi, điều tra với số lượng nhiều hơn, phạm vi rộng phân tích tiêu ảnh hưởng tới bệnh nhiều để thu kết cao TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Tiến Dũng Nguyễn Văn Thanh, Dương Đình Long (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội Phạm sỹ Lăng Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Kim Lan (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Nội Trương Lăng (2003), Nuôi lợn gia đình, Nxb Nông nghiệp, Nội Nguyễn Đức Lưu Nguyễn Thị Lan (2004), Bài giảng bệnh lý - phầ n bê ̣nh lý 1, Trường Đa ̣i ho ̣c Nông nghiê ̣p, Nội Lê Hồng Mận (2006), Dinh dưỡng thú y, Nxb Nông nghiệp, Nội Đặng Quang Nam (2002), Giáo trính giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Nội Lê Văn Năm Trần Văn Bình (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Nội Nguyễn Hùng Nguyệt (2004), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Nội 10 Nguyễn Hữu Phước (1982), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 11 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 12 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp thống kê sinh vật học, Nxb Nông Nghiệp, Nội 13 Đặng Đình Tín (1985), Giáo trình Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trường ĐH NN I Nội 14 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Nội 15 Nguyễn Xuân Tịnh (1996), Sinh lý gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 16 Đặng Thanh Tùng (2006), Bệnh sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Phùng Thị Vân (2004), Cẩm nang bệnh lợn, Tập Nxb Nông nghiệp, Nội II Tài liệu tiếng nƣớc 18 Bane A (1986), Control and Prevention of inherited disorder causing infertility, Technical Managment A.I Programmes Swedish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 19 John C.Rea (1996), The vagina of healthy pigs, Acta America 20 Johasson.L (1972), These abnormalities of the reproductive organs, Oxford Univeristy Press 21 Kemper and Gerjets (2009), Bacteria in milk from anterior and posterior mammary glands in sows affected and unaffected by postpartum dysgalactia syndrome (PPDS), Acta Veterinaria Scandinavica 22 Madec (1991), Research on animal reproductive pathology, The Book Service LTD 23 Madec F, Neva C (1995), Inflammation of the uterus and reproductive functions of sows, Bookpoint Limited 24 Popkov (1999), Treatment of intrauterine, Hachette Book Group USA 25 Trekaxova A.V (1983), Sick of boars and sows reproduction, Cambridge Univeristy Press MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI HÌNH 1: LỢN NÁI MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG HÌNH 2: DỊCH VIÊM CỦA LỢN MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG HÌNH 3: THỤT RỬA TỬ CUNG CHO LỢN MẮC BỆNH HÌNH 4: OXYTOCIN Hình 6: Công tác điều trị bệnh Hình 7,8: Công tác thiến lợn làm lanh,tai Hình 9,10: Amoxykel Amoxinject LA Hình 11,12: Tra cám lợn nái làm đan sau xuất lợn ... trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại trại Nguyễn Thanh Lịch – xã Ba Trại – huyện Ba Vì – TP Hà Nội - Đưa số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại. .. NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG Tên đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH HUYỆN BA VÌ – TP HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA... tiễn nêu trên, tiến hành thực đề tài: Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại Nguyễn Thanh Lịch - Huyện Ba Vì – TP Hà Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị ” 1.2 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại nguyễn thanh lịch huyện ba vì – thành phố hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại nguyễn thanh lịch huyện ba vì – thành phố hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị , Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại nguyễn thanh lịch huyện ba vì – thành phố hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay