Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính và kết hôn đồng giới tại Việt Nam

32 175 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2017, 17:05

Người đồng tính và kết hôn đồng giới là một vấn đề nhạy cảm trong xã hội Việt Nam. Mặc dù đây không còn là chủ đề mới mẻ, nhưng thái độ của cộng đồng với người đồng tính và những gì liên quan đến họ rất gay gắt và kỳ thị, khiến người đồng tính phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Một trong những nguyên do của nhận thức và thái độ xã hội về vấn đề này có thể nằm ở sự thiếu hiểu biết và nhận thức về người đồng tính, về kết hôn đồng giới. Chính vì vậy, trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã có rất nhiều các chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết và chống sự kỳ thị đối với người đồng tính. Tuy các chương trình truyền thông đó đã mang lại một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về người đồng tính, mang lại hiệu quả khá khả quan nhưng nó vẫn chưa thật sự đủ mạnh để giúp cộng động hình thành nhận thức đúng và có hành vi chuẩn mực đối với người đồng tính.Với mong muốn tạo lập và xây dựng nên một chương trình truyền thông về vấn đề người đồng tình nhằm nâng cao hiểu biết, xóa bỏ mọi sự kỳ thị, tạo cái nhìn thiện cảm hơn của cộng đồng về người đồng tính và chấp nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam, em đã chọn hướng đồ án môn học của mình với đề tài “LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM”. Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Người đồng tính kết hôn đồng giới vấn đề nhạy cảm xã hội Việt Nam Mặc dù không chủ đề mẻ, thái độ cộng đồng với người đồng tính liên quan đến họ gay gắt kỳ thị, khiến người đồng tính phải đối mặt với nhiều khó khăn sống Một nguyên nhận thức thái độ xã hội vấn đề nằm thiếu hiểu biết nhận thức người đồng tính, kết hôn đồng giới Chính vậy, giới nói chung Việt Nam nói riêng có nhiều chương trình truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết chống kỳ thị người đồng tính Tuy chương trình truyền thông mang lại nhìn hoàn toàn mẻ người đồng tính, mang lại hiệu khả quan chưa thật đủ mạnh để giúp cộng động hình thành nhận thức có hành vi chuẩn mực người đồng tính Với mong muốn tạo lập xây dựng nên chương trình truyền thông vấn đề người đồng tình nhằm nâng cao hiểu biết, xóa bỏ kỳ thị, tạo nhìn thiện cảm cộng đồng người đồng tính chấp nhận hôn nhân đồng giới Việt Nam, em chọn hướng đồ án môn học với đề tài “LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM” Nội dung đồ án chia làm chương, cụ thể là: Chương 1: Phân tích bối cảnh ý tưởng lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Chương 2: Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Đồ án môn học thực dựa kiến thực học trường, kiến thức xã hội tài liệu liên quan, không tránh khỏi sai sót Chính vậy, em mong nhận góp ý chân thành từ quý thầy cô bạn đọc để đồ án hoàn thiện Thông qua đồ án môn học này, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giảng viên khoa Thương mại điện tử, đặc biệt giảng viên môn Lập kế hoạch truyền thông đại chúng – cô Lê Thị Hải Vân giúp đỡ hướng dẫn tận tình trình em thực đồ án môn học Xin trân trọng cảm ơn! SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A i Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ Ý TƯỞNG LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM 1.1.Tổng quan Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường – iSEE .1 1.2.Phân tích bối cảnh 1.2.1.Thực trạng kỳ thị người đồng tính hôn nhân đồng tính Việt Nam 1.2.2.Các hoạt động chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng tính diễn Việt Nam 1.2.3.Lý lựa chọn đề tài chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng tính Việt nam 1.2.4.Giới thiệu chung kế hoạch truyền thông cho đề tài .10 1.2.5.Mốc thời gian kế hoạch truyền thông .12 1.3.Mô hình SWOT 13 CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM 14 2.1 Mục tiêu truyền thông: 14 2.2 Đối tượng truyền thông 14 2.3 Chủ đề Thông điệp truyền thông 15 2.3.1 Chủ đề truyền thông .15 2.3.2 Thông điệp truyền thông 15 2.4 Chiến lược chiến thuật truyền thông 16 2.5 Thiết lập ngân sách 23 2.6 Dự trù khủng hoảng xử lý khủng hoảng 24 SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A ii Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam 2.7 Đánh giá 25 KẾT LUẬN .27 TÀI LIỆU THAM KHẢO .28 SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A iii Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Logo Tổ chức iSEE .1 Hình 1.2: Trang chủ website Tổ chức iSEE .2 Hình 1.3: Các hình ảnh ngày kỷ niệm IDAHOT lần thứ 10 Việt Nam Hình 1.4: Các hoạt động kiện Vietpride 2014 Hà Nội Hình 1.5: Nhiều bạn trẻ tham gia kí tên ủng hộ Ngày hội Hình 1.6: Biểu tượng Hoa hồng cầu vồng .11 Hình 2.1: Trang Facebok thức Tổ chức iSEE .17 Hình 2.2: Mẫu quảng cáo báo in tạp chí 18 Hình 2.3: Logo slogan chương trình kiện xuyên Việt “Color of Life” 20 Hình 2.4: Mẫu quảng cáo trời phướn 21 Hình 2.5: Mẫu banner quảng cáo cho kiện “Color of Life” .21 Hình 2.6: Mẫu banner quảng cáo thi “Tôi tôi” 22 SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A iv Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ Ý TƯỞNG LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM 1.1 Tổng quan Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường – iSEE Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường (iSEE) tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động quyền nhóm thiểu số xã hội, nhằm hướng đến xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do, bình đẳng, nơi người đối xử công giá trị nhân tôn trọng Hình 1.1: Logo Tổ chức iSEE Tổ chức iSEE thành lập vào ngày 17 tháng năm 2007 với vị viện trưởng ông Lê Quang Bình Trụ sở iSEE đặt phòng 203, tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Một số thông tin liên hệ iSEE: Điện thoại: +84 6273 7933 Fax: +84 6273 7936 Email: isee@isee.org.vn Website: www.isee.org.vn SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Hình 1.2: Trang chủ website Tổ chức iSEE • Giá trị cốt lõi Tổ chức iSEE - iSEE tôn vinh đa dạng khác biệt tạo nên sống muôn màu thú vị Qua công việc mình, iSEE thúc đẩy việc đề cao giá trị nhân văn, không kỳ thị nhóm thiểu số, có cộng đồng dân tộc thiểu số, người đồng tính, song tính chuyển giới Việt Nam - iSEE đấu tranh quyền người sinh có quyền bình đẳng, quyền yêu thương mưu cầu hạnh phúc iSEE kêu gọi người nâng cao ý thức, biết trân trọng vai trò, giá trị tiếng nói thành viên xã hội dù họ ai, thiểu số hay đa số, đồng tính hay dị tính - iSEE trân trọng văn hóa văn hóa có giá trị độc đáo riêng iSEE khuyến khích niềm tự hào giá trị văn hóa vẻ đẹp độc đáo nhóm thiểu số Việt Nam iSEE kêu gọi xã hội tôn trọng không áp đặt giá trị văn hóa, văn hóa khởi nguồn cho giao lưu, đổi sáng tạo Cũng nhờ đó, văn hóa trở nên phong phú - iSEE khuyến khích tự thể đem lại tự tin, sức sáng tạo để trái tim đến gần iSEE cổ vũ việc thể mình, mở rộng lòng, hòa nhập với cộng đồng, chia sẻ đóng góp nhiều cho xã SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam hội Việc thể sở giúp người hiểu rõ nhau, thúc đẩy học hỏi, chia sẻ mưu cầu hạnh phúc 1.2 Phân tích bối cảnh 1.2.1 Thực trạng kỳ thị người đồng tính hôn nhân đồng tính Việt Nam Từ xưa đến nay, Việt Nam biết đến đất nước phương Đông coi trọng truyền thống, phong tục tập quán văn hóa Á Đông Chính mà người Việt Nam phần lớn sống cách khép kín tuân theo lề lối Điều tạo nên kỳ thị phản đối mạnh mẽ nhắc đến hai từ “đồng tính” Việt Nam, đa số người Việt Nam coi đồng tính chứng bệnh trào lưu mà giới trẻ đua theo Hiện Việt Nam, vấn đề người đồng tính không nằm mức độ mập mờ - có hay không người đồng tính mà thực tế chứng minh hữu họ Những website người đồng tính, câu lạc đồng tính, lên tiếng đấu tranh cho quyền phép kết hôn họ Thậm chí tổ chức, viện nghiên cứu thành lập để đòi lại quyền lợi đáng dành cho họ Những người đồng tính có ước mơ, khát khao có khả để xây dựng gia đình hạnh phúc theo nhu cầu tình cảm họ Đó ước mơ, khát khao từ tận trái tim họ - người muốn sống với cảm xúc Vì vậy, họ cần xã hội thừa nhận để có quyền mưu cầu hạnh phúc bao người bình thường khác Tuy nhiên, Việt Nam, kỳ thị người đồng tính phản đối kết hôn đồng giới diễn cách mạnh mẽ kịch liệt Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 1,65 triệu người đồng tính lưỡng tính, chiếm 3-5% dân số nước, độ tuổi từ 15 đến 59 đa phần số họ phải chịu đựng kỳ thị, định kiến xã hội kể bạo lực Họ phải chịu nhiều thiệt thòi hội học tập, công việc, hôn nhân chăm sóc sức khỏe Trên giới có 11 quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới điều ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ nhìn nhận người người đồng tính Tại Việt Nam luật cấm quan hệ tình dục đồng tính Mặc dù Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 cấm kết hôn người đồng giới, Luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi năm 2014, bỏ quy định "cấm kết hôn người giới tính" từ 1-1-2015 Tuy nhiên, Luật 2014 quy định "không thừa nhận hôn nhân người giới tính" (khoản Điều 8) SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Tuy vậy, đám cưới đồng tính tổ chức Việt Nam Ngày tháng năm 1997, hãng thông Reuters đưa tin đám cưới đồng tính thành phố Hồ Chí Minh hai người nam Tiệc cưới diễn khách sạn với 100 khách mời, bị nhiều người dân phản đối Ngày tháng năm 1998, hai người đồng tính nữ làm đám cưới tạiVĩnh Long, giấy xin phép kết hôn không chấp nhận Sau đám cưới này, Quốc hội thông qua quy định cấm hôn nhân đồng tính vào tháng năm 1998 Năm 2002, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội liệt kê đồng tính luyến "tệ nạn xã hội" cần phải trừ mại dâm ma túy Năm 2008, phủ Việt Nam ban hành Nghị định quy định việc "xác định lại giới tính" người có khuyết tật bẩm sinh giới tính giới tính chưa định hình xác Khác với người đồng tính, người bị dị tật bẩm sinh thể xác, cần phẫu thuật để điều chỉnh lại phận bị dị tật Tháng năm 2012, Bộ Tư pháp đưa đề xuất sửa đổi Luật Hôn nhân Gia đình, công nhận hôn nhân đồng tính; việc làm nhiều báo chí nước cho Việt Nam có khả trở thành nước châu Á công nhận hôn nhân đồng tính Ngày tháng năm 2015, chỉnh sửa từ luật Hôn nhân gia đình 2014 có hiệu lực, quy định không cấm kết hôn người giới tính, coi hủy bỏ luật cấm năm 2000 Tuy nhiên, theo Điều “Điều kiện kết hôn” có ghi "Nhà nước không thừa nhận hôn nhân người giới tính” Như vậy, người đồng giới tính chung sống, không pháp luật giải có tranh chấp xảy chung sống 1.2.2 Các hoạt động chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng tính diễn Việt Nam • Kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống kỳ thị người đồng tính, song tính chuyển giới (IDAHOT) lần thứ 10 Những người ủng hộ người đồng tính, song tính chuyển giới Việt Nam tổ chức kiện đặc biệt để chúc mừng tiến Việt Nam việc giảm kỳ thị phân biệt đối xử Cùng phối hợp với quan Liên Hợp Quốc Việt Nam Liên minh Quyền giới tính (SRA), nhóm tổ chức phi phủ Việt Nam SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam kêu gọi hành động ủng hộ Sự kiện tổ chức Hà Nội vào ngày 17/05/2014, nhân kỷ niệm IDAHOT lần thứ 10 Hình 1.3: Các hình ảnh ngày kỷ niệm IDAHOT lần thứ 10 Việt Nam Mặc dù IDAHOT tổ chức toàn cầu từ năm 2004, nhiên Việt Nam lần kiện diễn vào năm 2011 với hỗ trợ Liên Hợp Quốc Kể từ đó, thu hút ý nhà hoạch định sách Việt Nam, lãnh đạo ban ngành, phong trào xã hội, cộng đồng truyền thông hướng đến vấn đề bạo lực phân biệt đối xử mà người đồng tính, song tính chuyển giới (LGBT) phải trải qua Năm nay, chủ đề "Tự thể hiện" lựa chọn làm thông điệp Trong kiện diễn Hà Nội, bên liên quan kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải hành động nhiều Để nhấn mạnh thông điệp kiện, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn sân khấu tiết mục nhằm diễn tả việc kỳ thị phân biệt đối xử ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Nam SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam  Đánh giá hiệu truyền thông kiện Kỷ niệm Ngày chống kỳ thị người đồng tính (IDAHOT) lần thứ 10 Sự kiện Kỷ niệm Ngày chống kỳ thị người đồng tính xem hoạt động thường xuyên diễn năm nhiều quốc gia giới Bằng hoạt động truyền thông thiết thực nhận ủng hộ nhiều tổ chức lớn nước, kiện gây ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến nhận thức người kỳ thị người đồng tính hôn nhân đồng giới • Chuỗi kiện VietPride 2014 VietPride (Tự hào Việt) kiện thường niên cộng đồng người đồng tính, song tính chuyển giới Việt Nam (gọi tắt LGBT) Chương trình lần thứ với chủ đề "Hãy sống! Hãy yêu!", diễn 17 tỉnh/thành Việt Nam Ở địa phương, cộng đồng LGBT người ủng hộ có hoạt động thú vị hội thảo chuyên đề, triển lãm, chiếu phim, giao lưu chia sẻ, đạp xe, diễu hành, nhảy flashmob chương trình văn nghệ cộng đồng góp sức thực Tại TP.HCM, chương trình diễn ngày, từ 18/7 đến 21/7/2014 với hoạt động xen kẽ hội thảo chuyên đề, đêm tiệc cộng đồng, chiếu phim, triển lãm Nổi bật kiện trời mang tên “Hãy sống! Hãy yêu!”, với phần quy định trang phục màu hồng để tham gia lễ diễu hành khắp trung tâm thành phố (20/7) Tại Hà Nội, kiện diễn ngày (ngày đến 3/8) với chủ đề “Tay tay” Nhiều hoạt động sôi chủ đề LGBT hội thảo, buổi chiếu phim, văn nghệ Đặc biệt, hoạt động diễu hành xe đạp truyền thống Viet Pride tổ chức vào ngày cuối (3/8) SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM 2.1 Mục tiêu truyền thông: Với mong muốn nêu rõ tên đề tài nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam, kế hoạch truyền thông đặt mục tiêu truyền thông cụ thể sau: - Nâng cao hiểu biết nhận thức người đồng tính cho tất người dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên - Xóa bỏ kỳ thị phân biệt người đồng tính Việt Nam - Người đồng tính công khai giới tính thật mình, mở lòng sống hòa nhập với cộng đồng, với tỉ lệ 50% số người đồng tính - Pháp luật Việt Nam thừa nhận bảo vệ hôn nhân đồng giới 2.2 Đối tượng truyền thông Nhóm công chúng mà kế hoạch truyền thông hướng đến người dân Việt Nam, có độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi Trong chia thành nhóm đối tượng cụ thể sau: • Nhóm đối tượng mục tiêu chính: - Cộng đồng người đồng tính tỉnh thành phố - Người thân, bạn bè cộng đồng người đồng tính - Giới quyền địa phương: bao gồm Ủy Ban nhân dân thành phố, Ủy Ban nhân dân quận, huyện, phường - Giới truyền thông: Các đầu báo nước địa phương bao gồm báo in báo mạng, đài truyền hình địa phương đài truyền hình quốc gia • Nhóm đối tượng công chúng liên quan: - Các tổ chức phi phủ xã hội SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 14 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam - Các quan, doanh nghiệp, trường học có người đồng tính học tập làm việc 2.3 Chủ đề Thông điệp truyền thông 2.3.1 Chủ đề truyền thông Mỗi người sinh xã hội cá thể hoàn toàn độc lập, không giống tạo sống muôn màu muôn vẻ Không có quyền lựa chọn giới tính cho sinh có quyền lựa chọn cách mà sống không cấm cản Thế nhưng, xã hội nhiều số phận không sống theo cách mà muốn, sống với cảm xúc cá nhân, họ cô đơn, họ mặc cảm, họ phải sống đau khổ, họ bị kỳ thị, họ phải chịu đựng lời mỉa mai chí xúc phạm đến nhân phẩm, họ gặp nhiều khó khăn công việc học tập, họ bị bạo hành Bởi lý – họ người đồng tính Chúng ta – người bình thường sống hành động theo cảm xúc mình, người đồng tính – họ không sống Để thể cảm thông chia sẻ với số phận đáng thương đó, xuyên suốt trình thực kế hoạch truyền thông lấy chủ đề “Vì đời có lần sống” Câu chủ đề nói lên sống ngắn ngủi, sống hạnh phúc điều mong muốn Chính vậy, người bình thường xóa bỏ kỳ thị, phân biệt hà khắc, bao dung tôn trọng người đồng tính để họ hòa nhập với cộng đồng, sống mong muốn, sống với cảm xúc họ 2.3.2 Thông điệp truyền thông Thông điệp truyền thông thông điệp xuyên suốt trình truyền thông, “Hãy sống mà không kỳ thị, xóa bỏ khoảng cách để sống tràn đầy hạnh phúc” Bởi sống ngắn ngủi, trân trọng sống người khác sống trở nên thật vô nghĩa, người có quyền tôn trọng tôn trọng, họ có người đồng tính Chính vậy, đừng kỳ thị xa lánh người đồng tính họ khác biệt, mà xem họ mảnh ghép sống đầy màu sắc này, xóa bỏ suy nghĩ lệch lạc người đồng tính xóa bỏ khoảng SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 15 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam cách họ để sống trở nên tốt đẹp hạnh phúc Đó nội dung thông điệp mà kế hoạch truyền thông muốn truyền đạt đến với công chúng 2.4 Chiến lược chiến thuật truyền thông Chiến lược truyền thông chia làm giai đoạn, giai đoạn mang ý nghĩa truyền thông khác nhau, hướng đến mục tiêu chung kế hoạch truyền thông  Giai đoạn – Chiến lược 1: Nâng cao hiểu biết người đồng tính Đây giai đoạn tiếp cận với công chúng mục tiêu để cung cấp thông tin hoạt động PR tỉnh thành nước thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng Cần Thơ Bằng hoạt động tổ chức buổi giao lưu chia sẻ câu lạc người đồng tính tặng cẩm nang điều chưa biết người đồng tính tỉnh thành Đồng thời, phát động thi viết người đồng tính Chiến lược thực khoảng thời gian từ đầu tháng đến đầu tháng 5, chia tỉnh thành Để truyền thông cho chiến lược này, sử dụng công cụ truyền thông PR Quảng cáo, cụ thể là: - PR: viết tin để giới thiệu trước buổi giao lưu chia sẻ diễn tỉnh thành báo in Thanh niên, Tuổi trẻ Tạp chí Tiếp thị Gia đình, báo mạng Vnexpress, Vietnamnet Đồng thời đăng lên lên trang chủ website iSEE, mạng xã hội Facebook thức tổ chức iSEE trang facebook câu lạc LGBT tỉnh thành - Quảng cáo: sử dụng phương tiện Quảng cáo trời, treo băng rôn vòng 15 ngày trước diễn kiện tuyến đường lớn tỉnh thành SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 16 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Hình 2.1: Trang Facebok thức Tổ chức iSEE  Chiến thuật 1: Tổ chức buổi giao lưu chia sẻ câu lạc người đồng tính tỉnh thành phố - Tại TP Hà Nội: tổ chức buổi giao lưu chia sẻ vào ngày 7/2 – 14/2 – 21/2/2016 câu lạc LGBT Hà Nội - Tại Hải Phòng: tổ chức buổi giao lưu chia sẻ vào ngày 28/2 – 6/3/2016 câu lạc LGBT Hải Phòng - Tại Đà Nẵng: tổ chức buổi giao lưu chia sẻ vào ngày 13/3 – 20/3 – 27/3/2016 câu lạc LGBT Đà Nẵng - Tại TP Hồ Chí Minh: tổ chức buổi giao lưu chia sẻ vào ngày 3/4 – 10/4 – 17/4/2016 câu lạc LGBT TP Hồ Chí Minh - Tại TP Cần Thơ: tổ chức buổi giao lưu chia sẻ vào ngày 24/4 – 1/5/2016 câu lạc LGBT TP Cần Thơ Phương tiện truyền thông cho chiến thuật: - PR: Đăng tin PR Báo in Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Tiếp thị Gia đình, báo mạng Vnexpress, Vietnamnet Đồng thời, đăng tin giới thiệu buổi giao lưu mạng xã hội Facebook, trang chủ Tổ chức iSEE SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 17 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam - Quảng cáo: Quảng cáo trời, treo băng rôn tuyến đường tỉnh thành phố bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ vòng 15 ngày (trước diễn kiện 15 ngày tỉnh thành phố) Hình 2.2: Mẫu quảng cáo báo in tạp chí  Chiến thuật 2: Tặng cẩm nang “Những điều chưa biết người đồng tính” - Tặng cẩm nang buổi giao lưu chia sẻ tổ chức tỉnh thành phố (dự trù phát tỉnh thành phố khoảng 1000 cẩm nang)  Giai đoạn – Chiến lược 2: Tạo hội để người đồng tính bày tỏ tâm tư cảm xúc Sau tiếp cận cung cấp thông tin đến đối tượng mục tiêu, giai đoạn phủ sóng thông tin cách rộng khắp nước giai đoạn chủ lực để truyền thông Đây giai đoạn diễn hoạt động kế hoạch truyền SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 18 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam thông kiện lớn xuyên Việt “Color of Life” công bố kết thi viết người đồng tính Cuộc thi nơi để người đồng tính bày tỏ cảm xúc suy nghĩ mình, cách để thể thân Đây nơi để người bình thường bày tỏ quan điểm, thái độ cách nghĩ họ người đồng tính Thông qua thi người bình thường hiểu người đồng tính ngược lại, họ cảm thông chia sẻ với người này.Thời gian thực chuỗi kiện xuyên Việt diễn tháng 5/2016 Ở chiến lược sử dụng công cụ truyền thông PR Quảng cáo - PR: Tận dụng tin báo chí viết buổi giao lưu chia sẻ diễn để giới thiệu hoạt động kế hoạch kiện lớn “Color of Life” - Quảng cáo: Sử dụng phương tiện Quảng cáo trời, Quảng cáo Internet Quảng cáo báo Đó sử dụng chung hình mẫu banner, poster hay băng rôn để đăng lên tất phương tiện nhằm thu hút ý mạnh đến công chúng Các mẫu quảng cáo đăng thời gian vòng 15 ngày trước diễn kiện xuyên Việt  Chiến thuật 1: Tổ chức kiện xuyên Việt mang chủ đề “Color of Life” Thời gian thực tổ chức kiện diễn tháng 5/2016 tỉnh thành phố, cụ thể là: - Tại Hà Nội: Sự kiện tổ chức trời vào ngày 10/5/2016 - Tại Hải Phòng: tổ chức kiện trời vào ngày 13/5/2016 - Tại Đà Nẵng: tổ chức kiện trời vào ngày 16/5/2016 - Tại TP Hồ Chí Minh: tổ chức kiện trơi vào ngày 19/5/2016 - Tại Cần Thơ: tổ chức kiện trời vào ngày 22/5/2016 Phương tiện truyền thông cho chiến thuật: - PR: Tận dụng tin báo chí viết kiện chiến lược để giới thiệu kiện chiến lược 2, cụ thể kiện xuyên Việt “Color of Life” SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 19 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam - Quảng cáo: + Quảng cáo trời: Sử dụng băng rôn, phướn để treo tuyến đường tỉnh thành phố vòng 15 ngày (treo băng rôn trước 15 ngày diễn kiện tỉnh thành phố) + Quảng cáo Internet: Sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng banner poster quảng bá giới thiệu kiện “Color of Life” vòng tháng trước kiện diễn 15 ngày tỉnh thành phố + Quảng cáo báo: Đăng quảng cáo báo in Thanh niên Tuổi trẻ mẫu poster (đăng tuần, trước diễn kiện 15 ngày) Hình 2.3: Logo slogan chương trình kiện xuyên Việt “Color of Life” SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 20 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Hình 2.4: Mẫu quảng cáo trời phướn Hình 2.5: Mẫu banner quảng cáo cho kiện “Color of Life” SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 21 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam  Chiến thuật 2: Tổ chức thi viết người đồng tính với chủ đề “Tôi Tôi” Cuộc thi viết người đồng tính khởi động vào thời điểm bắt đầu kế hoạch truyền thông, khoảng từ tháng đến tháng Cuộc thi khởi động giới thiệu mạng xã hội Facebook, trang chủ Website Tổ chức iSEE Các tin giới thiệu hình thức thi, thể lệ thi cấu giải thưởng đăng trang Facebook câu lạc LGBT nước, trang Facebook thức tổ chức iSEE, thời gian đăng liên tục từ ngày 15/1/2016 đến 31/1/2016 Bên cạnh đó, thi giới thiệu đăng báo Thanh niên Tuổi trẻ khoảng thời gian Hình 2.6: Mẫu banner quảng cáo thi “Tôi tôi”  Giai đoạn – Chiến lược 3: Xây dựng tạo lập môi trường để người bình thường nói lên quan điểm giao lưu với người đồng tính Một số hoạt động truyền thông chiến lược lồng ghép giai đoạn thực chiến lược 2, kiện xuyên Việt có hoạt động giao lưu, trao đổi bày tỏ quan điểm người bình thường với người đồng tính Giai đoạn giai đoạn tổng hợp, xem xét đánh giá Sau thực kiện xuyên Việt “Color of Life” buổi gặp gỡ giao lưu, buổi nói chuyện câu lạc LGBT tỉnh thành Thời gian diễn chiến lược bao gồm thời gian chiến lược 2, từ đầu tháng đến hết tháng 9/ 2016 Những buổi giao lưu nói chuyện diễn vào SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 22 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam buổi sáng Chủ nhật tuần tất câu lạc LGBT nước, sau kết thúc kiện xuyên Việt kéo dài đến hết tháng 9/2016 Công cụ truyền thông chủ yếu cho chiến lược PR, sử dụng tin PR sau thành công kiện xuyên Việt báo mạng báo in để nói buổi giao lưu nói chuyện diễn vào ngày Chủ nhật hàng tuần câu lạc LGBT nhằm kêu gọi tham gia công chúng Ngoài ra, có tin giới thiệu hoạt động buổi giao lưu này, tin đăng thường xuyên trang chủ website thức tổ chức iSEE, trang Facebook thức iSEE, trang Facebook thức câu lạc LGBT nước 2.5 Thiết lập ngân sách Bảng: Dự trù ngân sách cho chương trình truyền thông ĐVT: triệu đồng STT Danh mục Thành tiền Quảng cáo báo tạp chí 340 Quảng cáo trời 150 Quảng cáo Internet 85 Đăng tin PR 56 Tổ chức buổi giao lưu chia sẻ 150 Tổ chức kiện xuyên Việt “Color of Life” 500 Tổ chức thi viết “Tôi Tôi” 50 In ấn cẩm nang 30 In ấn Banner, poster quảng cáo 50 TỔNG CỘNG 1.411 Tổng ngân sách dự kiến cho kế hoạch truyền thông 1.411.000.000 VNĐ SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 23 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam 2.6 Dự trù khủng hoảng xử lý khủng hoảng Trong trình xây dựng thực chương trình truyền thông, chắn gặp không khó khăn rủi ro xảy ra, dù lớn hay nhỏ, dù xuất phát từ nguyên nhân vấn đề nhỏ tạo nên khủng hoảng chương trình, tổ chức hoàn toàn bất ngờ Chính vậy, nên lường trước số tình nguy hại, dễ xảy chương trình truyền thông để ứng phó kịp thời, xử lý nhanh chóng hợp lý có khủng hoảng xảy bất ngờ để chương trình truyền thông diễn kế hoạch mong muốn Sau số vấn đề dự trù cách xử lý có khủng hoảng xảy chương trình truyền thông này:  Nguy khủng hoảng: Trong xã hội chắn có nhiều loại người nhóm người suy nghĩ họ hoàn toàn khác Việt Nam nước coi trọng nét đẹp truyền thống, vấn đề mang tính nhạy cảm, ảnh hưởng đến phong mỹ tục đất nước chắn không ủng hộ mà bị trích gay gắt Và vấn đề người đồng tính gặp phải tình trạng Do đó, thực chương trình truyền thông ủng hộ người đồng tính này, phải gặp khó khăn bị phản đối, nguyên nhân dẫn đến từ người thân người đồng tính, họ phản đối trích liệt để áp đặt cho em họ Từ đây, khủng hoảng xảy tổ chức chương trình Khủng hoảng nằm cấp độ cam, tổ chức có nguy bị vùi dập, bị đe dọa, gây thiệt hại lớn mặt kinh tế khoảng từ 70% trở lên  Xử lý khủng hoảng: Cách xử lý tốt tình lấy người thân, phụ huynh có em người đồng tính mà họ chấp nhận, cảm thông chia sẻ với em họ để phát biểu ý kiến nói lên suy nghĩ với người phản đối chương trình Chúng ta tổ chức họp báo mời người phát ngôn, phụ huynh người đồng tính phản đối không phản đối nói chuyện chia sẻ Chỉ nói chuyện chia sẻ chân thành không dùng hình thức khác SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 24 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Chúng ta cần phải kết nối đến với giới truyền thông báo chí để họ đưa tin cách chân thật kế hoạch truyền thông thông điệp tổ chức muốn gửi đến Cần quan tâm đến nhóm công chúng người thân, bạn bè, môi trường sống xung quanh cá nhân phản đối chương trình Bên cạnh cần tạo mối quan hệ tốt đến quyền địa phương nơi diễn chương trình 2.7 Đánh giá Sau kế hoạch truyền thông thực hiện, tổ chức tiến hành đánh giá hiệu việc truyền thông Từ vấn đề đó, rút ưu điểm việc truyền thông điểm yếu cần khắc phục để chương trình tổ chức cách hoàn thiện • Đánh giá mức độ tiếp xúc với công chúng mục tiêu Việc đo lường mức độ tiếp xúc với công chúng mục tiêu số lượng công chúng tiếp xúc với việc truyền thông nào?, địa điểm treo băng rôn, poster, số lượng truy cập quảng cáo Internet có công chúng biết đến hưởng ứng chương trình hay không?, thông điệp có mang ý nghĩa mục đích chương trình không công chúng đánh nào? Tuy nhiên, việc đánh giá không hoàn hảo kiểm soát số lượng người nghe mẫu quảng cáo truyền hình, truy cập vào trang web để đọc tin • Đánh giá thái độ công chúng mục tiêu trước sau chương trình truyền thông Việc đánh giá liên quan đến cảm tính công chúng mục tiêu phần lớn, chương trình truyền thông có làm thay đổi nhận thức không đắn vấn đề truyền thông hay đơn vị tổ chức hay không? Sau chương trình kết thúc, công chúng có hài lòng chương trình hay không việc họ làm có với ý nghĩa mục tiêu đề tạo lòng tin từ phía công chúng • Đánh giá mức độ nhận thức công chúng mục tiêu chương trình truyền thông thực Vấn đề cần đánh giá nội dung thông điệp chương trình có công chúng mục tiêu quan tâm, hài lòng không ?, nhóm công chúng mục tiêu có ý đến SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 25 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam thông điệp mà ban tổ chức muốn truyền đạt đến, thông điệp có tác động đến nhận thức công chúng hay không?, Thông điệp có công chúng mục tiêu lưu lại lâu dài bền vững hay không ? • Đánh giá hành vi công chúng Kết chương trình truyền thông chương trình tổ chức suôn sẻ mà phải phụ thuộc vào hành vi công chúng, điều quan trọng chương trình, họ có phản ứng tiếp xúc với chương trình, tin tưởng tiếp tục hay bỏ qua, phản hồi từ phía đối tượng cần hướng đến SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 26 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam KẾT LUẬN Bằng kiến thức tích lũy trường học chuyên môn, kiến thức xã hội cộng với cảm thông sâu sắc người đồng tính phải chịu kỳ thị trích gay gắt từ xã hội, em xây dựng kế hoạch truyền thông “Nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam” Tuy chắn đề tài có nhiều sai sót bất cập, vấn đề thiết thực xã hội Việt Nam, em mong muốn góp tiếng nói để thay đổi nhìn xã hội người đồng tính Chính vậy, em mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 27 Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài giảng môn Lập kế hoạch truyền thông cô Lê Thị Hải Vân, giảng viên môn trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn [2] www.isee.org.vn SVTH: Phan Thị Quỳnh Trang_CCQC06A 28 ... tài  Giới thiệu đề tài Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam Kế hoạch truyền thông thu hút tham toàn người dân Việt Nam không... KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, CHỐNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM 2.1 Mục tiêu truyền thông: Với mong muốn nêu rõ tên đề tài nâng cao nhận thức, chống kỳ. .. cộng đồng - Pháp luật Việt Nam thừa nhận bảo vệ hôn nhân đồng giới  Đối tượng truyền thông Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính kết hôn đồng giới Việt Nam hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính và kết hôn đồng giới tại Việt Nam, Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính và kết hôn đồng giới tại Việt Nam, Lập kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, chống kỳ thị người đồng tính và kết hôn đồng giới tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn