ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

34 199 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2017, 07:47

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCV Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ MỤC LỤC  I.1 CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: .1 I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: II.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH: II.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH – CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: .3 II.2.1 Quy mô công trình: II.2.2 Cấp công trình II.2.3 Phòng chống cháy nổ - bảo vệ môi trường III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG III.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGHIỆM THU III.3 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH: III.3.1 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG .9 III.3.2 CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG III.3.3 CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRƯỚC KHI THI CÔNG III.3.4 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT: 10 IV.1 TRÁCH NHIỆM CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT 29 IV.2 TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TÁC GIẢ 30 IV.3 QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG 30 IV.4 QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 30 IV.5 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 31 IV.6 QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 31 IV.7 YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG .32 V.1 HỒ SƠ PHÁP LÝ 32 V.2 TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .32 V.3 HỒ SƠ HOÀN CÔNG 33 V.3.1 Cách thể vẽ hoàn công công tác xây lắp 33 V.3.2 Cách thể vẽ hoàn công: 33 1) ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Công trình: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 (Ngã Ba Bến Cam) đến Km1+220 Ðịa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, T Đồng Nai CHƯƠNG I: CĂN CỨ QUI ĐỊNH CHUNG I.1 CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Căn Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn vào nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Thủ Tướng phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn vào nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Thủ Tướng phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; - Căn Quyết định số 1562/1999/QĐ-BGTVT ngày 26/9/1999 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát xây dựng công trình ngành Giao thông; - Căn Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 UBND tình Đồng Nai quy định thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng vốn ngân sách địa bàn tỉnh Đồng Nai; - Căn Quyết định số Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 (Ngã Ba Bến Cam) đến Km1+220; - Căn Quyết định số việc phê duyệt kết định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, công trình Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 (Ngã Ba Bến Cam) đến Km1+220; I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: - Đề cương sở để thực công tác giám sát thi công công trình áp dụng cho tất công việc liên quan đến hạng mục xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 (Ngã Ba Bến Cam) đến Km1+220” - Các nội dung chưa đề cập đề cương trình thực áp dụng Qui trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, dẩn kỹ thuật, để thống làm việc Nhà thầu thi công, Chủ đầu tư Tư Vấn Giám Sát - Nhà thầu có trách nhiệm thành lập Ban huy công trường phải bố trí đầy đủ Cán kỹ thuật thường trực công trường Danh sách cán huy công trường không thay đổi so với Hồ sơ thầu, chưa đồng ý Chủ đầu tư - Khi thi công xong công trình ẩn dấu bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước 24 cho Tư Vấn Giám Sát biết để Tư Vấn Giám Sát/Giám Sát A nhà thầu tiến hành kiểm tra nghiệm thu trước bị che lấp Nhất thiết phải có biên nghiệm thu chất lượng chuyển bước thi công - Nhà thầu có trách nhiệm phải thực thí nghiệm cho hoạt động kiểm tra nghiệm thu phối hợp với Tư Vấn Giám Sát, Chủ đầu tư theo số lượng quy định “Quy trình thi công nghiệm thu” Chi phí Nhà thầu chịu, chi phí tính đơn giá dự thầu Hoặc nhà thầu thuê tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân, lực để thực đánh giá chất lượng vật liệu, chất lượng thi công - Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu trường phải có giám sát, chứng kiến Tư Vấn Giám Sát / Giám Sát A thể biên xác nhận công tác trường _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Nếu nhà thầu vi phạm chất lượng công trình buộc phải sửa chữa, làm lại bị phạt theo Quyết định số 29 QĐ/LB ngày 01/6/1992 liên Bộ xây dựng -Trọng tài kinh tế Nhà nước theo Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng - An toàn lao động an toàn giao thông: + Nhà thầu phải thực biện pháp để đảm bảo an toàn lao động phạm vi nhà thầu hoạt động nguồn kinh phí Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước tai nạn xảy + Trên phạm vi nhà thầu hoạt động, nhà thầu phải thực biện pháp đảm bảo giao thông an toàn giao thông nguồn kinh phí mình, không để xảy tình trạng ách tắc giao thông Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước tai nạn giao thông xảy CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH II.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH: Công trình xây dựng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai II.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH – CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: II.2.1 Quy mô công trình: - Công trình dài 1169,66m mặt đường rộng 7,5m thuộc tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 (Ngã Ba Bến Cam) đến Km1+220 - Biển báo loại có dán phản quang theo TCVN7887:2008 - Cọc tiêu cắm sát vai đường - Sơn kẻ đường loại : 1.1; 1.5; 1.6; 1.14 _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ II.2.2 Cấp công trình Công trình sửa chữa, cải tạo thuộc cấp IV II.2.3 Phòng chống cháy nổ - bảo vệ môi trường Có thiết bị đóng ngắt mạch tự động cho tất thiết bị sử dụng điện CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH: III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG a Giám sát chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công: - Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý sử dụng thi công xây lắp + Tài liệu thiết kế công trình duyệt + Tài liệu thiết kế tổ chức thi công (biện pháp thi công, tiến độ thi công) + Qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật phép áp dụng - Kiểm tra chất lượng vật tư kỹ thuật chuẩn bị sử dụng vào công trình + Chứng chất lượng + Phương thức vận chuyển, bảo quản + Kế hoạch thí nghiệm xác định chất lượng - Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị thi công tập kết tới công trường + Tính kỹ thuật + Sự phù hợp với biện pháp tổ chức thi công _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Biện pháp an toàn vận hành - Kiểm tra chất lượng mốc trắc đạc + Kiểm tra khống chế lưới trắc đạc thi công - Kiểm tra chất lượng lực lượng lao động chuẩn bị thi công công trình + Phương thức tổ chức lực lượng lao động + Trình độ lành nghề kinh nghiệm thi công - Kiểm tra chất lượng chuẩn bị điều kiện để khởi công xây dựng + Điều kiện mặt xây dựng + Tình hình chuẩn bị tài theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng b Giám sát chất lượng giai đoạn thi công xây lắp: b1.Căn để giám sát chất lượng: - Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công duyệt - Biện pháp tổ chức thi công thông qua - Kế hoạch, tiến độ trình tự xây dựng b2 Trong giai đoạn thi công: kỹ sư giám sát phải thực chức trách chủ yếu thông qua phương thức thẩm tra tài liệu kỹ thuật, thẩm tra báo cáo có liên quan trực tiếp tiến hành kiểm tra trường thí nghiệm cần thiết cụ thể sau: - Kiểm tra tài liệu kỹ thuật, báo cáo có liên quan: + Kiểm tra phương án thi công thiết kế tổ chức thi công nhà thầu trình + Kiểm tra thay đổi thiết kế, vẽ sửa đổi định kỹ thuật - Thời điểm bắt buộc kiểm tra chất lượng: + Kiểm tra bàn giao nối tiếp công việc + Kiểm tra công trình/bộ phận công trình khuất + Kiểm tra trước thi công trở lại công việc mà trước bị đình chỉ, ngừng thi công Sau công việc phận công trình kỹ sư Tư Vấn Giám Sát kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu chất lượng ký biên nghiệm thu b3 Phương pháp kiểm tra: - Việc kiểm tra tiến hành theo ca/kíp làm việc theo toàn công việc, theo ba phương thức: mắt, đo thực tế thí nghiệm - Kiểm tra mắt: thực kiểm tra xem, sờ mó, gõ, soi + Xem dựa vào tiêu chuẩn/ quy phạm kỹ thuật kiểm tra mắt bên + Sờ mó kiểm tra cảm giác tay chủ yếu dùng kiểm tra hạng mục trang trí + Gõ dùng công cụ kiểm tra cảm giác âm thanh, qua âm xác định độ đặc kết cấu/chi tiết + Soi kiểm tra phận công trình khó nhìn thấy tối Có thể dùng kính phản xạ đèn chiếu - Đo thực tế: thông số qua số liệu đo thực tế đối chiếu với sai số cho phép quy phạm thi công tiêu chuẩn chất lượng quy định để xem xét, đánh giá - Thí nghiệm: thông qua công tác thí nghiệm đánh giá chất lượng - Khi kiểm tra chất lượng, có nghi ngờ tài liệu chất lượng kỹ sư Tư Vấn Giám Sát yêu cầu đơn vị thi công làm rõ thêm Nếu phát thấy công trình có vấn đề chất lượng phải thông báo cho nhà thầu tạm ngừng công việc thi công, sau yêu cầu nhà thầu báo cáo nói rõ tình trạng sai sót chất lượng mức độ nghiêm trọng nó, nguyên nhân phát sinh, biện pháp xử lý/ khắc phục để bảo đảm chất lượng sau Sau xử lý đạt _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ yêu cầu chất lượng kỹ thuật kỹ sư Tư Vấn Giám Sát chứng nhận tiếp tục thi công c Giám sát chất lượng giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng Nội dung Giám Sát chất lượng là: - Kiểm tra, tập hợp toàn hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng công trình Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình quy định theo Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 (phụ lục 3) - Trước tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành, hoàn thành hạng mục công trình công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư trình quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng để kiểm tra nghiệm thu thông qua hồ sơ - Sau kiểm tra, hạng mục công trình hoàn thành có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế phê duyệt, phù hợp với tiêu chuẩn nghiệm thu áp dụng, lập biên nghiệm thu hồ sơ theo Thông tư 12 (phụ lục 2), sau chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình lập thành biên theo Quyết định 46/2015NĐ-CP - Kiểm tra toán công trình III.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGHIỆM THU a Căn để Nghiệm Thu - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư duyệt - Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Nhà nước ngành hành - Những quy định dẫn kỹ thuật nhà sản xuất việc bảo quản, sử dụng vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ - Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Những điều khoản quy định khối lượng chất lượng công trình hợp đồng giao nhận thầu xây dựng - Bản vẽ hoàn công công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, hạng mục công trình toàn công trình - Nhật ký thi công tài liệu liên quan đến công trình - Biên kiểm tra hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng b Tổ chức Nghiệm Thu - Công tác nghiệm thu công trình phải tiến hành đợt sau hoàn thành phần khuất công trình, kết cấu chịu lực, phận, hạng mục toàn công trình đồng thời phải bảo đảm nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo kỳ toán quy định hợp đồng giao nhận thầu ký kết - Việc nghiệm thu giai đoạn xây lắp (nền móng, kết cấu phần thân công trình, hệ thống kỹ thuật công trình ), nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình chủ đầu tư tổ chức thực với tham gia đơn vị thiết kế, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung ứng thiết bị (nếu có) + Đối với phận, hạng mục công trình có yêu cầu phòng chống cháy nổ khai thác, sử dụng có tác động xấu đến môi trường an toàn vận hành, nghiệm _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ thu đưa vào sử dụng phải có văn chấp thuận quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật Nhà nước yêu cầu nêu + Các biên nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình lập theo Quyết định 209/2004/QD-BXD + Biên nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, toán công trình thực đăng ký tài sản - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình theo quy định Nhà nước lưu trữ hồ sơ, tài liệu, vẽ hoàn công (Thông tư 02/2006/TTBXD ngày 17/5/2006) c Yêu cầu việc nghiệm thu công việc xây dựng Tuân thủ quy định quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng – Nghị định 46/2015NĐ-CP Nghiệm thu công việc, phận, giai đoạn, hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng  Chỉ nghiệm thu bảo đảm yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn áp dụng  Chỉ nghiệm thu đối tượng nghiệm thu hoàn tất có đủ hồ sơ Nghiệm thu công việc xây dựng Nghiệm thu phận, giai đoạn Căn nghiệm thu Nội dung trình tự Thành phần tham gia Nghiệm thu hạng mục, công trình c1 Căn nghiệm thu công việc : (Nghị định 46/2015NĐ-CP )  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu;  Biên nghiệm thu nội nhà thầu;  Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;  Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng;  Các chứng chất lượng, kết kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, thiết bị;  Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan; c2 Căn nghiệm thu phận, giai đoạn thi công: (Nghị định 46/2015NĐ-CP)  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu;  Biên nghiệm thu nội giai đoạn nhà thầu;  Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;  Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng;  Kết thí nghiệm, vận hành, hiệu chỉnh thiết bị; _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _  Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan;  Biên nghiệm thu chứng chất lượng công việc phụ thuộc;  Bản vẽ hoàn công c3 Căn nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng: (Nghị định 46/2015NĐ-CP)  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu;  Biên nghiệm thu nội hoàn thành nhà thầu;  Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;  Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng;  Kết vận hành thử, hiệu chỉnh có tải thiết bị (nếu có);  Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan;  Biên nghiệm thu chứng chất lượng phận, giai đoạn;  Bản vẽ hoàn công;  Văn chấp thuận CQQL PCCN, ATMT, ATTB; c4 Nội dung trình tự nghiệm thu :  Kiểm tra đối tượng nghiệm thu;  Kiểm tra kết thí nghiệm, thử nghiệm;  Đánh giá phù hợp;  Kiểm tra vẽ hoàn công;  Chấp nhận nghiệm thu; - Chú ý: Khi nghiệm thu hạng mục hay công trình đưa vào sử dụng phải kiểm tra văn chấp thuận PCCN, ATMT, ATTB quan QLNN có thẩm quyền c5 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu :  Nghiệm thu công việc: CB kỹ thuật trực tiếp thi công nhà thầu Kỹ sư giám sát TVGS  Nghiệm thu giai đoạn: Chỉ huy trưởng nhà thầu Kỹ sư giám sát TVGS Kỹ sư giám sát Chủ đầu tư  Nghiệm thu hoàn thành: Đại diện CĐT (và Giám sát chủ đầu tư) Đại diện TVGS (và KS giám sát) Đại diện nhà thầu (và Chỉ huy trưởng ) Đại diện TVTK (và Chủ nhiệm TK) Đại diện đơn vị thụ hưởng (QLSD) Đại diện quan QLNN c6 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu nội : Theo Điều khoản 3.6 Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 Bộ XD thành phần tham gia nghiệm thu nội bao gồm: Đội trưởng đội thi công Tổ trưởng tổ trực tiếp thi công Cán kỹ thuật nhà thầu công trường (Kỹ thuật thi công trực tiếp) Đại diện Tổ quản lý chất lượng công trường Cán Phòng Kỹ thuật nhà thầu xây dựng Đại diện nhà thầu thi công phần (nếu có) _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ III.3 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH: III.3.1 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG Một nội dung giám sát thường xuyên TVGS kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề công nhân tổ chức sản xuất, công nghệ thi công công trường Kết kiểm tra đánh giá ghi vào sổ nhật ký công tác kiểm tra đảm bảo yêu cầu; phải lập biên có biện pháp xử lý giám đốc điều hành có sai phạm Chủ đầu tư, Tư Vấn Giám Sát có quyền yêu cầu giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu máy móc thiết bị chất lượng kể cán kỹ sư điều hành công nhân lao động có sai phạm chất lượng khỏi công trường III.3.2 CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  TCVN tập VII: Quản lí chất lượng, thi công nghiệm thu  TCVN 4447–1987: Quy phạm thi công nghiệm thu đất xây dựng  22TCN 304-03: Qui trình thi công & nghiệm thu lớp kết cấu áo đường cấp phối thiên nhiên  22TCN 334-06:Quy trình thi công nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm  22TCN 249-98: Qui trình thi công & nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa  22TCN 16-79: Qui trình kỹ thuật đo độ phẳng mặt đường thước dài m  22TCN 251-98: Qui trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung áo đường mềm cần đo võng Benkelmen  TCVN 4453-95: Kết cấu BT & BTCT toàn khối - Qui phạm thi công nghiệm thu  22 TCN 247-1998: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công nghiệm thu cầu cống  22TCN 266-2000: Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống  TCVN 337-86 đến 346-86: Cát xây dựng  22TCN 237 – 01: Điều lệ báo hiệu đường Việt Nam  64TCN 92-95: Yêu cầu kỹ thuật sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng bê tông xi măng bê tông nhựa đường  TCXD 218-1998: Hệ thống phát cháy báo động cháy  TCVN 3254-1998: An toàn cháy-Yêu cầu chung  22 TCN 79-1984: Quy trình thi công vật liệu xi măng lưới thép III.3.3 CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRƯỚC KHI THI CÔNG a Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư kỹ thuật: - Vật tư kỹ thuật (bao gồm VLXD, cấu kiện, bán thành phẩm, linh kiện, sản phẩm thô khác … sử dụng vô việc xây lắp để cấu thành nên công trình) giữ vai trò quan trọng, l điều kiện tiên việc đảm bảo chất lượng CTXD - Sử dụng vật tư kỹ thuật (chủng loại, phẩm cấp chất lượng, đủ số lượng l tiền đề để đảm bảo chất lượng Công tác GSCL vật tư giữ vai trò quan trọng thiếu hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng Kiểm tra chất lượng vật tư kỹ thuật bao gồm công việc sau: _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Kiểm tra chứng chất lượng sản phẩm: Mỗi sản phẩm đưa tới công trường phải có đầy đủ chứng xuất xưởng nhà sản xuất Trường hợp sản phẩm nhà thầu sản xuất Chủ đầu tư (bên A) cung cấp phải đảm bảo quy định - Kiểm tra phương thức vận chuyển bảo quản (xi măng…) - Kiểm tra thí nghiệm xác định chất lượng vật liệu (sỏi đỏ, đá Macadam, đá dăm loại.) Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu sỏi đỏ - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu đá dăm, đá dăm nước - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu cát, đá 4x6, đá 1x2, xi măng, thép - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu nhũ tương tưới dính bám - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu bê tông nhựa - Biên nghiệm thu vật liệu ván khuôn b Kiểm tra mốc mặt bằng, mốc cao độ, mặt trạng: - Biên bàn giao tim mốc - Tất số liệu kiểm tra định vị phận công trình phải giám sát xác nhận văn ghi trực tiếp nhập ký công trình - Công tác đo đạc định vị công trình thực theo trình tự, phương pháp độ xác quy định hồ sơ thiết kế quy trình hành - Máy móc thiết bị sử dụng phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật xây lắp, phải có độ tin cậy đăng kiểm định kỳ III.3.4 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT: a Giám sát phần đào đắp đất đường K95 - Ban ủi đất hữu vận chuyển đất đổ bỏ khỏi công trường nơi qui định - Loại đất đào đào máy đào Nếu đất đào lên đạt yêu cầu chất lượng tận dụng lại để đắp (do thiết kế quy định) - Công việc đo phải tuân thủ biện pháp thi công, đảm bảo tiến độ phải phù hợp trình tự giai đoạn xây lắp - Kiểm tra xác nhận khối lượng thực tế Trường hợp đo gặp tượng địa chất đặc biệt khác với hồ sơ thiết kế phải lập biên trường có xác nhận bên, sau phải trình chủ đầu tư xem xét giải b1 Yêu cầu vật liệu: - Vật liệu đắp đường đát chọn lọc tuân thủ qui trình TCVN 4054-05, tiêu chuẩn TCVN 4447-87 - Nhà thầu phải xác định nguồn cung cấp vật liệu đất chọn lọc để giám sát kiểm tra, chấp thuận đưa vào thi công - Vật liệu đất chọn lọc trước đắp đường phải thí nghiệm mỏ trường b2 Yêu cầu công tác thi công: - Công tác chuẩn bị: đường trước rải đất chọn lọc phải làm ẩm đến độ ẩm yêu cầu (khoảng 2-3 lit/m2 ) Vật tư xe máy phải chuẩn bị đầy đủ loại xe lu theo qui định _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 10 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Giai đoạn dùng lu nặng 10 – 12 tấn, lu nặng dùng lu – 10 Lu chạy với tốc độ 3km/h công lu giai đoạn 10 – 25 % công lu yêu cầu Lượng nước tưới – 3l/m2 - Trong trường hợp loại đá – 10, dùng loại cát 0,15 – làm vật liệu chèn giai đoạn Cũng rải lu theo quy định - Kết thúc giai đoạn 3, mặt đường coi hoàn thành phải đạt yêu cầu sau đây: - Bánh xe lu 10 – 12 không hằn vết mặt đường - Mặt đường mịn, chắc, phẳng, đảm bảo độ mui luyện theo yêu cầu thiết kế - Kiểm tra lại công lu giai đoạn đạt yêu cầu quy định f6 Kiểm tra nghiệm thu Các sai số cho phép quy định sau: - Về yếu tố hình học:  + Sai số cho phép chiều rộng mặt đường ± 10cm  + Sai số cho phép chiều dày mặt đường ± 10% không lớn 20mm  + Sai số cho phép độ dốc ngang mặt đường không ± 5%  + Độ phẳng thử thước 3m khe hở không 15mm + Về cường độ mặt đường:  + Mô đuyn đàn hồi mặt đường phải đạt vượt mô duyn đàn hồi thiết kế E (thực tế) ≥ E (thiết kế) Phương pháp kiểm tra - Chiều rộng mặt đường: kiểm tra 10 mặt cắt ngang 1km - Chiều dày mặt đường: kiểm tra vị trí 1km, mặt cắt ngang kiểm tra điểm tim đường hai bên cách mép mặt đường 1m - Độ phẳng: kiểm tra vị trí km, vị trí đặt thước dài 3m dọc theo tim đường hai bên cách mép mặt đường 1m Đo khe hở đường cạnh thước , cách 50cm điểm đo - Cường độ mặt đường: kiểm tra phương pháp ép tĩnh chùy roi chấn động * Các thí nghiệm, kiểm định bắt buộc: - Thí nghiệm tiêu lý vật liệu đá trường - Kiểm tra kích thước hình học lớp đá Macadam (chiều rộng, chiều dày) - Kiểm tra cường độ E - Kiểm tra cao độ tất mặt cắt điểm/1 mặt cắt * Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu công việc - Biên nghiệm thu giai đoạn f Giám sát công tác thi công lớp CPĐD: (theo 22TCN 334 – 06) - CPĐD sử dụng làm lớp móng (và móng dưới, sở xem xét yếu tố kinh tế, kỹ thuật) kết cấu áo đường mềm có tầng mặt loại A1, A2 theo quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-93 làm lớp móng theo tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm 22 TCN 274-01 Yêu cầu vật liệu : - Việc lựa chọn CPĐD (theo cỡ hạt danh định lớn Dmax) phải vào chiều dày thiết kế lớp móng rõ hồ sơ thiết kế: Bảng Thành phần hạt cấp phối đá dăm _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 20 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) 50 37,5 25 19 9,5 4,75 2,36 0,425 0,075 Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng Dmax = 37,5 mm Dmax = 25 mm Dmax = 19 mm 100 95 - 100 100 79 - 90 00 58 - 78 67 - 83 90 - 100 39 - 59 49 - 64 58 - 73 24 - 39 34 - 54 39 - 59 15 - 30 25 - 40 30 - 45 - 19 12 - 24 13 - 27 – 12 - 12 - 12 - Các tiêu lý vật liệu CPĐD: Bảng Các tiêu lý yêu cầu vật liệu CPĐD TT Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm Độ hao mòn Los - Angeles cốt liệu (LA), % Chỉ số sức chịu tải CBR độ chặt K98, ngậm nước 96 giờ, % Giới hạn chảy (WL), % Chỉ số dẻo (IP),% Chỉ số PP = Chỉ số dẻo Ip x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm Hàm lượng hạt thoi dẹt, % Độ chặt đầm nén (Kyc), % ≤ 35 Phương pháp thí nghiệm 22 TCN 318 - 04 ≥ 100 22 TCN 332 - 06 ≤ 25 ≤ ≤ 45 AASHTO T89-02 (*) AASHTOT90-02 (*) ≤ 15 ≥ 98 TCVN 1772 - 87(**) 22 TCN 333-06 (phương pháp II-D) Ghi chú: (*) Giới hạn chảy, giới hạn dẻo xác định thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425 mm (**) Hạt thoi dẹt hạt có chiều dày chiều ngang nhỏ 1/3 chiều dài; Thí nghiệm thực với cỡ hạt có đường kính lớn 4,75 mm chiếm 5% khối lượng mẫu; Hàm lượng hạt thoi dẹt mẫu lấy bình quân gia quyền kết xác định cho cỡ hạt Yêu cầu công tác kiểm tra, nghiệm thu: - Để phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu, khối lượng tối thiếu lấy mẫu trường để thí nghiệm quy định bảng Bảng Yêu cầu khối lượng tối thiếu lấy mẫu lấy trường Cỡ hạt danh định lớn Khối lượng mẫu tối thiểu Dmax = 37,5mm 125 Kg Dmax = 25mm 100 Kg Dmax = 19 mm 75 Kg _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 21 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ * Giai đoạn kiểm tra phục vụ cho công tác chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình Mẫu kiểm tra lấy nguồn cung cấp, 3.000 m3 vật liệu cung cấp cho công trình liên quan đến trường hợp sau, tiến hành lấy mẫu: + Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình; + Có thay đổi nguồn cung cấp; + Có thay đổi địa tầng khai thác đá nguyên khai; + Có thay đổi dây chuyền nghiền sàng hàm nghiền cỡ sàng; + Có bất thường chất lượng vật liệu + Vật liệu phải thỏa mãn tất tiêu lý yêu cầu * Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD tập kết chân công trình để đưa vào sử dụng + Mẫu kiểm tra lấy bãi chứa chân công trình, 1.000 m3 vật liệu lấy mẫu cho nguồn cung cấp có bất thường chất lượng vật liệu + Vật liệu phải thỏa mãn tất tiêu lý yêu cầu * Kiểm tra trình thi công: Trong suốt trình thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên tiến hành thí nghiệm, kiểm tra nội dung sau: - Độ ẩm, phân tầng vật liệu CPĐD (quan sát mắt kiểm tra thành phần hạt) Cứ 200m3 vật liệu CPĐD ca thi công phải tiến hành lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm - Độ chặt lu lèn: +Việc thí nghiệm thực theo "Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng đất phương pháp rót cát" 22 TCN 13-79 tiêu chuẩn AASHTO T191 tiến hành lớp móng CPĐD thi công xong + Đến giai đoạn cuối trình lu lèn, phải thường xuyên thí nghiệm kiếm tra độ chặt lu lèn để làm sở kết thúc trình lu lèn Cứ 800 m2 phải tiến hành thí nghiệm độ chặt lu lèn vị trí ngẫu nhiên - Kiểm tra yếu tố hình học, độ phẳng: + Cao độ, độ dốc ngang bề mặt lớp móng xác định dựa số liệu đo cao độ tim mép mặt móng + Chiều dày lớp móng xác định dựa số liệu đo đạc cao độ trước sau thi công lớp móng điểm tương ứng mặt cắt (khi cần thiết, tiến hành đào hố để kiểm tra) + Bề rộng lớp móng xác định thước thép + Độ phẳng đo thước m theo "Quy trình kỹ thuật đo độ phẳng mặt đường thước dài mét" 22 TCN 16-79 Khe hở lớn thước quy định Bảng + Mật độ kiểm tra yêu cầu cụ thể quy định Bảng Bảng Yêu cầu kích thước hình học độ phẳng lớp móng CPĐD TT Chỉ tiêu kiểm tra Cao độ Độ dốc ngang Chiều dày Giới hại cho phép Móng - mm ± 0,3% ± mm Mật độ kiểm tra Cứ 40 - 50 m với đoạn tuyến thẳng, 20 - 25 m với đoạn tuyến cong _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 22 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ Bề rộng - 50 mm cong đứng đo trắc ngang Cứ 100 m đo vị trí Độ phẳng: khe hở ≤ mm lớn thước 3m + Các số liệu thí nghiệm sở để tiến hành nghiệm thu công trình Kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công: + Đối với độ chặt lu lèn: 7.000 m2 Km (với đường xe) thí nghiệm kiểm tra vị trí ngẫu nhiên (trường hợp rải máy san, kiểm tra vị trí ngẫu nhiên) + Đối với yếu tố hình học, độ phẳng: mật độ kiểm tra 20% khối lượng * Các thí nghiệm, kiểm định bắt buộc: - Thí nghiệm tiêu lý vật liệu cấp phối đá dăm loại I trường - Kiểm tra kích thước hình học lớp cấp phối đá dăm (chiều rộng, chiều dày) - Kiểm tra độ chặt lớp CPĐD - Kiểm tra cường độ E - Kiểm tra cao độ tất mặt cắt điểm/1 mặt cắt * Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu công việc - Biên nghiệm thu giai đoạn g Giám sát công tác thi công lớp BTNN: h1.Yêu cầu vật liệu: Yêu cầu vật liệu chế tạo bê tông nhựa nhựa dính bám: I-Đá dăm:( 22TCN 249-98) Các tiêu lý 1-Cường độ nén (daN/cm2) không nhỏ -Đá dăm xay từ đá macma với độ biến chất -Đá dăm xay từ đá trầm tích 2-Độ ép nát (nén đập xi lanh) đá dăm xay từ cuội sỏi không lớn hơn,% 3-Độ ép nát đá dăm xay từ xỉ lò cao: -Loại -Không lớn hơn, % 4-Độ hao mòn LosAngeles (LA) không lơn hơn,% 5-Hàm lượng cuội sỏi xay vỡ tổng số cuội mái,% khối lượng không nhỏ 6-Tỷ số nghiền cuội sỏi Rc=Dmin/Dmax không nhỏ II-Cát (22TCN 249-98) Lớp mặt Lớp Lớp Phương pháp thí nghiệm TCVN 1771,1772-87 1000 800 800 600 12 15 25 25 35 AASHTO-T96 100 80 Bằng mắt 4 Bằng mắt kết hợp với xác định sàng TCVN 1771,1772-87 TCVN 1771,1772-87 Chỉ tiêu Yêu cầu 1-Môđun độ lớn 2-Hệ số đương lượng cát (ES) phần cỡ >2 Cát thiên nhiên>80 Phương pháp thí nghiệm TCVN342-86 ASTM-D2419-79 _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 23 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ hạt 0-4,75mm 3-Hàm lượng bụi,bùn sét Cát xay >50 Cát thiên nhiên ≤ 3% Cát xay ≤ 7% III- Bột khoáng nghiền từ đá Cacbonat (22TCN 249-98) 1-Thành phần cỡ hạt,% khối lượng -Nhỏ 1,25mm 100 -Nhỏ 0,315mm ≥90 -Nhỏ 0,071mm ≥70 2-Độ rỗng,% thể tích ≤ 35 3-Độ nở mẫu chế tạo hỗn hợp bột ≤ 2,5 khoáng nhựa % 4-Độ ẩm,% khối lượng ≥ 1,0 5-Khả hút nhựa bột khoáng KHN ≥ 40g (lượng bột khoáng hút hết 15g bitum mac 60/70) 6-Khả làm cứng nhựa bột khoáng 10o≤∆TNDM (hiệu số nhiệt độ mềm vữa nhựa với tỷ lệ nhựa mác 60/70 bột khoáng theo trọng lượng với nhiệt độ mềm nhựa mác.) IV-Nhựa (22TCN249-98) Trị số TC theo độ kim Các tiêu thí nghiệm Đơn vị lún 60/70 o 1-Độ kim lún 25 C 0,1mm 60-70 2-Độ kéo dài 25oC,5cm/phút cm ≥100 3-Nhiệt độ hóa mềm o 46-55 4-Nhiệt độ bắt lửa o C >230 5-Tỷ lệ độ kim lún nhựa sau đun 163oC 5h so với độ kim lún 25oC 6-Lượng tổn thất sau đun 163oC 5h 7-Lượng hòa tan C2Cl4 % ≥75 % ≥0,5 % ≥ 99 g/cm3 1,00-1,05 8-Khối lượng riêng 25oC C TCVN 343,344,345-86 22TCN 63-90 22TCN 58-84 22TCN 63-90 22TCN 63-90 NFP 98-256 22TCN 63-84 Phương pháp thí nghiệm 22TCN63-84, ASTM D5-86, AASHTO T4989 22TCN63-84,ASTM D133-86,AASHTO T51-89 22TCN 6384,AASHTO T53-89 22TCN 63-84,ASTM D92-85,AASHTO T4889 ASTM D6/D5 ASTM D680,AASHTO T47-83 ASTM D2042-81, AASHTO T44-90 ASTM D70-82, AASHTO T228-90 Yêu cầu việc thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall Trong trường hợp thiết bị Marshall việc thiết kế hỗn hợp bêtông nhựa _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 24 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ để xác định hàm lượng nhựa tối ưu tiến hành sở thông số thí nghiệm theo mẫu nén hình trụ h2 Yêu cầu công nghệ thi công: - Việc kiểm tra giám sát tiến hành thường xuyên trạm trộn, trước rải, rải & sau rải lớp BTN - Yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ trang thiết bị dây chuyền công nghệ triển khai thi công Đối với xe lu yêu cầu phải có loại lu nhẹ 5-8T, lu trung nặng >10T, tất loại lu phải có hệ thống chống dính bám Máy rải phải có hệ thống Sensor hai bên Xe tưới nhựa dính bám phải có hệ thống báo ồn, bơm áp lực để khống chế lượng nhựa dính bám - Nhựa tưới dính bám phủ bụi ( pha với dầu hỏa theo tỷ lệ 80/100 lớp tưới 1kg/m2 25/100 với lớp tưới 0,5kg/m2) phải rải nóng nhiệt độ 45±10oC (với lớp tưới 1kg/m2) 110 ± 10oC (với lớp tưới 0,5kg/m2) tưới trước 4-6h trước thảm BTN - Nhiệt độ hỗn hợp BTN khỏi thùng trộn không lớn 160oC - Nhiệt độ hỗn hợp trước đổ vào máy rải phải >120oC - Phải tiến hành lu lèn hỗn hợp BTN nhiệt độ 130oC-140oC phải lớn 70oC - Yêu cầu phải tiến hành thảm thử đọan BTN để kiểm tra công nghệ thi công vật liệu trước tiến hành thảm đại trà h3 Kiểm tra nghiệm thu mặt đường BTN: - Áp dụng tiêu chuẩn 22TCN 249-98 - Kiểm tra chất lượng hỗn hợp BTN khỏi thiết bị trộn: nhiệt độ không lớn 160oC, cự ly vận chuyển phải chọn cho nhiệt độ hỗn hợp đến nơi rải không nhỏ 120oC - Kiểm tra trước & lúc rải, lu lèn lớp BTN * Kiểm tra kích thước hình học: - Bề rộng mặt đường kiểm tra thước thép - Bề dày mặt đường kiểm tra mặt cắt cách đo cao độ mặt lớp BTN so với số liệu cao độ tương ứng lớp móng cách đo mẫu khoan mặt đường Khối lượng kiểm tra 500m2/điểm - Kiểm tra môđun đàn hồi Edh Khối lượng kiểm tra 500m2/điểm - Độ dốc ngang mặt đường đo thẳng góc với tim đường - Độ dốc dọc kiểm tra cao độ điểm dọc tim đường * Kiểm tra độ phẳng : Kiểm tra thước dài 3m, 22TCN 16-79 * Kiểm tra độ nhám: Kiểm tra phương pháp rắc cát, 22TCN 65-84 * Kiểm tra độ chặt lu lèn: hệ số độ chặt K ≥ 0,98, 500m mặt đường BTN khoan lấy tổ mẫu đường kính 101,6 mm để thí nghiệm * Kiểm tra độ dính bám hai lớp BTN hay lớp BTN với lớp móng đánh giá mẫu khoan h4 Sai số cho phép đối với kích thước hình học lớp mặt đương BTN: * Bề rộng mặt đường BTN sai số cho phép -5 cm, tổng số chỗ hẹp không vượt 5% chiều đường * Bề dày lớp BTN sai số cho phép lớp ±10%, lớp ±5% Áp dụng cho 95% tổng số điểm đo, 5% lại không vượt 10 mm * Độ dốc ngang mặt đường BTN lớp sai số cho phép ± 0.005, lớp sai số cho phép ± 0.0025 Áp dụng cho 95% tổng số điểm đo _ Dự án: Sửa chữa, cải tạo mặt đường tuyến đường 319B đoạn từ Km0+00 đến Km1+220 Địa điểm xây dựng: Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai 25 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ * Sai số cao độ không vượt lớp sai số cho phép -10mm ÷ +5mm, lớp sai số cho phép ±5 mm Áp dụng cho 95% tổng số điểm đo h5 Các thí nghiệm, kiểm định bắt buộc: - Thí nghiệm tiêu lý vật liệu bê tông nhựa trường - Kiểm tra độ phẳng mặt đường - Kiểm tra độ nhám mặt đường - Kiểm tra kích thước hình học lớp mặt đường BTN (chiều rộng, chiều dày) - Kiểm tra độ chặt mặt đường BTN - Kiểm tra môđun đàn hồi Edh mặt đường BTN h6 Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu công việc tưới nhựa - Biên nghiệm thu công việc thảm BTN - Biên nghiệm thu giai đoạn h7 Các qui trình liên quan đến xây dựng mặt đường BTN rải nóng Qui trình Việt Nam a-Cát Phương pháp lấy mẫu cát Cát xây dựng yêu cầu kỹ thuật cát Xác định mô đun độ lớn thành phần hạt cát Xác định hàm lượng bụi bùn sét (hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ LÀM MỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay