ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

25 262 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2017, 16:05

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNGĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNG Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ MỤC LỤC  I.1 CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: .1 I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: II.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH: II.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH – CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: .3 II.2.1 Quy mô công trình: II.2.2 Cấp công trình III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG III.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGHIỆM THU III.3 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH: III.3.1 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG .8 III.3.2 CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG III.3.3 CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRƯỚC KHI THI CÔNG III.3.4 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT: 10 IV.1 TRÁCH NHIỆM CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT 20 IV.2 TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TÁC GIẢ 21 IV.3 QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG 21 IV.4 QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 21 IV.5 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 22 IV.6 QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 22 IV.7 YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG .23 V.1 HỒ SƠ PHÁP LÝ 23 V.2 TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .23 V.3 HỒ SƠ HOÀN CÔNG 24 V.3.1 Cách thể vẽ hoàn công công tác xây lắp 24 V.3.2 Cách thể vẽ hoàn công: 24 1) ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Công trình: Đường hẻm 1702 - Ấp Ðịa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, T Đồng Nai CHƯƠNG I: CĂN CỨ QUI ĐỊNH CHUNG I.1 CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: - Căn vào nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Thủ Tướng phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Căn vào nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Thủ Tướng phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; - Căn Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 UBND tình Đồng Nai quy định thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu dự án sử dụng vốn ngân sách địa bàn tỉnh Đồng Nai; - Căn Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 Bộ giao thông vận tải V/v Ban hành hướng dẫn lựa chọn Quy mô kĩ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020; - Căn Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải V/v Ban hành quy định tạm thời thiết kế mặt đường bê tông xi măng; - Căn hợp đồng kinh tế số /HĐKT-13CLT, ngày / /2013 UBND xã An Phước Công ty TNHH SX-TM CLT VINA V/v tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình “ Đường hẻm 1702 - Ấp 6” I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: - Đề cương sở để thực công tác giám sát thi công công trình áp dụng cho tất công việc liên quan đến hạng mục xây dựng công trình “Đường hẻm 1702 - Ấp 6” - Các nội dung chưa đề cập đề cương trình thực áp dụng Qui trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, dẩn kỹ thuật, để thống làm việc Nhà thầu thi công, Chủ đầu tư Tư Vấn Giám Sát - Nhà thầu có trách nhiệm thành lập Ban huy công trường phải bố trí đầy đủ Cán kỹ thuật thường trực công trường Danh sách cán huy công trường không thay đổi so với Hồ sơ thầu, chưa đồng ý Chủ đầu tư - Khi thi công xong công trình ẩn dấu bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước 24 cho Tư Vấn Giám Sát biết để Tư Vấn Giám Sát/Giám Sát A nhà thầu tiến hành kiểm tra nghiệm thu trước bị che lấp Nhất thiết phải có biên nghiệm thu chất lượng chuyển bước thi công - Nhà thầu có trách nhiệm phải thực thí nghiệm cho hoạt động kiểm tra nghiệm thu phối hợp với Tư Vấn Giám Sát, Chủ đầu tư theo số lượng quy định “Quy trình thi công nghiệm thu” Chi phí Nhà thầu chịu, chi phí tính đơn giá dự thầu Hoặc nhà thầu thuê tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân, lực để thực đánh giá chất lượng vật liệu, chất lượng thi công - Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu trường phải có giám sát, chứng kiến Tư Vấn Giám Sát / Giám Sát A thể biên xác nhận công tác trường - Nếu nhà thầu vi phạm chất lượng công trình buộc phải sửa chữa, làm lại bị phạt theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 Thủ Tướng phủ -Quy định xử phạt hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở - An toàn lao động an toàn giao thông: _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Nhà thầu phải thực biện pháp để đảm bảo an toàn lao động phạm vi nhà thầu hoạt động nguồn kinh phí Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước tai nạn xảy + Trên phạm vi nhà thầu hoạt động, nhà thầu phải thực biện pháp đảm bảo giao thông an toàn giao thông nguồn kinh phí mình, không để xảy tình trạng ách tắc giao thông Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước tai nạn giao thông xảy CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH II.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH: Công trình xây dựng Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai II.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH – CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: II.2.1 Quy mô công trình: - Loại công trình: Giao thông nông thôn Vận tốc thiết kế: (10-15) km/h Tải trọng tính toán P=6T/trục Các hạng mục đầu tư: Nên mặt đường, hệ thống thoát nước Loại mặt đường: Đường BTXM Chỉ tiêu kỹ thuật: + Bề rộng mặt đường: 3,5m + Bán kính tối thiểu: 10m _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Độ dốc dọc lớn nhất: 6% + Chiều dài độ dốc dọc tối đa: 200m + Độ dốc ngang mặt đường: 3% + Độ dốc ngang lề đường: 4% II.2.2 Cấp công trình Đường cấp B CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH: III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG a Giám sát chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công: - Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý sử dụng thi công xây lắp + Tài liệu thiết kế công trình duyệt + Tài liệu thiết kế tổ chức thi công (biện pháp thi công, tiến độ thi công) + Qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật phép áp dụng - Kiểm tra chất lượng vật tư kỹ thuật chuẩn bị sử dụng vào công trình + Chứng chất lượng + Phương thức vận chuyển, bảo quản + Kế hoạch thí nghiệm xác định chất lượng - Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị thi công tập kết tới công trường + Tính kỹ thuật + Sự phù hợp với biện pháp tổ chức thi công + Biện pháp an toàn vận hành - Kiểm tra chất lượng mốc trắc đạc _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Kiểm tra khống chế lưới trắc đạc thi công - Kiểm tra chất lượng lực lượng lao động chuẩn bị thi công công trình + Phương thức tổ chức lực lượng lao động + Trình độ lành nghề kinh nghiệm thi công - Kiểm tra chất lượng chuẩn bị điều kiện để khởi công xây dựng + Điều kiện mặt xây dựng + Tình hình chuẩn bị tài theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng b Giám sát chất lượng giai đoạn thi công xây lắp: b1.Căn để giám sát chất lượng: - Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công duyệt - Biện pháp tổ chức thi công thông qua - Kế hoạch, tiến độ trình tự xây dựng b2 Trong giai đoạn thi công: kỹ sư giám sát phải thực chức trách chủ yếu thông qua phương thức thẩm tra tài liệu kỹ thuật, thẩm tra báo cáo có liên quan trực tiếp tiến hành kiểm tra trường thí nghiệm cần thiết cụ thể sau: - Kiểm tra tài liệu kỹ thuật, báo cáo có liên quan: + Kiểm tra phương án thi công thiết kế tổ chức thi công nhà thầu trình + Kiểm tra thay đổi thiết kế, vẽ sửa đổi định kỹ thuật - Thời điểm bắt buộc kiểm tra chất lượng: + Kiểm tra bàn giao nối tiếp công việc + Kiểm tra công trình/bộ phận công trình khuất + Kiểm tra trước thi công trở lại công việc mà trước bị đình chỉ, ngừng thi công Sau công việc phận công trình kỹ sư Tư Vấn Giám Sát kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu chất lượng ký biên nghiệm thu b3 Phương pháp kiểm tra: - Việc kiểm tra tiến hành theo ca/kíp làm việc theo toàn công việc, theo ba phương thức: mắt, đo thực tế thí nghiệm - Kiểm tra mắt: thực kiểm tra xem, sờ mó, gõ, soi + Xem dựa vào tiêu chuẩn/ quy phạm kỹ thuật kiểm tra mắt bên + Sờ mó kiểm tra cảm giác tay chủ yếu dùng kiểm tra hạng mục trang trí + Gõ dùng công cụ kiểm tra cảm giác âm thanh, qua âm xác định độ đặc kết cấu/chi tiết + Soi kiểm tra phận công trình khó nhìn thấy tối Có thể dùng kính phản xạ đèn chiếu - Đo thực tế: thông số qua số liệu đo thực tế đối chiếu với sai số cho phép quy phạm thi công tiêu chuẩn chất lượng quy định để xem xét, đánh giá - Thí nghiệm: thông qua công tác thí nghiệm đánh giá chất lượng - Khi kiểm tra chất lượng, có nghi ngờ tài liệu chất lượng kỹ sư Tư Vấn Giám Sát yêu cầu đơn vị thi công làm rõ thêm Nếu phát thấy công trình có vấn đề chất lượng phải thông báo cho nhà thầu tạm ngừng công việc thi công, sau yêu cầu nhà thầu báo cáo nói rõ tình trạng sai sót chất lượng mức độ nghiêm trọng nó, nguyên nhân phát sinh, biện pháp xử lý/ khắc phục để bảo đảm chất lượng sau Sau xử lý đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật kỹ sư Tư Vấn Giám Sát chứng nhận tiếp tục thi công _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ c Giám sát chất lượng giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng Nội dung Giám Sát chất lượng là: - Kiểm tra, tập hợp toàn hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng công trình Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình quy định theo Nghị định 46/2015NĐ-CP - Trước tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành, hoàn thành hạng mục công trình công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư trình quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng để kiểm tra nghiệm thu thông qua hồ sơ - Sau kiểm tra, hạng mục công trình hoàn thành có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế phê duyệt, phù hợp với tiêu chuẩn nghiệm thu áp dụng, lập biên nghiệm thu hồ sơ, sau chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình lập thành biên theo Nghị định 46/2015NĐ-CP - Kiểm tra toán công trình III.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGHIỆM THU a Căn để Nghiệm Thu - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư duyệt - Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Nhà nước ngành hành - Những quy định dẫn kỹ thuật nhà sản xuất việc bảo quản, sử dụng vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ - Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Những điều khoản quy định khối lượng chất lượng công trình hợp đồng giao nhận thầu xây dựng - Bản vẽ hoàn công công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, hạng mục công trình toàn công trình - Nhật ký thi công tài liệu liên quan đến công trình - Biên kiểm tra hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng b Tổ chức Nghiệm Thu - Công tác nghiệm thu công trình phải tiến hành đợt sau hoàn thành phần khuất công trình, kết cấu chịu lực, phận, hạng mục toàn công trình đồng thời phải bảo đảm nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo kỳ toán quy định hợp đồng giao nhận thầu ký kết - Việc nghiệm thu giai đoạn xây lắp (nền móng, kết cấu phần thân công trình, hệ thống kỹ thuật công trình ), nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình chủ đầu tư tổ chức thực với tham gia đơn vị thiết kế, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung ứng thiết bị (nếu có) + Đối với phận, hạng mục công trình có yêu cầu phòng chống cháy nổ khai thác, sử dụng có tác động xấu đến môi trường an toàn vận hành, nghiệm thu đưa vào sử dụng phải có văn chấp thuận quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật Nhà nước yêu cầu nêu _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Các biên nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình lập theo Nghị Định 46/2015/NĐ-CP + Biên nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình phápđể chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, toán công trình thực đăng ký tài sản - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình theo quy định Nhà nước lưu trữ hồ sơ, tài liệu, vẽ hoàn công c Yêu cầu việc nghiệm thu công việc xây dựng Tuân thủ quy định quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng – Nghị định 46/2015/NĐ-CP Nghiệm thu công việc, phận, giai đoạn, hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng  Chỉ nghiệm thu bảo đảm yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn áp dụng  Chỉ nghiệm thu đối tượng nghiệm thu hoàn tất có đủ hồ sơ c1 Căn nghiệm thu công việc : (Nghị định 46/2015/NĐ-CP )  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu;  Biên nghiệm thu nội nhà thầu;  Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;  Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng;  Các chứng chất lượng, kết kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, thiết bị;  Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan; c2 Căn nghiệm thu phận, giai đoạn thi công: (Nghị định 46/2015/NĐ-CP)  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu;  Biên nghiệm thu nội giai đoạn nhà thầu;  Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;  Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng;  Kết thí nghiệm, vận hành, hiệu chỉnh thiết bị;  Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan;  Biên nghiệm thu chứng chất lượng công việc phụ thuộc;  Bản vẽ hoàn công _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ c3 Căn nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng: (Nghị định 46/2015/NĐ-CP)  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu;  Biên nghiệm thu nội hoàn thành nhà thầu;  Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế;  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;  Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng;  Kết vận hành thử, hiệu chỉnh có tải thiết bị (nếu có);  Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan;  Biên nghiệm thu chứng chất lượng phận, giai đoạn;  Bản vẽ hoàn công;  Văn chấp thuận CQQL PCCN, ATMT, ATTB; c4 Nội dung trình tự nghiệm thu :  Kiểm tra đối tượng nghiệm thu;  Kiểm tra kết thí nghiệm, thử nghiệm;  Đánh giá phù hợp;  Kiểm tra vẽ hoàn công;  Chấp nhận nghiệm thu; - Chú ý: Khi nghiệm thu hạng mục hay công trình đưa vào sử dụng phải kiểm tra văn chấp thuận PCCN, ATMT, ATTB quan QLNN có thẩm quyền c5 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu :  Nghiệm thu công việc: CB kỹ thuật trực tiếp thi công nhà thầu Kỹ sư giám sát TVGS  Nghiệm thu giai đoạn: Chỉ huy trưởng nhà thầu Kỹ sư giám sát TVGS Kỹ sư giám sát Chủ đầu tư  Nghiệm thu hoàn thành: Đại diện CĐT (và Giám sát chủ đầu tư) Đại diện TVGS (và KS giám sát) Đại diện nhà thầu (và Chỉ huy trưởng ) Đại diện TVTK (và Chủ nhiệm TK) Đại diện đơn vị thụ hưởng (QLSD) Đại diện quan QLNN c6 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu nội : Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP thành phần tham gia nghiệm thu nội bao gồm: Đội trưởng đội thi công Tổ trưởng tổ trực tiếp thi công Cán kỹ thuật nhà thầu công trường (Kỹ thuật thi công trực tiếp) Đại diện Tổ quản lý chất lượng công trường Cán Phòng Kỹ thuật nhà thầu xây dựng Đại diện nhà thầu thi công phần (nếu có) III.3 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH: III.3.1 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ Một nội dung giám sát thường xuyên TVGS kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề công nhân tổ chức sản xuất, công nghệ thi công công trường Kết kiểm tra đánh giá ghi vào sổ nhật ký công tác kiểm tra đảm bảo yêu cầu; phải lập biênbiện pháp xử lý giám đốc điều hành có sai phạm Chủ đầu tư, Tư Vấn Giám Sát có quyền yêu cầu giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu máy móc thiết bị chất lượng kể cán kỹ sư điều hành công nhân lao động có sai phạm chất lượng khỏi công trường III.3.2 CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  TCVN tập VII: Quản lí chất lượng, thi công nghiệm thu  TCVN 4447–2012: Quy phạm thi công nghiệm thu đất xây dựng  TCVN 5574-2012: Kết cấu BT & BTCT toàn khối - Qui phạm thi công nghiệm thu  22TCN 266-2000: Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống  TCVN 7570-2006: Cát xây dựng  QCVN 41/2012: Điều lệ báo hiệu đường Việt Nam  TCXD 218-1998: Hệ thống phát cháy báo động cháy  TCVN 3254-1998: An toàn cháy-Yêu cầu chung  22TCN 304-03: Qui trình thi công & nghiệm thu lớp kết cấu áo đường cấp phối thiên nhiên  TCVN 9504-2012:Quy trình thi công nghiệm thu lớp Macadam  TCVN8864-2011: Qui trình kỹ thuật đo độ phẳng mặt đường thước dài m  TCXD 218-1998: Hệ thống phát cháy báo động cháy  TCVN 3254-1998: An toàn cháy-Yêu cầu chung  22 TCN 79-1984: Quy trình thi công vật liệu xi măng lưới thép III.3.3 CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRƯỚC KHI THI CÔNG a Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư kỹ thuật: - Vật tư kỹ thuật (bao gồm VLXD, cấu kiện, bán thành phẩm, linh kiện, sản phẩm thô khác … sử dụng vô việc xây lắp để cấu thành nên công trình) giữ vai trò quan trọng, l điều kiện tiên việc đảm bảo chất lượng CTXD - Sử dụng vật tư kỹ thuật (chủng loại, phẩm cấp chất lượng, đủ số lượng l tiền đề để đảm bảo chất lượng Công tác GSCL vật tư giữ vai trò quan trọng thiếu hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng Kiểm tra chất lượng vật tư kỹ thuật bao gồm công việc sau: - Kiểm tra chứng chất lượng sản phẩm: Mỗi sản phẩm đưa tới công trường phải có đầy đủ chứng xuất xưởng nhà sản xuất Trường hợp sản phẩm nhà thầu sản xuất Chủ đầu tư (bên A) cung cấp phải đảm bảo quy định - Kiểm tra phương thức vận chuyển bảo quản (xi măng…) - Kiểm tra thí nghiệm xác định chất lượng vật liệu (sỏi đỏ, đá Macadam, đá dăm loại.) Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu sỏi đỏ _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu đá dăm, đá dăm nước - Biên nghiệm thu vật liệu đầu vào vật liệu cát, đá 4x6, đá 1x2, xi măng, thép - Biên nghiệm thu vật liệu ván khuôn b Kiểm tra mốc mặt bằng, mốc cao độ, mặt trạng: - Biên bàn giao tim mốc - Tất số liệu kiểm tra định vị phận công trình phải giám sát xác nhận văn ghi trực tiếp nhập ký công trình - Công tác đo đạc định vị công trình thực theo trình tự, phương pháp độ xác quy định hồ sơ thiết kế quy trình hành - Máy móc thiết bị sử dụng phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật xây lắp, phải có độ tin cậy đăng kiểm định kỳ III.3.4 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT: a Giám sát phần đào đắp đất đường K95 - Ban ủi đất hữu vận chuyển đất đổ bỏ khỏi công trường nơi qui định - Loại đất đào đào máy đào Nếu đất đào lên đạt yêu cầu chất lượng tận dụng lại để đắp (do thiết kế quy định) - Công việc đo phải tuân thủ biện pháp thi công, đảm bảo tiến độ phải phù hợp trình tự giai đoạn xây lắp - Kiểm tra xác nhận khối lượng thực tế Trường hợp đo gặp tượng địa chất đặc biệt khác với hồ sơ thiết kế phải lập biên trường có xác nhận bên, sau phải trình chủ đầu tư xem xét giải b1 Yêu cầu vật liệu: - Vật liệu đắp đường đất chọn lọc tuân thủ qui trình TCVN 4054-05, tiêu chuẩn TCVN 4447-2012 - Nhà thầu phải xác định nguồn cung cấp vật liệu đất chọn lọc để giám sát kiểm tra, chấp thuận đưa vào thi công - Vật liệu đất chọn lọc trước đắp đường phải thí nghiệm mỏ trường b2 Yêu cầu công tác thi công: - Công tác chuẩn bị: đường trước rải đất chọn lọc phải làm ẩm đến độ ẩm yêu cầu (khoảng 2-3 lit/m2 ) Vật tư xe máy phải chuẩn bị đầy đủ loại xe lu theo qui định - Đất chọn lọc sau san rải máy san phải cho lu lèn để đảm bảo độ ẩm tốt cấp phối lèn ép Chiều dày lớp rải (khi lèn chặt) cho phép ≤ 30cm Nếu rải làm hai lớp lớp bên phải tưới ẩm trước thi công lớp bên - Trong suốt trình thi công đắp đường đất chọn lọc cần phải ý đến độ ẩm vật liệu, thấy vật liệu khô ướt phải có biện pháp tăng giảm lượng nước (sai số cho phép nhỏ 1% so với Wo) - Phải đảm bảo độ dốc đường đường không bị đọng nước suốt trình san rải đầm lèn Nếu có vị trí bị"cao su" phải khoanh vùng xử lý triệt để cho tiến hành thi công lớp bên - Phải đảm bảo đủ công lu yêu cầu lu kỹ thuật cho lớp vật liệu Trước tiến hành lu đại trà phải thực lu thí điểm đoạn ≥ 50m bề rộng vệt rải ≥ 2,75m để xác định quan hệ độ ẩm, số lần lu lèn độ chặt b3 Kiểm tra nghiệm thu: _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 10 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4447-2012 Vật liệu phải kiểm tra đầy đủ yêu cầu chất lượng theo qui định hồ sơ thiết kế quy trình quy phạm hành chở tới công trình suốt trình thi công Nếu giám sát nghi ngờ mẫu vật liệu không đạt chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra theo yêu cầu giám sát Các vật liệu không đạt yêu cầu kỹ thuật, đơn vị thi công phải chuyển khỏi phạm vi công trường Khi thi công xong toàn lớp sỏi đỏ phải kiểm tra chất lượng tiêu sau: - Kích thước hình học: đo 3mặt cắt/1km + Sai số chiều rộng : ± 10cm + Sai số độ dốc ngang mặt đường : ± 0,5% - Hệ số đầm nén K ≥ 0,95 (cối đầm nén AASHTO T-180) - Độ phẳng đo thước 3m (TCVN 8864-2011) Khe hở đáy thước bề mặt lớp móng ≤ 2cm - Dung trọng thực tế trường độ chặt K95 theo 22TCN 346-06 phương pháp rót cát - Cường độ đất E - Cao độ mặt cắt (kiểm tra điểm/1 mặt cắt) Khối lượng kiểm tra: theo qui trình TCVN 4447-2012 – Công tác đất - Qui phạm kỹ thuật thi công nghiệm thu, theo đề cương kiểm định chất lượng công trình phê duyệt Sau thi công xong hạng mục công việc: nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ chứng chất lượng để tổ chức nghiệm thu đạt yêu cầu thiết kế triển khai hạng mục b4 Các thí nghiệm, kiểm định bắt buộc: - Thí nghiệm tiêu lý vật liệu đất chọn lọc trường - Kiểm tra kích thước hình học đất (chiều rộng, dốc ngang…) - Kiểm tra độ chặt đường K95 - Kiểm tra cường độ đất E - Kiểm tra cao độ cc mặt cắt điểm/1mặt cắt b5 Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu cao độ, kích thước hình học - Biên nghiệm thu công việc đường K95 - Biên nghiệm thu giai đoạn đường K95 b Giám sát thi công phần lề đường K95 d1 Yêu cầu vật liệu: - Vật liệu sỏi đỏ đắp lề đường tuân thủ qui trình TCVN 4054-05, tiêu chuẩn 22TCN 304-03 - Nhà thầu phải xác định nguồn cung cấp vật liệu sỏi đỏ để giám sát kiểm tra, chấp thuận đưa vào thi công - Vật liệu sỏi đỏ trước đắp lề đường phải thí nghiệm mỏ trường d2 Yêu cầu công tác thi công: - Công tác chuẩn bị: lề đường trước đắp sỏi đỏ phải làm ẩm đến độ ẩm yêu cầu (khoảng 2-3 lit/m2 ) Vật tư xe máy phải chuẩn bị đầy đủ loại xe lu theo qui định - Cấp phối sỏi đỏ sau san rải máy san phải cho lu lèn để đảm bảo độ ẩm tốt cấp phối lèn ép _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 11 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Trong suốt trình thi công lớp sỏi đỏ lề đường cần phải ý đến độ ẩm vật liệu sỏi, thấy vật liệu khô ướt phải có biện pháp tăng giảm lượng nước (sai số cho phép nhỏ 1% so với Wo) - Phải đảm bảo độ dốc ngang lề đường độ chặt lu lèn Nếu có vị trí bị"cao su" phải khoanh vùng xử lí triệt để cho tiến hành thi công lớp bên - Phải đảm bảo đủ công lu yêu cầu lu kỹ thuật cho lớp vật liệu d3 Kiểm tra nghiệm thu: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 22TCN 304-03 - Vật liệu phải kiểm tra đầy đủ yêu cầu chất lượng theo qui định hồ sơ thiết kế quy trình quy phạm hành chở tới công trình suốt trình thi công Nếu giám sát nghi ngờ mẫu vật liệu không đạt chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra theo yêu cầu giám sát Các vật liệu không đạt yêu cầu kỹ thuật, đơn vị thi công phải chuyển khỏi phạm vi công trường - Khi thi công xong toàn lớp sỏi đỏ lề đường K95 phải kiểm tra chất lượng tiêu sau: - Kích thước hình học: đo 3mặt cắt/1km + Sai số chiều rộng : ± 10cm + Sai số độ dốc ngang lề đường : ± 0,5% - Hệ số đầm lèn K ≥ 0,95 (cối đầm nén AASHTO T-180) - Dung trọng thực tế trường độ chặt K95 theo 22TCN 13-79 AASHTO T191-93(1996) phương pháp rót cát Khối lượng kiểm tra: theo qui trình 22TCN 304-03– Công tác đất - Qui phạm kỹ thuật thi công nghiệm thu, theo đề cương kiểm định chất lượng công trình phê duyệt Sau thi công xong hạng mục công việc: nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ chứng chất lượng để tổ chức nghiệm thu đạt yêu cầu thiết kế triển khai hạng mục d4 Các thí nghiệm, kiểm định bắt buộc: - Thí nghiệm tiêu lý vật liệu sỏi đỏ trường - Kiểm tra kích thước hình học lề đường (chiều rộng, chiều dày…) - Kiểm tra độ chặt lề đường K95 d5 Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu kích thước hình học lề đường - Biên nghiệm thu công việc - Biên nghiệm thu giai đoạn c Giám sát công tác thi công hạng mục mương cống e1 Giám Sát công tác gia công kết cấu thép: - Nguyên tắc chung: + Kết cấu thép phải gia công lắp ráp theo vẽ kết cấu vẽ chi tiết kết cấu + Trong trình gia công, lắp ráp, nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra việc thực sơ đồ công nghệ biện pháp thi công Kết kiểm tra phải ghi vào nhật ký công trình + Vật liệu dùng cho gia công lắp ráp phải có chất lượng số hiệu phù hợp với yêu cầu thiết kế - Gia công yêu cầu thép vật liệu hàn: _ Dự án: Đường hẻm 1702 – Ấp Địa điểm xây dựng: Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 12 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Thép: Phải nắn thẳng, xếp loại, ghi mác xếp theo tiết diện Trước đem sử dụng, thép cần làm gỉ, vết dầu mỡ tạp chất khác + Thép sử dụng phải đủ chất lượng theo qui định hành theo qui định thiết kế, lô thép chở đến công trường phải có giấy chứng nhận nhà cung cấp phải lấy mẫu để thí nghiệm kéo uốn - Thí nghiệm thép theo TCVN 1651-2008 + Que hàn, dây hàn, thuốc hàn phải xếp theo lô, theo số hiệu phải để nơi khô Trước sử dụng, phải kiểm tra chất lượng que hàn - Lắp ráp : Lắp ráp kết cấu thép cần theo thiết kế Trong lắp ráp, tất công việc cắt, nắn, uốn, tổ hợp, hàn, tạo lỗ phải tuân theo qui định tiêu chuẩn TCXD 1702007 Trong trình thi công, phải ghi nhật ký công việc lắp ráp, hàn lắp bu lông e2 Giám sát thi công kết cấu BTCT: * Các yêu cầu chung: - Vật liệu, thiết kế cấp phối, sản xuất thử nghiệm mẫu - Gia công cốt thép - Gia công ván khuôn để đổ bê tông - Đổ bê tông, thử nghiệm, hoàn tất bảo dưỡng * Các yêu cầu vật liệu cho BT BTCT: - Vật liệu đá dăm : Cường độ > 1000KG/cm2 Độ mài mòn < 30% Hàm lượng thoi dẹt < 35% theo khối lượng Hàm lượng hạt phong hóa , mềm yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay