ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚI.DOC

39 871 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2017, 15:57

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚI, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚIĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚI Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ MỤC LỤC  CHƯƠNG I: CĂN CỨ VÀ QUI ĐỊNH CHUNG .2 I.1 CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: .2 I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH .3 II.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH: II.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH – CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: .4 II.2.1 Quy mô công trình: II.2.2 Đường giao thông : II.2.3 Thoát nước mưa : II.2.4 Hệ thống an toàn giao thông: CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH .6 III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG III.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGHIỆM THU III.3 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CHÍNH: 11 III.3.1 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 11 III.3.2 CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 11 III.3.3 CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRƯỚC KHI THI CÔNG .11 III.3.4 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT: 12 CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 34 IV.1 TRÁCH NHIỆM CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT 34 IV.2 TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TÁC GIẢ 35 IV.3 QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG 35 IV.4 QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG 35 IV.5 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 36 IV.6 QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 37 IV.7 YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG .37 CHƯƠNG V: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG BẢN HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU .37 V.1 HỒ SƠ PHÁP LÝ 37 V.2 TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .38 V.3 HỒ SƠ HOÀN CÔNG 38 V.3.1 Cách thể vẽ hoàn công công tác xây lắp 38 V.3.2 Cách thể vẽ hoàn công: 38 1) ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Công trình: Đường ấp xã Bình Sơn Ðịa điểm xây dựng: xã Bình Sơn, H Long Thành , T Đồng Nai Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ CHƯƠNG I: CĂN CỨ VÀ QUI ĐỊNH CHUNG I.1 CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: - Căn Luật đấu thầu số 43/ 2013/QH13 ngày 26/ 11/ 2013 Quối hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định số chi tiết số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Căn vào nghị định số 15/ 2013/ NĐ-CP ngày 06/ 02/ 2013 Thủ Tướng phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Căn Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 UBND huyện Long Thành V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường ấp xã Bình Sơn; - Căn Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 09/ 02/ 2015 UBND huyện Long Thành V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Đường ấp xã Bình Sơn I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: - Đề cương sở để thực công tác giám sát thi công công trình áp dụng cho tất công việc liên quan đến hạng mục xây dựng công trình Đường ấp xã Bình Sơn” - Các nội dung chưa đề cập đề cương trình thực áp dụng Qui trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, dẩn kỹ thuật, để thống làm việc Nhà thầu thi công, Chủ đầu tư Tư Vấn Giám Sát - Nhà thầu có trách nhiệm thành lập Ban huy công trường phải bố trí đầy đủ Cán kỹ thuật thường trực công trường Danh sách cán huy công trường không thay đổi so với Hồ sơ thầu, chưa đồng ý Chủ đầu tư - Khi thi công xong công trình ẩn dấu bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước 24 cho Tư Vấn Giám Sát biết để Tư Vấn Giám Sát/Giám Sát A nhà thầu tiến hành kiểm tra nghiệm thu trước bị che lấp Nhất thiết phải có biên nghiệm thu chất lượng chuyển bước thi công - Nhà thầu có trách nhiệm phải thực thí nghiệm cho hoạt động kiểm tra nghiệm thu phối hợp với Tư Vấn Giám Sát, Chủ đầu tư theo số lượng quy định “Quy trình thi công nghiệm thu” Chi phí Nhà thầu chịu, chi phí tính đơn giá dự thầu Hoặc nhà thầu thuê tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân, lực để thực đánh giá chất lượng vật liệu, chất lượng thi công - Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu trường phải có giám sát, chứng kiến Tư Vấn Giám Sát / Giám Sát A thể biên xác nhận công tác trường - Nếu nhà thầu vi phạm chất lượng công trình buộc phải sửa chữa, làm lại bị phạt theo quy đinh liên Bộ xây dựng -Trọng tài kinh tế Nhà nước theo Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng - An toàn lao động an toàn giao thông: Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Nhà thầu phải thực biện pháp để đảm bảo an toàn lao động phạm vi nhà thầu hoạt động nguồn kinh phí Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước tai nạn xảy + Trên phạm vi nhà thầu hoạt động, nhà thầu phải thực biện pháp đảm bảo giao thông an toàn giao thông nguồn kinh phí mình, không để xảy tình trạng ách tắc giao thông Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước tai nạn giao thông xảy CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH II.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH: a Vị trí xây dựng Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ b Giới hạn ranh công trình - Chiều dài tuyến 2540m - Điểm đầu tuyến: Tiếp giáp với đường 769 ấp (Nông trường cao su Bình Sơn) - Điểm cuối tuyến: Giáp ranh qui hoạch khu tái định cư xã Bình Sơn II.2 QUY MÔ CÔNG TRÌNH – CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: II.2.1 Quy mô công trình: - Tim tuyến: Tuyến đường thiết kế bám theo tuyến đường hữu hạn chế tối đa việc di dời giải tỏa, mặt đường rộng 3.5m, lề bên 0.75m - Kết cấu áo đường sau: Nền đường vét bỏ hữu cơ, ban gạt, lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0.95; Bù phụ cấp phối sỏi đỏ lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0.98; trải cán lớp đá macadam lớp dày 10cm, trải cán lớp đá macadam lớp dày 10cm, mặt đường láng nhựa hai lớp, tiêu chuẩn 3kg/m2 II.2.2 Đường giao thông : Tuyến thiết kế theo theo TCVN 4054-2005 Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 GTVT : - Quy mô đường: Đường giao thông nông thôn loại A - Tải trọng tính toán: Tải trọng trục tính toán 60KN, vận tốc thiết kế 15Km/h - Mặt đường cấp cao A2, mô đun đàn hồi Eyc=92Mpa a.Thiết kế bình đồ tuyến - Tim tuyến đường thiết kế bám theo tuyến đường hữu hạn chế tối đa việc di dời giải tỏa vị trí đường cong thiết kế cải tạo bán kính cho phù hợp, hoài hoà, tạo cảm giác thoải máy êm thuận cho người lưu thông - Bán kính đường cong tối thiểu 15m không mở rộng - Tại đường giao bố trí đường cong vuốt nối mở rộng với bán kính tối thiểu 5m Phần vuốt nối phạm vi 3.5m không trồng đá vĩa a Trắc dọc tuyến: - Trắc dọc tuyến thay đổi theo địa hình, tuyến qua khu vực đồi thấp gần lưu vực suối, địa hình tương đối bẳng phẳng Điểm thấp khu vực đầu tuyến cao độ 26.8m điểm cao khu vực cuối tuyến cao độ 36.06m - Tim tuyến thiết kế bám sát theo tim đường hữu, cao độ mặt đường thiết kế bám sát theo mặt đường hữu số vị trí tuyến qua điểm tụ thủy trạng bị ngập trời mưa thiết kế nâng đường để tránh ngập nước Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ b Trắc ngang thiết kế: - Bề rộng mặt đường: 3.5m; - Độ dốc ngang mặt đường: Trái 3%, phải 3%; - Thiết kế lề đường 2x0.75, dốc lề 4%; - Bề rộng đường: 5.0m c Kết cấu mặt đường: - Mặt đường láng nhựa hai lớp, tiêu chuẩn 3kg/m2 - Móng lớp đá Macadam lớp dày 10cm; - Móng lớp đá Macadam lớp 10cm; - Bù phụ lớp cấp phối sỏi đỏ đến CĐTK, lu lèn độ chặt K≥0.98; - Đất ban gạt đầm chặt, lu lèn đạt độ chặt K≥0.95; - Lề đường vét hữu dày 15cm II.2.3 Thoát nước mưa : - Thoát nước dọc: Ở đoạn đường đào, chiều cao đất đắp thấp thoát nước dọc mương đất hình thang KT(30x50)cm - Thiết kế hệ thống thoát nước ngang: Trên tuyến hữu hệ thống mương, cống thoát nước số sử dụng tốt, số cần sữa chữa làm cụ thể sau: + Tại Km0+86.41 hữu cống tròn D100 tốt, bên trái tuyến có hố thu nước xuống cấp, thiết kế hố ga bê tông đậy đan + Tại lý trình Km0+437.13 hữu mương ngang xây đá đậy đan KT(60x60)cm, L=6m tốt, thiết kế hố ga xây đá đậy đan bên trái tuyến xây đoạn mương hình thang đá hộc KT (40x60)cm để dẫn nước từ mương ngang hữu suối + Tại Km0+676.56 hữu cống hộp đôi KT 2x(200x200)cm, L=6m tốt, thiết kế nâng tường đầu cao 60cm bê tông để chắn phần đất đắp cao lưng cống gia cố mái ta luy bên trái tuyến đá hộc dài 5m, cao 3m, dày 0.2m + Tại Km0+995.28 hữu mương xây đậy đan KT(80x80)cm, L=5m tốt, thiết kế nâng tường đầu cao 60cm bê tông để chắn phần đất đắp cao lưng mương + Tại Km1+532.57 hữu mương xây đậy đan KT(60x60)cm, L=5m khả thoát nước thiết kế mương thoát nước xây đá đậy đan KT(100x100)cm + Tại Km1+611.89 hữu cống tròn D100, L=5m, tốt, hạ lưu thiết kế bậc giảm cấp để giảm áp lực nước gia cố đá hộc + Tại Km1+762.17 hữu cống tròn D120, L=5m, tốt, thượng lưu bị xói lỡ thiết kế gia cố đá hộc Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Tại Km1+889.39 hữu mương xây đậy đan KT(60x60)cm, L=5m khả thoát nước thiết kế mương thoát nước xây đá đậy đan KT(100x100)cm + Tại Km2+198.50 hữu cống hộp đôi KT 2x(200x200)cm, L=6m tốt, thiết kế nâng tường đầu cao 60cm bê tông để chắn phần đất đắp cao lưng cống gia cố mái ta luy bên trái tuyến đá hộc dài 5m, cao 3m, dày 0.2m II.2.4 Hệ thống an toàn giao thông: - Cắm biển báo giao thông theo quy định - Trên tuyến vị trí xây mương, cống bố trí cọc tiêu - Biển báo giao thông, cọc tiêu lắp dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường QCVN 41-2012/BGTVT CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG a Giám sát chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công: - Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý sử dụng thi công xây lắp + Tài liệu thiết kế công trình duyệt + Tài liệu thiết kế tổ chức thi công (biện pháp thi công, tiến độ thi công) Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật phép áp dụng - Kiểm tra chất lượng vật tư kỹ thuật chuẩn bị sử dụng vào công trình + Chứng chất lượng + Phương thức vận chuyển, bảo quản + Kế hoạch thí nghiệm xác định chất lượng - Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị thi công tập kết tới công trường + Tính kỹ thuật + Sự phù hợp với biện pháp tổ chức thi công + Biện pháp an toàn vận hành - Kiểm tra chất lượng mốc trắc đạc + Kiểm tra khống chế lưới trắc đạc thi công - Kiểm tra chất lượng lực lượng lao động chuẩn bị thi công công trình + Phương thức tổ chức lực lượng lao động + Trình độ lành nghề kinh nghiệm thi công - Kiểm tra chất lượng chuẩn bị điều kiện để khởi công xây dựng + Điều kiện mặt xây dựng + Tình hình chuẩn bị tài theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng b Giám sát chất lượng giai đoạn thi công xây lắp: b1.Căn để giám sát chất lượng: - Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công duyệt - Biện pháp tổ chức thi công thông qua - Kế hoạch, tiến độ trình tự xây dựng b2 Trong giai đoạn thi công: kỹ sư giám sát phải thực chức trách chủ yếu thông qua phương thức thẩm tra tài liệu kỹ thuật, thẩm tra báo cáo có liên quan trực tiếp tiến hành kiểm tra trường thí nghiệm cần thiết cụ thể sau: - Kiểm tra tài liệu kỹ thuật, báo cáo có liên quan: + Kiểm tra phương án thi công thiết kế tổ chức thi công nhà thầu trình + Kiểm tra thay đổi thiết kế, vẽ sửa đổi định kỹ thuật - Thời điểm bắt buộc kiểm tra chất lượng: + Kiểm tra bàn giao nối tiếp công việc + Kiểm tra công trình/bộ phận công trình khuất + Kiểm tra trước thi công trở lại công việc mà trước bị đình chỉ, ngừng thi công Sau công việc phận công trình kỹ sư Tư Vấn Giám Sát kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu chất lượng ký biên nghiệm thu b3 Phương pháp kiểm tra: - Việc kiểm tra tiến hành theo ca/kíp làm việc theo toàn công việc, theo ba phương thức: mắt, đo thực tế thí nghiệm - Kiểm tra mắt: thực kiểm tra xem, sờ mó, gõ, soi + Xem dựa vào tiêu chuẩn/ quy phạm kỹ thuật kiểm tra mắt bên + Sờ mó kiểm tra cảm giác tay chủ yếu dùng kiểm tra hạng mục trang trí + Gõ dùng công cụ kiểm tra cảm giác âm thanh, qua âm xác định độ đặc kết cấu/chi tiết + Soi kiểm tra phận công trình khó nhìn thấy tối Có thể dùng kính phản xạ đèn chiếu - Đo thực tế: thông số qua số liệu đo thực tế đối chiếu với sai số cho phép quy phạm thi công tiêu chuẩn chất lượng quy định để xem xét, đánh giá Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Thí nghiệm: thông qua công tác thí nghiệm đánh giá chất lượng - Khi kiểm tra chất lượng, có nghi ngờ tài liệu chất lượng kỹ sư Tư Vấn Giám Sát yêu cầu đơn vị thi công làm rõ thêm Nếu phát thấy công trình có vấn đề chất lượng phải thông báo cho nhà thầu tạm ngừng công việc thi công, sau yêu cầu nhà thầu báo cáo nói rõ tình trạng sai sót chất lượng mức độ nghiêm trọng nó, nguyên nhân phát sinh, biện pháp xử lý/ khắc phục để bảo đảm chất lượng sau Sau xử lý đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật kỹ sư Tư Vấn Giám Sát chứng nhận tiếp tục thi công c Giám sát chất lượng giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng Nội dung Giám Sát chất lượng là: - Kiểm tra, tập hợp toàn hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng công trình Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình - Trước tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành, hoàn thành hạng mục công trình công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư trình quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng để kiểm tra nghiệm thu thông qua hồ sơ - Sau kiểm tra, hạng mục công trình hoàn thành có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế phê duyệt, phù hợp với tiêu chuẩn nghiệm thu áp dụng, lập biên nghiệm thu hồ sơ, sau chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình lập thành biên - Kiểm tra toán công trình III.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGHIỆM THU a Căn để Nghiệm Thu - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công chủ đầu tư duyệt - Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Nhà nước ngành hành - Những quy định dẫn kỹ thuật nhà sản xuất việc bảo quản, sử dụng vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ - Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng - Những điều khoản quy định khối lượng chất lượng công trình hợp đồng giao nhận thầu xây dựng - Bản vẽ hoàn công công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, hạng mục công trình toàn công trình - Nhật ký thi công tài liệu liên quan đến công trình - Biên kiểm tra hồ sơ pháp lý tài liệu quản lý chất lượng nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình quan có chức quản lý Nhà nước chất lượng công trình xây dựng b Tổ chức Nghiệm Thu - Công tác nghiệm thu công trình phải tiến hành đợt sau hoàn thành phần khuất công trình, kết cấu chịu lực, phận, hạng mục toàn công trình đồng thời phải bảo đảm nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo kỳ toán quy định hợp đồng giao nhận thầu ký kết Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Việc nghiệm thu giai đoạn xây lắp (nền móng, kết cấu phần thân công trình, hệ thống kỹ thuật công trình ), nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình chủ đầu tư tổ chức thực với tham gia đơn vị thiết kế, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung ứng thiết bị (nếu có) + Đối với phận, hạng mục công trình có yêu cầu phòng chống cháy nổ khai thác, sử dụng có tác động xấu đến môi trường an toàn vận hành, nghiệm thu đưa vào sử dụng phải có văn chấp thuận quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật Nhà nước yêu cầu nêu + Các biên nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu thiết bị chạy thử tổng hợp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình lập theo Nghị định 15/2013/ND – CP + Biên nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, toán công trình thực đăng ký tài sản - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng công trình theo quy định Nhà nước lưu trữ hồ sơ, tài liệu, vẽ hoàn công (Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013) c Yêu cầu việc nghiệm thu công việc xây dựng Tuân thủ quy định quản lý chất lượng – Nghị định 15/2013/NĐ-CP  Nghiệm thu công việc, phận, giai đoạn, hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng  Chỉ nghiệm thu bảo đảm yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn áp dụng  Chỉ nghiệm thu đối tượng nghiệm thu hoàn tất có đủ hồ sơ Nghiệm thu công việc xây dựng Nghiệm thu phận, giai đoạn Căn nghiệm thu Nội dung trình tự Thành phần tham gia Nghiệm thu hạng mục, công trình c1 Căn nghiệm thu công việc : (Nghị định 15/2013/NĐ-CP)        Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu; Biên nghiệm thu nội nhà thầu; Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng; Các chứng chất lượng, kết kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, thiết bị; Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan; c2 Căn nghiệm thu phận, giai đoạn thi công: (Nghị định 15/2013/NĐ-CP)  Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu; Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _         Biên nghiệm thu nội giai đoạn nhà thầu; Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng; Kết thí nghiệm, vận hành, hiệu chỉnh thiết bị; Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan; Biên nghiệm thu chứng chất lượng công việc phụ thuộc; Bản vẽ hoàn công c3 Căn nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng:          Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu; Biên nghiệm thu nội hoàn thành nhà thầu; Bản vẽ thiết kế thay đổi thiết kế; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; Điều kiện sách, tài liệu dẫn, hợp đồng; Kết vận hành thử, hiệu chỉnh có tải thiết bị (nếu có); Nhật ký thi công, giám sát, văn liên quan; Biên nghiệm thu chứng chất lượng phận, giai đoạn; Bản vẽ hoàn công; c4 Nội dung trình tự nghiệm thu :  Kiểm tra đối tượng nghiệm thu;  Kiểm tra kết thí nghiệm, thử nghiệm;  Đánh giá phù hợp;  Kiểm tra vẽ hoàn công;  Chấp nhận nghiệm thu; - Chú ý: Khi nghiệm thu hạng mục hay công trình đưa vào sử dụng phải kiểm tra văn chấp thuận PCCN, ATMT, ATTB quan QLNN có thẩm quyền c5 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu :  Nghiệm thu công việc: CB kỹ thuật trực tiếp thi công nhà thầu Kỹ sư giám sát TVGS2 Đại diện Chủ đâu tư (nếu yêu cầu hợp đồng)  Nghiệm thu giai đoạn: Chỉ huy trưởng nhà thầu Kỹ sư giám sát TVGS Kỹ sư giám sát Chủ đầu tư  Nghiệm thu hoàn thành: Đại diện CĐT (và Giám sát chủ đầu tư) Đại diện TVGS (và KS giám sát) Đại diện nhà thầu (và Chỉ huy trưởng ) Đại diện TVTK (và Chủ nhiệm TK) Đại diện đơn vị thụ hưởng (QLSD) Đại diện quan QLNN c6 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu nội : Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 10 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ + Sai số cho phép độ dốc ngang mặt đường không ± 5% + Độ phẳng thử thước 3m khe hở không 15mm + Về cường độ mặt đường: + Mô đuyn đàn hồi mặt đường phải đạt vượt mô duyn đàn hồi thiết kế E (thực tế) ≥ E (thiết kế) Phương pháp kiểm tra Yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu lớp kết cấu áo đường đá dăm nước: Nội dung Phương pháp kiểm tra Yêu cầu kỹ thuật Vật liệu chèn bịt kín mặt đường Quan sát mắt Vật liệu chèn bịt kín mặt đá dăm nước đường đá dăm nước ≥ 98% Không bị lồi lõm cục Quan sát mắt thiếu thừa đá Độ phẳng (Đo mặt cắt Độ thước dài 3m TCVN 8864 : 2011 cho 100m mặt đường Ở song song tim đường mặt cắt ngang đo xe cách mép đường tối thiểu 0,6m) Chiều dày lớp đá dăm nước Đào hố sâu hết chiều dày Sai lệch không ±10% (Kiểm tra mặt cắt ngang cho đá dăm nước, cạnh hố chiều dày thiết kế Km Ở mặt cắt ngang kiểm khoảng 30 cm Đo chiều không lớn 20mm (1) tra vị trí: Tim đường cách dày thước mép đường tối thiểu 0,6m) Bề rộng mặt đường đá dăm nước Đo thước Sai lệch không ±10 cm (Đo 10 mặt cắt ngang cho Km) Độ dốc ngang (Đo 10 mặt cắt Đo thước mẫu có Sai lệch không ±5‰ ngang cho Km) ống thủy bình • Các thí nghiệm, kiểm định bắt buộc: - Thí nghiệm tiêu lý vật liệu đá trường - Kiểm tra kích thước hình học lớp đá Macadam (Chiều rộng, chiều dày) - Kiểm tra cường độ E - Kiểm tra cao độ tất mặt cắt điểm/1 mặt cắt • Các biên nghiệm thu: - Biên nghiệm thu công việc - Biên nghiệm thu giai đoạn f.Giám sát thi công mặt đường láng nhựa: ( theo TCVN 8863:2011) f1.Công tác chuẩn bị - Làm phần mặt đường chổi quét, thổi ép trước láng nhựa không lâu để tránh bị bẩn lại Tuy nhiên mặt đường phải thật khô Láng nhựa nóng loại mặt đường thi công thời tiết nắng ráo, nhiệt độ không khí lớn 15OC - Trước láng nhựa, kết cấu mặt đường phải bảo đảm yêu cầu cường độ yếu tố hình học f2.Yêu cầu vật liệu làm lớp láng nhựa nóng: Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 25 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ Đá: - Đá nhỏ dùng lớp láng nhựa phải xay từ đá tảng, đá núi Có thể dùng cuội sỏi xay, phải có 85% khối lượng hạt nằm sàng 4,75mm có hai mặt vỡ, không 10% khối lượng cuội sỏi gốc silic - Không dùng đá xay từ đá mác-nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét Bảng - Các tiêu lý quy định cho đá nhỏ dùng lớp láng nhựa nóng Các tiêu lý Mức Độ nén dập cuội sỏi xay vỡ, % ≤ Phương pháp thử TCVN 2006 7572-11: TCVN 2006 7572-12: TCVN 2006 7572-18: ≤ 15 TCVN 2005 7572-13: ≤ TCVN 2006 7572-17: Độ hao mòn Los Angeles, % a) Đối với đá mác ma, đá biến chất ≤ 25 (30) b) Đối với đá trầm tích ≤ 35 (40) Hàm lượng cuội sỏi xay vỡ (có mặt vỡ) khối lượng cuội sỏi nằm sàng 4,75 mm, % Lượng hạt thoi dẹt (hạt sàng 4,75mm), % Lượng hạt mềm yếu phong hoá, % Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % ≥ 85 TCVN 7572-8: 2006 ≤ Hàm lượng sét cục, % TCVN 7572-8: 2006 ≤ 0,25 Độ dính bám đá với nhựa Đạt TCVN 7504: 2005 CHÚ THÍCH: Trị số ngoặc () dùng cho đường có Vtk < 60km/h - Kích cỡ đá nhỏ dùng lớp láng nhựa nóng ghi Bảng Mỗi loại kích cỡ đá nhỏ ký hiệu dmin/Dmax, dmin cỡ đá nhỏ danh định Dmax cỡ đá lớn danh định (theo lỗ sàng vuông) Tuỳ theo lớp láng nhựa nóng 1, hay lớp mà chọn loại kích cỡ thích hợp Bảng - Các loại kích cỡ đá nhỏ (theo lỗ sàng vuông) dùng lớp láng nhựa nóng dmin Loại kích cỡ đá nhỏ, mm danh mm định, Dmax danh định, mm Cỡ 12,5/19 12,5 19 Cỡ 9,5/12,5 9,5 12,5 Cỡ 4,75/9,5 4,75 9,5 Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 26 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ dmin Loại kích cỡ đá nhỏ, mm danh mm định, Dmax danh định, mm CHÚ THÍCH: Lượng hạt có kích cỡ lớn Dmax danh định không vượt 15% khối lượng Lượng hạt có kích cỡ nhỏ dmin danh định không vượt 10% khối lượng - Các viên đá nhỏ phải khô Nhựa đường - Nhựa đường dùng thi công lớp láng nhựa nóng loại nhựa đặc gốc dầu mỏ có độ kim lún 60/70 nấu đến nhiệt độ 160OC tưới Tuỳ theo vùng khí hậu loại đá nhỏ Tư vấn thiết kế cho phép dùng loại nhựa 40/50 (hoặc 85/100 với nhiệt độ thích hợp) Các loại nhựa đặc phải đạt yêu cầu kỹ thuật quy định TCVN 7493-2005 Bitum – Yêu cầu kỹ thuật - Nhựa đường để tưới thấm bám loại nhựa lỏng (hoặc nhũ tương) có tốc độ đông đặc trung bình MC70 MC30 - Nhựa đường phải sạch, không lẫn nước tạp chất - Trước sử dụng nhựa phải kiểm tra hồ sơ tiêu kỹ thuật nhựa đường phải thí nghiệm lại theo quy định TCVN 7493-2005 Định mức lượng đá lượng nhựa để làm lớp láng nhựa Bảng định mức lượng đá lượng nhựa để thi công lớp láng nhựa nóng Loại láng mặt Hai lớp Chiều dày (cm) 2,0- 2,5 Nhựa đường Đá nhỏ Thứ tự tưới Lượng nhựa (kg/m2) Lượng Kích cỡ đá đá (mm) (L/m2) Thứ tự rải Lần thứ 1,5 (1,8) Lần thứ 9,5/12,5 14-16 Lần thứ hai 1,2 Lần thứ hai 10-12 4,75/9,75 CHÚ THÍCH: – Trị số ngoặc ( ) lượng nhựa tưới lần thứ láng nhựa nóng mặt đường đá dăm làm – Khi thi công thủ công phép tăng lượng nhựa lên 5%  Để xác hoá lượng vật liệu để kiểm tra hoạt động thiết bị máy móc, phối hợp khâu tưới nhựa, rải đá nhỏ, lu lèn, trước thi công đại trà cần tiến hành thi công thử điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 27 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ f3.Yêu cầu kĩ thuật công tác thi công: Phun tưới nhựa nóng : - Nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ yêu cầu phun tưới theo định mức tuỳ theo thứ tự tưới xe phun nhựa - Lớp nhựa phun mặt đường phải đều, kín mặt Người điều khiển phải xác định tương quan tốc độ xe, tốc độ bơm nhựa, chiều cao cần phun, chiều rộng phân bố dàn tưới, góc đặt lỗ phun phù hợp với biểu đồ phun nhựa kèm theo loại xe phun nhựa nhằm bảo đảm lượng nhựa phun 1m2 mặt đường phù hợp với định mức Sai lệch cho phép 5% Thông thường tốc độ xe tưới nhựa từ km/h đến km/h - Để tránh nhựa không xe bắt đầu chạy xe dừng lại cần rải băng giấy dày tôn mỏng lên mặt đường vị trí chiều dài khoảng 2m; sau xe phun nhựa xong di chuyển đến vị trí khác - Trường hợp mặt đường rải rác chỗ chưa có nhựa, dùng cần phun cầm tay tưới bổ sung; vị trí thừa nhựa phải thấm bỏ Công việc phải hoàn thành thật nhanh để rải đá nhỏ kịp thời nhựa nóng - Ở đoạn dốc lớn 4% xe phun nhựa từ lên dốc để nhựa khỏi chảy dồn xuống - Lượng nhựa thùng chứa (si-téc) xe tưới nhựa phải tính toán để phun xong đoạn có chiều dài dự định lại thùng chứa 10% dung tích thùng, nhằm để bọt khí không lọt vào phía hệ thống phân phối nhựa, làm sai lệch chế độ phun nhựa thích hợp tiến hành trước - Phải ngừng việc phun tưới nhựa máy phun nhựa gặp phải cố kỹ thuật, trời mưa - Khi thi công cần phải tưới nhựa so le mối nối ngang dọc lớp lớp - Khi tưới nhựa thủ công phải tưới dải chồng lên dải khoảng 2cm đến 5cm Người tưới phải khống chế bước chân để lượng nhựa tưới Chiều dài dải phải tính toán cho lượng nhựa chứa bình đủ để tưới cho lượt lượt theo định mức quy định Vòi tưới phải rửa dầu hoả rảy khô dầu bị tắc Rải đá nhỏ : - Vật liệu đá nhỏ cỡ phải chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng trước tưới nhựa Định mức đá nhỏ cho lượt rải lấy theo Bảng - Rải đá nhỏ xe rải đá chuyên dụng thiết bị rải đá nhỏ móc sau thùng xe ôtô Việc rải đá nhỏ phải tiến hành sau tưới nhựa nóng, chậm sau - Xe rải đá nhỏ phải bảo đảm để bánh xe luôn lớp đá nhỏ vừa rải, không để nhựa dính vào lốp xe (nếu rải thiết bị móc sau thùng xe ôtô xe phải lùi) - Tốc độ xe khe hở thiết bị điều chỉnh thích hợp tuỳ theo lượng đá nhỏ cần rải 1m2 Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 28 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Đá nhỏ phải rải khắp phần mặt đường phun tưới nhựa nóng Trong lượt rải viên đá nhỏ phải nằm sát nhau, che kín mặt nhựa không nằm chồng lên - Việc bù phụ đá nhỏ chỗ thiếu, quét bỏ chỗ thừa viên đá nhỏ nằm chồng lên phải tiến hành lúc xe rải đá nhỏ hoạt động kết thúc lượt lu lèn - Nếu mặt đường tưới nhựa nửa phần rải đá cần chừa lại dải giáp nối khoảng 20cm dọc theo diện tích tưới nhựa thi công phần bên xe phun nhựa chồng lên dải giáp nối - Khi thi công thủ công dùng ky xoay đá nhỏ thành lớp khắp kín hết diện tích mặt đường, dùng xe cải tiến lùi để rải đá nhỏ Các đống đá nhỏ phải vận chuyển trước bố trí bên lề đường quét sạch, cự ly thể tích đống đá nhỏ phải tính toán để bảo đảm định lượng đá nhỏ 1m2 theo quy định Rải đá nhỏ đến đâu, dùng chổi quét đá cho kín mặt đến Lu lèn đá nhỏ : - Dùng lu bánh có tải trọng bánh từ 1,5 T đến 2,5 T, bề rộng lu 1,5m, lu lèn sau lượt rải đá Tốc độ lu lượt đầu 3km/h, lượt sau tăng dần lên 10km/h Tổng số lượt lu lần qua điểm Nếu lu bánh dùng lu bánh sắt từ T đến T; tốc độ lượt lu đầu 2km/h, sau tăng dần lên 5km/h; tổng số lượt lu lần đến lần qua điểm Khi có tượng vỡ đá phải dừng lu - Tổng số lượt lu sơ đồ lu lèn xác hoá sau làm đoạn thử nghiệm - Xe lu từ mép vào vệt lu phải chồng lên 20cm Phải giữ bánh xe lu khô - Việc lu lèn lớp đá nhỏ tiếp tục nhờ bánh xe ôtô thông xe thực tốt quy định bảo dưỡng Bảo dưỡng sau thi công : - Mặt đường láng nhựa nóng sau thi công xong cho thông xe Trong ngày đầu cần hạn chế tốc độ xe không 10km/h không 20km/h vòng từ ngày đến 10 ngày sau thi công Trong thời gian nên đặt ba-rie mặt đường để điều chỉnh xe ôtô chạy khắp mặt đường đồng thời để hạn chế tốc độ xe - Sau thi công cần bố trí người theo dõi bảo dưỡng 15 ngày để quét viên đá nhỏ rời rạc bị bắn lề xe chạy, sửa chỗ lồi lõm cục bộ, chỗ thừa nhựa thiếu đá ngược lại Trình tự thi công láng nhựa nóng hai lớp mặt đường: - Làm mặt đường chuẩn bị - Căng dây, vạch mức đặt cọc dấu làm cữ cho lái xe tưới nhựa thấy rõ phạm vi cần phun nhựa lượt - Phun tưới nhựa nóng lượt thứ theo định mức theo yêu cầu kỹ thuật quy định Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 29 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Rải đá nhỏ lượt thứ có kích cỡ định mức theo yêu cầu kỹ thuật quy định - Lu lèn lu bánh (hoặc lu bánh sắt từ T đến T) theo yêu cầu kỹ thuật - Phun tưới nhựa nóng lần thứ hai theo định mức theo yêu cầu kỹ thuật quy định - Rải đá nhỏ lượt thứ hai có kích cỡ định mức theo yêu cầu kỹ thuật quy định - Lu lèn lu bánh (hoặc lu bánh sắt từ T đến T) theo yêu cầu kỹ thuật - Bảo dưỡng măt đường láng nhựa vòng 15 ngày theo yêu cầu kỹ thuật f4 Giám sát, kiểm tra nghiệm thu - Việc giám sát kiểm tra tiến hành thường xuyên trước, sau làm lớp láng nhựa nóng loại mặt đường Yêu cầu lớp láng nhựa nhựa nóng loại mặt đường dính bám tốt với lớp mặt đường, không bong bật, không bị dồn sóng, không chảy nhựa trời nóng Kiểm tra giám sát công việc chuẩn bị lớp mặt đường cần láng nhựa bao gồm: - Kiểm tra lại cao độ kích thước hình học mặt đường (theo biên nghiệm thu trước đó) - Kiểm tra độ phẳng mặt đường thước dài m, thiết bị đo IRI - Kiểm tra chất lượng bù vênh, vá ổ gà mặt đường cũ - Kiểm tra độ sạch, mức độ khô mặt đường mắt - Kiểm tra kỹ thuật tưới nhựa thấm bám mắt: khắp, chiều sâu thấm, thời gian chờ đợi nhựa đông đặc - Kiểm tra lượng nhựa thấm bám dùng 1m2 cách ghi lại vạch mức nhựa thùng chứa nhựa xe phun nhựa trước sau phun nhựa diện tích biết; lấy hiệu số hai thể tích tương ứng với hai mức chia cho diện tích tưới Kiểm tra xe máy, thiết bị: - Kiểm tra hoạt động bình thường phận xe phun nhựa, xe thiết bị rải đá nhỏ, máy lu 2.1 Đối với phận xe phun nhựa nóng cần kiểm tra: - Tình trạng cách nhiệt thùng chứa nhựa nóng: nhiệt độ nhựa nóng thùng không giảm xuống 2,5OC - Độ xác đồng hồ đo tốc độ xe ±1,5%; tốc độ máy bơm ±1,5%; đồng hồ đo dung lượng nhựa ±2%; nhiệt kế đo nhiệt độ nhựa nóng ±5OC - Chiều cao dàn phun thích hợp với biểu đồ tưới nhựa loại xe, tương ứng với tốc độ xe, tốc độ bơm lượng nhựa tưới cho 1m2 - Độ đồng lượng nhựa phun xuống mặt đường kiểm tra cách đặt khay tôn mỏng có kích thước đáy 25cmx40cm thành cao 4cm mặt đường Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 30 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ để hứng nhựa xe phun nhựa qua Cân khay trước sau xe phun nhựa qua, lấy hiệu số có lượng nhựa nóng tưới 0,10m2; cần đặt hộp trắc ngang Chênh lệch lượng nhựa vị trí đặt khay không 15% - Chênh lệch lượng nhựa phun 1m2 với định mức không 5% 2.2 Đối với xe thiết bị rải đá nhỏ cần kiểm tra độ nhẵn phẳng thùng ben, hoạt động cửa xả khe xả đá nhỏ, hoạt động trục quay phân phối ngang yếm chắn thiết bị rải đá - Kiểm tra độ đồng việc rải đá cách đặt khay tôn có diện tích đáy 25cmx40cm mặt đường để hứng đá máy rải đá nhỏ qua Sự chênh lệch vị trí hứng đá không 10% - Số lượng đá nhỏ rải thực tế 1m2 phép chênh lệch với định mức không 8% 2.3 Đối với máy lu cần kiểm tra tình trạng lốp, áp lực hơi, tải trọng bánh xe Kiểm tra chất lượng vật liệu: 3.1 Vật liệu đá nhỏ: - Trước dùng phải lấy mẫu kiểm tra theo điều 4.1 Khi dùng khối lượng lớn 1000m3 phải thí nghiệm tổ mẩu - Kiểm tra độ khô đá nhỏ, sau ngày mưa 3.2 Nhựa lỏng tưới thấm bám: - Nhựa lỏng nhũ tương phải kiểm tra tiêu kỹ thuật Phòng thí nghiệm hợp chuẩn 3.3 Nhựa: - Ngoài tiêu cần thí nghiệm nói điều 4.2, phải kiểm tra ngày lần độ kim lún 25OC mẫu nhựa lấy trực tiếp từ thùng nấu nhựa sơ - Trong ngày thi công cần lấy nhựa trực tiếp từ phận phân phối nhựa xe phun nhựa để kiểm tra chất lượng - Kiểm tra nhiệt độ nhựa nóng trước bơm vào si-téc xe phun nhựa trước phun tưới Sai lệch cho phép ±10OC (đối với nhựa 60/70 nhiệt độ yêu cầu tưới 160OC) - Nhựa đun đến nhiệt độ thi công không giữ lâu h 3.4 Kiểm tra giám sát thi công lớp láng nhựa nóng: - Kiểm tra việc tưới nhựa nóng bảo đảm định mức, đồng đều, nhiệt độ tưới Kiểm tra việc rải đá nhỏ bảo đảm tính kịp thời, bảo đảm định mức, kín mặt nhựa, việc quét đá thừa bổ sung kịp thời chổ thiếu Kiểm tra việc tưới nhựa rải đá chổ nối tiếp - Kiểm tra việc lu lèn: sơ đồ lu, số lần lu điểm, tốc độ lu lèn, tình trạng đá nhỏ bánh lu Kiểm tra việc thực công việc bảo dưỡng để tạo điều kiện tốt cho lớp láng nhựa hình thành - Kiểm tra việc tổ chức giao thông nội phạm vi công trường, việc bảo đảm giao thông đường Kiểm tra việc tổ chức canh gác, đặt dấu hiệu Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 31 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Kiểm tra điều kiện an toàn lao động tất khâu trước bắt đầu ca làm việc trình thi công - Kiểm tra việc bảo vệ môi trường chung quanh: không cho phép đổ nhựa thừa, đá thừa vào cống, rãnh; không để nhựa dính bẩn vào công trình hai bên đường Không để khói đun nhựa ảnh hưởng nhiều đến khu vực dân cư bên đường 4.Nghiệm thu - Sau lớp láng nhựa nóng hình thành (từ 10 ngày đến 15 ngày sau thi công) tiến hành công việc nghiệm thu theo tiêu chuẩn sau (xem Bảng 5) Bảng – Tiêu chuẩn nghiệm thu Chất lượng lớp láng nhựa kích thước mặt đường láng nhựa - Phương kiểm tra Nhựa lên Đá nhỏ phủ kín mặt - Quan sát mắt - Đá nhỏ phủ kín mặt đường không 98% diện tích Đá nhỏ không bị rời rạc, bong bật - Quan sát mắt - Sau 15 ngày kể từ ngày thi công xong, xe chạy với tốc độ 20km/h đá không bị bong bật Đá nhỏ không bị vỡ vụn - Quan sát mắt - Không bị lồi lõm cục thừa thiếu đá nhựa - Quan sát mắt - pháp - Tiêu chuẩn - Đo thước dài 3m đặt song song với tim đường - Khe hở không 5mm mặt đường cấp cao A1 - Khi thi công liên tục (≥ 1km) mặt đường cấp A1 cần kiểm tra thiết bị đo số gồ ghề quốc tế (IRI) - Khe hở không 7mm loại mặt đường khác Bề rộng mặt đường láng nhựa nóng (10 cắt ngang/1km) - Đo thước dây - Sai lệch không -10cm Độ dốc ngang (10 cắt ngang cho 1km ) - Đo thước mẫu có ống thuỷ bình (bọt nước) - Sai lệch không ± 0,5% Độ phẳng mặt đường láng nhựa (5 vị trí cho 1km/1 xe chạy) - (Đối với mặt đường cấp cao A1, IRI ≤ 2,8) III.3.4.2 GIÁM SÁT THI CÔNG HỆ THỐNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 32 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ (Theo Quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN41-2012/BGTVT) Nội dung công việc bao gồm: Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống biển báo, cắm cọc tiêu, cọc Km… Theo hồ sơ thiết kế, Quy chuẩn Quốc gia báo hiệu đường QC41-2012 qui định hành a Yêu cầu vật liệu: Vật liệu sử dụng phải chủng loại, đạt yêu cầu chất lượng, qui định hồ sơ thiết kế qui định hành Khi vận chuyển đến công trường phải xuất trình phiếu xác định chất lượng nhà máy sản xuất • Biển báo, cọc tiêu, cọc Km : - Biển báo chế tạo từ thép phải tuân thủ quy định mục “Kết cấu thép kim loại” - Biển báo chế tạo từ hợp kim nhôm phẳng phù hợp với tiêu chuẩn ASTM B 209 có chiều dày tối thiểu mm • Cột biển báo : - Cột biển báo đường phải làm thép tròn, mạ kẽm nóng, tuân thủ yêu cầu ASTM A120 có thước với vẽ thiết kế Các đầu hở cột phải bịt lại để tránh nước mưa lọt vào • Các chi tiết khác : - Bu lông, đai ốc, vòng đệm phận kim loại khác phải gia công tráng kẽm nóng sau sản xuất tuân thủ yêu cầu AASHTO M111 b Yêu cầu thi công: - Trước thi công hệ thống an toàn giao thông nhà thầu phải làm việc để có văn thỏa thuận với quan quản lý khai thác công trình vị trí vạch sơn, chi phí cho công tác nằm đơn giá hạng mục an toàn giao thông nhà thầu cân đối tính toán bỏ thầu - Trình tự thi công hạng mục an toàn giao thông thi công theo dẫn nhà sản xuất, hồ sơ thiết kế, Quy chuẩn Quốc gia báo hiệu đường qui định hành c Kiểm tra chất lượng: - Vật liệu phải kiểm tra đầy đủ yêu cầu chất lượng theo qui định bảng qui định này, hồ sơ thiết kế, theo quy chuẩn QC41-2012 qui định hành chở tới công trình suốt trình thi công Nếu TVGS nghi ngờ mẫu vật liệu không đạt chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra theo yêu cầu tư vấn giám sát - Kết thúc trình thi công phải kiểm tra: Vị trí , cao độ hạng mục thi công Chất lượng kích thước hình học cấu kiện như: chiều dài, rộng, dày… Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 33 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG IV.1 TRÁCH NHIỆM CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT - Theo dõi kiểm tra chất lượng công việc, tham gia nghiệm thu phận công trình, công trình khuất, tham gia nghiệm thu giai đoạn nghiệm thu công trình hoàn thành - Thẩm tra kết thí nghiệm vật liệu công nghệ, ký xác nhận đạt yêu cầu - Thẩm tra khối lượng chất lượng công trình để Chủ đầu tư tạm ứng theo tiến độ - Thẩm tra phương án thi công, tiến độ xây dựng công trình báo cáo kịp thời cho cấp theo quy định Hợp đồng - Gửi, phát thông báo tình hình trường thi công thông báo sai phạm chất lượng cho Chủ đầu tư - Tham gia thẩm tra kế hoạch, phương pháp, biện pháp thi công nhà thầu lập dự thảo - Tổ chức/tham gia thẩm tra yêu cầu nhà thầu đề xuất ý kiến xử lý Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 34 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Thẩm tra ghi chép nhật ký giám sát Phân tích, tổng kết, viết báo cáo hàng tuần chất lượng công việc thi công - Thu thập, bảo quản nhật ký, tư liệu công việc chất lượng, chỉnh lý, lưu trữ chúng gửi cho Chủ đầu tư IV.2 TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TÁC GIẢ Trách nhiệm giám sát tác giả quy định điều 28 15/2013/NĐ-CP - Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế vẽ thi công trường hợp thiết kế bước hai bước cử người đủ lực để thực giám sát tác giả trình thi công xây dựng theo chế độ giám sát không thường xuyên giám sát thường xuyên có thỏa thuận riêng với chủ đầu tư hợp đồng - Giải thích làm rõ tài liệu thiết kế công trình có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng nhà thầu giám sát thi công xây dựng - Phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu để giải vướng mắc, phát sinh thiết kế trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý bất hợp lý thiết kế theo yêu cầu chủ đầu tư - Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư kiến nghị biện pháp xử lý phát việc thi công sai với thiết kế duyệt nhà thầu thi công xây dựng - Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng có yêu cầu chủ đầu tư, phát hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời văn gửi chủ đầu tư IV.3 QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG - Việc thi công xây dựng công trình phải thực theo khối lượng thiết kế duyệt - Khối lượng thi công xây dựng tính toán, xác nhận chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian giai đoạn thi công đối chiếu với khối lượng thiết kế duyệt để làm sở nghiệm thu, toán theo hợp đồng - Khi có khối lượng phát sinh thiết kế, dự toán xây dựng công trình duyệt chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý - Khối lượng phát sinh chủ đầu tư, người định đầu tư chấp thuận, phê duyệt sở để toán, toán công trình IV.4 QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG - Công trình xây dựng trước triển khai phải lập tiến độ thi công xây dựng Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ dự án phê duyệt - Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp công việc cần thực phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ dự án - Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình điều chỉnh tiến độ trường hợp tiến độ thi công xây dựng số giai đoạn bị kéo dài không làm Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 35 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ ảnh hưởng đến tổng tiến độ dự án - Khuyến khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ * Yêu cầu tiến độ công trình: - Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực với tiến độ thi công mà Nhà thầu thống với Tư Vấn Giám Sát để kịp thời có biện pháp xử lý chậm trễ khâu công tác, mũi thi công - Nếu Tư Vấn Giám Sát Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực bị chậm có khả chậm thời hạn hoàn thành công trình Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với đồng ý Tư Vấn Giám Sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu, Nhà thầu không trả khoản tiền biện pháp - Nhưng lý chậm tiến độ phía Chủ đầu tư gây phải kéo dài tiến độ thi công Nhà thầu có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công theo yêu cầu Tư Vấn Giám Sát trả chi phí cho biện pháp tăng tiến độ thi công - Nếu công trình hoàn thành chậm so với thời gian quy định định thắng thầu, lỗi nhà thầu gây Nhà thầu phải chịu bù đắp tổn thất phải chịu phạt theo mức phạt mà nhà thầu tự đề hồ sơ thầu - Trường hợp việc thi công chậm trễ Nhà thầu rõ ràng Chủ đầu tư không cho phép công trình hoàn thành chậm thế, nhà thầu biện pháp đủ tin cậy để Tư Vấn Giám Sát Chủ đầu tư tin tưởng việc chậm trễ khắc phục Chủ đầu tư có quyền chấm dứt phần toàn hợp đồng dở dang Nhà thầu, Nhà thầu phải đền bù chịu phạt nêu bị thu tiền bảo lãnh thực hợp đồng Chủ đầu tư có quyền thay nhà thầu khác có khả IV.5 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an toàn cho người công trình công trường xây dựng Trường hợp biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên phải bên thỏa thuận - Các biện pháp an toàn, nội quy an toàn phải thể công khai công trường xây dựng để người biết chấp hành Ở vị trí nguy hiểm công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn Nhà thầu phải chịu phí tổn trách nhiệm pháp lý trước nhà nước tai nạn xảy - Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động công trường Khi phát có vi phạm an toàn lao động phải đình thi công xây dựng Người để xảy vi phạm an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật - Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động Đối với số công việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa đào tạo chưa hướng dẫn an toàn lao động - Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định sử dụng lao động công trường - Khi có cố an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý báo cáo quan quản lý Nhà nước an toàn lao động theo qui định pháp luật đồng thời nhà thầu chịu trách khắc phục bồi thường thiệt hại không bảo đảm an toàn lao động gây Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 36 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ IV.6 QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG - Nhà thầu thi công xây dựng phải thực biện pháp đảm bảo môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải thu dọn trường Đối với công trình xây dựng khu vực đô thị phải thực biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định - Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu kiểm tra giám sát quan quản lý Nhà nước môi trường Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường chủ đầu tư, quan quản lý Nhà nước môi trường có quyền đình thi công xây dựng yêu cầu nhà thầu thực biện pháp bảo vệ môi trường - Người để xảy hành vi làm tổn hại đến môi trường trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây IV.7 YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG Nhà thầu xây dựng phải có nghĩa vụ lắp đặt đầy đủ biển báo rào chắn nơi cần thiết theo quy định an toàn giao thông đường Làm đường tránh tạm thời công trường cần thiết CHƯƠNG V: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG BẢN HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU V.1 HỒ SƠ PHÁP LÝ Hồ sơ pháp lý tài liệu thiếu công tác kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành, hoàn thành hạng mục công trình công trình hoàn thành bao gồm : - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Hợp đồng xây dựng Chủ đầu tư với nhà thầu Tư vấn thực khảo sát, thiết kế, nhà thầu thi công, giám sát - Hồ sơ lực nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công - Kết thẩm định thiết kế sở cấp có thẩm quyền phê duyệt - Kết thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thiết kế, vẽ thi công chủ đầu tư - Hồ sơ thiết kế duyệt - Quyết định phê duyệt kết đấu thầu/chỉ định thầu - Hồ sơ mời thầu duyệt - Hồ sơ dự thầu nhà thầu - Các văn kiện khác liên quan tới việc đấu thầu Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 37 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ V.2 TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Bản vẽ hoàn công hạng mục toàn công trình (có danh mục vẽ kèm theo) - Các chứng kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng công trình - Các phiếu kiểm định chất lượng vật liệu sử dụng công trình tổ chức có tư cách pháp nhân thực - Chứng xác nhận chủng loại chất lượng trang thiết bị lắp đặt công trình: cấp nước, cấp điện nơi sản xuất cấp - Các tài liệu, biên nghiệm thu công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị Kèm theo biên vẽ hoàn công công tác xây lắp nghiệm thu (có danh mục biên nghiệm thu kèm theo) - Báo cáo kết thí nghiệm trường - Nhật ký thi công - Bản kê thay đổi so với thiết kế duyệt - Biên nghiệm thu hạng mục công trình, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng * Điều kiện toán khối lượng: Nhà thầu phải gửi kèm tài liệu quản lý chất lượng công trình với khối lượng liên quan cần xác nhận để toán Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 V.3 HỒ SƠ HOÀN CÔNG Nhà thầu phải thực cập nhật từ khởi công trình thi công lập dần hồ sơ hoàn công phận, hạng mục thi công Hồ sơ hoàn công toàn công trình phải lập xong Chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoàn thành phải nộp cho đầy đủ cho Chủ đầu tư vòng tháng sau Chủ đầu tư Nhà thầu ký biên bàn giao công trình hoàn thành Nếu sau tháng Nhà thầu không cung cấp đủ hồ sơ hoàn công, Chủ đầu tư khấu trừ 1% kinh phí xây lắp Nhà thầu lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 V.3.1 Cách thể vẽ hoàn công công tác xây lắp - Chụp lại hình vẽ thiết kế Bản vẽ thi công phần công việc nghiệm thu kèm theo biên nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành - Tại trường đại diện Nhà thầu xây dựng, Tư Vấn Giám Sát, đại diện Chủ đầu tư đo đạc kiểm tra ghi số liệu thực tế thi công ngoặc đơn đặt trị số thiết kế Các chi tiết thay đổi, bổ sung thể vẽ hoàn công - Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập vẽ hoàn công Trong vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký người lập vẽ hoàn công Người đại diện theo pháp luật nhà thầu thi công ký tên đóng dấu - Bản vẽ hoàn công người giám sát thi công xây dựng chủ đầu tư ký tên xác nhận Bản vẽ hoàn công tuân theo NĐ15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 V.3.2 Cách thể vẽ hoàn công: Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 38 Nhà thầu tư vấn Giám sát Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh _ - Chụp lại toàn vẽ thi công chủ đầu tư phê duyệt giữ nguyên khung tên, không thay đổi số hiệu vẽ thiết kế - Ghi trị số thực tế thi công ngoặc đơn đặt trị số thiết kế sở vẽ hoàn công công tác xây lắp - Thể chi tiết thay đổi, bổ sung vẽ có chi tiết thay đổi, bổ sung Nếu vẽ chỗ trống thể vẽ khác với số hiệu vẽ bổ sung không trùng với số hiệu vẽ thiết kế có - Khung tên vẽ hoàn công đóng vào góc phải vẽ phía khung tên vẽ thiết kế Bản vẽ thi công - Bản vẽ hoàn công có xác nhận đại diện Nhà thầu thi công đại diện TVGS Chủ đầu tư (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Long Thành, ngày 25 tháng 03 năm 2015 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hà Thanh GIÁM ĐỐC Nguyễn Hoàng Biên Dự án: Xây dựng đường ấp xã Bình Sơn Địa điểm xây dựng: Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 39 ... đấu thầu công trình Đường ấp xã Bình Sơn I.2 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: - Đề cương sở để thực công tác giám sát thi công công trình áp dụng cho tất công việc liên quan đến hạng mục xây dựng công trình. .. III: TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH III.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG a Giám sát chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công: ... việc + Kiểm tra công trình/ bộ phận công trình khuất + Kiểm tra trước thi công trở lại công việc mà trước bị đình chỉ, ngừng thi công Sau công việc phận công trình kỹ sư Tư Vấn Giám Sát kiểm tra,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚI.DOC, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚI.DOC, ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÀM MỚI.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay