Quản lý hoạt động đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở trường CĐSP yên bái

135 210 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2017, 18:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ GIANG THANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ GIANG THANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THÙY LINH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu Trường CĐSP Yên Bái” công trình nghiên cứu riêng Các thông tin luận văn rõ nguồn gốc Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công trình nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đoàn Thị Giang Thanh i LỜI CẢM ƠN Bản luận văn hoàn thành Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hướng dẫn TS Lê Thùy Linh, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cô giáo trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Tâm lý giáo dục; thầy cô giáo Khoa Tâm lý giáo dục thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, trường Mầm non TP Yên Bái, bạn sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Do điều kiện thời gian lực thân hạn chế, luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Đoàn Thị Giang Thanh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG CĐSP 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá 1.1.2 Nghiên cứu quản lý hoạt động thực tập sư phạm 1.1.3 Nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm 1.2 Khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 1.2.2 Thực tập sư phạm 11 1.2.3 Chuẩn đầu ngành Giáo dục Mầm non 13 1.2.4 Đánh giá kết thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu 14 1.2.5 Quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu 16 iii 1.3 Một số lý luận đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu 16 1.3.1 Chuẩn đầu giáo dục mầm non 17 1.3.2 Vai trò thực tập sư phạm mầm non 19 1.3.3 Đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu 21 1.4 Một số vấn đề lý luận quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu 24 1.4.1 Mục tiêu tầm quan trọng quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu 24 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu 24 1.4.3 Phân cấp quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu 26 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu trường cao đẳng sư phạm 28 1.5.1 Chương trình đào tạo 28 1.5.2 Cơ chế phối hợp trường cao đẳng sư phạm với trường mầm non nơi sinh viên TTSP 28 1.5.3 Nhận thức CBQL, giảng viên trường CĐSP CBQL, giáo viên mầm non sở TTSP 29 1.5.4 Kinh phí đào tạo Nhà nước cấp cho trường sư phạm 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẨU RA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI 31 2.1 Vài nét khái quát trường CĐSP Yên Bái hoạt động đánh giá kết TTSP sinh viên mầm non theo CĐR 31 2.1.1 Vài nét khái quát trường CĐSP Yên Bái 31 2.1.2 Vài nét CĐR ngành Giáo dục mầm non trường CĐSP Yên Bái 33 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 34 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 34 iv 2.2.2 Khách thể khảo sát 35 2.2.3 Nội dung khảo sát 35 2.2.4 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu 35 2.3 Kết khảo sát 35 2.3.1 Thực trạng nhận thức vai trò, tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 35 2.4 Thực tra ̣ng đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu giáo viên mầm non 38 2.4.1 Mức độ thực nội dung đánh giá giáo viên mầm non 38 2.4.2 Thực trạng mức độ hiệu sử dụng phương pháp đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 41 2.4.3 Thực trạng đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 41 2.4.4 Thực tra ̣ng sử du ̣ng công cu ̣ đánh giá kế t quả thực tâ ̣p sư pha ̣m của sinh viên mầ m non theo chuẩ n đầ u 46 2.5 Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 48 2.5.1 Thực trạng việc tổ chức thực mục tiêu quản lý 48 2.5.2 Thực trạng quản lý nội dung đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 50 2.5.3 Thực trạng quản lý phương pháp, hình thức đánh giá 56 2.5.4 Thực trạng quản lý điều kiện sở vật chất hoạt động đánh giá 57 2.5.5 Thực trạng quản lý kết đánh giá 58 2.6 Thực tra ̣ng hiê ̣u quả phố i hơ ̣p phân cấ p quản lý đánh giá kế t quả thực tâ ̣p sư pha ̣m của sinh viên ngành mầ m non theo chuẩ n đầ u 59 2.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI 62 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.1.1 Bảo đảm tính pháp lí 62 v 3.1.2 Nguyên tắ c đảm bảo tính mu ̣c tiêu 62 3.1.3 Bảo đảm tính hệ thống 63 3.1.4 Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi 63 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu Trường CĐSP Yên Bái 63 3.2.1 Đổi công tác lập kế hoạch đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 64 3.2.2 Đổi quản lý quy trình đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 67 3.2.3 Quản lý thông tin đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 74 3.2.4 Xây dựng chế phối hợp trường CĐSP với trường MN để giám sát hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm SV mầm non theo CĐR 79 3.2.5 Sử dụng hiệu hợp lý sở vật chất, trang thiết bị tài 80 3.3 Mối quan hệ biện pháp 81 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 82 3.4.1 Mục đích khảo sát 82 3.4.2 Đối tượng khảo sát 83 3.4.3 Nội dung khảo sát 83 3.4.4 Phương pháp khảo sát 83 3.4.5 Kết khảo sát 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CĐR : Chuẩn đầu CĐSP : Cao đẳng sư phạm CLGD : Chất lượng giáo dục ĐG : Đánh giá ĐGKQ : Đánh giá kết GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên KĐCLGD : Kiểm định chất lượng giáo dục QL HĐ : Quản lý hoạt động QL HĐĐG : Quản lý hoạt động đánh giá QL : Quản lý SVMN : Sinh viên mầm non TTSP : Thực tập sư phạm XH : Xã hội iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức CBQL,GVMN SV tầm quan trọng hoạt động ĐGKQ TTSP SV ngành MN theo CĐR 36 Bảng 2.2 Mức độ việc thực nội dung đánh giá chăm sóc giáo dục trẻ 38 Bảng 2.3 Đánh giá CBQL, GVMN, SVMN thực nội dung khác giáo viên mầm non 40 Bảng 2.4 Đánh giá CBQL, GVMN, SVMN mức độ hiệu sử dụng phương pháp đánh giá kết thực tập sư phạm SV ngành mầm non 41 Bảng 2.5 Đánh giá CBQL, GVMN, SVMN việc thực đánh giá công tác chủ nhiệm lớp SVMN 42 Bảng 2.6 Đánh giá CBQL, GVMN, SVMN thực trạng công tác giảng dạy sinh viên ngành Mầm non 43 Bảng 2.7 Đánh giá thực trạng sử dụng công cụ đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên mầm non theo chuẩn đầu 46 Bảng 2.8 Đánh giá CBQL, GVMN, SVMN mức độ thực mục tiêu quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 48 Bảng 2.9 Đánh giá cán quản lý trường cao đẳng việc lãnh đạo, đạo hoạt động kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu 54 Bảng 2.10 Đánh giá CBQL, GVMN việc lãnh đạo, đạo hoạt động đánh giá kế t quả TTSP của SVMN theo CĐR 54 Bảng 2.11: Đánh giá CBQL trường CĐSP, CBQL, GVMN việc kiểm tra, đánh giá hoạt động đánh giá kết TTSP SVMN theo CĐR 55 Bảng 2.12 Đánh giá cán quản lý giáo viên hiệu HĐ quản lý phương pháp,hình thức đánh giá 56 Bảng 2.13 Đánh giá cán quản lý giáo viên quản lý điều kiện sở vật chất hoạt động đánh giá 57 v Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Để hoạt động quản lý đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu đạt hiệu cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, xin vui lòng trả lời câu hỏi (Đánh dấu X vào ô mà bạn đồng ý) Câu 1: Đồng chí xác định mức độ quan trọng hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu ra? Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Câu 2: Đồng chí đánh vai trò hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Mức độ Mức độ Nội dung Giảng viên có thông tin chất lượng hiệu hoạt động dạy học Giảng viên rút kinh nghiệm điều chỉnh trình dạy học SV tự đánh giá lực sư phạm thân SV điều chỉnh hoạt động học tập rèn luyện để nâng cao lực sư phạm Cán quản lý trường cao đẳng có thông tin chất lượng đào tạo nhà trường Cán quản lý trường cao đẳng có sở thực tiễn để có định điều chỉnh thực trạng Giáo viên mầm non có hội để nâng cao lực đánh giá Cán quản lý trường mầm non có sở thực tiễn để tuyển dụng giáo viên cho nhà trường Đồng ý Phân vân Không đồng ý Câu 3: Với nội dung đánh giá kết thực tập sư phạm đây, đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực nội dung đánh giá giáo viên mầm non a Công tác chăm sóc - giáo dục trẻ Mức độ Nội dung Mức độ thực nội dung đánh giá GVMN Tốt Khá Trung bình Công tác tổ chức quản lý nhóm, lớp mầm non Vệ sinh, chăm sóc trẻ Nuôi dưỡng trẻ Tổ chức hoạt động học trẻ theo đổi nội dung chương trình giáo dục trẻ Tổ chức hoạt động chơi, chơi thời điểm ngày trẻ nhóm, lớp mầm non b Các nội dung khác Mức độ Mức độ thực nội dung đánh giá GVMN Nội dung Tốt Khá Trung bình Tìm hiểu thực tế địa phương Tuyên truyền phối hợp với gia đình việc giáo dục trẻ Bài tập nghiên cứu tâm lý trẻ Câu 4: Đồng chí cho ý kiến mức độ hiệu sử dụng phương pháp đánh giá KQ TTSP Hiệu Phương pháp Phương pháp quan sát Phương pháp vấn đáp Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Mức độ sử dụng Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Hiệu sử dụng Tốt Khá Trung bình Câu 5: Đồng chí xác định thực trạng đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu a Công tác chủ nhiệm lớp Kết Nội dung Mức độ thực nội dung đánh giá GVMN Tốt Khá Trung bình Tinh thần, thái độ Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm (đúng mẫu, nội dung biện pháp chủ nhiệm có phù hợp với lí luận, sát với thực tiễn không?) Chỉ đạo thực kế hoạch (có thực kế hoạch không? Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm sáng tạo công tác?) Các công việc chủ nhiệm cụ thể (điều khiển buổi sinh hoạt tổ, lớp, buổi họp phụ huynh, buổi sinh hoạt đội, hướng dẫn học sinh lao động sinh hoạt tập thể khác?) b Công tác giảng dạy Kết Nội dung Mức độ thực nội dung đánh giá GVMN Tốt Về chuẩn bị giảng (Giáo án, đồ dùng dạy học, nắm đối tượng học sinh, thực tế địa phương) Phương pháp giảng dạy Tư tác phong giảng dạy Vận dụng lý luận dạy học vào việc soạn thực giáo án Khá Trung bình c Tổ chức kỉ luật Kết Nội dung Mức độ thực nội dung đánh giá GVMN Tốt Khá Trung bình Tinh thần, thái độ, ý thức công việc giao Tham gia phong trào, hoạt động chung Quan hệ (với học sinh, với thầy cô giáo, với bạn bè, với nhân dân địa phương) Ngày công, công Câu 6: Đồng chí cho ý kiến phù hợp công cụ đánh giá? Mức độ Mục tiêu Bộ chuẩn đầu nhà trường xây dựng phổ biến đến toàn thể SV để em nắm Phiếu ĐG công tác chủ nhiệm lớp Phiếu ĐG công tác giảng dạy Phiếu ĐG tổ chức kỷ luật Phiếu xếp loại TTSP Xin cảm ơn hợp tác bạn ! Mức độ Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho cán đoàn viên công đoàn sở) Để đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu phối hợp công đoàn quyền quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu ra, đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Đồng chí đánh mức độ cần thiết biện pháp sau Mức độ TT Biện pháp Đổi công tác lập kế hoạch đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Đổi quản lý quy trình đánh giá kết kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Quản lý thông tin đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Xây dựng chế phối hợp trường CĐSP với trường MN để giám sát hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên mầm non theo chuẩn đầu Sử dụng hiệu hợp lý sở vật chất, trang thiết bị tài Rất cần thiết Cần thiết Í t cần thiết Không cầ n thiế t Câu 2: Đồng chí đánh mức độ khả thi biện pháp sau: TT Biện pháp Đổi công tác lập kế hoạch đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Đổi quản lý quy trình đánh giá kết kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Quản lý thông tin đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành mầm non theo chuẩn đầu Xây dựng chế phối hợp trường CĐSP với trường MN để giám sát hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên mầm non theo chuẩn đầu Sử dụng hiệu hợp lý sở vật chất, trang thiết bị tài Cảm ơn hợp tác đồng chí! Mức độ Rất Í t Khả Không khả khả thi khả thi thi thi Phụ lục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Họ tên giáo sinh sư phạm: Ngày, tháng, năm sinh: Lớp: Ban: Khoa: Thực tập trường THCS (TH, MN): Họ tên giáo viên đạo: Lớp chủ nhiệm: - Công tác giao phụ trách: - Tổ nhóm phân công phụ trách: Tự nhận xét đánh giá giáo sinh thực tập: a, Tinh thần, thái độ: b, Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm (đúng mẫu, nội dung biện pháp chủ nhiệm có phù hợp với lí luận, sát với thực tiễn không?): c, Chỉ đạo thực kế hoạch (có thực kế hoạch không? Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm sáng tạo công tác?): d, Các công việc chủ nhiệm cụ thể (điều khiển buổi sinh hoạt tổ, lớp, buổi họp phụ huynh, buổi sinh hoạt đội, hướng dẫn học sinh lao động sinh hoạt tập thể khác?): Nhận xét giáo viên đạo: Kết luận giáo viên đạo (đánh giá, cho điểm): Ngày…….tháng…….năm GIÁO VIÊN CHỈ ĐẠO Phụ lục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Họ tên giáo sinh sư phạm: Ngày, tháng, năm sinh: Lớp: Chuyên ngành: Thực tập trường THCS (TH, MN): Họ tên giáo viên đạo: Tên giảng: Lớp: Ngày giảng: Tự nhận xét đánh giá giáo sinh sư phạm: a Về chuẩn bị giảng (Giáo án, đồ dùng dạy học, nắm đối tượng học sinh, thực tế địa phương): b Phương pháp giảng dạy: c Tư tác phong giảng dạy: d Vận dụng lý luận dạy học vào việc soạn thực giáo án: e Tự đánh giá xếp loại: Nhận xét giáo viên đạo: Kết luận giáo viên đạo (đánh giá, cho điểm) Ngày………tháng…….năm GIÁO VIÊN CHỈ ĐẠO Phụ lục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KỶ LUẬT Họ tên giáo sinh sư phạm: Ngày, tháng, năm sinh: Lớp: Chuyên ngành: Thực tập trường THCS (TH, MN): Họ tên giáo viên đạo: Nhận xét giáo viên đạo: a, Tinh thần, thái độ, ý thức công việc giao: b, Tác phong sư phạm: c, Tham gia phong trào, hoạt động chung: d, Quan hệ (với học sinh, với thầy cô giáo, với bạn bè, với nhân dân địa phương): e, Ngày công, công: Kết luận giáo viên đạo (đánh giá, cho điểm): Ngày…….tháng…….năm GIÁO VIÊN CHỈ ĐẠO Phụ lục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỰC TẬP SƯ PHẠM Họ tên giáo sinh sư phạm: Ngày, tháng, năm sinh: Lớp: Chuyên ngành Thực tập trường THCS (TH, MN): Kết thực tập sư phạm: a, Điểm giảng dạy: b, Điểm chủ nhiệm: c, Điểm ý thức tổ chức kỷ luật: d, Điểm báo cáo thu hoạch: Điểm thực tập sư phạm: Xếp loại: Ngày………tháng…….năm BAN CHỈ ĐẠO TTSP Phụ lục KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐGKQ TTSP CỦA SVMN THEO CĐR Bảng 4.1 Đánh giá cán quản lý trường cao đẳng vai trò hoạt động ĐGKQ TTSP SVMN theo CĐR Stt Vai trò Giảng viên có thông tin chất Ý kiến đánh giá Quan Bình Không trọng thường quan trọng ĐTB TL TL TL SL SL SL (%) (%) (%) 19 76 24 0 2.76 18 72 28 0 2.72 19 76 24 0 2.76 17 68 32 0 2.68 thông tin chất lượng đào tạo 18 72 28 0 2.72 72 28 0 2.72 19 76 24 0 2.76 15 60 10 40 0 2.6 lượng hiệu HĐ dạy học Giảng viên rút kinh nghiệm điều chỉnh trình dạy học Sinh viên tự đánh giá lực sư phạm thân Sinh viên điều chỉnh HĐ học tập rèn luyện đề nâng cao lực SP CBQL trường cao đẳng có nhà trường CBQL trường cao đẳng có sở thực tiễn để có định điều chỉnh thực 18 trạng GVMN có hội để nâng cao lực ĐG CBQL trường MN có sở thực tiễn để tuyển dụng GV cho nhà trường Bảng 4.2 Đánh giá cán quản lý, giáo viên mầm non vai trò hoạt động ĐGKQ TTSP SVMN theo CĐR tt Vai trò Ý kiến đánh giá Phân Không Đồng ý vân đồng ý TL TL TL SL SL SL (%) (%) (%) ĐTB 38 76 12 24 0 2.76 37 74 13 26 0 2.74 37 74 13 26 0 2.74 34 68 16 32 0 2.68 36 72 14 28 0 2.72 35 70 15 30 0 2.7 36 72 14 28 0 2.72 31 62 19 38 0 2.62 Giảng viên có thông tin chất lượng hiệu HĐ dạy học Giảng viên rút kinh nghiệm điều chỉnh trình dạy học Sinh viên tự đánh giá lực sư phạm than Sinh viên điều chỉnh HĐ học tập rèn luyện đề nâng cao lực SP CBQL trường cao đẳng có thông tin chất lượng đào tạo nhà trường CBQL trường cao đẳng có sở thực tiễn để có định điều chỉnh thực trạng GVMN có hội để nâng cao lực ĐG CBQL trường MN có sở thực tiễn để tuyển dụng GV cho nhà trường Bảng 4.3 Đánh giá sinh viên vai tr ̣ hoạt động ĐGKQ TTSP SVMN theo CĐR Ý kiến đánh giá Stt Vai trò Đồng ý Phân vân Không đồng ý TL SL (%) ĐTB SL TL (%) SL TL (%) 84 75 28 25 0 2.75 82 73.2 30 26.8 0 2.73 83 74.1 29 25.9 0 2.74 78 69.6 34 30.4 0 2.69 82 73.2 30 26.8 0 2.73 80 71.4 32 28.6 2.71 82 73.2 30 26.8 2.73 69 61.6 43 38.4 2.61 Giảng viên có thông tin chất lượng hiệu HĐ dạy học Giảng viên rút kinh nghiệm điều chỉnh trình dạy học Sinh viên tự đánh giá lực sư phạm thân Sinh viên điều chỉnh HĐ học tập rèn luyện đề nâng cao lực SP CBQL trường cao đẳng có thông tin chất lượng đào tạo nhà trường CBQL trường cao đẳng có sở thực tiễn để có định điều chỉnh thực trạng GVMN có hội để nâng cao lực ĐG CBQL trường MN có sở thực tiễn để tuyển dụng GV cho nhà trường ... trọng quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu 24 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành giáo dục mầm. .. sở lý luận quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư phạm sinh viên ngành Giáo dục Mầm non theo chuẩn đầu trường cao đẳng sư phạm Chương Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết thực tập sư. .. non theo chuẩn đầu Trường CĐSP Yên Bái Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở trường CĐSP yên bái , Quản lý hoạt động đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở trường CĐSP yên bái , Quản lý hoạt động đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành giáo dục mầm non theo chuẩn đầu ra ở trường CĐSP yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn