Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trị

94 251 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2017, 17:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI (E COLI) GÂY TIÊU CHẢY LỢN CON DƯỚI THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN HỮU LŨNG TỈNH LẠNG SƠN BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI (E COLI) GÂY TIÊU CHẢY LỢN CON DƯỚI THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN HỮU LŨNG TỈNH LẠNG SƠN BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN QUANG TUYÊN THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Hoàng Thị Nhung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè động viên khích lệ gia đình Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Giảng viên hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Quang Tuyên trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập Tôi xin trân trọng cảm ơn hộ gia đình nuôi lợn, thú y viên sốhuyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đồng nghiệp ngành giúp trình thực đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành tốt luận văn Hữu Lũng, tháng năm 2016 Tác giả Hoàng Thị Nhung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số hiểu biết chung hội chứng tiêu chảy 1.1.1 Khái niệm hội chứng tiêu chảy 1.1.2 Đặc điểm sinhtiêu hóa lợn 1.1.3 Một số nguyên nhân gây tiêu chảy lợn 1.1.4 Bệnh lý lâm sàng hội chứng tiêu chảy 1.1.5 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy 10 1.1.6 Biện pháp phòng trị tiêu chảy cho lợn 10 1.2 Một số nghiên cứu vi khuẩn E coli gây bệnh đường tiêu hoá 12 1.2.1 Đặc điểm hình thái, cấu trúc vi khuẩn E coli 13 1.2.2 Đặc tính nuôi cấy, sinh vật, hoá học 15 1.2.3 Đặc tính gây bệnh vi khuẩn E coli 16 1.2.4 Khả mẫn cảm với kháng sinh vi khuẩn E coli 18 1.3 Tình hình nghiên cứu nước vai trò vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy 19 1.3.1 Những nghiên cứu nước 19 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giới 20 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.1 Đối tượng 23 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 23 2.1.2 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016 23 2.2 Nội dung 23 2.2.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi sốhuyện Hữu Lũng 23 2.2.2 Phân lập xác định số đặc điểm sinh học vi khuẩn E coli phân lập 23 2.2.3 Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy lợn 24 2.3 Nguyên vật liệu 24 2.3.1 Mẫu bệnh phẩm 24 2.3.2 Các loại môi trường, hoá chất 24 2.3.3 Động vật thí nghiệm 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu dịch tễ 24 2.4.2 Thu thập mẫu phân lập vi khuẩn 27 2.4.3 Phương pháp xác định đặc tính sinh hoá vi khuẩn E coli 30 2.4.4 Xác định số lượng vi khuẩn E coli gam phân lợn tiêu chảy lợn bình thường 32 2.4.5 Phương pháp xác định serotype kháng nguyên O chủng vi khuẩn E coli phân lập 33 2.4.6 Phương pháp xác định khả mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn E coli phân lập 33 2.4.7 Xác định yếu tố gây bệnh (độc tố yếu tố bám dính) vi khuẩn E coli phản ứng PCR (Polymerase Chain Reaction) 35 2.4.8 Xây dựng phác đồ điều trị tiêu chảy lợn tháng tuổi 36 2.4.9 Phương pháp xử lý số liệu 36 Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 37 3.1 Kết nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi huyện Hữu Lũng 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.1.1 Tỷ lệ lợn tháng tuổi mắc tiêu chảy chết sốhuyện Hữu Lũng 37 3.1.2 Tỷ lệ lợn tháng tuổi mắc tiêu chảy chết theo mùa vụ sốhuyện Hữu Lũng 39 3.1.3 Tỷ lệ lợn tháng tuổi mắc tiêu chảy chết theo phương thức chăn nuôi sốhuyện Hữu Lũng 43 3.1.4 Tỷ lệ lợn tháng tuổi mắc tiêu chảy chết theo lứa tuổi sốhuyện Hữu Lũng 46 3.2 Kết nghiên cứu xác định vai trò vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi 51 3.2.1 Kết xác định số lượng vi khuẩn E coli có phân lợn tiêu chảy lợn bình thường 51 3.2.2 Kết phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu phân phủ tạng lợn tiêu chảy huyện Hữu Lũng 54 3.2.3 Kế t giám định số đặc tính sinh học chủng vi khuẩn E coli phân lập 55 3.2.4 Kết xác định serotype kháng nguyên O chủng vi khuẩn E coli phân lập 56 3.2.5 Kết kiểm tra độc lực số chủng vi khuẩn E coli chuột bạch 58 3.2.6 Kết xác định yếu tố gây bệnh (độc tố yếu tố bám dính) vi khuẩn E coli phân lập 59 3.2.7 Kết xác định khả mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn E coli phân lập 63 3.2 Kết thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi huyện Hữu Lũng 66 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 71 Kết luận 71 Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ mẫn cảm kháng kháng sinh theo NCCLS (1999) 34 Bảng 3.1 Tỷ lệ lợn tiêu chảy chết tiêu chảy số .37 Bảng 3.2 So sánh nguy mắc tiêu chảy lợn 39 Bảng 3.3 Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy chết theo mùa vụ 40 Bảng 3.4 So sánh nguy lợn mắc tiêu chảy mùa 42 Bảng 3.5 Tỷ lệ lợn tiêu chảy chết tiêu chảy theo phương thức chăn nuôi 43 Bảng 3.6 So sánh nguy lợn tiêu chảy theo phương thức chăn nuôi 45 Bảng 3.7 Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy chết theo lứa tuổi 46 Bảng 3.8 So sánh nguy mắc tiêu chảy lứa tuổi lợn .49 Bảng 3.9 Tổng hợp triệu chứng lợn mắc tiêu chảy 49 Bảng 3.10 Kết xác định số lượng vi khuẩn E coli có gam phân lợn bị tiêu chảy lợn khỏe mạnh bình thường 52 Bảng 3.11 Kết phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu phân phủ tạng lợn tiêu chảy (n=189) 54 Bảng 3.12 Kết giám định số đặc tính sinh học chủng vi khuẩ n E coli phân lập .55 Bảng 3.13 Kết xác định serotype kháng nguyên O chủng vi khuẩn E coli phân lập .56 Bảng 3.14 Kết kiểm tra độc lực số chủng vi khuẩn E coli chuột bạch 59 Bảng 3.15 Kết xác định tỷ lệ chủng vi khuẩn E coli mang gen quy định sinh tổng hợp yếu tố gây bệnh 60 Bảng 3.16 Kết xác định tính mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn E coli phân lập 63 Bảng 3.17 Kết điều trị thực nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy cho lợn 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ lợn tiêu chảy chết tiêu chảy sốhuyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 38 Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy chết tiêu chảy theo mùa vụ 41 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ lợn tiêu chảy chết tiêu chảy theo phương thức chăn nuôi 45 Hình 3.4 Biểu đồ tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy chết theo lứa tuổi 48 Hình 3.5 Kết xác định gen yếu tố bám dính 62 Hình 3.6 Kết xác định gen độc tố 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hữu Lũng huyện chăn nuôi phát triển đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình Theo báo cáo thống kê chăn nuôi năm 2015 Chi cục thống kê tổng đàn lợn huyện có 58.610 con; đó, đàn lợn nái 6.627con đàn lợn thịt 53.958 Trên địa bàn huyện có 50 gia trại chăn nuôi lợn tập trung với quy mô trang trại 20 nái 100 lợn thịt trở lên Đây thực bước tiến chăn nuôi lợn huyện, góp phần phát triển chăn nuôi lợn bền vững, tạo sản phẩm an toàn có sức cạnh tranh cao thị trường Tuy nhiên, song song với phát triển chăn nuôi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng năm làm chết nhiều đầu lợn tỉnh Theo báo cáo dịch tễ Trạm Thú y Hữu Lũng năm 2013 có 18.971 lợn bị ốm 1.628 chết; năm 2014 có 28.852 lợn bị ốm 2.145 chết, năm 2015 có 31.519 c o n l n b ị m gây thiệt hại lớn kinh tế Ngoài bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dịch tả, tai xanh, lở mồm long móng…thì hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi thường gặp địa bàn huyện, vi khuẩn Escherichia coli (E coli) đánh giá nguyên nhân gây bệnh phổ biến quan trọng Theo Cù Hữu Phú cs (1999) [40] tiến hành phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu phân lợn từ 35 ngày đến tháng tuổi bị tiêu chảy xác định 60/70 mẫu có vi khuẩn E coli, chiếm tỷ lệ 85,71% Lý Thị Liên Khai (2001) [27] phân lập 42 mẫu phân có vi khuẩn E coli tổng số 50 mẫu phân lợn bị tiêu chảy, chiếm tỷ lệ 84% Trịnh Quang Tuyên cs (2004) [62] tiến hành phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu phân lợn bị tiêu chảy, xác định 259/325 mẫu có vi khuẩn E coli chiếm tỷ lệ 79,69% Trong đó, Nguyễn Thị Kim Lan (2004) [28] phân lập E coli từ mẫu phân lợn bị bệnh phù đầu tỉnh Bắc Giang Thái Nguyên, thông báo có 100% mẫu phân lợn bị tiêu chảy phù đầu phân lập vi khuẩn E coli Bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ xảy quanh năm, cao từ tháng đến tháng (Hoàng Văn Tuấn cs 1998) [60] Trong năm, lợn nuôi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi nuôi sốhuyện Hữu Lũngsố kết luận sau: - Lợn tháng tuổi mắc tiêu chảy chết với tỷ lệ cao tương ứng 30,36% 18,72 - Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy cao vào mùa hè (34,84%) thấp vào mùa thu (24,27%) Tỷ lệ lợn chết tiêu chảy cao vào mùa đông (20,83%), sau đến mùa xuân (20,19%), tiếp đến mùa hè (16,83%) mùa thu (14,28%) - Phương thức chăn nuôi bán công nghiệp có tỷ lệ lợn mắc chết tiêu chảy cao (37,58% 21,08%); chăn nuôi công nghiệp có tỷ lệ lợn mắc chết tiêu chảy thấp (19,85% 14,49%) - Lợn lứa tuổi từ 31- 60 ngày có tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy cao (36,54%), tiếp đến lợn lứa tuổi từ 22-30 ngày (29,46%) thấp lợn lứa tuổi từ 1-21 ngày (25,46%), Tỷ lệ lợn chết giai đoạn 1-21 ngày tuổi cao (21,07%) thấp giai đoạn 31-60 ngày tuổi (17,03%) - Số lượng vi khuẩn E coli gam phân lợn bị mắc tiêu chảy nhiều gấp 4,45 lần so với lợn trạng thái khỏe mạnh - Tỷ lệ phân lập E coli từ phủ tạng lợn mắc bệnh tiêu chảy 83,33% mẫu phân 95,83% - Các chủng vi khuẩn E coli phân lập mang đầy đủ đặc tính sinh hoá điển tài liệu nước mô tả - Các chủng E coli phân lập thuộc serotype O8, O55, O139 O149, serotype O149 chiếm tỷ lệ cao (48,57%) thấp O8 (11,42%) - Vi khuẩn E coli phân lập có độc lực cao chuột bạch, có 100% chủng gây chết 100% chuột thí nghiệm vòng 1-36 - Các chủng E coli phân lập mang yếu tố gây bệnh F4 chiếm tỷ lệ cao (50,0%), tiếp đến F5 (33,33%) thấp F41 (16,67%); độc tố LT, STa STb xuất với tỷ lệ cao STb (50,00% ) thấp LT (16,67%) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 - Các chủng vi khuẩn E coli phân lập mẫn cảm với số loại kháng sinh: ceftiofur, kanamycin… kháng mạnh với tetracyclin, colistin, gentamycin, clindamycin - Điều trị thử nghiệm cho thấy: Phác đồ II sử dụng kháng sinh ceftiofur có hiệu điều trị bệnh tiêu chảy cao (90,80%) Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli phân lập để chế vắc xin phòng bệnh tiêu chảy vi khuẩn E coli gây huyện Hữu Lũng - Có thể sử dụng rộng rãi phác đồ II sử dụng kháng sinh Ceftiofur điều trị bệnh tiêu chảy lợn địa bàn huyện Hữu Lũng - Để chăn nuôi lợn có hiệu hạn chế dịch bệnh, có bệnh tiêu chảy cần khuyến khích đầu tư vào chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, xây dựng trại chăn nuôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vệ sinh an toàn dịch bệnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Archie H (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tân dịch), Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 207 - 214 Bùi Thị Ba, Đào Hoài Thu, Võ Thành Thìn, Đặng Văn Tuấn, Đỗ Văn Tấn, Vũ Khắc Hùng (2012), “Xác định số gen kháng kháng sinh vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh số tỉnh Nam trung bộ”, Tạp chí Khoa học Việt Nam Đặng Xuân Bình, Đỗ Văn Chung (2008), “Đặc tính sinh học vi khuẩn E.coli bệnh phân trắng lợn số tỉnh miền núi phía Bắc”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, tập XV (4), tr 54-59 Nguyễn Nguyệt Cầm (2008), Xác định yếu tố gay bệnh vi khuẩn E coli phân lập từ lợn theo mẹ bị tiêu chảy trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương thử nghiệm vaccine phòng bệnh, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Lê Minh Chí (1995), Bệnh tiêu chảy gia súc, Hội thảo khoa học Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, tr 20 - 22 Lê Huy Chính (2007), Vi sinh vật y học, Nhà xuất Y học Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan (1996), Sinhhọc gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 122 - 141 Huỳnh Kim Diệu (2009), “Thành phần dinh dưỡng xuân hoa, thuốc điều trị bệnh tiêu chảy lợn con”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, tập XVI (2), tr 61- 65 Đoàn Kim Dung (2003), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn phác đồ điều trị, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Viện Thú Y quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận Văn thạc sĩ Thú y, Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 11 Lê Văn Dương (2010), Phân lập, xác định vai trò gây bệnh Escherichia coli hội chứng tiêu chảy lợn số huyện tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị, Luận Văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 12 Thân Thị Đang (2010), “Vai trò ký sinh trùng đường tiêu hoá hội chứng tiêu chảy lợn sau cai cách phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 17, số 1, tr 43 - 51 13 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 44 - 81 14 Bùi Xuân Đồng (2002), “Bệnh phù đầu Escherichia coli gây lợn Hải Phòng biện pháp phòng chống”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập IX, tr 98 - 99 15 Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Thị Tho (2009), “Nghiên cứu bào chế thử nghiệm cao mật bò ứng dụng phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 16 (2), tr 57 - 60 16 Nguyễn Ngọc Hải (2010), “Vắc xin chuồng (autovaccine) phòng bệnh tiêu chảy E.coli heo theo mẹ”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, tập XVII (2), tr 47- 52 17 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò E coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh miền núi phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Thú y, Đại học Thái Nguyên 18 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình, Lưu Quỳnh Hương (2004) “Xác định vai trò E coli C perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng bệnh”, Viện Thú y 35 năm xây dựng phát triển (1996 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 393 - 405 19 Hoàng Phú Hiệp (2014), Nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát chủng vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu, Luận án Tiến sĩ sinh học, Đại học Thái Nguyên 20 Phạm Khắc Hiếu, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb nông nghiệp Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 21 Phạm Khắc Hiếu Bùi Thị Tho (1999), “Một số kết nghiên cứu tính kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thú y” Kết nghiên cứu KHKT khoa CNTY (1996 - 1998), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 134 - 138 22 Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Công Tin, Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Phước (2011), “Xác định độc lực tính mẫn cảm kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập từ bệnh phẩm lợn sau cai sữa bị bệnh tiêu chảy”, Tạp chi Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Kỳ 1, số tháng 9, tr 52 - 56 23 Lê Thị Hoài (2008), Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E coli, C Perfringén hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi tỉnh Hưng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị, Luận Văn thạc sĩ Nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 24 Vũ Khắc Hùng, Lê Văn Tạo, Pilipcinec (2005), “Xác định loại kháng nguyên bám dính thường gặp vi khuẩn E coli phân lập từ lợn bị tiêu chảy phản ứng PCR”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y,(3) tr 22 - 28 25 Bùi Quý Huy (2003), Sổ tay phòng chống bệnh từ động vật lây sang người Bệnh E coli, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 30 - 34 26 Lâm Thị Thu Hương Đường Chi Mai (2011), “Tỷ lệ nhiễm Rotavirus Escherichia coli K88 heo tiêu chảy”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập 18, số 6, tr 31 - 35 27 Lý Thị Liên Khai (2001), “Phân lập, xác định độc tố ruột chủng E coli gây bệnh tiêu chảy cho heo con”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập VIII, tr 13 - 18 28 Nguyễn Thị Kim Lan (2004), “Thử nghiệm phòng trị bệnh coli dung huyết cho lợn Thái Nguyên Bắc Giang”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XII (3), tr 35 - 39 29 Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, Nguyễn Thị Ngân (2006), “Vai trò ký sinh trùng đường tiêu hoá hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 13, số 3, tr 36 - 40 30 Nguyễn Thị Kim Lan, La Văn Công, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh (2009), “Tình hình bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa tỷ lệ nhiễm giun sán lợn tiêu chảy Thái Nguyên”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVI (1), tr 36- 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 31 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb nông nghiệp Hà Nội, tr 193 - 195 32 Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng tri”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 16 (6), tr 80- 85 33 Trần Trung Mỹ (2010), Phân lập xác định vai trò vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi số huyện tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị, Luận Văn thạc sĩ Nông nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 34 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thanh (1997), “Bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, số 2, tr 39 - 45 35 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli Salmonella, biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, Hà Nội 36 Vũ Văn Ngữ (1975), Loạn khuẩn đường ruột tác dụng điều trị Colisubtil Nxb Y học, Hà Nội 37 Nguyễn Khả Ngự (2000), Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli bệnh phù đầu lợn đồng sông Cửu Long, chế vacxin phòng bệnh, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Viện Thú y, Hà Nội 38 Nguyễn Thị Nội (1985), Tìm hiểu vai trò E coli bệnh phân trắng lợn vaccine xin dự phòng, Luận án PTS khoa học, Hà Nội 39 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú, Nguyễn Thị Sở, Trần Thị Thu Hà (1989), “Nghiên cứu vaccine đa giá Salco phòng bệnh ỉa chảy cho lợn con”, Kết nghiên cứu KHKT Thú y 1985- 1989, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 54 - 58 40 Nguyễn Như Pho (2003), Bệnh tiêu chảy heo, Nxb Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 41 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh Đỗ Ngọc Thuý (1999) “Kết phân lập vi khuẩn E coli Salmonella lợn mắc tiêu chảy, xác định số đặc tính sinh vật hoá học chủng vi khuẩn phân lập biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tr 47 - 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 42 Nguyễn Vĩnh Phước (1974), Vi sinh vật Thú y, tập I II, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 43 Nguyễn Vĩnh Phước (1978), Bệnh truyền nhiễm gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 44 Phan Thanh Phượng, Đặng Thị Thủy (2008), “Phòng bệnh kháng thể E coli chiết tách từ lòng đỏ trứng gà dạng bột”, Tạp chí Khoa học kĩ thuật Thú y, tập 15, số 5, tr 95 - 96 45 Phan Thanh Phượng, Đặng Thị Thủy (2008), “Nghiên cứu biến động hiệu giá kháng thể thụ động thể lợn sử dụng kháng thể dạng bột dạng đông khô phòng trị bệnh E coli tụ huyết trùng lợn”, Tạp chí Khoa học kĩ thuật Thú y, tập 15, số 6, tr 56 - 59 46 Trương Quang (2005), “Kết nghiên cứu vai trò gây bệnh E coli hội chứng tiêu chảy lợn - 60 ngày tuổi”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XII (1), tr 27 - 32 47 Phạm Thế Sơn, Phạm Khắc Hiếu (2008), “Tác dụng kháng khuẩn chế phẩm EM - TK21 với vi khuẩn E coli, Salmonella, Cl perfringens (in vitro) khả phòng trị tiêu chảy chế phẩm EM - TK21 lợn - 60 ngày tuổi”, tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập 15 (1), tr.69 - 72 48 Lê Thị Tài (1997), Ô nhiễm thực phẩm với sức khoẻ người gia súc, thành tựu nghiên cứu phòng chống bệnh vật nuôi, Viện thú y quốc gia, tr 65 - 66 49 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vaccine E coli cho uống phòng bệnh ỉa phân trắng lợn con”, Tạp chí khoa học, công nghệ quản lý kinh tế, tr 324 - 326 50 Lê Văn Tạo (1997), Bệnh Escherichia coli gây Những thành tựu nghiên cứu phòng chống bệnh vật nuôi, tài liệu giảng dạy Sau đại học, Viện Thú y Quốc gia, Hà Nội, tr 207- 210 51 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu phi lâm sàng trâu viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ Nông Nghiệp, tr 20 - 32 52 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (1997), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 81 - 84 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 53 Nguyễn Như Thanh (2001), Dịch tễ học thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 22 - 23 54 Nguyễn Văn Thiện (1997), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 55 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Giáo trình phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 56 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr 90 - 95 57 Đỗ Ngọc Thuý, Darren Trot, Alan Front, Kirsty Townsend, Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Xuân Huyên, Âu Xuân Tuấn, Văn Thị Hƣờng Vũ Ngọc Quý (2002), “Tính kháng kháng sinh chủng Escherichia coli phân lập từ lợn tiêu chảy số tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập IX (2), tr 21 - 27 58 Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Huỳnh Nga, Nguyễn Thị Kim Quyên (2011), “Tình hình nhiễm nhạy cảm kháng sinh vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy heo từ - 60 ngày tuổi tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 1, tháng 6/2011, tr 46 - 50 59 Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Việt Nga, Thái Quốc Hiếu, Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân (2004), “Phân lập định type kháng nguyên vi khuẩn E.coli phân heo nái, heo tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, (1), tr 12 - 19 60 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Samonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau sai sữa: nghiên cứu mô hình trại nuôi công nghiệp”, Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 11, số 3, tr 318 - 327 61 Hoàng Văn Tuấn, Lê Văn Tạo, Trần Thị Hạnh (1998), “Kết điều tra tình hìnhtiêu chảy lợn trại giống hướng nạc”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y , Tập 5, số 62 Trịnh Quang Tuyên (2004), “Phân lập xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli từ lợn bị tiêu chảy nuôi trại lợn Tam Điệp”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y (4), tr 22 - 28 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 63 Nguyễn Quang Tuyên (2008), Giáo trình vi sinh vật Thú y, NXB Nông nghiệp, tr 72- 81 64 Tạ Thị Vịnh, Đặng Thị Hoè (2002), “Một số kết sử dụng chế phẩm sinh học để phòng trị bệnh tiêu chảy lợn con”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 9, số 4, tr 54 - 56 65 Nguyễn Hữu Vũ, Hoàng Bùi Tiến, Trần Thị Thu Hiền (2010) “Kháng thể HANVET KTEHI phòng trị bệnh tiêu chảy E coli gây lợn”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, tập 17 (3), tr 94-95 II Tài liệu tiếng Anh: 66 Adenipekun E.O., Jackson C.R., Oluwadun A., Iwalokun B.A., Frye J.G., Barrett J.B., Hiott L.M., Woodley T.A (2015), “Prevalence and Antimicrobial Resistance of Escherichia coli from Food Animals in Lagos, Nigeria”, Microb Drug Resist 67 Boonyasiri A., Tangkoskul T., Seenama C., Saiyarin J., Tiengrim S., Thamlikitkul V (2014), “Prevalence of antibiotic resistant bacteria in healthy adults, foods, food animals, and the environment in selected areas in Thailand”, Pathog Glob Health., 108(5), pg 235 - 245 68 Byun J.W., Jung B.Y., Kim H.Y., Fairbrother J.M., Lee M.H., Lee W.K (2013), “Real-time PCR for differentiation of F18 variants among enterotoxigenic and Shiga toxin-producing Escherichia coli from piglets with diarrhoea and oedema disease”, Vet J., pg 538 - 540 69 Carter G.R, Chengapa.M.M, (1995 Rober T.S.A.W), Essentials of veterinary Microbiology Awarerly Company, 1995, p 45-49 70 Elsinghorst E.A., Weitz J.A (1994), “Epithelial cell invasion and adherence directed by the enterotoxigenic Escherichia coli tib locus is associated with a 104 kilodalton outer membrane protein”, Infect Immun., 62, pg 3463 - 3471 71 Fairbrother J.M (1992), Enteric colibacillosis Diseases of swine, IOWA State University Press/AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pg 489 - 496 72 Falkow S (1975), Plasmid which contribute to pathogenity In infection multile drug resistance Pion Ltd London Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 73 Giannella R.A., Rout W.R., Formal S.B., and Collins H (1976), “Role of plasma filtration in the intestinal fluid secretion mediated by infection with Salmonella typhimurium”, Infect Immun., 13, pg 470 - 474 74 Hering J., Hille K., Frömke C., von Münchhausen C., Hartmann M., Schneider B., Friese A., Roesler U., Merle R., Kreienbrock L (2014), “Prevalence and potential risk factors for the occurrence of cefotaxime resistant Escherichia coli in German fattening pig farms, a crosssectional study”, Prev Vet Med., 116(12), pg 129 - 137 75 Ho W.S., Tan L.K., Ooi P.T., Yeo C.C., Thong K.L (2013), “Prevalence and characterization of verotoxigenic - Escherichia coli isolates from pigs in Malaysia”, BMC Vet Res 76 Jones G.W., Rutter J.M (1974), “Contribution of the K88 antigen of Escherichia coli to enteropathogenicity; protection against disease by neutralizing the adhesive properties of K88 antigen”, Am J Clin Nutr., 27(12), pg 1441 - 1449 77 Kempf I., Fleury M.A., Drider D., Bruneau M., Sanders P., Chauvin C., Madec J.Y., Jouy E (2013), “What we know about resistance to colistin in Enterobacteriaceae in avian and pig production in Europe?”, Int J Antimicrob Agents, pg 379 - 383 78 Lu D., Li Q., Wu Z., Shang S., Liu S., Wen X., Li Z., Wu F., Li N (2014), “High level recombinant human lysozyme expressed in milk of transgenic pigs can inhibit the growth of Escherichia coli in the duodenum and influence intestinal morphology of sucking pigs”, PloS One 79 NCCLS (1999), Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals; Approved Standard Pennsylvania, USA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards 80 Mainil J.G., Gerardin J., Jacquemin E (2000), “Identification of the F17 fimbrial subunit and adhesin encoding (f17A andf17G) gene variants in necrotoxigenic Escherichia coli from cattle, pigs and humans”, Veterinary Microbiology, 73 (4), pg 327 - 335 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 81 Nimri L., Abu Al-Dahab F., Batchoun R (2014), “Foodborne bacterial pathogens recovered from contaminated shawarma meat in northern Jordan”, J Infect Dev Ctries., (11), pg 1407 - 1414 82 Orskov F (1978), Vilurence Factor of the baterial cell surface, J Infect., pg 630 83 Randall L.P., Lemma F., Rogers J.P., Cheney T.E., Powell L.F., Teale C.J (2014), “Prevalence of extended spectrum β-lactamase producing Escherichia coli from pigs at slaughter in the UK in 2013”, J Antimicrob Chemother., 69(11), pg 2947 - 2950 84 Zhang S.H., Lv X., Han B., Gu X., Wang P.F., Wang C., He Z (2015), “Prevalence of antibiotic resistance genes in antibiotic resistant Escherichia coli isolates in surface water of Taihu Lake Basin, China”, Environ Sci Pollut Res Int 85 Wang X., Ren W., Nie Y., Cheng L., Tan W., Wang C., Wei L., Zhang R., Yan G (2013), “A novel watery diarrhoea caused by the co-infection of neonatal piglets with Clostridium perfringens type A and Escherichia coli (K88, 987P)”, Vet J 86 Wyrsch E., Roy Chowdhury P., Abraham S., Santos J., Darling A E., Charles I G., Chapman T A., Djordjevic S P (2015), “Comparative genomic analysis of a multiple antimicrobial resistant enterotoxigenic E coli O157 lineage from Australian pigs”, BMC Genomics, 6, pg 165 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Ảnh Lợn bị tiêu chảy Ảnh 2: Lấy mẫu lợn mắc tiêu chảy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 Ảnh 3: Mổ lấy mẫu bệnh phẩm lợn mắc tiêu chảy Ảnh 4: Lấy mẫu xã Đồng Tân huyện Hữu Lũng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 Ảnh 5: Hình thái vi khuẩn E coli tiêu nhuộm Gram x 1000 Ảnh 6: Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E coli Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 Hình ảnh 7: thuốc kháng sinh AMOX 140-LA Hình ảnh 8: Hình ảnh thuốc kháng sinh CEPTYL-NEW Hình 9: Hình ảnh thuốc kháng sinh MARQUYL Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Escherichia coli gây tiêu chảy lợn tháng tuổi nuôi huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn biện pháp điều trị nhằm có hiểu... tháng tuổi số xã huyện Hữu Lũng 23 2. 2 .2 Phân lập xác định số đặc điểm sinh học vi khuẩn E coli phân lập 23 2. 2.3 Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy lợn 24 2. 3 Nguyên... điểm nghiên cứu 23 2. 1 .2 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 /20 15 đến tháng 9 /20 16 23 2. 2 Nội dung 23 2. 2.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trị , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trị , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn