Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên và liên lồi cầu xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

93 389 3
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 07:48

1 T VN Gy TLC v LLC xng ựi l gy xng ln nng cú phm khp, nu khụng c iu tr PT v PHCN cho ngi bnh theo quy trỡnh cht ch s gõy nhng di chng nng nh cng khp gi, ngn chi, lch trc chi T ú nh hng n sinh hot v lao ng hng ngy ca ngi bnh Gy TLC v LLC xng ựi ph bin v gy phc v thng gp cỏc tai nn (TNGT, TNL, TNSH) Theo Mize R.D., ti M, gy trờn v liờn li cu xng ựi chim 7% tng s cỏc gy xng ựi [1] L loi gy thng gp cp cu chn thng, di chng sau gy xng rt nng n nh cng dui gi, au viờm thoỏi húa khp gi v bin dng khp [2],[3] Trc nm 1970, phng phỏp iu tr bo tn l chớnh Bnh nhõn c xuyờn inh kộo liờn tc nn chnh, sau n tun chuyn sang c nh bng bt [3],[4] iu tr phu thut ó cho nhiu kt qu kh quan nh lin xng, phc hi chc nng Mize R.D v cng s (1982) [1] thụng bỏo iu tr phu thut cho 30 bnh nhõn b gy trờn v liờn li cu xng ựi kt qu t loi tt l 76.5% Ti Vit Nam, on Lờ Dõn v cng s (1998) [5] thụng bỏo iu tr phu thut cho 48 bnh nhõngy trờn v liờn li cu xng ựi t kt qu tt l 47,9% Tuy nhiờn, i vi nhng trng hp gy phc tp, gy ngi gi thỡ la chn phng tin KHX phự hp vi thng tn cũn nhiu tranh lun 2 Np Buttress c nhiu tỏc gi la chn vi c hai ng gy trờn v liờn li cu ựi Np p li cu thit k cú hỡnh dng phự hp vi mt ngoi DX thuc nhúm np bn rng u di gm hai cnh ụm ly mt ngoi u di xng ựi u np cú l hỡnh trũn bt vớt xp v vớt cng nhiu v trớ v nhiu hng khỏc nhau, thõn np cú hỡnh bu dc cho phộp nộn ộp cn thit Tn thng gy TLC v LLC xng ựi ngy cng gp nhiu s gia tng ca TNGT Ngy vi nhiu k thut PT phự hp cựng vi trang thit b cng ang tr lờn ph bin hn ti Vit Nam Loi hỡnh tn thng ny gp nhiu a phng c bit tuyn tnh cũn nhiu khú khn Ti nhng bnh vin trung ng Vit Nam hin thỡ PT ny ó l thng quy nhng i vi bnh vin tuyn tnh phu thut gy TLC v LLC cũn nhng khú khn nhng hn ch v trỡnh , phng tin KHX cng nh trang thit b khỏc Xut phỏt t nhng thc t ú chỳng tụi: "ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut gy kớn trờn v liờn li cu xng ựi ngi trng thnh ti Bnh vin Hu ngh Vit c", vi hai mc tiờu sau: Nhn xột c im lõm sng v hỡnh nh Xquang ca gy trờn v liờn li cu xng ựi ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut gy trờn v liờn li cu xng ựi ngi trng thnh ti Bnh vin Hu ngh Vit c 3 CHNG TNG QUAN 1.1 c im gii phu vựng u di xng ựi v vựng gi 1.1.1.c im gii phu u di xng ựi - Gii hn ca u di xng ựi (DX) l on xng khong 7-15 cm tớnh t khe khp gi lờn trờn Theo AO, DX trờn phim X- quang thng, l on xng nm hỡnh vuụng m mi cnh bờn l tip tuyn i qua ch rng nht ca li cu, cnh di nm trờn ng thng ni hai im thp nht ca li cu v li cu ngoi xng ựi, chiu di ca cnh bng chiu di ni rng nht ca li cu xng ựi [6] Cỏch xỏc nh gii hn DX ny ca AO ó c nhiu tỏc gi trờn th gii ỏp dng lõm sng Hỡnh 1.1 Gii hn u di xng ựi Ngun: Theo AO (2006) [6] u di xng ựi hi vuụng v cong sau, u di tip khp vi xng chy, hai li cu v ngoi 4 - Nhỡn phớa trc: u di xng ựi cú mt din hỡnh rũng rc, tip khp vi xng bỏnh chố, cú mt rónh gia chia din ny thnh hai phn, phn ngoi rng hn phn - Nhỡn phớa di: Cú hai li cu v ngoi: gia cú mt h rng gi l h liờn li cu 7 6 1 4 A B Hỡnh 1.2 Gii phu u di xng ựi [7] A Xng ựi nhỡn t phớa trc B Xng ựi nhỡn t phớa sau Mm trờn li cu Mm trờn li cu Li cu ngoi C c khộp Din bỏnh chố ng ni lt li ca bao khp Li cu H gian li cu + Li cu Mt c da che ph, cú mm trờn li cu (TLC) l im bỏm ca dõy chng bờn khp gi phớa trờn li cu cú c c khộp l im bỏm ca c khộp ln Mt ngoi nhỡn vo h LLC, cú im bỏm ca dõy chng chộo sau Mt sau, phớa trờn cú im bỏm ca c sinh ụi + Li cu ngoi 5 Mt ngoi c da che ph, cú mm TLC l im bỏm ca dõy chng bờn ngoi Mt nhỡn vo h LLC, cú im bỏm ca dõy chng chộo trc Mt sau trờn cú cỏc im bỏm ca c sinh ụi ngoi v c khoeo 1.1.2 Gii phu v chc nng khp gi Khp gi l mt khp phc hp bao gm din khp: - Khp bn l: khp xng ựi v xng chy - Khp phng: khp xng ựi v xng bỏnh chố [7] 1.1.2.1 Din khp - u di xng ựi cú ba din khp l: li cu trong, li cu ngoi v din bỏnh chố hay rũng rc - u trờn xng chy: l hai din khp mõm chy v mõm chy ngoi tip khp vi hai li cu tng ng - Mt sau xng bỏnh chố: tip khp vi rónh liờn li cu xng ựi - Sn chờm: cú hai sn trờn m gia hai u xng ựi v xng chy: sn chờm hỡnh ch C, sn chờm ngoi hỡnh ch O, hai tr ny l mụ si nm m trờn hai din khp xng chy - ựi, lm hn ch cỏc va chm ng Hai sn chờm ni vi bi dõy chng ngang gi, hai u mi sn 6 chờm li bỏm vo cỏc gai xng chy Khi gp khp gi sn chờm trt t sau trc, dui khp gi sn chờm trt t trc sau 1.1.2.2 Phng tin ni gi Hỡnh 1.3 Khp gi [7] A Nhỡn t phớa trc B Nhỡn t phớa sau Li c chy Dõy chng chộo sau Dõy chng bờn chy Li cu ngoi Dõy chng ngang gi Dõy chng bờn mỏc Sn trờn Dõy chng chờm ựi Dõy chng chộo trc - Dõy chng: khp gi cú h thng dõy chng Dõy chng bờn: - Dõy chng bờn chy i t c bờn li cu xng ti bỏm vo mt u trờn xng chy - Dõy chng bờn mỏc i t c bờn li cu ngoi xng ựi n chm xng mỏc Dõy chng phớa trc: - Dõy chng bỏnh chố - Mc hóm bỏnh chố 7 - Mc hóm bỏnh chố ngoi - Ngoi cũn cú c t u, c may, c cng mc ựi tng cng Dõy chng sau: - Dõy chng khoeo chộo l mt ch qut ngc ca gõn c bỏm mc, i t ngoi v lờn trờn, bỏm vo sau li cu ngoi xng ựi - Dõy chng khoeo cung: i t chm xng mỏc ta thnh hai bú bỏm vo xng chy v xng ựi Cỏc dõy chng bt chộo - Dõy chng bt chộo sau i t mt ngoi li cu ti din gian li cu sau - Dõy chng bt chộo trc i t mt li cu ngoi ti din giam li cu trc - Bao hot dch Ph mt ca bao khp nhng rt phc v cú sn chờm v dõy chng bt chộo phớa trờn, bao hot dch to thnh cỏc tỳi mc trờn xng bỏnh hố v mt s ni khỏc xung quanh khp gi trc xng ựi, bao hot dch i lờn cao, hp thnh mt tỳi cựng c t u ựi, tỳi ny thụng vi tỳi mc ca c nờn li i lờn cao, 10cm trc xng ựi Khi b viờm hay chn thng, khp gi sng to cha nhiu dch (trn dch khp gi) 1.1.2.3 Tm ng ca khp gi Khp gi cú hai hot ng: gp - dui v xoay nhng ng tỏc xoay ch l ph v thc hin c khp gi gp gp - dui 8 ng gp cú hai ng tỏc: ln v trt ng tỏc trt xy khp di (di chờm - chy) v ng tỏc ln khp trờn (khp ựi - chờm) Khi gp cng chõn, sn chờm trt trờn mõm chy t sau trc, ú li cu ln khp trờn Khi dui quỏ mnh (trong búng ỏ, nhy xa ) xng ựi s nỏt sn chờm, v sn ny khụng trt kp sau Chc nng ng khp gi: Tm ng ch yu l gp - dui Khi khp gi b hn ch gp - dui ng tỏc gp s gõy nờn hn ch chc nng, trờn thc t ngi ta thy rng: 0o dui v 65o gp ti thiu cn thit cú dỏng i bỡnh thng 75o gp i lờn thang gỏc 90o gp i xung thang gỏc 110o gp i xe p, xe mỏy Tm ng ca khp gi bỡnh thng l dui 0o - gp 140o 1.1.3 c im gii phu mch mỏu, thn kinh vựng gi - Vựng gi c gii hn: + trờn: bi ng vũng trờn xng bỏnh chố hai khoỏt ngún tay + di: bi ng vũng qua di li c chy - Gi c chia lm hai vựng: vựng gi trc v vựng gi sau 1.1.3.1 Vựng gi trc - Lp nụng: gm cú da, t chc di da tnh mch nụng v thn kinh nụng - Mc: liờn tip vi mc ựi bao ph phớa trc v hai bờn khp gi, dớnh v hũa ln vi cỏc mc hóm bỏnh hố Phớa ngoi cú phn dy lờn thuc di hu chy, bỏm vo li cu ngoi xng chy v chm xng mỏc - Lp gõn c: gm cỏc gõn c t u ựi bỏm vo v trựm lờn xng bỏnh chố hai bờn v liờn tip gia vi dõy chng bỏnh chố 9 1.1.3.2 Vựng gi sau Vựng gi sau cũn c gi l vựng khoeo hay h khoeo Khi gp cng chõn thỡ lm thnh h, nhng dui tr thnh y H khoeo cú hỡnh trỏm, c gii han bi bn cnh, mt thnh sau v mt thnh trc - Bn cnh gii hn trỏm khoeo: Cnh trờn ngoi l gõn c nh u ựi Cnh trờn l c bn gõn nụng, c bỏn mc sõu Cnh di l u ca c bng chõn Cnh di ngoi l u ngoi ca c bng chõn - Thnh sau: t ngoi vo gm cú: + Da, t chc di da, cỏc tnh mch hin ph ni vi tnh mch hin to v tnh mch hin b, cỏc nhỏnh ca thn kinh ựi - bỡ sau + Mch khoeo: liờn tip vi mc cng chõn, tỏch thnh hai lỏ cng gia cỏc c ca trỏm khoeo Gia hai lỏ cú: tnh mch hin bộ, thn kinh bỡ bp chõn ngoi, thn kinh bỡ bp chõn - Thnh trc: l mt sau ca khp gi, gm cú: + Mt sau u di xng ựi v u trờn xng chy + Cỏc bao khp, dõy chng khoeo chộo v khoeo cung + C khoeo - Cỏc thnh phn khoeo Hừm khoeo cha y t chc m, ú cú: ng mch, tnh mch, thn kinh v bch mch ng mch khoeo: tip theo ca ng mch ựi t l gõn c khộp i chch xung di v ngoi, ti gia khoeo thỡ chy thng xung theo trc ca trỏm khoeo Trong trỏm khoeo ng mch khoeo, tnh 10 10 mch khoeo v thn kinh chy xp thnh ba lp hỡnh bc thang t sõu nụng, t ngoi, ng mch nm sõu nht v nht ng mch khoeo cho nhỏnh bờn: + Hai ng mch gi trờn ngoi v ng mch gi trờn + ng mch gi gia + Cỏc ng mch c bng chõn (thng cú hai ng mch) + Hai ng mch gi di ngoi v ng mch gi di Tnh mch khoeo: cỏc tnh mch chy trc v cỏc tnh mch chy sau hp thnh Tnh mch khoeo i theo ng mch khoeo nhng nụng hn Thn kinh ngi: thn kinh ngi n nh khoeo thỡ phõn thnh hai nhỏnh thn kinh mỏc chung v thn kinh chy - Thn kinh mỏc chung: i dc theo u ca gõn c nh u ựi, vũng qua c xng mỏc ri chia lm hai dõy: thn kinh mỏc nụng v thn kinh mỏc sõu - Trong khoeo, thn kinh mỏc chung tỏch thnh cỏc nhỏnh bờn: nhỏnh cm giỏc khp gi, nhỏnh thn kinh bỡ bp chõn ngoi, cỏc nhỏnh bờn mỏc cm giỏc cho phớa trờn ngoi cng chõn Thn kinh chy, tip theo hng i ca thn kinh ngi, nm nụng nht v ngoi nht so vi ng tnh mch khoeo vựng khoeo, thn kinh chy tỏch cỏc nhỏnh: cỏc nhỏnh khp, thn kinh bỡ bp chõn trong, cỏc nhỏnh ng c gan chõn, hai u c bng chõn v c khoeo Hỡnh nh: Minh T, sau m thỏng TI LIU THAM KHO Mize R.D., Bucholz R.W and Grogan D.P., (1982), Surgical treatment of displaced comminuted fractures of the distal end of the femur J.Bone & joint surg 64A, p.871 on Lờ Dõn, on Vit Quõn (1992), X cng dui gi ngi ln Mooney V., Nickel V L., Harvey J.P and Snelson R (1970), Cast brace treatment for fracture of the distal part of the femur J.Bone & joint surg 52A p.1560 Connolly J.F., and King P., (1973), Closed reduction and early cast brace ambulation in treatment of femoral fractures Part An in-vivo quantitative analysis of immobilization in skelatal traction and cast brace J Bone & joint Surg 55A, p.1559 on Lờ Dõn, on Vit Quõn (1998), X trớ gy trờn li cu v liờn li cu xng ựi tai nn giao thụng ti Bnh vin Vit - c H Ni, Tp Ngoi khoa s 6/1998, tr.9 - 17 Muller,AO, Classification of fractures,2006 Nguyn Quang Quyn (1997), Atlas gii phu ngi, Ti liu dch, Nh xut bn Y hc Neer C.S., Granham S.A., and Shelton M.L., (1967) Neer's classification of supracondylar and intercondylar fractures J.Bone & joint surgery 49A, 591 Seinsheimer F et al (1980), Fractures of the distal of the femur Clin Orthop 153, pp.169 - 170 10 Mỹller M.E., Allgewer M., Schneider R., and Willenegger H (1979), Manual of internal fixation Second edition Newyork, Springer - Verlag 11 Mỹller M.E., (1987), AO classification of fractures of the distal femur New York, Springer - Verlag, p.33 12 Boehler L., (1982), K thut iu tr gy xng T3, Ti liu dch ca Nguyn Quang Long, Nh xut bn Y hc, tr.152-162 13 Stewart M.J., Sick T.D and Wallace S.L., (1966), Fractures of the distal third of the femur A comparison of treament Journal Bone and joint surgery, 48A, pp.784 -807 14 MC Kie J.S., Burn P.J., (1993), Intramedullary supracondylar nails early experience J.Bone & jooint surg 75B, pp.160-162 15 Janzing H.M., Stockman B., (1998), The retrograde intramedullary nail Prospective experience in patient older than sixty five years J Ortho trauma 12 (5), pp 330 - 333 16 Mize R.D., (1989), Surgical management of complex fractures of the distal femur Clin Orthop 243, pp.115 - 128 17 Shewring D J., Megitt B F., (1992), Fractures of the distal femur treated with AO dynamic condylar screw J.Bone & joint surg 74B, p.122 18 Krettek C., et al, (1997), Minimally invasive percutanous plate osteosynthesis using the DCS in proximal and distal femoral fractures Injury 28 suppl - A, pp.20-30 19 Arazi M., Memik, R., Ogun T.C., Yel M., (2001), Ilizarov external for severely comminuted supracondylar and intercondylar fractures of the distal femur, Journal of Bone & joint surgery Vol 83, pp.663-667 20 Nguyn c Phỳc (2000), Gyu di xng ựi, Giỏo trỡnh ngoi i cng T1, B mụn Ngoi trng i hc Y H Ni, tr.13 16 21 ng Kim Chõu (1976), Kt qu 100 trng hp KHX bng np vis AO khụng dựng sc ộp, Tp Ngoi khoa s 2, tr.1 - 22 Trn Vinh (1996), Gúp phn nghiờn cu v phõn loi v thỏi iu tr gy kớn u di xng ựi ngi ln, Lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa cp 2, Trng i hc Y H Ni 23 Giang Hoi Nam (2001), ỏnh giỏ kt qu iu tr gy kn trn li cu v liờn li cu xng ựi ngi ln bng kt hp xng bờn trong, Lun thc s y hc, Hc Vin Quõn Y 24 Lờ Quc Huy (2003), ỏnh giỏ kt qu phu thut kt hp xng iu tr gy kớn phm khp u di xng ựi ngi ln ti Bnh vin Vit - c, Lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa 2, Trng i hc Y H Ni 25 Nguyn Huy Thnh (2009), "ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut gy kớn trờn li cu v liờn li cu xng ựi ngi ln ti bnh vin Hu ngh Vit c", Lun thc s y hc, Trng i hc Y H Ni 26 Nguyn Hng Dng(2013) ỏnh giỏ kt qu iu tr gy kớn TLC v LLC xng ựi bng kt hp xng bờn ti bnh vin 103 lun thc s y hc 27 Heiple K.G., Herndon C.H., (1965) The pathologic physiology of non union Clin Orthop 43(11), pp 11-21 28 Mc Kibbin B., (1978) The biology of fractures healing in long bone J.Bone & joint surg 60B, pp 150-162 29 Trn ỡnh Chin ,quỏ trỡnh lin xng v cỏc yu t nh hng bnh hc ngoi khoa 2,nh xut bn quõn i nhõn dõn 2002 30 Nguyn c Phỳc (2000), Lin xng, lin gõn v dõy chng, Giỏo trỡnh ngoi i cng T3, B mụn Ngoi Trng i hc Y H Ni, tr.45 31 Cruees R.Land Dumont J., (1975) Healing of bone, tendon and ligament Philadenphia J.B Lippincott, p 97 32 Muller M.E., Allgewer M., Schneider R., Willenegger H.(1990) Manual of internal fixation of fractures Third edition Newyork, Springer - Verlag, pp 1430 - 1447 33 Nguyn Hu Ngc (1993), Gy li cu xng ựi, Bi ging chn thng chnh hỡnh, Hc vin Quõn y, tr.192 - 196 34 Florian Gebhard, Phil Kregor, Chris Oliver, Distal femur AO surgery reference.2008 35 Mize R.D., (1985) Treatment of fractures of the distal the femur Orthop surg.update series 4, p 150 36 David L.H., (1992), Supracondylar and Intercondylar of the femur fractures Vol.2 The skeletal trauma W.B Saunders company, pp.1643 1683 37 Chapman W.M., (1993) Supracondylar and articular fractures of the distal femur Operative orthopaedics Vol 1, pp.651-661 38 Roy Sanders, MD.t, et al Double-Plating of Comminuted, Unstable Fractures of the Distal Part of the Femur, The Journal of Bone and Joint Surgery Vol 73-A, NO 3, 1991 pp 341-346 39 M Hosam Nagy,M D.et al, buttress condylar plating in treatment of intercondylar supracondylar fracture of distal fumer Pan Arab J.Orth.Trauma - Vol 111.No 1,2007 40 George Petsatodis, Apostolo Chatzisymeon, Petros Antonarakos, Panagiotis Givissis, Pericles Papadopolos, Condylar buttress plate versus fixed angle condylar blade plate versus dynamic condylar screw for supracondylar intra-articular distal femoral fractures, Journal of Orthopedic Surgery 2010; 18(1); 35-8 41 Essoh J.B Siộ, MD (2012), Distal femoral fractures treated with condylar buttress plate in a West African hospital, Journal of Clinical Orthopaedics & Trauma Volume 3, Issue 2, Pages 98-102, December 2012 MU BNH N NGHIấN CU S BA: S LT 1.H v tờn Tui 2.Gii 1.Nam 2.N 3.Ngh nghip 4.a ch 5.a ch bỏo tin .T 6.Vo vin lỳc :gingyThỏngnm 7.Ra vin lỳc :gingyThỏngnm 8.Phu thut lỳc gingyThỏngnm 9.Chn oỏn vo vin: . 10.Nguyờn nhõn tai nn: TNGT TNSH TNTT TN Khỏc 11.Ngy vo vin k t TN: 12.Chõn gy: Phi Trỏi 13.X trớ ban u ca tuyn trc: - Bt ng: 1.Cú np 2.Khụng np - Gim au: 1.Cú 2.Cha 14.Shock 1.Cú 2.Khụng 15.Lõm sng -Giam mt ng chõn gy -Sng n,bm tớm 1.Cú 2.Khụng -im au chúi 1.Cú 2.Khụng -C ng bt thng 1.Cú 2.Khụng -Lo xo xng gy 1.Cú 2.Khụng -Bin dng chi,bn chõn ngoi 1.Cú 2.Khụng - Phn mm trc phu thut 1.tt 2.Phự n ớt RLDD ti ch 4.nt hoi t da5.lúc da kớn -Phng phỏp bt ng trc m: 1.Bt 2.Kộo liờn tc 3.Np chuyờn dng 16.Hỡnh nh XQ(theo AO/ASIF): 1.C1 2.C2 3.C3 17.Gy phi hp loi B3(Hoffa) 1.C1 2.C2 3.C3 18.Phu thut -Ngy t b TN n lỳc m : ngy -Ngy t vo vin n lỳc m : ngy -Vụ cm : -K thut phi hp: 1.gm kim 2.vớt ri ch thộp Khụng -Tai bin(nu cú) : -Ghộp xng b xung : 1.Cú 2.Khụng -Bt ng h tr sau m: 1.Cú Khụng -Tuyn mỏu : 1.Cú 2.Khụng 19.Sau phu thut: *Kt qu nn chnh gy trờn XQ(theo Larson v Bostman) 1.rt tt 2.tt 3.Trung bỡnh Kộm *Tỡnh trng vt m: 1.lin VM thỡ u 2.NK nụng3.NK sõu -Khõu da thỡ 2: 1.cú 2.khụng -Bin chng sau m 1.khụng 2.chy mỏu 3.tn thng thn kinh 4.khỏc -Thi gian nm vin sau m: Ngy -Tp luyn PHCN : 1.Ti c s y t2.Ti nh 20.Khỏm li v thỏng *Kt qu nn chnh trờnXQ(theo Larson v Bostman) 1.rt tt 2.tt 3.Trung bỡnh 4.kộm *Tỡnh trng vt m :1.lin VM thỡ u 2.NK nụng 3.NK sõu 21.khỏm li sau thỏng(xa) Theo Roy Sanders * au ti gi: 1.khụng thnh thong au mt mi 4.au liờn tc * Gp gi: 1.Bỡnh thng *Dui gi: 100-124, 10 Bin dng chi *Gp gúc : 1.0 2.15 *Ngn chi: 1.0 2.1,5cm 3.1,5-2,5 cm 4>2,5cm *kh nng i b: BT 2.60phỳt 3.30-60phỳt 4.ớt or khụng *Leo cu thang 1.BT 2.Vn tay lan can 3.Dng tng bc 4.Khụng *Tr li L A.Trc TN ang L: 1.lm cụng vic c BT Lm CV c khú khn, 3.i vic 4.khụng lm vic c B.Trc TN ó ngh hu: 1.Tr li hot ng BT 2.cn tr giỳp nh 3.cn cú ngi tr giỳp bờn cnh 4.ph thuc hon ton ngi khỏc +Bin chng: -hin tng bong gy np buttress v vớt 1.Gy np vớt 2.bong np vớt 3.khụng -Tỡnh trng lng gi : 1.Cú 2.Khụng - Lch trc chi: 1.vo ngoi 2.vo 3.khụng - Dỏng i: 1.bỡnh thng 2.khp khing ớt khp khing nhiu 21.Phẫu thuật viên: B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T V VN THUN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY KíN TRÊN LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI TRƯởNG THàNH TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s :60.72.01.23 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Ngụ Vn Ton H NI - 2015 LI CM N - - - - - - hon thnh tt lun ny, em ó nhn c rt nhiu s giỳp tn tỡnh ca cỏc ban ngnh, cỏc thy giỏo, cụ giỏo, cỏc anh ch ng nghip v cỏc bn Em xin by t lũng bit n ti: Ban giỏm hiu, b mụn ngoi, phũng o to Sau i hc, cỏc thy cụ giỏo, cỏc cỏn b ca trng i hc Y H Ni ó to mi iu kin cho em hon thnh lun ny Em xin chõn thnh cm n n ng y, ban Giỏm c bnh vin Hu Ngh Vit c, cựng cỏc khoa phũng bnh vin ó to mi iu khin thun li nht cho em c hc v thc hnh sut hai nm hc va qua Em xin by t lũng bit n sõu sc n thy giỏo PGS.TS Ngụ Vn Ton, trng khoa Chn thng chnh hỡnh I bnh vin Vit c L ngi thy trc tip hng dn em, thy luụn tn tõm ch bo, cung cp nhng kin thc, kinh nghim cho em sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun ny Cỏc Giỏo s, Phú giỏo s, Tin s hi ng ó cho em nhng ý kin quý bỏu cú th hon thnh c lun ny Ban ch nhim, cỏc bỏc s, y tỏ, nhõn viờn ca khoa chn thng chnh hỡnh I - Bnh vin Hu ngh Vit c ó luụn tn tỡnh giỳp em sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Cỏc bỏc, cụ, chỳ, anh ch em ng nghip ti c quan ó giỳp , to mi iu kin thun li Xin cm n tt c bn bố, ngi thõn ó luụn ng viờn em quỏ trỡnh hc ny Cui cựng em xin by t lũng bit n n ton th gia ỡnh ó luụn bờn cnh ng viờn, chm súc, giỳp em mi mt v vt cht cng nh tinh thn sut quỏ trỡnh hon thnh lun ny Mt ln na em xin chõn thnh cm n V Vn Thun LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Nhng kt qu lun ny l trung thc v cha cú cụng b bt k mt cụng trỡnh nghiờn cu no khỏc Tụi xin m bo tớnh khỏch quan v trung thc ca cỏc s liu ó thu thp v kt qu x lý s liu nghiờn cu ny Tỏc gi V Vn Thun NHNG CH VIT TT TRONG LUN VN AO ASIF BN DX KHX LCN LCT LLC PHCN PT TLC TNGT TNL Hi kt hp xng Thu S Hi nghiờn cu kt hp xng bờn Bnh nhõn u di xng ựi Kt hp xng Li cu ngoi Li cu Liờn li cu Phc hi chc nng Phu thut Trờn li cu Tai nn giao thụng Tai nn lao ng TNSH Tai nn sinh hot MC LC DANH MC BNG DANH MC BIU DANH MC HèNH 3-6,11,13,27-28,29,38-42,61,72-74,76,77 1-2,7-10,12,14-26,30-37,43-60,62-71,75,78- ... giá kết điều trị phẫu thuật gẫy kín liên lồi cầu xương đùi người trưởng thành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức" , với hai mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm lâm sàng hình ảnh Xquang gẫy liên lồi cầu xương. .. Bệnh viện Việt Đức có 50 BN bị gẫy liên lồi cầu xương đùi, 76% điều trị phẫu thuật với kết tốt 48% Đoàn Lê Dân cộng (1998) [5], điều trị 48 BN gẫy liên lồi cầu xương đùi Bệnh viện Việt Đức, kết. .. lồi cầu xương đùi Đánh giá kết điều trị phẫu thuật gẫy liên lồi cầu xương đùi người trưởng thành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu vùng đầu xương đùi vùng gối
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên và liên lồi cầu xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức, Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên và liên lồi cầu xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức, Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên và liên lồi cầu xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức, -Số BN gẫy chân bên trái: 21/35 BN chiếm tỉ lệ 60%, Rất tốt và tốt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn