Đánh giá kết quả điều trị của forgout trên bệnh nhân gút tiên phát

93 532 4
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 02:07

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHAN THANH TUN Đánh giá kết điều trị Forgout bệnh nhân gút tiên phát Chuyờn ngnh: Ni Khoa Mó s: 60720140 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS TRN TH Tễ CHU H NI 2015 LI CM N hon thnh khúa hc v lun ny tụi xin by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc ti: - Ban giỏm hiu, phũng qun lý v o to sau i hc, b mụn Ni trng i hc Y H Ni v cỏc phũng chc nng - Khoa c xng khp bnh vin Bch Mai - Ban giỏm c bnh vin Chn Thng Chnh Hỡnh Ngh An ó to mi iu kin, giỳp cho tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Tụi xin by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc nht ti Tin s Trn Th Tụ Chõu, phú trng khoa c xng khp bnh vin Bch Mai, ngi thy ó ht lũng ging dy v trc tip hng dn, giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc cng nh hon thnh lun ny Tụi xin trõn trng bit n: Cỏc thy cụ hi ng chm lun ó úng gúp nhng ý kin quý bỏu giỳp tụi hon thin lun ny Ton th cỏc thy cụ b mụn Ni trng i hc Y H Ni, cỏc y bỏc s, iu dng viờn khoa c xng khp bnh vin Bch Mai ó to iu kin giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Cui cựng tụi by t lũng bit n sõu sc v tỡnh cm yờu quý nht ti b m, gia ỡnh v v bn bố ng nghip, nhng ngi luụn bờn cnh, chia s nhng khú khn v ng viờn khớch l giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu H Ni, thỏng nm 2015 Phan Thanh Tun LI CAM OAN Tụi l Phan Thanh Tun, hc viờn cao hc khúa 22 Trng i hc Y H Ni, chuyờn ngnh Ni khoa, xin cam oan: õy l lun bn thõn tụi trc tip thc hin di s hng dn ca TS Trn Th Tụ Chõu Cụng trỡnh ny khụng trựng lp vi bt k nghiờn cu no khỏc ó c cụng b ti Vit Nam Cỏc s liu v thụng tin nghiờn cu l hon ton chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan, ó c xỏc nhn v chp thun ca c s ni nghiờn cu Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng cam kt ny H Ni, thỏng 09 nm 2015 Ngi vit cam oan Phan Thanh Tun DANH MC CH VIT TT AU : Acid uric AMP : Adenosine monophosphate BMI : Ch s c th (Body mass index) CSHQTB : Ch s hiu qu trung bỡnh NC : Nghiờn cu PRPP : phosphoribisylpyrophosphate RLT : Ri lon i tin RLTT : Ri lon tiu tin VAS : Visual Analogue Scale MC LC T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Lch s nghiờn cu bnh gỳt 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu bnh gỳt trờn th gii 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu bnh gỳt Vit Nam 1.2 nh ngha v phõn loi bnh gỳt .4 1.2.1 nh ngha gỳt 1.2.2 Phõn loi gỳt 1.2.3 Dch t hc 1.3 Nguyờn nhõn v c ch bnh sinh 1.3.1 Cu trỳc, ngun gc, chuyn húa v thi tr acid uric 1.3.2 Vai trũ gõy bnh ca acid uric 1.3.3 C ch bnh sinh ca bnh gỳt .8 1.3.4 Nguyờn nhõn v cỏc yu t nguy c gõy tng acid uric mỏu 12 1.4 Triu chng lõm sng, cn lõm sng 16 1.4.1 Gỳt cp tớnh,,, 16 1.4.2 Gỳt mn tớnh 18 1.4.3 Tin trin ca gỳt, 20 1.4.4 Tiờu chun chn oỏn bnh gỳt .21 1.4.5 iu tr bnh gỳt 22 1.5 Thuc Forgout 25 1.5.1 Febuxostat .25 1.5.2 Tam Tht .27 1.5.3 an Sõm 27 1.6 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v febuxostat nc v trờn th gii 28 1.6.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v febuxostat Vit Nam 28 1.6.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v febuxostat trờn th gii 28 Chng 31 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .31 2.1 a im v thi gian nghiờn cu 31 2.2 i tng nghiờn cu .31 2.2.1 Chn c mu 31 2.2.2 Tiờu chun chn bnh nhõn nghiờn cu 31 2.2.3 Tiờu chun loi tr bnh nhõn nghiờn cu 32 2.2.4 Tiờu chun chn oỏn xỏc nh gỳt .32 2.3 Phng phỏp nghiờn cu .33 2.3.1 Cht liu nghiờn cu .33 2.3.2 Thit k nghiờn cu .33 2.3.3 Liu trỡnh iu tr 33 2.3.4 Quy trỡnh nghiờn cu 33 2.3.5 Phng phỏp dựng thuc 34 2.3.6 Ch tiờu theo dừi 34 2.3.7 Phng phỏp ỏnh giỏ kt qu 36 2.3.8 Tiờu chun ỏnh giỏ tỏc dng khụng mong mun ca thuc 36 2.4 X lý s liu .37 2.5 Vn o c nghiờn cu 37 Chng 39 KT QU NGHIấN CU 39 3.1 c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu .39 3.1.1 Phõn b theo gii ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu .39 3.1.2 Phõn b theo nhúm tui ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 39 3.1.3 Phõn b bnh nhõn theo ngh nghip 40 3.1.4 Phõn b bnh nhõn theo thi gian mc bnh gỳt 40 3.1.5 Yu t nguy c 40 3.1.6 V trớ khp viờm trc iu tr 41 3.1.7 S lng khp viờm trc iu tr 41 3.1.8 Ht tụ phi trc iu tr 42 3.1.9 c im cn lõm sng trc iu tr 42 3.2 Kt qu lõm sng v cn lõm sng sau iu tr 43 3.2.1 Kt qu lõm sng sau thỏng iu tr thuc 43 3.2.2 Kt qu cn lõm sng sau iu tr 46 3.3 ỏnh giỏ tỏc dng khụng mong mun ca thuc 50 3.3.1 Tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng 50 3.3.2 Tỏc dng khụng mong mun trờn cn lõm sng: 51 Chng 54 BN LUN 54 4.1 Bn lun v c im nhúm i tng nghiờn cu 55 4.1.1 V gii 55 4.1.2 V tui 55 4.1.3 V ngh nghip .56 4.1.4 Thi gian mc bnh .57 4.1.5 Cỏc yu t nguy c 58 4.1.6 Tn thng khp 61 4.2 Kt qu iu tr ca forgout 62 4.2.1 Tỏc dng h acid uric mỏu 62 4.2.2 Tỏc dng lm gim t l cn gỳt tỏi phỏt 66 4.3 Tỏc dng khụng mong mun ca thuc 67 KT LUN 69 KIN NGH 70 TI LIU THAM KHO 71 PH LC DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b theo nhúm tui ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 39 Bng 3.2 Phõn b bnh nhõn theo ngh nghip .40 Bng 3.3 Phõn b bnh nhõn theo thi gian mc bnh gỳt 40 Bng 3.4 Cỏc yu t nguy c ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu .40 Bng 3.5 V trớ khp viờm trc iu tr 41 Bng 3.6 S lng khp viờm trc iu tr 41 Bng 3.7 S lng ht tụ phi trc iu tr .42 Bng 3.8 Cụng thc mỏu ngoi vi .42 Bng 3.9 Xột nghim sinh húa mỏu 43 Bng 3.10 Mc au khp trc v sau thỏng iu tr ca nhúm NC v nhúm chng 43 Bng 3.11 S thay i triu chng sng khp sau thỏng iu tr ca nhúm 44 Bng 3.12 liu trung bỡnh thuc chng viờm iu tr 44 Bng 3.13 Xột nghim cụng thc mỏu trc v sau thỏng iu tr 51 Bng 3.14 Xột nghim cụng thc mỏu trc v sau thỏng iu tr 51 Bng 3.15 Xột nghim sinh húa mỏu trc v sau thỏng iu tr ca nhúm NC 52 Bng 3.16 Xột nghim sinh húa mỏu trc v sau thỏng iu tr ca nhúm NC 53 Bng 3.17 Xột nghim sinh húa mỏu trc v sau thỏng iu tr ca nhúm chng .53 Bng 3.18 Xột nghim sinh húa mỏu trc v sau thỏng iu tr ca nhúm chng .54 DANH MC BIU Biu 3.1 Nng AU mỏu sau T1,T2,T3 iu tr .46 Biu 3.2 T l CSHQTB sau T1,T2,T3 iu tr 46 Biu 3.3 Nng AU mỏu sau thỏng iu tr bnh nhõn gỳt cp v gỳt mn .47 Biu 3.4 CSHQTB sau thỏng iu tr bnh nhõn gỳt cp v gỳt mn .48 Biu 3.5 Hiu qu iu tr sau thỏng nhm t AU mỏu mc tiờu 49 Biu 3.6 T l tỏi phỏt cn gỳt sau thỏng iu tr 50 Biu 3.7 Tỏc dng khụng mong mun ca thuc trờn lõm sng .50 68 Nh vy theo nghiờn cu ca chỳng tụi trờn lõm sng forgout cha thy cú tỏc dng ph, c bit l phn ng quỏ mn vi thuc õy l mt tỏc dng ngoi ý rt thng gp nhng bnh nhõn gỳt s dng allopurinol, cú th dn n t vong shock phn v hoc hoi t ng thn cp Trc cha cú febuxostat, bnh nhõn gỳt Vit nam ó b d ng vi allopurinol thỡ khụng cũn mt loi thuc no khỏc giỳp lm gim nng AU mỏu, khin cho bỏc s iu tr bt lc v bnh nhõn mt hy vng S xut hin ca forgout trờn th trng Vit nam ó mang li mt cu cỏnh cho c bnh nhõn v thy thuc * Trờn cn lõm sng: Sau 03 thỏng iu tr cỏc ch s sinh húa mỏu nh (Glucose, GOT, GPT, creatinin mỏu), cỏc ch s huyt hc (Hng cu, Hemoglobin, tiu cu) khụng thy cú s khỏc bit so vi trc iu tr vi p> 0,05 Nh vy qua kt qu nghiờn cu trờn cú th ỏnh giỏ thuc forgout khụng nh hng ti chc nng gan thn Theo nghiờn cu ca chỳng tụi 30 bnh nhõn dựng thuc forgout thỡ triglycerid gim nhiu nht t : 2,5 0,9 trc iu tr xung 2,0 0,7 gim n 20% sau 01 thỏng iu tr v cholesterol gim t : 5,3 1,8 trc iu tr xung 4,6 1,5 gim 13% sau 01 thỏng v thỏng iu tr cú ý ngha thng kờ vi p < 0,001 nhúm chng t l cholesterol v triglycerid thay i khụng cú s khỏc bit vi p > 0,05 Tuy nhiờn thit k nghiờn cu ca chỳng tụi cha kim soỏt ht cỏc thuc h lipid mỏu hn na c mu nghiờn cu nh cha th khng nh thuc cú tỏc dng h lipid mỏu trờn lõm sng Trong nghiờn cu ca chỳng tụi bch cu gim so vi trc iu tr cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05 S gim bch cu i ụi vi s gim cỏc triu chng viờm trờn lõm sng, cỏc cn gỳt cp hoc t cp gỳt mn thỡ a s bnh nhõn cú bch cu viờm thng tng cao hn bỡnh thng 69 Forgout vi thnh phn gm febuxostat, an sõm v tam tht qua kt qu nghiờn cu ca chỳng tụi cho thy cú tỏc dng h acid uric mỏu tt, khụng cú tỏc dng ngoi ý Vi kt qu nghiờn cu ny hn mang n cho ngi thy thuc cng nh bnh nhõn b bnh gỳt mt v khớ sc bộn chng li bnh gỳt, nõng cao cht lng cuc sng cho ngi bnh KT LUN Qua nghiờn cu trờn 30 bnh nhõn gỳt nguyờn phỏt cú tng AU mỏu s dng thuc forgout thi gian 03 thỏng cú so sỏnh vi nhúm chng s dng Allopurinol, chỳng tụi rỳt mt s kt lun sau: Tỏc dng iu tr ca Forgout trờn bnh nhõn gỳt nguyờn phỏt * Tỏc dng h AU mỏu ca thuc: - Forgout cú tỏc dng h AU mỏu tt, ch s hiu qu trung bỡnh sau thỏng iu tr l 21,6%, sau thỏng iu tr l 29,8%, sau thỏng iu tr l 31,9% - Tỏc dng h acid uric mỏu ca Forgout tng ng vi Allopurinol - Sau thỏng iu tr, t l bnh nhõn t AU mỏu mc tiờu < 360 àmol/l nhúm nghiờn cu l 36,8% cao hn nhúm chng 29,4% (s khỏc bit cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05) * Tỏc dng lm gim t l tỏi phỏt cn gỳt: Forgout t l tỏi phỏt cn gỳt chim 10,5% sau thỏng iu tr thp hn nhúm dựng Allopurinol t l tỏi phỏt cn gỳt chim 23,5% s khỏc bit gia nhúm cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05 Tỏc dng khụng mong mun - Sau 03 thỏng iu tr Forgout cha thy bnh nhõn no cú tỏc dng khụng mong mun trờn lõm sng nhúm chng s dng Allopurinol cú 10% bnh nhõn cú tỏc dng ph trờn lõm sng nh: au bng, ni sn nga, bt buc phi ngng iu tr - Cỏc ch s v huyt hc v sinh húa trc v sau iu tr Forgout thay i khụng cú ý ngha thng kờ vi p > 0,05 70 KIN NGH Thuc forgout c sn xut phi hp gia y hc c truyn phng ụng v y hc hin i phng tõy, qua nghiờn cu thy cú tỏc dng h acid uric mỏu trờn bnh nhõn gỳt tiờn phỏt v lm gim t l tỏi phỏt cn gỳt, cha thy tỏc dng khụng mong mun ca thuc Tuy nhiờn vỡ c mu nghiờn cu nh, nghiờn cu thi gian ngn nờn cn nghiờn cu thờm nhng nghiờn cu cú c mu ln hn v thi gian nghiờn cu di hn ỏnh giỏ chớnh xỏc nht tỏc dng ca thuc TI LIU THAM KHO Darmaran J, V.H.A., Muirde- K.D et al (1992) The epidemiology of gout and Hyperuricemia in rural population Java, J Rheumatic, 19 (10), 1545-9 Fields T.R, S.N.P., (2000) Gout Manual of rheumatology and outpatien orthopedic disorders- diagnosis and therapy, Fouth Edition, Lippincott Williams & Winkins, 288-294 Nguyn Vnh Ngc (2009), Bnh hc c xng khp ni khoa Nh xut bn giỏo dc Vit Nam T Diu Yờn, Trn Ngc n, Trn c Th (2000), Bc u tỡm hiu mt s yu t nguy c gõy bnh bnh nhõn gỳt ti khoa khp bnh vin Bch Mai, k yu cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc bnh vin Bch Mai, 43-44 T Diu Yờn, Trn Ngc n, Nguyn ỡnh Khoa, Biu hin lõm sng ca 121 trng hp gỳt iu tr ti Bnh Vin Bch Mai (1985-1994), Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc 1995-1996, Bnh vin Bch Mai , III, 249-258 Trn Ngc n, Bỏch khoa th bnh hc, Nh xut bn t in bỏch khoa, 24-26 2000 Yu, K.-H., Febuxostat: A Novel Non-Purine Selective Inhibitor of Xanthine Oxidase for the Treatment of Hyperuricemia in Gout 2007 ng Th Nh Hoa (2010), ỏnh giỏ tớnh an ton v tỏc dng iu tr bnh gỳt ca Cao Vng Tụn, Lun tt nghip Bỏc S chuyờn khoa cp II, Trng i hc y H Ni Trn Ngc n, (2001), Bnh gỳt, Bi ging bnh hc ni khoa, TII, nh xut bn Y hc, 316-326 10 H Hong Kim, on , (1997) Nghiờn cu s bin i nng acid uric mỏu v thi bnh nhõn suy thn mn tớnh, Tp y hc thc hnh, S 2, 15- 17 11 Lờ Thanh Võn, (1997) So sỏnh c im lõm sng v chn oỏn bnh nhõn gỳt v viờm khp dng thp, Lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa cp II, Hc vin Quõn Y 12 V Th Loan, (1997), Bin i chc nng thn bnh nhõn gỳt , Lun thc s y khoa, Hc vin Quõn Y 13 Dng Th Phng Anh (2004), Nghiờn cu cỏc triu chng lõm sng v cn lõm sng ca tn thng xng khp gỳt mn tớnh, Lun tt nghip bỏc s y khoa,trng i hc y H Ni 31-32 14 John Imboden, D.H., (2007) John Stone, Gout, Current Rheumatology diagnosis and treatment, Mc Graw Hill Press, E book 15 Stephen J.McPhee, M.M.A.P., MD; Lawrence M.Tierney, and MD, (2007) Musculoskeletal disorders, Current medical diagnosis and treatment 46th edition, McGraw-Hills Press 16 J.Reginato, A (2004), Gout and other crystal arthropathies, Harrison's Principles of internal medicine, McGraw Hill Press, 2046-49 17 Christopher Wise, M.(2006), Crystal-induced joint disease, ACP Medicine 18 LR Harrold, R.A.Y., T R Mikuls, S E Andrade et al (2006), Sex differences in gout epidemiology: evaluation and treatment, Ann Rheum Dis, 65, 1368-1372 19 Campion EW, G.R., DeLabry LO (1987), Asymptomatic hyperuricemia: risks and consequences in the Normative Aging Study, Am J Med 82, 421 20 Trn Ngc n (1999), Bnh gỳt, Bnh thp khp, nh xut bn y hc H Ni, 278-300 21 on Vn (2003), Bnh gỳt, Bnh khp- Ni tit, NXB quõn i nhõn dõn, 3, 39- 47 22 Culleton B.F, L.M.G., Kannet W.B, Levy D (1999), Serum uric acid and risk for cardiovascular disease and death, the framingham heart study, Ann Interm Med, 131, 7- 13 23 Stefan Silbernagl, F.L (2000), Color atlas of pathophysiology, Thieme press, 251 24 T Diu Yờn, Trn Ngc n, Nguyn ỡnh Khoa (1998), Nhn xột tỡnh hỡnh s dng Glucocorticoid v tỏc dng ph ca thuc nhng bnh nhõn gỳt, Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc 1997-1998, Bnh vin Bch Mai, 3, 296-299 25 Cohen M.G., E.B.T., (1997), Gout, crystal related arthropathies, Rhenmatology Second edition, 8-12 26 Hochberg Me, T.J., Thomas DJ ct al (1995), racial differences in the incidence of gout The role of Hypertension, Arthritis Rheum, May, 38 (5): 628-633 27 V H Nga Sn, Tụ Th An Chõu (2001), Nhn xột v c im lõm sng, cn lõm sng v iu tr bnh gỳt ti bnh vin 354, Cỏc bỏo cỏo khoa hc i hi ton quc ln th Hi thp khp hc Vit Nam, 248-252 28 Nguyn Vn Ba (2010) ỏnh giỏ tỏc dng iu tr ca viờn nộn " t diu nh thng phong trờn bnh nhõn gỳt, Lun tt nghip thc s y khoa 29 Zang, -.K.L., -L, Han,-Y (2000), Pleural effusion of gout, ZhonghuaJie-He-Hu-Xi-Za-Zhi,23 (60), 361-2 30 Lờ Anh Th v cng s (2002), c im cỏc bnh viờm khp gỳt ti bnh vin Ch Ry, Cỏc bỏo cỏo khoa hc i hi ton quc ln th Hi thp khp hc Vit Nam, 267-272 31 Danial JM, W.J (1993), Clinical Gout and the pathgenesis of Hyperuricemia, Arthrits and Allied comditions, Vol 2, Twelfth edition, 1773-1815 32 Tikly M, B.A., Lincoln D, Russell A (1998), Re Risk factors for Gout: A hospital Based study in Urban Black South Africants v Rhum, 65: 225-231 33 Lin JL, T.D., Ho HH, et al (2002) Environmental lead exposure and urat excretion in the general population, Am J Med 113:563 34 Wortmann RL, K.W.,(2001), Gout and hyperuricemia, Textbook of Rheumatology,6th ed, Ruddy S, Harris ED, Sledge CB, Eds WB Saunders Co, Philadelphia, 1339 35 W.Schrier, R (2007), Hyperuricemia, gout, and the Kidney, Diseases of the kidney and urinary tract, Lippincott Williams and Wilkins, E book 36 Annette Johnstone, M., MRCP(UK) (2005), Gout the disease and non-drug treatment Hospital Pharmacist, 12, 391-393 37 Nguyn Minh H, (2005) Nghiờn cu tỏc dng iu tr h acid uric mỏu ca bi thuc thng phong hon, Lun tin s y hc, Hc vin quõn y 38 Nguyn Th Ngc Lan (2003), Bnh gỳt, Ti liu chuyờn ngnh thp khp hc ni khoa 39 Kelly O Weselman, M., Carlos A Agudelo, MD Gout Basics (2001) Rheumatic Diseases 50(9), 1-3 40 Chaitanya A.Sarawate, M.K.K.B., PhD; Wenya Yang, MPA et al (2006), Gout medication treatment patterns and adherence to standards of care from a managed care perspective, Mayo Clin Proc, 81(7), 925-934 41 Lờ Th Viờn (2006), Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng v ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh gỳt cú ht tụ phi, Lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa cp II, i hc Y H Ni 42 RAO, U (2009), Crystal induced arthropathy, API textbook of medicine 6th edition, Published by Association of Physicians of India 43 Edwards1, N.L (2009), Febuxostat: a new treatment for hyperuricaemia in gout 44 Stechschulte, A.L.S.a.M, Allopurinol to Febuxostat: How far have we come? 45 Ignacio Garcia-Valladares, T.K.a.L.R.E., Efficacy and safety of febuxostat in patients with hyperuricemia and gout 46 Hatoum H , K.D., Lin SJ , Akhras KS , Shiozawa A , Khanna P (209) Achieving serum urate goal: a comparative effectiveness study between allopurinol and febuxostat 47 Michael A Becker, H Ralph Schumacher, Luis R Espinoza et al (2010), The urate-lowering efficacy and safety of febuxostat in the treatment of the h yperuricemia of gout: the CONFIRMS trial 48 Tayar, J H.Lopez-Olivo, M A Suarez-Almazor, M E (2012) Febuxostat for treating chronic gout 49 Adel g.fam,mo,prcpc (2002) Gout, diet,and the insulin resistane syndrome The jounal rheumatology publishing company limited 50 Phm Th Diu H (2003), Nghiờn cu ri lon chuyn húa bnh nhõn gỳt, Lun tt nghip bỏc s a khoa, i Hc Y H Ni 51 Lin KC, Lin HY Et al (1998), Community based epidermiological study on Hyperuricemia and Gout in Kin Hu, Kin men, Journal of Rheumatology, 2T: 1045 50 52 Hong Th Phng Lan (2003), c im lõm sng v cn lõm sng ca ht tụ phi trờn bnh nhõn gỳt mn tớnh, Lun tt nghip bỏc s y khoa trng i Hc Y H Ni 53 Nguyn Thu Trang (2007), ỏnh giỏ tỏc dng iu tr bnh gỳt bng natribicarbonate lun tt nghip bỏc s a khoa, trng i hc y H Ni 54 Hong Vn Bỡnh (2008), ỏnh giỏ tỏc dng ca bi thuc GLP h acid uric mỏu bnh gỳt, lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa cp II, trng i hc y H Ni 55 Robert W.Schrier (2007), Hyperuricemia, gout, and the kidney Diseases of the kidney and urinary tract, Lippincott williams and wilkins, E book 56 R Ursus Nikolaus (2004) Color atlas of pathology, Thieme press, 102103 57 Ralston SH, Capell HA, Sturrock RD (1998), Alcohol and response to treatment of gout BMJ, 296, 1640- 1643 58 Koh - Ying Chin, Wang Tsu Nai, Tsai, Li Yu et al (2002), High prevalence of Hyperuricemia in adolescents taiwan aborigines, J Reumatol, Canada, 29 (4), 837 42 59 Nguyn Kim Thy (1998), c im lõm sng v mi liờn quan gia bnh gỳt vi mt s bnh ni khoa khỏc, Tp y hc thc hnh (5) 60 Smelser C.D (2002), gout, www.emedicine specialties/Radiology/ musculoskeletal 61 Nguyn Kim Loan (1997), Nhõn 25 trng hp bnh gỳt iu tr ti bnh vin E, k yu cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, 100 106 62 Drabo PY (1996) Epidemiological, clinical and evolutive aspects of gout in the internal medicine departement at Ouagadougou, Bull Soc Pathol Exot, 89(3): 196 63 Frances T Fischbach (2003), A manual of laboratory and diagnostic test, ppincott williams & wilkins pubilishers, E Book 64 Becker MA, Schumacher HR Jr, Wortmann RL, et al (2005) Febuxostat, a novel nonpurine selective inhibitor of xanthine oxidase: a twenty-eight-day,multicenter, phase II, randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-response clinical trial examining safety and efficacy in patients with gout Arthritis Rheum 52(3), 916923 65 Schumacher HR Jr, Becker MA, Wortmann RL, et al (2008) Effects of febuxostat versus allopurinol and placebo in reducing serum urate in subjects with hyperuricemia and gout: a 28-week, phase III, randomized, doubleblind, parallel-group trial Arthritis Rheum 59(11), 15401548 66 Becker MA (2005), Schumacher HR Jr, Wortmann RL, et al Febuxostat compared with allopurinol in patients with hyperuricemia and gout N Engl J Med 353(23), 24502461 67 Richard A McPherson, MD Gregory A Threatte et al (2006), Urine and other body fluids, Henry s Clinical Diagnosis and Management by laboratory Methods, 21 st ed, B Saunders Company 68 Robert A Terkeltaub, M.D (2003), Gout, N Engl J Med, 349, 1647-55 MU BNH N NGHIấN CU Bnh ỏn nghiờn cu s STT: Mó bnh ỏn: Bnh nhõn dựng thuc I Phn hnh chớnh - H v tờn: Tui - Gii: Nam; N - Ngh nghip: Lm rung ; Cỏn b phũng ; Cụng nhõn ; Hu trớ ; Khỏc - a ch - in thoi liờn lc: - Ngy vo vin - Ngy khỏm bnh - Ngy vin II Yu t nguy c Tng AU mỏu Bộo phỡ Ch n nhiu tht Tin s gia ỡnh mc bnh gỳt Tng huyt ỏp Ung ru bia ỏi thỏo ng III.Phn lõm sng Lý vo vin au khp; Sng khp ; Lý khỏc Bnh s v khỏm hin ti -Thi gian mc bnh gỳt.nm -Cõn nng: kg Chiu cao: m -Huyt ỏp:.mmHg 2.1 Hon cnh xut hin cn gỳt cp BMI T phỏt Sau ung ru bia Sau can thip phu thut Sau ba n nhiu tht Sau chn thng Sau mt t Aspirin ; Li tiu dựng thuc Ethambutol c t bo Peniciilin Khỏc 2.2 Thi gian phỏt gỳt cp Sỏng (1) Tra (2) Chiu (3) Ti (4) 2.3 Tỡnh trng khp viờm trc iu tr Khp Sng Tỡnh trng khp viờm Bn ngún chõn cỏi Bn ngún chõn khỏc C chõn Gi Ngún tay gn Bn ngún tay C tay Khuu Khỏc Tỡnh cht viờm Núng au 1.4 Tỡnh trng khp viờm trc iu tr theo thang im VAS S khp viờm: Mc au theo VAS (im) V trớ ht Khụ tụ phi Khp ngún gn Khp bn ngún Ht tụphi tay Khp c tay Khp khuu Khp bn ngún chõn cỏi Khp bn ngún chõn khỏc Khp c chõn Khp gi Vnh tai Khp khỏc S lng ht tụphi: Cỏc ch tiờu theo dừi Ch tiờu Dũ dch To im VAS Mc au theo Chy m T1 T2 S lng T3 VAS: 1.khụng au 2.au ớt, 3.au va 4.au nng au khp S khp viờm S khp sng S khp núng S khp S khp au Tờn khp o l: Khp S lng ht tụphi Cú Khụng Cú Khụng Cú Khụng Tớnh cht khp viờm S chu vi khp sng(cm) Ht tụphi Ri lon i tin Ri lon tiu tin Mt mi Ng: 1.tt 2.trung 3.kộm Cõn nng(kg) Chn oỏn: bỡnh Gỳt cp Gỳt mn t cp Gỳt mn ngoi t cp Cỏc biu hin v tỏc dng khụng mong mun ca thuc trờn lõm sng Xut hin mt thỏng u Bun nụn a chy Phỏt ban, Tng, gim mn nga au bng huyt ỏp Tỏo bún au u Chúng mt y bng Chỏn n III Cn lõm sng Sinh hoỏ Mỏu CTM Ch s AU mỏu Creatinin Glucose ALT AST CRP Cholesterol Triglycerid Hng cu Hb Bch cu Tiu cu Mỏu lng (1h; 2h) n v àmol/l mmol/l mmol/l UI/l UI/l mg/dl mmol/l mmol/l T/l g/l G/l G/l Mm T0 T1 T2 T3 IV Kt qu iu tr Kt qu h AU mỏu: Tt Trung bỡnh Khỏ Kộm Ngythỏng.nm Bỏc s iu tr 11,19,20,45-49 1-10,12-18,21-44,50- ... Đánh giá kết điều trị Forgout bệnh nhân gút tiên phát Nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng Forgout điều trị bệnh nhân gút nguyên phát khám điều trị khoa xương khớp bệnh viện Bạch Mai Đánh. .. đến 90 % bệnh nhân gút nam giới, Bệnh thường khởi phát nam giới tuổi trung niên (từ 30 – 40 tuổi) Điều trị gút gồm có hai mục tiêu chính: - Điều trị chống viêm giảm đau đợt cấp - Điều trị biện... điều trị .46 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ CSHQTB sau T1,T2,T3 điều trị 46 Biểu đồ 3.3 Nồng độ AU máu sau tháng điều trị bệnh nhân gút cấp gút mạn .47 Biểu đồ 3.4 CSHQTB sau tháng điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị của forgout trên bệnh nhân gút tiên phát , Đánh giá kết quả điều trị của forgout trên bệnh nhân gút tiên phát , Đánh giá kết quả điều trị của forgout trên bệnh nhân gút tiên phát , Michael A Becker, H Ralph Schumacher, Luis R Espinoza et al (2010), The urate-lowering efficacy and safety of febuxostat in the treatment of the h yperuricemia of gout: the CONFIRMS trial.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn