Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ rh ở trẻ sơ sinh

109 303 2
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 20:56

1 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI H TH HNG GIANG Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp bất đồng nhóm máu mẹ hệRh trẻ sinh LUN VN THC S Y HC H NI - 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T H TH HNG GIANG Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp bất đồng nhóm máu mẹ hệRh trẻ sinh Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s: 60720135 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS KHU TH KHNH DUNG H NI - 2016 T VN Bt ng nhúm mỏu Rh m - l mt cỏc nguyờn nhõn gõy t vong thai nhi, phự thai nhi hoc vng da tan mỏu nng tr s sinh Bnh xy thi k bo thai IgG c sn xut t m qua rau thai vo h tun hon thai nhi v tn cụng hng cu thai nhi gõy hin tng tan mỏu Vng da tng Bilirubin giỏn tip bnh lý ny thng rt nng mc tan mỏu xy rt nhanh v nhiu tr s sinh T l tan mỏu bt ng Rh tr s sinh ph thuc vo t l dõn s l ngi Rh(-) Dõn tc da trng chim t l cao nht: khong 16%, ngi Nht Bn: 0,5%, ngi Thỏi Lan: 0,3%, ngi Trung Quc: 0,3%, Vit Nam: 0,1% , S i ca Rh immunoglobulin (RhIg) cng ó gúp phn lm gim nguy c nng ca bnh Trc thc hin tiờm phũng imunoglobulin cho nhng b m Rh(-), tỡnh trng tan mỏu nng sau sinh chim 1% nhúm bt ng Rh(-) v t l t vong chim 1/2.200 tr sinh sng Hin cỏc nc phỏt trin vic tiờm d phũng anti D cho b m mang thai cú Rh(-) mt cỏch thng xuyờn ó lm gim t l tr sinh b tan mỏu mt cỏch ỏng k Tuy nhiờn, bt ng nhúm mỏu di nhúm Rh nh C,c,E,e thỡ l mt nhng nguyờn nhõn vng da, tan mỏu nng thai nhi v tr s sinh Vit Nam, t l bt ng nhúm mỏu di nhúm Rh thp cha cú nhiu nghiờn cu cp n ny Mt khỏc chn oỏn bt ng di nhúm cũn gp nhiu khú khn ti cỏc tuyn c s chớnh vỡ vy nhiu trng hp bnh nhõn vng da tan mỏu nng ó khụng c chn oỏn v x trớ sm li di chng nng n cho gia ỡnh v xó hi Chỳng tụi t nghiờn cu Nghiờn cu c im dch t hc lõm sng v kt qu iu tr vng da tng bilirubin giỏn tip bt ng nhúm mỏu m h Rh tr s sinh vi hai mc tiờu: Nghiờn cu c im dch t hc lõm sng ca vng da tng bilirubin giỏn tip bt ng nhúm mỏu m h Rh tr s sinh Nhn xột kt qu iu tr ca tr vng da tng bilirubin giỏn tip bt ng nhúm mỏu m h Rh tr s sinh CHNG TNG QUAN 1.1 Tan mỏu bt ng nhúm mỏu m tr s sinh 1.1.1 Khỏi nim Bnh tan mỏu tr s sinh (HDN) l tỡnh trng cỏc t bo hng cu ca thai nhi hoc tr s sinh b phỏ hy bi khỏng th t m Nhng khỏng th ny c sinh t m nhiu nguyờn nhõn khỏc sau ú qua thai vo tun hon HDN ch yu bt ng nhúm mỏu m ABO, h Rh v mt s phõn nhúm khỏc 1.1.2 Tan mỏu bt ng nhúm mỏu m ABO: Bnh tan mỏu ABO ca tr s sinh (cũn gi l HDN- ABO) khỏng th IgG ca m c hiu cho h thng nhúm mỏu ABO i qua thai vo tun hon ca thai nhi, gõy tan mỏu cú th dn n thiu mỏu thai nhi v vng da Nguyờn nhõn v phớa m: Khỏng th t nhiờn ca nhúm ABO l IgM khụng i qua rau thai Nhng mt s b m mt lý no ú cú s tip xỳc vi khỏng nguyờn A hoc khỏng nguyờn B t nhiờn dn n vic sn xut mt lng nh anti A hoc anti B IgG cú th i qua c rau thai v gõy hin tng ngng kt vi khỏng nguyờn ca gõy nờn tỡnh trng tan mỏu Nguyờn nhõn v phớa con: Mt s b m cú th b tn thng bỏnh rau quỏ trỡnh mang thai lm hng cu vo mỏu m Nu m nhúm mỏu O, nhúm mỏu A hoc B s lm to khỏng th IgG chng A hoc B t m v cú th qua rau thai gõy tan mỏu thai nhi v tr s sinh 1.1.3 Tan mỏu bt ng nhúm mỏu Rh v cỏc phõn nhúm khỏc Nguyờn nhõn sn xut khỏng th m: - Truyn mỏu m thai: Hng cu ca thai vo mỏu m tn thng bỏnh rau thi k mang thai hay quỏ trỡnh chuyn d s kớch thớch m sinh anti D hoc C, c, E, e tng ng khỏng nguyờn trờn hng cu Nguy c truyn mỏu m thai tng theo tui thai Trong mt nghiờn cu ca Bowman cho thy t l truyn mỏu m -thai nhi tng t l thun vi thi gian mang thai l 3% giai on ca thai k, tng 43% giai on th hai ca thai k v tng ti 64% giai on ca thai k - Do tiờm truyn: M b tiờm truyn nhiu ln vi kim tiờm b nhim mỏu Rh dng hoc nhúm mỏu cú bt ng di nhúm Rh - Do truyn nhm nhúm mỏu: M b truyn nhm nhúm mỏu Rh(+) hoc nhúm mỏu cú bt ng di nhúm Rh Tan mỏu thai nhi v tr s sinh bt ng nhúm mỏu m ph thuc vo kh nng sinh khỏng th ca m Da vo nghiờn cu lõm sng ỏnh giỏ mc tan mỏu thai nhi v tr s sinh ngi ta chia nhúm khỏng th nguy c cao hay thp : Khỏng th cú nguy c cao: Nhng khỏng th chớnh gõy HDN bao gm: anti D, anti E, v Anti K (Kell) Tan mỏu h Kell chim khong 10% ca nhng thai b HDN nng Khỏng th cú nguy c thp hn: Cỏc khỏng th Anti c, anti e, anti Jk (a), anti Jk (b), anti Fy (a), anti Fy (b) thng gõy HDN t nh n trung bỡnh , 1.1.4 Hu qu Tan mỏu bt ng nhúm mỏu m cú th gõy thiu mỏu thai nhi v tr s sinh, phự thai v vng da, cú th gõy tn thng nóo bilirubin tựy thuc vo mc nh hay nng Nhng tr b HDN nng b phự ton thõn hay gi l phự thai, nguyờn nhõn ch yu gõy phự thai HDN anti D Do tỡnh trng tan mỏu gõy thiu mỏu nng ty xng tng hot ng bự tr Khi kh nng bự tr ca ty xng ó quỏ mc, cú hin tng sinh mỏu ngoi ty gan v lỏch Vỡ vy lm gim tng hp albumin gan dn n gim albumin mỏu gim ỏp lc keo v gõy phự thai Thiu mỏu nng cú th gõy suy tim, thiu oxy t chc v gõy thai cht lu , Mc HDN nh hn l hng cu b phỏ hy nhiu lm lng bilirubin tng Sau sinh ch yu gõy thiu mỏu v vng da tng bilirubin giỏn tip Lng bilirubin cú th tng nhanh, nng cao cú th gõy c n t bo thn kinh gõy hi chng vng da nhõn Cỏc yu t sinh non, toan mỏu, thiu albumin mỏu lm tng nguy c tn thng nóo tr ,,, 1.2 Vng da tan mỏu 1.2.1 Vng da sinh tr thỏng hay non thỏng cú hin tng vng da sinh lý l hu qu ca v hng cu (do a hng cu v t l HbF cao) Chc nng chuyn húa bilirubin ca gan cha y Tớnh thm thnh mch cao nờn bilirubin d ngm vo di da v li mu vng Vng da xut hin t ngy th sau , vng sỏng, vng nht Thng vng da xut hin t mt lan dn xung ngc bng, ớt vng lan ti chõn Khi nht mu thỡ theo hng ngc li t chõn n ngc Vng da sinh lý ht ngy th 10 tr thỏng, cũn tr non thỡ mun hn t 15-20 ngy m khụng cn iu tr gỡ (H liờn vừng ni mụ) D húa Hb (75%) Hem oxygenase Biliverdin 25% (t ngun khỏc) H liờn vừng ni mụ Biliverdin reductase Bilirubin + Albumin Chu trỡnh gan rut Ligandin (gan) Glucuronosyl transferase Bilirubin glucuronide glucuronidase Bilirubin (rut) Stercobilin, Urobilinogen S chuyn húa bilirubin tr s sinh 1.2.2 Vng da bnh lý Chn oỏn vng da bnh lý da vo mc , vựng da b vng (quỏ vựng theo Kramer, 1969) v nh lng nng bilirubin mỏu Mi trng hp c coi l bnh lý nu bilirubin mỏu trờn 12,9 mg/dl (>220àmol/L) Theo Kramer (1969) vng da xut hin mt ri lan dn xung ngi, chõn, tay Theo nng bilirubin mỏu tng dn theo bng: Cỏc vựng da vng Nng bilirubin/mỏu (àmol/L) Vựng Mt 68 - 136 Vựng + na ngi trờn rn 85 - 204 Vựng + na ngi di rn 136 - 272 10 Vựng + t u gi ti c chõn 187 - 306 Vựng + bn chõn, bn tay >255 1.2.3 Tn thng nóo cp tng bilirubin t mỏu Khi nng bilirubin mỏu tng cao khụng c iu tr s ngm vo nóo tr s sinh gõy tn thng nóo cp - Hiu giỏ khỏng th cng cao hemoglobin cng thp, cú ý ngha tiờn lng nguy c thiu mỏu ca bnh nhõn 46 3.2 Kt qu iu tr .46 Phng phỏp 46 Bt ng Rh(-) 46 (n=15) 46 Di nhúm Rh 46 (n=16) 46 Tng 46 (n=31) 46 n 46 % 46 n 46 % 46 n 46 % 46 Chiu ốn & thay mỏu 46 46 6,7 46 46 18,75 46 46 12,9 46 Chiu ốn & IVIG 46 46 46,7 46 46 31,25 46 12 46 38,7 46 Chiu ốn, thay mỏu & IVIG 46 46 46,7 46 46 50 46 15 46 48,4 46 Nhn xột: 46 iu tr thay mỏu kt hp vi dựng IVIG chim t l cao nht 48,4 % 46 47 Nhn xột: 47 T l sng l 30/31 (96,8%), t vong bnh nhõn (chim 3,2%) 47 Nhúm mỏu .47 Thay mỏu ln .47 Thay mỏu ln .47 Thay mỏu ln .47 n 47 % 47 n 47 % 47 n 47 % 47 Bt ng Rh(-) (n=15) 47 47 53,3% 47 47 47 47 47 Di nhúm Rh(n=16) .47 47 56,25%47 47 6,25% 47 47 6,25% 47 Nhn xột : .47 T l thay mỏu cao c nhúm c bit nhúm bt ng di nhúm cú tr phi thay mỏu ti ln 47 48 Nhn xột: 48 S tr thay mỏu tui di ngy chim t l cao nht 11/19 (57,9%) .48 Nng 48 Trc thay mỏu (n=19) 48 Sau thay mỏu 6h (n=19) 48 Thay i trc v sau 48 p 48 Bil TP (àmol/l) 48 419,66 133,36 .48 232,24 55,79 .48 41,50% 1,32% 48 p= 0,02 48 Bil GT (àmol/l) 48 362,21 116,72 .48 195,15 58,49 .48 43,55% 1,44% 48 p= 0,01 48 Hemoglobin (g/dl) 48 90,08 23,76 48 111,38 23,41 .48 21,30 3,22 48 p=0,0448 Nhn xột: 48 Sau thay mỏu Bil TP, Bil GT gim trờn 40% .48 Hemoglobin ca bnh nhõn tng cú ý ngha vi p 0,05 50 Phng phỏp 51 Thi gian nm vin 51 p 51 Thay mỏu 51 7,25 3,6 51 p = 0,75 51 IVIG 51 8,36 4,6 51 p = 0,75 51 C hai 51 9,06 4,35 51 p = 0,75 51 Nhn xột: 51 Thi gian nm vin ca bnh nhõn iu tr bng thay mỏu v IVIG cao nht, nhiờn s khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ 51 CHNG 52 BN LUN 52 4.1 c im dch t hc lõm sng .52 4.1.1 c im chung .52 Trong thi gian t thỏng 01/2014 n thỏng 10/2016 ti khoa HSCCSS Bnh vin Nhi Trung ng cú 538 bnh nhõn vng da s sinh vo vin chim t l 4,09% So vi nhng nm 2002 cú 514 bnh nhõn (chim 17,9%), nm 2003- 2005 cú 21,26%, chỳng tụi thy t l vng da vo vin nhng nm gn õy gim ỏng k Mt nhng lý ú chớnh l h thng bnh vin v tinh ó phỏt trin v em li hiu qu rừ rt Tuy t l vng da chung ó gim nhng nhng trng hp vng da tan mỏu nng cũn l thỏch thc i vi cỏc nh Nhi khoa vỡ nguyờn nhõn v iu tr cũn gp nhiu khú khn , .52 cỏc nc u M vng da tng bilirubin giỏn tip tr s sinh thng l 6-8% T l ny thp hn cỏc nc phỏt trin tr cú nguy c vng da c theo dừi v iu tr sm vũng 36 gi sau , nu bilirubin tng nh > 6mg/dL cú th chiu ốn ti nh bng cỏch s dng chn chiu ốn (biliblanket) Bnh lý vng da tan mỏu nng bt ng nhúm mỏu m cng c theo dừi cht ch thi gian mang thai, c bit bt ng h Rh Ti cỏc nc phỏt trin qun lý d phũng bt ng m Rh(-) ó c thc hin mt cỏch h thng Cỏc b m Rh(-) u c tiờm phũng anti D trc sinh, ngoi cũn cú th s dng cỏc bin phỏp iu tr t cung nh truyn mỏu cho thai thai nhi b tan mỏu mnh Nh cỏc bin phỏp trờn t l t vong v di chng vng da nng ó gim ỏng k , 52 52 Trong nghiờn cu ca chỳng tụi cú 31 bnh nhõn vng da bt ng nhúm mỏu m h Rh, bao gm Rh(-) v di nhúm chim t l 5.32% tng s vng da vo vin, t l ny cao hn so vi kt qu nghiờn cu ca Khu Th Khỏnh Dung v cng s (1%) Cú th hiu s khỏc bit ny vỡ nhng nm gn õy bnh nhõn vng da ó c quan tõm v phỏt hin sm, c bit nhng trng hp vng da nng kốm theo tan mỏu 53 Trờn th gii t l vng da bt ng nhúm mỏu Rh ó gim hn nhiu nhng thp niờn trc Theo mt nghiờn cu a trung tõm, a quc gia v Rh nm 2010, c tớnh cú khong 373.300 tr b bnh vng da tan mỏu bt ng Rh trờn ton th gii T l bnh l 276/100.000 tr sng 53 T l cho cỏc khu vc c th nh: ụng Nam /Thỏi Bỡnh Dng, chõu M La Tinh, Bc Phi/Trung ụng, Nam , chõu Phi cn Sahara, v ụng u/Trung tng ng l 57, 252, 278, 385, 386, v 529/100.000 tr sng Nhng ti cỏc nc phỏt trin t l bnh l 2,5/100.000 ca sinh sng cú qun lý thai tt v ó xõy dng h thng tiờm phũng anti D cho b m cú nhúm mỏu Rh õm 53 4.1.2 Phõn b vng da theo gii, tui thai v cõn nng 54 Trong nhúm nghiờn cu t l tr nam nhiu gp tr n (68%/32%) (biu 3.2) Kt qu ny cng phự hp vi mt s nghiờn cu v vng da ti Vit nam v trờn th gii , , , 54 Theo Hi Nhi khoa Hoa K khuyn cỏo gii nam c coi l mt yu t nguy c bnh lý vng da s sinh theo AAP 54 Hu ht bnh nhõn nhúm nghiờn cu l thỏng, cõn nng nhúm Rh(-) l 3,33 0,37 Di nhúm Rh l 3,25 0,46 Cõn nng thp nht l 2,8kg (bng 3.1) õy l mt yu t tiờn lng tt quỏ trỡnh iu tr vỡ bnh nhõn thỏng, cõn nng cao, hng ro mch mỏu nóo n nh, s ớt nguy c tn thng nóo Mt khỏc chc nng tng hp bilirubin trc tip gan tt hn, chu trỡnh gan rut hot ng tt hn, gim bilirubin giỏn tip nhanh hn 54 Bnh nhõn nhúm nghiờn cu cú ti trờn 50% c vo vin sm 72h sau sinh (bng 3.1) Nhúm bnh nhõn bt ng Rh(-) cú tui trung bỡnh vo vin sm hn bt ng di nhúm (2,8 1,8 v 5,25 ngy) ú cú nhng bnh nhõn bt ng di nhúm vo vin mun ngy th 21 Nu tớnh s bnh nhõn vo vin vũng 72h thỡ nhúm u cú s bnh nhõn tng ng So vi nghiờn cu ca Trn Liờn Anh nm 2002 tui vo vin l 4,22 1,94 ngy, cao hn nghiờn cu ca chỳng tụi .55 Nm 2015, Nguyn Bớch Hong, nghiờn cu vng da thay mỏu trờn tr thỏng ti khoa HSCCSS cho thy cú ti 85,59% tr cú tui trung bỡnh vo vin trờn ngy 55 Nghiờn cu ca Zhonghua (Trung Quc) trờn 348 bnh nhõn vng da cú tn thng nóo cho thy tui trung bỡnh nhp vin khỏ mun l 7,3 5,4 , .55 4.1.3 Mc nng ca vng da tan mỏu bt ng nhúm mỏu m h Rh 55 Tui xut hin vng da ca bnh nhõn nghiờn cu ca chỳng tụi ch yu l di 24h sau sinh (biu 3) So vi nhng nghiờn cu khỏc v vng da Vit nam ca cỏc tỏc gi Trn Liờn Anh v Khu Th Khỏnh Dung tui xut hin vng da mun hn, thng xut hin vng da 24-72h sau sinh , Do nghiờn cu ny trung vo bt ng nhúm mỏu Rh, thng cú tan mỏu nng sau sinh, hoc bo thai Thi gian xut hin vng da thng sm, phỏt hin nhng tr ny ang c theo dừi bnh vin Tuy nhiờn nhng trng hp ny thng tc vng da tng khỏ nhanh v nng .55 55 Khỏng th D l khỏng th mnh nht bt ng nhúm mỏu m Rh, nhiờn qua nghiờn cu ca chỳng tụi c im lõm sng ca hai nhúm Rh(-) v di nhúm khụng cú gỡ khỏc bit, vng da cng xut hin sm nhng ngy u v tc tan mỏu, tng bilirubin cng khỏ nhanh, nng (p>0,05) iu ny cú th lý gii bnh nhõn di nhúm Rh ca chỳng tụi ch yu l khỏng th cE, s kt hp ca khỏng th c v E ny cng gõy tan mỏu rt nng tr iu ny cng phự hp vi nghiờn cu ca Babinszki v Berkowitz , tỏc gi cho thy s kt hp ca cỏc anti c v anti E cú th gõy phự rau thai v tỏn huyt nng thai nhi .56 Tuy phỏt hin sm sau sinh nhng nng bilirubin khỏ cao, bnh nhõn nghiờn cu ca chỳng tụi cú biu hin lõm sng theo phõn vựng c th ca Kramer a s vo vin vng da ó vựng chim 19/31 bnh nhõn (bng 3.2) iu ny chng t mc tan mỏu ca tr khỏ mnh Theo Kramer vng da cú th c ỏnh giỏ sm ti nhng ni m iu kin c s vt cht cũn gp khú khn Da vo phõn vựng vng da ca Kramer cú th chiu ốn sm hoc chuyn tuyn kp thi 56 Nng bilirubin mỏu vo vin ca bnh nhõn nghiờn cu u mc cao cn iu tr thay mỏu (Bng 3.3), thng gp nhng bnh nhõn cú tui vo vin t 15 ngy Nhng bnh nhõn vo vin mun sau ngy nng bilirubin thng thp hn, ỏp ng vi iu tr chiu ốn Nhúm bnh nhõn ny vo vin ch yu vỡ thiu mỏu 56 Trong nghiờn cu ca chỳng tụi 97% bnh nhõn vo vin cú biu hin thiu mỏu ú thiu mỏu nng chim ti 65%, hng cu li c lm 11 bnh nhõn u tng, trung bỡnh 11,12% 8,78% (4,05 % - 35%), iu ny cho thy hu ht bnh nhõn cú mc thiu mỏu tan mỏu khỏ mnh, xut hin sm so vi cỏc nguyờn nhõn khỏc 56 Tỡnh trng thiu mỏu nhng bnh nhõn cú bt ng di nhúm nng hn nhúm bt ng Rh(-), 100% bnh nhõn thiu mỏu va v nng, hemoglobin trung bỡnh thp v gim dn theo ngy tui ca bnh nhõn Nhúm bnh nhõn bt ng di nhúm cú hemoglobin rt thp c bit nhng bnh nhõn vo vin mun l 61 14,3g/dl (44-80g/dl) .57 Nh vy, triu chng lõm sng vng da xut hin sm, nng bilirubin cao, kốm theo tỡnh trng thiu mỏu va v nng l cỏc triu chng thng gp ca vng da bt ng nhúm mỏu Rh v di nhúm .57 4.1.4 Cỏc biu hin tn thng nóo 58 Bỳ kộm hoc b bỳ l cỏc c im lõm sng thng gp bnh nhõn cú vng nhõn nóo chim t l 100% Kt qu ny cng phự hp vi nghiờn cu ca Khu Th Khỏnh Dung, Trn Liờn Anh Triu chng tng trng lc c vi cỏc mc khỏc chim ti 80%, nguy c vng nhõn nóo nhng bnh nhõn vng da bt ng nhúm mỏu Rh cao hn hn cỏc nhúm nguyờn nhõn khỏc Vỡ vng da xut hin rt sm sau sinh, tc bilirubin tng nhanh khú kim soỏt , 58 58 Ti khoa HSCCSS, nhng bnh nhõn c chn oỏn vng da bt ng nhúm mỏu Rh(-) v di nhúm Rh thng c theo dừi v iu tr tớch cc hn nhng nhúm nguyờn nhõn khỏc 59 4.1.5 Cỏc yu t liờn quan n mc nng ca vng da 59 59 Tin s gia ỡnh cú anh hoc ch b vng da l mt nhng yu t nguy c cao gõy vng da Tuy nhiờn cỏc bnh nhõn n hu nh khụng cú thụng tin v nguyờn nhõn vng da ca nhng tr sinh trc vỡ cỏc bnh vin tuyn c s cha cú kh nng lm cỏc xột nghim nh nh nhúm Rh, di nhúm, Coombs Trong ú cú bnh nhõn cú tin s anh/ch b vng da nhõn 60 4.2 Kt qu iu tr .62 4.2.1 iu tr thay mỏu .63 4.2.2 iu tr IVIG v chiu ốn 65 Nghiờn cu mi liờn quan gia tui iu tr IVIG v thay mỏu, chỳng tụi chia nhúm: nhúm iu tr IVIG sm ngy u sau sinh v nhúm iu tr IVIG nhng ngy sau, kt qu cho thy khụng cú s khỏc bit v t l phi thay mỏu vi p>0,05 Tuy vy, iu tr IVIG ngy u cú ý ngha gim t l thiu mỏu nng phi truyn mỏu Trong nghiờn cu ca chỳng tụi khụng cú bnh nhõn no phi truyn mỏu nhúm iu tr IVIG ngy u Hara cho thy kt qu tng t, IVIG cú tỏc dng iu tr thiu mỏu tan mỏu mun anti E 66 Tuy nhiờn, theo Mohsen Saleh Elalfy nghiờn cu trờn 90 bnh nhõn tan mỏu nng bt ng Rh cho thy iu tr IVIG liu lỳc 12 gi lm gim nguy c thay mỏu rừ rt, nhúm chng cú 11 tr cn thay mỏu, ú ch cú bnh nhõn nhúm c iu tr IVIG phi thay mỏu Cú s khỏc bit ú l phng phỏp nghiờn cu khỏc nhau, nhúm bnh nhõn c cho l iu tr sm ngy u ca chỳng tụi l nhúm iu tr mun nghiờn cu ca Elalfy Bnh nhõn ca chỳng tụi cỏc tuyn chuyn n vỡ vy rt ớt bnh nhõn n c trc 12 gi tui 66 Nh vy nu bnh nhõn vng da tan mỏu bt ng nhúm mỏu h Rh nu c chn oỏn v iu tr sm bng IVIG sau sinh nu cú bng chng ca tan mỏu nng kt hp chiu ốn tớch cc bilirubin ca bnh nhõn gim tt v t mc an ton sau ngy iu tr trỏnh thay mỏu (biu 3.8) .66 4.2.3 Thi gian iu tr .67 Nhúm bnh nhõn vng da anti D cú thi gian nm vin l 7,07 2,22 ngy, anti cE l 2,65 ngy, anti E l 10,33 5,76 ngy Khụng cú s khỏc bit v thi gian nm vin gia cỏc nhúm bt ng nhúm mỏu m vi p>0,05 Tuy vy, s ngy iu tr kộo di nht l nhúm bờnh nhõn c iu tr kt hp thay mỏu + IVIG + chiu ốn (bng 3.17) Lý l vỡ nhúm bnh nhõn ny l nhúm vng da nng nht vi nng khỏng th mỏu cao v cú th cũn thay mỏu nhiu ln 67 Nhúm bnh nhõn iu tr ch bng phng phỏp thay mỏu thi gian nm vin thp hn nhúm iu tr bng IVIG + chiu ốn vỡ thay mỏu l phng phỏp lm gim bilirubin nhanh nht v hiu qu nht Tuy nhiờn iu tr IVIG + chiu ốn li cú u im trỏnh c nhiu bin chng ca thay mỏu 67 KT LUN 68 KHUYN NGH 69 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG BNG 1.1 T L NGI Cể KHNG NGUYấN D H RH VIT NAM 16 BNG 1.2 T L GEN (KHNG NGUYấN) H RH VIT NAM 17 BNG 1.3: CH NH CHIU ẩN I VI TR NON THEO AAP 23 BNG 3.1: C IM TUI THAI, CN NNG V TUI VO VIN 40 BNG 3.2: MC VNG DA THEO PHN VNG C TH KHI VO VIN 41 BNG 3.3: BILIRUBIN TRUNG BèNH KHI VO VIN 41 BNG 3.4: HEMOGLOBIN TRUNG BèNH KHI VO VIN 42 BNG 3.5: VNG DA V CC YU T NGUY C .43 BNG 3.6: S LN MANG THAI LIấN QUAN TI VNG DA 44 N 44 % 44 CON LN 44 044 044 CON LN 44 17 44 54,8 44 CON LN 44 12 44 38,7 44 CON LN 44 244 6,5 44 CON TRC VNG DA 44 11 44 35,5 44 CON TRC KHễNG VNG DA 44 20 44 64,5 44 BNG 3.7: MI LIấN QUAN GIA NNG BILIRUBIN V CCH SINH 44 BNG 3.8: XẫT NGHIM COOMBS TRONG MU 45 XẫT NGHIM COOMBS TRC TIP NHM XC NH KHNG TH M GN TRấN HNG CU CON, Y L XẫT NGHIM C THC HIN TT C CC BNH NHN S SINH Cể VNG DA TNG BILIRUBIN BC U Cể NH HNG CHN ON 45 BNG 3.9: XẫT NGHIM HIU GI KHNG TH 45 BNG 3.10: MI LIấN QUAN GIA HB KHI VO VIN V HIU GI KHNG TH 46 BNG 3.11: CC PHNG PHP IU TR .46 BNG 3.12: S LN THAY MU NHểM .47 BNG 3.13: NNG BILIRUBIN TRC V SAU THAY MU 48 BNG 3.14: SO SNH TRC V SAU IU TR IVIG V CHIU ẩN 48 BNG 3.15: MI LIấN QUAN GIA NGY TUI IU TR IVIG V HIU QU IU TR 49 BNG 3.16: MI LIấN QUAN GIA THI GIAN IU TR VI NGUYấN NHN BT NG NHểM MU 50 BNG 3.17: MI LIấN QUAN GIA S NGY IU TR VI PHNG PHP IU TR 50 DANH MC BIấU BIU 1.1 LNG KHNG TH HèNH THNH DO CC LN P NG MIN DCH 18 BIU 3.1: T L BT NG RH(-) V DI NHểM RH CA BNH NHN BT NG NHểM MU M CON H RH .39 BIU 3.2: PHN B VNG DA THEO GII 40 BIU 3.3: TUI XUT HIN VNG DA CA BNH NHN BT NG NHểM MU M CON H RH 41 BIU 3.4: MC THIU MU CA BNH NHN KHI VO VIN 42 BIU 3.5: CC BIU HIN TN THNG NO 43 BIU 3.6: KT QU IU TR 47 BIU 3.7: LIấN QUAN GIA TUI V THAY MU 48 BIU 3.8: DIN BIN BIL SAU IU TR .50 DANH MC HèNH HèNH 1.1 C CH TAN MU NGOI LềNG MCH 20 HèNH 1.2: CH NH CHIU ẩN I VI TR THNG 22 HèNH 1.3: CH NH THAY MU TR THNG .26 ... TRNG I HC Y H NI B Y T H TH HNG GIANG Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp bất đồng nhóm máu mẹ h Rh trẻ sơ sinh Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s: 60720135... nhúm mỏu m h Rh tr s sinh vi hai mc tiờu: Nghiờn cu c im dch t hc lõm sng ca vng da tng bilirubin giỏn tip bt ng nhúm mỏu m h Rh tr s sinh Nhn xột kt qu iu tr ca tr vng da tng bilirubin giỏn... ph bin nht ngi da trng , Tn s cỏc khỏng nguyờn Rh D: 85% ngi da trng, 92% ngi da en, 99% ngi chõu C: 68% ngi da trng, 27% ngi da en, 93% ngi chõu E: 29% ngi da trng, 22% ngi da en, 39% ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ rh ở trẻ sơ sinh, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ rh ở trẻ sơ sinh, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ rh ở trẻ sơ sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn