Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt u nội soi kèm cắt hai tinh hoàn ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

105 254 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 11:21

1 T VN Ung th tuyn tin lit (UTTTL) ng u cỏc bnh h tit niu v ng th hai cỏc bnh ung th nam gii [1], ung th tuyn tin lit chim 9% cỏc ung th mi c phỏt hin hng nm nam gii sau ung th phi (17%) [2] Tuy nhiờn õy l loi ung th cú t l mc bnh khỏc theo a lý, chng tc M, nm 1983-1984 t l mc chung l 75,3/100.000 nam gii, t l t vong l 22,7/100.000 [3] Phỏp, t l mc nm 1995 l 97,2/100.000 nam gii v t l t vong l 33,8/100000 Nm 2000 cỏc t l tng ng ú l 141,4/100.000 v 35,1/100.000 [2], [4] Theo GLOBOCAN 2012, trờn ton th gii s trng hp (TH) mi mc v t vong hng nm ln lt l 1112 v 307 tớnh trờn 100000 dõn [6] Cú khong triu ngi hin ang c chn oỏn ung th tuyn tin lit ti Hoa K, hn mt phn ba s h c iu tr bng liu phỏp hormon ni khoa hoc ngoi khoa Vit Nam t l ung th tuyn tin lit cú chiu hng gia tng giai on 1995-1996 t l mc ung th tuyn tin lit l 1,5-2,3/100000 nam gii v ti nm 2002 l 2,3-2,5/100000 nam gii [7], [8], theo thng kờ nm 2014, c tớnh mi nm trờn c nc cú 1275 TH mi mc v 872 TH t vong [9] c im lõm sng ung th tuyn tin lit cú din bin chm nhiu nm v biu hin triu chng lõm sng l ó giai on mun [10] Trờn thc t Vit Nam, a phn bnh nhõn n bnh vin ó giai on tin trin, vic t phu thut ni soi ct u tuyn tin lit v ct b hai tinh hon l mt phng phỏp c la chn phự hp vi bnh cng nh vi iu kin kinh t xó hi hin ca nc ta UT TTL giai on tin trin c xỏc nh l nhng u ó xõm ln n v tuyn, vt ngoi tuyn, xõm ln tỳi tinh hay ó di cn xa ( T3, T4 theo TNM), c chn oỏn da trờn CT/ MRI bnh vin hu ngh Vit c H Ni, thi gian gn õy, s bnh nhõn iu tr UTTTL cú chiu hng tng lờn v bnh nhõn n khỏm thng giai on mun, m ch nh phu thut trit cn khụng cũn Chớnh vỡ vy chỳng tụi thc hin ti ỏnh giỏ kt qu phu thut ct u ni soi kốm ct hai tinh hon bnh nhõn ung th tuyn tin lit giai on tin trin vi mc tiờu: Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng ca ung th tuyn tin lit giai on tin trin ỏnh giỏ kt qu phu thut ct u ni soi kốm ct hai tinh hon bnh nhõn ung th tuyn tin lit giai on tin trin CHNG TNG QUAN 1.1 Mụ phụi hc tuyn tin lit Trong thi k bo thai, mm tuyn tin lit (TTL) c hỡnh thnh t n biu mụ ca xoang niu dc v to thnh ỏm tuyn b chia bi nhng bú si c trn S phỏt trin hỡnh thnh ng xy phớa trờn v di ch ca ng Wolff, t ú chia thnh thu (trc, sau, gia v thu bờn) [11], [12], [13] Trong thi k trng thnh, tuyn tin lit ca ngi ln rt khú phõn bit gia tuyn bỡnh thng vi tuyn tng sn Cht m l x c, nang tuyn phõn b thnh thu, nú c vin bi lp t bo, lp trung tõm lũng ng cú hot ng ch tit, lp ỏy khụng hot ng ch tit Acid Phosphatase tuyn tin lit (PAP) v khỏng nguyờn c hiu tuyn tin lit (PSA) c phõn b nh nhng trung nhiu nht bờn cnh thnh ng [11], [12] ng tuyn c vin bi loi t bo: T bo ch tit, t bo ỏy v t bo chuyn tip Vỡ th ung th biu mụ xut phỏt t ng tuyn cú th l ung th biu mụ tuyn hoc ung th t bo ỏy hoc ung th biu mụ loi chuyn tip 1.2 Gii phu 1.2.1 Hỡnh th ngoi Tuyn tin lit cú dng hỡnh thỏp t giỏc, nh di ct, ỏy phớa trờn - Mt trc: Gn phng hoc li theo chiu ngang, hng trc, lờn trờn - Mt sau: Nghiờng mnh xung di v sau, c chia thnh thu - Hai mt bờn li hai hng - Mt ỏy trờn c chia bi mt g ngang (mộp trc tinh) thnh sn + Sn trc hay sn bng quang nghiờng xung di v trc, phớa trc cú l niu o sau c bao quanh bi c tht trn + Sn sau hay sn tinh, nghiờng xung di v sau, ni hp lu ca tỳi tinh v ng dn tinh i sõu xung to nờn ng phúng tinh - nh phớa di, cú l ca niu o x vo mt sau TTL ngi ln cao 30mm, ỏy rng 35mm, dy 25mm, cõn nng khong 20 gram Hỡnh 1.1: Hỡnh th ngoi TTL (nhỡn t mt sau) [14] 1.2.2 Cu to theo Mc Neal Tuyn tin lit l mt tuyn cú cu trỳc nhỏnh (30 40 nhỏnh) nm mụ m x c Theo Mc Neal [11], [13], [16] nhu mụ TTL c chia lm vựng: - Vựng si c m: Cu trỳc x c khụng cú cu trỳc tuyn - Vựng trung tõm: Chim 25% th tớch tuyn, cú ng phúng tinh i qua, 8% UTTTL cú ngun gc t vựng ny õy l vựng d xy quỏ trỡnh viờm - Vựng chuyn tip: Chim 5-10% th tớch tuyn, to nờn thu bờn v nhng tuyn xung quanh niu o õy l vựng sinh khong 25% UTTTL - Vựng ngoi vi: Chim 70% th tớch tuyn, to nờn phn sau di ca tuyn v sinh khong 67% ung th biu mụ TTL - Vựng quanh tuyn niu o Hỡnh 1.2: Cỏc vựng TTL theo Mc Neal [17] 1.2.3 Liờn quan tuyn tin lit Tuyn tin lit l tuyn c nh, ch cú th di ng hn ch chiu trc sau S c nh ny c to nờn bi nhng yu t cu to thnh hc tuyn - Hc TTL, c cu to nờn bi: + Phớa trc bi cõn trc TTL (puboprostatic ligament) + Phớa sau c to nờn bi cõn Denonvilliers ngn cỏch vi trc trng tip ni trc tip vi v TTL mt trc v trc bờn + Cõn ỏy chu gia (endopelvic fascia) to nờn gii cõn hai bờn bng quang tin lit tuyn (lateral pelvic fascia), cõn ny bao ph c nõng hu mụn Hỡnh 1.3: Liờn quan tuyn tin lit [14] 1.3 Dch t hc 1.3.1 Tn s mc bnh UT TTL cú s phõn b khỏc gia cỏc khu vc, vựng dõn c Tn sut mi mc cao nht Australia/Newzealand vi 111,6/100.000 dõn, M hin c tớnh nguy c mc bnh UT TTL ca ngi n ụng sut cuc i l gn 17% v t l mc bnh l 80/100.000 dõn, Phỏp l 42/100.000 dõn, Nht Bn l 20/100.000 dõn nc ta UT TTL ng hng th 10 cỏc ung th c hai gii tn sut mi mc v tn sut t vong ln lt l 3,4 v 2,5 trờn 100.000 dõn [9] 1.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu UT TTL Vit Nam Nm 1982-1986 Nguyn Nh Bng v cng s nghiờn cu 335 trng hp chn oỏn PLTTTL thỡ kt qu mụ bnh hc phỏt hin 34 trng hp UTTTL, chim 10% [18] Theo cỏc tỏc gi Phm Th Hong Anh, Nguyn Bỏ c [7], t l UTTTL ca nam gii ti thnh ph H Ni v thnh ph H Chớ Minh l 1,2/100000 (nm 1991-1992) tng lờn 1,5-2,3/100000 (nm 1995-1996), giai on 2002 t l ny l 2,3 -2,5/100000 Tuy nhiờn nhng s ny cha phn ỏnh tht y tỡnh hỡnh UTTTL Vit Nam, nhng ó cho chỳng ta thy t l mc bnh UTTTL ngy cng tng Nhng bỏo cỏo cỏc hi ngh chuyờn ngnh nhng nm gn õy ca cỏc tỏc gi nc nh: Nm 2011, V Xuõn Huy a nhn xột v kt qu iu tr a mụ thc bnh nhõn ung th TTL giai on IV ti bnh vin K [19] Nm 2012, V Nguyn Khi Ca v cng s nhn xột ti bnh vin Vit c t thỏng 01/2010 n thỏng 01/2011 s 119 bnh nhõn c chn oỏn ung th TTL ch cú BN c phu thut ct tuyn tin lit tn gc [20] Nm 2013, Nguyn Tin bỏo cỏo 49 trng hp phu thut ni soi ngoi phỳc mc ct TTL tn gc BN ung th TTL giai on khu trỳ bnh vin Bỡnh Dõn [21] Nm 2014, Hi Tit Niu Thn hc Vit Nam (VUNA) ó xut bn cun sỏch Hng dn chn oỏn v iu tr ung th tuyn tin lit [9] Nm 2016, Trng Thnh v cng s bỏo cỏo kt qu ct ton b TTL BN ung th TTL giai on khu trỳ ti bnh vin hu ngh Vit c [22] 1.3.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu UT TTL trờn th gii Tlepshukov GK (1982) nghiờn cu 56 BN cho thy nhng bnh nhõn ung th TTL giai on IV t l di cn hch chu chim ti 61% Buskirk SJ, Pisansky TM v cng s (2001) nghiờn cu ỏnh giỏ kt qu sng thờm nhng bnh nhõn giai on IV c iu tr kt hp gia liu phỏp ni tit ct b tinh hon v x tr c ci thin thi gian sng rừ rng (nghiờn cu cho thy thi gian sng trung bỡnh 101 thỏng) [23] Ti M, nm 2015, Siegel v cng s thng kờ cho thy ung th TTL l ung th cú tn sut mi mc ng hng th nht v gõy cht ng hng th (ch sau ung th phi) tớnh riờng cho nam gii [24]; nm 2016, Stephenson v cng s c tớnh s nam gii ang sng, c ngi thỡ cú ngi s c chn oỏn ung th TTL (15,3%), v c 38 ngi thỡ cú ngi s cht vỡ bnh lý ny (2,6%) [25] Ti chõu u, theo bỏo cỏo ca EAU nm 2016, ung th TTL l mt gỏnh nng cho nn kinh t vi chi phớ c tớnh 8,43 t euro / nm, ng hng th s cỏc loi ung th (sau ung th phi, vỳ v i trc trng) [26], [27] Ti chõu , nm 2014, tit niu chõu , Chen, Ren v cng s nhn xột: Tn sut mi mc UT TTL cao nht cỏc nc cú nn kinh t phỏt trin, cỏc nc Tõy nh Israel, Th Nh K, Singapore,Nht Bn, Hn Quc, v thp hn cỏc nc khu vc ụng Nam [28] Tuy nhiờn, t s gia tn sut t vong v tn sut mi mc hng nm ung th TTL ti cỏc nc ny, ú cú Vit Nam cũn cao (59,6%) cho thy phỏt hin v iu tr ung th TTL cha thc s hiu qu [6] 1.4 Sinh lý bnh hc ca UTTTL Bnh sinh ca UTTTL hin cũn cha rừ rng Nhng UT cú yu t di truyn ch chim khong 10%, cũn li l khụng rừ nguyờn nhõn [29] Cỏc nghiờn cu v gen cho thy: Gen UTTTL th di truyn (hereditary prostate cancer HPC1) vi im nhy cm chớnh nhỏnh di ca chromosome (1q24-25) - Gen UTTTL th di truyn X (HPCX), Xu v cỏc cng s (1998) ó xỏc nh c im nhy cm vi UTTTL ti chromosome Xq27-28, gen ny chim 16% cỏc trng hp UTTTL cựng dũng h - PCaP v BCaP: Ngi ta nghiờn cu trờn dũng h cú nguy c mc bnh cao cng phỏt hin thy nhiu im tim tng trờn cỏc gen ny, cỏc im ny nm ti chromosome 1q42-43 (PCaP), PCaP chim t 4-9% cỏc trng hp ung th cựng dũng h Knudson v cng s a gi thuyt l UT phỏt sinh thiu vng cỏc gen kim soỏt cỏc quỏ trỡnh cht ca t bo (apoptosis) [30] Macoska (2000) cho bit khong 70% cỏc u phỏt sinh TTL cú hin tng xúa b chromosome 8p [31] S thiu ht ca chromosome 8p cũn cú c cỏc trng hp tõn sn ni biu mụ TTL (PIN) v õy cú th l du hiu bỏo trc cú ung th [9], [32] 1.5 Gii phu bnh hc UTTTL 1.5.1 Mt s tn thng tin ung th - Tõn sn ni biu mụ tuyn tin lit (Prostate Intraepithelial Neoplasia PIN) Tn thng gm loi: PIN cao (High grade PIN) v PIN thp (Low grade PIN) Cỏc tn thng ca PIN cao cú th phỏ hu lp mng ỏy nhng cha xõm nhp lp mụ m, PIN thp khụng c a vo chn oỏn khụng th phõn bit c vi mụ TTL lnh tớnh [33], [34] Mt s tỏc gi cho rng PIN l giai on u quỏ trỡnh phỏt trin UTTTL nhng tn s ca s chuyn bin ny cng nh khong cỏch gia hai quỏ trỡnh l cha c bit Vỡ vy PIN cn c theo dừi phỏt hin sm ung th xõm nhp bng siờu õm, PSA nh k v sinh thit li 1.5.2 Bng phõn loi gii phu bnh UTTTL Hn 95% ung th TTL phỏt hin bi sinh thit TTL l carcinoma t bo nang tuyn hay cũn gi l carcinoma tuyn thụng thng (acinar adenocarcinoma hay conventional adenocarcinoma) [35] Ngoi ra, cú th gp cỏc dng khỏc nh: ung th cú ngun gc t trung mụ (sarcoma), carcinoma t bo chuyn tip, carcinoma t bo gai hoc lymphoma vi t l thp hn - Phõn mụ hc theo Gleason: c s dng ph bin nht da trờn cu trỳc t bo vi mc ỏc tớnh (grading) Gleason chia bit hoỏ, t mt cu trỳc rt bit hoỏ ( 1) n mt cu trỳc khụng bit hoỏ ( 5) Bng 1.1: H thng phõn mụ hc Gleason [36] Phõn mụ hc Gleason Nang tuyn n ng dng, trũn, nh, u, xp sỏt cht ch Nang tuyn n, khụng ng dng, mt cu trỳc, sp xp ớt cht ch hn Nang tuyn a dng v hỡnh dng v kớch thc, xp ri rc, cú dng sng hoc dng nhỳ Nang tuyn khụng cũn n dng na Nang tuyn v t bo hũa vo khụng theo quy lut, cú th cú t bo sỏng Khụng cú cu trỳc tuyn, gm nhng mng t bo hũa vo hoc riờng l xõm nhp xung quanh Cỏc t bo thng cú hoi t trung tõm 10 Hỡnh 1.4: Mc bit húa t bo UTTTL A, S h thng phõn Gleason B : C: D: E: F: Ngun: Epstein, J I (2016), Pathology of Prostatic Neoplasia, in Campbell-Walsh Urology [36] T nm 2008, Hip hi Gii Phu Bnh Tit Niu quc t ng thun s dng im s Gleason ci tin Nu hin din mt mụ hc, im s Gleason c tớnh bng cỏch nhõn ụi mụ hc ú Nu hin din hai mụ hc, im Gleason c tớnh bng tng hai mụ hc hin din Nu hin din ba mụ hc, im Gleason c tớnh bng tng ca mụ hc ph bin nht cng vi mụ hc cao nht ca hai mụ hc cũn li khụng phõn bit t l ung th (khụng ỏp dng lut 5%) im s Gleason khụng nờn c a vi sinh thit TTL Ung th bit húa tt Gleason 6; bit húa trung bỡnh Gleason = v bit húa kộm Gleason 8-10 [37] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Nguyn ng Q Phm Xuõn Ph Phựng Anh Th V Vn Th Nguyn ỡnh on Xuõn Y Nguyn Hu G Trnh S T Nguyn Tin S Tụn Minh N ng Vn Th Bựi Vn Y V Huy Ph Nguyn Tiờn S Nguyn Vn H ng Quanh V Lờ T Nguyn Vn S Nguyn Vn X Trn Ngc R Phm Vn Th Nguyn Ngc T ng ỡnh Kh Lõm c Q Phan Vn Kh Nguyn Duy T Nguyn c Th V ỡnh T Trn Vn Ch Nguyn N Hong Thanh H Nguyn Vn H Lờ Vn Th V Vn Ph Trn Trng X Nguyn Thiờn H Chu Vn K Dng Ngc Th Lờ Duy H 73 68 83 63 83 84 74 61 80 67 55 69 79 80 71 69 58 82 71 67 84 67 82 73 79 76 65 88 86 90 64 69 67 87 83 68 56 72 64 22/09/2015 04/10/2015 29/4/2016 30/3/2016 03/4/2016 02/01/2014 16/01/2014 20/01/2014 08/02/2014 17/02/2014 10/03/2014 21/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 10/04/2014 08/05/2014 27/05/2014 25/06/2014 01/12/2014 08/12/2014 18/12/2014 16/01/2015 29/01/2015 05/02/2015 19/02/2015 15/03/2015 06/04/2015 08/04/2015 21/04/2015 14/05/2015 17/05/2015 27/05/2015 29/05/2015 03/06/2015 05/06/2015 16/06/2015 02/07/2015 07/07/2015 29/09/2015 13/10/2015 06/5/2016 11/4/2016 10/4/2016 08/01/2014 08/01/2014 26/01/2014 15/02/2014 29/02/2014 28/03/2014 27/03/2014 07/04/2014 08/04/2014 11/04/2014 14/04/2014 09/06/2014 02/06/2015 30/06/2014 05/12/2014 13/12/2014 06/01/2015 21/01/2015 14/02/2015 14/02/2015 11/03/2015 18/03/2015 13/04/2015 18/04/2015 04/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 18/06/2015 12/06/2015 11/06/2015 16/06/2015 03/07/2015 08/07/2015 13/07/2015 36015 37895 1873 2104 2609 18356 1764 2151 3526 4440 6882 8186 9220 9226 10123 10326 13809 16317 20258 41441 42379 43687 1797 3361 4268 5272 7828 10808 11181 12943 15984 16319 17895 18242 18844 19363 20790 23192 23907 76 77 78 79 80 81 82 Trn ỡnh T Nguyn Khc K Phan Vn G Nguyn Vn C Hong Ngc A Trn Vn Nguyn Hu H 67 75 74 79 67 64 69 03/07/2015 16/07/2015 24/07/2015 27/07/2015 24/05/2016 27/04/2016 13/05/2016 11/08/2015 24/07/2015 31/07/2015 03/08/2015 31/05/2016 03/05/2016 22/06/2016 H Ni, ngy thỏng 23923 25394 25110 27133 28110 27127 25394 nm 2016 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI BNH VIN HN VIT C Vế VN MINH ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT CắT U NộI SOI KèM CắT HAI TINH HOàN BệNH NHÂN UNG THƯ TUYếN TIềN LIệT GIAI ĐOạN TIếN TRIểN Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s : 62720750 LUN VN TT NGHIP BC S NI TR Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trng Thnh H NI 2016 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc v lm lun tụi ó nhn c rt nhiu s quan tõm giỳp tn tỡnh ca bnh vin Vit c, trng i hc Y H Ni, cỏc thy, gia ỡnh v bn bố Tụi xin chõn thnh gi li cm n ti: Ban giỏm c, Trung tõm o to v ch o tuyn, Phũng KHTH, khoa phu thut tit niu v phũng lu tr h s Bnh vin Hu ngh Vit c Ban giỏm hiu, Phũng o to sau i hc v B mụn ngoi Trng i hc Y H ni; Tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Trng Thnh, l ngi thy ó dỡu dt, hng dn tụi quỏ trỡnh thc hnh lõm sng cng nh quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu v hon thnh lun Tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy ban ch nhim khoa, cỏc bỏc s n anh khoa Phu thut Tit niu ó dỡu dt, dy bo tụi luụn mong tụi tr thnh mt phu thut viờn cú chuyờn mụn tt Tụi xin gi li cm n chõn thnh ti th nhõn viờn khoa phu thut tit niu ó giỳp tụi quỏ trỡnh hc v lm vic ti khoa Xin cm n bn bố, ng nghip, c bit l th Ni Trỳ Ngoi ó bờn tụi, chia s v ng viờn tụi nhng lỳc khú khn nht Con xin cm n gia ỡnh, cm n b m v cỏc em, ó hy sinh mi iu tt p vỡ s trng thnh ca Cm n ngi bn i, ngi v tho hin, cm n gỏi- ngun ng viờn tinh thn to ln ca b mi tr v ! H Ni, ngy 16 thỏng 12 nm 2016 Tỏc gi lun Vừ Vn Minh LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu a bn lun l trung thc v cha tng c cụng b cụng trỡnh no khỏc Tụi xin cam oan ti ca tụi phự hp vi cỏc yờu cu ca o c y hc H Ni, ngy 16 thỏng 12 nm 2016 Tỏc gi lun Vừ Vn Minh CC CH VIT TT (-) (+) [PSA] BN DLBQ FDA GPB M N PAP PLTTTL PIN PSA PSAD PSAf PSAt SA SAOB SATT ST STTTL T TH TSM TT TTL UPD UTBM UTTTL ZC ZP ZT m tớnh Dng tớnh Nng PSA Bnh nhõn Dn lu bng quang (Food and Drug Administration) Cc qun lý thuc v thc phm Hoa k Gii phu bnh Metastasis Node Prostatic Acid Phosphatase Men phosphatase acid ca tuyn tin lit Phỡ i lnh tớnh tuyn tin lit Prostate intraepithelial neoplaisia (tõn sn ni mụ tuyn tin lit) Prostate specific antigen (Khỏng nguyờn c hiu tuyn tin lit) PSA density (PSA t trng) PSA free (PSA t do) PSA total (PSA ton th) Siờu õm Siờu õm bng Siờu õm qua trc trng Sinh thit Sinh thit tuyn tin lit Tumor (Khi u) Trng hp Tng sinh mụn Trc trng Tuyn tin lit U phỡ i Ung th biu mụ Ung th tuyn tin lit Zone Centrale (Vựng trung tõm) Zone pộripherique (Vựng ngoi vi) Zone de Transition (Vựng chuyn tip) MC LC T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Mụ phụi hc tuyn tin lit .3 1.2 Gii phu 1.2.1 Hỡnh th ngoi 1.2.2 Cu to theo Mc Neal 1.2.3 Liờn quan tuyn tin lit 1.3 Dch t hc 1.3.1 Tn s mc bnh .6 1.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu UT TTL Vit Nam 1.3.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu UT TTL trờn th gii 1.4 Sinh lý bnh hc ca UTTTL .8 1.5 Gii phu bnh hc UTTTL .9 1.5.1 Mt s tn thng tin ung th 1.5.2 Bng phõn loi gii phu bnh UTTTL Hn 95% ung th TTL phỏt hin bi sinh thit TTL l carcinoma t bo nang tuyn hay cũn gi l carcinoma tuyn thụng thng (acinar adenocarcinoma hay conventional adenocarcinoma) [35] Ngoi ra, cú th gp cỏc dng khỏc nh: ung th cú ngun gc t trung mụ (sarcoma), carcinoma t bo chuyn tip, carcinoma t bo gai hoc lymphoma vi t l thp hn 1.6 Chn oỏn UTTTL 11 1.6.1 Triu chng lõm sng 11 1.6.2 Cỏc thm dũ cn lõm sng chn oỏn UTTTL 12 1.6.3 Chn oỏn xỏc nh UTTTL da vo 16 1.6.4 Chn oỏn giai on UTTTL v phõn nhúm nguy c 17 1.6.4.1 Chn oỏn giai on UTTTL 17 1.7 iu tr UTTTL 19 1.7.1 Phu thut trit cn 20 1.7.2 iu tr phu thut ni soi ct UTTTL giai on tin trin .21 1.7.3 Hormon liu phỏp 22 1.7.4 X tr 25 1.7.5 Húa tr liu v dch 26 CHNG 27 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 27 2.1 i tng nghiờn cu 27 2.1.1 i tng 27 2.1.2 Tiờu chun la chn bnh nhõn 27 2.1.3 Tiờu chun loi tr: khụng ỏp ng cỏc tiờu chun trờn .27 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 2.2.1 Thit k nghiờn cu 28 2.2.2 C mu nghiờn cu 28 2.2.3 Phng phỏp nghiờn cu: Mụ t theo dừi dc hi cu v tin cu 28 2.2.4 Nghiờn cu c im lõm sng 28 2.2.5 Nghiờn cu c im cn lõm sng .30 2.2.6 Chn oỏn giai on UTTTL trc m 31 2.2.7 Phng phỏp iu tr UTTTL 32 2.2.8 Theo dừi sau m 32 2.3 Phõn tớch s liu .32 2.4 o c nghiờn cu y hc .32 - ti nghiờn cu ó c thụng qua Hi ng ca B mụn Ngoi Trng i hc Y H Ni v c s ng ý ca Ban Giỏm c Bnh vin Vit c cho phộp thc hin 32 CHNG 34 KT QU NGHIấN CU .34 T thỏng 1/2013 n thỏng 6/2016, cú 82 bnh nhõn ỏp ng tiờu chun nghiờn cu, hi cu 70 BN, tin cu 12 BN 34 3.1 c im lõm sng 34 3.1.1 Phõn b theo nhúm tui 34 3.1.2 Lý vo vin .35 3.1.3 Thi gian din bin bnh 35 3.1.4 Cỏc triu chng c nng .35 3.1.5 Triu chng thc th 36 3.1.6 Cỏc bnh lý phi hp 36 3.2 c im cn lõm sng 37 3.2.1 Kt qu xột nghim PSA lỳc vo vin 37 3.2.2 Khi lng TTL trc m .37 3.2.3 Tỡnh trng xõm ln ca t chc ung th trờn cỏc xột nghim chp CT/MRI 38 3.2.4 Tỡnh trng thn niu qun trc m 39 3.2.5 Chc nng thn 39 3.2.6 im Gleason qua sinh thit tuyn tin lit 40 3.2.7 Giai on UTTTL qua chp CT/MRI 40 3.3 Cỏc triu chng lõm sng, cn lõm sng sau iu tr 41 3.3.1 Tai bin, bin chng ca phu thut 41 3.3.2 Thi gian mang ng thụng niu o sau m .41 Thi gian mang ng thụng niu o sau m trung bỡnh ca BN l 4,6 ngy, thp nht ngy, di nht ngy a phn rỳt c ng thụng niu o sau m ngy (39%) 42 3.3.3 Thi gian nm vin theo dừi 42 3.3.4 Ci thin triu chng c nng sau m thỏng 42 3.3.5 ỏnh giỏ triu chng ca TTL theo thang im IPSS trc m v sau m thỏng 44 3.3.6 Khi lng TTL sau iu tr 45 3.3.7 Tỡnh trng thn v niu qun sau m thỏng trờn SAOB 45 3.3.8 im Gleason t kt qu gii phu bnh sau m .45 ỏnh giỏ gii phu bnh sau m, 82 BN ca chỳng tụi u l ung th biu mụ tuyn, c ỏnh giỏ mc bit húa theo thang im Gleason, kt qu th hin bng sau: 45 3.3.9 Kt qu PSA sau iu tr thỏng 46 3.3.10 Kt qu PSA sau iu tr thỏng 47 3.3.11 Kt qu PSA sau iu tr nm 47 3.3.12 Mi liờn quan gia PSA vi trng lng tin lit tuyn 47 3.3.13 Mi liờn quan gia PSA vi giai on bnh .48 3.3.14 Mi liờn quan PSA v im Gleason 49 3.3.15 So sỏnh PSA trc m v sau m 49 3.3.16 Thi gian theo dừi iu tr 49 3.3.17 T l cht sau iu tr 50 Chng 50 BN LUN 50 4.1 c im lõm sng, CLS v giai on bnh 50 4.1.1 Tui lỳc chn oỏn 50 4.1.2 Thi gian din bin bnh 52 4.1.3 Triu chng c nng .52 4.1.4 Kt qu thm trc trng .53 4.1.5 Cỏc bnh lý kốm theo 54 4.2 c im cn lõm sng 54 4.2.1 Xột nghim PSA huyt lỳc vo vin (bng 3.7) 55 4.2.2 Cỏc xột nghim CHA 58 4.2.3 im Gleason .61 4.3 Kt qu iu tr .63 4.3.1 Phu thut ct tinh hon 63 4.3.2 ỏnh giỏ cỏc triu chng c nng sau ct t ni soi tuyn tin lit 65 4.3.3 ỏnh giỏ s hi lũng ca BN theo thang im IPSS 67 4.3.4 Thi gian rỳt ng thụng niu o sau m 67 4.3.5 ỏnh giỏ kt qu XN PSA huyt sau iu tr .68 4.3.6 V lng TTL v tỡnh trng thn niu qun sau m thỏng 68 4.3.7 V thi gian theo dừi v t l cht sau iu tr 69 KT LUN 70 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1: H thng phõn mụ hc Gleason [36] Bng 1.2: Phõn loi TNM ung th TTL theo AJCC 2012 [58] 18 Bng 1.3: Phõn nhúm nguy c ung th TTL theo D'Amico [59] 19 Bng 1.4: Phõn nhúm nguy c theo EAU 2016 [26] 19 Bng 1.5: Phõn nhúm nguy c theo NCCN 2016 [60] 19 rt thp 19 Thp 19 trung bỡnh 19 Nguy c 19 cao 19 rt cao 19 Di cn xa 19 cT1c 19 GS 19 ng/mL 19 cT1-2a 19 GS 19 ng/mL 19 GS = 19 ng/mL 19 hoc 19 GS 8-10 19 N1, M0 19 N bt k 19 M1 19 Bng 3.1: Phõn b theo nhúm tui 34 Bng 3.2: Lý vo vin 35 Bng 3.3: Thi gian din bin bnh 35 Bng 3.4: Cỏc du hiu lõm sng hay gp 35 Bng 3.5: Kt qu thm trc trng 36 Bng 3.6: Bnh kốm theo 36 Bng 3.7: Kt qu xột nghim PSA trc iu tr 37 Bng 3.8: Khi lng TTL 37 Bng 3.9: Xõm ln t chc ung th trờn CT/MRI .39 Bng 3.10: ỏnh giỏ tỡnh trng thn v niu qun trc m trờn SAOB v CT/MRI 39 Bng 3.11: Chc nng thn .39 Bng 3.12: im Gleason qua sinh thit 40 Bng 3.13: Giai on ca UTTTL trờn chn oỏn hỡnh nh .40 Bng 3.14 Tai bin, bin chng ca phu thut 41 Bng 3.15: Thi gian mang ng thụng niu o sau m 41 Bng 3.16: Thi gian nm vin 42 Bng 3.17: Cỏc triu chng c nng sau m thỏng 42 Bng 3.18: ỏnh giỏ triu chng ca TTL theo thang im IPSS trc m v sau m 44 Bng 3.19: Kt qu lng TTL SAOB sau m thỏng 45 Bng 3.20: ỏnh giỏ tỡnh trng thn v niu qun sau m thỏng trờn SAOB 45 Bng 3.21: im Gleason t kt qu gii phu bnh sau m 46 Bng 3.22: Kt qu PSA sau iu tr thỏng 46 Bng 3.23: Kt qu PSA sau iu tr thỏng 47 Bng 3.24: Kt qu PSA sau iu tr nm 47 Bng 3.25: Mi liờn quan gia PSA vi trng lng tin lit tuyn 47 Bng 3.26: Mi liờn quan gia PSA vi giai on bnh 48 Bng 3.27: Mi liờn quan PSA v im Gleason 49 Bng 3.28: So sỏnh PSA trc m v sau m 49 Bng 3.29: Thi gian theo dừi bnh nhõn 50 Bng 3.30: S bnh nhõn cht sau iu tr 50 Bng 4.1: Tui BN lỳc chn oỏn 50 Bng 4.2: Triu chng c nng 52 Bng 4.3: T l thm khỏm trc trng nghi ng ỏc tớnh ti bnh vin Vit c v ti mt s trung tõm khỏc trờn th gii 54 Bng 4.4: Nghiờn cu c im xõm ln UTTTL v im Gleason ca Oesterling v cng s .63 DANH MC BIU Biu 3.1: Ci thin triu chng c nng sau m thỏng 43 Biu 4.1: c im PSA huyt ca BN ung th TTL ti bnh vin Vit c v ti mt s trung tõm khỏc 57 Ngun: S liu trớch t nghiờn cu ti: Anh 1995-2001: Metcalfe, C et al (2008), [92]; 57 c 1998-2007: Beckmann, K et al (2009), [68]; .57 Th Nh K 2008-2009: Zorlu, F et al (2014), [67]; 57 Nht Bn 2010: Onozawa, M., et al (2014), [70]; 57 Sri Lanka 2010-2013: Abeygunasekera, A M et al (2015), [71]; 57 BV Ch Ry 2011-2015: Ngụ Xuõn Thỏi v Cs (2016), [73]; .57 BV K 2006-2011: V Xuõn Huy, [19] ; 57 BV 108 nm 2000 2011: Nguyn Vit Hi (2013), [82]; 57 BV Vit c 2013- 2016: Nghiờn cu ca chỳng tụi 57 Biu 4.2: c im im s Gleason ca BN ung th TTL ti bnh vin Vit c v ti mt s trung tõm khỏc trờn th gii 62 Ngun: S liu trớch t nghiờn cu ti; 62 Anh 1995-2001: Metcalfe, C et al (2008), [89]; 62 c 1998-2007: Beckmann, K et al (2009), [69]; .62 Th Nh K 2008-2009: Zorlu, F et al (2014), [68]; 62 Nht Bn 2010: Onozawa, M., et al (2014) [70]; 62 Sri Lanka 2010-2013: Abeygunasekera, A M et al (2015), [71]; 62 BV Ch Ry 2011-2015:Ngụ Xuõn Thỏi (2016), [73] 62 64 Biu 4.3: T l trit androgen ngoi khoa v trit androgen ni khoa ti bnh vin Vit c v ti mt s trung tõm khỏc trờn th gii 64 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1: Hỡnh th ngoi TTL (nhỡn t mt sau) [14] Hỡnh 1.2: Cỏc vựng TTL theo Mc Neal [17] Hỡnh 1.3: Liờn quan tuyn tin lit [14] .6 Hỡnh 1.4: Mc bit húa t bo UTTTL 10 Hỡnh 1.5: Hỡnh minh UTTTL giai on T1-T3 17 Hỡnh 1.6: Hỡnh minh UTTTL giai on T4 17 Hỡnh 1.7: ng rch da bỡu [63] 23 Hỡnh 1.8: Cp v ct cỏc thnh phn ca thng tinh [63] 23 Hỡnh 1.9: M mng trng tinh hon [63] 24 Hỡnh 1.10: Búc ton b ty tinh hon [63] 24 Hỡnh 1.11: úng li v tinh hon [63] .25 ... hai tinh hoàn bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển với mục ti u: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển Đánh giá kết ph u thuật cắt. .. thuật cắt u nội soi kèm cắt hai tinh hoàn bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Mô phôi học tuyến tiền liệt Trong thời kỳ bào thai, mầm tuyến tiền liệt (TTL)... số bệnh nhân đi u trị UTTTL có chi u hướng tăng lên bệnh nhân đến khám thư ng giai đoạn muộn, mà định ph u thuật triệt không Chính thực đề tài Đánh giá kết ph u thuật cắt u nội soi kèm cắt hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt u nội soi kèm cắt hai tinh hoàn ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển , Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt u nội soi kèm cắt hai tinh hoàn ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển , Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt u nội soi kèm cắt hai tinh hoàn ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn