Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị bệnh bowen tại bệnh viện da liễu trung ương

88 278 2
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 01:42

1 T VN Bowen l mt bnh him gp ca da, nú c coi l mt lon sng tin ung th nhng nhiu tỏc gi coi nh l mt ung th thc s ca t bo vy ti ch (in situ) Nhiu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc ngoi thỡ bnh hay b chn oỏn nhm ln vi mt s bnh khỏc nh dy sng ỏnh sỏng, bnh Paget ngoi vỳ, nm da, vy nn dn n quan im iu tr v x lý khụng ỳng n gõy nhng hu qu ỏng tic [11] Bnh ch yu c xỏc nh da vo triu chng lõm sng v xột nghim, ú gii phu bnh c xem l tiờu chun vng chn oỏn bnh [14] Bnh Bowen cú nhiu cỏch la chn iu tr khỏc nhau, tựy theo v trớ, kớch thc tn thng, cng nh iu kin y t ti a phng Trong ú ni bt l cỏc phng phỏp nh phu thut Mohs hoc phu thut ct rng tn thng Ngoi cỏc phng phỏp nh iu tr bng ni t lnh, laser, t in hay bụi cỏc thuc dch ti ch cho kt qu tt [3] Bnh Bowen ó c chng minh cú s liờn quan tng i rừ vi cỏc yu t nh s nhim c Arsen kộo di, chn thng liờn tc, s tip xỳc thi gian lõu di vi ỏnh sỏng mt tri hoc cỏc loi tia cc tớm, cng nh nhim HPV liờn tc [8], [43] Ti Vit Nam, cho n cha cú tỏc gi no nghiờn cu v bnh Bowen ng thi lm rừ hn v nhng yu t liờn quan khin bnh nhõn c chn oỏn v iu tr khụng kp thi, v nhng yu t nguy c c thự ca bnh Bowen ti Vit Nam Xut phỏt t s cn thit ca vic nghiờn cu nhm giỳp cho cụng tỏc chn oỏn v iu tr cỏc bnh lý v ung th da, ng thi ỏnh giỏ mi liờn quan gia yu t nguy c v bnh Chỳng tụi tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu c im lõm sng, yu t liờn quan v kt qu iu tr bnh Bowen ti Bnh vin Da liu Trung ng vi mc tiờu Kho sỏt c im lõm sng, cỏc yu t liờn quan ca bnh Bowen ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh Bowen ti Bnh vin Da liu Trung ng t 2009 n 2014 CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Ung th da Ung th da gm nhiu loi u ỏc tớnh xut phỏt t cỏc t bo biu mụ ca da Cú nhiu loi ung th da khỏc v c chia thnh hai nhúm l ung th t bo hc t v ung th cỏc t bo khụng hc t ú hai loi thng gp nht l ung th t bo ỏy v ung th t bo vy Ung th da l mt nhng ung th thng gp nht M Nghiờn cu ca Stern nm 2007 M cho thy t l mc ung th da cao gp nm ln ung th vỳ v ung th tin lit tuyn [23] S bnh nhõn mc ung th da ngy mt tng Nm 2002 c tớnh cú 1,3 triu ngi M mc ung th da, ú cú 53.000 ngi mc ung th t bo hc t v hn 7.000 ngi cht vỡ loi ung th ny [24] v n nm 2006 c tớnh cú khong trờn 3,5 triu bnh nhõn cao gp gn ln s bnh nhõn nm 2002 [27] Chi phớ iu tr cho bnh nhõn ung th da rt ln Nc M hng nm phi chi 249 triu ụla iu tr ung th t bo hc t v chi phớ trung bỡnh cho mt bnh nhõn t lỳc chn oỏn l ung th n lỳc cht khong 28.210 ụla [26], [27] c, ung th da cao gp ln tng s cỏc ung th khỏc cng li v khong 1% dõn s b ung th da Trong thi gian nm, ung th t bo vy tng 50% vi t l mi mc t 166/100.000 dõn lờn 250/100.000 dõn [24] Chõu u, t l ung th da cng rt cao c tớnh mt nm Thy s cú khụng di 15.000 bnh nhõn mi [46] Anh, t l mc mi c tớnh thi gian 10 nm t 2001 n 2010 tng 33% [47] Thúi quen phi nng v s gia tng du lch n cỏc nc nhit i v hố ca nhng ngi da trng l cỏc yu t quan trng lm gia tng t l ung th da Ngi chõu cú nc da thuc loi IV- V theo cỏch phõn loi ca FitzPatrick nờn ớt b ung th da hn ngi da trng Mt nghiờn cu mi õy cho thy t l ung th da ca ngi chõu sng Singapore nm 2006 l 7,4/100.000 dõn T l ung th biu mụ ỏy ngi Trung Quc l 18,9/100.000 dõn, Ngi Mó Lai l 6.0/100.000 v ngi n l 4,1/100.000 dõn [50] Tuy nhiờn , nhng nghiờn cu v ung th da cũn rt hn ch a phn cỏc nc Chõu l cỏc nc ang phỏt trin, hn ch v kinh t cng nh s thiu hiu bit v ung th da, nhiu trng hp bnh nhõn b bnh ó khụng n khỏm v iu tr 1.1.1 Ung th t bo hc t (Malignant melanoma) L mt loi ung th rt ỏc tớnh ca cỏc t bo hc t vi t l t vong cao.Loi ung th ny thng gp ngi da trng v chim khong 5% cỏc loi ung th da Ung th t bo hc t cú th xut hin trờn cỏc nt rui cú t trc, nhng cng cú th xut hin trờn da hon ton bỡnh thng Biu hin trờn lõm sng l thng tn da cú mu en, vựng da h, b khụng u, tin trin nhanh sau mt thi gian ngn thng tn lan rng xung quanh tr nờn dy, xut hin cỏc nt, cc, loột, chy mỏu Mt c im ni bt ca ung th t bo hc t l hin tng mu sc thng tn khụng ng nht vi s xen k gia mu nõu v mu en hay mu xỏm Da vo lõm sng v xột nghim mụ bnh hc, ung th t bo hc t cú th chớnh: - Th nụng b mt : Chim 70% ung th t bo hc t ngi da trng Xột nghim mụ bnh hc cho thy cỏc t bo ỏc tớnh ri rỏc hay ng thnh ỏm trờn mng ỏy 95% bnh nhõn b ung th t bo hc t th nụng b mt, sng trờn nm sau c phu thut ct b u - Th u : Biu hin trờn lõm sng l u tin trin nhanh cỏc t bo ung th xõm ln sõu xung trung bỡ, mng ỏy b phỏ hy - Th u chi : Th ny rt thng gp ngi Chõu Biu hin lõm sng l ỏm tng sc t bn tay hay bn chõn nht l gút chõn v u cỏc ngún tay Lỳc u thng tn rt ging vi vt bm mỏu sang chn, sau ú thng tn lan rng v loột, úng vy v d chy mỏu - Ung th t bo hc t dng lentigo hay ung th t bo hc t ca Dubreilh : Th ny thng gp vựng da h, nht l mt Sau mt thi gian tin trin lan rng, nụng trờn b mt cỏc t bo ỏc tớnh mi xõm ln xung trung bỡ v di cn xa nu khụng c iu tr - Th khụng nhim sc t : biu hin trờn lõm sng l thng tn u mu , tin trin nhanh, d loột v chy mỏu Th ny rt d nhm vi u ht nhim khun (pyogenic granuloma) Chn oỏn xỏc nh ung th t bo hc t cn da vo lõm sng , xột nghim mụ bnh hc v húa mụ dch Phu thut ct b rng tn thng l bin phỏp iu tr hu hiu nht Quang tuyn tr liu c ch nh nhng trng hp cú di cn hoc khụng cú ch nh phu thut Húa tr liu cú th phi hp nhiu thuc nh Dacarbazine, Fotemustine, Interferon alpha 2a Vc xin tiờm phũng ung th t bo hc t hin cũn ang giai an th nghim Nu c chn oỏn sm v iu tr kp thi thỡ kh nng sng ca bnh nhõn trờn nm sau iu tr l trờn 80% Sau iu tr, bnh nhõn cn c theo dừi tỡnh trng tỏi phỏt ti ch hay di cn hch v cỏc c quan khỏc, c bit phi v nóo 1.1.2 Ung th da khụng hc t [28] 1.1.2.1 Ung th t bo ỏy (Basal cell carcinoma -BCC) L loi u ỏc tớnh gm nhng t bo ging vi nhng t bo lp ỏy ca thng bỡ Ngun gc thc s ca ung th t bo ỏy cũn cha rừ rng Ngi ta thy cú s ging v hỡnh thỏi v dch gia cỏc t bo ca ung th t bo ỏy v cỏc t bo lp ngoi cựng ca nang lụng nờn nhiu tỏc gi cho rng ung th biu mụ ỏy xut phỏt t nang lụng õy l loi ung th da hay gp nht, chim khong 75% cỏc loi ung th da Bnh thng gp ngi trờn 50 tui, biu hin l u nh, vựng da h, thõm nhim cng, mu da bỡnh thng hay cú hin tng tng sc t, cú th loột, d chy mỏu Ung th t bo ỏy cú nhiu th khỏc - Th u: Thng bt u l u kớch thc t n vi cen ti một, mt chc, trờn cú gión mch Thng tn khụng nga, khụng au, tin trin chm cú th cú loột Hỡnh nh mụ bnh hc biu hin lp thng bỡ b phỏ hy, cỏc t bo ung th cú nhõn thm mu, hỡnh bu dc sp xp thnh khi, gii hn rừ, c bao bc xung quanh l cỏc bú x - Th x: thng gp vựng mi hoc trỏn, biu hin l thng tn bng phng vi mt da ụi thnh so lừm, thõm nhim, trờn cú cỏc mch mỏu gión, gii hn khụng rừ rng vi da lnh Th ny cú t l tỏi phỏt rt cao sau iu tr Trờn tiờu bn nhum HE, cỏc t bo ung th thm mu xen k cỏc t bo x , gii gian khụng rừ, ụi thõm ln sõu xung trung bỡ sõu - Th nụng: Thng gp thõn mỡnh Thng tn bng phng vi mt da, gi hn rừ, trờn cú vy, tin trin chm Trờn tiờu bn mụ bnh hc cỏc t bo ung th khu trỳ thng bỡ, cú th xõm ln xung trung bỡ nụng Cỏc th trờn õy iu cú th loột hoc tng sc t Vỡ vy cn chn oỏn phõn bit vi ung th t bo hc t Ung th t bo ỏy tin trin chm, xõm ln t chc xung quanh gõy bin dng v lm ri lon chc nng ca mt s c quan b phn nh mi, ming v mt Nu c phỏt hin sm v iu tr kp thi ct b rng tn thng, tiờn lng ca bnh rt tt 1.1.2.2 Ung th t bo vy (Squamous cell carcinoma -SCC) L loi u ỏc tớnh xut phỏt t cỏc t bo sng ca thng bỡ Ung th t bo vy chim khong 20 % cỏc loi ung th da, ng th hai sau ung th t bo ỏy Ngoi kh nng xõm ln ti ch, cỏc t bo ung th cú th di cn xa Mc di cn tựy thuc vo kớch thc, dy v v trớ ca thng tn T l ung th t bo vy khỏc gia cỏc chng tc v vựng lónh th Bnh rt thng gp ngi da trng sng vựng cú nhiu ỏnh nng mt tri Hot ng thng xuyờn di ỏnh nng mt tri l nguyờn nhõn ch yu gõy ung th t bo vy Tuy nhiờn, mt s húa cht nh Hc ớn, du m, Arsen.v.v cng l nguyờn nhõn quan trng gõy loi ung th ny Ung th t bo vy in hỡnh thng gp trờn cỏc thng tn da tin ung th (dy sng ỏnh sỏng t l ung th húa 0,1-10%, bch sn t l ung th húa 4-17%), cỏc so bng, viờm da tia x hay mt thng tn da nh loột tớnh (loột Majolin), so bng, lao da, lupus v.v vi biu hin l sn hoc mng cng ni cao, chc mu hng n mu , cú th loột sựi hoc úng vy v d chy mỏu Mt s v trớ c bit ca ung th t bo vy : - Niờm mc ming v mụi, nht l mụi di vi biu hin sn, trt cng, trờn mt viờm mụi ỏnh sỏng trc ú, bch sn ngi hỳt thuc lỏ, thuc lo, hay n tru - Vựng hu mụn sinh dc: thng liờn quan n viờm mn tớnh hp bao qui u (phymosis), hoc HPV nht l HPV type 16,18 - Ung th t bo vy quanh múng: thng tn d nhm vi ht cm thng ch chn oỏn cú sinh thit Xột nghim mụ bnh hc biu hin cỏc t bo ỏc tớnh, nhiu nhõn chia, nhõn quỏi, mt phõn cc, cú th xõm nhp sõu xung trung bỡ, cú dy sng v ỏ sng Mc bit húa khỏc nhau, cú th xõm nhp thn kinh Bao gi cng phi ỏnh giỏ yu t: mc bit húa t bo, sõu ca xõm nhp t bo ung th, s thõm nhim xung quanh thn kinh Mt s xột nghim nh siờu õm, chp ct lp, PETscans v.v cú th phỏt hin s di cn ca t chc ung th n hch lõn cn hoc cỏc c quan ni tng 1.1.2.3 Mt s ung th da khỏc: 1.1.2.3.1 Bnh Paget: thng gp ph n trờn 50 tui Biu hin lõm sng l vựng da , t, trờn cú vy m, gii hn rt rừ rng vi da lnh Thng tn rt hay gp nỳm vỳ v qung vỳ, tin trin tớnh, cú xu hng lan rng xung quanh, gõy bin dng vỳ giai on u, ụi rt khú chn oỏn phõn bit vi chm nỳm vỳ Ngoi ra, bnh Paget cũn xy cỏc vựng khỏc ca c th nh nỏch, vựng hu mụn sinh dc (Extramammary Pagets disease) Hỡnh nh mụ bnh hc c trng bi cỏc t bo Paget sỏng mu, cú nhiu bo tng, nm xen k gia cỏc t bo lp thng bỡ hoc ng trung thnh ỏm Bnh cú th kt hp vi cỏc ung th khỏc nh ung th vỳ hay ung th tin lit tuyn Mt s ung th da khỏc ớt gp hn nh ung th t bo x (Dermatofibrosarcoma), ung th cỏc t bo ni mc mch mỏu, ung th t bo Merkel, ung th t bo tuyn bó.v.v Chn oỏn ụi gp khụng ớt khú khn, cn da vo kinh nghim ca cỏc bỏc s lõm sng v gii phu bnh, c bit l xột nghim húa mụ dch s dng mt s markers c hiu úng vai trũ quan trng chn oỏn xỏc nh cỏc loi ung th ny Cỏc thng tn tin ung th da nht l dy sng ỏnh nng rt thng gp nhng ngi cú tin s tip xỳc nhiu vi ỏnh nng Biu hin l cỏc ỏm da , gión mch, trờn cú vy da khụ V trớ thng gp nhng vựng da h nh mt, trỏn, vựng da u, mt dui cỏc chi v lng Thng tn cú th tng dn v h bin thnh ung th t bo vy Mt s thng tn tin ung th da khỏc him gp hn nh sng da (cutaneous horn), dy sng nhim c Arsen v.v tin trin lõu ngy cng cú nguy c h bin thnh ung th t bo vy Do vy, bnh nhõn cú cỏc thng tn tin ung th cn c theo dừi thng xuyờn v lm xột nghim mụ bnh hc phỏt hin sm tỡnh trng h bin ca thng tn 1.1.2.3.2 Bnh Bowen: c coi l ung th t bo vy ti ch Biu hin lõm sng l vựng da hi ni cao, b khỳc khuu, gii hn khụng rừ rng, trờn cú vy da Thng tn cũn cú th gp niờm mc nht l niờm mc sinh dc (Erythroplasia Queyrat) Bnh thng gp nhng ngi b nhim c Arsen mn tớnh, vy bnh nhõn thng cú cỏc biu hin khỏc kốm theo nh dy sng lũng bn tay bn chõn hay cỏc u ỏc tớnh mt s cỏc c quan ni tng Hỡnh nh mụ bnh hc cho thy cỏc t bo bt thng khu trỳ lp thng bỡ 1.1.2.3.3 Ung th khỏc: nh ung th t bo Merkel, ung th t bo x (Dermatofibrosarcoma), ung th t bo mch mỏu (Angiosarcoma) l nhng ung th rt him gp 1.2 C ch bnh sinh ca ung th da [38], [5], [6], [7], [8] Hin nay, tỡnh trng cụng nghip húa ngy cng nhanh, mụi trng cng ngy cng b ụ nhim dn n s gia tng ỏng k cỏc bnh ung th, ú cú ung th da Ung th da l cỏc loi u ỏc tớnh khỏc xut phỏt t da hoc cỏc thnh phn ph ca da Trong cỏc loi ung th da, ba loi hay gp nht l ung th biu mụ t bo ỏy (BCC/Basal cell carcinoma), ung th biu mụ vy hay ung th biu mụ t bo gai (SCC/Squamous cell carcinoma) v ung th t bo hc t (Melanoma) Ngoi cũn cú cỏc ung th da khỏc nh angiosarcoma, ung th tuyn m hụi Nhiu yu t trc tip tỏc ng vo s hỡnh thnh ung th da nh ỏnh sỏng mt tri, HPV, nhim c Asen, cỏc bnh da gen nh khụ da sc t Cỏc yu t ny lm tng nguy c xut hin ung th da c bit kt hp cỏc t bin gen nh gen p53 [38] 10 1.2.1.Tia cc tớm (UV) Ph ỏnh sỏng mt tri bao gm ph liờn tc cỏc bc x in t vi bc súng chớnh: tia cc tớm ultraviolet (UV) chim 45 %, ỏnh sỏng nhỡn thy %, ỏnh sỏng hng ngoi 50 % Tia cc tớm (Ultraviolet-UV) cú mt vi li ớch v sc khe nh tng hp vitamin D, iu tr mt s bnh nh vy nn, bch bin, nhng nú cú th gõy cỏc tỏc ng cú hi trờn da v cú th phỏt trin thnh cỏc u ỏc tớnh da UVA xõm nhp sõu hn vo thng bỡ v trung bỡ da, gõy lóo húa da, khụ da UVA gõy cỏc gc t do, phõn t oxy húa lm tn hi mng protein, lipid v saccharide ca t bo, gõy tn hi DNA, dn n ung th UVB trc tip gõy tn hi DNA, hỡnh thnh cyclobutane-pyrimidine dimers (CDPs) v pyrimidine-pyrimidone (6-4) photoproducts ((6-4)-PP)) UVB cng lm tng cỏc gc t dn n gim kh nng t bo v ca da chng li cỏc gc t sau tip xỳc ỏnh sỏng mt tri Vic gõy t bin DNA ca UVB cú th dn n ung th biu mụ vy hoc ung th biu mụ ỏy Ngoi ra, UVB cng c nghi ng gõy gim h thng dch bo v ca da Tia UVB ch tỏc ng n lp thng bỡ gõy hin tng chỏy nng sau vi gi phi nng v gõy tn hi DNA nụng v thng liờn quan n ung th biu mụ vy Ngoi UVB cũn lm kớch thớch cỏc t bo sc t sn xut melanin v kớch thớch cỏc t bo sng tng sinh gõy hin tng sc t v dy sng thng bỡ [38], [5], [6] 1.2.2 Bin i v gen Ung th núi chung thng hai yu t gen v mụi trng gõy nờn Hng ngy c th chỳng ta, nht l da-c quan bo v c th u tiờn tip xỳc vi hng ngn yu t nguy c nh cỏc cht gõy ung th, tia cc tớm, cht c, nh hng ca ụ nhim mụi trng Ngi ta c tớnh rng cú hng ngn thay i ADN mi t bo hng ngy Vỡ vy, nu khụng c sa cha mt Má Đầu Ngực Mặt duỗi cánh/ cẳng tay Ngón tay Khoeo Bìu Niêm mạc miệng trán Cổ Bụng Mu tay Bàn chân Cổ chân Âm hộ Khác Thái dơng Tam giác cổ áo Lng Mặt gấp cánh Cẳng tay Ngón chân Dơng vật Hậu môn - Hình dạng: Tròn Bầu dục Bản đồ - Kích thớc: cm x cm - Số lợng: - Ranh giới: Rõ với da lành Không rõ với da lành - Biến dạng quan: Không Có Tình trạng biến dạng - Hạch: Sờ thấy Không sờ thấy - Bất thờng phận khác (ghi rõ) V Xét nghiệm: Cơ bản: - CTM : - Sinh hóa: Glucose : creatinine SGOT SGPT Kali Natri.Clo - Nhóm máu: Giải phẫu bệnh: - Mô bệnh học Ung th biểu mô tế bào đáy Thể u Thể hỗn hợp SCC/BCC Thể u nhỏ Thể nông Thể xâm nhập Thể sừng hóa Thể nang Thể xơ Khác Ung th biểu mô tế bào gai Thể hạt cơm Thể hỗn hợp Thể bong lớp gai Adenosquamous Thể tế bào hình thoi Khác SCC/BCC Thể nông (SMM) carcinoma Thể chỗ /vi xâm lấn Thể nốt ruồi ác tính ( Dubreuilh - Hạch: Hạch Viêm Thể u Khác Ghi rõ Di Phải Trái Phải Cổ Góc hàm Dới đòn Nách Khuỷu Bẹn Khoeo Khác - Nội tạng d (tên) Gen: PCR với HPV: âm tính Dơng tính Trái - Định tuýp Týp 16 Týp 18 Týp khác V Chẩn đoán Loại ung th Ung th biểu mô tế bào đáy Ung th biểu mô tế bào vẩy SCC sùi SCC sinh dục/ hậu môn Loét Marjolin SCC quanh móng SCC quanh miệng Bowen Keratoacanthoma Khác Ung th tế bào hắc tố Thể nông (SSM) Thể đầu cực ( ALM: acral lentiginous melanoma) Thể U Khác Ghi rõ Khác: Thể ung th: VI Điều trị Phẫu thuật + Cắt rộng cổ điện Cách bờ thơng tổng mm + Mosh Số lớp cắt Mosh : a Nạo hình khuyết da Ghép da dầy toàn Vạt dồn đẩy chỗ Vạt có cuống b Nạo vét hạch Toàn + Tai biến Viêm thợng bì Rối loạn sắc tố Ghép da mỏng xẻ đôi Vạt xoay Khác Chọn lọc Teo da Ung th da thứ phát Hóa chất: + Tên: + Liều lợng: Đơn Phối hợp điều trị + Tác dụng phụ: Phơng pháp khác: Phẫu thuật Hóa chất chỗ lạnh Phá hủy nhiệt (plassma/ laser CO2) Tên thuốc VII Biến chứng: Biến chứng: Chảy máu Nhiễm trùng Sẹo xấu Tụ máu Lâu liền vết mổ Phù bạch mạch VIII Theo dõi sau điều trị Thời gian Sẹo Tái phát Chức Biến dạng Di hạch/ nội tạng tháng tháng năm năm năm Thời gian sống sau điều trị: tháng tháng năm năm năm Ung th B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI DUY TRNG NGHIấN CU C IM LM SNG, YU T LIấN QUAN V KT QU IU TR BNH BOWEN TI BNH VIN DA LIU TRUNG NG LUN VN THC S Y HC H Ni 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI DUY TRNG NGHIấN CU C IM LM SNG, YU T LIấN QUAN V KT QU IU TR BNH BOWEN TI BNH VIN DA LIU TRUNG NG Chuyờn ngnh: Da Liu Mó s : 60720152 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN HU SU H Ni 2014 LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu v Phũng o to Sau i hc Trng i hc Y H Ni ó to iu kin thun li cho tụi sut thi gian hc v hon thin lun ny Tụi xin t lũng kớnh trng v bit n ti PGS.TS Trn Hu Khang, Giỏm c Bnh vin Da liu Trung ng, Ch nhim B mụn Da liu i hc Y H Ni cựng ton th cỏc thy cụ b mụn Da liu trng i hc Y H Ni ó giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun ny Tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Nguyn Hu Sỏu, Phú Giỏm c Bnh vin Da liu T ngi Thy ó trc tip hng dn, luụn ng viờn tụi, tụi cú th vt qua khú khn sut quỏ trỡnh hc v tin hnh nghiờn cu hon thnh lun ny Tụi xin cm n cỏc ng nghip ti Khoa Laser Phu thut ca bnh vin Da liu Trung ng ó luụn h tr tụi quỏ trỡnh tụi lm nghiờn cu Tụi xin trõn trng cm n s ng h, h tr, quan tõm ca S y t tnh H Nam ó to iu kin cho tụi tham gia hc Tụi xin by t lũng bit n ti cỏc anh/ch ó tham gia nghiờn cu ny, nhng ngi ó rt nhit tỡnh giỳp tụi hon thnh lun ny Xin cỏm n cỏc anh ch, bn bố, ng nghip ó nhit tỡnh giỳp ng viờn tụi sut nm hc ti trng i hc Y H Ni Cui cựng tụi xin cm n ti gia ỡnh ó dnh cho tụi nhng iu quý giỏ nht tụi hc tp, phn u v trng thnh H Ni, ngy 31 thỏng 12 nm 2014 Duy Trng LI CAM OAN Tụi xin cam oan kt qu nghiờn cu lun ny l chỳng tụi thc hin ti Bnh vin Da liu Trung ng Cỏc s liu lun ny hon ton trung thc v cha tng c cụng b bt c ti liu no Tụi xin chu trỏch nhim v tớnh xỏc thc ca lun ny H Ni, ngy 31 thỏng 12 nm 2014 Duy Trng CH VIT TT BCC : Basal cell carcinoma Ung th t bo ỏy BN : Bnh nhõn HPV : Human papilloma virus Virus gõy u nhỳ ngi SCC : Squamous cell carcinoma - Ung th t bo gai MC LC t Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Ung th da 1.1.1 Ung th t bo hc t (Malignant melanoma) 1.1.2 Ung th da khụng hc t [28] 1.1.2.1 Ung th t bo ỏy (Basal cell carcinoma -BCC) .5 1.1.2.2 Ung th t bo vy (Squamous cell carcinoma -SCC) 1.1.2.3 Mt s ung th da khỏc: 1.2 C ch bnh sinh ca ung th da [38], [5], [6], [7], [8] 1.2.1.Tia cc tớm (UV) 10 1.2.2 Bin i v gen 10 1.2.3 Human papilloma virus (HPV) 12 1.2.4 Cỏc yu t khỏc 12 1.3 Bnh Bowen [12], [14], [32], [33] 14 Bnh Bowen c John T Bowen mụ t ln u tiờn nm 1912, chim t l thp tng s cỏc bnh tt 14 1.3.1 Dch t 14 1.3.2 Nguyờn nhõn v yu t liờn quan 14 1.3.3 Biu hin lõm sng .15 1.3.4 Cn lõm sng 17 1.3.5 Chn oỏn xỏc nh 18 1.3.6 Chn oỏn phõn bit .18 1.3.7 Tiờn lng 20 1.3.8 iu tr 20 1.3.9 Cỏc nghiờn cu v bnh Bowen [14], [33], [28], [2], [12], [30] 22 Cú nhiu nghiờn cu khỏc v Bowen ó c thc hiờn trờn th gii nhng nm va qua Cỏc nghiờn cu trung v c im lõm sng, cỏc yu t liờn quan cng nh cỏc phng phỏp iu tr khỏc ca bnh Bowen .22 Chng 24 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .24 2.1 i tng nghiờn cu 24 2.1.1 Tiờu chun chn oỏn: 24 2.1.2 Tiờu chun chn bnh nhõn vo nghiờn cu 24 2.1.3 Tiờu chun loi tr .25 - Bnh ỏn khụng y , khụng cú xột nghim mụ bnh hc hoc khụng c chn oỏn xỏc nh l mc bnh Bowen lỳc vin 25 - Bnh nhõn khụng tuõn th quỏ trỡnh iu tr .25 - Bnh nhõn khụng ng ý hp tỏc 25 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 25 2.2.1 Thit k nghiờn cu 25 Mụ t ct ngang kt hp hi cu v tin cu 25 2.2.2 C mu: .25 2.2.3 Cỏc bc tin hnh 25 + Khụng bin chng 28 2.3 Phng phỏp x lý s liu 29 2.4 a im v thi gian nghiờn cu 29 2.5 o c nghiờn cu 29 2.6 Hn ch ca nghiờn cu 29 Chng 31 KT QU NGHIấN CU 31 3.1 c im lõm sng, yu t liờn quan 31 3.1.1 T l Bowen cỏc ung th t bo vy 31 3.1.2 T l ca Bowen cỏc loi ung th da 31 3.1.3 T l mc theo gii .32 3.1.4 T l mc theo tui 32 3.1.5 Ngh nghip 33 3.1.6 Tin s bn thõn 33 3.1.7 Tin s phi nhim vi cỏc yu t nguy c cao 33 3.1.9.Phng phỏp iu tr trc 34 Nhn xột bng 3.4: Cú 42,8% bnh nhõn tng dựng cỏc loi thuc bụi vo tn thng nhng khụng 35 3.1.10 Thi gian mc bnh ti vo vin 36 3.1.11 Khi phỏt tn thng 36 3.1.12 Hỡnh thỏi .37 3.1.13 Phõn b theo s lng 38 Nhn xột bng 3.7: cú 50% bnh nhõn cú tn thng nht V cú bnh nhõn cú tn thng 38 3.1.14 Hỡnh dng tn thng 39 3.1.15 V trớ tn thng 39 39 3.1.16 Kớch thc tn thng .39 3.1.17 Triu chng c nng 40 3.1.18 Tn thng dy sng tng im lũng bn tay, bn chõn phi hp 41 3.1.19 Xột nghim PCR vi HPV ti tn thng: cú 22 bnh nhõn lm xột nghim .41 3.1.20 Xột nghim nh lng Asen 42 3.2 Kt qu iu tr 42 3.2.1 Phng phỏp iu tr 42 3.2.2 iu tr da khuyt 43 3.2.3 Bin chng sau iu tr 43 3.2.4 Theo dừi bnh nhõn sau iu tr .43 3.2.5 Nguyờn nhõn t vong 44 CHNG 44 BN LUN 45 4.1 c im lõm sng, cn lõm sng v cỏc yu t liờn quan 45 4.1.1 Phõn b bnh nhõn theo gii, tui mc bnh 46 4.1.2 Phõn b bnh nhõn theo ngh nghip 47 4.1.3 Thi gian mc bnh v v trớ phỏt 48 4.1.4 Mt s yu t liờn quan 49 4.1.5 c im tn thng lõm sng .51 * S lng tn thng 52 4.2 Kt qu iu tr 56 4.2.1 Phng phỏp iu tr 56 KT LUN 61 KIN NGH 64 DANH MC BNG Bng 3.1 T l mc theo tui 32 Bng 3.2 Phõn b bnh mc theo ngh nghip 33 Bng 3.3 Cỏc bnh lý liờn quan phi hp 33 Bng 3.4 Cỏc phng phỏp tng iu tr 35 Bng 3.5 Tn thng da trc xut hin bnh 36 Bng 3.6 Hỡnh thỏi tn thng 37 Bng 3.7 T l bnh nhõn phõn b theo tn thng 38 Bng 3.8 Hỡnh dng tn thng 39 Bng 3.9 Phõn b tn thng theo ng kớnh 40 Bng 3.10 Cỏc triu chng c nng thng gp 40 Bng 3.11: Xột nghim nh lng arsen (n=12) 42 Bnh phm 42 Dng tớnh 42 m tớnh 42 n .42 % 42 n .42 % 42 Nc tiu 42 .42 16,7 42 10 42 73,3 42 Túc 42 .42 8,3 42 11 42 91,7 42 Bng 3.12 Phng phỏp iu tr 42 Bng 3.13 Cỏc phng phỏp úng khuyt da sau phu thut ct b t chc Bowen (n=36) 43 Bng 3.14 Cỏc bin chng gp sau quỏ trỡnh iu tr (n=28) 43 Bng 3.15 Theo dừi sau iu tr 44 Bng 3.16 Phõn tớch nguyờn nhõn t vong 44 DANH MC BIU Biu 3.1: T l cỏc loi ung th t bo vy 31 Biu 3.2: T l mc cỏc loi ung th da thi gian nghiờn cu 31 Biu 3.3: T l mc theo gii 32 Biu 3.4: Cỏc yu t phi nhim 34 Biu 3.5: Tin s mc bowen 34 Biu 3.6: Thi gian mc bnh 36 Biu 3.7: V trớ gii phu ca tn thng .39 Biu 3.8 Triu chng dy sng tng im 41 Biu 3.9 Xột nghim PCR vi HPV 41 DANH MC HèNH NH Hỡnh 1.1 Tn thng lõm sng 16 Hỡnh 1.2 Tn thng bowen lan ta 17 Hỡnh 1.3 Hỡnh nh mụ bnh hc tn thng 18 ...2 quan yếu tố nguy bệnh Chúng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan kết điều trị bệnh Bowen Bệnh viện Da liễu Trung ương với mục tiêu Khảo sát đặc điểm lâm sàng,. .. Các nghiên cứu tập trung đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan phương pháp điều trị khác bệnh Bowen - Năm 1996, Kovacs cộng nghiên cứu dịch tễ học thấy bênh Bowen tỷ lệ nam nữ gần tương ương - Nghiên. .. đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan bệnh Bowen Đánh giá kết điều trị bệnh Bowen Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 2009 đến 2014 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Ung thư da Ung thư da gồm nhiều loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị bệnh bowen tại bệnh viện da liễu trung ương, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị bệnh bowen tại bệnh viện da liễu trung ương, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên quan và kết quả điều trị bệnh bowen tại bệnh viện da liễu trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn