KHÁNG SINH dành cho đối tượng trung cấp

27 170 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2017, 02:38

THUỐC KHÁNG SINH MỤC TIÊU Định nghĩa, phân loại thuốc KS Trình bày nguyên tắc sử dụng KS Các nguyên nhân gây thất bại việc sử dụng KS Tai biến họ KS Trình bày tác dụng, định, liều dùng, tai biến, chống định loại KS thông dụng Vài nét lịch sử đời kháng sinh  Năm 1929, Alexander Fleming phát khả kháng khuẩn nấm Penicillinum notatum  Năm 1945, Fleming giải Nobel y học với Florey Chain.  ĐẠI CƯƠNG Kháng sinh hợp chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, bán tổng hợp tổng hợp Với liều điều trị kháng sinh có tác dụng kìm hãm tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh ngăn cản phát triển tế bào ung thư ĐẠI CƯƠNG Kháng sinh có thể: - Thay đổi hình dáng vi khuẩn, - Ức chế tổng hợp protein vi khuẩn - Kìm hãm tạo vách vi khuẩn Có kháng sinh kìm khuẩn, có kháng sinh diệt vi khuẩn.Ngược lại, số vi khuẩn kháng với kháng sinh, thường tạo men huỷ kháng sinh PHÂN LOẠI KHÁNG SINH - Cấu trúc hóa học CHIA THÀNH 11 HỌ - Cơ chế tác dụng PHÂN LOẠI KS Beta-lactam KS Aminoglycosid KS Phenicol KS Tetracyclin KS Macrolid PHÂN LOẠI KS Quinolon KS Glycopeptid KS Polypeptid Nitro - Imidazol PHÂN LOẠI 10 KS Chống nấm, lao, phong 11 Sulfamid kháng khuẩn NGUYÊN TẮC Phải biết chọn kháng sinh Phải sử dụng liều lượng Phải dùng kháng sinh thời gian quy định NGUYÊN TẮC Phải biết sử dụng kháng sinh dự phòng hợp lý Chỉ phối hợp kháng sinh cần thiết IV NGUYÊN NHÂN GÂY THẤT BẠI TRONG VIỆC DÙNG KHÁNG SINH Chuẩn đoán sai Liều lượng thời gian điều trị không đủ Nôn sau dùng thuốc Tương tác thuốc làm giảm hấp thu thuốc Kháng sinh không vào tới nơi bị nhiễm khuẩn Trộn nhiều loại thuốc kháng sinh vào chai dịch truyền làm tác dụng KS Không theo dõi điều trị tốt Bảo quản không tốt làm thuốc biến chất Vi khuẩn kháng thuốc β - Lactamin Aminozid Phenicol Tetracyclin Macrolid Quinolon Glycopeptid Nitro – Imidazol Họ Polypeptid Ức chế tổng hợp Vách TAI BIẾN β - LACTAMIN R CO NH Gèc acyl O BETA-LACTAM S N THIAZOLIDIN CH3 CH3 COOH A 6AP STT TÊN THUỐC BIỆT DƯỢC CẤU TẠO GỐC R BENZYL PENICILLIN Penicillin G -CH2-C6H5 AMINO BENZYLPENICILIN Ampicillin -CH-C6H5 NH2 PHENOXYMETHYL PENICILLIN Penicillin V -CH2-O-C6H5 1.1 KHÁNG SINH PENICILLIN NHÓM PENICLLIN NHÓM CHẾ PHẤM PENICILLIN G KALI (NATRI) PENICILLI G BENZATHIN PHENOXYMETHYL PENICILLIN PENICILLIN NHÓM AMINOBENZYL PENICILLIN AMOXICILLIN 1.1 KHÁNG SINH CEPHALOSPRIN CHẾ PHẤM THẾ HỆ CEFALEXIN THẾ HỆ CEFOTAXIM CHỈ ĐỊNH ... hãm tạo vách vi khuẩn Có kháng sinh kìm khuẩn, có kháng sinh diệt vi khuẩn.Ngược lại, số vi khuẩn kháng với kháng sinh, thường tạo men huỷ kháng sinh PHÂN LOẠI KHÁNG SINH - Cấu trúc hóa học CHIA... Phải dùng kháng sinh thời gian quy định NGUYÊN TẮC Phải biết sử dụng kháng sinh dự phòng hợp lý Chỉ phối hợp kháng sinh cần thiết IV NGUYÊN NHÂN GÂY THẤT BẠI TRONG VIỆC DÙNG KHÁNG SINH Chuẩn... Sulfamid kháng khuẩn III NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH NGUYÊN TẮC Chỉ dùng kháng sinh bị nhiễm khuẩn Trường hợp cấp bách Biết chọn dạng thuốc thích hợp NGUYÊN TẮC Phải biết chọn kháng sinh Phải
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁNG SINH dành cho đối tượng trung cấp, KHÁNG SINH dành cho đối tượng trung cấp, KHÁNG SINH dành cho đối tượng trung cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay