“Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở việt nam năm 2014

99 143 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2017, 10:55

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG HOA NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VỀ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC SỞ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ VIỆT NAM NĂM 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG HOA NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VỀ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC SỞ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ VIỆT NAM NĂM 2014 CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số: 60 72 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN PGS.TS NGÔ VĂN TOÀN HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học - Viện Đào tạo Y học dự phòng Y tế công cộng, Bộ môn Khoa học môi trường thầy tạo điều kiện cho học tập, rèn luyện nghiên cứu hai năm vừa qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Ngô Văn Toàn, người thầy tận tình bảo, hướng dẫn suốt trình từ bắt đầu triển khai nghiên cứu đến hoàn thiện Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn nhà khoa học Hội đồng thông qua đề cương, Hội đồng chấm luận văn đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu cung cầu khám điều trị ung bướu vùng sinh thái Việt Nam” anh/chị/em nhóm nghiên cứu giúp đỡ trình thu thập số liệu nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn Dự án phòng, chống số bệnh nguy hiểm cộng đồng (bệnh ung thư) thuộc Chương trình quốc gia, Ban giám đốc bệnh nhân sở nghiên cứu tạo điều kiện, giúp đỡ cung cấp số liệu cho hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo anh/chị/em đồng nghiệp Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Y Hà Nội bạn bè quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nâng cao kiến thức hoàn thành khóa học Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ người thân gia đình động viên tinh thần vật chất, chỗ dựa vững để kết ngày hôm Hà nội, tháng năm 2014 Học viên Nguyễn Thị Hồng Hoa LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Hồng Hoa, học viên cao học khóa 21 chuyên ngành Y tế công cộng Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Ngô Văn Toàn Công trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hoàn toán xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, tháng năm 2014 Học viên Nguyễn Thị Hồng Hoa MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm ung thư 1.1.2 Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ 1.1.3 Sự hài lòng dịch vụ y tế 1.2 Nhu cầu khám chữa bệnh bệnh nhân 1.3 Sự hài lòng bệnh nhân sở y tế 15 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng nghiên cứu: 21 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào nghiên cứu 21 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: 21 2.2 Địa điểm nghiên cứu 21 2.3 Thời gian nghiên cứu 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 22 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 22 2.4.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 23 2.4.3 Các số nghiên cứu 25 2.4.4 Công cụ kỹ thuật thu thập thông tin 26 2.4.5 Phân tích xử lý số liệu 27 2.4.6 Đạo đức nghiên cứu 27 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ nhu cầu cung cấp thông tin khám chữa bệnh ung thư bệnh nhân 34 3.2.1 Thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ 34 3.2.2 Nhu cầu cung cấp thông tin 37 3.3 Sự hài lòng bệnh nhân điều trị nội trú ung thư 39 Chƣơng BÀN LUẬN 46 4.1 Thực trạng sử dụng dịch vụ nhu cầu cung cấp thông tin khám chữa bệnh bệnh nhân sở điều trị ung thư 46 4.1.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 46 4.1.2 Thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ 47 4.1.3 Nhu cầu cung cấp thông tin 50 4.2 Sự hài lòng bệnh nhân nội trú điều trị ung thư 53 KẾT LUẬN 58 Thực trạng sử dụng dịch vụ nhu cầu cung cấp thông tin khám chữa bệnh bệnh nhân sở điều trị ung thư 58 1.1 Thực trạng sử dụng dịch vụ 58 1.2 Nhu cầu cung cấp thông tin 58 Sự hài lòng bệnh nhân nội trú điều trị Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm/Khoa Ung bướu 58 KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân BNUT : Bệnh nhân ung thư BV : Bệnh viện BYT : Bộ Y tế CBYT : Cán y tế CSGN : Chăm sóc giảm nhẹ CSSK : Chăm sóc sức khỏe CSYT : sở y tế ĐHYHN : Đại học Y Hà Nội KCB : Khám chữa bệnh PCUT : Phòng chống ung thư TTPCUT : Truyền thông phòng chống ung thư TTUB : Trung tâm ung bướu TYT : Trạm Y tế UT : Ung thư YHCT : Y học cổ truyền WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) NGO : Non – governmental organization (Tổ chức phi phủ) QOL : Quality of life (Chất lượng sống) RCP : Royal College of Physicans (Trường Đại học Y hoàng gia) DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới, dân tộc tôn giáo 30 Bảng 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng hôn nhân 31 Bảng 3.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn 31 Bảng 3.4 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp 32 Bảng 3.5 sở y tế bệnh nhân đến khám ung thư 34 Bảng 3.6 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng dịch vụ chuyển tuyến 35 Bảng 3.7 Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng dịch vụ CSGN sở y tế 35 Bảng 3.8 Tỷ lệ bệnh nhân nhu cầu sử dụng sở y tế 36 chăm sóc giai đoạn cuối 36 Bảng 3.9 Tỷ lệ bệnh nhân nhu cầu cung cấp thông tin 37 bệnh ung thư 37 Bảng 3.10 Các loại phương tiện truyền thông sẵn địa phương 37 Bảng 3.11 Nội dung thông tin mà bệnh nhân mong muốn cung cấp 38 Bảng 3.12 Tỷ lệ bệnh nhân nhận loại tờ rơi/sách nhỏ truyền thông bệnh ung thư 39 Bảng 3.13 Tỷ lệ bệnh nhân hài lòng thông tin giáo dục truyền thông PCUT 39 Bảng 3.14 Tỷ lệ bệnh nhân nhận hỗ trợ tâm lý/tinh thần từ cán y tế 40 Bảng 3.15 Tỷ lệ bệnh nhân nhận tư vấn cán y tế bệnh viện 40 Bảng 3.16 Mức độ hài lòng bệnh nhân với hoạt động tư vấn 41 Bảng 3.17 Mức độ hài lòng bệnh nhân sở vật chất, 41 trang thiết bị bệnh viện 41 Bảng 3.18 Mức độ hài lòng bệnh nhân chăm sóc 42 điều dưỡng 42 Bảng 3.19 Mức độ hài lòng bệnh nhân tinh thần thái độ 43 khám bệnh bác sỹ 43 Bảng 3.20 Mức độ hài lòng bệnh nhân trình độ chuyên môn bác sỹ 44 Bảng 3.21 Mức độ hài lòng bệnh nhân mối quan hệ bệnh nhân người nhà bệnh nhân phòng bệnh 45 Bảng 4.1 Phương tiện truyền thông sẵn địa phương 51 Bảng 4.2 Thông tin bệnh nhân cần cung cấp 52 Bảng 4.3 Thông tin giáo dục truyền thông PCUT 53 Bảng 4.4 Tỷ lệ bệnh nhân nhận tư vấn cán y tế bệnh viện 54 Bảng 4.4 Mức độ hài lòng bệnh nhân với hoạt động tư vấn 55 10 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 29 Biểu đồ 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nơi cư trú 33 15 Biến số Định nghĩa biến số Loại biến Chỉ số - Rất hài lòng Sự hài lòng với - Hài lòng điều kiện sở - Bình thường vật chất trang - Không hài lòng thiết bị bệnh - Rất không hài lòng Tỷ lệ % bệnh Định danh viện nhân hài lòng với điều kiện sở vật chất trang thiết bị bệnh viện Sự hài lòng với - Rất hài lòng chăm sóc - Hài lòng điều dưỡng - Bình thường - Không hài lòng Tỷ lệ % bệnh Định nhân hài lòng danh với chăm sóc điều dưỡng - Rất không hài lòng Sự hài lòng với - Rất hài lòng Tỷ lệ % bệnh tinh thần thái độ - Hài lòng nhân hài lòng khám bệnh - Bình thường Định với tinh thần bác sỹ - Không hài lòng danh thái độ khám - Rất không hài lòng bệnh bác sỹ Sự hài lòng với - Rất hài lòng Tỷ lệ % bệnh trình độ chuyên - Hài lòng nhân hài lòng môn bác - Bình thường Định với trình độ sỹ - Không hài lòng danh chuyên môn - Rất không hài lòng - Rất hài lòng bác sỹ Định 16 Biến số Định nghĩa biến số Loại biến Chỉ số Sự hài lòng với - Hài lòng mối quan hệ - Bình thường nhân hài lòng bệnh - Không hài lòng với mối quan hệ nhân người - Rất không hài lòng bệnh danh Tỷ lệ % bệnh nhà bệnh nhân nhân người nhà bệnh nhân phòng bệnh phòng bệnh Sự hài lòng - Rất hài lòng Tỷ lệ % bệnh thông tin giáo - Hài lòng nhân hài lòng dục truyền thông - Bình thường phòng chống ung - Không hài lòng thư - Rất không hài lòng Định danh thông tin giáo dục truyền thông phòng chống ung thư 17 PHỤ LỤC BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN BỆNH NHÂN UNG THƢ VỀ NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH UNG THƢ Mã phiếu:……… Xin chào anh/chị Chúng cán Trường Đại học Y Hà Nội Chúng tiến hành nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, với mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ung thư bệnh viện nước ta Cảm ơn anh/chị dành thời gian cho buổi vấn Xin đừng ngần ngại câu trả lời sai hay đúng, điều quan trọng ý kiến thật anh/chị Câu trả lời anh/chị đảm bảo giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Anh/chị từ chối trả lời câu hỏi ngừng trả lời Vì vậy, tham gia anh/chị tự nguyện Anh/chị câu hỏi không? Anh/chị đồng ý tham gia vấn hôm không? Có Không Địa điểm vấn:………………………………………… Họ tên người vấn: SĐT liên hệ:……… Tỉnh/Thành phố: Quận/Huyện:……………………………… Phường/Xã:… Họ tên điều tra viên:…………………………………………………… Ngày vấn: / /2013 18 NỘI DUNG PHỎNG VẤN TT CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRẢ LỜI PHẦN A THÔNG TIN CHUNG A Tuổi ………… tuổi A Giới tính Nam Nữ A Dân tộc Kinh Tày Nùng Khơ me Hoa Khác (ghi rõ)……… A Tôn giáo Không theo tôn giáo Đạo Thiên chúa Đạo Phật Đạo Tin lành Khác (ghi rõ)……….…… A Tình trạng hôn nhân Chưa vợ/chồng Đang sống với vợ/chồng Ly thân/ly dị Góa A Anh/chị học hết lớp mấy? (từ lớp - lớp 12) Lớp:………………… A Nghề nghiệp anh/chị? Nông/Lâm nghiệp/Ngư nghiệp Thợ thủ công Công nhân 19 TT CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRẢ LỜI Buôn bán Công chức/viên chức Sinh viên/học sinh Nội trợ Nghỉ hưu Khác (ghi rõ)…………………… Khu vực đô thị thành phố lớn A (trực thuộc trung ương) Hộ thường trú anh/chị Khu vực đô thị thành phố tuyến tỉnh Vùng nông thôn A Trong gia đình/họ hàng anh/chị bị ung thư chưa? Không PHẦN B NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH UNG THƢ B1 Anh/chị cho biết chẩn đoán ……………………………………… bệnh anh/chị? ……………………………………… B2 sở y tế anh/chị Trạm y tế xã/phường đến khám phát Bệnh viện đa khoa huyện dấu hiệu trên? Bệnh viện đa khoa tỉnh Trung tâm Ung bướu tỉnh Bệnh viện tuyến trung ương Bệnh viện/Phòng khám tư Khác (ghi rõ)…………………… B3 Nếu chuyển tuyến, xin Xe cứu thương anh/chị cho biết sở CBYT y tế tuyến hỗ trợ chuyển Giấy giới thiệu 20 TT CÂU HỎI PHỎNG VẤN tuyến nào? TRẢ LỜI Tư vấn chuyển tuyến Khác (ghi rõ)……………… (ĐTV đọc, nhiều lựa chọn) B4 Trong thời gian nằm viện, Không hỗ trợ gì? Thường xuyên anh/chị nhận hỗ trợ Thỉnh thoảng tâm lý/tinh thần từ cán y tế Hiếm Không bao không? B5 Trong thời gian nằm viện, Không tư vấn anh/chị cán y tế Tư vấn bệnh bệnh viện tư vấn nội Chế độ điều trị dung gì? Các triệu chứng gặp cách ứng phó Chế độ dinh dưỡng Chế độ chăm sóc Khác(ghi rõ)………………… B6 Anh/chị hài lòng với hoạt động tư vấn không? Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng B7 Anh/chị thấy hài lòng với Rất hài lòng điều kiện sở vật chất Hài lòng trang thiết bị bệnh viện Bình thường không? Không hài lòng Rất không hài lòng B8 Anh/chị thấy hài lòng với Rất hài lòng 21 TT CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRẢ LỜI chăm sóc điều dưỡng, y Hài lòng tá không? Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng B9 Anh/chị thấy hài lòng với Rất hài lòng tinh thần thái độ khám bệnh Hài lòng bác sỹ không? Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng B1 Anh/chị thấy hài lòng với Rất hài lòng trình độ chuyên môn Hài lòng bác sỹ không? Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng PHẦN C NHU CẦU THÔNG TIN DỊCH VỤ CHĂM SÓC C1 Phương tiện truyền thông Ti vi sẵn địa phương gia đình Đài anh/chị? Đài phát xã (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Báo Internet Tờ rơi, sách nhỏ Khác (ghi rõ)…………… 22 TT CÂU HỎI PHỎNG VẤN C2 Mức độ hài lòng anh/chị TRẢ LỜI Rất hài lòng thông tin, giáo dục - truyền Hài lòng thông phòng chống ung thư Bình thường nay? Không hài lòng (ĐTV đọc Câu hỏi lựa chọn) Rất không hài lòng C3 Theo anh/chị bệnh nhân Thông tin bệnh mắc người nhà bệnh nhân cần biết Nguyên nhân mắc bệnh thông tin gì? Những biểu hiện/triệu chứng (Câu hỏi nhiều lựa chọn) bệnh giai đoạn Cách chăm sóc người bệnh Các loại thuốc điều trị tác dụng phụ thuốc Tiên lượng bệnh, khả chữa khỏi, kéo dài sống Khác (ghi rõ): C4 Bệnh nhân người nhà bệnh nhân phát tờ rơi/sách Không nhỏ bệnh ung thư không? C5 Nếu có, anh/chị hiểu hết thông tin không? Không C6 Anh/chị phát tờ rơi/sách nhỏ hướng dẫn chăm sóc giảm Không nhẹ nhà cho người bị ung thư không? 23 TT CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRẢ LỜI C7 Anh/Chị sử dụng dịch vụ BVTƯ/TT ung bướu chăm sóc giảm nhẹ sở y BV tỉnh tế sau đây? BV huyện Trạm Y tế BV/PK tư Tại nhà Khác (ghi rõ)…………… Không biết Chưa sử dụng dịch vụ C8 Theo anh/chị bệnh nhân ung thư BVTƯ/TT ung bướu nên chăm sóc giai đoạn BV tỉnh cuối đâu? BV huyện Trạm Y tế (Câu hỏi lựa chọn) BV/PK tư Tại nhà Khác (ghi rõ)…………… Không biết Xin cảm ơn Anh/Chị! 24 10 11 12 13 14 15 16 Bùi Diệu, Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn cs (2012), Gánh nặng bệnh ung thư chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến năm 2020 Tạp chí ung thư học Việt Nam, 2012.1:13-20 Freddie Bray, Ariana Znaor, Patricia Cueva, et al (2014), Planning and developing population-based cancer registration in low-and middle-income settings, IARC Technical Publication No 43 Nguyễn Bá Đức, Bùi Diệu, Trần Văn Thuấn cs (2010), “Tình hình mắc ung thư Việt Nam năm 2010 qua số liệu vùng ghi nhận giai đoạn 2004-2008” Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 2010.1: 73 - 80 Trần Văn Thuấn (2010), Hội thảo Quốc gia Phòng Chống ung thư lần thứ XV Thủ đô Hà Nội, ngày 7-8/10/2010 Thủ tướng phủ (2013), Quyết định số 92/2013/QĐ-TTg Thủ tướng phủ việc phê duyệt đề án tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020 Cancer, http://www.who.int/topics/cancer/en/, cập nhật 20/8/2014 Virginia Henderson (1960), The Principles and Practice of Nursing Alexie Cintron, Diane E Meier (2006), The palliative care consult team Textbook of Palliative Medicine 1st Edition p.259 Stephen R Connor, PhD (2014), Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, WHO and WPCA January 2014 M Zineldin (2000), Beyond relationship marketing: technologicalship marketing-Marketing Intelligence & Planning, 2000 Oliver, R.L, 1999, Whence consumer loyalty? Journal of Marketing 63, 4: 33-44 Bộ Y tế (2013), Bộ tiêu trí đánh giá chất lượng bệnh viện 12/2013 Bernard W Stewart and Christopher P Wild (2014), World Cancer Report Marcello Tamburini, Laura Gangeri, Cinzia Brunelli, et al (2003), Cancer patients' needs during hospitalisation: a quantitative and qualitative study, BMC Cancer 2003, 3:12 K Rainbird, J Perkins, R Sanson-Fisher, et al (2009), The needs of patients with advanced, incurable cancer, Received July 2008; Revised 30 June 2009; Accepted July 2009 Advance online publication August 2009 Elise R Posma, Julia CM van Weert, Jesse Jansen, et al (2009), Older cancer patients' information and support needs surrounding treatment: An evaluation through the eyes of patients, relatives and professionals BMC Nursing 25 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kessels RPC (2003): Patients' mtôiory for medical information Journal of the Royal Society of Medicine 2003, 96:219-222 PubMed Abstract | Publisher Full Text | PubMed Central Full Text Royal College of Physicians and Royal College of Radiologists (2012), Cancer patients in crisis: responding to urgent needs Report of a working party London: RCP, 2012 Barbera L, Taylor C, Dudgeon D (2010), Why patients with cancer visit the tôiergency department near the end of life? Can Med Assoc J 2010;182:563-8 National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death, Caring to the end? (2010), A review of the care of patients who died within four days ofadmission London: NCEPOD, 2009 National Audit Office (2010), Delivering the cancer reform strategy London: National Audit Office NHS Improvtôient (2009), Transforming inpatient care programme for cancer patients: the winning principles Leicester: NHS Improvtôient, 2009 Chan GK (2004), End-of-life models and tôiergency department care Acad Tôierg Med 2004;11:79-86 National Cancer Patient Experience Survey Programme (2010), National cancer patient survey report London: DH Mansour D, Dimcok R, Gilbert DC, Personal view acute oncology service: as sessing the need and its implications Clinical Oncology 23 (2011): 168-173 Barg FK, Cronholm PF, Straton JB, et al., (2007), Unmet psychosocial needs of Pennsylvanian with cancer 1985–2005 Cancer 110: 631–639 Christ G, Siegel K (1990), Monitoring quality-of-life needs of cancer patients Cancer 65: 760–65 Foot G, Sanson-Fisher RW (1995), Measuring the unmet needs of people living with cancer Cancer Forum 19: 131–135 Blum K (2010), Family caregivers In Matzo M., Sherman D W (Eds.), Palliative care nursing: Quality care to the end of life (3rd ed., pp 187-198) New York, NY: Springer Publishing Company Blum K., Sherman D W (2010), Understanding the experience of caregivers: A focus on transitions Stôiinars in Oncology Nursing, 26, 243-258.Bureau of Policy and Strategy, Thailand (2010) Public Health Statistic Retrieved from.http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5 (In Thai) Jtôial A., Siegel R., Xu J., et al., (2010) Cancer Statistics, 2010 CA Cancer Journal for Clinicians, 60, 277-300 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Cameron J I, Shin J L, Diane Williams et al., (2004) A brief probltôisolving intervention for family caregivers to individuals with advanced cancer Journal of Psychosomatic Research, 57, 137-143 Chansirimongkol B (2007), Stress, coping, social support, and quality of life of family caregivers of persons with cancer receiving radiotherapy Unpublished Manuscript, Mahidol University, Bangkok, Thailand Issarapanit A (2006), Caregivers’ capabilities in responding to the patients’ spiritual needs and the perceived caregivers’ compassion to the spiritual needs among cancer patients undergoing radiotherapy Unpublished Manuscript, Prince of Songkla University, Songkla, Thailand Cheewapoonphon C (1998), Effect of patients’ health, caregivers’ sense of coherence, and caregiving burden on adaptation of family caregiver of patients with advanced cancer Unpublished Manuscript, Mahidol University, Bangkok, Thailand Duandaw R (2004), Health needs of family caregivers of terminal cancer patients: A phenomenological study Unpublished Manuscript, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Sakunhongsophon S (1997), Effectiveness of Roy adaptation model of nursing to stress alleviation and development of adaptive capabilities of caregiver of patients with terminal cancer Unpublished Manuscript, Mahidol University, Bangkok, Thailand Kunsabal P (2007), Factor related to caregiving behavior of caregivers of cancer patients with chtôiotherapy Unpublished Manuscript, Burapha University, Chonburi, Thailand Phligbua W (2005), Factors predicting health status of family caregivers of cancer patients undergoing chtôiotherapy Bangkok, Thailand: Mahidol University Thongprateep T (2005), The end of life care: Spiritual care In Thongprateep T (Ed.), Spirituality: A Dimension of Nursing Bangkok, Thailand: Pun-Siri Printing Lim GCC (2006), Clinical oncology in Malaysia: 1914 to present Biomedical Imaging and Intervention Journal, 2(1) art no e18 Lim R (2008), Improving cancer pain managtôient in Malaysia Oncology, 74, 24-34 Lim GC & Azura D (2008), National cancer patient registry-a patient registry/clinical database to evaluate the health outcomes of patients undergoing treatment for cancers in Malaysia Med J Malaysia, 63:556 27 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Doris Padmini Selvaratnam, Norlaila Abu Bakar, Nor Aini Hj Idris (2010) Economic well-being and morbidity of the elderly in Malaysia Lim G, Hew K, , Lau FN, et al (1996), Preliminary results of a phase study of docetaxel in the treatment of patients with advanced or metastatic breast cancer in Malaysia Presented at the 13th Asian Pan Pacific Congress of Medicine, Penang 1996 Bùi Diệu, Nguyễn Thị Hoài Nga (2012), Một số vấn đề cần quan tâm để đơn vị chẩn đoán điều trị ung thư hoạt động hiệu Tạp chí ung thư học Việt Nam, số 2-2012: 9-11 Mai Trọng Khoa, Tình hình mắc bệnh ung thư giới Việt Nam, http://ungthubachmai.com.vn/tin-tc-a-s-kin/ittôi/826t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-m%E1%BA%AFc-b%E1%BB%87nh-ungth%C6%B0-tr%C3%AAn-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Biv%C3%A0-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam.html cập nhật ngày 15/12/2013 Merel Kimman, Rosana Norman, Stephen Jan, et al (2013), The Burden of Cancer in Mtôiber Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asian Pacific J Cancer Prev, 13, 411-420 Trần Văn Thuấn (2011), Báo cáo công tác phòng chống ung thư năm 2011 Bộ Y tế Việt Nam (2013), Báo cáo tổng quan chung tổng quan ngành y tế 2013, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân Trịnh Hữu Vách cs (2010), Báo cáo đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư Việt Nam Trung tâm nghiên cứu dân số & Sức khỏe nông thôn Budden LM, Hayes BA, Buettner PG (2014), Women's decision satisfaction and psychological distress following early breast cancer treatment: a treatment decision support role for nurses Int J Nurs Pract 2014 Feb;20(1):8-16 Siddiqua A, Nor Z, Ee CL, et al (2012), Correlation between anxiety, depression, family functioning and quality of life, in palliative care cancer patients Int J Med Med Sci, 2, 204-8 Avery KN, Metcalfe C, Nicklin J (2006), Satisfaction with care: an independent outcome measure in surgical oncology Ann Surg Oncol, 13, 817-22 Kleeberg UR, Tew JT, Ruprecht T, et al (2005), Patient satisfaction and quality of life in cancer outpatient: result of PASQOC study Support Care Cancer, 13, 303-10 28 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Wong WS, Feilding R (2008), The assosiation between patient satisfaction and quality of life in Chinese lung and liver cancer patients Medical Care, 46, 293-302 Asadi LM, Tamburini M, Gray D (2004), Patients’ needs, satisfaction, and health related quality of life: towards a comprehensive model Health QualLife Outcomes, 2, 32-40 Nguyễn Minh Hùng (2014), Đánh giá hài lòng người bệnh ung thư gia đình người bệnh tham gia dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện Tạp chí Y Dược học Quân số phụ trương 2014: 4148 Chu Hùng Cường, Phạm Trí Dũng (2012), Đánh giá hài lòng người bệnh dịch vụ khám chữa bệnh Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm 2012 Y học thực hành (856),2013.1, 5-8 Phùng Thị Hồng Hà, Trần Thị Thu Hiền (2012), Đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ y tế Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba, Đồng Hới Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 2012.3(72B): 75-84 Nguyễn Đức Thành (2013), Đánh giá hài lòng người bệnh nội trú Bệnh viện tỉnh Hòa Bình Y học thực hành, 2013.6(873) Trần Thị Thắm (2012), Đánh giá hài lòng người bệnh nội trú chất lượng chăm sóc sức khỏe khối xạ Bệnh viện K năm 2012 Tạp chí ung thư học Việt Nam , 2012.2: 280-290 Trường Đại học Y Hà Nội (2008), Bài giảng Thống kê Phương pháp nghiên cứu khoa học, Bộ môn Thống kê Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê - Tin học ứng dụng nghiên cứu khoa học: Nhà xuất Y học Hà Nội Bùi Diệu cs (2010), Nhận xét cấu bệnh nhân điều trị Bệnh viện K giai đoạn 2005-2007 Tạp chí ung thư học Việt Nam, 2010.1: 57-61 Bùi Diệu, Nguyễn Thị Hoài Nga cs (2012), Nhận xét cấu bệnh nhân điều trị Bệnh viện K giai đoạn 2007-2011 Tạp chí ung thư học Việt Nam, 2012.2: 13-16 Trung tâm nghiên cứu Dân số sức khỏe nông thôn (2010), Báo cáo đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư Việt Nam, tài trợ Heath Bridge Foundation of Canada, 2010.8:70 Nguyễn Đức Thành, Ngô Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đức Hồng cs (2010), Thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư Hà Nội, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh, tạp chí ung thư học, 2010.1: 750-757 29 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Đinh Trần Phương, Mai Trọng Khoa (2013), Nghiên cứu kiến thức, thái độ bệnh nhân người nhà bệnh nhân việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân ung thư, tạp chí ung thư Việt Nam, 2013.1: 412-418 Vũ Thị Phương cs (2010), Khảo sát nhu cầu tư vấn người bệnh ung thư Bệnh viện K, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 2010.1: 790796 Nhóm nghiên cứu (2013), Đánh giá nhu cầu truyền thông phòng chống ung thư cho cộng đồng Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Tạp chí ung thư Việt Nam 2013.1: 88-94 Nguyễn Văn Xáng cs (2013), Điều tra kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh ung thư cộng đồng dân cư tỉnh Khánh Hòa năm 2012, Tạp chí ung thư học Việt Nam, 2013.2: 29-35 Trung tâm nghiên cứu Dân số sức khỏe nông thôn (2010), Nhu cầu truyền thông phòng chống ung thư cho cộng đồng Hà Nội, Huế TP Hồ Chí Minh, tài trợ Heath Bridge Foundation of Canada, 8/2010 Bùi Đức Tùng cs (2010), Báo cáo ghi nhận ung thư quần thể TP Hồ Chí Minh từ 2003-2006, Tạp chí ung thư học, 2010.1: 81-90 Lê Thanh Chiến, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Văn Thao (2014), Đánh giá hài lòng người bệnh khám chữa bệnh số bệnh viện đa khoa hạng I thuộc sở y tế TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Y – Dược học quân số phụ trương 2014: 35-43 Phan Thị Thanh Thủy, Hồ Thư, Nguyễn Văn Quang cs (2012), Khảo sát mức độ hài lòng người bệnh nội trú bệnh viện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 Phạm Thị Tân Mỹ cs (2011), Khảo sát hài lòng người bệnh, người nhà người bệnh điều trị nội trú bệnh viện Vạn Ninh năm 2011 Gaynor Heading, Nadine A Mallock, Sue Sinclair, et al (2009), Cancer Patient Satisfaction Survey 2008, July 2009, Cancer Institute NSW ... dụng dịch vụ nhu cầu cung cấp thông tin khám chữa bệnh bệnh nhân 19 sở điều trị ung thư Việt Nam năm 2014 Mô tả hài lòng bệnh nhân khám chữa bệnh 19 sở điều trị ung thư Việt Nam năm 2014 3 Chƣơng... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG HOA NGHIÊN CỨU NHU CẦU VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VỀ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ UNG THƢ Ở VIỆT NAM NĂM 2014 CHUYÊN... lòngvề khám chữa bệnh ung thư bệnh nhân Để đáp ứng nhu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu hài lòng bệnh nhân khám chữa bệnh sở điều trị ung thư Việt Nam năm 201 ” nhằm hai mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở việt nam năm 2014 , “Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở việt nam năm 2014 , “Nghiên cứu nhu cầu và sự hài lòng của bệnh nhân về khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị ung thư ở việt nam năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay