(TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

135 127 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 20:40

... Chọn đáp án D oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A bo ok c Khối đa diện A có đỉnh nên đa diện Khối đa diện D khối đa diện lồi Khối đa diện B,C khối đa diện lồi Chọn đáp án. .. đúng? A Khối đa diện khối đa diện có tất cạnh B Khối đa diện khối đa diện có tất mặt đa giác C Khối đa diện khối đa diện có tất mặt đa giác cạnh D Có vô số khối đa diện lồi số cạnh Chọn đáp án C... sau sai : A Khối đa diện A khối đa diện B Cả khối đa diện A, B, C, D khối đa diện lồi C Khối đa diện C khối đa diện lồi D Khối đa diện B khối đa diện lồi hi A B 10 C 12 D 11 Hướng dẫn giải: Đếm
- Xem thêm -

Xem thêm: (TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG, (TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG, (TOÁN) KHỐI đa DIỆN, góc và KHOẢNG CÁCH (có đáp án lời GIẢI CHI TIẾT), ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay