NNPL các QG ASEAN thuyết trình

4 129 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 00:00

Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations, viết tắt ASEAN) tổ chức liên phủ thành lập ngày 8/8/1967 Băng-cốc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations, viết tắt ASEAN) tổ chức liên phủ thành lập ngày 8/8/1967 Băng-cốc, Hiện ASEAN gồm 10 Quốc giat ASEAN tăng cường hợp tác liên kết nhằm hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh dựa trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa – xã hội - Tổng diện tích nước ASEAN vào khoảng 4,43 triệu km2, với dân số gần 592 triệu người Tổng thu nhập quốc dân nước ASEAN năm 2009 đạt 1.492 tỷ đô-la Mỹ ... Hiện ASEAN gồm 10 Quốc giat ASEAN tăng cường hợp tác liên kết nhằm hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh dựa trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa – xã hội - Tổng diện tích nước ASEAN. .. Southeast Asian Nations, viết tắt ASEAN) tổ chức liên phủ thành lập ngày 8/8/1967 Băng-cốc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations, viết tắt ASEAN) tổ chức liên phủ thành... nước ASEAN vào khoảng 4,43 triệu km2, với dân số gần 592 triệu người Tổng thu nhập quốc dân nước ASEAN năm 2009 đạt 1.492 tỷ đô-la Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: NNPL các QG ASEAN thuyết trình, NNPL các QG ASEAN thuyết trình, NNPL các QG ASEAN thuyết trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay