Đề kiểm tra học kỳ II Ngữ văn lớp 8

2 960 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

. ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Năm học: 2007-20 08 I. TRẮC NGHIỆM :(3điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách. của việc học mà Nguyễn Thiếp nêu ra trong bài “Bàn luận về phép học là: a .Học để làm người có đạo đức bHọc để trở thành người có tri thức c .Học để góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ II Ngữ văn lớp 8, Đề kiểm tra học kỳ II Ngữ văn lớp 8, Đề kiểm tra học kỳ II Ngữ văn lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn