Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn học tạo hình tại trường mầm non hoa pơ lang

23 390 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2017, 21:54

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Trong trường mầm non, hoạt động tạo hình xếp chương trình hoạt động học tập trẻ Chức hoạt động tạo hình phản ảnh thực hình tượng, nhằm phát triển trẻ khả cảm thụ, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành tình yêu đẹp thiên nhiên, với sống nghệ thuật…Trẻ biết yêu quí đẹp biết làm theo đẹp cao biết sáng tạo đẹp Vì mà hoạt động tạo hình hình thành cho trẻ mầm mống sáng tạo trí tưởng tượng phong phú tham gia hoạt động tạo hình như: vẽ, nặn, cắt dán, xé dán, trẻ tái tạo lại hình tượng đồ vật, tượng quen thuộc mà trước trẻ tri giác Như hoạt động tạo hình phát triển khả cảm xúc, cảm thụ đẹp thông qua mà trẻ nhìn thấy xung quanh: hoa, nhà sàn đơn giản…từ hình ảnh vẽ trẻ biết phối hợp mắt nhìn, tay cầm bút đầu trẻ dự định vẽ nào, bố cục tranh, họa tiết đơn giản, song chúng góp phần phát triển trí tưởng tượng sáng tạo trẻ Nhờ thể loại như: vẽ, nặn, chắp ghép, xé dán…không trẻ tiếp xúc với giới xung quanh mà giúp trẻ cảm nhận đẹp xung quanh sống, thể cảm xúc tác phẩm tạo hình mình, tác phẩm nghệ thuật trẻ non nớt ngây thơ, điều ngây thơ trình tìm kiếm, khám phá thử nghiệm Chính hoạt động tạo hình sở, tảng ban đầu cho khả phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo trẻ mầm non Với đặc điểm tâm lý trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hiếu động, thích tìm tòi khám phá, thích bắt chước người lớn lại chóng nhớ, mau quên, khả tập trung ý ghi nhớ có chủ định hạn chế Vì để đạt hiệu cho trẻ tham gia vào hoạt động làm quen tạo hình trẻ phải chuẩn bị tâm thoải mái, tự nhiên, môi trường hấp dẫn với nhiều tình thu hút trẻ Không thế, để giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen với môn học tạo hình viên cần tích cực tổ chức cho trẻ hoạt động lúc, nơi, cần tận dụng thời gian tạo điều kiện cho trẻ nhận biết, nghe, hiểu, vẽ, tô màu, phát triễn trí trưởng tượng sáng tạo, tham gia hoạt động khám phá, trải nghiệm tạo hình Bản thân giáo viên phải phát âm chuẩn, nói từ, câu, rõ ý để trẻ học tập Trong thực tế trường, lớp làm quen với môn học taọ hình thường khô cứng, nhàm chán, chưa gây lạ, lôi trẻ chưa thu hút, kích thích tính sáng tạo, chưa phát huy tính độc lập, chủ động, tích cực trẻ Xuất phát từ thực tế để giúp trẻ hứng thú tích cực tham gia đạt hiệu hoạt động chọn đề tài: “ Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu đề tài: Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Đưa số biện pháp giúp 5-6 tuổi trẻ học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang - Nhiệm vụ đề tài: + Tìm hiểu nghiên thực trạng trạng, đưa biện pháp nhằm cải thiện thực trạng + Áp dụng số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Đối tượng nghiên cứu - Giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Giới hạn đề tài - Nội dung nghiên cứu: Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn học tạo hình - Lớp phân hiệu Buôn Krông Trường Mầm non Hoa Lang - Xã Duk măn - Huyện Krông Ana - Thời gian thực từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp nghiên cứu lý luận Sưu tầm tài liệu, đọc, hệ thống, phân tích giải thích, đánh giá số liệu thu thông qua nghiên cứu b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn + Phương pháp quan sát Quan sát hoạt động trẻ, cách tổ chức giáo viên qua học tạo hình + Phương pháp điều tra Điều tra phiếu c) Phương pháp thống kê toán học - Dựa tiêu chí để phân tích đánh giá sản phẩm, tổng hợp đối chiếu tính % II Phần nội dung Cơ sở lý luận Hoạt động tạo hình hoạt động hấp dẫn trẻ mẫu giáo, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể cách sinh động trẻ nhìn thấy giới xung quanh, làm trẻ rung động mạnh mẽ gây cho trẻ rung động xúc cảm, tình cảm tích cực Hoạt động tạo hình hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo tác động đồng lên mặt phát triển trẻ em đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất hình thành phẩm chất kĩ ban đầu người thành viên xã hội biết tích cực, sáng tạo Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Hoạt động tạo hình trường mầm non gồm có: Vẽ, nặn, xé dán, cắt dán, gấp giấy, làm đồ chơi, đồ dùng dạy học nhằm cung cấp kiến thức giúp giáo viên mầm non có khả hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình biết làm số đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho học tập, vui chơi trẻ Thông qua nhằm phát triển trẻ khả quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng, sáng tạo, cung cấp cho trẻ kỹ đơn giản, giúp trẻ thể xúc cảm, tình cảm nét đẹp giới xung quanh qua hình thức tạo hình Trong trường mầm non, hoạt động tạo hình xếp chương trình học tập trẻ Vì phải đòi hỏi giáo viên mầm non tìm biện pháp lôi gây hứng thú, thu hút trẻ vào tiết học cách nhẹ nhàng thoải mái Sử dụng đồ dùng trực quan linh hoạt sáng tạo, đồ dùng phong phú thuận lợi việc lôi thu hút trẻ vào học để mang lại hiệu cao công tác giảng dạy Chính để mục tiêu hoạt động tạo hình đạt kết cao người giáo viên cần áp dụng biện pháp tổ chức hoạt đông tạo hình cho trẻ đạt kết cao, người giáo viên cần áp dụng biện pháp tổ chức linh hoạt, lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trẻ Căn thông tư số 17/2009TT - BGĐT ngày 25 tháng năm 2009 trưởng giáo dục đào đào ban hàng chương trình giáo dục mầm non, quy định chương trình giáo dục, mẫu giáo - tuổi phát triển hài hòa mặt thể chất nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, kỷ xã hội thẫm mĩ chuẩn bị cho trẻ vào học Trường tiểu học Môn hoạt động tạo hình nhà khoa học nghiên cứu cụ thể quy định sau: Căn vào thông tư 36/2011/TT-BGĐT ban hành bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Căn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 Trường Mầm non Hoa Lang Bản thân xây dựng kế hoạch hoạt động tạo hình phù hợp với đối tượng trẻ 5-6 tuổi, lớp phân hiệu buôn krông Trường Mầm non Hoa Lang Thực trạng vấn đề nghiên cứu * Khảo sát đầu năm Tình hình chung lớp + Tổng số 28 Nam 12, Nữ 16, Dân tộc 27 + Giáo viên: (2 giáo viên đạt chuẩn) Kết khảo sát thực trạng mức độ tưởng tượng sáng tạo trẻ MN 5-6 tuổi hoạt động tạo hình đầu năm trường mầm non Hoa Lang + Kết khảo sát Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Kết TT Nội dung đánh giá Đạt Số trẻ Chưa đạt Tỉ lệ Số trẻ (%) Tỉ lệ (%) Hứng thú, tích cực hoạt động vẽ 13 46,4 15 54 Biết trình bày theo bố cục tranh, biết cách tô màu 11 39,2 17 60,7 Vẽ nét qui trình 12 42,8 16 57 Khả sáng tạo 13 46,4 15 54 Qua bảng khảo sát trên, trình giảng dạy nhận thấy trẻ biết tham gia hoạt động theo hướng dẫn cô, nhiên trẻ thụ động chưa tích cự hứng thú, chưa sáng tạo, chưa biết cách trình bày theo bố cục tham gia vào hoạt động tạo hình * Ưu điểm: Bản thân có nhiều cố gắng trình tự học, tự rèn, tìm tòi, sáng tạo tập tạo hình phục vụ cho tiết học, thường xuyên học hỏi đồng nghiệp qua buổi dự hoạt động tìm hiểu qua loại sách báo đồng thời có kế hoạch xếp hoạt động tạo hình theo chủ đề với hứng thú trẻ * Hạn chế: Vì lớp học phụ trách 99% số học sinh trẻ đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc nghe hiểu tiếng phổ thông trẻ hạn chế: Vì ảnh hưởng phần đến chất lượng trẻ so với mặt chung trẻ 5-6 tuổi - Nuyên nhân chủ quan: Một số phương pháp giảng dạy giáo viên chưa thực hấp dẫn, chưa lôi trẻ, trẻ chưa sáng tạo Giáo viên chưa có kiến thức sâu, rộng, chưa nhiều kinh nghiệm đa số giáo viên vào trường, giáo viên chưa có đầu tư đồ dùng dạy học tạo hình, thông qua học khác, học tạo hình, hoạt động trời thăm quan dạo chơi, hoạt động góc - Nguyên nhân khách quan: Vì phân hiệu lẽ nằm vùng khó khăn nên sở vật chất thiếu thốn trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho môn học tạo hình thiếu như: màu nước, đất nặn, tranh ảnh… diện tích lớp học chật hẹp, chưa điều lệ quy định trường mầm non Thời gian dành cho việc thiết kế tập tạo hình ít, tập tạo hình phải thay đổi theo chủ đề Một số trẻ lớp có tính thụ động sáng tạo học Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang 100% phụ huynh lớp thành phần lao động, trình độ học vấn thấp dân tộc thiểu số nên việc trò chuyện trẻ giới xung quanh trẻ hạn chế, đa phần cô giáo cung cấp cho trẻ kiến thức Xuất phát từ thực trạng vậy, thân cố gắng tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng nhiều biện pháp để đưa chất lượng học tạo hình trường nâng cao Sau số giải pháp mà thực Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp Việc tổ chức tốt hoạt động tạo hình, giúp trẻ phát triển khả sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện mặt mục tiêu giải, pháp biện đưa nhằm giúp cho giáo viên nắm vững hoạt động tạo hình tổ chức tốt hoạt động tạo hình, giúp trẻ phát triển toàn diện khả tối thiểu sau b Nội dung cách thức thực giải pháp Để giúp trẻ tích cực hứng thú thực nội dung giúp trẻ học tốt môn học tạo hình thực số giải pháp, cụ thể: Giải pháp 1: Tạo môi trường học phong phú, hấp dẫn, gần gủi với trẻ Để gây hứng thú cho trẻ làm quen với tạo hình, giáo viên cần phải có thay đổi cách tổ chức hoạt động môi trường học thật phong phú, độc đáo, hấp dẫn sáng tạo Trang trí lớp theo nội dung chủ đề, theo nội dung kiến thức cần cho trẻ nhận thức Môi trường lớp chủ yếu trang trí sản phẩm trẻ sản phẩm cô trẻ tự tạo linh hoạt thay đổi để kích thích khả quan sát, tò mò, ham hiểu biết để trẻ tích cực tham gia vào hoạt động khám phá trải nghiệm, tắm môi trường tạo hình * Môi trường lớp học Với quan điểm giúp trẻ sáng tạo việc học lúc, nơi để tạo ấn tượng cho trẻ từ bước chân vào lớp, mảng tường cửa lớp trẻ nhận hình ảnh quen thuộc bạn lớp Và trẻ bắt gặp hình ảnh chủ đề, hình ảnh trẻ vẽ, xé, cắt dán từ tạp chí, họa báo…Đây mảng tường để bố mẹ trẻ thấy bé hoạt động chủ đề để ngày đưa trẻ đến lớp hay đón trẻ về, phụ huynh phối kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ hình ảnh, từ giúp trẻ phát triển tư củng cố, rèn trẻ cách quan sát Những hình ảnh, câu, từ cô thường xuyên thay đổi để kích thích hứng thú trẻ Ví dụ: Đối với chủ đề giới thực vật, cô cho trẻ nhà tìm tranh ảnh, báo… cắt loại hoa rau, củ, có cô dán lên khung ảnh giấy cô chuẩn bị, nhằm rèn luyện cho trẻ tính kiên trì chủ động linh hoạt việc học trẻ Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Bên lớp học “ Vườn bé ” với cây, hoa, rau Cô trẻ quan sát sau gợi ý hướng dẫn trẻ cách vẽ lại vườn hoa học vườn rau trẻ thích, bên cạnh trẻ vẽ sáng tạo thêm chi tiết trẻ thích * Tạo môi trường lớp học Đối với việc trang trí lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động việc làm quan trọng theo nghĩ môi trường có gần gũi, có thân thiện học sinh hứng thú tham gia vào hoạt động, nên ý đến phần trang trí môi trường lớp học Việc trang trí lớp học cho trẻ tuổi khác hẳn so với việc trang trí lớp mầm chồi, góc có hình ảnh gợi mở làm từ nhiều loại nguyên vật liệu khác đươc thay đổi theo chủ đề + Góc trang trí chủ đề thường xuyên thay đổi phù hợp theo chương trình Khi trang trí chủ đề “Nước tượng tự nhiên” thực sau: Chuẩn bị: Bút màu, giấy vé, hồ dán, kéo, hình ảnh hoạ báo, tạp chí, xốp màu, giấy màu Cách trang trí: Tôi cho trẻ vẽ, tô màu hay cắt hình ảnh tượng thiên nhiên báo, tạp chí Cách sử dụng: Trẻ tự vẽ cắt rời nguyên vật liệu sau ghép lại Từ nguyên vật liệu phế thải tưởng vứt loại giấy vụn, loại cây, chai nhựa comfort, vỏ hộp sữa, chai dầu nhớt, chai nước mắm, vỏ chai nước rửa chén, xốp vụn, que kem, thìa sữa chua, túi nilon, vải vụn, len vụn, vỏ hộp sữa chua, vỏ hộp bánh, vỏ ngao, cát mịn, ống hút…Các cô thu lượm, góp nhặt giúp bảo vệ môi trường mà sử dụng sáng tạo làm sáng tạo thêm tập tạo hình thật ngộ nghĩnh phục vụ cho hoạt động tạo hình trẻ Giải pháp 2: Giúp trẻ hứng thú tích cực hoạt động tạo hình học, thông qua môn học khác, hoạt động góc, lúc nơi * Hoạt động tạo hình học Trên thực tế, tiết tạo hình coi hình thức quan trọng, trường mầm non quan tâm nhiều Có nhiều loại tiết học tạo hình: Tiết học tạo hình theo nhóm nhỏ: Tiết học theo nhóm nhỏ: Là tiết học tổ chức cá nhân với trẻ gặp khó khăn môn tạo hình Nội dung tiết học không theo hệ thống chặt chẽ, nhiên cần chuẩn bị có kết từ trước Tiết học theo nhóm lớp: Nội dung tiết học bám sát vào chương trình tạo hình Sự tham gia trẻ vào tiết học bắt buộc toàn lớp học này, giáo viên làm việc với nhóm, cung Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang cấp cho trẻ hiểu biết, rèn luyện kỹ nhằm phục vụ cho tiết học bắt buộc với lớp Chương trình dạy học tiết học với nhóm giáo viên lựa chọn tùy theo điều kiện lớp, tùy theo hứng thú trẻ Loại tiết học mang tính chủ đạo: Là tiết học bắt buộc với lớp Nó đóng vai trò chủ lực mà người ta bồi dưỡng, rèn luyện cho trẻ cách có hệ thống theo chương trình định Trên tiết học môn hoạt động khác hoạt động tạo hình không đóng vai trò chủ đạo, nhiệm vụ tạo hình nhiệm vụ chính, người ta kết hợp giải nhiệm vụ phát triển Khả hoạt động tạo hình trẻ đưa vào yếu tố hoạt động tạo hình Các tiết học tạo hình trường mầm non phân theo loại hình hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, xé dán…Ngoài mốt số tiết học mang tính ứng dụng như: xếp hình, gấp giấp… Dạy trẻ tự xé xếp biết sản phẩm hoạt động tạo hình dạng sản phẩm đặc biệt Trong sản phẩm chứa đựng tâm hồn, cảm hứng người tạo nó, ngôn ngữ riêng để biểu đạt tình cảm người sáng tạo Tôi thấy phương tiện giúp trẻ đạt mục đích sáng tạo nghệ thuật trẻ Tôi tận dụng học liệu có sẵn để dạy trẻ làm đồ chơi VD: Dạy trẻ làm đồ chơi loại Trong hoạt động trời cho trẻ nhặt loại sân trường, cô chuẩn bị xanh loại để vào hoạt động tạo hình hoạt động góc hướng cho trẻ làm VD: Tiết vẽ đề tài (vẽ người thân gia đình) Tôi bước cung cấp biểu tượng cho trẻ tự khám phá cách huy động giác quan trình tâm lý khác đồng thời cho trẻ tự khám phá so sánh, tổng hợp đặc điểm chung điều chỉnh cô giáo Trẻ vẽ người có đầy đủ: Đầu, mình, tay, chân phận khác cô gợi ý cho trẻ trẻ thể tác phẩm VD: Chủ đề thân cho trẻ làm nhà tạo mẫu làm trang phục ngộ nghĩnh thành sưu tập thời trang giành cho trẻ Chủ đề phương tiện giao thông: dạy trẻ làm tàu, thuyền buồm… VD: Qua vẽ Đàn gà chủ đề giới động vật: Tôi nhắc trẻ nhà quan sát đàn gà gia đình, qua tìm hiểu môi trường xung quanh trẻ quan sát thực tế đàn gà Khi vẽ trẻ biết kết hợp kỹ kết quan sát ghi nhớ tạo cho trẻ vẽ sản phẩm đẹp Để tạo không khí sôi cho tiết học cô cho trẻ hát vận động “Con gà trống” cô dùng câu đố hay câu truyện có nội dung gà để gây hứng thú, tập trung trẻ gà, sau cho trẻ quan sát phận Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang chúng, cô lên hướng dẫn cho trẻ nhận xét phận gà theo hình khối đơn giản để trẻ vẽ dễ dàng VD: Xé dán đàn cá bơi Qua tiết tìm hiểu môi trường xung quanh cung cấp cho trẻ cấu tạo hình dáng cá Trong cho trẻ dạo tham quan nhắc trẻ ý quan sát, đàn cá xem chúng bơi nào, cá bơi gần hình dáng so với cá bơi xa có khác biệt Trẻ quan sát tri giác hình ảnh cụ thể thuận tiện cho việc trẻ thực sản phẩm trẻ biết cá gần to, cá xa nhỏ, bước đầu trẻ biết xếp hợp lý sản phẩm cô trẻ thảo luận trao đổi luật xa gần thể màu sắc sáng tạo diễn cảm động vật không gian cách sống động Rèn cho trẻ trí tượng tượng, sáng tạo: Các nhìn xem mắt cá tròn hay dẹt? Duôi cá giống hình gì? Cô tạo cảm xúc thực trước đẹp Tạo cho trẻ tiếp thu cách nhẹ nhàng hứng thú, say mê để trẻ tạo sản phẩm đẹp phong phú đa dạng Để cung cấp kiến thức cho hoạt động tạo hình, giáo viên phải tích hợp môn, hoạt động tiết học vào trình dạy tạo hình - Trong hướng dẫn trẻ trao đổi bố cục tranh VD: Trong lúc quan sát môi trường thiên nhiên hay tranh ảnh nghệ thuật đẹp lấy trẻ làm trung tâm khuyến khích trẻ câu hỏi gợi mở cho trẻ thể ý muốn cảm xúc trẻ tượng xung quanh VD: Con nhìn thấy bạn Y Phong hôm chơi đồ chơi lớp? Hôm qua nghỉ học Bố mẹ cho chơi đâu? Ở thấy có đẹp không? Hãy kể cho cô bạn nghe Cô tăng cường sử dụng câu hỏi gợi mở, giúp trẻ củng cố vận dụng kinh nghiệm lĩnh hội hoạt động khác môi trường xung quanh trẻ môi trường cô cung cấp, khuyến khích trẻ suy nghĩ tìm cách giải VD: Con cho cô biết nặn thêm cho cá? Có cách khác để nặn cá không? Muốn nặn cá đẹp phải nặn thêm chi tiết vào nữa? đồng thời thăm dò khả trẻ để trẻ mưu tả trẻ làm VD: Con nặn thêm cho Gấu? Đồng thời dùng câu hỏi vui, dí dỏm, ngôn ngữ nghệ thuật biểu cảm với cử điệu nét mặt tạo cho trẻ hứng thu say mê sáng tạo VD: Con nhìn xem Gấu bạn H’ Si na có vòng cổ đẹp không? Để trẻ tích cực sáng tạo hoạt động tạo hình tiết vẽ theo ý thích, tiết vẽ theo đề tài, tiết vẽ theo đề tài không vẽ mẫu Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Bởi thực tế cô vẽ mẫu cho trẻ làm tê liệt cảm xúc có trước trẻ Tôi gợi ý câu hỏi, tạo điều kiện cho trẻ phát triển khả suy nghĩ, tìm cách thực khuyến khích động viên trẻ giúp trẻ tìm tòi chủ động sáng tạo thực đề tài VD: cho trẻ quan sát vườn ăn cô trẻ trao đổi hình dáng cấu tạo cây, bóng mát, ăn quả, thân cây, trẻ quan sát Tri giác hình ảnh cụ thể cô rèn cho trẻ phát huy trí tưởng tượng sáng tạo khả cảm thụ tác phẩm nghệ thuật VD: Trẻ vẽ vườn có nhiều màu sắc, có to, nhỏ, cao, thấp, cô gợi ý cho trẻ thấy hôm thời tiết nào? từ trẻ ý quan sát tượng thời tiết sau trẻ sáng tạo vẽ thêm ông mặt trời tỏa ảnh nắng, có thêm bạn nhỏ nhổ cỏ tưới Trẻ biết kết hợp nét vẽ hình khối để biết phức tạp thành đơn giản, từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động làm cho sản phẩm thêm sinh động VD: Khi vẽ nhà trẻ biết kết hợp thân nhà hình chữ nhật, mái nhà hình tam giác, cửa sổ hình vuông Khi nặn vật trẻ biết phận chúng thành khối đơn giản: đầu gà hình tròn nhỏ, gà hình tròn to, sau ghép thêm chi tiết nhỏ “Mắt, mỏ, chân…” Dạy trẻ xé Ông mặt trời có mắt mũi, miệng, mỉm cười, trẻ tạo sản phẩm có luật xa gần, sáng tối, trẻ biết chắp vá mảnh giấy vụn thành hoa, cá, ngày lễ tết vẽ tranh đẹp người thân, trẻ tự lấy làm trâu, dừa làm đồng hồ, trẻ biết lấy que ghép lại thành tranh ô tô, nhà Vào cuối tuần ngày nghỉ ngày lễ tết cô cho trẻ vẽ tranh người thân VD: Sắp đến ngày tết cho trẻ vẽ tranh ngày tết, đem tặng bà Khi phụ huynh đến lớp đưa đón trẻ giáo viên cần trao đổi phương pháp dạy môn tạo hình nhà, động viên khuyến khích trẻ yêu thích say mê với hoạt động tạo hình * Hoạt động tạo hình thông qua môn học khác Trong hoạt động giáo viên nên chọn phương pháp tích hợp nhẹ nhàng không gò ép mà lại hiêu Song trình vận dụng tích hợp, đòi hỏi phải có linh hoạt sáng tạo nội dung phải phù hợp logic,tránh trình trẻ hoạt động trở nên rời rạc, chắp vá - Môn làm quen với toán tận dụng bé làm quen với biểu tượng toán để rèn kỷ tạo hình VD: Cho trẻ tranh trí hình vuông hình chữ nhật vỡ bé làm quen với biểu tượng toán - Môn làm quen với môi trường xung quanh: Cho trẻ vẽ vật, loại quả, người than gia đình hay số phương tiện giao thông Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang - Trong văn học trẻ học xong thơ “Cây dừa” cho trẻ vẽ dừa * Hoạt động tạo hình thông qua hoạt động góc Qua hoạt động góc giúp trẻ cố làm quen kiến thức tăng thêm vốn kiến thức, kỷ hoạt động chung VD: Với chủ đề giới động vật góc tạo hình nặn số vật, xé, tô màu… Đây gì? cô nặn nào? tranh gì? tranh làm từ chất liệu gì? Khi thực đề tài nặn vật,vẽ gà …trẻ có vốn kiến thức hiểu biết qua sản phẩm trẻ tự tin Với chủ đề: Bản thân chuẩn bị số tranh ảnh vẽ, xé dán, trang phục bạn nam bạn nữ, chấm màu tô trang phục bé cung cấp kiến thức với nguyên vật liệu phù hợp với tranh cung cấp cho trẻ + Góc học tập: Trong góc học tập có nội dung cung cấp cho trẻ toán môi trường xung quanh thong qua môn hoc giáo viên thiết kế lựa chọn trò chơi, nội dung cố cung cấp cho trẻ từ giáo viên lồng ghép rèn luyện kỷ tạo hình cho trẻ VD: Tô màu theo nội dung yêu cầu cô giáo viên kết hợp rèn luyện kỷ cầm bút kỷ tô màu VD: Với nội dung môi trường xung quanh cô cho trẻ cắt dán tranh ảnh đồ dùng theo chủ đề kết hợp kỷ cầm kéo, cắt, phết hồ, dán Khi trẻ vào hoạt động góc cần tạo hứng thú cho trẻ, đố trẻ cô có tranh đây? tranh cô vẽ tô màu nào? sau cô cho trẻ tả tranh cuối cô khái quát lại, với trẻ chưa thể cô hướng dẫn trẻ tỉ mĩ kết hợp làm trẻ thực hiện, động viên khuyến khích trẻ tạo cho trẻ tin thần thoái mái vui chơi, học mà chơi chơi mà học từ dần cố kiến thức hình thành tâm trí trẻ Từ giúp trẻ hình thành khả tạo hình góc tạo hình phát huy khả tạo hình trẻ mà góc chơi khác giáo viên rèn luyện kỷ tạo hình cho trẻ * Hoạt động tạo hình lúc nơi Trẻ làm quen với môi trường xung quanh dạo chơi trẻ ngắm nhìn vật thật, sờ nắm cho trẻ hoạt động trời cô phát phấn để trẻ vẽ lên VD: Trẻ dùng phấn để vẽ hoa vẽ cây, vẽ biểu tượng trẻ thích Khi hoạt động trời yêu cầu trẻ lượm khô cành khô để làm vật liệu cho trẻ học tạo hình Giờ sinh hoạt chiều, cho trẻ kể vật trẻ thích, hoạt động góc trẻ chơi vẽ nặn xé dán Góc nghệ thuật trẻ vẽ tạo nên tranh…… Bên cạnh học tạo hình lớp thường gợi ý cho trẻ tạo hình nhà cách trao đổi với phụ huynh nhà, nhắc nhỡ động viên trẻ hướng dẫn trẻ vài Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 10 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang tập nhà, vẽ tranh theo đề tài, nặn theo mẫu, vẽ theo ý thích xé dán số hình ảnh theo đề tàitrẻ học lớp Để dạy tốt môn tạo hình, giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh cách thông qua hội thi, mời phụ huynh đến dự, qua tuyên truyền kiến thức môn tạo hình để bậc phụ huynh hiểu tầm quan trọng môn tạo hình trẻ Một số sản phẩm tạo hình trẻ, học,mọi lúc nơi Chủ đề : Thế giới thực vật Ví dụ: Các tưởng tượng từ hình vuông, hình tam giác làm sản phẩm gì? + Con xếp cá + Con xếp chuồn chuồn + Con xếp gà * Hướng dẫn trẻ xếp cá từ hình vuông hình tam giác Trước tiên cần chuẩn bị tờ giấy màu hình vuông (kích thước tuỳ ý), màu sắc màu nâu, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen tuỳ thuộc vào màu yêu thích Bước 1: Xếp đôi tờ giấy lại Bước 2: Xếp đôi tờ giấy lại để tạo nếp gấp sau lại mở Bước 3: Xếp chéo hai góc tờ giấy lại Bước 4: Xếp lớp giấy tờ giấy lên phía Bước 5: Xếp chéo mép tờ giấy xuống Bước 6: Xếp góc lớp giấy lên phía Bước 7: Ta tiếp tục Xếp lớp giấy lên phía theo đường gạch ngang Bước 8: Dùng kéo cắt từ bên góc giấy theo chiều vào Ta không cắt rời miếng giấy Bước 9: Xếp góc giấy phía sau Bước 10: Từ mũi tên trắng bên Ta dùng tay kéo để mở lớp giấy làm dẹt chúng Bước 11: Kéo phần đuôi cá phía sau Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 11 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Bước 12: Vẽ mắt cho cá để hoàn thành cách xếp cá vàng giấy Con cá xếp từ hình tam giác, hình vuông Bài tập số 2: Từ làm gì? - Xếp vật Lá khô - Hướng dẫn trẻ xếp vật từ cây, cô xếp mẫu vài vật cho trẻ quan sát - Lá tròn để xếp phần đầu vật - Lá dài xếp phần thân - Lá nhỏ tròn xếp phận tai mắt mũi Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 12 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang - Lá nhỏ dài xếp chân tay vật - Cuống xếp đuôi vật - Cô cho trẻ xung quang sân trường nhặt rụng, sau cô cho trẻ tự sáng tạo xếp vật theo trí tượng tượng trẻ, cô trẻ quan sát hướng dẫn trẻ hoàn thiện tác phẩm Cô hướng dẫn trẻ cách xếp Con nghé Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 13 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Con bướm Con sóc Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 14 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Con nhẹn Con cú mèo Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 15 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Ví dụ: Các tưởng tượng từ chữ cái, chữ số, vẽ nên vật đáng yêu gì? + Con vẽ chim + Con vẽ gà + Con vẽ thỏ Cô hướng dẫn trẻ thêm nét dơn giản dể tạo thành vật Vẽ tô màu chim từ chữ Vẽ tô màu thỏ từ chữ số Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 16 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Nặn từ đất xét Tôi vận dụng phương pháp cách linh hoạt hợp lý kết nghiên cứu thể Giải pháp 3: Vai trò giáo viên định hướng tổ chức cho trẻ - Đối với giáo viên cần phải nâng cao trình độ chuyên môn, học tập qua sách báo, nắm bắt đổi trình hoạt động để trẻ có kiến thức sâu đáp ứng yêu cầu ham học hỏi tập tạo hình sáng tạo trẻ - Luôn có ý tìm tòi sưu tầm tập hay lạ, đề tài khám phá để hướng trẻ quan sát thử nghiệm - Sáng tạo đồ dùng đồ chơi với nguyên vật liệu đơn giản, gần gũi xung quanh trẻ mà hiệu nâng cao yêu cầu từ nguyên vật liệu tạo hình - Luôn có hướng thay đổi cách hướng dẫn đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu mẻ, phong phú để tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia hoạt động - Nắm bắt ý trẻ, tôn trọng ý kiến trẻ dựa vào ý trẻ để giúp trẻ phát triển theo mục tiêu chương trình chăm sóc giáo dục mầm non - Cô tạo hội để trẻ nói theo suy nghĩ Giải pháp 4: Nâng cao tiếng việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số Để trẻ nắm bắt kiến thức hiểu lời nói cô, đồng thời cô giáo phải nằm bắt tâm tư, nguyện vọng trẻ Điều yêu cầu trẻ phải có vốn tiếng Việt phong phú Bản thân chủ nhiệm lớp 100% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Qua tiếp xúc với phụ huynh với trẻ đồng bào dân tộc thiểu số học số tiếng đồng bào Ê đê thông dụng Trong trình tiếp xúc với trẻ lúc nơi thường kết hợp cà hai thứ tiếng giao tiếp với trẻ tiếng Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 17 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang đồng bào sau nói tiềng phổ thông cho trẻ hiểu cho trẻ nhắc lại nhiều lần, trẻ giao tiếp tiếng phổ thông tương đối mạch lạc Giải pháp 5: Phối hợp với phụ việc giúp trẻ làm quen với môn học tạo hình Trẻ mầm non thường dễ nhớ lại mau quên, kiến thức, kĩ mà giáo viên dạy trẻ lớp phải thường xuyên ôn luyện củng cố Vì vậy, để giúp trẻ học tốt cần có phối hợp giáo viên phụ huynh - Thông qua đón, trả trẻ cô tuyên truyền hình thức cho trẻ làm quen với tranh ảnh đồ dùng đồ chơi tự tạo cho khoa học Hướng cho bậc phụ huynh kết hợp với nhà trường để dạy trẻ học học mà chơi, chơi mà học gia đình gợi ý hỏi trẻ: vẽ, xé dán để làm quà tặng cho bố mẹ, ông bà, cô giáo, dịp lễ học lớp, mua số đồ dùng đồ chơi phục khích thích trẻ tự chơi tự sáng tạo - Thường xuyên trao đổi với phụ huynh tình hình nhận thức trẻ tạo khả ghi nhớ mặt sáng tạo( đặc biết trẻ hiếu động, trầm tính), cách tô màu, cách cầm bút, tư ngồi… Phối hợp với phụ huynh đưa biện pháp hợp lý, hiệu giúp trẻ khắc phục hạn chế - Lên kế hoạch, thông báo chương trình dạy trẻ bảng tuyên truyền để phụ huynh kịp thời theo dõi - Giới thiệu loại sách đồ dùng, đồ chơi cần thiết để phục vụ cho môn học tạo hình đến phụ huynh - Vận động phụ huynh ủng hộ cho lớp đồ dùng đồ chơi, sách báo, tạp chí, loại hột hạt, phế liệu… Phục vụ cho trình giúp trẻ làm quen với tạo hình c Mối quan hệ biện pháp, giải pháp Các biện pháp giải pháp trông có vẽ tách rời chúng lại có mối quan hệ khăng khít biện chứng với Vì vậy, tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ giáo viên không áp dụng biện pháp mà cần áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp với nội dung, hứng thú sức khỏe trẻ để biện pháp giải pháp đạt kết tối ưu d Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học Kết thu qua khảo nghiệm Cháu hứng thú tích cực hưởng ứng theo hoạt động tập tạo hình với tập sáng tạo Qua năm tiến hành sửa đổi theo nhiều cách khác để tìm hướng tốt cho trẻ 5-6 tuổi tổ chức tập tạo hình sáng tạo nhận thấy đa số cháu trở nên nhanh nhẹn, chủ động hoạt động rõ rệt, cụ thể Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 18 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang cháu có tính nhút nhác như: H’ sian, Y’Hưng, Y’Phong, H’ Suin…đến gần cuối năm học cháu trở nên mạnh dạn tự tin giao tiếp, hoạt bát không rụt rè nhút nhát lúc đầu năm học, nhận thức cháu giới xung quanh phát triển rõ rệt, cháu chăm học chủ động hoạt động khám phá giới xung quanh * Bảng so sánh kết đầu năm cuối năm Đầu năm Nội dung khảo sát Đạt Cuối năm Số trẻ Tỉ lệ (%) Tỉ lệ tăng so Chưa đạt với dầu Số Tỉ lệ năm trẻ (%) 26 93 46,6 60,7 25 89 11 49,8 Chưa đạt Số Tỉ lệ Số trẻ (%) trẻ Tỉ lệ Đạt (%) Hứng thú, tích cực hoạt động vẽ 13 46,4 15 54 Biết trình bày theo bố cục tranh, biết cách tô màu 11 39,2 17 Vẽ nét qui trình 12 42,8 16 57 27 96 Khả sáng tạo 13 46,4 15 54 25 89 53,2 11 42,6 Qua bảng khảo sát nhận thấy chất lượng hoạt động tạo hình tăng rõ rệt, chứng tỏ việc vận dụng giải pháp, biện pháp có hiệu cao Đối với trẻ biết cách cầm bút vẽ thành thạo, biết bố cục tranh biết tạo sản phẩm đẹp có tính thẫm mĩ, tô màu theo bố cục tranh, khả sáng tạo trẻ tốt Giờ học trẻ thoái mái, không gò ép Trẻ hoạt động cách tích cực chủ động học, khám phá nhiều thông qua hoạt động đồ dùng phong phú qua chủ đề, thăm quan,và tiếp cận công nghệ thông tin qua giảng điện tử Đối với giáo viên mở rộng kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy trình nghiên cứu sáng tạo tiết dạy, giảng, làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, đẹp Càng hoạt động gần gũi với trẻ cô nhận nhiều vẻ đẹp tiềm trẻ muốn khai thác thêm yêu mến trẻ Thúc đẩy ham học hỏi tìm tòi sáng tạo cô Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 19 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Đối với phụ huynh có nhìn ngành học mầm non, giáo viên mầm non cách dạy học chữ quan tâm phụ huynh hoạt động khác trẻ trường nhà giúp trẻ phát triển cân đối hài hòa III Kết luận, kiến nghị Kết luận Việc sử dụng linh hoạt sáng tạo giải pháp qua hoạt động Tôi rút hoạt động tạo hình môn học thiếu trẻ mầm non nói chung đặc biệt trẻ 5-6 tuổi nói riêng, tạo tiền dề cho trẻ học lớp Vì giáo viên cần quan tâm mở rộng vốn hiểu biết trẻ giới xung quanh để hình thành trẻ biểu tượng phong phú đa dạng Khi cho trẻ làm quen với giới xung quanh cần khơi gợi trẻ xúc cảm tình cảm nét đẹp tinh tế tượng tự nhiên xã hội Với tập phù hợp để phát triển trí tuệ cho trẻ, để thỏa mãn nhu cầu trẻ đòi hỏi giáo viên mầm non phải sáng tạo nhiều tập tạo hình phong phú, giáo viên cần tận dụng nguyên vật liệu mở để thiết kế nhiều tập sáng tạo để trẻ khám phá tốt môi trường xung quanh từ giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình hơn, giáo viên nắm vững số biện pháp giúp trẻ hiểu rõ tính chất, nội dung thiết kế nhiều tập phong phú đa dạng, hình thức hấp dẫn phát huy khả sáng tạo trẻ giúp trẻ tham gia hoạt động tạo hình tích cực Kiến nghị * Đối với nhà trường - Nhà trường cần mua sắm, bổ sung đồ dùng thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục trẻ, nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Hàng năm nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn chuyên đề phòng giáo dục đào tạo tổ chức - Tham mưu với trường bạn, tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập nhằm nâng cao lực chuyên môn - Hàng năm nhà trường nên tổ chức cho bé tham gia hội thi bé vẽ tranh cấp trường * Đối với đồng nghiệp - Khi giao tiếp với trẻ, tránh sử dụng từ địa phương, từ ngữ đặc trưng vùng miền Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 20 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang Trên số biện pháp nhỏ để giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình thông qua sản phẩm tạo hình, đề tài vận dụng mang lại hiệu lớp tôi, nhiên trình thực giải pháp, biện pháp thân không tránh khỏi tồn vướng mắc mong đóng góp ý kiến thầy cô thiếu sót đề tài để nâng cao chất lượng môn tạo hình có hiệu cao Durkmăl, ngày 20 tháng năm 2017 Người viết Cao Thị Hạnh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TM/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HIỆU TRƯỞNG Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 21 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang MỤC LỤC Trang I Phần mở đầu: 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp b Nội dung hình thức giải pháp Giải pháp 1: Tạo môi trường học tạo hình phong phú, hấp dẫn, gần gũi với trẻ Giải pháp 2: Giúp trẻ hứng thú tích cực hoạt động tạo hình học, thông qua môn học khác, hoạt động góc, lúc nơi, để tạo hứng thú cho trẻ Giải pháp 3: Vai trò giáo viên định hướng tổ chức cho trẻ 17 Giải pháp 4: Nâng cao tiếng phổ thông cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số 17 Giải pháp 5: phối hợp với phụ việc giúp trẻ làm quen với môn học tạo hình 18 III Kết luận, kiến nghị 20 Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 22 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Lang TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Phương pháp tổ chức HĐTH cho trẻ mầm TS.Lê Thanh Thủy non Tạp chí giáo dục mầm non Hướng dẫn thực chương trình chăm Lê Thi Ánh Tuyết sóc giáo dục trẻ Mẫu giáo lớn NXB - Hà Phạm Mai Chi Nội Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sư phạm năm 2003 Nguyễn Ánh Tuyết- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quản lí giáo viên mầm non năm 20142015 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Hướng dẫn thực chương trình chăm sóc giáo dục mầm non- mẫu giáo NXB Hà Nội Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Lang 23 .. .Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Pơ Lang Đưa số biện pháp giúp 5- 6 tuổi trẻ học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Pơ Lang - Nhiệm... Hạnh- Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 20 Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Pơ Lang Trên số biện pháp nhỏ để giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn học tạo hình thông... Hạnh- Trường Mầm non Hoa Pơ Lang 13 Một số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi học tốt môn học tạo hình Trường Mầm non Hoa Pơ Lang Con bướm Con sóc Người thực hiện: Cao Thị Hạnh- Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn học tạo hình tại trường mầm non hoa pơ lang , Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn học tạo hình tại trường mầm non hoa pơ lang , Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn học tạo hình tại trường mầm non hoa pơ lang , Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn