Nhà thơ Huy Cận

6 2,019 22
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:26

. câu thơ, đoạn thơ Huy Cận tặng Xuân Diệu. Điều này có người bảo là tốt, có người cho là hạ thấp Xuân Diệu, theo nhà thơ? NT Huy Cận: Các nhà thơ tặng thơ, . chuyện. Nếu ta so sánh thơ Huy Cận với thơ hồi trước, ta cũng sẽ thấy thế. Huy Cận đi lượm nhặt những chút buồn rơi rác để rồi sáng tạo nên những vần thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà thơ Huy Cận, Nhà thơ Huy Cận, Nhà thơ Huy Cận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn