Hệ thống văn bản Đoàn trường K41

14 284 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:26

. trờng. Nhiệm kỳ qua Đoàn trờng có 39 chi đoàn (1 chi đoàn GV, 38 chi đoàn HS) với tổng số đoàn viên 1633/1901 đoàn viên-TN toàn trờng. BCH Đoàn trờng gồm 17. Kết quả trong 39 chi đoàn có 15 chi đoàn vững mạnh, 20 chi đoàn đạt khá, không có chi đoàn yếu kém. Trên cơ sở phân loại đoàn viên, Đoàn trờng đã thờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống văn bản Đoàn trường K41, Hệ thống văn bản Đoàn trường K41, Hệ thống văn bản Đoàn trường K41

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn