Đề kiểm tra học kì II Ngữ văn lớp 7

2 1,801 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:25

. Tổ Văn Sử Đề thi học kì II ( Năm học 20 07- 2008) Môn: Ngữ văn 7 Thời gian 90 phút I Trắc nghiệm ( 2 điểm Cho đoạn văn sau: Tinh thần. cuộc sống. - Đề 2: Hãy giải thích: Học, học nữa, học mãi I/ Trắc nghiệm(2 điểm) :Khoanh tròn vào ô chữ em cho là đúng 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì II Ngữ văn lớp 7, Đề kiểm tra học kì II Ngữ văn lớp 7, Đề kiểm tra học kì II Ngữ văn lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn