Khái quát về nhóm Nitơ

1 781 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:25

. BÀI 9. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ 1. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen , antimon. , hãy giải thích : a) Tại sao từ nitơ đến bimut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần ? b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với oxi và càng yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát về nhóm Nitơ, Khái quát về nhóm Nitơ, Khái quát về nhóm Nitơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn