ĐỒ án môn học THIẾT kế THỦY điện đề số 51

20 118 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:55

A. Tính toán thủy năng:1. Xác định các đặc trưng cơ bản hồ chứa: MNDBT, MNC, Vi, hct.2. Tính toán điều tiết xác định công suất bảo đảm của TTĐ.3. Xác định công suất lắp máy và điện lượng trung bình năm.4. Xác định các cột nước đặc trưng: Hmax, Hmin, Htb, Htt.B. Lựa chọn thiết bị cho TTĐ:1. Chọn nhãn hiệu và xác định các kích thước cơ bản của tua bin.2. Chọn và xác định kích thước buồng xoắn, ống hút.3. Chọn và xác định kích thước máy phát điện. Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÀI LIỆU CƠ BẢN VÀ YÊU CẦU I- TÀI LIỆU THIẾT KẾ: - Với MNDBT = 202m 1) Tài liệu dòng chảy năm điển hình: (Q m3/s) P% VI 80 90 50 248.6 10 373.4 VII VIII IX 262 471 532 373.8 648.4 610.7 X XI XII I II 331 219 174 104 86 389.3 235.3 177.8 113.6 105.1 235.2 493.2 435.3 246.3 172.3 132.8 114.7 122.6 727 684.7 III 73 84.6 IV 72 82 V 71 141.2 292.8 2) Các đặc trưng hồ chứa: Z (m) F (km2) V (106 m3) 455.0 465.0 475.0 485.0 495.0 505.0 515.0 525.0 535.0 0.0 2.6 8.0 14.4 20.2 30.3 64.5 125.7 186.9 0.0 12.2 66.3 179.0 349.0 599.0 1037 2003 2969 3) Quan hệ đặc tính hạ lưu: Q ~ Zhl 303 304.9 305.0 305.8 306.0 306.5 307.0 308.0 309.0 310.0 Q (m3/s) 41.5 63.3 101.0 135.0 200.0 250.0 300.0 410.0 560.0 755.0 1040 Zhl (m) 302.9 4) Tài liệu bốc hơi: Tháng I II III IV V VI Z 38.2 24.4 32.2 48.6 81.0 127.0 (mm) 5) Tài liệu bồi lắng lòng hồ: VII 131.0 VIII IX X Thiết kế nhà máy thủy điện (3 mặt cắt, tỷ lệ 1/100 1/50) PHẦN I: TÍNH TOÁN THỦY NĂNG Mục đích tính toán thuỷ năng: -1- XII 96.5 55.0 55.6 45.5 42.3 - Độ đục: p = 90g/m3 (hàm lượng bùn cát) - Trọng lượng riêng bùn cát: γ = 1,5 tấn/m3 II- NỘI DUNG YÊU CẦU: A Tính toán thủy năng: Xác đònh đặc trưng hồ chứa: MNDBT, MNC, Vi, h ct Tính toán điều tiết xác đònh công suất bảo đảm TTĐ Xác đònh công suất lắp máy điện lượng trung bình năm Xác đònh cột nước đặc trưng: Hmax, Hmin, Htb, Htt B Lựa chọn thiết bò cho TTĐ: Chọn nhãn hiệu xác đònh kích thước tua bin Chọn xác đònh kích thước buồng xoắn, ống hút Chọn xác đònh kích thước máy phát điện C Nhà máy thủy điện: Xác đònh hình thức công trình Xác đònh cao trình kích thước nhà máy SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 XI Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện Thuỷ năng lượng tiềm tàng nước Trong lượng dòng sông nguồn lượng lớn khai thác dễ dàng Năng lượng tiềm tàng suối thể sức tải cát vật trôi khác, sức bào mòn sói lở bờ sông lòng sông, công sản để vận chuyển khối nước Chính mà ngành thuỷ đời nhằm nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn lượng dòng chảy thiên nhiên Tíanh toán thuỷ từ tài liệu tính toán thuỷ văn, khí tượng thuỷ văn, đòa hình đòa mạo khu vực xây dựng công trình, tình hình đòa chất, đòa chất thuỷ văn, đặc trưng lòng hồ, tính toán để chọn thông số hồ chứa trạm thuỷ điện: Hồ chứa gồm thông số: Mựcnước dang bình thường (MNDBT) Mực nước chết (MNC) Dung tích hữu ích (Vhi) Độ sâu công tác có lợi Các thông số TTĐ: Công suất bảo đảm (Nbđ) Công suất lắp máy (Nlm) Điện lượng bình quân nhiều năm (Enn) Số lợi dụng công suất lắp máy (h) Các cột nước đặc trựng TTĐ: Cột nước lớn (Hmax) Cột nước bình quân (Hbq) Cột nước tính toán (Htt) Cột nước nhỏ (Hmin) Các thông số trưên sở cho việc lựa chọn thiết bò cho nhà máy thuỷ điện xác đònh kích thước nhà máy, công trình thuỷ công vấn đề liên quan Chọn biện pháp khai thác thuỷ năng: Thông thường để khai thác thuỷ người ta thường dùng biện pháp bản: Tập trung cột nước tập trung điều tiết lượng Để tập trung cột nước thườn dùng phương thức đập để tạo cột nước, dùng đường dẫn để tạo cột nước, hỗn hợp đập đường dẫn để tạo cột nước Dựa vào điều kiện đòa chất, đòa hình cho vò trí tuyến đập ta thấy để thuận lợi cho việc xây dựng đập khai thác lượng phương thức lợi dụng tổng hợp I- XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN HỒ CHỨA 1-1 Mức bảo đảm tính toán ( Tần suất thiết kế P %TK) Tình hình làm việc TTĐ phụ thuộc nhiều vào Q thiên nhiên, gặp năm nhiều nước TTĐ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu phụ tải; gặp năm nước TTĐ không đáp ứng nhu cầu phụ tải Do để đánh giá mức độ cung cấp điện an toàn cho hệ thống người ta dùng thông số gọi "Mức bảo đảm tính toán" * Mức bảo đảm tính toán hay gọi tần suất thiết kế: tỷ số thời gian làm việc an toàn TTĐ so với tổng thời gian làm việc TTĐ giai đoạn vận hành SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -2- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện Thời gian làm việc an toàn TTĐ P% = × 100% Tổng thời gian làm việc TTĐ (tức suốt thời gian làm việc, TTĐ bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải P% tổng thời gian, (100%-P%) thời gian không đáp ứng nhu cầu phụ tải tình hình thủy văn bất lợi.) * Mức bảo đảm tính toán chọn Qui phạm dựa nguyên tắc sau: * Nếu TTĐ có tỷ trọng lớn ( N lm HT ) chọn Ptk% lớn Pmax * Nếu TTĐ phục vụ cho hộ dùng điện quan trọng Ptk% chọn lớn * Nếu TTĐ có hồ chứa để điều tiết Q dài hạn chọn Ptk% lớn * Nếu TTĐ có nhiệm vụ kết hợp Ptk% theo nghành dùng nước Trong phạm vi đồ án môn học Mức bảo đảm tính toán hay Tần suất thiết kế theo tài liệu cho Ptk% = 90 1-2 Các năm thủy văn đặc trưng Các năm thủy văn đặc trưng dùng để tính toán xác đònh thông số TTĐ Các năm tính toán thường dùng bao gồm: * Năm thiết kế: năm có tần suất lưu lượng tần suất thiết kế TTĐ, dùng để xác đònh công suất bảo đảm TTĐ, theo đề cho ta có năm thiết kế P% = PtkTTĐ% = 90 * Năm trung bình nước: dùng để xác đònh điện lượng bình quân nhiều năm P% = 50 (đã cho tài liệu) * Năm nhiều nước: dùng để xem xét tình hình lợi dụng lượng dòng nước điều kiện lượng nước dồi xem xét chế độ làm việc TTĐ điều kiện P% = (100%- PtkTTĐ%) = 10 (đã cho tài liệu) 1-3 Xác đònh MNDBT Mực nước dâng bình thường thông số chủ chốt công trình thuỷ điện Đây mực nước cao hồ chứa điều kiện thuỷ văn chế độ làm việc bình thường TTĐ * Các ảnh hưởng MNDBT: MNDBT có ảnh hưởng đònh đến dung tích hồ chứa, cột nước, công suất đảm bảo điện lượng hàng năm TTĐ Vì việc chọn MNDBT phải tiến hành xem xét, phân tích kỹ yếu tố ảnh hưởng để đảm bảo tính khả thi công trình - MNDBT cao dung tích phòng lũ tăng, khả cắt lũ lớn giảm biện pháp phòng lũ hạ du, đồng thời khả phát điện cung cấp nước cho nghành dùng nước lớn Tuy nhiên quy mô công trình lớn, chi phí tăng, mặt khác vùng ngập lụt lớn thiệt hại phải đền bù nhiều - Do điều kiện đòa hình tăng cao MNDBT chiều dài chiều cao đập tăng việc xử lý móng phức tạp, đồng thời khối lượng đập phụ nhiều làm tăng vốn đầu tư cho công trình Mặt khác trường hợp điều kiện đòa hình thuận lợi, nâng MNDBT cao ảnh hưởng lớn điều kiện đòa chất, sức chòu tải nền, móng điều kiện thấm nước không cho phép xây dựng đập cao SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -3- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện - Ở số vùng mà lượng bốc lớn MNDBT cao, mặt hồ rộng, lượng nước bốc lớn tác dụng tăng lưu lượng mùa kiệt bò hạn chế lớn * Phương pháp chọn MNDBT: Như phân tích nên việc chọn MNDBT phải dựa sở so sánh kinh tế phân tích yếu tố ảnh hưởng khác, phải tính toán cho nhiều phương án MNDBT để lựa chọn phương án tối ưu Phướng pháp chọn MNDBT: đònh nhiều phương án MNDBT sau tiến hành tính toán thuỷ năng, xác đònh thông số phương án, sau thiết kế tính hiệu kinh tế cho phương án, phương án cho hiệu kinh tế cao đảm bảo đầy đủ yêu cầu công trình ta chọn phương án để thiết kế thức Trong phạm vi đồ án theo đề cho trước MNDBT chọn là: 202m 1-4 Xác đònh độ sâu công tác hCT a) Độâ sâu công tác theo điều kiện làm việc TuaBin (hct TB) tb h CT = H max Trong đó: Hmax = MNDBT – Zhl (ứng với Qmin) Qmin: lưu lượng nhỏ tháng ứng với năm nước tần suất P=90% tháng IV có Q =Qmin=57,2m3/s Với Qmin = 57,2 m3/s nội suy từ (Bảng 3) ta Zhl = 181m Vậy tb h CT = 1 H max = (522,5 − 304,75) = 72,58m 3 + Điều kiện bồi lắng bùn cát: MNC theo điều kiện bùn cát phải đảm bảo cho phần dung tích chết phải đủ để chứa lượng bùn cát lắng đọng suốt trình làm việc cuả hồ chứa - Lượng bùn cát lắng đọng xác đònh theo công thức sau: Vbc = Kρ WT γ bc Trong đó: K: hệ số lắng đọng K = 0,8 ρ: hàm lượng bùn cát (độ đục) ρ = 90 g/m3 = 0,0001 Tấn/m3 (theo đề cho) T: tuổi thọ công trình xác đònh theo quy phạm, phụ thuộc vào cấp công trình T = 50 năm γbc = 1,5 Tấn/m3 : trọng lượng riêng bùn cát (đề cho) 12 W = ∑Q i =1 i(50%) 12 × (2,62.10 12) = 8411.10 m : tổng lượng nước trung bình nhiều năm ⇒ Vbc = 20,19.10 m3 ⇒ nội suy quan hệ V ~ ZTL (Bảng 2) Zbc = 466,48 m - Mặt khác ta có MNCbc = (h1+h2+D+ Zbc) Trong đó: : h1: khoảng cách từ MNC đến mép cửa lấy nước để đảm bảo điều kiện không tạo vùng xoáy trước cửa lấy nước không cho không khí lọt vào đường ống: chọn h1 = 1,0 m h2: khoảng cách từ Zbc đến mép cửa lấy nước để bùn cát không lọt vào đường ống; chọn h2 = 1,0 m SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -4- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện D: chiều cao cửa lấy nước D=(6-:-10)m, chọn D=10m Với Qmax = (3-5) Qmktb; chọn Qmax = Qmktb = 4x114,14 = 456,56 m3/s VCLN = (0,8 – 1,2)m/s; chọn VCLN = 1,0 m/s ⇒ D = 24,11 m bc ⇒ MNC = 1+1+10+466,48 = 492,59 m Vậy hCTbc = MNDBT – MNCbc = 522,5 – 492,59 = 29,91 m * Qua kết tính toán ta có: hCTcf = min(hCTbc; hCTtb) = 29,91m - Xác đònh hCT theo tiêu chuẩn điện lượng mùa kiệt: + Phương pháp xác đònh: tiến hành giả thiết giá trò h CT từ đến hCTcf, ứng với hCT giả thiết ta tìm giá trò E mk, với hCT cho ta Emkmax hCT có lợi chọn để thiết kế + Tiến hành tính toán cách lập bảng, ta có kết tính toán bảng sau: Trong đó: Cột 1: giả thiết hCT = (0 –29,91)m Cột 2: xác đònh MNC = MNDBT - hCT Cột 3: từ MNC nội suy theo (Bảng 2) xác đònh Vc (106 m3) Cột 4: xác đònh dung tích hữu ích Vhi = Vhồ - Vc Cột 5: dung tích bình quân Vbq = Vc + 0,5 Vhi (106 m3) Cột 6: cao trình MNTL bình quân; từ Vbq nội suy (Bảng 2) Z tl (m) Cột 7: diện tích mặt thoáng bình quân; từ Z tl nội suy (Bảng 2) Fbq Cột 8: lưu lượng bốc ứng với diện tích mặt thoáng Q bh xác đònh theo công thức sau: n mk ∑Z i =1 bhi Q bh = Z mk bh n mk Fbq 2,62.10 n mk với Z mk bh = ∑Z i =1 bhi ; nmk = tháng n mk : tổng số liệu cho (bảng 4), từ tháng XI đến tháng V Cột 9: lưu lượng thấm Q th = α Vbq 2,62.10 6.n mk (m3/s); α = 1% = 0,01 Cột 10: lưu lượng thuỷ điện xác đònh: n mk Q TD = ∑Q i =1 mk i (90%) n mk + Vhi (m3/s) − Q − Q bh th 2,62.10 6.n mk Cột 11: cao trình MNHL; từ QTĐ nội suy theo (Bảng 3) ta Zhl (m) Cột 12: cột nước TTĐ H = Z tl - Zhl (m) Cột 13: công suất đảm bảo mùa kiệt năm tính toán Nmk = (9,81 η QTĐ.H)/1000 (MW); η = 0,9 Cột 14: điện lượng mùa kiệt năm tính toán Emk= Nmk.720.nmk (MWh) Từ kết tính toán chọn độ sâu công tác có lợi để thiết kế là: hCT = 29,91 m II- TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT BẢO ĐẢM CỦA TTĐ 2-1 Công suất bảo đảm TTĐ (Nbđ) Công suất bảo đảm TTĐ công suất bình quân tính theo khả dòng nước thời kỳ nước kiệt tương ứng với mức bảo đảm tính toán SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -5- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện Công suất bảo đảm thông số TTĐ khả phủ phụ tải đỉnh TTĐ lớn hay nhỏ chủ yếu công suất bảo đảm đònh 2-2 Xác đònh công suất bảo đảm TTĐ (Nbđ) a) Xác đònh hình thức điều tiết hồ: V hi Xét hệ số dung tích hồ β = W o Vhi = 1453.10 m ; Wo = 8411 106 m3 → b = 0,17 < 0,3 Vậy hình thức điều tiết hồ điều tiết năm b) Các phương pháp xác đònh công suất bảo đảm: Với TTĐ điều tiết năm việc xác đònh Nbđ gồm phương pháp sau: * Phương pháp xác đònh Nbđ theo năm nước kiệt thiết kế: mk N bd = N mk(P% tk) = 9,81 η Q ( P% tk) H Phương pháp tính toán ít, đơn giản độ xác không cao phụ thuộc vào chủ quan người chọn năm nước kiệt thiết kế * Phương pháp xác đònh Nbđ theo đường tần suất công suất trung bình mùa kiệt: - Nội dung: tiến hành tính toán công suất cho mùa kiệt namê thuỷ văn thứ I, sau vẽ đường tần suất công suất, ứng với tần suất tần suất thiết kế tra Nbđ Phương pháp khối lượng tính toán có lớn so với phương pháp trên, tránh tác động chủ quan việc chọn năm thiết kế nên kết tính toán đáng tin cậy nhiều * Phương pháp xác đònh Nbđ theo đường tần suất công suất bình quân tháng năm thuỷ văn điển hình: Đây phương pháp sử dụng tài liệu thuỷ văn không đầy đủ; phạm vi đồ án tài liệu thuỷ văn không đầy đủ nên chọn phương pháp để tính toán - Nội dung: tính toán điều tiết để xác đònh công suất bình quân tháng theo năm thuỷ văn điển hình (p = 90%; 50%; 10%), sau vẽ đường tần suất công suất với 36 giá trò tính trên; ứng với P = 90% tra đường tần suất công suất ta xác đònh Nbđ - Các bước tính toán sau: + Lập bảng tính toán điều tiết để xác đònh công suất bình quân tháng năm thuỷ văn điển hình với nguyên tắc “tích nước vào mùa lũ để cấp nước vào mùa kiệt”,cụ thể tính toán cột bảng sau: Cột 1: tháng năm thuỷ văn tính toán (theo thứ tự năm thuỷ văn) Cột 2: lưu lượng thiên nhiên ứng với tháng năm thuỷ văn tính toán (số liệu cho Bảng 2) Cột 3: tính toán Qđt theo nguyên tắc n ml Đối với mùa lũ: tính theo công thức Q ml = đt ∑Q i =1 n ml tn i − Vhi (m3/s); 2,62.106.n ml ml Nếu tháng có Qtn < Qđt lấy Qđt = Qtn, sau tính lại Q đt theo công thức cộng cho tháng có Qtn > Qđt Tính tháng mùa tt lũ có Qtn > Qđt Q đt SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -6- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện n mk Đối với mùa kiệt: tính theo công thức Q mk = đt ∑Q i =1 n mk tn i + Vhi (m3/s); 2,62.106.n mk mk Nếu tháng có Qtn > Qđt lấy Qđt = Qtn, sau tính lại Q đt theo công thức cộng cho tháng có Qtn < Qđt Tính tháng mùa tt kiệt có Qtn < Qđt Q đt Cột 4,5: ∆V+,- = (cột – cột 3).2,62 (106 m3) Cột 6: dung tích đầu tháng (tháng mùa lũ (tháng 6) = dung tích chết Vđ = Vchết ) Cột 7: dung tích cuối tháng Vc = Vđ + ∆V+,-; sau Vđ tháng sau = Vc tháng trước Cột 8: dung tích bình quân Vbq = Vđ + Vc (106 m3) Cột 9: với Vbq nội suy theo (Bảng 2) Ztl (m) Cột 10: với Ztl nội suy theo (Bảng 2) F (106 m2) Cột 11: lượng bốc hàng tháng (số liệu Bảng 4) Z F bh Cột 12: lưu lượng bốc hàng tháng Q bh = 2,62.106 (m3/s) Cột 13: lưu lượng thấm hàng tháng Q th = α Vbq 2,62.10 (m3/s); α = 1% = 0,01 Cột 14: lưu lượng tổn thất Qtt = Qbh + Qth (m3/s) Cột 15: lưu lượng thuỷ điện QTĐ = Qđt - Qtt Cột 16: với QTĐ nội suy theo (Bảng 3) Zhl (m) Cột 17: cột nước TTĐ H = Ztl - Zhl (m) Cột 18: công suất tháng TTĐ Nt = (9,81 η QTĐ.H)/1000 (MW); η = 0,9 Cột 19: điện lượng tháng TTĐ Et = Nt.720 (MWh) Cột 20: = Nt Ht Ta có kết tính toán theo bảng sau: + Vẽ đường tần suất công suất theo kết bảng sau: TT Nt (MW) P% 843.4 2.70 832.4 5.41 810.4 8.11 792.2 10.81 685.3 13.51 677.3 16.22 648.4 18.92 609.0 21.62 576.2 24.32 10 499.8 27.03 11 493.7 29.73 12 493.7 32.43 13 486.6 35.14 SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -7- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện 14 481.5 37.84 15 480.6 40.54 16 470.1 43.24 17 460.4 45.95 18 456.6 48.65 19 433.9 51.35 20 406.2 54.05 21 403.0 56.76 22 438.6 59.46 23 386.5 62.16 24 385.4 64.86 25 384.1 67.57 26 381.4 70.27 27 375.0 72.97 28 370.6 75.68 29 357.4 78.38 30 342.3 81.08 31 341.8 83.78 32 340.8 86.49 33 338.1 89.19 34 331.4 91.89 35 321.0 94.59 36 129.7 97.30 Trong đó: Nt: kết tính toán điều tiết công suất tháng (các bảng trên) P% = n 100 ; n: số thứ tự; m: số tháng tính toán m = 36 m +1 + Ứng với P = 90% tra đường tần suất công suất ta Nbđ = 336,1 (MW) * Vậy công suất bảo đảm TTĐ là: Nbđ = 336,1 (MW) III- XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT LẮP MÁY VÀ ĐIỆN LƯNG TRUNG BÌNH NĂM 3-1 Công suất lắp máy TTĐ (Nlm) Công suất lắp máy TTĐ tổng công suất đònh mức máy phát lắp mf N lm = ∑ N đm TTĐ Để lựa chọn công suất lắp máy TTĐ việc xác đònh xác phạm vi vùng cung cấp điện chế độ làm việc trạm quan trọng 3-2 Cách xác đònh công suất lắp máy TTĐ (Nlm) Công suất lắp máy TTĐ thường bao gồm: công suất công tác lớn (N ct max ), công suất dự trữ loại (Ndt ) công suất trùng (Ntr) có Nlm = Nct max+ Ndt + Ntr (nếu có) Trong đó: - Nct max: công suất đảm bảo an toàn phụ tải năm xác đònh dựa vào biểu đồ phụ tải ngày đêm, biểu đồ phụ tải năm từ điều kiện cân công suất hệ thống SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -8- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện - Ndt: công suất dự trữ loại TTĐ : Ndt = Nđp + Nđc + Nđsc * Nđp : công suất dự trữ phụ tải nhằm đáp ứng nhu cầu dùng điện thay đổi đột ngột thời gian ngắn; xác đònh theo công thức sau: N đp = max N CT HT × N đp HT Pmax HT Pmax : phụ tải lớn hệ thống HT N đp : công suất dự trữ phụ tải hệ thống * Nđc : công suất dự trữ cố phần công suất lắp thêm để đảm bảo phụ tải làm việc bình thường cố xảy N đc = max N CT HT × N đc HT Pmax HT N đc : công suất dự trữ cố hệ thống * Nđsc : công suất dự trữ sửa chữa phần công suất thay tổ máy đưa vào sửa chữa đònh kỳ; xác đònh dựa vào việc bố trí tổ máy mang sửa chữa đònh kỳ biểu đồ phụ tải năm - Ntr: công suất trùng phần công suất lắp thêm để tận dụng lượng nước thừa vào mùa nhiều nước Công suất trùng thay công suất lắp máy Trạm nhiệt điện làm việc mùa nhiều nước điện phát thay điện Trạm nhiệt điện mùa nhiều nước giảm chi phí nhiên liệu cho hệ thống điện Việc xác đònh Ntr phụ thuộc vào số lợi dụng công suất trùng hợp lý Trong phạm vi đồ án biểu đồ phụ tải nên công suất lắp máy xác đònh sau: Nlm = (3 – 5)Nbđ; chọn Nlm = 3Nbđ * Vậy công suất lắp máy TTĐ là: Nlm = 1008,3 (MW) 3-3 Xác đònh điện lượng trung bình năm TTĐ ( E nn ) * Các phương pháp xác đònh: - Phương pháp xác đònh điện lượng bình quân nhiều năm theo đường tần suất công suất bình quân thời đoạn - Phương pháp xác đònh điện lượng bình quân nhiều năm theo năm trung bình nước (năm có tần suất lưu lượng P = 50%) - Phương pháp xác đònh điện lượng bình quân nhiều năm theo liệt năm thuỷ văn - Phương pháp xác đònh điện lượng bình quân nhiều năm theo năm thuỷ văn điển hình Trong phạm vi đồ án chọn phương pháp để xác đònh * Xác đònh điện lượng trung bình năm theo năm thuỷ văn điển hình: - Nội dung phương pháp: tính toán thuỷ để xác đònh điện lượng năm cho năm thuỷ văn đại biểu sau tính E nn theo công thức sau: E nn = E10% + E 50% + E 90% - Cách xác đònh: từ kết tính toán bảng ta có E nn = 4130765,6 (MWh) * Vậy điện lượng trung bình năm TTĐ là: E nn = 4130765,6 (MWh) SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -9- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện 3-4 Xác đònh số lợi dụng công suất lắp máy (h) Số lợi dụng công suất lắp máy xác đònh sau: h= E nn 4130765,6 = = 4096 N lm 1008,3 IV- XÁC ĐỊNH CÁC CỘT NƯỚC ĐẶC TRƯNG CỦA TTĐ 4-1 Xác đònh cột nước lớn Hmax: Hmax cột nước lớn điều kiện làm việc bình thường TTĐ; xác đònh sau: Hmax = MNDBT – Zhl (Qmin) Trong Zhl (Qmin): cao trình mực nước hạ lưu ứng với lưu lượng nhỏ chảy qua TTĐ (QTĐ) hạ lưu năm thuỷ văn điển hình Từ kết tính toán bảng ta Zhl (Qmin) = 304,12 m * Vậy Hmax = 522,5-304,12 =218,38m 4-2 Xác đònh cột nước bình quân Hbq: Hbq cột nước bình quân xảy trình làm việc bình thường TTĐ; xác đònh sau: H bq = ∑ N H ∑N i i i Trong đó: Ni: công suất thời đoạn tính toán thứ i Hi: cột nước thời đoạn tính toán thứ I Từ kết tính toán bảng ta được: H bq = 205,84 m * Vậy Hbq = 205,84m 4-3 Xác đònh cột nước tính toán Htt: Htt cột nước nhỏ mà TTĐ phát công suất lắp máy; xác đònh theo công thức kinh nghiệm Htt = (0,9 – 0,95) Hbq; * Vậy chọn Htt = 0,90 x 205,84 = 185,26m 4-4 Xác đònh cột nước nhỏ Hmin: Hmin cột nước nhỏ xảy trình làm việc bình thường TTĐ; xác đònh sau: Hmin = MNC – Zhl ( ) Trong Zhl ( ): cao trình mực nước hạ lưu tương ứng với lưu lượng xả xuống hạ lưu lớn thượng lưu MNC Q Q MNC max MNC max - Cách xác đònh Zhl ( Q MNC max Qx Q Hx = max ⇒ Q x = Q max ta tiến hành H tt Hx H tt ⇒ tra quan hệ Q ~ Zhl tìm Zhl (Qx) → Ztlx = Zhl ): từ quan hệ giả thiết Hx → tính Qx (Qx) + Hx Sau tiến hành vẽ quan hệ Q x ~ Ztlx; từ Ztl = MNC tra quan hệ Q x ~ Ztlx tìm MNC MNC Q xmax ; từ Q xmax tra quan hệ Q ~ Z hl xác đònh Zhl ( ) ⇒ Hmin Kết tính toán bảng sau: Hx Qx ZHLx ZTLx TT (m) (m3/s) (m) (m) 100 417,63 307,05 407,05 110 438,01 307,19 417,19 Q SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -10- MNC max Đồ án môn học: Thủy Điện 10 11 Thiết kế Trạm Thủy Điện 120 130 140 150 160 170 180 184,6 195,55 457,49 476,17 494,14 511,48 528,26 544,52 560,30 567,42 584,00 307,32 307,44 307,56 307,68 307,79 307,90 308,00 308,00 308,00 427,32 437,44 447,56 457,68 467,79 477,90 488,00 492,60 503,55 Từ bảng tính ta có ứng với Ztl = MNC = 492,6m → Hx = 184,6m * Vậy cột nước nhỏ Hmin =184,6m V- CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA TTĐ ( Kết tính toán thuỷ ) - Mực nước dâng bình thường MNDBT : 522,5 (m) - Mực nước chết MNC : 492,6 (m) - Dung tích hữu ích Vhi : 1453,3.106 (m3) - Độ sâu công tác hCT : 29,91 (m) - Công suất bảo đảm Nbđ : 336,09 (MW) - Công suất lắp máy Nlm : 170 (MW) - Điện lượng trung bình năm E nn : 4130765,6 (MWh) - Số lợi dụng công suất lắp máy h : 4096,9 (giờ) - Cột nước lớn Hmax : 76 (m) - Cột nước bình quân gia quyền Hbq : 58 (m) - Cột nước tính toán Htt : 185,26 (m) - Cột nước nhỏ Hmin : 40 (m) - SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -11- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện PHẦN II: LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO TTĐ I- CHỌN NHÃN HIỆU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TUA BIN 1-1 Chọn nhãn hiệu tua bin: Với thông số cột nước tính toán trên; tra hình 8-1, bảng 8-1, bảng 8-2 ta nhãn hiệu tua bin sau: PO 75/702 1-2 Xác đònh thông số tua bin: a) Xác đònh đường kính tiêu chuẩn bánh xe công tác (BXCT): Đường kính BXCT xác đònh theo công thức sau: TB N đm D1 = 9,81.ηTB Q'1.H tt H tt N TB lm TB Trong đó: - N đm : Công suất đònh mức tua bin; N đm = η z (KW) mf Nlm: công suất lắp máy; Nlm = 170.106 (KW) ηmf : hiệu suất máy phát; chọn ηmf = 0,96 z: số tổ máy - ηTB : Hiệu suất tua bin; chọn ηTB = 0,88 - Htt: Cột nước tính toán; Htt = 185,26 (m) - Q’ 1: Lưu lượng quy dẫn tua bin; lấy đường dự trữ công suất 5% trò số QImax cho bảng (8-2) giáo trình “Turbin thuỷ lực” trường Đại học Thuỷ lợi Với kiểu turbin TT PO75/702 tra bảng ta có: Q’1 = QImax = 1140 (l/s) = 1,14 (m3/s) Sau tính giá trò đường kính BXCT D ta nên chọn đường kính tiêu chuẩn turbin sau: - Với kiểu turbin cánh quay chọn đường kính tiêu chuẩn turbin D1tc≥D1 - Với kiểu turbin tâm trục chọn đường kính tiêu chuẩn turbin D1tc ≤ D1 Tuy nhiên chọn phải ưu tiên giá trò D1tc gần sát với D1 nhất; D1tc chọn theo (bảng 5-5) sở tính toán D theo công thức trên; kết tính toán với phương án số tổ máy thể bảng sau: SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -12- Đồ án môn học: Thủy Điện Số tổ máy (z) Thiết kế Trạm Thủy Điện NđmTB (KW) Htt (m) η TB Q'1 (m3/s) D1 ( m) D1tc (m) 175046,9 116697,9 87523,4 185,26 185,26 185,26 0,88 0,88 0,88 0,65 0,65 0,65 3,52 2,87 2,49 3,50 3,00 2,50 b) Xác đònh số vòng quay đồng n (v/phút): Số vòng quay đồng turbin xác đònh theo công thức: n= n ,I H bq D1 Trong đó: Hbq- cột nước bình quân; Hbq = 205,84 m nI' - Số vòng quay quy dẫn tua bin, trò số n 1' lấy đường ĐTTHC qua điểm lớn ÷ v/ph so vơí điểm có hiệu suất cao ( turbin cánh quay) cao ÷ v/p (đối với turbin tâm trục) Khi biến đổi n 1' từ mẫu sang thực số vòng quay quy dẫn turbin n1' lớn mẫu ∆n1' với ∆n1' = (3÷5) v/p Suy n1t' = 62 + = 65v/p Sau tính toán số vòng quay n turbin ta tiến hành chọn số vòng quay đồng nđb cách tra bảng (8-4) trang 126 giáo trình ta số vòng quay đồng turbin Kết tính toán cho ba phương án tổ máy thể bảng sau: Số tổ máy (z) Hbq (m) n'I (v/ph) 205,84 205,84 205,84 65 65 65 c) Kiểm tra lại bảng tính toán: - Tính lại số vòng quay quy dẫn: n 1tt ' = D1tc (m) n nđb (v/ph) (v/ph) 3,50 266,45 3,00 310,85 2,50 373,03 250 300 375 n đb D1tc H tt - Tính lưu lượng quy dẫn điểm tính toán: Q1 ' = N TB 9,81.η TB D12tc H tt H tt Kết tính Q1' n1tt' thể bảng sau: Số tổ máy (z) NTB (KW) Hmin (m) Hmax (m) Htt (m) η TB D1tc nđb Q'1 n'Imax n'Imin (m) (v/ph) (m3/s) (v/ph) (v/ph) 175047 184,6 218,4 185,3 0,88 3,5 SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -13- 250 0,66 64,40 59,21 Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện 116698 184,6 218,4 185,3 0,88 3,0 300 0,60 66,24 60,90 87523 184,6 218,4 185,3 0,88 2,5 375 0,64 69,00 63,44 Từ giá trò n1tt' (v/p) Q1' (m3/s) bảng tra đường ĐTTHC turbin PO75/702 ta thấy chúng nằm trọn vùng có hiệu suất cao Điều chứng tỏ đường kính BXCT số vòng quay turbin chọn hợp lý d) Kiểm tra vùng làm việc turbin: Để kiểm tra việc chọn trò số D1 n có xác hay không ta tính trò số quy dẫn n1T max' n1T min' theo công thức: - Tính số vòng quay thực lớn n đb D1tc n max ' = - H (v/p) Tính số vòng quay thực nhỏ n 1T ' = n đb D1tc H max (v/p) Nếu vùng làm việc bao lấy vùng hiệu suất cao đường ĐTTHC chứng tỏ D n xác Ngược lại, vùng làm việc nói cách xa vùng hiệu suất cao ĐĐTTHC phải chọn lại D1 n thay đổi hai trò số đó, phải chọn lại đường kính BXCT hệ turbin khác Kết tính n1T max' n1T min' ghi bảng Từ kết bảng ta tra lên đường ĐTTHC turbin P 230 ta thấy chúng nằm vùng có hiệu suất cao Điều chứng tỏ thông số hợp lý e) Xác đònh chiều cao hút Hs: - ĐN: chiều cao hút Hs khoảng cách thẳng đứng tính từ mặt nước hạ lưu đến điểm có áp lực nhỏ Chiều cao hút Hs tính theo công thức: H s = 10 − Trong đó: ∇ − K.σ.H 900 ∇ - cao trình mực nước hạ lưu so với mặt biển ⇒ ∇ = ZHLmin = 304,12m K – hệ số an toàn K = 1,05 H – cột nước tính toán TTĐ Htt = 205,84m σ - hệ số khí thực ĐĐTTHC điểm tính toán tra đường ĐTTHC turbin PO 230 (Vì đồ án tài liệu đường ĐTTHC tua bin PO230 nên em tạm sử dụng ĐTTHC tua bin TT170/741 để tính toán ) Bảng Số tổ Zhl(Qmin) Htt Hs D1tc Bo= Cao trình ∆σ σM máy (z) (m) (m) (m) (m) 0,2D1tc lắp máy 304,12 185,26 0,08 0,018 -8,49 3,50 0,70 295,98 304,12 185,26 0,08 0,018 -8,49 3,00 0,60 295,93 304,12 185,26 0,08 0,018 -8,49 2,50 0,50 295,88 g) Xác đònh cao trình lắp máy: Cao trình lắp máy TTĐ cao trình chuẩn, từ làm cao trình xác đònh cao trình khác khối lượng đào đắp công trình SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -14- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện Đồng thời cao trình lắp máy quy ướt cao trình qua trung tâm cánh hướng nước Cao trình lắp máy TTĐ CT5 xác đònh theo công thức sau: ∇ lm = Z hl (Q ) + H s '  ⇒∇lm = Zhl(Qmin) + Hs + χ.D1 H s ' = H s + χ.D1 Trong đó: Zhl(Qmin) – cao trình mực nước hạ lưu thấp = Zhl = 304,12m Hs - độ cao hút = -8.49 m χ.D1 = (0,41 ÷ 0,46).D1 khoảng cách thẳng đứng tính từ trung tâm cánh hướng nước đến trục BXCT chọn χ.D1 = 0,45.D1 Kết tính cao trình lắp máy tính bảng III- CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BUỒNG TUA BIN, ỐNG HÚT 2-1 Chọn xác đònh kích thước buồng tua bin: 1) Khái niệm: buồng tua bin phận nối liền công trình dẫn nước NMTĐ với tua bin, có tác dụng dẫn nước đặn xung quanh cánh hướng nước để tạo nên dòng chảy đối xứng với trục tua bin - Buồng tua bin cần đảm bảo yêu cầu sau: + Dẫn nước vào đặn lên chu vi cánh hướng nước để tạo nên dòng chảy đối xứng với trục tua bin + Tổn thất thủy lực buồng xoắn, đặc biệt tổn thất phận hướng dòng nhỏ + Buồng có kích thước nhỏ kết cấu đơn giản + Dễ nối tiếpvới đường dẫn TTĐ + Thuận tiện cho việc bố trí tua bin thiết bò phụ Nói chung buồng tua bin có ảnh hưởng lớn đến lượng, hiệu suất giá thành xây dựng TTĐ 2) Chọn kiểu buồng: kiểu buồng tua bin chọn dựa vào cột nước công suất TTĐ Trên sở tính toán thủy tra hình (5-1) trang 76 giáo trình Thủy Điện tập 1, ta chọn kiểu buồng tua bin Buồng xoắn kim loại có tiết diện ngang hình tròn 3) Phương pháp tính toán buồng tua bin: Dòng chảy buồng tua bin phức tạp tính toán thường sử dụng số nguyên lý tính gần sau: - Nguyên lý mô men tốc độ số (tức giả thiết Vu.r = const) - Nguyên lý tốc độ trung bình số (tức giả thiết Vu = const) Trong phạm vi đồ án chọn phương pháp tính toán buồng tua bin theo "Nguyên lý mô men tốc độ số (tức giả thiết Vu.r = const)" 4) Tính toán xác đònh thông số buồng xoắn: Các thông số buồng xoắn gồm: góc bao ϕmax, vận tốc bình quân dòng nước cửa vào buồng xoắn Vcv, hình dạng buồng xoắn * Góc bao ϕmax: với kiểu buồng xoắn chọn buồng xoắn kim loại, theo thực nghiệm thường có góc bao ϕmax = 345o SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -15- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện Ứng với thông số tua bin tính kiểu buồng xoắn chọn, tra bảng (5-5) Giáo trình Thủy Điện - trang 92 ta kích thước tua bin; số lượng cánh hướng dòng kích thước xtato bảng sau: TUA BIN PO 170/741 D1 (m) D0 (m) Z0 3.2 3.75 24 BUỒNG XOẮN KIM LOẠI Db (m) Da (m) D4 (m) R (m) h (m) 4.26 5.0 5.35 0.3 0.32 * Tính toán thủy lực buồng xoắn : Theo "Nguyên lý mô men tốc độ số (tức giả thiết Vu.r = const)" + Vận tốc cửa vào buồng xoắn V cv xác đònh theo công thức kinh nghiệm: Vcv = K x H tt ; đó: Htt cột nước tính toán TTĐ Htt = 185.26 (m) Kx hệ số kinh nghiệm có xét đến tổn thất thủy lực kích thước kinh tế buồng xoắn Kx = (0,8 - 1,1); chọn Kx = 1,0 Vậy: + Lưu lượnVgCV qua t diệ = tiế 185 26 n= cử 13.a61và mo / scủ ) a buồng xoắn Q cv: xác đònh theo công ϕ thức Q cv = Q TB max0 ; đó: ϕmax = 345o 360 ' QTB : lưu lượng tính toán tua bin Q TB = D1tc H tt Q I ⇒ Q TB = × 185.26 × 0.6 = 73.49(m / s ) Vậy 345 Qcv = 73.49 × = 70.42(m / s) 360 + Diện tích bán kính cửa vào: xác đònh sau Fcv = Diện tích cửa vào: Qcv 70.42 = = 5.17 (m2) Vcv 13.61 Bán kính buồng xoắn cửa vào: ρ cv = Fcv 5.17 = = 1.28 (m) π 3,14 + Bán kính tiết diện tròn buồng xoắn ứng với góc ϕ0 xác đònh sau: ϕ ϕ ρ ϕ = i + i c c Từ ta xác đònh bán kính ri tiết diện thứ i theo quan hệ ri = ra+2ρϕ Trong đó: ϕι : góc bao buồng xoắn tai tiết diện thứ i ra: bán kính mép vào cột xtato tua bin; = 0,5Da = 0,5.5 = 2.5(m) c: hệ số; xác đònh theo công thức sau: ϕ max 345 c= = = 1574 (ra + ρ cv ) − (ra + ρ cv ) 2.5 + 1.28 − 2.5 × (2.5 + × 1.28) Kết tính toán bán kính buồng xoắn theo bảng sau SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -16- Đồ án môn học: Thủy Điện TT ϕi ϕ i/ c 2ra(ϕ i/c) SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 Thiết kế Trạm Thủy Điện 2ra(ϕ i/c)^0.5 -17- ρ i (m) 2ρ i (m) ri (m) Đồ án môn học: Thủy Điện 15 30 45 60 75 90 105 120 10 135 11 150 12 165 13 180 14 195 15 210 16 225 17 240 18 255 19 270 20 285 21 300 22 315 0,0 00 0,0 14 0,0 28 0,0 42 0,0 56 0,0 70 0,0 84 0,0 98 0,1 12 0,1 26 0,1 40 0,1 54 0,1 68 0,1 82 0,1 96 0,2 09 0,2 23 0,2 37 0,2 51 0,2 65 0,2 79 0,2 Thiết kế Trạm Thủy Điện 0,000 0,000 0,000 0,000 2,50 0,070 0,277 0,291 0,583 3,08 0,140 0,392 0,420 0,840 3,34 0,209 0,480 0,522 1,045 3,54 0,279 0,555 0,611 1,221 3,72 0,349 0,620 0,690 1,380 3,88 0,419 0,680 0,763 1,527 4,03 0,489 0,734 0,832 1,663 4,16 0,559 0,785 0,896 1,793 4,29 0,628 0,832 0,958 1,916 4,42 0,698 0,877 1,017 2,034 4,53 0,768 0,920 1,074 2,147 4,65 0,838 0,961 1,129 2,257 4,76 0,908 1,000 1,182 2,364 4,86 0,978 1,038 1,233 2,467 4,97 1,047 1,074 1,284 2,568 5,07 1,117 1,110 1,333 2,666 5,17 1,187 1,144 1,381 2,762 5,26 1,257 1,177 1,428 2,857 5,36 1,327 1,209 1,475 2,949 5,45 1,397 1,241 1,520 3,040 5,54 1,466 1,271 1,565 3,129 5,63 SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -18- Đồ án môn học: Thủy Điện 23 330 24 345 93 0,3 07 0,3 21 Thiết kế Trạm Thủy Điện 1,536 1,301 1,608 3,217 5,72 1,606 1,330 1,652 3,303 5,80 2-2 Chọn xác đònh kích thước ống hút (ống xả): 1) Công dụng: - Dẫn nước sau khỏi BXCT hạ lưu - Thu hồi cột nước tính từ cửa BXCT hạ lưu - Thu hồi phần động lượng cửa BXCT 2) Chọn kiểu ống hút: Theo hình dạng ống, ống hút chia làm loại: ống hút thẳng ống hút cong - Ống hút thẳng: Theo hình dạng đường sinh tạo nên mặt ống chia làm kiểu:ống hút chóp ống hút loe - Ống hút cong: gồm đoạn khuỷu cong 900 đoạn ống hình chóp cụt Xét điều kiện thủy lực, thông số TTĐ, điều kiện chế tạo hiệu sử dụng số TTĐ tương tự Trong phạm vi đồ án chọn kiểu ống hút Ống hút cong 3) Các thông số ống hút: Với tua bin tâm trục PO230, đường kính tiêu chuẩn BXCT D1 = (m) thiết kế trên, tra bảng (6-3; 6-5) - trang 106 Giáo trình Thủy Điện tập I ta kiểu khuỷu, kiểu ống hút kích thước khuỷu, ống hút theo bảng sau: Kích thước khuỷu số (đơn vò m) Kiểu D4 h4 B4 Lk h6 a R6 a1 R7 a2 R8 khuỷu 4A 3,3 3,30 6,6 4,25 1,65 0,915 2,82 3,62 1,98 0,261 1,91 Kiểu h/D1 ống hút Kích thước ống hút cong D1 h L B5 D4 h4 h6 Lk (đơn vò m) h5 Kiểu BXCT 4A 5,75 5,75 10,5 6,6 3,30 3,30 1,65 4,251 3,0 PO230 - Góc loe đoạn chóp cụt (thực nghiệm): θ >= 16 - 180 ; chọn θ = 180 - Đoạn nối tiếp có tỷ số h3/D3 = 0,4 - Góc mở đoạn mở rộng nằm ngang: α = 10 - 130; chọn α = 120 Trên kích thước theo thực nghiệm; trình thiết kế chi tiết có thay đổi nhỏ cho phù hợp với yêu cầu chế tạo thuận tiện cho vận hành II- CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MÁY PHÁT ĐIỆN Máy phát thủy điện thiết bò động lực dùng để biến trục tua bin thành điện đầu máy phát Vì việc chọn máy phát SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -19- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế Trạm Thủy Điện điện cho TTĐ cần phải tính toán cân nhắc để đảm bảo mặt kinh tế kỹ thuật - Về mặt kinh tế: nên lựa chọn loại máy phát theo mẫu nhà sản xuất sử dụng rộng rãi, thuận tiện cho việc sửa chữa thay thiết bò giảm giá thành - Về mặt kỹ thuật: cần đảm bảo an toàn cung cấp điện, đồng với tua bin thuận tiện cho việc tháo lắp vận hành - Các thông số thiết kế máy phát điện: * Công suất đònh mức máy phát: xác đònh sau Nmf = NTB.ηmf; với ηmf = 0,96 - 0,98 hiệu suất máy phát; chọn ηmf = 0,96; NTB = 116698 (KW) công suất đònh mức tua bin tính toán ⇒ Nmf = 116698 0,96 = 112030 (KW) * Công suất biểu kiến máy phát: xác đònh theo công thức N S mf = mf ; đó: cosϕ = 0,8 - 0,9 hệ số công suất; chọn cosϕ = 0,8 cosϕ ⇒ S mf = 112030 = 140038 (KW) 0,8 * Số vòng quay đồng máy phát điện: nđb = 300 (v/ph) Qua kết tính toán ta thấy chọn phương án tổ máy cho TTĐ hoàn toàn phù hợp, đảm bảo cung cấp điện cao, tua bin làm việc với hiệu suất cao đồng thời kích thước nhà máy vừa phải Với phương án tổ máy ta có thông số tua bin sau: - Nhãn hiệu tua bin: PO75/702 - Đường kính tiêu chuẩn BXCT D1tc = 3.0 (m) - Số vòng quay đồng nđb = 300 (v/ph) - Lưu lượng quy dẫn Q'1 = 0,65 (m3/s) - Công suất đònh mức tua bin NđmTB = 116698 (KW) - Chiều cao hút HS = - 8,49 (m) ∇ lm = 295,93 (m) - Cao trình lắp máy SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -20- ... sở tính toán D theo công thức trên; kết tính toán với phương án số tổ máy thể bảng sau: SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -12- Đồ án môn học: Thủy Điện Số tổ máy (z) Thiết kế sơ Trạm Thủy Điện NđmTB... -15- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế sơ Trạm Thủy Điện Ứng với thông số tua bin tính kiểu buồng xoắn chọn, tra bảng (5-5) Giáo trình Thủy Điện - trang 92 ta kích thước tua bin; số lượng cánh... Vậy điện lượng trung bình năm TTĐ là: E nn = 4130765,6 (MWh) SV: Lê Khắc Tuyến – Lớp LĐ1 -9- Đồ án môn học: Thủy Điện Thiết kế sơ Trạm Thủy Điện 3-4 Xác đònh số lợi dụng công suất lắp máy (h) Số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án môn học THIẾT kế THỦY điện đề số 51, ĐỒ án môn học THIẾT kế THỦY điện đề số 51, ĐỒ án môn học THIẾT kế THỦY điện đề số 51, C. Nhà máy thủy điện:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay