Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp tiên phong

74 111 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:45

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương pháp sản xuất phù hợp và phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đáp ứng và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng ngày càng cao, giá thành hạ. Đó chính là mục đích chung của tất cả các doanh nghiệp sản xuất nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Nắm bắt được thời thế trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhu cầu cơ sở hạ tầng, đô thị hóa ngày càng cao, ngành xây dựng cơ bản luôn luôn không ngừng phấn đấu đẻ góp phần phát triển nên kinh tế đát nước. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua đầu tư xây dựng cơ bản còn thực hiện tràn lan, thiếu tập trung,công trình dỡ dang làm thất thoát kinh phí lớn và việc đó đã được dần dần khắc phục cho đến ngày nay. Trong tình hình đó việc đầu tư phải được tăng cường quản lý chặt chẽ trong ngành xây dựng là một điều hết sức cấp bách hiện nay.Để thực hiện được điều đó, vấn đề đầu tiên là cần phải hạch toán đầy đủ, rõ ràng, chính xác vật liệu trong quá trình sản xuất vật chất. Vì vậy là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi nhuận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đó cũng là biện pháp đúng đắn nhất để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tiết kiệm được chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.Nhận thức được vai trò của kế toán một cách rõ ràng, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong quá trình quản lý chi phí của doanh nghiệp, việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong việc nâng cao chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả.Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân. Với chức năng nhiệm vụ xây dựng các công trình đường bộ, dân dụng,……nên nguyên liệu vật liệu chủ yếu là các loại sắt, cát, xăng, dầu, xi măng, gỗ, đó là những đối tượng cần thiết cho việc sản xuất kinh doanh của công ty.Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài “ Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong” .Trong quá trình thực tập, nghiên cứu kết hợp với kiến thức được học ở trường em đã hoàn thiện chuyên đề. Tuy nhiên do thời gian tiếp cận thực tế quá ngắn, trình độ và khả năng còn hạn chế em không tránh khỏi nhưng thiếu sót rất mong sự đóng góp của các thầy cô.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tàiHệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp hiện nayĐánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiên PhongĐề xuất mốt số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH XDTH Tiên Phong3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tàia. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phongb.Phạm vi nghiên cứuNội dung nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận văn giới hạn trong lĩnh vực kế toán NVL tại Công ty TNHH XDTH Tiên PhongPhạm vi không gian: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên PhongPhạm vi thời gian: Năm 2013 – 20154. Phương pháp nghiên cứua.Phương pháp thu thập số liệuĐể thực hiện thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, em đã sử dụng các phương pháp sau:Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp thu thập dữ liệu một cách chính xác và đày đủ nhất, có thể thu được những đánh giá chủ quan về thực trạng công tác kế toán nói chung và công tác kế toán NVL nói riêng. Mục đích của phương pháp này là nhằm xác thực lại sự chính xác của thông tin khác ngoài phiếu điều tra.Đối tượng phỏng vấn là kế toán trưởng và nhân viên văn phòng kế toán. Nội dung phỏng vấn là những câu hỏi liên quan đến kế toán nói chung .Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đây là phương pháp sử dụng tài liệu có sẵn trong nghiên cứu, để thu thập thông tin mong muốn, từ đó có cái nhìn tổng quan về kế toán NVL theo quy định của nhà nước, có cơ sở để so sánh giữa lý luận và thực tiễn. Sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tại liệu, phải có khả năng đánh giá chất lượng của tài liệu và phân loại tài liệu thông tin mang lại hiệu quả.b.Phương pháp so sánhPhương pháp so sánh: là phương pháp phân tích được thực hiện thông qua đối chiếu các sự vật hiện tượng với nhau được những điểm giống và khác nhau.Trong quá trình nghiên cứu kế toán NVL nội dung này được cụ thể hóa bằng việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức công tác kế toán NVL tại đơn vị, đối chiếu chứng từ gốc với các sổ kế toán liên quan, đối chiếu sổ liệu cuối kỳ giữa sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết để có kết quả chính xác khi lên báo cóa tài chínhPhương pháp toán học: Phương pháp này dùng để tính toán những chỉ tiêu về giá trị vật liệu nhập, giá tị vật liệu xuất tính vào chi phí SXKD….trong kỳ phục vụ cho việc kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các số liệu về kế toán NVL.c.Phương pháp thống kêThống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của các đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và đề ra các quyết định.d.Phương pháp tổng hợp Là phương pháp dùng để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán. Nhằm cung cấp các chỉ tiêu kinh tế tài chính cho đối tượng sử dụng thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.e.Phương pháp kế toánPhương pháp cân đối kế toánPhương pháp tổng hợp và cân đối và cân đối kế toán cung cấp những thông tin khái quát, tổng hợp nhất về vốn, nguồn vốn, quá trình kinh doanh mà các phương pháp chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá thành thành phẩm, hàng hóa.Phương pháp chứng từ kế toánLà phương pháp thông tin và kiểm tra về trạng thái và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán cụ thể nhằm phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ làm căn cứ phân loại, tổng hợp kế toán.Phương pháp tính giá là phương pháp dùng để ghi nhận giá trị của tài sản vào chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán.5. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, chuyên đề được kết cấu theo 3 chương sau:Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuấtChương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiên PhongChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiên Phong TRNG I HC QUNG BèNH KHOA KINH T - DU LCH - - KHO LUN TT NGHIP I HC THC TRNG CễNG TC K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY TNHH XY DNG TNG HP TIấN PHONG Sinh viờn thc hin: Hong Th Bỡnh Lp: H K toỏn K55 Qung Bỡnh, thỏng nm 2017 MC LC ( Ngun: Phũng k toỏn cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong) 41 ( Ngun: Phũng k toỏn - cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong) 42 DANH MC BNG DANH MC S DANH MC VIT TT CH VIT TT BTC GII THCH B ti chớnh CTGS VT Chng t ghi s n v tớnh GTGT H Giỏ tr gia tng Húa n NK Nhp kho NVL QB SDCK Nguyờn vt liu Qung Bỡnh S d cui k SDK S d u k STT TGNH S th t Tin gi ngõn hng TK TNHH TSC Ti khon Trỏch nhim hu hn Ti sn c inh TT Thụng t XDCB Xõy dng c bn XDTH Xõy dng tng hp DANH MC BIU LI M U Lý chn ti Trong nn kinh t th trng cỏc doanh nghip sn xut mun tn ti v phỏt trin nht nh phi cú phng phỏp sn xut phự hp v phi sn xut c nhng sn phm cú cht lng cao v giỏ c hp lý Mt quy lut tt yu nn kinh t th trng l cnh tranh Do vy m doanh nghip phi tỡm mi bin phỏp ỏp ng v phỏt trin trờn thng trng, ỏp ng c nhu cu ca ngi tiờu dựng vi cht lng ngy cng cao, giỏ thnh h ú chớnh l mc ớch chung ca tt c cỏc doanh nghip sn xut núi chung v ngnh xõy dng núi riờng Nm bt c thi th bi cnh t nc ang chuyn mỡnh trờn ng cụng nghip húa, hin i húa vi nhu cu c s h tng, ụ th húa ngy cng cao, ngnh xõy dng c bn luụn luụn khụng ngng phn u gúp phn phỏt trin nờn kinh t ỏt nc Tuy nhiờn thi gian va qua u t xõy dng c bn cũn thc hin trn lan, thiu trung,cụng trỡnh d dang lm tht thoỏt kinh phớ ln v vic ú ó c dn dn khc phc cho n ngy Trong tỡnh hỡnh ú vic u t phi c tng cng qun lý cht ch ngnh xõy dng l mt iu ht sc cp bỏch hin thc hin c iu ú, u tiờn l cn phi hch toỏn y , rừ rng, chớnh xỏc vt liu quỏ trỡnh sn xut vt cht Vỡ vy l yu t c bn quỏ trỡnh sn xut, nú chim t trng ln tng chi phớ v giỏ thnh sn phm ca doanh nghip Ch cn mt bin ng nh v chi phớ nguyờn vt liu cng nh hng n giỏ thnh sn phm ca doanh nghip, nh hng n li nhun, kt qu kinh doanh ca doanh nghip Vỡ vy nguyờn vt liu úng vai trũ rt quan trng quỏ trỡnh sn xut Cỏc doanh nghip buc phi quan tõm n vic tit kim nguyờn vt liu m m bo cht lng ú cng l bin phỏp ỳng n nht tng li nhun cho doanh nghip, tit kim c chi phớ, tng kh nng cnh tranh ca doanh nghip trờn th trng Nhn thc c vai trũ ca k toỏn mt cỏch rừ rng, c bit l k toỏn nguyờn vt liu quỏ trỡnh qun lý chi phớ ca doanh nghip, vic t chc hch toỏn nguyờn vt liu mt cỏch khoa hc hp lý cú ý ngha thc tin rt cao vic nõng cao cht lng qun lý v kh nng s dng vt liu mt cỏch cú hiu qu Cụng ty TNHH Xõy dng tng hp Tiờn Phong l doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh c lp, cú t cỏch phỏp nhõn Vi chc nng nhim v xõy dng cỏc cụng trỡnh ng b, dõn dng,nờn nguyờn liu vt liu ch yu l cỏc loi st, cỏt, xng, du, xi mng, g, ú l nhng i tng cn thit cho vic sn xut kinh doanh ca cụng ty Trong thi gian thc ti Cụng ty TNHH Xõy dng tng hp Tiờn Phong em ó i sõu tỡm hiu, nghiờn cu ti Thc trng cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty TNHH Xõy dng tng hp Tiờn Phong Trong quỏ trỡnh thc tp, nghiờn cu kt hp vi kin thc c hc trng em ó hon thin chuyờn Tuy nhiờn thi gian tip cn thc t quỏ ngn, trỡnh v kh nng cũn hn ch em khụng trỏnh nhng thiu sút rt mong s úng gúp ca cỏc thy cụ Mc tiờu nghiờn cu ti - H thng húa c s lý lun v k toỏn nguyờn vt liu cỏc doanh nghip hin - ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc k toỏn nguyờn liu, vt liu ti Cụng ty TNHH xõy dng tng hp Tiờn Phong - xut mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn nguyờn liu, vt liu ti cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong i tng v phm vi nghiờn cu ti a i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l cụng tỏc k toỏn nguyờn liu, vt liu ti Cụng ty TNHH Xõy dng tng hp Tiờn Phong b Phm vi nghiờn cu - Ni dung nghiờn cu: Phm vi nghiờn cu ca lun gii hn lnh vc k toỏn NVL ti Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong - Phm vi khụng gian: Cụng ty TNHH Xõy dng tng hp Tiờn Phong - Phm vi thi gian: Nm 2013 2015 Phng phỏp nghiờn cu a Phng phỏp thu thp s liu thc hin thu thp d liu phc v ti nghiờn cu, em ó s dng cỏc phng phỏp sau: Phng phỏp phng vn: L phng phỏp thu thp d liu mt cỏch chớnh xỏc v y nht, cú th thu c nhng ỏnh giỏ ch quan v thc trng cụng tỏc k toỏn núi chung v cụng tỏc k toỏn NVL núi riờng Mc ớch ca phng phỏp ny l nhm xỏc thc li s chớnh xỏc ca thụng tin khỏc ngoi phiu iu tra i tng phng l k toỏn trng v nhõn viờn phũng k toỏn Ni dung phng l nhng cõu hi liờn quan n k toỏn núi chung Phng phỏp nghiờn cu ti liu: õy l phng phỏp s dng ti liu cú sn nghiờn cu, thu thp thụng tin mong mun, t ú cú cỏi nhỡn tng quan v k toỏn NVL theo quy nh ca nh nc, cú c s so sỏnh gia lý lun v thc tin S dng phng phỏp ny ũi hi phi nghiờn cu nhiu ti liu, phi cú kh nng ỏnh giỏ cht lng ca ti liu v phõn loi ti liu thụng tin mang li hiu qu b Phng phỏp so sỏnh Phng phỏp so sỏnh: l phng phỏp phõn tớch c thc hin thụng qua i chiu cỏc s vt hin tng vi c nhng im ging v khỏc Trong quỏ trỡnh nghiờn cu k toỏn NVL ni dung ny c c th húa bng vic i chiu lý lun vi thc t t chc cụng tỏc k toỏn NVL ti n v, i chiu chng t gc vi cỏc s k toỏn liờn quan, i chiu s liu cui k gia s cỏi v cỏc bng tng hp chi tit cú kt qu chớnh xỏc lờn bỏo cúa ti chớnh Phng phỏp toỏn hc: Phng phỏp ny dựng tớnh toỏn nhng ch tiờu v giỏ tr vt liu nhp, giỏ t vt liu xut tớnh vo chi phớ SXKD.trong k phc v cho vic kim tra tớnh chớnh xỏc v mt s hc ca cỏc s liu v k toỏn NVL c Phng phỏp thng kờ Thng kờ l mt h thng cỏc phng phỏp bao gm thu thp, tng hp trỡnh by s liu, tớnh toỏn cỏc c trng ca cỏc i tng nghiờn cu nhm phc v cho quỏ trỡnh phõn tớch, d oỏn v cỏc quyt nh d Phng phỏp tng hp L phng phỏp dựng tng hp s liu t cỏc s k toỏn theo cỏc mi quan h cõn i cú ca i tng k toỏn Nhm cung cp cỏc ch tiờu kinh t ti chớnh cho i tng s dng thụng tin k toỏn phc v cho cụng tỏc qun lý kinh t ti chớnh n v e Phng phỏp k toỏn Phng phỏp cõn i k toỏn Phng phỏp tng hp v cõn i v cõn i k toỏn cung cp nhng thụng tin khỏi quỏt, tng hp nht v vn, ngun vn, quỏ trỡnh kinh doanh m cỏc phng phỏp chng t, i ng ti khon, tớnh giỏ thnh thnh phm, hng húa Phng phỏp chng t k toỏn L phng phỏp thụng tin v kim tra v trng thỏi v s bin ng ca i tng hch toỏn k toỏn c th nhm phc v kp thi cho lónh o nghip v lm cn c phõn loi, tng hp k toỏn Phng phỏp tớnh giỏ l phng phỏp dựng ghi nhn giỏ tr ca ti sn vo chng t, s sỏch v bỏo cỏo k toỏn Kt cu ca ti Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, mc lc, ph lc, chuyờn c kt cu theo chng sau: Chng 1: C s lý lun k toỏn nguyờn liu, vt liu cỏc doanh nghip sn xut Chng 2: Thc trng cụng tỏc k toỏn nguyờn liu, vt liu ti Cụng ty TNHH xõy dng tng hp Tiờn Phong Chng 3: Mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn nguyờn liu, vt liu ti Cụng ty TNHH xõy dng tng hp Tiờn Phong 10 n v: CễNG TY TNHH XDTH TIấN PHONG Mu s: S02a-DN (Ban hnh theo Q s 48/2006/Q_BTC Ngy 14/09/2006 ca b trng BTC) CHNG T GHI S S: 145 Ngy 30 thỏng 09 nm 2016 S Trớch yu S hiu TK N Xut kho nguyờn vt liu 154 thi cụng cụng trỡnh Tng cng: Cú 152 VT: ng S tin Ghi chỳ 946.478.833 946.478.833 Kốm theo: chng t gc Ngy 30 thỏng 09 nm 2016 K toỏn trng (Ký, h tờn) Ngi lp (Ký, h tờn) Biu s 11: S ng ký chng t ghi s 60 n v: Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong a ch: P.Qung Long, TX.Ba n, Qung Bỡnh Mu s: S02a-DN (Ban hnh theo Q s48/2006/Q_BTC Ngy 14/09/2006 ca b trng BTC) S NG Kí CHNG T GHI S Thỏng 09 nm 2016 Chng t ghi s S hiu Ngy thỏng 137 30/09/2016 138 30/09/2016 S tin 6.800.000.000 8.200.000.000 139 30/09/2016 9.946.173.000 140 30/09/2016 902.424.000 141 30/09/2016 116.468.000 142 30/09/2016 2.762.570.955 143 30/09/2016 144 30/09/2016 5.453.953.650 880.134.000 145 30/09/2016 946.478.833 146 30/09/2016 1.800.000.000 147 30/09/2016 6.249.600.000 148 30/09/2016 236.066.000 149 30/09/2016 277.800.000 150 30/09/2016 47.781.338 151 30/09/2016 11.266.636.000 152 30/09/2016 9.289.763.848 153 30/09/2016 17.652.700 154 30/09/2016 82.755.556 155 30/09/2016 Cng P/S thỏng 89.987.581 Ngi ghi s (Ký, h tờn) Ghi chỳ 66.386.988.930 Qung Long, Ngy 31 thỏng 12 nm 2016 K toỏn trng Giỏm c (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) Biu sụ 12: S cỏi Đơn vị: Công ty TNHH XD TH Tiên Phong Địa chỉ: Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình 61 Mẫu số S03b - DN Ban hành theo định số 48/2006/QĐ-) (BTC ngày 14/9/2006 Bộ trởng BTC sổ Trang: Tên tài khoản: Nguyên liệu, vật liệu Ngày tháng ghi sổ S hiu: 152 Số hiệu chứng từ số hiệu Ngày tháng Diễn giải Số đầu kỳ Mua nguyên liệu, CTGS 30/09/2016 140 30/09/2016 vật liệu nhập kho CTGS Xuất kho vật liệu 145 30/09/2016 thi công Ctrình Cộng số phát sinh thỏng 9/2016 Số đầu kỳ Cộng luỹ kế Số cuối kỳ Giỏm c (Ký, ghi h tờn) K toỏn trng (Ký, ghi h tờn) 62 Số hiệu TK đối ứng Số tiền Nợ Có 20.942.340.9 68 111 902.424.000 154 902.424.00 20.942.340.9 68 21.844.764.9 68 20.898.2861 35 946.478 833 946.478 833 946.478 833 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Ngi ghi s (Ký, h tờn) CHNG III: MT S GII PHT NHM HON THIN CễNG TC K TON NGUYấN LIU, VT LIU TI CễNG TY TNHH XY DNG TNG HP TIấN PHONG 3.1 NH GI CHUNG V CễNG TC HCH TON NL, VL TI CễNG TY TNHH XY DNG TNG HP TIấN PHONG 3.1.1 Nhn xet chung v k toỏn nguyờn liu, vt liu ti Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong `Trong sut quỏ trỡnh t thnh lp Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong luụn cú hng phỏt trin tt, tri qua nhiu giai on khú khn phc v nhiu mt nht l t cú c ch kinh t th trng Cụng ty TNHH XDTH Tiờn phong cú nhng bc tin r rt v nhiu mt: - Sn xut kinh doanh cú hiu qu -m bo i sng cho cỏn b cụng nhõn viờn ngy mt tt hn -Lm trũn ngha v i vi nh nc -Khng ngng tng cng u t vo vic xõy dng c s vt cht v tớch cc mua sm trang thit b phc v sn xut ngy mt hon chnh hn( vớ d nh mỏy thi cụng, mỏy múc phũng,) -Hon chnh tng bc vic t chc sp xp lc lng sn xut vi nhng mụ hỡnh thc s cú hiu qu theo tng gia on -o to v la chn i ng cỏn b, cụng nhõn cú nng lc v trỡnh ỏp ng mi yờu cu sn xut kinh doanh tỡnh hỡnh hin i Vi b mỏy qun lý gn nh, cỏc phũng ban chc nng phc v cú hiu qu giỳp lónh o cụng ty vic giỏm sỏt thi cụng, qun lý kinh t, cụng tỏc t chc sn xut, t chc hch toỏn c tin hnh hp lý, khoa hc, phự hp vi iu kin hin Phũng k toỏn ca cụng ty c b trớ hp lý, phõn cụng cụng vic c th, rừ rng cụng ty ó cú i ng nhõn viờn k toỏn tr, cú trỡnh nng lc, nhit tỡnh v trung thc ó gúp phn c lc vo cụng tỏc hch toỏn v qun lý kinh t ca cụng ty B mỏy k toỏn ó bit dng mt cỏch linh hot, sỏng to cú hiu qu ch k toỏn trờn mỏy vi tớnh theo hỡnh th nht ký chung nhm nõng cao trỡnh c gii húa cụng tỏc k toỏn, phỏt huy hn na vi trũ ca k toỏn tỡnh hỡnh hin V c bn h thng s sỏch c y v in vo cui thỏng, nu thỏng phỏt hin sai sút thỡ cú 63 th sa cha d dng Ngoi vic cỏc s sỏch k toỏn u c ghi thng xuyờn, thun tin cho vic i chiu, kim tra gia k toỏn chi tit v k toỏn tng hp - V cụng tỏc hch toỏn vt liu, k toỏn Cụng ty ó t chc hch toỏn vt liu theo tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh, tng thỏng, tng quớ rừ rng Mt nm Cụng ty hch toỏn quớ, mt quớ thỏng c hch toỏn mt cỏch n gin, phc v tt yờu cu qun lý vt liu - V t chc kho bo qun: Nhm m bo khụng b hao ht, Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong hin xõy dng mi cụng trỡnh l mt kho bo qun vt liu Nh vy ó giỳp cho k toỏn thun tin hn quỏ trỡnh hch toỏn giỳp cho vic kim tra quỏ trỡnh thu mua, d tr v bo qun, s dng d dng hn - V hỡnh thc t chc cụng tỏc k toỏn trung: S to iu kin kim tra ch o nghip v v m bo s lónh o trung thng nht ca k toỏn trng cng nh s ch o kp thi ca lónh o doanh nghip i vi ton b hot ng sn xut kinh doanh cng nh cụng tỏc k toỏn doanh nghip Ngoi ra, hỡnh thc ny cũn thun tin vic phõn cụng v chuyờn mụn húa cụng vic i vi cỏn b k toỏn cng nh vic trang b cỏc phng tin, k thut tớnh toỏn, x lý thụng tin - Vic ỏnh giỏ thc t liu nhp, xut kho cú tỏc dng: Thụng qua giỏ thc t ca vt liu bit c chi phớ thc t NVL sn xut, phn ỏnh y chi phớ vt liu giỏ thnh ca sn phm, xỏc nh ỳng n chi phớ u vo, bit c tỡnh hỡnh thc hin nh mc tiờu hao vt liu Thụng qua ú bit c hao phớ lao ng quỏ kh giỏ thnh s phm - V hỡnh thc hch toỏn nguyờn vt liu: + Gớa vt liu nhp kho c tớnh theo giỏ thc t Phng phỏp tớnh giỏ c cụng ty s dng nht quỏn, m bo yờu cu, chớnh xỏc, kp thi + Hch toỏn chi tit nguyờn vt liu ca cụng ty s dng phng phỏp th song song phự hp vi trỡnh k toỏn, thun li vic ỏp dng mỏy vi tớnh + i ng k toỏn ca cụng ty gii v chuyờn mụn nghip v, s dng thnh tho phm mờn k toỏn 64 3.1.2 Nhng im tn ti v hch toỏn k toỏn nguyờn liu ,vt liu ti cụng ty cn phi hon thin Vic t chc cụng tỏc k toỏn núi chung v k toỏn vt liu núi riờng ti Cụng ty TNHH Xõy dng tng hp Tiờn Phong cũn cú mt s hn ch cn c khc phc - Vic t chc b mỏy qun lý gn nhộ l rt cn thit, nhng yờu cu th trng hin nay, mi cụng trỡnh c cụng ty xõy dng l phi m bo cht lng, tin thi cụng nhanh, h giỏ thnh, tng cụng trỡnh hon thnh bn giao cú giỏ tr ln, nhiu nghip v kinh t phỏt sinh cựng lỳc Cú th cựng thi gian mt i thi cụng t n cụng trỡnh, a bn nm khỏc Do vy vic b trớ gn nh ny lm cho cụng tỏc k toỏn vt liu cỏc i, xớ nghip thi cụng nhiu cụng trỡnh l thiu chớnh xỏc, cha ỏp ng c yờu cu ca cụng tỏc qun lý sn xut núi chung v hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu núi riờng Vn ny phũng k toỏn cụng ty v giỏm c cn sm quan tõm gii quyt cho hi hũa m bo ỳng quy nh v t chc cụng tỏc k toỏn - Vic phõn loi NVL cha c tin hnh ti u Cn thit lp ký hiu riờng, mó s i vi tng loi nguyờn vt liu k toỏn thun tin hn vic thng kờ, ghi chộp c bit l vic nhp v qun lý NVL trờn mỏy tớnh cng s tin hnh d dng hn - V cụng tỏc k toỏn thu thỡ cụng ty cha cú k toỏn thu riờng bit nờn lm nh hng n phn hch túan thu ti cụng ty - Cụng ty khụng tin hnh lp d phũng gim giỏ nguyờn vt liu Trong iu kin nn kinh t th trng, s bin ng giỏ c l khụng trỏnh khi, tin hnh lp d phũng l cụng vic cn thit - Cụng ty khụng s dng ti khon Hng ang di ng Nh vy hng cha v m húa n ó nhn s khụng c phn ỏnh theo quy nh - Phũng k toỏn ca cụng ty khụng s dng mu s Nht ký chung - Cụng ty cha ỏp dng ch k toỏn mi nh thụng t 200, thụng t 133, - Phũng k toỏn cu cụng ty khụng s dng Bng tng hp chng t gc cựng loi - Vt liu mua v thỡ ban kim nghim vt t ca cụng ty khụng kim tra c s lng, chng loi, quy cỏch v cht lng vt liu m th kho ca cỏc cụng trỡnh t lm th tc nhp kho v kim tra cht lng quy cỏch, chng loi, s lng vt liu 65 - Khi vt liu mua v phc v cho vic thi cụng cỏc hng mc cụng trỡnh thỡ th kho tin hnh lm th tc nhp kho v xut kho theo quy nh hin hnh Nhng trờn thc t thỡ vt liu mua v c chuyn thng n cỏc cụng trỡnh c xõy dng m khụng nhp vo kho ca cụng ty 3.2 MT S GII PHP NHM HON THIN CễNG TC K TON NGUYấN LIU, VT LIU TI CễNG TY TNHH XY DNG TNG HP TIấN PHONG Qua quỏ trỡnh nghiờn cu cụng tỏc k toỏn Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong em nhn thy rng cụng tỏc k toỏn ti cụng ty cú nhng u im nht nh phự hp vi iu kin c th ca cụng ty Tuy nhiờn nhng nguyờn nhõn ch quan v khỏch quan, m cụng tỏc k toỏn NVL ti cụng ty cũn cú nhng hn ch nh ó nờu trờn, nờn cn khc phc v hon thin hn 3.2.1 Gii phỏp v k toỏn lp d phũng gim giỏ hng tn kho Vi tỡnh hỡnh cnh trnh trờn th trng hin thỡ s bin ng v giỏ c l khụng trỏnh Do ú, hn ch bt nhng thit hi cú th xy kinh doanh, cỏc doanh nghip cú nhiu chng loi nguyờn vt liu, lng nguyờn liu vt liu ln cn phi tin hnh lp d phũng gim giỏ nguyờn vt liu theo nguyờn tc thn trng L cụng ty xõy dng nờn phớ nguyờn vt liu chim t trng ln giỏ thnh sn phm, nu xy bin ng v giỏ c trờn th trng thỡ s nh hng ln n quỏ trỡnh hot ng sn xut ca cụng ty nờn vic lp d phũng gim giỏ nguyờn vt liu ti cụng ty l vic cn thit quan Khi lp d phũng gim giỏ nguyờn vt liu tn kho, cn tuõn th cỏc nguyờn tc sau: - Cui nm ti chớnh, cn c vo giỏ c th trng nu thy nguyờn vt liu tn kho cú th b gim giỏ, k toỏn tin hnh lp d phũng gim giỏ - K toỏn chi tit hnh lp d phũng vo cui niờn k toỏn, trc lp bỏo cỏo ti chớnh - Vic trớch lp phi c thc hin theo ỳng ch quy nh ca Nh nc v d phũng gim giỏ hng tn kho 66 3.2.2 Gii phỏp v ỏp dng k toỏn hng mua ang trờn i ng Cụng ty tin hnh thu mua nguyờn vt liu nhiu a phng, vi nhiu nh cung cõp Ti cụng ty hin k toỏn khụng s dng ti khon 151 theo dừi hng ang i ng Do ú thụng tin v hng tn kho ca doanh nghip vo thi im cui thỏng s khụng chớnh xỏc Trng hp hn cha v k toỏn lu gi húa n v ch hng v mi tin hnh ghi s Nh vy, k toỏn vi phm ch quy nh v theo dừi phn ỏnh tỡnh hỡnh bin ng nguyờn vt liu, khụng phn ỏnh trung thc, kp thi, chớnh xỏc nghip v kinh t phỏt sinh hp lý cụng ty nờn su dng ti khon 151 Hng mua ang i ng hch toỏn vt liu mua ang i ng vo cui thỏng Hch toỏn ti khon ny nh sau: Cui k k toỏn, cn c vo húa n mua hng ca cỏc loi hng mua cha v nhp kho, nu thu GTGT u vo c khu tr, ghi: N TK 151 Hng mua ang i ng (giỏ cha cú thu GTGT) N TK 133 Thu GTGT c khu tr Cú TK 331 Phi tr cho ngi bỏn; hoc Cú cỏc TK 111, 112, 141, Vớ d: Trong k Doanh nghip A cú cỏc nghip v phỏt sinh sau: Nhp kho hng mua ang i ng thỏng trc vi giỏ tr 5.000.000 (húa n 662 ngy 18/07 cú giỏ tr), s hng cũn li so vi húa n b thiu cha xỏc nh nguyờn nhõn 1.000.000 nh khon cỏc nghip v kinh t phỏt sinh: Khi nhp kho hng húa: N TK 156: 4.000.000 N TK 1381: 1.000.000 Cú TK 151: 5.000.000 Trng hp thu GTGT u vo khụng c khu tr thỡ giỏ tr hng mua bao gm c thu GTGT Sang thỏng sau, hng v nhp kho, cn c húa n v phiu nhp kho, ghi: N TK 152 Nguyờn liu, vt liu 67 N TK 153 Cụng c, dng c N TK 156 Hng húa Cú TK 151 Hng mua ang i ng Trng hp sang thỏng sau hng húa, vt t ó mua ang i ng khụng nhp kho m giao thng cho khỏch hng theo hp ng kinh t ti phng tin, ti kho ngi bỏn, ti bn cng, bn bói, hoc gi thng cho khỏch hng, gi bỏn i lý, ký gi, ghi: N TK 632 Giỏ hng bỏn; hoc N TK 157 Hng gi i bỏn Cú TK 151 Hng mua ang i ng Trng hp hng mua ang i ng b hao ht, mt mỏt phỏt hin phỏt sinh hoc kim kờ cui k, cn c vo biờn bn v mt mỏt, hao ht, k toỏn phn ỏnh giỏ tr hng tn kho b mt mỏt, hao ht, ghi: N TK 1381 Ti sn thiu ch x lý Cú TK 151 Hng mua ang i ng 3.2.3 Gii phỏp v th tc nhp kho nguyờn vt liu Khi vt t c a v nhp kho thi ban kim nghim phi lp biờn bn kim nghim vt t kim tra v s lng, cht lng, quy cỏch phõm cht vt t ng thi phi cú y ch ký ca ngi kim nhn vt t nh: i din k thut, th kho, trng ban Vớ d: Trong trng hp cụng ty mua thộp v nhp kho, thỡ ban kim nghim phi lp biờn bn kim nghim vt t nh sau: 68 Biu s 13: Bin bn kim nghim n V : Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong Cụng hũa xó hi ch ngha Vit Nam a Ch: P.Qung Long, TX.Ba n,Qung Bỡnh c lp T Hnh phỳc BIấN BN KIM NGHIM ( Vt t, sn phm, hng húa) Ngy 30 thỏng nm 2016 Hụm nay, ti kho nguyờn vt liu cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong Ba n, Qung Bỡnh, Hi ng kim nghim chỳng tụi gm cú: B: Trn Th Nga Chc v: Trng ban ễng: Trn Tin Hựng Chc v: y viờn ó tin hnh kim nghim cỏc loi vt t hng húa Kt qu kim nghim thu: TT Tờn vt t n v tớnh Thộp kg S lng Kt qu nghim thu Theo Thc ỳng quy Khụng ỳng chng t cỏch cht quy cỏch cht t lng lng 33.240 33.240 33.240 Kt lun: i quy cỏch cht lng theo hp ng Biờn bn lp xong cựng ngy, thụng qua tt c cỏc thnh viờn, tt c nht trớ ký tờn i din thng kờ Th kho Trng ban (Ký, ghi h tờn) (Ký, ghi h tờn) (Ký, ghi h tờn) 3.2.4 Gii phỏp v cp nht kin thc Cp nht cỏc thụng tin v ch mi k toỏn ỏp dỳng hnh vo cụng ty mt cỏch phự hp Thng xuyờn t chc cỏc cuc hp ban qun tr hng thỏng hoc hng quý, T chc cụng tỏc truyn thụng giao lu núi chuyn chia s kinh nghim gia cỏc cỏn b, gia cỏc cụng nhõn vi nhm nõng cao tm hiu bit cho tng b phn 69 B sung h thng thụng tin truyn thụng cụng ty nhm cp nht y thụng tin nhanh nht n tng cỏn b, cụng nhõn viờn nm rừ kp thi nhm khc phc v x lý nhng khú khn cn thit KIN NGH V KT LUN I Kin ngh - V phớa nh nc Nh nc nờn to iu kin i vi cụng ty nh h tr vn, cú chớnh sỏch phự hp i vi tỡnh hỡnh phỏt trin ca cụng ty Nguyờn vt liu ch yu ca Cụng ty l st, xi mng, cỏt, cho nờn cn ỏp dng chớnh sỏch thu phự hp cụng ty cú th gim thiu chi phớ nhm hot ng bn vng nn kinh t ang vt qua khng hong - V phớa Cụng ty Trong nn kinh t th trng, hch toỏn k toỏn gi vai trũ quan trng, l mt b phn h thng cụng c qun lý kim soỏt cỏc hot ng kinh t i vi cỏc doanh nghip thỡ k toỏn l cụng c quan trng qun lý ti sn v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip Thụng qua k toỏn vic cung cp s liu chớnh xỏc, tin cy ca tng ngnh, tng lnh vc ó lm c s Nh nc cú bin phỏp iu hnh kinh t v mụ nờn kinh t Chớnh vỡ vy, vic i mi v khụng ngng hon thin cụng tỏc k toỏn, ỏp ng c yờu cu qun lý hin l mt cn c quan tõm khụng ch riờng mi doanh nghip, c quan, on ngnh Trong thi gian thc ti Cụng ty, dng nhng kin thc v lý lun ó c trang b trng, kt hp vi nhng hiu bit cũn hn ch v tớnh hỡnh thc t, em xin a mt s kin ngh nhm gúp ý cho hot ng ca Cụng ty nh sau: + Phi thng xuyờn o to cỏn b, nhõn viờn k toỏn i o to, bi dng, cp nht kin thc nhm nõng cao trỡnh tay ngh v trỡnh chuyờn mụn gii Cú chớnh sỏch ói ng thớch ỏng i vi cỏn b lm cụng tỏc k toỏn núi riờng, cỏn b cụng nhõn viờn núi chung cú tinh thn trỏch nhim, cú nng lc cụng tỏc, úng gúp nhiu cho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip + Hin nn kinh t th trng ang phỏt trin, khoa hc k thut rt hin i khụng b lc hu cụng ty cn: u t mỏy múc, thit b ỏp ng yờu cu sn xut kinh doanh ca doanh nghip nn kinh t th trng 70 + a dng húa mu mó, chng loi, cht lng hng húa + Tip thu nhng ý kin ca khỏch hng rỳt kinh nghim, cú nh vy mi ci tin sn phm mt cỏch hiu qu, em li li nhun ti u + Hng dn vo o to li tay ngh cho ngi lao ng hoc thay i mt s lao ng chớnh cú tay ngh cao - Trờn õy l mt s gii phỏp m bn thõn em xin c gúp ý Nhng gii phỏp ny a ch ng trờn gúc ngi lm k toỏn Trờn thc t, nõng cao hiu qu kinh doanh cho doanh nghip ũi hi phi cú s kt hp nhiu lnh vc, nhiu khõu, nhiu b phn v quỏ trỡnh khỏc cụng ty Chớnh vỡ vy, cụng ty phi tng cng cụng tỏc lp k hoch, xõy dng chin lc kinh doanh v kim tra kim soỏt cht ch tỡnh hỡnh thc hin k hoch, t ú nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh cho doanh nghip II Kt lun Trong quỏ trỡnh sn xut, nguyờn vt liu l mt yu t khụng th thiu cu thnh sn phm Nguyờn vt liu úng vai trũ quan trng, nú va l i tng lao ng, va l c s vt cht trc tip to sn phm, chim mt t trng ln quỏ trỡnh sn xut Trong c ch hin c ch th trng, nc ta ang tng hi nhp vi nn kinh t th gii thỡ cỏc doanh nghip luụn tỡm cỏch t c chi phớ thp nht thụng qua vic gim chi phớ nguyờn vt liu lm c iu ú thỡ t khõu thu mua, bo qun, d tr n s dng nguyờn vt liu u phi tin hnh mt cỏch khoa hc, cht ch Trong thi gian thc ti Phũng k toỏn ca Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong, em dó c tip cn vi thc tin ca cụng tỏc hch toỏn k toỏn cỏc nghip v kinh t phỏt sinh ca Cụng ty, h thng cỏc chng t cng nh h thng s sỏch k toỏn v Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty T ú giỳp em hiu bit sõu sc hn v cỏc kin thc mỡnh ó c hc quỏ trỡnh hc v cú c mt s kinh nghim thc tin Giai on thc ti Cụng ty ó giỳp em nhn thy c vai trũ ca k toỏn nguyờn vt liu qun lý nguyờn vt liu núi riờng v qun lý sn xut kinh doanh núi chung, ng thi em cng thy c cn phi dng lý thuyt vo thc tin nh th no t c hiu qu cao nht 71 Qua quỏ trỡnh nghiờn cu ti em ó hiu rừ hn v vai trũ ca nguyờn vt liu sn xut v khỏi quỏt c s b v thc trng k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong T ú thy c u im, nhc im ca cụng ty k toỏn nguyờn vt liu cng nh cụng tỏc qun lý s dng nguyờn vt liu ti Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong, em xin a mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty phự hp vi tỡnh hỡnh chung ca t nc, phự hp vi iu kin kinh doanh hin v m bo theo ỳng ch k toỏn hin hnh ca Nh nc Trong quỏ trỡnh thc tp, em ó tỡm v thu thp mt s ti liu cú liờn quan n k toỏn nguyờn vt liu Tuy nhiờn khuụn kh chuyờn tụt nghip chc chn khụng nhng hn ch v thiu sút, em mong c s úng gúp ý kin ca thy cụ giỏo Cui cựng em xin chõn thnh cỏm n s giỳp tn tỡnh ca cỏc anh ch phũng K toỏn ca Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong v cụ giỏo Th.S Phan Th Thu H ó nhit tỡnh giỳp em hon thnh chuyờn ny Qung Bỡnh, ngy 25 thỏng nm 2017 Sinh viờn Hong Th Bỡnh 72 TI LIU THAM KHO Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong nm 2013, 2014, 2015 Dng Th Ngc Sỏu (2014), Bi ging, Nguyờn lý k toỏn, Trng i hc Qung Bỡnh Lờ Th Hoi (2010), , Giỏo trỡnh, K toỏn qun tr, NXB Tng hp TP.HCM nm 2007 Mt s trang web: Nghiờm Vn Li (2011), , Giỏo trỡnh, K toỏn ti chớnh Trng i hc kinh t Hu Nguyn Phng Liờn (2006), Giỏo trỡnh, Hng dn thc hin ch k toỏn doanh nghip va v nh NXB Ti chớnh nm 2006 Nguyn Vn Cụng (2008), Giỏo trỡnh, Phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh, NXB giỏo dc Vit Nam Phm Th Tuyt Khanh (2015), Bi ging, Ti chớnh doanh nghip, Trng i hc Qung Bỡnh Thụng t 133/2016 TT-BTC hng dn ch k toỏn doanh nghip www.danketoan.vn www.tailieu.vn www.tailieuketoan.com.vn 73 ... VT LIU TI CễNG TY TNHH XY DNG TNG HP TIấN PHONG 2.1 GII THIU KHI QUT V CễNG TY TNHH XDTH TIấN PHONG 2.1.1 Tờn, a ch cụng ty TNHH XDTH Tiờn Phong Cụng ty TNHH xõy dng tng hp Tiờn Phong c thnh lp... nghiệp Có TK 152 Nguyên liệu vật liệu - Nếu cha rõ nguyên nhân thiếu hụt, mát kế toán ghi: Nợ TK 138 (1388) Phải thu khác (tài sản thiếu chờ xử lý) Có TK 152 Nguyên liệu vật liệu Khi có định... nhập, xuất, tồn kho loại vật liệu, công cụ dụng, thành phẩm, hàng hoá tài khoản sổ kế toán tổng hợp có chứng từ nhập, xuất hàng tồn kho Nh xác định giá trị thực tế vật liệu xuất dùng đợc vào chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp tiên phong, Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp tiên phong, Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp tiên phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay