Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp quảng ninh

84 185 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:38

PHẦN I: MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiKinh tế thị trường luôn gắn liền với cạnh tranh, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách chiến thắng các đối thủ cạnh tranh của mình. Để đạt được mục tiêu ấy, mỗi doanh nghiệp phải có hướng đi khác nhau, những giải pháp khác nhau và sử dụng công cụ khác nhau. Thực tế cho thấy, để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thị trường ngoài việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa công năng, phương thức phục vụ khách hàng…, thì điều đặc biệt quan trọng là phải tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm để tạo lợi thế cạnh tranh về giá bán. Để đạt mục đích này, các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc sử dụng công cụ kế toán, nhất là kế toán nguyên liệu, vật liệu.Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu, vật liệu là yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất và là cơ sở để hình thành sản phẩm mới. Doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận thì phải đồng thời tối đa hóa doanh thu và tối thiểu hóa chi phí. Hiểu được điều đó, bên cạnh việc sử dụng đúng loại nguyên liệu, vật liệu, đảm bảo chất lượng doanh nghiệp phải biết sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên vật liệu. Hơn nữa, nguyên liệu, vật liệu còn là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho, do đó việc hạch toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu đúng, đủ và kịp thời cho sản xuất, đồng thời kiểm tra, giám sát được việc chấp hành các định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu dự trữ, ngăn chặn việc sử dụng lãng phí nguyên liệu, vật liệu. Như vậy có thể nói việc quản lý nguyên liệu, vật liệu là cần thiết và quan trọng từ đó đòi hỏi công tác tổ chức kế toán nguyên liệu, vật liệu phải được thực hiện tốt góp phần hạ thấp chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất. Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực mà nguyên liệu, vật liệu là yếu tố then chốt của quá trình sản xuất kinh doanh. Sau một thời gian được thực tập, cùng làm việc với các anh chị trong công ty để tìm hiểu sâu các hoạt động của công ty em nhận thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu, vật liệu trong quá trình sản xuất, và cũng thấy được những vấn đề bất cập trong công tác kế toán, nhận thức được vai trò của kế toán một cách rõ ràng, đặc biệt là trong quá trình quản lý chi phí nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp, việc tổ chức hạch toán nguyên liệu, vật liệu một cách chính xác, khoa học và hợp lý có ý nghĩa rất qua trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả. Vậy nên em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Kế toán Nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh”.2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp. Dánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh. Đưa ra một số giải pháp và phương hướng nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứuCông tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng Hợp Quảng Ninh. Phạm vi nghiên cứu +Về không gianĐề tài nghiên cứu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh. +Về thời gianTìm hiểu thông tin, số liệu qua 3 năm 2014 20164. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp thu thập số liệu: Thông qua các báo cáo tài chính, giáo trình, mạng internet, các trang web về kế toán, các diễn đàn ...tiến hành thu thập, nghiên cứu để tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán tại công ty. Sử dụng phương pháp này giúp ta biết được những thông số cụ thể các vấn đề kế toán NL,VL và tìm ra những ưu, nhược điểm những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục hoàn thiện.Phương pháp tham khảo chuyên viên: Phương pháp hỏi trực tiếp người cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp này sử dụng trong giai đoạn thu thập những thông tin cần thiết và số liệu thô liên quan tới đề tài.Phương pháp thống kê: Thống kê những thông tin, số liệu thu thập được phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài.Phương pháp phân tích: Là phương pháp dựa trên những số liệu có sẵn để xử lý và phân tích nhằm hiểu rõ bản chất về vấn đề từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.Phương pháp so sánh: Phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh số liệu qua các năm hoặc so sánh với năm gốc. Tiêu chuẩn để so sánh thường là: Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch các kỳ kinh doanh đã qua, chỉ tiêu các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành. Các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán. Với hai hình thức là so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối từ đó để thấy được sự tăng giảm chỉ tiêu của phân tích.Phương pháp kế toán: Là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa trên cơ sở là các chứng từ kế toán theo thời gian và địa điểm phát sinh chứng từ kế toán và tổ chức xử lý, luân chuyển chứng từ để phục vụ công tác quản lý và công tác kế toán của doanh nghiệp.Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán: Là phương pháp dùng để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán. Nhằm cung cấp các chỉ tiêu kinh tế tài chính cho đối tượng sử dụng thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.Phương pháp tính giá: là phương pháp dùng để ghi nhận giá trị của tài sản vào chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán.5. Bố cục đề tài: Đề tài gồm có 3 phần: Phần mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích ngiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.Phần nội dung nghiên cứu: Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên liệu, vật liệu tại doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh.Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh. Phần kết luận TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Quảng Bình, tháng năm 2017 Lời Cảm Ơn Trong trình học tập Trường Đại học Quảng Bình nghiên cứu Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh, thân em gặp không vấn đề khó khăn, nhiên nhờ có giúp đỡ thầy cô anh chị Công ty em dần giải vấn đề đó, dần ý thức công việc mà người kế toán phải làm lần hiểu sau kế toán nguyên liệu, vật liệu để hoàn thành tốt Báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô trường Đại học Quảng Bình, khoa Kinh tế - Du lịch tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tập Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga tận tình hướng dẫn bảo cho em trình thực đề tài Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc công ty anh chị công ty tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ em suốt trình Do giới hạn thời gian nghiên cứu lượng kiến thức, thông tin thu thập hạn chế nên đề tài không tránh thiếu sót trình nghiên cứu Rất mong đánh giá góp ý thầy cô anh chị công ty để đề tài hoàn thiện mặt lý luận thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn ! Đồng Hới, năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thúy Quỳnh MỤC LỤC STT NLVL TNHH XDTH CCDC GTGT CTGS TSCD CDKT Nguyên liệu vật liệu Trách nhiệm tổng hợp Xây dựng tổng hợp Công cụ dụng cụ Giá trị gia tăng Chứng từ ghi sổ Tài sản cố định Cân đối kế toán DANH MỤ BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế thị trường gắn liền với cạnh tranh, muốn tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách chiến thắng đối thủ cạnh tranh Để đạt mục tiêu ấy, doanh nghiệp phải có hướng khác nhau, giải pháp khác sử dụng công cụ khác Thực tế cho thấy, để tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa công năng, phương thức phục vụ khách hàng…, điều đặc biệt quan trọng phải tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm để tạo lợi cạnh tranh giá bán Để đạt mục đích này, nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc sử dụng công cụ kế toán, kế toán nguyên liệu, vật liệu Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu, vật liệu yếu tố trình sản xuất sở để hình thành sản phẩm Doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận phải đồng thời tối đa hóa doanh thu tối thiểu hóa chi phí Hiểu điều đó, bên cạnh việc sử dụng loại nguyên liệu, vật liệu, đảm bảo chất lượng doanh nghiệp phải biết sử dụng tiết kiệm, hiệu nguyên vật liệu Hơn nữa, nguyên liệu, vật liệu phận quan trọng hàng tồn kho, việc hạch toán quản lý nguyên liệu, vật liệu đúng, đủ kịp thời cho sản xuất, đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu dự trữ, ngăn chặn việc sử dụng lãng phí nguyên liệu, vật liệu Như nói việc quản lý nguyên liệu, vật liệu cần thiết quan trọng từ đòi hỏi công tác tổ chức kế toán nguyên liệu, vật liệu phải thực tốt góp phần hạ thấp chi phí giá thành, nâng cao hiệu sản xuất Công ty TNHH Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh là một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực mà nguyên liệu, vật liệu là yếu tố then chốt của quá trình sản xuất kinh doanh Sau một thời gian thực tập, làm việc với anh chị công ty để tìm hiểu sâu hoạt động của công ty em nhận thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu, vật liệu quá trình sản xuất, thấy vấn đề bất cập công tác kế toán, nhận thức vai trò kế toán cách rõ ràng, đặc biệt trình quản lý chi phí nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp, việc tổ chức hạch toán nguyên liệu, vật liệu cách xác, khoa học hợp lý có ý nghĩa qua trọng việc nâng cao chất lượng quản lý khả sử dụng vật liệu cách có hiệu Vậy nên em quyết định sâu vào nghiên cứu đề tài “Kế toán Nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống sở lý luận về công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp - Dánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh - Đưa một số giải pháp và phương hướng nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH vấn xây dựng Tổng Hợp Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu +Về không gian Đề tài nghiên cứu tại công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh +Về thời gian Tìm hiểu thông tin, số liệu qua năm 2014 - 2016 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua báo cáo tài chính, giáo trình, mạng internet, các trang web về kế toán, diễn đàn tiến hành thu thập, nghiên cứu để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại công ty Sử dụng phương pháp này giúp ta biết được những thông số cụ thể các vấn đề kế toán NL,VL và tìm những ưu, nhược điểm mặt đạt mặt hạn chế từ đó đưa những biện pháp khắc phục hoàn thiện Phương pháp tham khảo chuyên viên: Phương pháp hỏi trực tiếp người cung cấp thông tin, liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Phương pháp sử dụng giai đoạn thu thập thông tin cần thiết số liệu thô liên quan tới đề tài Phương pháp thống kê: Thống kê thông tin, số liệu thu thập phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài Phương pháp phân tích: Là phương pháp dựa số liệu có sẵn để xử lý phân tích nhằm hiểu rõ chất vấn đề từ tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục Phương pháp so sánh: Phương pháp xem xét tiêu phân tích cách dựa việc so sánh số liệu qua năm so sánh với năm gốc Tiêu chuẩn để so sánh thường là: Chỉ tiêu kế hoạch kỳ kinh doanh, tình hình thực kế hoạch kỳ kinh doanh qua, tiêu doanh nghiệp tiêu biểu ngành Các tiêu so sánh phải phù hợp yếu tố không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán Với hai hình thức so sánh tuyệt đối so sánh tương đối từ để thấy tăng giảm tiêu phân tích Phương pháp kế toán: Là phương pháp kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa sở chứng từ kế toán theo thời gian địa điểm phát sinh chứng từ kế toán tổ chức xử lý, luân chuyển chứng từ để phục vụ công tác quản lý công tác kế toán doanh nghiệp Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Là phương pháp dùng để tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo mối quan hệ cân đối vốn có đối tượng kế toán Nhằm cung cấp tiêu kinh tế tài cho đối tượng sử dụng thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài đơn vị Phương pháp tính giá: phương pháp dùng để ghi nhận giá trị tài sản vào chứng từ, sổ sách báo cáo kế toán Bố cục đề tài: Đề tài gồm có phần: -Phần mở đầu: Trình bày lý chọn đề tài, mục đích ngiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu -Phần nội dung nghiên cứu: Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên liệu, vật liệu tại doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh - Phần kết luận 10 Đơn vị: Công ty TNHH XDTH Quảng Ninh Địa chỉ: Võ Ninh,Quảng Ninh,Quảng Binh Mẫu số: S02a-DN (Banhành TheoTT/200/2014/TT-BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 134 Ngày 30 tháng 03 năm 2016 ĐVT: đồng Số hiệu TK Trích yếu Số tiền Nợ 70 Xuất kho xi măng cho công trình 621 Xuất kho 160 tấn xi măng cho công trình 621 Có 152 152 8.612.541 197.800.000 Ghi Xuất kho 200 viên gạch KT 3030 L1, 100 thùng gạch ốp 30x45 L1, 55m2 TKN 600x600 A1 621 … … 18.050.000 152 … … … 224.462.541 Tổng cộng: Ngày 30 tháng 03 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Chứng từ ghi sổ dùng làm để ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ 71 Đơn vị: Công ty TNHH Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Mẫu số: S02a-DN (Banhành Quảng Ninh theo TT/200/2014/TT- BTC) Địa chỉ: Quảng Ninh, Quảng Bình , SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 03, năm 2016 ĐVT: Đồng Chứng từ ghi sổ SỐ TIỀN SỐ Ngày tháng …… …… …… CTGS 133 30/03 231.862.799 CTGS 134 30/3 224.462/541 …… ……… ………… Ngày 30 tháng 03 năm 2016 72 Giám đốc ( Ký, họ tên) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) Người ghi sổ ( Ký, họ tên) Từ sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cuối tháng kế toán dùng làm để ghi Sổ Cái Cuối tháng, phải khóa sổ tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính tổng phát sinh Nợ, tổng phát sinh Có số dư tài khoản Sổ Cái Căn vào sổ Cái lập Bảng Cân đối phát sinh Sau đối chiếu khớp số liệu Sổ Cái Bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập Báo cáo tài Đơn vị: Công ty TNHH Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh Địa chỉ: Quảng Ninh,Quảng Binh SỔ CÁI 73 Mẫu số: S02a- DN theo TT/200/2014/TT-BTC Tên TK: Nguyên liệu, vật liệu Số hiệu: 152 Tháng 03, năm 2016 N,T GS Chứng từ ghi sổ SH N,T 30/3 30/3 CTGS 133 CTGS133 30/3 30/3 30/3 CTGS 133 30/3 30/3 CTGS 134 30/3 30/3 CTGS 134 30/3 CTGS 134 … TK ĐƯ Diễn giải 30/3 30/3 … Số dư đầu tháng Nhập kho 10 tấn xi măng Nhập kho 160 tấn xi măng Nhập kho 200 viên gạch KT 3030 L1, 100 thùng gạch ốp 30x45 L1, 55m2 TKN 600x600 A1 nhập kho Xuất kho tấn xi măng Xuất kho 160 tấn xi măng Xuất kho 200 viên gạch KT 3030 L1, 100 thùng gạch ốp 30x45 L1, 55m2 TKN 600x600 A1 …… Cộng PS Ghi Số tiền 331 331 Nợ 130.437.500 12.303.630 197.800.000 331 18.050.000 621 Có 8.612.541 621 197.800.000 621 18.050.000 … Số dư CK 358.591.130 ……… 224.462.541 264.566.089 Ngày 30 tháng 03 năm 2016 Giám đốc (Ký, ghi họ tên) 74 Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) Người ghi sổ (Ký, ghi họ tên) CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH 3.1.1 Những mặt đạt Qua thời gian làm việc giúp đỡ anh, chị Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh em nhận thấy công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu khâu quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh hoạt động chế thị trường, chụi chi phối quy luật cung cầu canh tranh khắc nghiệt kinh tế thị trường đó công ty muốn đạt lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp phải tính toán để đưa sản phẩm với mức giá cạnh tranh chất lượng sản phẩm phải đáp ứng theo nhu cầu khách hàng để đạt doanh thu mục tiêu đồng thời phải nguyên cứu, sáng tạo phương thức, cách thức để tận dụng tối đa nguồn lực công ty nhằm tối đa hóa công suất làm việc, để giảm chí phí sản xuất Hiểu rõ điều đó, ban giám đốc đội ngũ công, nhân viên không ngừng học hỏi, sáng tạo, đúc rút kinh nghiệm thân trọng trau dồi lực chuyên môn để phù hợp với yêu cầu công việc đặc biệt máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo quy mô tập trung hoàn toàn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của công ty Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được hạch toán một cách khoa học, chính xác, kịp 75 thời, thống nhất theo chuẩn mực, chế độ kế toán hành, đồng thời công tác kế toán của công ty không ngừng được đổi mới để phù hợp với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước Một số kết quả đạt được của công tác kế toán NL,VL hiện của công ty: - Công tác quản lý NL, VL công ty nhìn chung tiến hành theo quy định Các phòng ban phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán, đảm bảo việc hạch toán, quản lý NL, VL diễn đặn, nhịp nhàng phù hợp với điều kiện công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý - Tại công ty công tác quản lý NL, VL thực tương đối chặt chẽ có hiệu khâu góp phần tích cực trình đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình Mặc dù với khối lượng NL, VL tương đối lớn, đa dạng chủng loại công ty cung cấp đầy đủ kịp thời trình sản xuất, thi công công trình - Chế độ hạch toán công ty phù hợp với quy định Bộ Tài Hệ thống chứng từ tổ chức hợp pháp, hợp lý đầy đủ Quy trình luân chuyển chứng từ quy định - Về công tác xây dựng định mức Công ty xây dựng hệ thống định mức nguyên vật liệu cho hạng mục công trình tương đối xác, phù hợp với loại nguyên liệu, vật liệu cụ thể Đây ưu điểm lớn công ty công tác quản lý hạch toán NL, VL Qua công ty tính toán mức thu mua, dự trữ, sử dụng vật liệu, góp phần quản lý chặt chẽ nguyên liệu, vật liệu Việc thực định mức sử dụng NL, VL công ty đạt số kết định tiết kiệm NL, VL góp phần vào việc giảm giá thành sản phẩm Bên cạnh công ty quan tâm đến vấn đề thực định mức đội, tổ cá nhân hoàn thành có thành tích việc sử dụng tiết kiệm NL, VL - Về công tác lập kế hoạch thu mua nguyên liệu, vật liệu Để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục đạt hiệu cao công ty xây dựng kế hoạch cung ứng thu mua NL, VL cho đội kịp thời, đầy đủ số lượng, chủng loại đảm bảo mặt chất lượng Để thực kế hoạch thu 76 mua công ty tiến hành lựa chọn nhà cung ứng uy tín, giá hợp lý, cách thức vận chuyển thuận tiện, tiến độ mua nhanh chóng mà đảm bảo thực tốt yêu cầu đặt - Về công tác dự trữ bảo quản nguyên liệu, vật liệu Nguyên liệu, vật liệu dự trữ số lượng phù hợp kho để đảm bảo cho việc cung cấp nhanh chóng, kịp thời đảm bảo cho trình thi công không bị gián đoạn thiếu nguyên liệu, vật liệu Nguyên liệu, vật liệu trữ theo quy trình, điều kiện, môi trường phù hợp với loại nhằm hạn chế tối đa việc hư hỏng, biến đổi chất lượng - Về công tác tiếp nhận nguyên liệu, vật liệu Công ty đặt nội quy, quy chế cho việc nhập NL, VL Tất NL, VL trước nhập kho phải kiểm tra chất lượng, chứng từ đầy đủ, rõ ràng có ký xác nhận Nếu NL, VL không hợp quy cách, không hợp đồng phải lập biên báo cáo lại cho lãnh đạo Khâu giao nhận NL, VL phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, có người xác nhận có người cho phép Nguyên liệu, vật liệu đạt chuẩn nhập kho tiến hành bảo quản theo quy trình môi trường phù hợp để hạn chế tối đa việc nguyên liệu, vật liệu bị hư hỏng, biến đổi Việc áp dụng phương pháp cấp phát theo hạn mức tiêu dùng NL, VL giúp cho cán quản lý nắm rõ tình hình NL, VL kho tình hình sử dụng NL, VL đội Đảm bảo nâng cao suất lao động, tiết kiệm NL, VL, theo dõi trình biến động NL, VL dự trữ kho đồng thời tạo chủ động cho phận cấp phát phận sử dụng vật liệu - Về công tác sử dụng nguyên liệu, vật liệu Nguyên liệu, vật liệu sử dụng mục đích, không lãng phí phục vụ cho trình thi công hiệu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu tỷ lệ phế phẩm - Về công tác quản lý kho Trong công tác quản lý kho, công ty xây dựng kho vật đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn quy định bảo quản NL, VL, hệ thống kho bố trí phù hợp với sản xuất, 77 xếp cách có hệ thống hợp lý nên giảm bớt diện tích kho, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập xuất NL, VL, đảm bảo dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, sẵn sàng cấp phát kịp thời theo nhu cầu sản xuất Việc thực kiểm kê thường xuyên xử lý thừa thiếu NL, VL kịp thời góp phần quản lý chặt chẽ, hạn chế lượng NL, VL hư hỏng, mát Công ty có phân công quản lý rõ ràng, đội ngũ cán công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao Do việc bảo quản dự trữ NL, VL tiến hành tốt - Tổ chức cấp phát nguyên liệu, vật liệu Công ty sử dụng phương thức giao vật theo định mức, phương thức tiến bộ, xuất kho cách khoa học, làm cho phòng kỹ thuật điều khiển sát sản xuất để từ tổ chức cấp phát NL, VL tốt - Công tác thu hồi phế liệu Công ty tận dụng phần phế liệu trình thi công, góp phần làm giảm phế liệu trình thi công, góp phần không nhỏ vào việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm NL, VL nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh 3.1.2 Những mặt hạn chế - Về hệ thống kho bảo quản vật tư: Số lượng kho bảo quản vật hạn chế số kho bảo quản dự trữ nhiều loại vật làm giảm chất lượng nguyên liệu, vật liệu Một số vật bảo quản kho xa công trình thi công nên cần công tác vận chuyển nhiều khó khăn - Về công tác thực định mức: Công ty chưa kiểm soát công tác thực định mức số đội sản xuất cách chặt chẽ nên xảy tình trạng đội sản xuất sử dụng NL, VL vượt định mức đặt gây lãng phí - Về công tác dự trữ nguyên liệu, vật liệu: Việc dự trữ nhiều số loại NL, VL làm cho giá trị hàng tồn kho tăng gây ứ động vốn cho công ty - Cấp phát theo hạn mức: Có nhược điểm sử dụng lại dựa vào kinh nghiệm người sản xuất nên dễ dẫn tới hao hụt, khó kiểm soát - Về ý thức tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu: Công nhân chưa có ý thức tiết kiệm triệt để NL, VL, gây lãng phí NL, VL 78 - Về trình độ chuyên môn đội ngũ cán công nhân viên: Một số cán kế toán thủ kho hạn chế lực chuyên môn nên có số nghiệp vụ kinh tế dự phòng giảm giá nguyên liệu, vật liệu kế toán không lập nên tăng khả rủi ro có biến động giá thị trường Đặc biệt công tác kiểm kê không trọng, việc kiểm kê thực qua loa, đối phó nên có sai phạm khó để tìm nguyên nhân 3.1.3 Một số nguyên nhân chủ yếu -Hệ thống sở vật chất hạn chế mặt số lượng, chất lượng chưa tốt -Trình độ lực chuyên môn số cán bộ, công, nhân viên hạn chế, thiếu kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm chưa cao, thiếu tự giác, làm việc đối phó - Công tác quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều lỗ hỏng, việc quản lý bị ảnh hưởng mối quan hệ - Một số trường hợp thiếu vốn ( nên cần gấp để thu mua vật liệu không đáp ứng việc thi công bị trì hoãn) 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH Doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận phải đồng thời tối đa hóa doanh thu tối thiểu hóa chi phí Đối với công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng vậy, cần phải giảm chi phí từ bắt đầu thi công công trình hoàn thành bàn giao, đồng thời công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng Trong chi phí NL,VL trực tiếp ba yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm Để giảm giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần phải trọng đến việc giảm chi phí nguyên vật liệu tất khâu từ thu mua, dự trữ, bảo quản, đưa vào sản xuất 79 Sau một thời gian thực tập được tiếp cận và tìm hiểu thực tế công tác kế toán NL,VL tại Công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh em xin đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NL,VL tại công ty - Về công tác thực định mức Quản lý chặt chẽ yêu cầu định mức cần thiết để sản xuất, có biện pháp kiểm tra theo dõi tình hình sử dụng vật liệu tổ sản xuất, giảm định mức tiêu hao sát thực tế tiết kiệm NL, VL tạo điều kiện nâng cao chất lượng hạng mục công trình Do vậy, công ty cần so sánh định mức lập thực tế thực để đưa định phù hợp - Về công tác dự trữ nguyên liệu, vật liệu Vật liệu công ty gồm nhiều loại, số lượng lớn Ngoài ra, đặc điểm của ngành xây dựng nên NL,VL của công ty chủ yếu là sắt, thép, cát, xi măng,…đây là những NL,VL phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường nên rất dễ hư hỏng, ghỉ ,…Chính vì vậy, công ty cũng nên tiến hành lập dự phòng giảm giá NL,VL để chủ chủ động bù đắp các tổn thất giảm giá gây Mức dự phòng giảm giá NLVL cuối niên độ Số lượng NL,VL = bị giảm giá Giá đơn vị x cuối niên độ Giá đơn vị NL,VL sổ - tồn kho kế toán thị trường Bên cạnh đó, cần phải trọng đến công tác dự trữ bảo quản, nâng cấp hệ thống nhà kho, trang thiết bị để dự trữ cho số nguyên liệu, vật liệu đặc thù - Cấp phát theo hạn mức Cán công nhân viên cần nâng cao trình độ tích lũy kinh nghiệm thực tế để đưa hạn mức cụ thể cấp phát vật theo số lượng cần để thực cho công trình Tránh tình trạng cấp thừa thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình - Về ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu nguyên liệu, vật liệu Phát động sách tiết kiệm vật đến khâu, cán công nhân viên Chính sách tiết kiệm không thực đơn cách kêu gọi người lao động không gây lãng phí NL, VL mà phải trang bị cho họ kiến thức thực hành tiết kiệm Kiến thức trình độ tay nghề người lao động mà công ty phải biết vun đắp, trì bồi dưỡng, phải biết nâng cao ý thức lao động tinh thần trách nhiệm để họ hiểu lãng phí nguyên liệu, vật liệu ảnh hưởng đến hoạt động 80 công ty hiểu lớn mạnh công ty gắn liền với đóng góp, quyền lợi cá nhân -Về đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty cần thường xuyên gửi cán đến buổi bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán để kế toán viên cập nhật quy định, văn hành, khoản mục thay đổi chế độ kế toán để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời cần thường xuyên đạo phòng kế toán tổ chức hướng dẫn thủ kho, cán kỹ thuật thủ tục hành trình tự thực để làm việc xác, hiệu 81 PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY Công ty xây dựng hệ thống kho bải hợp lý NL,VL công ty có đặc điểm cồng kềnh tốn nhiều diện tích có nhiên liệu dễ cháy Mỗi chủng loại NV,VL cần đặt kho nhỏ, riêng biệt chóng xúc tác lẫn gây hao hụt phẩm chất Công ty cần trọng việc kiểm tra chất lượng NL, VL trước nhập kho Có thể nói NL, VL chất lượng tốt, phù hợp với yêu cầu thi công có tác động tích cực đến chất lượng công trình từ góp phần tích cực vào việc tiết kiệm NL,VL Tuy nhiên, thực tế cho thấy công ty chưa lập riêng phòng kiểm tra chất lượng NL, VL mà phận phòng kỹ thuật đảm nhận nên khối lượng công việc nhiều, không đảm bảo độ xác, chuyên môn, cẩn thận, tiến hành kiểm tra chất lượng NL, VL Công ty xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho công trình, hạng mục công trình, vào thi công công ty chưa kiểm tra chặt chẽ đội xây dựng có thực với mức đề không, gây tình trạng thi công vượt định mức, lãng phí NL, VL Do thời gian tới, công ty cần giám sát chặt chẽ tình hình thực định mức trình thi công đội Do biến động giá NL, VL tương đối lớn công ty nên tìm nhà cung cấp ổn định uy tín đáng tin cậy nhằm hạ thấp chi phí NL, VL đầu vào mà đảm bảo chất lượng 82 KẾT LUẬN Qua quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh đã giúp em tiếp cận sâu với lý luận và thực tiễn Thời gian thực tập không nhiều cũng thật bổ ích đó là những cảm nhận chung của mỗi sinh viên có em Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh nói chung và công tác kế toán nói riêng, đặc biệt là công tác kế toán NL,VL đã cho em cái nhìn chi tiết thiết thực em phần hiểu rõ công việc người kế toán, công việc mà em làm tương lai Cũng cố kiến thức kế toán nguyên liệu, vật liệu.Thấy được những thuận lợi và khó khăn mà một doanh nghiệp gặp phải quá trình hoạt động và phát triển, nhiên tất ý chí tâm toàn cán bộ, công, nhân viên, niềm tin tương lai tưới sáng mà công ty vững mạnh, làm ăn hiệu quả, đời sống nhân viên quan tâm mặt vật chất, tinh thần Đề giải pháp nhắm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh Qua thời gian thực tập, bản thân em đã tiếp cận, hình dung rõ công việc kế toán của mình Công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu đóng một vai trò quan trọng công tác kế toán nói riêng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung.Vì vậy, người làm công tác kế toán vừa phải vận dụng đúng chẩn mực, chế độ kế toán quy định, cái khó là phải phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường cho đưa lại hiệu quả cao nhất mà vẩn tuân thủ đúng pháp luật Đó là điều mà nhiều doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh nói riêng hướng đến 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Đức Dũng (2008), Kế toán tài chính, Đại học kinh tế Quốc dân Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Đại học kinh tế quốc dân [2] Ngô Thế Chi, Ngô Đình Độ (1997), Kế toán tài chính, Trường đại học tài kế toán NXB Tài – Hà Nội [3]Nguyễn Văn Nhị, TS Nguyễn Ngọc Dung và TS Nguyễn Xuân Hưng ( 2010) hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ doanh nghiệp, nhà xuất bản tài chính [4]Nguyễn Minh Phương (2008), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc Dân, Nhà xuất tài [5]Trần Tự Lực (2009), Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Quảng Bình [6]Phan Thị Thu Hà (2016), Bài giảng Kế toán tài 1, Trường Đại học Quảng Bình [7] QĐ 149/2007/QĐ –BTC [8] TT 200/2014/TT-BTC [9]Báo cáo tài chính năm 2014-2016 và chứng từ, sổ sách có liên quan của công ty TNHH Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh 84 ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH 2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH 2.1.1... toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh Đối tư ̣ng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu Công tác kế toán nguyên liệu, vật. .. tài Kế toán Nguyên liệu, vật liệu tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống sở lý luận về công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp quảng ninh, Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp quảng ninh, Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp quảng ninh, Tên đơn vị: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh, - Phạm vi nghiên cứu, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP, 1 KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP, 4 KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, đối chiếu luân chuyển, Sơ đồ 1. 3: Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp sổ, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP, Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý công ty TNHH XDTH Quảng Ninh, Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Ninh., ( Nguồn: Phòng kế toán - công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Quảng Ninh), * Trình tự theo dõi ở bộ phận kế toán, Sơ đồ2.4: Sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp thẻ,  THẺ KHO (SỔ KHO), CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH, 1 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VẤN TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG NINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay