Tư tưởng chính trị xã hội của lê quý đôn trong tác phẩm quần thư khảo biện

110 103 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  PHẠM THÚY HẰNG TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA LÊ QUÝ ĐÔN TRONG TÁC PHẨM "QUẦN THƯ KHẢO BIỆN" LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TRIẾT HỌC HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thị Thọ Nội dung trích dẫn nêu luận ăn có nguồn gốc rõ ràng trung thực Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học đề tài nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài “Tư tưởng trị xã hội Lê Quý Đôn tác phẩm Quần thư khảo biện”, nhận nhiều giúp đỡ, bảo động viên quý thầy cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn kính trọng, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Trước tiên, cho bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Thọ bảo, định hướng đóng góp ý kiến quý báu chuyên môn, trình nghiên cứu đề tài nhận từ Cô kiến thức dẫn tận tình Đồng thời, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Thầy giáo, Cô giáo khoa Triết Học, Đại học Sư phạm Hà Nội cung cấp cho tri thức quý báu suốt trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin giử lời cảm ơn tới gia đình bạn bè đồng hành, động viên giúp đỡ cho trình học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thúy Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 10 Kết cấu luận văn 10 10 Những luận điểm đóng góp luận văn 10 CHƯƠNG LÊ QUÝ ĐÔN VÀ TÁC PHẨM QUẦN THƯ KHẢO BIỆN 11 1.1 Lê Quý Đôn đời nghiệp 11 1.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội, trị thời Lê - Trịnh 11 1.1.2 Cuộc đời Lê Quý Đôn 21 1.1.3 Sự nghiệp Lê Quý Đôn 24 1.1.4 Tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn 29 1.2 Tác phẩm “Quần thư khảo biện” 38 1.2.1 Sự đời tác phẩm 38 1.2.2 Nội dung tác phẩm 40 Tiểu kết chương 44 Chương NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA LÊ QUÝ ĐÔN TRONG “QUẦN THƯ KHẢO BIỆN” 45 2.1 Tư tưởng đường lối trị nước 45 2.1.1 Tư tưởng trị nước với kết “Đức trị” “Pháp trị” 45 2.1.2 Quyền hành tập trung mối, trọng dụng hiền tài 61 2.2 Tư tưởng thân dân trách nhiệm nhà vua dân 70 2.2.1 Coi trọng sức mạnh từ dân, lấy dân làm gốc 71 2.2.2 Đạo đức trách nhiệm người cai trị 77 2.3 Ý nghĩa tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn Quần thư khảo biện với Việt Nam 86 2.3.1 Ý nghĩa kết hợp hài hòa đức trị pháp trị Việt Nam 87 2.3.2 Ý nghĩa tư tưởng thân dân với việc quán triệt học “lấy dân làm gốc” 93 Tiểu kết chương 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Con người có tổ, có tông Như có cội, sông có nguồn” Những mà có ngày hôm ngày hôm qua Một dân tộc có văn hóa lâu đời, quên giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, với bề dày lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, có nhiều giá trị truyền thống đúc kết, tư tưởng yêu nước, thương dân, lòng nhân - nhân nghĩa, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết… Trong trình hội nhập quốc tế đất nước, phát triển kinh tế thị trường ngày đem lại cho giá trị vật chất, giá trị tinh thần ngày tốt đẹp hơn, bên cạnh có thực tế không người vô tình lãng quên giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Vì vậy, để phát triển bền vững việc nghiên cứu giá trị mang tính cuội nguồn, tư tưởng bậc tiền nhân để làm tảng cho điều cần thiết hữu ích Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn nói: “Một dân tộc có văn hóa lâu đời trọng thị, gìn giữ, coi thiêng liêng di tích nó, đặc biệt dấu tích nghiệp anh hùng quang vinh ông cha, nòi giống, nhắc lại kỳ công bậc tiền bối đấu tranh độc lập, tự do, đời sống ấm no, hạnh phúc hệ qua” [56; tr 7] Việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam việc làm cần thiết, không khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà góp phần giao lưu văn hóa với nước khu vực giới, để khẳng định sắc, tính chủ quyền, độc lập dân tộc Chế độ phong kiến Việt Nam kỷ XVIII lâm vào khủng hoảng, cho dù nhà nước phong kiến Lê - Trịnh Đàng Ngoài chúa Nguyễn Đàng Trong thi hành nhiều sách cải cách không thành, không xây dựng máy vững mạnh Mặc dù bối cảnh xuất nhiều tư tưởng sáng ngời lòng yêu nước, thương dân, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết… với mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp nhiều nhà tư tưởng kiệt xuất Lê Hữu Trác, Ngô Thì Nhậm, Hương Hải Thiền Sư nhà tư tưởng không kể đến “nhà bác học lớn Việt Nam thời kỳ phong kiến” - Lê Quý Đôn Ông học giả xuất sắc, nhà tư tưởng lớn lịch sử Việt Nam thời phong kiến, sinh trưởng bối cảnh xã hội loạn lạc, phức tạp, có nhiều thay đổi Dù xã hội vậy, kinh tế thời kỳ lại đà khởi sắc, phát triển ngoại thương dẫn tới phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp, tiếp xúc với chủ nghĩa tư phương Tây làm cho thị trường nước ta có thay đổi, gia tăng thành thị, chuyển biến tư tưởng làm xuất tư tưởng lớn, tiến Với trí thông minh, vốn tri thức uyên bác, tinh thần học hỏi không ngừng, có hội nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nhiều luồng tư tưởng nên Lê Quý Đôn chắp bút để lại cho hậu kho tàng tri thức phong phú, quý báu Lịch sử, Văn học, Địa lý Triết học Các tác phẩm Lê Quý Đôn, Kiến văn tiểu lục,Vân đài loại ngữ, Thánh mô hiền phạm lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Quần thư khảo biện… đến sử kiện quý hầu hết nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng, nhà sử học, nhà văn học Việt Nam giới trân trọng, quan tâm nghiên cứu Lê Quý Đôn đưa số quan điểm trị - xã hội mà nhiều học giả quan tâm, song việc làm sáng tỏ quan điểm chưa thực triệt để, chưa thấy hết giá trị mà tư tưởng ông để lại cho nhân loại Cuộc đời Lê Quý Đôn đời đại trí thức người làm quan Đánh giá đời trí thức, ông tôn vinh nhà bác học lớn Việt Nam triều đại phong kiến Nhưng đời quan chức, nhiều vấn đề chưa nghiên cứu sâu, chí bỏ ngỏ tư tưởng ông trọng pháp, thân dân, đổi quan trường, ý thức dân tộc Các công trình nghiên cứu tư tưởng triết học trị - xã hội qua tác phẩm Lê Quý Đôn dù tư tưởng thể cách tương đối rõ ràng nhiều tác phẩm ông, đặc biệt hai tác phẩm Vân đài loại ngữ Quần thư khảo biện Nghiên cứu Quần thư khảo biện, quay với cuội nguồn, qua tìm hiểu tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn giúp hiểu giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, động lực tinh thần giúp dân tộc ta vượt qua khó khăn phát triển đến Mặt khác, nguồn tư liệu khoa học để nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam Vì lý việc nghiên cứu tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn Quần thư khảo biện việc làm cần thiết không khẳng định lịch sử tư tưởng nước nhà, mà khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần vào việc gìn giữ, giao lưu văn hóa với nước khu vực giới Để góp phần nghiên cứu nhỏ bé vào lĩnh vực lịch sử tư tưởng Việt Nam, để bồi dưỡng tốt cho công tác chuyên môn, chọn đề tài “Tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn tác phẩm Quần thư khảo biện” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành triết học Lịch sử nghiên cứu Lê Quý Đôn tác giả có số lượng lớn tác phẩm lưu lại đến ngày nhiều nhà nghiên cứu đánh giá tư liệu bổ ích tìm hiểu giá trị tư tưởng tiến ông Trong năm qua, có công trình nghiên cứu Lê Quý Đôn nói chung tư tưởng triết học ông nói riêng, có tư tưởng trị - xã hội, liên quan đến đề tài luận văn Có nghiên cứu tập trung đời nghiệp Lê Quý Đôn, có tài liệu nghiên cứu tư tưởng văn học, lịch sử, triết học, đạo đức, có tài liệu nghiên cứu nội dung tác phẩm ông Về tác phẩm Quần thư khảo biện có học giả nghiên cứu, tìm hiểu phân tích khía cạnh nội dung khác nghiên cứu tác giả, số nội dung tác phẩm, tư tưởng dân tộc Việt Nam kỷ XVIII Song đề tài nghiên cứu mình, muốn trọng đến công trình liên quan đến thân thế, nghiệp nội dung tư tưởng trị - xã hội quan trọng Lê Quý Đôn Quần thư khảo biện Có thể kể đến số nhóm công trình tiêu biểu sau: Nhóm thứ nhất, nghiên cứu lịch sử tư tưởng trị - xã hội Việt Nam Chính trị - xã hội đề tài nghiên cứu nhiều tác giả quan tâm dành nhiều công sức để tìm hiểu Trong có “Lịch sử tư tưởng Việt Nam”, tập Viện Triết học, GS, TS Nguyễn Tài Thư chủ biên, Nhà xuất Khoa học Xã hội ấn hành năm 1993 Đã đề cập đến nhiều nhà tư tưởng tiêu biểu lịch sử dân tộc, có Lê Quý Đôn Công trình nghiên cứu nêu quan niệm trị xã hội, triết học, ý thức dân tộc tự lực tự cường, tác giả chưa sâu nghiên cứu kỹ nội dung giới, chưa giải thích rõ nhiều quan điểm Lê Quý Đôn, mà dừng lại chỗ, khẳng định Lê Quý Đôn có khuynh hướng trị nước pháp trị nhân trị, dùng cặp phạm trù “lý” “khí” để lý giải chất giới Tuy nhiên, tác giả chưa tìm hiểu sâu để phân tích nguồn gốc quan điểm Khi trình bày quan điểm “Tam giáo đồng nguyên” qua tư tưởng Lê Quý Đôn lúc nước ta, tác giả chưa lý giải kỹ khuynh hướng Lê Quý Đôn lại phủ nhận độc tôn Nho giáo cho dù ông nhà Nho Qua tác phẩm cho thấy Lê Quý Đôn nhà tư tưởng tiêu biểu dân tộc ta, nhà tư tưởng tiêu biểu lĩnh vực, triết học Từ giúp có định hướng nghiên cứu Lê Quý Đôn nhiều lĩnh vực khác nhau, khẳng định khuynh hướng tư tưởng ông đề tài mở, cho nhiều tác giả nghiên cứu kỹ ông Công trình “Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến đầu kỷ XX, PGS.TS Doãn Chính (chủ biên) Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, ấn hành năm 2013 Tác phẩm đề cập đến tư tưởng chủ đạo thể luận nhận thức luận, đề cập đến cách tổng quan tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn tư tưởng lấy dân làm gốc, lòng tự tôn tự hào dân tộc, dung hòa đức trị - pháp trị - nhân trị, đạo đức xã hội… qua việc dẫn chứng tác phẩm Lê Quý Đôn Tuy nhiên, công trình chủ yếu tập trung nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam, mục đích nghiên cứu không sâu tìm hiểu tác giả cụ thể, tài liệu bổ ích cho bạn đọc làm sở để tìm hiểu hình thành lịch sử tư tưởng Việt Nam Nhóm thứ hai, nghiên cứu triết học Lê Quý Đôn Trong “Tư tưởng phương Đông gợi điểm nhìn tham chiếu” Cao Xuân Huy, Nhà xuất Văn học ấn hành năm 1995, công trình bàn sâu sắc quan điểm triết học tự nhiên Lê Quý Đôn, thông qua viết Lê Quý Đôn học thuyết lý, khí Bài viết việc trình bày tư tưởng Lê Quý Đôn thể giới, vũ trụ, nguồn gốc hình thành tư tưởng Lê Quý Đôn Từ đó, có đánh giá tiến hạn chế ông so với nhà Nho thời Trong công trình nghiên cứu, tác giả chưa đề cập đến vấn đề triết học vấn đề người, trị - xã hội… Nhưng tác giả chĩ rõ nguồn gốc hình thành tư tưởng Lê Quý Đôn, hạn chế, tiến Lê Quý Đôn so với nhà Nho thời giành lại độc lập có ngày, đọc Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh yêu cầu phủ cần phải có Hiến pháp dân chủ, từ làm chủ tịch nước từ năm 1945 đến năm 1969 Từ thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930 đến với vai trò tổ chức trị - xã hội, đưa đường lối để lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng xác định mục tiêu xây dựng nhà nước dựa pháp luật, có nhiều người hiểu sai thuật ngữ nhà nước pháp quyền cho nhà nước giai cấp tư sản Đến Đại hội Đảng lần thứ VII năm 1994, thuật ngữ nhà nước pháp quyền chấp nhận đưa vào Văn kiện Đảng nhà nước pháp quyền dân, dân dân đến trở thành mục tiêu phấn đấu Đảng Nhà nước ta Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tuân thủ hiến pháp pháp luật quốc tế Việt Nam việc làm cần thiết, trở thành công cụ mang tính minh bạch để giải việc Chúng ta thời kỳ độ để xây dựng chủ nghĩa xã hội, máy thiết lập theo nguyên tắc “mọi quyền lực thuộc nhân dân”, để đảm bảo quyền làm chủ cho dân học coi trọng pháp độ mà Lê Quý Đôn dẫn từ tác phẩm Quần thư khảo biện tư tưởng quý báu để tham khảo Cùng với tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị Lê Quý Đôn đến cần quan tâm Đức trị học thuyết trị ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, tinh thần nước phương Đông có Việt Nam Nền kinh tế thị trường đem lại cho thành tựu kinh tế, giúp cho đời sống người dân ngày cải thiện, song bên cạnh không tránh khỏi hạn chế Tình trạng suy thoái đạo đức nay, chạy theo đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân…, số phận người dân đánh truyền thống tốt đẹp 91 dân tộc ta lòng nhân nghĩa, nhân Cho nên bên cạnh việc xây dựng chuẩn mực xã hội sở pháp luật, không nên coi nhẹ việc giáo dục đạo đức phương thức điều chỉnh hành vi người xã hội để đem lại xã hội công bằng, dân chủ văn minh Hồ Chí Mình quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, theo Người nhà cách mạng cần có đạo đức, không dù có tài giỏi đến không lãnh đạo nhân dân Chúng ta bước xây dựng để tiến đến dân chủ, giá trị thiếu đời sống nhân dân tính nhân văn, có vai trò đức trị thực hóa mức độ khác Việt Nam chủ trương xây dựng đất nước hòa nhập không hòa tan, phải phản ánh giá trị truyền thống tốt đẹp nhân loại dân tộc, thể tính giai cấp, tính nhân dân Càng ngày nhắc đến nhiều tư tưởng dân chủ, giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc đức trị hạt nhân hợp lý mà cần tiếp thu, kế thừa cụ thể hóa thực tiễn cách mạng bên cạnh qui phạm pháp luật Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tuy học thuyết Khổng Tử có nhiều điều không đúng, song điều hay nên học”, theo Người có người cách mạng chân biết thu hái, kế thừa hiểu biết người xưa để lại Tư tưởng kết hợp đức trị pháp trị Lê Quý Đôn, bối cảnh có ý nghĩa to lớn, để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân, đồng thời để đấu tranh chống lại tình trạng suy thoái đạo đức xã hội nay, thân nhà lãnh đạo phải biết “tu thân”, có tinh thần tự rèn luyện, sửa sai hết lòng yêu nước, thương dân, đặt lợi ích dân tộc lên lợi ích thân Đặc biệt đảng viên phải xứng đáng “đầy tớ” 92 trung thành dân, theo quan điểm tự phê bình đảng viên, phải tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống… Trong trình đổi với nhiều thách thức thời để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giá trị tư tưởng đức trị, pháp trị Lê Quý Đôn vấn đề mà người làm luật nước ta cần tìm hiểu nghiên cứu Đảng ta xác định coi pháp luật công cụ hữu ích quản lý xã hội, từ đặt yêu cầu nhà làm luật phải xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thực nghiêm minh quy phạm pháp luật, vấn đề mà xã hội quan tâm, như: vi phạm giao thông, buôn bán hàng giả - hàng chất lượng, bạo lực học đường,… Đồng thời pháp luật phải có bao dung, độ lượng thể tính nhân văn xã hội chủ nghĩa, biểu sách khoan hồng như: đặc xá cho tù nhân cải tạo tốt, có sách khoan hồng, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng cho người sau cải tạo, không đối xử kỳ thị…, việc làm phù hợp với truyền thống nhân – nhân nghĩa dân tộc ta tồn hàng nghìn năm Xây dựng pháp luật hoàn chỉnh, thống sở kết hợp tính nhân văn, nhân đạo với tính nghiêm minh, nghiêm khắc, từ đưa pháp luật đến với đời sống thường ngày người dân, khắc phục hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng mục tiêu mà nhà làm luật nước hướng ta hướng tới 2.3.2 Ý nghĩa tư tưởng thân dân với việc quán triệt học “lấy dân làm gốc” Với tư tưởng coi trọng dân, Lê Quý Đôn đưa quan điểm trị nước thuận lẽ trời, hợp lòng người, giữ đức yên, lấy đức để phục lòng người Mặc dù lịch sử tư tưởng Việt Nam qua phần thể kế thừa Lê Quý Đôn từ cách trị nước trước 93 gợi mở nhiều hướng đi, cách thức cho nhà tư tưởng sau Từ việc nhận thức thấy vai trò định dân vận mệnh dân tộc, Lê Quý Đôn xem xét vấn đề trị - xã hội dựa nhu cầu đời sống người dân Việc làm nhà vua, quan lại dân, phải xuất phát từ đồng cảm, lòng yêu thương, chăm lo đến đời sống cho dân Sở dĩ dân khởi nghĩa, không mệnh vua đời sống họ khổ cực, đói việc chăm lo đến đời sống kinh tế cho dân điều quan trọng Lê Quý Đôn nghiên cứu nguyên nhân thành bại hàng loạt khởi nghĩa nông dân Trung Hoa Phàn Sùng, Trương Giác, Hoàng Sào, Trương Hiến Trung…, đánh đổ vương triều lớn, khởi nghĩa dâng lên “chính sách hà khắc”, “thuế nặng sưu cao”, hình phạt nặng, quan lại tham nhũng làm cho “đất lở” Từ tư tưởng coi dân gốc, đời nghiệp ông nhiều sách có lợi cho dân, việc ông tìm hiểu giống lúa để giúp dân cày cấy mùa hơn, khuyến khích sách khai hoang để mở rộng sản xuất nhằm đem lại ruộng đất cho dân lao động sản xuất Theo Lê Quý Đôn muốn cho dân tâm ổn định phải “khoan sức cho dân”, năm 1776 Lê Quý Đôn cử vào Thuận Hóa, ông thực sách thân dân mình, thấy quân đội cậy cướp bóc dân, ông đề nghị tướng không cho quân lính ức hiếp, cưỡng dân nữa, “…chỉ mong vỗ trăm họ, yên tập phương” Với sáu tháng Thuận Quảng, Lê Quý Đôn với sách cải cách để yên dân, ông đưa nơi ổn định mối với Đàng Ngoài, học rút từ dân, làm trị phải nuôi dưỡng dân, phải khoan dung với dân, nghiêm khắc hóa hà khắc Những lời bàn kế sách trị nước, sách mà ông thực thi vùng đất Thuận Hóa quãng thời gian trải qua trăm năm học đến nguyên giá trị cho hệ sau 94 Ngày nay, Việt Nam vươn lên để khẳng định vị trường quốc tế, với thành tựu to lớn từ đổi năm 1986 đến nay, trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Với mục tiêu xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp đại, nước nông nghiệp lao động sản xuất gắn với người dân, bỏ qua giá trị thân dân Lê Quý Đôn với việc xây dựng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp đại Tư tưởng coi dân gốc Lê Quý Đôn xuất phát từ truyền thống dân tộc Việt, nước ta từ văn minh lúa nước, phong tục tập quán phác gắn với tự nhiên, tạo nên văn hóa làng xã, với yêu thương đùm bọc “lá lành đùm rách” tư tưởng đến Lê Quý Đôn xuất mà trước có, ông tiếp thu phát huy giá trị tiến người xưa bối cảnh xã hội lúc Sức mạnh từ dân lịch sử chứng minh, cho dù thời đại quần chúng người sáng tạo lịch sử sáng tạo phụ thuộc vào chế độ xã hội nào? Phương thức sản xuất sao? Trải qua hàng nghìn năm dựng nước giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành di sản vô giá, truyền thống quý báu dân tộc ta Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trọng nhân nghĩa, khoan dung, đùm bọc yêu thương thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn người đất Việt, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó thành viên đại gia đình dân tộc Việt Nam Lịch sử chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc nước ta hoàn cảnh nào, kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên khó khăn, thử thách, từ thắng lợi đến thắng lợi khác, lập nên kỳ tích vẻ vang Từ đời trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xác định đại đoàn kết toàn dân tộc đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định thắng lợi 95 cách mạng Việt Nam, bảo đảm thực thành công nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước giai đoạn cách mạng Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát thành tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng rõ: Phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân để xây dựng bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng điểm khác biệt không trái với lợi ích chung quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước, tăng cường quan hệ mật thiết nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực khối đại đoàn kết toàn dân tộc Xuất phát từ nguyên lý phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê nin, Đảng ta xác định cách mạng nghiệp quần chúng, cách mạng thành công hay không dựa vào sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc Trong công đổi ngày sức mạnh dân thông qua khối đại đoàn kết dân tộc mở rộng phát triển, quyền làm chủ dân ngày phát huy giai đoạn đất nước ta nhiều khó khăn, thử thách với tin tưởng dân, với đoàn kết vững tin vào công đổi mà Đảng ta lựa chọn Mặc dù quyền thuộc tay nhân dân bên cạnh có chống phá thành cách mạng lực thù địch, suy giảm lòng tin phận nhân dân vào Đảng, vào nhà nước chế độ, mặt khác lực thù địch lợi dụng sơ hở để gây mâu thuẫn dân nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, chúng thực thủ đoạn 96 tinh vi, thâm độc lợi dụng vấn đề nhạy cảm tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Cho nên nhiệm vụ đặt cho cách mạng nước ta phải để dân tin, dân theo, từ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế, đất nước ta đứng trước nhiều vấn đề đặt ra, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống nhân dân Xã hội nảy sinh nhiều vấn đề phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày gay gắt; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xâm phạm quyền, lợi ích đáng, hợp pháp người dân diễn biến phức tạp, gây xúc dư luận, làm lòng tin dân chế độ Bên cạnh biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội làm xói mòn lòng tin nhân dân, trở thành thách thức mối quan hệ máu thịt Đảng, Nhà nước với nhân dân Trước thực tiễn đòi hỏi Đảng nhà nước ta phải tiếp tục củng cố vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn toàn dân Muốn hết phải xác định nghiệp cách mạng lấy dân làm gốc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Để thực phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cách mạng nước ta này, việc dựa vào sức dân việc làm quan trọng thiếu, có quyền làm chủ nhân dân quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội bước tăng cường Xây dựng nhà nước dân thông qua thực quyền dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp sở mở rộng, góp phần động viên tầng lớp nhân dân đẩy mạnh lao động, sản xuất, tích cực tham gia thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực sách hậu phương, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công 97 với cách mạng Bên cạnh để làm tròn vai trò “đầy tớ trung thành nhân dân”, quan nhà nước từ Trung ương đến sở phải thực gần dân, biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng nhân dân, làm việc phải bàn bạc kỹ học hỏi kinh nghiệm nhân dân, thực yêu dân, kính dân, tin cậy trọng dân Những học từ tư tưởng thân dân Lê Quý Đôn tác phẩm Quần thư khảo biện đóng góp ông nói sức mạnh dân, ngày đất nước ta phát triển lĩnh vực với mục đích xây dựng nhà nước dân, dân dân Do vậy, việc kế thừa tư tưởng “dân làm gốc” Lê Quý Đôn cần thiết Trong Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) khẳng định: toàn hoạt động mình, Đảng quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” Bài học trở thành phương châm hành động, thành mục tiêu đặc trưng nhà nước xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta phấn đấu xây dựng Bài học ý nghĩa thực tiễn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà nguyên giá trị cách mạng Yêu cầu đặt với Đảng Nhà nước ta phải tạo bầu không khí dân chủ, gắn bó mật thiết với nhân dân, việc có lợi cho dân làm, việc gây hại cho dân tránh, nghiêm trị quan chức tham nhũng, lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu dân, tạo tin tưởng nhân dân…, tất mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 98 Tiểu kết chương Trong chương 2, luận văn tập trung phân tích tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn qua nội dung bản: tư tưởng đường lối trị nước kết hợp đức trị pháp trị, tư tưởng quyền hành tập trung mối, trọng dụng hiền tài; tư tưởng thân dân trách nhiệm nhà vua dân Lê Quý Đôn không hoàn thành nhiệm vụ vị quan triều đình, mà ông thể người có lòng yêu nước, thương dân Từ học trị nước xã hội Trung Hoa, ông đưa quan điểm trị - xã hội dựa tảng tư tưởng thân dân, thấy sức mạnh dân, coi dân gốc rễ xã tắc giang sơn Với ảnh hưởng từ Nho giáo, nên Lê Quý Đôn coi đức trị biện pháp để quản lý đất nước cần phải rèn luyện đạo đức, tính liêm đội ngũ quan lại, trọng dụng người hiền tài… Trong bối cảnh xã hội rối ren, đức trị không đường trị nước độc tôn mà cần phải dùng luật pháp, cần xây dựng pháp độ Với kế thừa tư tưởng pháp gia pháp trị quản lý đất nước, ông coi công cụ cho việc trị nước an dân Nhưng pháp luật theo Lê Quý Đôn không hà khắc, mà xây dựng để trị tội đồng thời để răn đe giáo dục người không làm điều ác, hại người, mang tính khoan dung thể ảnh hưởng văn hóa truyền thống mang tính nhân văn, nhân đạo dân tộc Việt Nam tư tưởng đức trị Nho giáo Nghiên cứu tư tưởng trị xã hội Lê Quý Đôn, rút học ý nghĩa cho là: thứ nhất, tư tưởng đường lối trị nước kết hợp đức trị pháp trị; thứ hai tư tưởng trọng dụng người hiền tài; thứ ba tư tưởng coi trọng sức mạnh dân, “lấy dân làm gốc”; thứ tư đạo đức trách nhiệm người cai trị 99 KẾT LUẬN Lê Quý Đôn nhà Nho yêu nước, nhà bác học thời phong kiến, nhà tư tưởng lớn Việt Nam kỷ XVIII Cuộc đời nghiệp Ông găn với quan trường, với óc “bách khoa” tri thức thời đại ông khái quát lại qua nhiều tác phẩm Trên đường quan lộ, Lê Quý Đôn trải qua nhiều chức vụ lớn bé, với thăng trầm, ông trung thành với quyền Lê - Trịnh mong đem lại sống ấm no, thịnh vượng cho toàn thể nhân dân Lê Quý Đôn lựa chọn đường lối trị nước kết hợp đức trị pháp trị với tảng lấy “dân làm gốc” Những tư tưởng trị - xã hội ông ghi chép lại qua nhiều tác phẩm Quần thư khảo biện tác phẩm thể quan điểm trị - xã hội Lê Quý Đôn Từ việc nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm giúp rút số kết luận sau: Thứ nhất, tác phẩm Quần thư khảo biện Lê Quý Đôn tác phẩm sử học, song lại chứa đựng nhiều tư tưởng triết học có giá trị Về sử học, tác phẩm cho hiểu rõ thời kỳ lịch sử Trung Hoa cổ đại nói chung, thấy tình máy Lê Trịnh Đàng Ngoài Về mặt tư tưởng, tác phẩm thể rõ quan điểm trị - xã hội Lê Quý Đôn chịu ảnh hưởng lớn từ Nho giáo tư tưởng trị nước theo đức trị, tư tưởng trị nước xây dựng sở tư tưởng Pháp gia đường lối trị nước theo hướng pháp trị Xã hội Đại Việt kỷ XVIII với nhiều biến động, triều đại vua Lê chúa Trịnh, đất nước chia cắt thành Đàng Trong Đàng Ngoài, Nho giáo hệ tư tưởng ảnh hưởng đến xã hội nước ta lúc đó, thời vua Lê Thánh Tông coi Nho giáo hệ tư tưởng thống trị Nhưng thực tiễn xã hội thời Lê - Trịnh, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, khởi nghĩa nông dân bùng nổ quan niệm Nho giáo thống trung 100 quân, tam cương, ngũ thường…, giường không giải bất ổn xã hội lúc Với xuất thân từ nhà Nho, Lê Quý Đôn đưa tư tưởng mang khuynh hướng pháp trị, tư tưởng mang tính tiến bộ, phản ảnh hệ tư tưởng Nho giáo không đủ sức mạnh để “trị thiên hạ” Thứ hai, Lê Quý Đôn có nhận thức đường lối trị nước cần phải quyền hành tập trung mối trọng dụng hiền tài Tư tưởng ông đúc rút từ học trị chư hầu Trung Hoa Ông khẳng định từ việc trọng dụng hiền tài thể nước mạnh hay yếu, lực lượng giúp vua có kế sách sáng suốt, hiền tài không đội ngũ quan lại mà hiền tài trọng dụng toàn dân Thứ ba, mục đích viết sử Lê Quý Đôn để nêu gương cho đời sau, qua 200 lời bàn tác phẩm, ông thể tính thẳng thắn, khen chê, rõ ràng, sai theo quan điểm cá nhân, lời bàn ông để mở, lần sứ ông mang bàn bạc với quan lại, sĩ phu Trung Hoa, Triều Tiên Từ đó, thấy ý học lòng yêu nước, tự hào dân tộc Thứ tư, Lê Quý Đôn nêu cao tư tưởng thân dân, khẳng định vai trò sức mạnh dân phát triển xã hội phải lấy dân làm gốc Ông yêu cầu người cầm quyền phải có đạo đức trách nhiệm, phải liêm phải có lòng thương yêu dân, đồng cảm với dân để từ chăm lo đến đời sống dân.Ngày nay, đất nước ta đà phát triển mạnh mẽ, ngày khẳng định vị trường quốc tế, tiếp tục tiến hành xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, đẩy nhanh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, tư tưởng bậc tiền bối nói chung, tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn nói riêng giá trị lịch sử định, giúp rút số học việc xây dựng quản lý đất nước thời kỳ hội nhập giai đoạn 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (2016), Đất nước Việt Nam qua đời, Nxb Hồng Đức Minh Anh (2007), Tư tưởng triết học nhà sử học Việt Nam kỷ XV – XVII, Tạp chí triết học,(số 12) Trần Quang Ánh (1996), Quan niệm dân tác phẩm Luận ngữ Mạnh Tử, Tạp chí Triết học, (số 6) Huỳnh Công Bá (2007), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb Thuận Hóa, Huế Đỗ Bang (1997), Tổ chức máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 -1884, Nxb Thuận Hóa, Huế Bùi Hạnh Cẩn (1985), Lê Quý Đôn, Nxb Văn hóa Lương Minh Cừ (2005), Tư tưởng dân học thuyết Nhân Mạnh Tử, Tạp chí triết học, (số 6) Doãn Chính (2011), Tư tưởng Việt Nam từ kỷ XV đến kỷ XIX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Doãn Chính (2013), Lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến đầu kỷ XIX, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật 10 Nguyễn Trọng Chuẩn (Chủ biên) (2006), Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Phan Đại Doãn (1998), Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Phan Đại Doãn (1998), Nho giáo xưa nay, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 13 Nguyễn Tài Đông (2001), Vấn đề thể học thuyết lý khí Lê Quý Đôn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 102 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Khoa Lịch sử (2000), Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (1995 – 2000), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Trần Văn Giáp (dịch), (2006), Vân đài loại ngữ Lê Quý Đôn, tuyển tập, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 21 Trần Văn Giáp (dịch), (1962), Vân đài loại ngữ, tập 2, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 22 Trần Văn Giàu (1996), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh than truyền thống dân tộcViệt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 24 Nguyễn Hùng Hậu (chủ biên) (2005), Đại cương triết học Việt Nam, Từ khởi nguyên đến 1858, Nxb Thuận Hóa, Huế 25 Nguyễn Hùng Hậu (2010), Đại cương lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Nguyễn Duy Hinh (1986), Hệ tư tưởng Lê, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (số 6) 27 Cao Xuân Huy (1995), Tư tưởng phương Đông gợi điểm hình tham chiếu, Nxb Văn học, Hà Nội 28 Lâm Nguyệt Huệ (1998), Lý luận Lý khí Lê Quý Đôn, Tạp chí Triết học, (số 6) 29 Trần Đình Hượu (1996), Đến đại từ truyền thông, Nxb Văn hóa, Hà Nội 103 30 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2001), Lịch sử tư tưởng trị, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Phan Quốc Khánh (2004), Vấn đề đức trị pháp trị lịch sử tư tưởng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Triết học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh 32 Vũ Khiêu (1995), Đức trị pháp trị Nho giáo, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Lê Thị Lan (2012), Tư tưởng trị nhị nguyên Lê Quý Đôn, Tạp chí Triết học, (số 6) 34 Ngô Cao Lãng (1975), Lịch triều tạp kỷ, tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 35 Phan Huy Lê (1998), Tìm cuội nguồn, tập 1, Nxb Thế giới, Hà Nội 36 Lịch sử tư tưởng Việt Nam, (1993), tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 37 Hà Thúc Minh (1998), Lê Quý Đôn nhà tư tưởng Việt Nam kỷ XVIII, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), (2000), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 39 Bùi Văn Nguyên (1998), Lê Quý Đôn nhà bác học có y thức văn hiến dân tộc, Tạp chí Văn học, (số 6) 40 Trần Duy Phương (biên soạn), (2000), Lê Quý Đôn đời giai thoại, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 41 Lê Văn Quán (2013), Lịch sử tư tưởng trị - xã hội Việt Nam thời Lê – Nguyễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Hậu Hãn (2008), Đại cương lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 43 Trần Văn Quyền (dịch giải) (1995), Quần thư khảo biện, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 44 Trần Đăng Sinh (chủ biên) (2010), Lịch sử triết học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 45 Văn Tân (1976), “Lê Quý Đôn đời nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (số 4) 104 46 Hà Văn Tấn (2005), Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 47 Lê Sỹ Thắng (1997), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 48 Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 49 Nguyễn Tài Thư (1971), Mấy tư tưởng Lê Quý Đôn Quần thư khảo biện, Thông báo triết học, (số 21) 50 Nguyễn Tài Thư (1976), Lê Quý Đôn, nhà tư tưởng Việt Nam kỷ XVIII, Tạp chí Triết học, (số 3) 51 Nguyễn Tài Thư (chủ biên) (1993), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 1, NXb Khoa học xã hội, Hà Nội 52 Nguyễn Tài Thư (1984), Mấy vấn đề lịch sử tư tưởng Việt Nam, Thông báo triết học, (số 13) 53 Nguyễn Khánh Toàn (1984), Về tư tưởng yêu nước thương dân Nguyễn Trãi, Tạp chí Triết học, (số 3) 54 Sở VHTT Thái Bình (1988), Kỷ yếu hội nghị chuyên đề cống hiến khóa học Lê Quý Đôn 55 Vân đài loại ngữ (1995), tập 3, Nxb Văn hóa Thể thao 56 Viện khoa học xã hội việt nam dịch giới thiệu (1998), Đại việt sử ký toàn thư, dịch theo khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697), tập I, Nxb khoa học xã hội , Hà Nội 57 Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam / Viện Sử học (2013), Lịch sử Việt Nam, tập 4, Từ kỷ XVII đến kỷ XVIII, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 58.Trần Nguyên Việt (chủ biên) (2002), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Văn Tuyển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 59 Lã Trấn Vũ (1964), Lịch sử học thuyết trị Trung Quốc Nxb Sự thật, Hà Nội,1964 60 Nguyễn Hữu Vui (1998), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 61 Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2003), Văn hóa Việt Nam tìm tòi suy ngẫm, Nxb Văn học, Hà Nội 105 ... tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn tác phẩm Quần thư khảo biện Từ trình bày ý nghĩa tư tưởng trị - xã hội ông Việt Nam Giới hạn phạm vi nghiên cứu Tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn tác phẩm Quần thư. .. Đôn tác phẩm Quần thư khảo biện Từ nội dung tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn tác phẩm Quần thư khảo biện Khách thể đối tư ng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Tư tưởng trị - xã hội Lê Quý Đôn. .. qua tác phẩm tiêu biểu ông, có tác phẩm Quần thư khảo biện - Quần thư khảo biện tác phẩm chứa đựng nhiều tư tưởng trị xã hội sâu sắc Lê Quý Đôn Trong đặc biệt tư tưởng đường lối trị nước; tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng chính trị xã hội của lê quý đôn trong tác phẩm quần thư khảo biện , Tư tưởng chính trị xã hội của lê quý đôn trong tác phẩm quần thư khảo biện , Tư tưởng chính trị xã hội của lê quý đôn trong tác phẩm quần thư khảo biện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay