Quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng

108 92 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:36

MỞ ĐẦU Lý chọn để tài Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, và cho đến nay, khoa học công nghệ thế giới phát triển vũ bão tạo những bước tiến nhảy vọt, đặc biệt các lĩnh vực điện tử - viễn thông, tin học và công nghệ thông tin Những thành tựu của phát triển này tác động mạnh mẽ đến mặt của đời sống xã hội quốc gia và phạm vi toàn cầu Để biểu đạt bước ngoặt tiến trình phát triển của nhân loại người ta nói đến thời đại tin học với bùng nổ thông tin và công nghệ đổi nhanh đến mức chóng mặt Đó chính là nền tảng khoa học - công nghệ của quá trình toàn cầu hóa và phát triển của kinh tế tri thức Những chuyển biến hết sức mạnh mẽ này làm thay đổi, nếu không nói là đảo lộn nhiều triết lý, quan niệm, phương thức tổ chức và hoạt động của hầu hết các lĩnh vực mà trước hết và chủ yếu lại chính là giáo dục và đào tạo Tri thức được tạo với cấp số nhân, được phổ biến nhanh và rộng đến mức không hình dung được lại có thể lưu giữ những khối lượng khổng lồ bằng những phương tiện vô cùng gọn nhẹ và việc tìm kiếm, sử dụng dễ dàng Trong bối cảnh ấy, kiến thức chuyên môn cụ thể rất nhanh lạc hậu, cái có cái thay thế thời gian ngắn Đã xuất và trở nên rất phổ biến các lớp học điện tử, thư viện điện tử, các chương trình đào tạo từ xa, hội nghị trực tuyến…Cho đến hôm việc tìm kiếm thông tin, kiến thức và giao lưu qua mạng trở nên phổ biến rất nhiều so với việc đọc sách, báo giấy trước và đặc biệt, học trực tuyến trở thành hình thức phổ biến tại Việt Nam bởi tính chủ động về mặt thời gian phong phú về hình thức học tập, giúp người học tự học, tự nghiên cứu nắm được kiến thức kỹ tốt Để hội nhập thế giới thực trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng trường học điện tử trở thành nhiệm vụ cấp thiết và được xếp vào những lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn đột phá nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ - giáo dục thời đại ngày Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: “Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy học Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới xã hội học tập” Trường học điện tử tạo hệ thống tin học hóa quản lý nhà trường, phục vụ trực tiếp công tác điều hành của Ủy ban nhân dân quận, cấp quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên, HS phụ huynh HS tham gia vào hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập giáo dục của nhà trường, từ đó nâng cao lực quản lý, kỹ nghề nghiệp, giảm thời gian đầu tư, tăng suất lao động của giáo viên; hỗ trợ đắc lực cho việc học tập của HS đảm bảo nhu cầu học lúc nơi, giáo dục ý thức hình thành nhu cầu tự tiếp cận và lĩnh hội thông tin thông qua hệ thống của nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh HS tham gia vào hoạt động giáo dục cách chủ động và đạt hiệu nhất Thời gian qua, xây dựng trường học điện tử ở các trường Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo yêu cầu xây dựng trường học điện tử đưa vào thí điểm tại số trường và đạt được những thành nhất định Tuy nhiên số bất cập về phương tiện đại chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi về CNTT; kỹ thuật quản lý hệ thống trường học điện tử với lực của người cán quản lý, Với những kiến thức tiếp thu được trình học tập nghiên cứu thực tiễn công tác chọn đề tài: "Quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng" với mong muốn được góp phần của nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học giai đoạn Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất biện pháp quản lý của hiệu trưởng về ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý ứng dụng CNTT của Hiệu trưởng các trường tiểu học đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử của Hiệu trưởng trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Giả thuyết khoa học Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử của Hiệu trưởng các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có những ưu điểm nhất định có những hạn chế Nếu đề xuất được biện pháp quản lý ứng dụng CNTT như: xây dựng sở hạ tầng thông tin đủ mạnh, bồi dưỡng thường xuyên lực ứng dụng CNTT cho cán giáo viên, ban hành những quy định để thể chế hóa việc ứng dụng CNTT dạy học quản lý nhà trường, hỗ trợ, động viên, khích lệ việc ứng dụng CNTT nhằm xây dựng thành công mô hình trường học điện tử, từ đó góp phần nâng cao được chất lượng giáo dục cho bậc tiểu học ở quận Ngô Quyền Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận về quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử của Hiệu trưởng các trường tiểu học 5.2 Phát hiện, phân tích thực trạng quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử của Hiệu trưởng các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử của Hiệu trưởng các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Giới hạn phạm vi nghiên đề tài Do điều kiện có hạn nên đề tài được nghiên cứu giới hạn vi sau: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu biện pháp quản lý ứng dụng CNTT của các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Điều tra, khảo sát trường tiểu học công lập ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xây dựng thí điểm mô hình trường học điện tử - Nghiên cứu trường 30 giáo viên cán quản lý theo yêu cầu xây dựng trường học điện tử Xin ý kiến cán của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Ngô Quyền: 03 Tổng mẫu: giáo viên 180 21 cán quản lý - Thời gian khảo sát số liệu thu thập từ năm 2014 đến năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa…để xây dựng sở lý luận cho đề tài 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra Phương pháp này được sử dụng để thu thập ý kiến của các đối tượng bằng An-két mở và đóng 7.2.2 Phương pháp quan sát: Bằng dự quan sát hoạt động của HS, giáo viên, hạt động chung của nhà trường 7.2.3 Phương pháp trò chuyện: Nhằm bổ sung thêm số liệu 7.2.4 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Bước đầu dựa kinh nghiệm của các trường tiểu học địa bàn quận 7.2.5 Phương pháp chuyên gia: Nhằm khảo nghiệm những kết luận khoa học được rút đặc biệt biện pháp 7.2.6 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm giáo dục: Nghiên cứu giáo án, sổ đầu bài… 7.3 Phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lý số liệu kết nghiên cứu Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, luận văn gồm 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước Trên thế giới, các nước có nền giáo dục phát triển đều trọng đến ứng dụng CNTT như: Australia, Canađa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ Họ ứng dụng CNTT vào khoa học công nghệ giáo dục, coi là vấn đề then chốt của cách mạng khoa học kỹ thuật, là chìa khoá để xây dựng phát triển công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, tăng trưởng nền kinh tế để xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức, hội nhập với các nước khu vực toàn thế giới Các nước rất quan tâm đầu tư, quản lí việc ứng dụng CNTT Ví dụ như: Ở Mỹ số nước châu Âu những nghiên cứu về quản lý ứng dụng CNTT giáo dục được thực từ sớm nên dạy học điện tử nhận được ủng hộ trợ giúp của Chính phủ từ cuối thập niên 90 Ở nước Anh: Từ cấp trung học các trường trung bình được đầu tư khoảng 198 máy tính PC và 53 máy tính xách tay/trường, tỉ lệ nối mạng ở tiểu học 96%, trung học 99,8% CNTT được ứng dụng tất môn học chứ môn riêng biệt; không dạy HS phổ thông lập trình phần mềm, là công việc của chuyên gia hoặc các trường trung học chuyên nghiệp Máy chiếu có ở phòng học, các trường phổ thông kể tiểu học đều có phòng đa phương tiện (multimedia) [34] Hàn Quốc xác định rõ: Mục tiêu chiến lược của chính sách đẩy mạnh tin học hóa ở Hàn Quốc xây dựng xã hội thông tin phát triển vào năm 2000 Để thực mục tiêu này, phủ Hàn Quốc thành lập “Quỹ thúc đẩy CNTT” Bộ Thông tin Truyền thông quản lí Tương ứng, có hai quan đạo và điều phối: Ban thúc đẩy tin học hóa và Ban đặc biệt về phủ điện tử thuộc ban đổi phủ của Tổng Thống [34] Singapore: Bộ Giáo dục Singapore khởi động kế hoạch tổng thể về Công nghệ thông tin giáo dục (Master Plan for IT in Education) từ năm 1997 Với chương trình này, trẻ em của Singapore được đảm bảo hội tiếp cận với môi trường học đường mang đậm màu sắc CNTT Một Ủy ban máy tính quốc gia đời để quản lí đạo công tác đó Tháng 7/ 2002, Bộ giáo dục Singapore công bố Kế hoạch tổng thể CNTT nhằm kế thừa phát huy những thành công của Kế hoạch tiếp tục đưa những định hướng chung cho các trường việc tận dụng những hội CNTT đem lại để phục vụ giảng dạy học tập [34] Nhờ những bước đầu tư và quản lí đắn về phát triển CNTT mà những quốc gia nói đạt được những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội giáo dục những thập kỉ qua 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam Ở Việt Nam có Chương trình quốc gia về CNTT (1996 - 2000) và Đề án thực về CNTT tại các quan Đảng (2003-2005) ban hành kèm theo Quyết định 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến ứng dụng CNTT nhà trường thông qua Chỉ thị nhiệm vụ các năm học đặc biệt từ năm học 2008-2009 được chọn là năm học với chủ đề: “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi quản lý tài chính” những năm học tiếp theo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đạo: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giáo dục, thống nhất quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT Giáo dục - Đào tạo ” Trong những năm qua việc ứng dụng CNTT quản lý tổ chức hoạt động dạy học được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Các hội nghị, hội thảo khoa học nghiên cứu về CNTT đề cập nhiều đến vấn đề quản lý ứng dụng CNTT giáo dục khả áp dụng vào môi trường Giáo dục Đào tạo ở Việt Nam như: Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu triển khai E-learning” Viện Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội) Khoa Công nghệ Thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp tổ chức tiến hành vào đầu tháng 3/2005 hội thảo khoa học về ứng dụng CNTT hệ thống giáo dục đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam Hội thảo khoa học toàn quốc về CNTT& Truyền thông với chủ đề “Các giải pháp công nghệ quản lý ứng dụng CNTT truyền thông vào đổi phương pháp dạy học” Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Dự án Giáo dục đại học tổ chức từ 9-10/12/2006 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Một số tác Nguyễn Hữu Chí [12], Đỗ Trung Tá [31],… đánh giá xu thế phát triển của giáo dục thế giới, của Việt Nam, đồng thời phân tích những ưu thế của CNTT mang lại để từ đó khẳng định ứng dụng CNTT dạy học cần thiết xu thế tất yếu của nhà trường Việt Nam Các tác Phó Đức Hòa [17], Nguyễn Văn Hiền [15],… nghiên cứu đưa những yêu cầu đối với GV về ứng dụng CNTT nói chung kỹ ứng dụng CNTT dạy học nói riêng Có số luận văn thạc sỹ khoa học nghiên cứu về quản lý việc ứng dụng CNTT dạy học ở tiểu học Tiêu biểu cho hướng nghiên cứu có số tác giả sau: Tác giả Nguyễn Giang Thanh với đề tài “Quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường tiểu học quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng’ thực năm 2013, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp điều tra bảng hỏi trường tiểu học quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng với 162 giáo viên tiểu học cho kết quả: Đa số hiệu trưởng GV có nhận thức đắn về tính cần thiết phải ứng dụng CNTT dạy học ở trường tiểu học giai đoạn Tuy nhiên, có GV nhận thức chưa cao về vấn đề Đội ngũ GV tiểu học có trình độ chuyên môn tương đối cao Tuy nhiên, trình độ ứng dụng CNTT dạy học của của đội ngũ GV hạn chế Đội ngũ GV hàng ngày lên lớp trực tiếp quyết định thành công của việc ứng dụng CNTT dạy học Việc ứng dụng CNTT dạy học góp phần thực đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS Đồng thời luận văn đề xuất được biện pháp để quản lý hoạt động ứng dụng CNTT dạy học ở các trường tiểu học quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng [35] Tác giả Phạm Văn Tỉnh với đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản lí giáo dục “Biện pháp quản lí hoạt động ứng dụng CNTT dạy học ở trường tiểu học tỉnh Ninh Bình”, luận văn hệ thống hóa được những vấn đề lý luận liên quan đến quản lí hoạt động ứng dụng CNTT dạy học ở trường tiểu học, đồng thời với việc sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với số lượng khách thể 80 cán quản lý, 320 giáo viên CBQL, giáo viên cho thấy nhìn chung cán quản lý và giáo viên nhận thức đắn về cần thiết ứng dụng CNTT hoạt động dạy học, bước đầu việc ứng dụng CNTT có hiệu Qua khảo sát, đánh giá thực trạng để khắc phục những mặt yếu, những khó khăn đồng thời phát huy những thế mạnh, những thuận lợi, tác giả đề xuất biện pháp quản lí hoạt động ứng dụng CNTT dạy học ở Tiểu học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh Qua đó luận văn đề xuất được biện pháp, khảo nghiệm được tính cần thiết tính khả thi của biện pháp [37 ] 1.2 Quản lý hiệu trưởng trường tiểu học 1.2.1 Quản lý Theo từ điển giáo dục học, quản lý hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) tổ chức làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức Theo hai tác giả Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc và đưa định nghĩa về quản lý sau: “Quản lý trình đạt đến mục tiêu tổ chức cách vận dụng hoạt động (chức năng) kế hoạch hoá, tổ chức, đạo (lãnh đạo) kiểm tra” [9] Quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng việc thực chức quản lý: kế hoạch, tổ chức, đạo kiểm tra; Quản lý trình thực công việc xây dựng kế hoạch hành động (bao gồm xác định mục tiêu cụ thể, chế định kế hoạch, quy định tiêu chuẩn đánh giá thể chế hóa), sắp xếp tổ chức (bố trí tổ chức, phối hợp nhân sự, phân công công việc, điều phối nguồn lực tài chính và kĩ thuật…), đạo, điều hành, kiểm soát và đánh giá kết quả, sửa chữa sai sót (nếu có) để bảo đảm hoàn thành mục tiêu của tổ chức đề Bản chất của quản lý phối hợp thành tố tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đề phối hợp mang dấu ấn chủ quan của chủ thể quản lý (nói cách khác phụ thuộc vào ý tưởng, lực, nhân cách… của chủ thể quản lý), việc đạt được hài hoà của những nỗ lực cá nhân hướng tới hoàn thành mục tiêu của tổ chức mục đích của quản lý Từ những quan niệm ta hiểu: Quản lý tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý cách gián tiếp trực tiếp nhằm đạt mục tiêu đề Từ đó có thể rút số dấu hiệu chất của quản lý sau: + Quản lý hoạt động bao trùm mặt của đời sống xã hội loài người, nó có vai trò điều khiển trình hoạt động lao động phạm trù tồn tại khách quan, tất yếu lịch sử + Quản lý là phương thức tốt nhất để đạt được mục tiêu chung của nhóm người, quan, tổ chức hay nói rộng là nhà nước Lao động quản lý là điều kiện quan trọng để làm cho xã hội loài người tồn tại, vận hành phát triển + Quản lý tồn tại với tư cách là hệ thống gồm thành phần: Chủ thể quản lý (người quản lý, tổ chức quản lý) đề mục tiêu, dẫn dắt, điều khiển các đối tượng quản lý để đạt mục tiêu Khách thể quản lý (đối tượng quản lý) là : Con người được tổ chức thành tập thể, xã hội 10 sử dụng loại giáo án này để dạy học môi trường học tập Cho nên nói, nếu GV trình độ tin học chắc chắn sẽ ứng dụng CNTT vào trình dạy học, ngược lại nếu hiệu trưởng, ban lãnh đạo nhà trường có trình độ lực yếu dẫn đến không hiểu hoặc hiểu chưa thấu đáo sẽ không mạnh dạn, không quyết tâm dẫn đến nhà trường sẽ triển khai tốt ứng dụng về CNTT trường học được Một vấn đề khác nữa nếu hiệu trưởng, ban giám hiệu không làm cho cán bộ, GV hiểu được vai trò, lợi ích của CNTT, kiến thức, kỹ kỹ xảo về việc triển khai ứng dụng CNTT sẽ gặp rất nhiều khó khăn, GV sẽ không thực được Trong trình quản lý ứng dụng CNTT dạy học bao gồm hoàn thiện hệ thống văn đạo thực ứng dụng CNTT trường học (Biện pháp thứ 2); Chỉ đạo đổi phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụngCNTT (Biện pháp thứ 3); Đầu tư phần mềm và đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý nhà trường (Biện pháp thứ 4); hợp tác với các đơn vị công nghệ nhằm nâng cấp sở hạ tầng trang bị thiết bị CNTT theo yêu cầu xây dựng trường học điện tử(Biện pháp thứ 5) Thực tốt biện pháp không giúp CBGV có trình độ về CNTT, có khả hiểu, xây dựng vận dụng hệ thống các văn pháp quy trình thực hiện, có đầy đủ phần mềm,trang thiết bị đại đáp ứng xây dựng trường học điện tử Đây chính là sở để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT dạy học vào những giai đoạn tiếp theo 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp 3.3.1 Kết khảo nghiệm nhận thức Trưng cầu ý kiến của 201 cán bộ, giáo viên gồm: Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, GV trực tiếp giảng dạy khối lớp ở trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thu được kết sau: 94 Bảng 3.1: Đánh giá của cán quản lí giáo viên về tính cần thiết của biện pháp quản lí ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Tính cần thiết TT Các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Bồi dưỡng lực cho đội ngũ CBQL và GV về ứng dụng CNTT quản lý và dạy học Hoàn thiện hệ thống văn đạo thực ứng dụng CNTT trường học Chỉ đạo đổi phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng CNTT Đầu tư phần mềm và đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý nhà trường Hợp tác với các đơn vị công nghệ nhằm nâng cấp sở hạ tầng và trang bị thiết bị CNTT theo yêu cầu xây dựng trường học điện tử 95 Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết SL TL% SL TL% SL TL% 201 100 0 0 201 100 0 0 201 100 0 0 162 80.7 39 19.3 0 186 92.6 15 7.4 0 Bảng 3.2: Đánh giá của cán quản lí giáo viên về tính khả thi của biện pháp quản lí ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Tính khả thi Các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT TT hoạt động dạy học Bồi dưỡng lực cho đội ngũ CBQL và GV về ứng dụng CNTT quản lý và dạy học Hoàn thiện hệ thống văn đạo thực ứng dụng CNTT trường học Chỉ đạo đổi phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng CNTT Đầu tư phần mềm và đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý nhà trường Hợp tác với các đơn vị công nghệ nhằm nâng cấp sở hạ tầng và trang bị thiết bị CNTT theo yêu cầu xây dựng trường học điện tử Khả thi Không khả thi khả thi SL TL% SL TL% SL TL% 192 95.7 4.3 0 163 81.2 38 18.8 0 146 72.9 55 27.1 0 160 79.5 41 20.5 0 165 81.9 36 18.1 0 Qua kết đảng giá tính khả thi ở bảng trên, đưa biểu đồ về tính khả thi của biện pháp 96 Biểu đồ 3.1: So sánh tính cần thiết khả thi biện pháp 3.3.2 Các lưu ý sử dụng biện pháp So sánh kết đánh giá về cần thiết tính khả thi của biện pháp qua kết của CBQL Gv, thấy nổi lên số điểm cần được lưu ý đưa biện pháp áp dụng sau: Biện pháp 1: Với 100% cán GV cho rất cần thiết điều đó chứng tỏ họ biết rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lực cho đội ngũ CBQL và GV về ứng dụng CNTT quản lý và dạy học; đó 4.3 % cán GV cho khả thi ở biện pháp Tỷ lệ số GV có tuổi đời cao, tư tưởng bảo thủ ngại đổi mới, ngại tham gia học tập lớp bổi dưỡng để nâng cao trình độ Biện pháp 2: 100% cán bộ, giáo viên cho rằng hoàn thiện hệ thống văn đạo thực ứng dụng CNTT trường học rất cần thiết có 18.8% cán bộ, giáo viên cho rằng khả thi bởi vấn đề hành hóa nặng, nhiều thủ tục rườm rà dẫn đến các văn đưa xuống chậm Đó là nhận thức về các văn đạo của ngành, các quy định về sách, chế độ của cán bộ, giáo viên nhiều hạn chế Một số trường chưa 97 quan tâm nhiều đến việc thực các văn hướng dẫn của cấp về việc ứng dụng CNTT Một số cán quản lí các trường học chưa thực quan tâm đạo, tổ chức thực tốt việc thực các văn đạo hướng dẫn, việc đạo nhiều mang tính hình thức, những quy định rõ ràng việc động viên, khen thưởng, cào bằng Việc cụ thể hoá nội dung văn đạo ứng dụng CNTT tới cán bộ, giáo viên hời hợt, dẫn đến hiểu làm không đạt kết cao, không tạo được bước đột phá quyết định để làm cho việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy của GV cách thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình Khí thế thi đua ở số trường chưa mạnh, chưa thường xuyên; ở những đơn vị này, hiệu hoạt động giáo dục nói chung ứng dụng CNTT nói riêng không cao Biện pháp 3: Vấn đề đạo đổi phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng CNTT có 100% CBGV cho rất cần thiết có 27.1% cán GV cho khả thi, điều này phản ánh thực tế Điều thực tiễn sở vật chất của các trường Tiểu học phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách của các phường, thị trấn xã hội hóa đó số trường chưa đáp ứng được yêu cầu trường học điện tử nên khó áp dụng việc đổi phương pháp ứng dụng CNTT vào tất khối, lớp Hơn nữa xuất pháp từ nguyên nhân mà giải pháp trình bày, đó là phận cán GV trình độ CNTT thấp tuổi đời cao, có tư tưởng dừng lại không học để nâng cao trình độ tin học, yêu cầu đổi của các trường trở thành phong trào rộng khắp Biện pháp 4: Sự cần thiết tính khả thi biện pháp này là tương đối hợp lý Rất cần thiết chiếm 80.7%, khả thi chiếm 79.5% Số giáo viên cho cần thiết (19.3%) khả thi (20.5%) phần mềm có tại nhà trường nhiều đơn vị khác xây dựng nhiều nền công nghệ giải pháp khác dẫn đến khó liên kết, trao đổi tích hợp được với Chưa có CSDL dùng chung về tài nguyên giáo dục, nơi lưu trữ giảng điện tử, 98 file video, tài liệu dạy & học, ngân hàng đề thi, phục vụ công tác soạn giảng Biện pháp 5: Với số 92.6% cán GV cho rất cần thiết cho thấy ý nghĩa của việc điều chỉnh các văn phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, việc bảo đảm sách, chế độ cho giáo viên cán quản lí giáo dục Tuy nhiên với 7.4% cho cần thiết (18.1% khả thi) chứng tỏ được số vấn đề tồn tại biện pháp Đó kinh phí mua sắm, lắp đặt nâng cấp của các trường tiểu học hạn chế Ngay lưc lượng CBQL trường tiểu học có mối quan hệ không rộng nên khó khăn việc hợp tác với các đơn vị cung cấp Hơn nữa nay, dự án chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo nên các trường phụ thuộc, chủ động mua thiết bị có nhu cầu, dẫn đến có trường hợp thiết bị đến chậm hoặc phải dùng thiết bị mà không thực thích… Tóm lại: Các biện pháp có mối quan hệ hữu với nhau, tác động tương hỗ lẫn để đạt được hiệu quản lí Nếu làm tốt sẽ thực nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường Hầu hết ý kiến được trưng cầu đều đánh giá biện pháp đề xuất rất cần thiết khả thi Biện pháp đề xuất thấp nhất đạt 72.9% ý kiến tán đồng về tính khả thi cho rằng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của nhà trường tiểu học địa bàn Quận 99 Kết luận chương Từ sở nghiên cứu lý luận về Quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học đồng thời kết hợp với khảo sát thực trạng việc Quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học ở các trường Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có sở đó tác giả đề xuất biện pháp quản lý Các biện pháp quản lý mà tác giả đề xuất, được đảm bảo nguyên tắc đó là: nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống; nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn; nguyên tắc đảm bảo tính khả thi; nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển Các biện pháp đề xuất quản lý được trình bày có hệ thống, đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, mạch lạc dễ hiểu, dễ vận dụng Thông qua kết khảo nghiệm, thử nghiệm, khẳng định biện pháp đề xuất tính cần thiết khả thi cao, phù hợp với thực tiễn các trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Nếu được áp dụng thì đó sẽ lời giải cho toán nâng cao chất lượng dạy học các trường Tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nói riêng và các trường học nói chung 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong xu thế hội nhập nay, ứng dụng CNTT để đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và được vận dụng vào trình dạy học việc làm đơn giản Nếu ứng dụng CNTT không phù hợp sẽ trở thành lạm dụng CNTT Điều đó không những không đạt được mục đích đặt đổi phương pháp dạy học mà làm cho phương pháp dạy học của người dạy và người học bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến hiệu của trình dạy học không cao Để khắc phục thực trạng CBQL nhà trường cần phải coi quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường để từ đó có đầu tư mực cho công việc Qua việc nghiên cứu thực trạng ứng dụng quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học ở các trường Tiểu học ở quận Ngô Quyền cho thấy nhiều tồn tại hạn chế, bất cập Vì vậy, luận văn của mình, tập trung nghiên cứu cách có hệ thống về lý luận quản lý nói chung, lý luận quản lý nhà trường đặc biệt lý luận quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học Trên sở đó, tác giả nghiên cứu thực trạng ứng dụng quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học ở các trường Tiểu học của quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng , nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng, thực trạng điểm mạnh và điểm yếu những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó để đề xuất được biện pháp quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học phù hợp với các trường Tiểu học của quận Ngô Quyền Từ kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi của biện pháp cho thấy biện pháp tác giả đề xuất hoàn toàn phù hợp để áp dụng vào công tác quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học ở trường Tiểu học của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Việc quản lý ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học muốn đạt được hiệu cao đòi hỏi nhà quản lý nói chung, hiệu trưởng các trường tiểu học nói riêng 101 không nắm vững biện pháp quản lý cụ thể có đề tài mà cần nắm chắc quy luật về phát triển giáo dục các khoa học liên quan như: Triết học, Tin học, tâm lý giáo dục học, Kinh tế học, xã hội học… Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Cần có những quy định và hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với việc: ứng dụng CNTT dạy học ở các nhà trường tiểu học, thống nhất việc hiểu khái niệm giáo án điện tử - Chỉ đạo cho các trường Sư phạm hoặc các trường có đào tạo chuyên ngành sư phạm, có kế hoạch nâng cao trình độ tin học khả ứng dụng CNTT dạy học cho sinh viên Coi là những tiêu chí quan trọng để xét tốt nghiệp cho sinh viên được đào tạo về chuyên ngành, để trường phân công công tác ứng dụng CNTT vào giảng dạy 2.2 Đối với Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng - Cho phép các nhà trường triển khai sổ điểm sổ liên lạc điện tử thay thế cho sổ điểm sổ liên lạc thông thường theo Công văn số 6756/BGDĐTVP, ngày 11/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sổ gọi tên ghi diểm nhà trường - Hỗ trợ để trường xây dựng kho dữ liệu nguồn - Hàng năm có khen thưởng tập thể, cá nhân ứng dụng có hiệu CNTT công việc - Có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực CNTT làm việc cho Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Thành lập đội ngũ các chuyên gia chuyên nghiên cứu về việc ứng dụng CNTT để góp phần đổi phương pháp dạy học cho môn học ở cấp học 102 - Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, lớp bồi dưỡng về việc ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học cho CB,GV của các trường địa bàn Thành phố - Tạo điều kiện cho CB,GV được tham quan thực tế ở những trường Thành phố, nước những trường của các nước khu vực thế giới có nhiều thành công việc ứng dụng CNTT vào dạy học - Xuất phát từ nhiệm vụ được giao, nhu cầu thực tế xu thế phát triển những luận cứ khoa học được báo cáo luận văn, việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, quản lý và điều hành tác nghiệp chuyên môn bước tiến toàn diện mặt công tác quản lý, điều hành và đào tạo của Trường Tiểu học địa bàn Quận - Các biện pháp kết luận về ứng dụng CNTT luận văn nếu được thực thi thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của cán bộ, giáo viên các nhà trường Kính đề nghị Lãnh đạo cấp và các quan hữu quan phê duyệt để sớm được triển khai vào thực tiễn 2.3 Đối với Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền: - Khi xây dựng trường học điện tử đòi hỏi phải có 01 giáo viên Tin học cho nhà trường để đáp ứng được yêu cầu điều hành trường học điện tử trước mắt và lâu dài Nhà trường rất cần 01 biên chế giáo viên Tin học để giáo viên yên tâm công tác - Hỗ trợ thẩm định lựa chọn đơn vị xây dưng, triển khai phần mềm nhằm đảm bảo thống nhất với hệ phần mềm Điều hành quản lý chung toàn quận - Hỗ trợ kinh phí thực luận văn và các đề án về xây dựng trường học điện tử - Hàng năm có khen thưởng tập thể, cá nhân ứng dụng có hiệu CNTT công việc 2.4 Đối với CBQL trường Tiểu học địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 103 - Mỗi CBQL của các trường cần xác định quản lý cần xác định rõ tinh thần trách nhiệm của quản lý thành công việc ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học, CBQL cần nỗ lực cố gắng công tác quản lý của có những việc làm cụ thể sau: - Đảm bảo các điều kiện cho nhà trường để thực tốt biện pháp mà luận văn này xây dựng - Tự tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận cho thân về quản lý giáo dục nói chung quản lý ứng dụng CNTT dạy học nói riêng - Nâng cao chất lượng sống cho CBQL GV nhà trường tạo điều kiện để CBQL GV nhà trường được học tập nâng cao trình độ - Xây dựng nhà trường thành tổ chức có văn hóa, môi trường sư phạm tiến bộ, khoa học, đại 2.5 Đối với GV - Nghiên cứu kỹ các văn đạo của ngành, các quy định tiêu chí đánh giá của nhà trường về ứng dụng CNTT dạy học để đưa vào xây dựng kế hoạch tổ khối chuyên môn - Chủ động học tập, tự nâng cao trình độ về CNTT ứng dụng vào dạy học tích cực hoạt động khác nhà trường 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30 tháng năm 2001 việc tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2007), Công văn số 12966/ BGD&ĐT – CNTT hướng dẫn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, trường cao đẳng, đại học đẩy mạnh triển khai số hoạt động CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Chỉ thị số 55/2008/ CT-BGD&ĐT ngày 30 tháng năm 2008 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012, Hà Nội Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Điều lệ trường tiểu học, Hà Nội Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Công văn Số: 4983/BGDĐT-CNTT việc Hướng dẫn thực nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2015 – 2016, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT việc hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 Các-mác, Ph Ăng ghen (1993), Toàn tập, Bản tiếng Việt, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Hữu Chí (2007), “Mấy nét sơ lược về cải cách giáo dục ở số nước cuối thể kỷ XX đầu thế kỷ XXI’’, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT, số 155, tr.45-47 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), Những sở khoa học quản lý giáo dục Trường cán quản lý giáo dục Trung ương 10 Chính phủ (2007) , Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước 11 Chính phủ (2009), Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 105 12 Chính phủ (2012), Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng văn điện tử hoạt động quan nhà nước, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB trị quốc gia, Hà Nội 14 Bùi Minh Hiền (Chủ biên) cộng (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Hiền (2007), Một số kỹ công nghệ thông tin cần trang bị cho GV sinh học trường phổ thông nay, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo số 179, tr.41-43 16 Hà Sĩ Hồ (1985), Những giảng quản lý trường học, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực, NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Vương Thanh Hương (2007), Hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 19 Vương Thanh Hương (2008), Tập giảng thông tin ứng dụng CNTT giáo dục, Hà Nội 2008 20 Trần Kiểm (2016), Quản lí lãnh đạo nhà trường hiệu quả, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006 21 Trần Kiểm (2016), Những vấn đề Khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 22 Đào Thái Lai (2007), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường phổ thông Việt Nam, Viện Chiến lược Chương trình giáo dục, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Lê, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2006 24 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 25 Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Ngô Quyền (2015), Báo cáo tổng kết năm 106 học 2014- 2015 26 Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Ngô Quyền (2016), Báo cáo tổng kết năm học 2015- 2016 27 Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Ngô Quyền (2017), Báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017 28 Nguyễn Ngọc Quang (1990) Những vấn đề lý luận quản lý giáo dục, Trường CBQLGD TW, Hà Nội 29 Bùi Văn Quân, Giáo trình quản lý giáo dục, NXB giáo dục, Hà Nội, 2007 30 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2009), Luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009 31 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006), Luật công nghệ thông tin 2006, Hà Nội 32 Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (2007), Công văn số 770 /GD&ĐT ngày 28 tháng năm 2007 Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học năm học 2007 - 2008, Hải Phòng 33 Đỗ Trung Tá (2004), “Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông với giáo dục đào tạo Việt Nam’’, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 84, tr.3-5 34 Tạp chí PCWorldVN ngày 01/4/2008 35 Nguyễn Giang Thanh (2013), Quản lý ứng dụng CNTT dạy học trường tiểu học quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 36 Nguyễn Xuân Thức (2010), Giáo trình quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm 37 Phạm Văn Tỉnh (2012), Biện pháp quản lí hoạt động ứng dụng CNTT dạy học trường tiểu học tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 38 Trung tâm biên soạn từ điển Tiếng Việt (1992), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội 107 39 Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập I - Hà Nội 40 Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Văn Thiện (1999), Từ điển Tin học công nghệ thông tin, NXB Đồng Nai 41 Phạm Viết Vượng – Nguyễn Xuân Thức (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 42 Website: www.moet.gov.vn 43 http://thongke.moet.gov.vn 108 ... Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng CNTT Hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử * Chủ trương, chế sách ứng dụng CNTT giáo dục nói chung dạy học trường tiểu. .. trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng... nên dễ dàng 1.4 Nội dung quản lý ứng dụng CNTT trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử 1.4.1 Tổ chức bồi dưỡng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán quản lý giáo viên Đội ngũ GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng , Quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng , Quản lý ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học điện tử ở các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay