Quản lý các hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở huyện an dương, thành phố hải phòng

168 82 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:35

LỜI CẢM ƠN Sau hai năm (2015-2017) học tập nghiên cứu, tác giả hoàn thành chương trình khoá học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục hoàn thành luận văn "Quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường Trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng" trường Đại học sư phạm Hà Nội Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng Sau Đại học, Khoa Quản lý giáo dục, thầy cô giáo tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt giúp đỡ bảo tận tình Tiến sỹ Đào Lan Hương, cô giáo trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Phòng GD&ĐT huyện An Dương, cán quản lý, giáo viên nhân viên trường THCS huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, anh em đồng nghiệp quan bạn bè tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành việc học tập, thu thập xử lý thông tin phục vụ trình nghiên cứu Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong thông cảm, giúp đỡ tiếp tục nhận dẫn đóng góp ý kiến thầy, cô giáo đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, tháng 06 năm 2017 Tác giả Đỗ Thị Huyền i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tên đề tài:"Quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường Trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng" kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình công bố trước Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Thị Huyền ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN .ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở Việt Nam 11 1.2 Năng lực dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 14 1.2.1 Năng lực phát triển lực 14 1.2.2 Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 17 1.3 Phương tiện dạy học hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học trường trung học sở 20 1.3.1 Phương tiện dạy học trường trung học sở 20 1.3.2 Hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học trường trung học sở theo định hướng phát triển lực học sinh 27 1.4 Quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở 34 1.4.1 Khái niệm quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học 34 1.4.2 Các nội dung quản lý hoạt động liên quan đến PTDH theo định hướng phát triển lực học sinh Hiệu trưởng trường THCS 40 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở 49 iii 1.5.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 50 1.5.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 50 1.5.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý 52 Kết luận chương 53 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 56 2.1 Vài nét tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục trung học sở huyện An Dương 56 2.1.1 Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 56 2.1.2 Tình hình Giáo dục trung học sở huyện An Dương 58 THCS giai đoạn 2010-2011 đến 2014-2015 58 2.2 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 64 2.2.1 Mục đích khảo sát 64 2.2.2 Đối tượng khảo sát 64 2.2.3 Thời điểm khảo sát 64 2.2.4 Phương pháp điều tra xử lý kết quả: 64 2.3 Thực trạng hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 65 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên vai trò phương tiện dạy học việc đổi phương pháp dạy học 65 2.3.2 Thực trạng hoạt động trang bị phương tiện dạy học trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 69 2.3.3 Thực trạng hoạt động sử dụng phương tiện dạy học trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 76 iv 2.3.4 Thực trạng hoạt động bảo quản phương tiện dạy học trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 84 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 88 2.4.1 Thực trạng quản lý hoạt động trang bị phương tiện dạy học trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 88 2.4.2 Thực trạng quản lý hoạt động sử dụng phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 93 2.4.3 Thực trạng quản lý hoạt động bảo quản phương tiện dạy học trường trung học cư sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 97 2.5 Đánh giá chung nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng 98 Kết luận chương 108 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 111 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 111 3.1.1 Đảm bảo tính đồng biện pháp 111 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 111 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi biện pháp 111 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở 112 3.2.1 Nâng cao nhận thức, thái độ cho giáo viên học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng phương tiện dạy học trình dạy học 112 v 3.2.2 Chỉ đạo hoạt động trang bị hoàn thiện phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu đổi dạy học đôi với tiết kiệm 115 3.2.3 Đổi quản lý việc khai thác, sử dụng phương tiện dạy học 120 3.2.4 Cải tiến quản lý hoạt động bảo quản, sửa chữa phương tiện dạy học theo hướng thiết thực, hiệu 124 3.3 Mối quan hệ biện pháp 128 3.4 Hiệu khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 129 3.4.1 Nội dung, đối tượng khảo nghiệm 129 3.4.2 Nhận xét 132 Kết luận chương 133 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 134 Kết luận 134 Khuyến nghị 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hình 1.1 Mối quan hệ thành tố hệ thống quản lý 39 Bảng 2.1 So sánh quy mô phát triển trường 58 THCS giai đoạn 2010-2011 đến 2014-2015 58 Bảng số 2.2 Thống kê số lượng giáo viên công nhận GV giỏi cấp Huyện - cấp Thành phố trường THCS huyện An Dương 60 Bảng số 2.3 Thống kê chất lượng hạnh kiểm học lực học sinh cấp THCS huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 62 Bảng số 2.4 Bảng thống kê số lượng học sinh công nhận 63 học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố huyện An Dương 63 Bảng 2.5 Mức độ nhận thức vai trò PTDH 66 phát triển lực học sinh 66 Bảng 2.6 Thực trạng số lượng phương tiện dạy học 08 69 trường THCS huyện An Dương-Hải Phòng 69 Bảng 2.7 Chất lượng PTDH 08 trường THCS 71 huyện An Dương-Hải Phòng 71 Bảng 2.8 Mức độ tự tạo PTDH GV HS 08 trường THCS 74 Bảng 2.9 Đánh giá tần suất sử dụng PTDH GV 08 trường THCS 77 Bảng 2.10 Tần suất sử dụng PTDH theo môn học 77 Bảng 2.11 Đánh giá kết sử dụng PTDH 08 trường THCS 78 Bảng 2.12 Kỹ sử dụng PTDH GV 08 trường THCS 80 Bảng 2.13 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 82 việc sử dụng PTDH GV 82 Bảng 2.14 Thực trạng kết bảo quản PTDH 08 trường THCS 84 Bảng 2.15 Đánh giá kết bảo quản PTDH 08 trường THCS 86 Bảng 2.16 Thực trạng quản lý hoạt động trang bị PTDH 89 Bảng 2.17 Quản lý việc huy động nguồn lực tài từ công tác XHHGD 90 Bảng 2.18 Quản lý hoạt động tự tạo PTDH 91 Bảng 2.19 Thực trạng quản lý hoạt động sử dụng PTDH 93 Bảng 2.20 Thực trạng quản lý hoạt động bảo quản PTDH 97 Bảng 2.21 Tổng hợp điều tra hoạt dộng liên quan đến PTDH 98 Bảng 2.22 Tổng hợp đánh giá quản lý 100 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết 130 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ CBGV&NV Cán giáo viên nhân viên CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học PTDH Phương tiện dạy học SGK Sách giáo khoa 10 TBDH Thiết bị dạy học 11 THCS Trung học sở MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề xã hội quan tâm Muốn nâng cao chất lượng giáo dục cần có biện pháp cải cách, đổi hệ thống giáo dục cách đồng bộ, cải tiến, đổi phương tiện dạy học (PTDH) biện pháp hiệu Phương tiện dạy học góp phần giúp cho giáo viên thực có hiệu trình dạy học, điểm tựa cho học sinh hình thành tri thức kỹ thực hành cách nhanh chóng, bền vững Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) nước ta Đảng Nhà nước quan tâm, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta xác định: Trong nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, với khoa học công nghệ, GD&ĐT quốc sách hàng đầu Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nêu rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện dạy học vào trình dạy học” “Tiếp tục đổi phương pháp GD&ĐT, tăng cường sở vật chất bước đại hóa nhà trường, lớp học, sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng Internet, thiết bị học tập giảng dạy đại, thư viện ” Phương tiện dạy học điều kiện cần thiết để giáo viên thực nội dung giáo dục, giáo dưỡng phát triển trí tuệ, khơi dậy tố chất thông minh học sinh Trong trình dạy học, phương tiện dạy học vừa công cụ giúp giáo viên chuyển tải thông tin, điều khiển hoạt động nhận thức học sinh, vừa nguồn tri thức đa dạng phong phú Hơn nữa, quản lý đổi chương trình Trung học sở (THCS), người hiệu trưởng cần thể rõ vai trò quản lý mục tiêu, nội dung, phương pháp Giáo dục, phương tiện Giáo dục đánh giá Giáo dục cách đồng Trọng tâm việc đổi chương trình THCS đổi PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên cán quản lý) Để có sở khoa học thực tiễn cho việc nghiên cứu vấn đề “Quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng”, xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề thực trạng quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học Hiệu trưởng trường THCS Ý kiến Thầy/Cô quan trọng, góp phần vào việc đánh giá thực trạng từ có sở đề xuất biện pháp phù hợp, giúp Nhà trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề Nội dung phù hợp với ô nào, cột nào, xin quý Thầy (Cô) đánh dấu X vào ô cột NỘI DUNG Câu Thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến mức độ nhận thức giáo viên họ sinh vai trò PTDH phát triển lực học sinh? Mức độ STT Nội dung PTDH giúp GV dẫn dắt tiến trình dạy học PTDH công cụ hỗ trợ cho GV xây dựng tình vấn đề tạo động hoạt động HS Rút ngắn thời gian giảng dạy mà việc lĩnh 145 Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng hội kiến thức HS lại nhanh Kích thích hứng thú học tập học sinh Kích thích tư duy, tìm tòi sáng tạo học sinh PTDH công cụ để HS hoạt động giải nhiệm vụ học tập giao PTDH có tác dụng hỗ trợ để học sinh ý thức vấn đề cần giải Câu Thầy (cô) vui lòng cho biết chất lượng phương tiện dạy học có trường Chất lượng Tốt STT Các loại phương tiện A Phương tiện dạy học truyền thống Bảng phấn Sách giáo khoa Bản đồ giáo khoa Đồ Thị Biểu đồ Vật thật Mô hình (tĩnh+động) Bộ dụng cụ thí nghiệm B Phương tiện dạy học đại Máy vi tính + Máy in Phần mềm dạy học Website học tập Máy chiếu qua đầu Máy chiếu vật thể Băng, đĩa ghi âm 146 Trung Kém bình 10 Máy chiếu Slide Phương tiện âm thanh: loa, đài, tăng âm Phương tiện nghe nhìn: Tivi, đầu Video Radio Cassette Câu Thầy (cô) vui lòng đánh giá mức độ tự tạo phương tiện dạy học có trường mình? Tên PTDH Số lượng Đầy đủ Tạm đủ Thiếu Chất lượng Tốt Trung Kém bình Tranh ảnh Bản đồ Biểu đồ Đồ thị Sa bàn Mô hình Mẫu vật Băng, đĩa ghi âm, ghi hình Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm Câu Thầy (cô) vui lòng cho biết tần suất sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường Mức độ Chưa Thường Thỉnh STT bao xuyên thoảng Các loại phương tiện A Phương tiện dạy học truyền thống 147 Bảng phấn Sách giáo khoa Bản đồ giáo khoa Đồ Thị Biểu đồ Vật thật Mô hình (tĩnh+động) Bộ dụng cụ thí nghiệm B Phương tiện dạy học đại Máy vi tính + Máy in Phần mềm dạy học Website học tập Máy chiếu qua đầu Máy chiếu vật thể Băng, đĩa ghi âm Máy chiếu Slide Phương tiện âm thanh: loa, đài, tăng âm Phương tiện nghe nhìn: Tivi, đầu Video 10 Radio Cassette Câu Thầy (cô) vui lòng đánh giá kết sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường Mức độ STT Nội dung Đáp ứng mục tiêu dạy học Dẫn dắt tiến trình dạy học 148 Tốt Trung bình Yếu Kích thích hứng thú học tập học sinh Kích thích tư duy, tìm tòi sáng tạo học sinh Phát triển lực nhận thức Hình thành kỹ vận dụng kiến thức Rèn kỹ thực hành cho học sinh Câu Thầy (cô) vui lòng cho biết kỹ sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường mình? Mức độ Thành thạo STT Các loại phương tiện A Phương tiện dạy học truyền thống Bảng phấn Sách giáo khoa Bản đồ giáo khoa Đồ Thị Biểu đồ Vật thật Mô hình (tĩnh+động) Bộ dụng cụ thí nghiệm B Phương tiện dạy học đại Máy vi tính + Máy in Phần mềm dạy học Website học tập Máy chiếu qua đầu Máy chiếu vật thể Băng, đĩa ghi âm 149 Tương đối thành thạo Hầu không sử dụng 10 Máy chiếu Slide Phương tiện âm thanh: loa, đài, tăng âm Phương tiện nghe nhìn: Tivi, đầu Video Radio Cassette Câu Thầy (cô) vui lòng cho biết nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường mình? STT Lý Ý kiến Chưa tập huấn sử dụng PTDH Tập huấn chưa đáp ứng yêu cầu PTDH không phù hợp khó sử dụng Không sử dụng thường xuyên thiếu PTDH Ngại sử dụng PTDH thường xuyên nên không hình thành kỹ Câu Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ bảo quản phương tiện dạy học giáo viên trường mình? Mức độ STT Tốt Các loại phương tiện A Phương tiện dạy học truyền thống Bảng phấn Sách giáo khoa Bản đồ giáo khoa Đồ Thị 150 Trung bình Yếu Biểu đồ Vật thật Mô hình (tĩnh+động) Bộ dụng cụ thí nghiệm B Phương tiện dạy học đại Máy vi tính + Máy in Phần mềm dạy học Website học tập Máy chiếu qua đầu Máy chiếu vật thể Băng, đĩa ghi âm Máy chiếu Slide Phương tiện âm thanh: loa, đài, tăng âm Phương tiện nghe nhìn: Tivi, đầu Video 10 Radio Cassette Câu Thầy (cô) vui lòng đánh giá kết bảo quản phương tiện dạy học giáo viên trường mình? Mức độ STT Tốt Nội dung Điều kiện bảo quản phòng thiết bị Điều kiện bảo quản phòng thực hành môn Tính khoa học xếp PTDH Có hồ sơ, sổ sách theo dõi Bảo quản định kỳ PTDH Sửa chữa kịp thời PTDH 151 Trung bình Kém Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật đảm bảo tuổi thọ PTDH Câu 10 Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ quản lý hoạt động trang bị phương tiện dạy học Hiệu trưởng trường mình? Mức độ STT Nội dung Chưa Không Thường thường bao xuyên xuyên Công tác cập nhật, thống kê, kiểm kê PTDH Xây dựng kế hoạch trang bị PTDH hàng năm Tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên thiết bị, thư viện trang bị PTDH Chỉ đạo việc trang bị PTDH phù hợp với mục tiêu DH, yêu cầu DH Kiểm tra, đánh giá việc trang bị PTDH Nghiệm thu thông số kỹ thuật, chất lượng PTDH bàn giao PTDH Câu 10 Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ quản lý việc huy động nguồn lực tài từ công tác xã hội hóa giáo dục việc trang bị phương tiện dạy học Hiệu trưởng trường mình? Mức độ STT Tốt Nội dung Huy động đóng góp phụ huynh 152 TB Kém học sinh Huy động từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm Huy động từ cựu HS trường Huy động tổ chức xã hội khác nhà trường Câu 11 Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ quản lý hoạt động tự tạo phương tiện dạy học Hiệu trưởng trường mình? Mức độ STT Nội dung Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học GV HS Tổ chức hướng dẫn làm đồ dùng dạy học Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm Tổ chức giới thiệu, trưng bày đồ dùng dạy học tự làm Khuyến khích tính sáng tạo phong trào tự làm đồ dùng DH Chưa Không Thường thường bao xuyên xuyên Câu 12 Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ quản lý hoạt động sử dụng phương tiện dạy học Hiệu trưởng trường mình? Mức độ STT Tốt Nội dung Tổ chức tập huấn sử dụng PTDH hướng tới phát triển lực học sinh 153 TB Yếu 10 Tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm sử dụng hiệu PTDH hướng tới phát triển lực học sinh Tổ chức phong trào thi đua sử dụng hiệu PTDH Chỉ đạo GV sử dụng PTDH đáp ứng với yêu cầu đổi dạy học Chỉ đạo GV sử dụng PTDH phù hợp với nội dung dạy Chỉ đạo GV sử dụng tính năng, kỹ thuật PTDH Chỉ đạo GV tích cực sử dụng PTDH để kích thích tư duy, hứng thú phát huy tính sáng tạo người học Kiểm tra tính hiệu sử dụng PTDH GV theo hướng phát triển lực học sinh Kiểm tra mức độ sử dụng thành thạo PTDH GV nhằm phát triển lực học sinh Động viên, khen thưởng; nhắc nhở, phê bình, xử lý trường hợp sử dụng PTDH mang tính hình thức Câu 13 Thầy (cô) vui lòng cho biết mức độ quản lý hoạt động bảo quản phương tiện dạy học Hiệu trưởng trường mình? Mức độ STT Tốt Nội dung Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức cho giáo viên, học sinh Tổ chức bồi dưỡng kiến thức bảo quản 154 TB Yếu PTDH cho GV, nhân viên Tổ chức buổi trao đổi, lớp học cho nhân viên thiết bị Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm ướt Kiểm tra việc tu bổ, sửa chữa PTDH Kiểm tra xử lý GV, HS làm hư hỏng PTDH Câu 14 Thầy (cô) vui lòng cho ý kiến đánh giá mức độ tác động nguyên nhân sau tới hiệu quản lý hoạt động liên quan đến PTDH Hiệu trưởng nhà trường? Các nhóm nguyên nhân A Nhóm nguyên nhân thuộc chủ thể quản lý Hiệu trưởng chưa quan tâm, đạo mực việc sử dụng PTDH trình dạy học Chưa tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ sử dụng PTDH Hiệu trưởng chưa có kế hoạch cụ thể trang bị, sử dụng bảo quản PTDH Chưa có quy định cụ thể việc sử dụng, bảo quản PTDH Việc tham mưu cho cấp để bổ sung kinh phí, huy động nguồn lực xã hội để trang bị PTDH gặp khó khăn Hiệu trưởng xem nhẹ khâu kiểm tra, đánh giá việc sử dụng bảo PTDH giáo viên B Nhóm nguyên nhân thuộc đối tượng quản lý Một số GV chưa nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa PTDH trình dạy học 155 Mức độ tác động Trung Cao Thấp bình Một số GV chưa qua đào tạo trường sư phạm GV chưa tập huấn sử dụng PTDH GV ngại khó, thời gian sử dụng PTDH nên không hình thành kỹ Một số PTDH đại, GV chưa tiếp cận, chưa bồi dưỡng Cán phụ trách PTDH chủ yếu giáo viên kiêm nhiệm nên chuyên môn nghiệp vụ sử dụng bảo quản PTDH C Nhóm nguyên nhân thuộc môi trường quản lý Nguồn ngân sách đầu tư trang bị PTDH cho trường hạn hẹp Việc cấp phát PTDH cấp thường chậm thời gian, thiếu số lượng, chất lượng chưa cao PTDH thiếu, chất lượng thấp thiếu tính đồng Cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho trình sử dụng PTDH thiếu Điều kiện bảo quản PTDH trường chưa tốt như: diện tích nhỏ, thiếu kệ, giá đỡ, tủ Chưa có văn quy định việc sử dụng, bảo quản PTDH trình dạy học PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Về việc đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản lý 156 Để đánh giá mức dộ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương tiện dạy học trường THCS, xin quý Thầy (Cô) vui lòng đánh giá cách dánh dấu X vào cột Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, thái độ cho giáo viên tầm quan trọng PTDH QTDH Tính cần thiết Các tác động Hiệu Rất Không STT Cần trưởng cần cần thiết thiết thiết Hệ thống hóa văn đạo PTDH cấp, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao thái độ, nhận thức cho đội ngũ Gắn việc sử dụng PTDH với công tác đánh giá dạy, xếp loại thi đua HS ý nghĩa, Tính khả thi Rất Không Khả khả khả thi thi thi Biện pháp 2: Chỉ đạo hoạt động trang bị hoàn thiện PTDH đáp ứng yêu cầu đổi dạy học đôi với tiết kiệm Tính cần thiết Tính khả thi Các tác động Hiệu Rất Không Rất Không STT Cần Khả trưởng cần khả khả cần thiết thi thiết thiết thi thi Kiểm kê, khảo sát thực trạng PTDH có đẻ có kế hoạch đầu tư trang bị kịp thời hiệu Thực xã hội hóa 157 nguồn lực đầu tư cho việc mua sắm, trang bị loại PTDH Tổ chức hội thi, phong trào tự làm PTDH nhà trường; khen thưởng động viên kịp thời hợp lý tập thể, cá nhân có thành tích cao phong trào tự làm PTDH Biện pháp 3: Đổi quản lý việc khai thác, sử dụng PTDH Tính cần thiết Tính khả thi Các tác động Hiệu Không Rất Không Rất STT Khả Cần trưởng cần cần khả khả thi thiết thiết thi thi thiết Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn giáo viên xây dựng kế hoạch thực Thực phân công, phân nhiệm quản lý sử dụng PTDH Phát động phong trào sử dụng PTDH tổ môn, GV HS Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao lực cho cán bộ, GV việc sử dụng PTDH, PTDH đại Thực công tác kiểm tra, 158 đánh giá việc sử dụng PTDH GV HS Biện pháp 4: Cải tiến quản lý hoạt động bảo quản, sửa hướng thiết thực, hiệu Tính cần thiết Các tác động Hiệu Rất Không STT Cần trưởng cần cần thiết thiết thiết Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên , nhân viên học sinh việc bảo quản PTDH nhà trường Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, cán phụ trách phòng học môn, thư việc GV công tác bảo quản PTDH Tăng cường trang bị thiết bị kỹ thuật bảo quản PTDH Thực tốt chế độ bảo quản, sửa chữa định kỳ lý PTDH bị hư hỏng, lạc hậu; lập hồ sơ quản lý theo dõi PTDH Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc sử dụng giữ gìn bảo quản PTDH 159 chữa PTDH theo Tính khả thi Rất Không Khả khả khả thi thi thi ... liên quan đến phương tiện dạy học trường trung học sở 20 1.3.1 Phương tiện dạy học trường trung học sở 20 1.3.2 Hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học trường trung học sở theo. .. phát triển lực học sinh trường Trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường Trung học sơ sở huyện An Dương,. .. trạng quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học trường Trung học sơ sở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý các hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở huyện an dương, thành phố hải phòng , Quản lý các hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở huyện an dương, thành phố hải phòng , Quản lý các hoạt động liên quan đến phương tiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở huyện an dương, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay