Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật trong dạy học ở trên lớp cho giáo viên tiểu học quận ngô quyền, hải phòng

126 90 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ XUÂN LÂM QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CÁCH THỨC KHẮC PHỤC LỖI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC Ở TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ XUÂN LÂM QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CÁCH THỨC KHẮC PHỤC LỖI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC Ở TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ : 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐÀO THỊ OANH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận án trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình công bố trước Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Nguyễn Thị Xuân Lâm LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, Hải Phòng” đến hoàn tất, tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thị Oanh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này; Hội đồng khoa học, Ban chủ nhiệm thầy cô giáo Khoa Quản lí giáo dục trường Đại học sư phạm Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập nghiên cứu đề tài này; Lãnh đạo, cán chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Cán quản lí, giáo viên trường tiểu học địa bàn Quận nhiệt tình tham gia góp ý kiến, cung cấp tư liệu, tài liệu trình điều tra khảo sát phục vụ nghiên cứu; Bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tuy cố gắng, song trình độ có hạn, nhiều thời gian dành cho nghiên cứu nên không tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong nhận thông cảm dẫn, góp ý thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Người thực đề tài Nguyễn Thị Xuân Lâm DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên HS Học sinh TB Trung bình ĐTB Điểm trung bình SK Sáng kiến NCKHSP Nghiên cứu khoa học sư phạm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học .4 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CÁCH THỨC KHẮC PHỤC LỖI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC Ở TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .8 1.2 Các khái niệm 12 1.2.1 Quản lý Quản lý nhà trường 12 1.2.1.1 Quản lý 12 1.2.1.2 Quản lý nhà trường 14 1.2.1.3 Quản lý trường tiểu học 15 1.2.2 Bồi dưỡng 15 1.2.3 Lỗi lỗi kĩ thuật dạy học giáo viên lớp 15 1.2.3.1 Lỗi 15 1.2.3.2 Lỗi kĩ thuật .17 1.2.3.3 Khái niệm giáo viên tiểu học 17 1.2.3.4 Lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên tiểu học 18 1.2.4 Cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp .19 1.2.5 Bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp 19 1.2.6 Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp 19 1.3 Trường tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân .20 1.3.1 Vị trí trường tiểu học 20 1.3.2 Mục tiêu, nhiệm vụ trường tiểu học 20 1.3.2.1 Mục tiêu trường tiểu học 20 1.3.2.2 Nhiệm vụ trường tiểu học 20 1.3.3 Đặc điểm dạy học nhà trường tiểu học 21 1.3.4 Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp giáo viên tiểu học 23 1.4 Đặc trưng người cán quản lý trường tiểu học 25 1.4.1 Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng trường tiểu học 25 1.4.2 Hiệu trưởng vấn đề quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học giáo viên lớp 26 1.5 Nội dung lỗi kĩ thuật dạy học giáo viên tiểu học lớp 28 1.6 Nội dung quản lý hiệu trưởng bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên 29 1.6.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng 29 1.6.2 Nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng 30 1.6.3 Phương pháp bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp .32 1.6.4 Hình thức tổ chức bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp 32 1.6.5 Kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng cách khắc phục kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng 33 1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên tiểu học lớp .34 1.7.1 Năng lực giáo viên tiểu học 34 1.7.2 Vai trò tổ trưởng chuyên môn trưởng tiểu học 35 1.7.3 Môi trường giáo dục 36 1.7.4 Phẩm chất, lực quản lý, tâm huyết, tâm, nghị lực người hiệu trưởng .36 1.7.5 Trình độ chuyên môn hiệu trưởng 37 Kết luận chương 38 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CÁCH THỨC KHẮC PHỤC LỖI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC Ở TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG 2.1 Tổng quan vài nét quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 39 2.1.1 Tổng quan kinh tế, xã hội quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 39 2.1.2 Về giáo dục quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 40 2.2 Tổ chức nghiên cứu, khảo sát .42 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 42 2.2.2 Quy trình tổ chức khảo sát .43 2.2.2.1 Mục đích khảo sát 43 2.2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.2.3 Phương pháp khảo sát 43 2.2.2.4 Xử lý số liệu 44 2.3 Thực trạng bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên trường tiểu học quận Ngô Quyền 44 2.3.1 Nhận thức lỗi kĩ thuật giáo viên dạy học lớp .44 2.3.1.1 Nhận thức cần thiết phải bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên .44 2.3.1.2 Nhận thức mức độ mắc lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên 45 2.3.2 Hiệu việc tự khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên dạy học lớp .49 2.3.3 Hiệu việc bồi dưỡng cách khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên dạy học lớp .50 2.4 Thực trạng quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên trường tiểu học quận Ngô Quyền 53 2.4.1 Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên lớp 53 2.4.2 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp .55 2.4.3 Thực trạng quản lý nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp 57 2.4.4 Thực trạng quản lý phương pháp bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp 59 2.4.5 Thực trạng hình thức bồi dưỡng cách khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp 60 2.4.6 Thực trạng quản lí việc kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng cách khắc phục kĩ thuật cho giáo viên lớp 62 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi cho giáo viên dạy học lớp 65 2.6 Đánh giá chung việc quản lý hiệu trưởng trường tiểu học quận Ngô Quyền, Hải Phòng việc bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên 67 2.6.1 Kết đạt 67 2.6.2 Những tồn tại, hạn chế 68 Kết luận chương .68 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CÁCH THỨC KHẮC PHỤC LỖI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC Ở TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống 70 3.1.2 Nguyên tắc tính thực tiễn 70 3.1.3 Nguyên tắc tính khả thi 71 3.2 Các biện pháp đề xuất 71 3.2.1 Xác định mục tiêu bồi dưỡng khắc phục lỗi sát hợp cho nhóm đối tượng giáo viên tiểu học 71 3.2.2 Chú trọng vai trò tổ trưởng chuyên môn bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên 73 3.2.3 Biện pháp 3: Lập diễn đàn trao đổi cách khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên .75 3.2.4 Biện pháp 4: Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp lớp cho giáo viên tiểu học 76 3.2.5 Biện pháp 5: Nâng cao hiệu việc kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên 79 3.2.6 Biện pháp 6: Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến nghiên cứu khoa học liên quan đến lỗi kĩ thuật cách khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên lớp 80 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .82 3.3.1 Cách thức khảo nghiệm .82 3.3.2 Tính cần thiết biện pháp đề xuất 82 3.3.3 Tính khả thi biện pháp đề xuất 84 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 PHỤ LỤC 96 Câu Thầy (Cô) đánh giá phương pháp bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp? Mức độ ST T Phương pháp bồi dưỡng khắc phục lỗi Thuyết trình báo cáo viên Rất hiệ Hiệu u quả Ít hiệu Không hiệu Thuyêt trình kêt hợp luyện tập, thực hành Nêu vấn đề kết hợp thảo luận theo nhóm Nêu vân để, giáo viên nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo Kết hợp thuyết trình với hoạt động trải nghiệm thực tế cho giáo viên sửa lỗi kỹ thuật Phối hợp phương pháp khác Câu Thầy (Cô) đánh giá hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp? ST T Hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch tập huấn Sở phòng GD-ĐT Quận Bồi dưỡng theo chuyên đề khắc phục lỗi tập trung cụm trường theo kế hoạch Sở Phòng GĐ-ĐT quận 102 Rất phù hợp Mức độ Ít Phù Không phù hợp phù hợp hợp ST T Hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi Rất phù hợp Mức độ Ít Phù Không phù hợp phù hợp hợp Các trường tự tổ chức hoạt động bồi dưỡng khắc phục lỗi cho GV trường cách mời chuyên gia sửa lỗi kỹ thuật cho GV tiểu học GV tự bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật lớp (thông qua tài liệu cung cấp) Câu 10 Thầy (Cô) đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng cách khắc phục kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng? ST T Kiểm tra đánh giá bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật cho GV Xá c định tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật cho GV đảm bảo tính khách quan Thực việc kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật cho GV định kỳ hàng năm Có hinh thức khen thưởng phù hợp để khích lệ GV đạt kết tốt khắc phục lỗi kỹ thuật Có hình thức kỷ luật phù hợp với GV trình tham gia bồi dưỡng sửa lỗi kỹ thuật kết sửa lỗi kỹ thuật 103 Rất hiệu Mức độ Hiệ Ít Không u hiệu hiệu quả Câu 11 Thầy (Cô) đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phụ lỗi cho giáo viên dạy học lớp hiệu trưởng? TT Các yếu tố ảnh hưởng Năng lực giáo viên tiểu học Tính tích cực, chủ động HS tiểu học Môi trường giáo dục Phẩm chất, tâm huyết, tâm, nghị lực người hiệu trưởng Trình độ chuyên môn hiệu trưởng Mức độ ảnh hưởng Nhiều Ít Không Thầy (Cô) vui lòng cho biết: Họ tên (Không bắt buộc): Nơi công tác: Số năm công tác: Xin chân thành cảm ơn ! 104 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho Cán quản lý) Để nâng cao hiệu quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kỹ thuật giáo viên dạy học lớp Hiệu trưởng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến câu hỏi Những thông tin mà đồng chí cung cấp không nhằm đánh giá nhà trường, giáo viên mà phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Câu 1: Thầy (Cô) đánh giá mức độ cần thiết hoạt động bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kỹ thuật giáo viên dạy học lớp? Cần thiêt Bình thường Không cần thiết Câu Thầy (Cô) cho đánh giá mức độ mắc lỗi kỹ thuật giáo viên dạy học lớp Nhà trường? Mức độ mắc lỗi TT Nội dung Lỗi quản lí lớp học Lổi sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học lớp Lỗi giao tiếp lớp học Lỗi kiểm tra đánh giá lớp học 105 Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu Thầy (Cô) đánh giá hiệu khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên dạy học lớp? Mức độ ST T Hiệu cao Nội dung Hiệu thấp Chưa hiệu Lỗi quản lí lớp học Lổi sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học lớp Lỗi giao tiếp lớp học Lỗi kiểm tra đánh giá lớp học Câu Thầy (Cô) đánh giá hoạt động bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên dạy học lớp Nhà trường? Đã bồi dưỡng ST T Chưa bồi dưỡng Bồi dưỡng khắc phục lỗi Lỗi quản lí lớp học Lổi sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học lớp Lỗi giao tiếp lớp học Lỗi kiểm tra đánh giá lớp học 106 Hiệu cao Hiệu thấp Chưa hiệu Câu Thầy (Cô) đánh giá nhu cầu bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên lớp? ST T Nhu cầu bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kỹ thuật lớp GV Ít Rất mon Không Mong mong g mong muốn muốn muố muốn n Nội dung lỗi Lỗi quản lí lớp học Lổi sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học lớp Lỗi giao tiếp lớp học Quản lí phương pháp, phương tiện dạy học lớp Câu Thầy (Cô) đánh giá việc lập kế hoạch bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng? Mức độ ST T Nội dung Lập kế hoạch bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên vào kế hoạch Sở, Phòng Giáo dục – Đào tạo Tốt Xây dựng chương trình lỗi kỹ thuạt dạy học GV Tìm hiếu nhu cầu bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên Xác định mục tiêu hoạt động bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên 107 Khá TB Chưa tốt ST T Mức độ Nội dung Tốt Khá TB Chưa tốt Xây dựng kê hoạch bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên kế hoạch hoạt động năm học trường Hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên Câu Thầy (Cô) đánh giá việc quản lý nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng? Mức độ STT Nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi Xây dựng chương trình phát lỗi kỹ thuật Phổ biến văn liên quan đến việc xây dựng nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật lớp Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai việc xây dựng nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật lớp Thành lập hội đồng thẩm định nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật lớp Chuẩn hóa nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật lớp 108 Tốt Khá TB Chưa tốt Câu Thầy (Cô) đánh giá phương pháp bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp? Mức độ ST T Phương pháp bồi dưỡng khắc phục lỗi Thuyết trình báo cáo viên Rất hiệ Hiệu u quả Ít hiệu Không hiệu Thuyêt trình kêt hợp luyện tập, thực hành Nêu vấn đề kết hợp thảo luận theo nhóm Nêu vân để, giáo viên nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo Kết hợp thuyết trình với hoạt động trải nghiệm thực tế cho giáo viên sửa lỗi kỹ thuật Phối hợp phương pháp khác Câu Thầy (Cô) đánh giá hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật cho giáo viên lớp? ST T Hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch tập huấn Sở phòng GD-ĐT Quận Bồi dưỡng theo chuyên đề khắc phục lỗi tập trung cụm trường theo kế hoạch Sở Phòng GĐ-ĐT quận Các trường tự tổ chức hoạt động bồi dưỡng khắc phục lỗi cho GV 109 Rất phù hợp Mức độ Ít Phù Không phù hợp phù hợp hợp ST T Hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi Rất phù hợp Mức độ Ít Phù Không phù hợp phù hợp hợp trường cách mời chuyên gia sửa lỗi kỹ thuật cho GV tiểu học GV tự bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật lớp (thông qua tài liệu cung cấp) Câu 10 Thầy (Cô) đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng cách khắc phục kĩ thuật cho giáo viên lớp hiệu trưởng? ST T Kiểm tra đánh giá bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật cho GV Xá c định tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật cho GV đảm bảo tính khách quan Thực việc kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng khắc phục lỗi kỹ thuật cho GV định kỳ hàng năm Có hinh thức khen thưởng phù hợp để khích lệ GV đạt kết tốt khắc phục lỗi kỹ thuật Có hình thức kỷ luật phù hợp với GV trình tham gia bồi dưỡng sửa lỗi kỹ thuật kết sửa lỗi kỹ thuật 110 Rất hiệu Mức độ Ít Khôn Hiệu hiệu g hiệu quả Câu 11 Thầy (Cô) đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phụ lỗi cho giáo viên dạy học lớp hiệu trưởng? TT Các yếu tố ảnh hưởng Năng lực giáo viên tiểu học Tính tích cực, chủ động HS tiểu học Môi trường giáo dục Phẩm chất, tâm huyết, tâm, nghị lực người hiệu trưởng Trình độ chuyên môn hiệu trưởng Mức độ ảnh hưởng Nhiều Ít Không Thầy (Cô) vui lòng cho biết: Họ tên (Không bắt buộc): Nơi công tác: Số năm công tác: Chức vụ: Số năm quản lý: Xin chân thành cảm ơn ! 111 Phục lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý) Kính thưa Thầy, Cô giáo! Để góp phần xây dựng biện pháp Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tiểu học có hiệu quả, tiến hành thu thập số thông tin cần thiết Rất mong cộng tác giúp đỡ Thầy (Cô) giáo Xin Thầy, Cô vui lòng bớt chút thời gian cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu "x" vào ô mà thầy (cô) cho phù hợp Chân thành cảm ơn Thầy (Cô)! Câu Thầy (Cô) cho biết cần thiết biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tiểu học Quận nay? Mức độ TT Tên biện pháp Rất cần Cần thiết Xác định mục tiêu bồi dưỡng khắc phục lỗi sát hợp cho nhóm đối tượng giáo viên tiểu học Xác định đối tượng bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp theo định hướng bám sát nhu cầu giáo viên tiểu học Xây dựng nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp đáp ứng nhóm nhu cầu giáo viên tiểu học Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp lớp cho giáo 112 thiết Không cần thiết Mức độ TT Tên biện pháp Rất cần Cần thiết Không cần thiết thiết viên tiểu học Nâng cao hiệu việc kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến nghiên cứu khoa học sư phạm liên quan đến lỗi kĩ thuật cách khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên lớp Câu Thầy (Cô) cho biết tính khả thi biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tiểu học Quận nay? Mức độ TT Tên biện pháp Xác định mục tiêu bồi dưỡng khắc phục lỗi sát hợp cho nhóm đối tượng giáo viên tiểu học Xác định đối tượng bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp theo định hướng bám sát nhu cầu giáo viên tiểu học Xây dựng nội dung bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp đáp ứng nhóm nhu cầu giáo viên tiểu học 113 Rất Khả Không khả thi thi khả thi Mức độ TT Tên biện pháp Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp lớp cho giáo viên tiểu học Nâng cao hiệu việc kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến nghiên cứu khoa học sư phạm liên quan đến lỗi kĩ thuật cách khắc phục lỗi kĩ thuật giáo viên lớp Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo! 114 Rất Khả Không khả thi thi khả thi Phục lục DÀN Ý PHỎNG VẤN (Dành cho cán quản lý) Câu 1: Với cương vị lãnh đạo nhà trường, thầy (cô) đánh giá thực trạng bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên nào? Câu 2: Xin thầy (cô) đánh giá thuận lợi khó khăn nhà trường thực hoạt động bồi dưỡng khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên giai đoạn nay? Về thuận lợi: Về khó khăn: Câu 3: Trong công tác quản lý mình, thầy (cô) làm để tăng cường chất lượng bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên Hãy chia sẻ kinh nghiệm quản lý thân với hoạt động 115 Câu 4: Trong bối cảnh giáo dục nay, thầy (cô) có đề xuất để quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp giáo viên đạt hiệu quả? Xin trân trọng cảm ơn thầy (cô)! 116 ... sở lý luận quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên. .. giáo viên tiểu học 18 1.2.4 Cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp .19 1.2.5 Bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp 19 1.2.6 Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ. .. viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Chương 3: Biện pháp quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật dạy học lớp cho giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật trong dạy học ở trên lớp cho giáo viên tiểu học quận ngô quyền, hải phòng , Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật trong dạy học ở trên lớp cho giáo viên tiểu học quận ngô quyền, hải phòng , Quản lý bồi dưỡng cách thức khắc phục lỗi kĩ thuật trong dạy học ở trên lớp cho giáo viên tiểu học quận ngô quyền, hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay