Quản lí bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn quận kiến an, thành phố hải phòng theo tiếp cận năng lực

128 91 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ HẢI AN QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ HẢI AN QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành : Quản lí giáo dục Mã số : 60 14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC LỜI CẢM ƠN “Quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực” đề tài mà tác giả tâm huyết Với kiến thức tiếp thu qua trình học tập chương trình Cao học quản lí giáo dục, với kinh nghiệm tích luỹ thời gian 17 năm làm công tác giảng dạy, năm làm công tác quản lí trường Tiểu học hướng dẫn tận tình Giáo sư, Tiến sĩ thầy giáo, cô giáo; giúp đỡ chân tình đồng nghiệp, luận văn tốt nghiệp tác giả hoàn thành Với tình cảm chân thành, tác giả xin trân trọng cảm ơn quan tâm, tạo điều kiện Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học; Giáo sư, Tiến sĩ; thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình học tập Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Lưu Xuân Mới, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, góp ý, bổ sung kiến thức quý báu cho tác giả thời gian vừa qua để tác giả hoàn thành luận văn Xin cảm ơn Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng, phòng GD&ĐT quận Kiến An, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn đồng nghiệp trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, đặc biệt trường Tiểu học Nguyễn Du, Đồng Hòa, Ngọc Sơn, Lê Hồng Phong, Trần Thành Ngọ, Quán Trữ, Nam Hà, Lý Tự Trọng tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho tác giả trình điều tra, nghiên cứu Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp gia đình động viên, khích lệ, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận góp ý, phê bình, bổ sung quý thầy cô bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phạm Thị Hải An LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình công bố trước Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Phạm Thị Hải An BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Cán quản lí CBQL Cơ sở vật chất CSVC Giáo dục Đào tạo GD&ĐT Tổ chuyên môn TCM Tổ trưởng chuyên môn TTCM Hiệu trưởng HT Phó Hiệu trưởng PHT Giáo viên GV Trung học sở THCS Trung học phổ thông THPT Trung bình T.B DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số liệu đối tượng khảo sátError! Bookmark not defined Bảng 2.2: Thống kê trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học TTCM Error! Bookmark not defined Bảng 2.3: Thống kê đội ngũ TTCM trường Tiểu học khảo sát Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kết khảo sát kĩ xây dựng kế hoạch đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Kết khảo sát kĩ tổ chức thực kế hoạch đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined Bảng 2.6: Bảng đánh giá mức độ tiến hành nội dung, chương trình bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined Bảng 2.7: Bảng đánh giá mức độ tiến hành hình thức bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 54 Bảng 2.8: Bảng đánh giá mức độ kết đạt công tác bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 56 Bảng 2.9: Kết khảo sát thực trạng nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng lực quản lí cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined.8 Bảng 2.10: Kết khảo sát thực trạng quản lí xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 59 Bảng 2.11: Kết khảo sát thực trạng quản lí hình thức bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 60 Bảng 2.12: Kết khảo sát thực trạng quản lí nguồn lực điều kiện hỗ trợ công tác bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 61 Bảng 2.13: Kết khảo sát thực trạng việc thiết lập chế phối hợp cấp quản lí giáo dục việc thực công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 62 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực Error! Bookmark not defined.1 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực Error! Bookmark not defined.2 Bảng 3.3: Tổng hợp khảo nghiệm tương quan mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 93 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chu trình quản lí Error! Bookmark not defined Sơ đồ 1.2: Cấu trúc, chức hoạt động dạy họcError! Bookmark not defined Sơ đồ 3.1: Sơ đồ mối quan hệ biện pháp 90 Biểu đồ 2.1: Trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học TTCM Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.2: Độ tuổi Tổ trưởng chuyên mônError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3: Mức độ nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng lực quản lí cho đội ngũ TTCM 58 Biểu đồ 3.1: Sự tương quan biện phápError! defined.4 Bookmark not MỤC LỤC MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Lí chọn đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nghiên cứu Error! Bookmark not defined Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứuError! Bookmark not defined Giả thuyết khoa học Error! Bookmark not defined Nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Cấu trúc luận văn Error! Bookmark not defined Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.2 Các khái niệm đề tài Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản lí quản lí nhà trường Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lí hoạt động dạy học Error! Bookmark not defined 1.2.3 Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn Error! Bookmark not defined 1.2.4 Năng lực tiếp cận lực Error! Bookmark not defined 1.2.5 Quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên mônError! Bookmark not defined 1.2.6 Quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn theo tiếp cận lực Error! Bookmark not defined 1.3 Tổ chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Error! Bookmark not defined 1.3.1 Tổ chuyên môn Error! Bookmark not defined 1.3.2 Tổ trưởng chuyên môn Error! Bookmark not defined 1.4 Quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Error! Bookmark not defined 1.4.1 Ý nghĩa cần thiết việc bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn Error! Bookmark not defined 1.4.2.Nội dung bồi dưỡng Error! Bookmark not defined 1.4.3 Hình thức tổ chức bồi dưỡng Error! Bookmark not defined 1.4.4 Những yêu cầu công tác bồi dưỡng TTCMError! Bookmark not defined 1.4.5 Hiệu trưởng quản lí bồi dưỡng đội ngũ TTCMError! Bookmark not defined 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học Error! Bookmark not defined 1.5.1 Các chế, sách quản lí Nhà nước, Ngành Error! Bookmark not defined 1.5.2 Bộ máy quản lí đội ngũ cán quản lí nhà trườngError! Bookmark not defined 13 Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 14 Nguyễn Đức Chính (2008), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 15 Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất khoa học kĩ thuật, Hà Nội 16 Đảng quận Kiến An (2015), Nghị Đại hội Đại biểu lần thứ V Đảng quận Kiến An, nhiệm kỳ 2016 – 2020 17 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lí, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nhà xuất Giáo dục, Đà Nẵng 19 Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia 20 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2011), Quản lí Giáo dục, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 21 Nguyễn Vũ Bích Hiền (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long (2015), Phát triển quản lí chương trình giáo dục, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 22 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa 23 H.Koontz, C.Odonnell, H.Weirich (1998), Những vấn đề cốt lõi quản lí NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội 24 Hà Sỹ Hồ (1985), Những giảng quản lí trường học, tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội 25 Dương Hải Hưng, Trần Quốc Thành (2015), Giáo trình Lí luận quản lí, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 26 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 27 Trần Kiểm (2010), Tiếp cận đại quản lí Giáo dục, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 28 Trần Kiểm (2012), Những vấn đề Khoa học quản lí Giáo dục, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 29 Trần Kiểm (2016), Quản lí lãnh đạo nhà trường hiệu quả, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 30 Trần Kiều (Chủ nhiệm đề tài cấp bộ) (2005) Nghiên cứu xây dựng phương thức số công cụ đánh giá chất lượng phổ thông, mã số B20034945TD, Viện Chiến lược Chương trình Quốc gia, Hà Nội 31 Đặng Bá Lãm ( 2005), Quản lí nhà nước giáo dục lí luận thực tiễn Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Lân (1989), Từ điển từ ngữ Hán – Việt, NXB thành phố Hồ Chí Minh 33 Lưu Xuân Mới (2000), Lí luận dạy học đại học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 34 Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội 35 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học - Tập 1, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 36 Phòng Giáo dục Đào tạo quận Kiến An (2012), Báo cáo tổng kết năm học 2011 – 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014; 2014 - 2015; 2015 - 2016 37 Nguyễn Ngọc Quang(1989), Những khái niệm lí luận quản lí , trường Cán quản lí giáo dục (nay Học viện quản lí giáo dục), Hà Nội 38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Từ điển Giáo dục (2005), Nxb KHXH, Hà Nội 40 Trung tâm nghiên cứu Khoa học tổ chức quản lí (1999), Nghệ thuật lãnh đạo quản lí, NXB Thống kê, Hà Nội 115 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu khảo sát kĩ xây dựng kế hoạch đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết kĩ xây dựng kế hoạch đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Nội dung bồi dưỡng Kĩ nắm bắt phân tích thực trạng TCM Kĩ xác định hệ thống mục tiêu phấn đấu TCM Kĩ cụ thể hóa mục tiêu hệ thống tiêu chí đo lường lượng, đánh giá chất Kĩ xác định thứ bậc ưu tiên mục tiêu hệ thống mục tiêu TCM Kĩ giúp tổ viên nắm vững chủ trương tổ huy động tổ viên tham gia xây dựng mục tiêu Kĩ phân chia hệ thống mục tiêu hướng dẫn để chuyển hóa mục tiêu chung thành mục tiêu phấn đấu cá nhân Kĩ xây dựng giải pháp huy động nỗ lực tổ viên nhằm thực mục tiêu TCM Tốt Mức độ đạt Trung Khá bình Yếu Phụ lục Phiếu khảo sát kĩ tổ chức thực kế hoạch đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết kĩ tổ chức thực kế hoạch đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Nội dung bồi dưỡng Tốt Kĩ xây dựng chương trình hành động TCM theo mốc thời gian Kĩ phân công công việc phù hợp khả điều kiện tổ viên Kĩ huy động nguồn lực tổ để thực kế hoạch Kĩ tổ chức lao động sư phạm tổ viên cách khoa học Kĩ tổ chức cho tổ viên học tập nắm vững qui chế, qui định chuyên môn, nghiệp vụ Kĩ đưa hoạt động tổ chuyên môn vào kỷ cương, nếp Kĩ tổ chức cho giáo viên khai thác sử dụng thiết bị dạy học, làm đồ dùng phục vụ dạy học Biết trọng xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt sâu giúp đỡ giáo viên trường, giáo viên yếu chuyên môn nghiệp vụ Kĩ hướng dẫn giáo viên việc xây dựng thực kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 10 Kĩ tổ chức, hướng dẫn giáo viên tham gia viết, áp dụng SKKN đúc rút kinh nghiệm dạy học 117 Mức độ đạt Trung Khá Yếu bình Phụ lục Phiếu khảo sát mức độ tiến hành nội dung, chương trình bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết mức độ tiến hành nội dung, chương trình bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Nội dung, chương trình bồi dưỡng Đổi phương pháp giảng dạy môn học Nâng cao hiệu sử dụng đồ dụng dạy học Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp Nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn Xử lí tình sư phạm tiết học Kĩ xây dựng kế hoạch cá nhân Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí Mức độ tiến hành Rất thường xuyên Thường xuyên Không thường xuyên Phụ lục Phiếu khảo sát mức độ tiến hành hình thức bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết mức độ tiến hành hình thức bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Mức độ tiến hành Hình thức bồi dưỡng Rất thường xuyên Bồi dưỡng theo chuyên đề Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn Bồi dưỡng thông qua hội thảo Bồi dưỡng thông qua tổ chức giao lưu trường Bồi dưỡng thông qua tổ chức hội thao, hội giảng 119 Thường xuyên Không thường xuyên Phụ lục Phiếu khảo sát mức độ kết đạt công tác bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết mức độ kết đạt công tác bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Mức độ đạt Nội dung bồi dưỡng Đổi phương pháp giảng dạy môn học Nâng cao hiệu sử dụng đồ dụng dạy học Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp Nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn Xử lí tình sư phạm tiết học Kĩ xây dựng kế hoạch cá nhân Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí Tốt Khá Trung bình Yếu Phụ lục Phiếu khảo sát thực trạng nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng lực quản lí cho đội ngũ TTCM trường Tiểu học dịa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết thực trạng nhận thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng lực quản lí cho đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Đối tượng Mức độ đánh giá Rất quan trọng Quan trọng HT, PHT TTCM GV 121 Không quan trọng Phụ lục Phiếu khảo sát thực trạng quản lí xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết thực trạng quản lí xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Những yêu cầu thực nội Đối tượng dung, chương trình đánh giá Nội dung bồi dưỡng bám HT, PHT sát nhu cầu cần bồi dưỡng đội ngũ TTCM Phân bố nội dung hợp lí với thời gian bồi dưỡng TTCM HT, PHT TTCM Chương trình bồi dưỡng hợp lí, khoa học, thuận tiện cho người bồi dưỡng HT, PHT TTCM Phụ lục Mức độ đánh giá Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Phiếu khảo sát thực trạng quản lí hình thức bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết thực trạng quản lí hình thức bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Những yêu cầu thực Đối tượng hình thức đánh giá Hình thức bồi dưỡng phù HT, PHT hợp mục tiêu, nội dung bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng lựa chọn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đội ngũ TTCM thực tế nhà trường Kết hợp hài hòa loại hình bồi dưỡng TTCM HT, PHT TTCM HT, PHT TTCM 123 Mức độ đánh giá Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Phụ lục Phiếu khảo sát thực trạng quản lí nguồn lực điều kiện hỗ trợ công tác bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết thực trạng quản lí nguồn lực điều kiện hỗ trợ công tác bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Những yêu cầu thực nguồn lực điều kiện hỗ trợ Huy động kinh phí Đối tượng đánh giá HT, PHT phục vụ công tác bồi dưỡng TTCM Đảm bảo đủ nguồn tài phục vụ cho loại hình bồi dưỡng Đảm bảo CSVC - TBDH phục vụ công tác bồi dưỡng HT, PHT TTCM HT, PHT TTCM Đảm bảo điều kiện hỗ HT, PHT trợ khác (thời gian, tài liệu, kinh phí) cho đội ngũ TTCM tham gia bồi dưỡng TTCM Mức độ đánh giá Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Phụ lục 10 Phiếu khảo sát thực trạng việc thiết lập chế phối hợp cấp quản lí giáo dục việc thực công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (Dùng cho cán quản lí, TTCM, giáo viên) Xin ông (bà) vui lòng cho biết thực trạng việc thiết lập chế phối hợp cấp quản lí giáo dục việc thực công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đạt mức nào? Ông (bà) đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Nội dung đánh giá Nhận thức lực lượng, cấp quản lí giáo dục cần thiết thiết lập chế phối hợp quản lí bồi dưỡng TTCM Chất lượng chế phối hợp lực lượng, cấp quản lí GD Thực trạng phối hợp cấp quản lí GD bồi dưỡng TTCM Tính sáng tạo xây dựng thực chế phối hợp Công tác sơ, tổng kết, đánh giá phối hợp lực lượng, cấp quản lí GD quản lí bồi dưỡng TTCM Rất tốt 125 Mức độ đạt Tốt Chưa tốt Phụ lục 11 Phiếu điều tra mức độ cần thiết biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực Để có sở khoa học cho việc đề xuất biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết biện pháp đề xuất đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Tính cần thiết TT Tên biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, Tổ trưởng chuyên môn giáo viên tầm quan trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Quản lí xây dựng thực nội dung chương trình bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Tổ chức thực việc đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng - Đề cao vai trò tự bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Tăng cường điều kiện nguồn lực cho công tác bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Thiết lập chế phối hợp cấp quản lí giáo dục việc thực công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM Rất Cần Không Giá trị Thứ cần thiết cần T.B bậc thiết thiết Phụ lục 12 Phiếu điều tra tính khả thi biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực Để có sở khoa học cho việc đề xuất biện pháp quản lí bồi dưỡng TTCM trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến tính khả thi biện pháp đề xuất đánh dấu x vào ô ông (bà) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! Tính khả thi Rất khả thi TT Tên biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, Tổ trưởng chuyên môn giáo viên tầm quan trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Quản lí xây dựng thực nội dung chương trình bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Tổ chức thực việc đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng - Đề cao vai trò tự bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Tăng cường điều kiện nguồn lực cho công tác bồi dưỡng đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Thiết lập chế phối hợp cấp quản lí giáo dục việc thực công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM 127 Khả Không Giá trị khả thi T.B thi Thứ bậc ... học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực - Chương 3: Biện pháp quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận. .. dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực - Đề xuất số biện pháp quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học địa bàn quận Kiến. .. Quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng trường Tiểu học địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực Giả thuyết khoa học Quản lí bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn quận kiến an, thành phố hải phòng theo tiếp cận năng lực , Quản lí bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn quận kiến an, thành phố hải phòng theo tiếp cận năng lực , Quản lí bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn quận kiến an, thành phố hải phòng theo tiếp cận năng lực

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay