Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi đánh giá bằng phương pháp cảm quan

9 106 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:38

Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan Phân tích cảm quan thí nghiệm cảm quan tiến hành thiếu dụng cụ đo người Trong đánh giá cảm quan, việc sử dụng nhóm người thử gồm nhiều thành viên trở thành điều thay Việc chọn lựa phương pháp tiến hành kiểm soát điều kiện môi trường trình thử nếm chặt chẽ đến mức điều quan trọng Điều giúp loại bỏ sai số ghi vấn mà gây nên yếu tố tâm sinh lý Tất yếu tố tinh thần điều kiện tâm sinh lý người thử nếm, không khí môi trường đánh giá cảm quan ảnh hưởng đến nhận xét, đánh giá họ Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan 1.Các yếu tố tâm lý -Ảnh hưởng mong đợi: Cách mã hóa chủ quan mẫu đánh giá ảnh hưởng đến phán xét người đánh giá Con người ta thường bị ảnh hưởng yếu tố họ mong đợi Ví dụ: mã hóa mẫu với chữ số A, 100, 999,911 làm cho người đánh giá liên tưởng mẫu ngon, chất lượng tốt Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan - Ảnh hưởng môi trường thử: Những lời bình luận, gây âm ồn ảnh hưởng đến đánh giá cảm quan viên Vì cần phải nhắc nhở cảm quan viên trước đánh giá, tách biệt cảm quan viên suốt trình đánh giá : sử dụng buồng, ngăn thử nếm độc lập Ngoài ra, cảm quan viên dễ dàng bị tác động âm môi trường xung quanh Vì môi trường thử phải thật yên tĩnh, thông thoáng Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quanẢnh hưởng yếu tố kích thích logic: Lỗi kích thích xuất người thử sử dụng thông tin thêm để đưa phán xét Sự kích thích liên quan đến yếu tố logic với nhiều đặc tính sản phẩm đánh giá Ví dụ: mẫu với màu sắc đậm hơn, có kích cỡ lớn làm cho cảm quan viên liên tưởng đến cường độ mùi-vị mẫu mạnh hơn, đậm đà Việc sử dụng nhiều tính chất để đánh giá lúc ảnh hưởng đến kết đánh giá cảm quan ví dụ: mẫu sản phẩm liên quan đến tính chất mềm hơn, dính Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quanCác yếu tố sinh lý Sự thích ứng: Thời gian đánh giá kéo dài thực nhiều mẫu thử dẫn đến mệt mỏi, uể oải cho người thử Do cần phải : - Giới hạn số lượng mẫu thử - Có nghỉ ngơi mẫu thử để phục hồi chức giác quan cảm quan Thời gian thích hợp cho việc nghỉ giải lao 10- 15 phút - Cung cấp đầy đủ nước, bánh lạc để vị cho người thử Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan Tình trạng sức khỏe thói quen -Tình trạng sức khỏe thói quen người thử ảnh đến đánh giá cảm quan Bên cạnh đó, tuổi tác căng thẳng nguyên nhân dẫn đến sai lệch kết đánh giá Ví dụ: rối loạn sức khỏe dinh dưỡng, sử dụng thuốc, giới tính, tâm lý, dị ứng với sản phẩm thử , hút thuốc… Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quanCác yếu tố văn hóa Sự khác văn hóa, địa lý có tác động đến kết đánh giá cảm quan Do chuyên gia đánh giá cảm quan cần phải lưu ý đến vấn đề này, phép thử thị hiếu Trước muốn lấy thực đánh giá cảm quan khu vực đó, cần phải tìm hiểu đối tượng đó, ngôn ngữ, phong tục tập quán để có bước chuẩn bị hợp lý cho trình đánh giá Slide Slide ... trường đánh giá cảm quan ảnh hưởng đến nhận xét, đánh giá họ Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan 1 .Các yếu tố tâm lý -Ảnh hưởng mong đợi: Cách mã hóa chủ quan. .. tính chất để đánh giá lúc ảnh hưởng đến kết đánh giá cảm quan ví dụ: mẫu sản phẩm liên quan đến tính chất mềm hơn, dính Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan • Các. .. thuốc… Slide Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá phương pháp cảm quan • Các yếu tố văn hóa Sự khác văn hóa, địa lý có tác động đến kết đánh giá cảm quan Do chuyên gia đánh giá cảm quan cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi đánh giá bằng phương pháp cảm quan, Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi đánh giá bằng phương pháp cảm quan, Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi đánh giá bằng phương pháp cảm quan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay