biểu đồ nguyên nhân – kết quả, hay còn gọi là biểu đồ Ishikawa môn quản lí chất lượng thực phẩm

11 105 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:35

BÀI THẢO LUẬN Câu hỏi: Xây dựng biểu đồ nhân Cho VD BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ Biểu đồ nguyên nhân kết quả, hay gọi biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ xương cá công cụ kiểm soát chất lượng bản, phương pháp nhằm nhận diện vấn đề đưa giải pháp, yếu tố cốt lõi để xây dựng - đảm bảo - nâng cao chất lượng BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ • • Biểu đồ nhân lấy sở lý thuyết thống kê, thu thập liệu theo mục đích định, phân tích liệu để giải cải tiến vấn đề Nó gọi công cụ kiểm soát chất lượng vì: +Ngay người đào tạo thống kê sử dụng + sử dụng để giải phần lớn vấn đề liên quan đến chất lượng CẤU TRÚC BIỂU ĐỒ • - Xương trung tâm: Đó vấn đề, tác động là: * Chất lượng sản phẩm: Cỡ sản phẩm, lỗi, tỉ lệ lỗi … • * Kết hoạt động: Hiệu suất làm việc, thời gian yêu cầu, hạn giao hàng, hiệu quả… Xương phụ: Được thể thông qua nguyên nhân điển hình: * Đối với sản xuất: 5M’s (Man Con người, Mechine Máy móc, Method Phương pháp, Meterial Nguyên vật liệu, Measurement Sự đo lường) * Đối với dịch vụ: 5P’s ( People Con người, Process Quá trình, Place Địa điểm, Provision Sự cung cấp, Patron Khách hàng) XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ • Bước 1: Xác định vấn đề: ghi lại xác vấn đề cách chi tiết ( áp dụng 5w: what, who, when, where, how) Viết vấn đề vào ô bên phải tờ giấy Sau kẻ đường ngang, chia giấy bạn làm Lúc bạn có “đầu & xương sống” cá sơ đồ xương cá Vấn đề XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ • Bước 2: Xác định nhân tố ảnh hưởng: ứng với nhân tố, vẽ nhánh “xương sườn” Cố gắng liệt kê nhiều nhân tố tốt, ví dụ hệ thống, sở vật chất, máy móc, nguyên liệu, yếu tố bên v v… XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ • • Bước 3: Trên yếu tố chính, tìm yếu tố tỉ mỉ hơn, nguyên nhân tìm nêu Chú ý: Việc tiếp tục thêm vào nguyên nhân giúp đẩy mạnh hiểu biết sâu trình, nhiên cần phải biết dừng lại XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ •Bước 4: Phân tích sơ đồ: sơ đồ xây dựng danh sách đầy đủ nguyên nhân xảy ra, bạn kiểm tra, khảo sát, đo lường v v để xác định đâu nguyên nhân từ có có kế hoạch cụ thể để sửa chữa Chú ý: + Xác minh lại nguyên nhân cuối chuỗi nhân nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn cách kiểm tra tính logic mối quan hệ nhân quả, thông qua tất nguyên nhân trung gian tới tác động cuối + Biểu đồ nhân quan trọng chỗ, phân biệt giả định thực tế Biểu đồ nhân thể giả định, chi giả định kiểm tra với số liệu chứng minh nguyên nhân tượng quan sát thấy VÍ DỤ • Từ biểu đồ ta nhận thấy nguyên nhân dẫn tới thịt nướng không ngon gia vị nêm thịt, chất lượng thịt, tay nghề người nướng dụng cụ nướng Từ ta tìm nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân dùng phương pháp kiểm tra để xác định đâu nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng thịt nướng KẾT LUẬN • Khi áp dụng biểu đồ này, người dùng có khả tìm nguyên nhân tiềm tàng nguyên nhân cốt lõi gây nên vấn đề • Nhìn vào biểu đồ này, người đọc có hình dung đầy đủ nguyên nhân vấn đề Việc lập biểu đồnguyên nhân, từ đưa hướng giải pháp cụ thể cho nguyên nhân ...BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ Biểu đồ nguyên nhân – kết quả, hay gọi biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ xương cá công cụ kiểm soát chất lượng bản, phương pháp nhằm nhận diện... dụng biểu đồ này, người dùng có khả tìm nguyên nhân tiềm tàng nguyên nhân cốt lõi gây nên vấn đề • Nhìn vào biểu đồ này, người đọc có hình dung đầy đủ nguyên nhân vấn đề Việc lập biểu đồ rõ nguyên. .. Xác minh lại nguyên nhân cuối chuỗi nhân nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn cách kiểm tra tính logic mối quan hệ nhân quả, thông qua tất nguyên nhân trung gian tới tác động cuối + Biểu đồ nhân quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu đồ nguyên nhân – kết quả, hay còn gọi là biểu đồ Ishikawa môn quản lí chất lượng thực phẩm, biểu đồ nguyên nhân – kết quả, hay còn gọi là biểu đồ Ishikawa môn quản lí chất lượng thực phẩm, biểu đồ nguyên nhân – kết quả, hay còn gọi là biểu đồ Ishikawa môn quản lí chất lượng thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay