ỨNG DỤNG CUẢ CÔNG NGHỆ SINH học TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM

11 113 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:31

ỨNG DỤNG CUẢ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM Giáo viên: Môn: Công nghệ sinh học thực phẩm - Kiểm nghiệm thực phẩm là: hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm - Vai trò kiểm nghiệm thực phẩm: + Là việc bắt buộc phải thực trình sản xuất trước đưa sản phẩm thị trường + Giúp đánh giá đắn điều kiển sản xuất theo hướng định, phát sai sót nguyên liệu, trình, thao tác, tìm nguyên nhân để khắc phục kịp thời + Giúp tìm biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, điều chỉnh, tối ưu hóa trình sản xuất để đưa sản phẩm chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng an toàn thực phẩm * Yêu cầu kiểm nghiệm thực phẩm: - Khách quan, xác; - Tuân thủ quy định chuyên môn kỹ thuật * Các lĩnh vực kiểm nghiệm: Vi sinh vật, vi khuẩn gây bệnh, kim loại nặng, hóa chất độc hại, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật * NÊN KIỂM TRA VÀO GIAI ĐOẠN NÀO? - Kiểm nghiệm tiến hành tất khâu sản xuất - Kiểm nghiệm trước sản xuất: kiểm nghiệm nguồn nước, kiểm nghiệm bao bì, kiểm nghiệm nguyên liệu… nhằm đảm bảo đầu vào đạt chất lượng -Kiểm nghiệm sau sản xuất: thành phẩm, bán thành phẩm Mục đích kiểm nghiệm làm công bố sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm… * Nên kiểm nghiệm thực phẩm trường hợp nào? Theo yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tổ chức, cá nhân khác có liên quan; Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Được quản lý Nhà nước sở kiểm nghiệm thực phẩm Bộ trưởng Bộ quản lý ngành định * Công nghệ sinh học ngày tỏ thực có ý nghĩa lớn đời sống người Ứng dụng công nghệ sinh học sử dụng nhiều lĩnh vực nông nghiệp, y dược, hóa học, đặc biệt kiểm nghiệm thực phẩm * Kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm ứng dụng quan trọng công nghệ sinh học KIỂM NGHIÊM VSV TRONG NGHUYÊN LIÊU VÀ THỰC PHẨM Đồ hộp Sữa •Ngoài sử dụng để kiểm nghiệm chất khác: - Chất dinh dưỡng đa lượng: protid, lipid, cacbohydrat, aminoacid, sợi cellulosic… - Chất dinh dưỡng vi lượng: vitamin, nguyên tố vi lượng -Phụ gia thực phẩm: chất bảo quản, màu, hương liệu, phụ gia tăng cường khả tiêu hoá - Dư lượng kháng sinh hoá chất khác: Chloramphenicol, dẫn suất Nitrofurans, Malachites,…trong thực phẩm, thuỷ hải sản,… - Dư lượng thuốc trừ sâu : họ Chlor, họ Phospho, dư lượng thuốc diệt nấm, diệt cỏ - Dư lượng kim loại nặng: As, Pb, Hg,… - Dư lượng hormone tăng trưởng động vật dư lượng hormone tăng trưởng thực vật Bằng buồng đếm hồng cầu Đếm trực tiếp Các phương pháp Đếm khuẩn lạc Phương pháp MPN Phương pháp đo độ đục Bằng buồng đếm Breed Bằng kính hiển vi huỳnh quang Quy trình thao tác phương pháp đếm khuẩn lạc A(CFU/g hay CFU/ml) = A: Số tế bào vi khuẩn 1g hay 1ml mẫu N: Tổng số khuẩn lạc đếm đĩa chọn N n1.V.f1 + ni.V.fi ni: số lượng đĩa cấy độ pha loãng thứ i fi: độ pha loãng tương ứng V: thể tích dịch mẫu( ml) cấy vào đĩa Một số vi sinh vật thường gặp: E.coli: sữa tươi tuyệt trùng, thịt bào xay Coliforms: nước giải khát, sữa, nước trái Vi sinh vật hiếu khí: loại đố uống  ... học, đặc biệt kiểm nghiệm thực phẩm * Kiểm nghiệm vi sinh vật thực phẩm ứng dụng quan trọng công nghệ sinh học KIỂM NGHIÊM VSV TRONG NGHUYÊN LIÊU VÀ THỰC PHẨM Đồ hộp Sữa •Ngoài sử dụng để kiểm. .. toàn thực phẩm Được quản lý Nhà nước sở kiểm nghiệm thực phẩm Bộ trưởng Bộ quản lý ngành định * Công nghệ sinh học ngày tỏ thực có ý nghĩa lớn đời sống người Ứng dụng công nghệ sinh học sử dụng. ..- Kiểm nghiệm thực phẩm là: hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm - Vai trò kiểm nghiệm thực phẩm: + Là việc bắt buộc phải thực trình sản
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CUẢ CÔNG NGHỆ SINH học TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM, ỨNG DỤNG CUẢ CÔNG NGHỆ SINH học TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM, ỨNG DỤNG CUẢ CÔNG NGHỆ SINH học TRONG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM, * Nên kiểm nghiệm thực phẩm trong trường hợp nào? Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan; Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Được quản lý bởi Nhà nước tại cơ sở kiểm ng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay