De thi XSTKViet t9a1 300611

2 77 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:25

Câu 1. Số khách hàng vào 1 cửa hàng bách hóa trong 1 giờ trung bình là 8 khách. Xác suất để trong 1 giờ có hơn 4 khách vào là:Câu 2. 1 lô hàng có 50 sản phẩm, trong đó có 15 phế phẩm. 1 khách hàng mua 20 sản phẩm từ lô hàng. Xác suất để người khách mua có 8 phế phẩm trong 20 sản phẩm là:Câu 3. 1 người cân nhắc giữa việc mua vàng ngay hay gởi tiền vào tiết kiệm với lãi suất 13% 1 năm và chờ 1 năm sau mới mua. Biết mức tăng giá vàng là ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình là 9% và độ lệch chuẩn là 11%. Khả năng người này gặp rủi ro nếu gửi tiền vào tiết kiệm và chờ 1 năm là: TH91, 93 30/06/11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN ĐỀ THI SỐ 02 MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG Hệ: Chính Quy Thời gian làm bài: 90 phút Giảng viên đề: Võ Thanh Hải Sinh viên sử dụng tài liệu Câu 1: Kiện hàng I có sản phẩm loại A sản phẩm loại B Kiện hàng II có sản phẩm loại A sản phẩm loại B Từ kiện hàng I chọn ngẫu nhiên sản phẩm đem giao cho khách Sau sản phẩm lại kiện I II dồn chung vào kiện hàng III (đang trống) Lấy ngẫu nhiên sản phẩm từ kiện III, tính xác suất để sản phẩm loại B Câu 2: kho hàng nhà máy có 1000 sản phẩm có 300 phế phẩm 1) Chọn ngẫu nhiên 15 sản phẩm nhà máy Tính xác suất để 15 sản phẩm có phế phẩm 2) khách hàng mua 250 sản phẩm nhà máy Tính xác suất để 250 sản phẩm có: a) 80 phế phẩm b) Không 85 phế phẩm Câu 3: Mức tiêu hao nhiên liệu loại xe ôtô biến ngẫu nhiên theo quy luật chuẩn Người ta theo dõi số chuyến xe thu kết sau: Lượng tiêu 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 hao(1/100 km) Số chuyến xe 14 20 36 20 a) Hãy ước lượng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình cho loại xe trên, với độ tin cậy 97% b) Xe cần đưa vào kiểm tra kỷ thuật xe có mức tiêu hao từ 50 lít / 100 km trở lên Hãy ước lượng tỷ lệ xe cần đưa vào kiểm tra kỷ thuật với độ tinn cậy 97,5 % c) Người ta khẳng định mức tiêu hao nhiên liệu trung bình loại xe ôtô không 45 lít/100 km có chấp nhận không, với mức ý nghĩa 4% d) Hãy ước lượng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình cho xe cần đưa vào kiểm tra kỷ thuật, với độ tin cậy 98% TH91, 93 30/06/11 Câu 4: xí nghiệp có dây chuyền sản xuất sản phẩm Cho dây chuyền I sản xuất 26 sản phẩm thấy thời gian trung bình 45 phút, độ lệch chuẩn phút Cho dây chuyền II sản xuất 29 sản phẩm thấy thời gian trung bình 50 phút, độ lệch chuẩn 10 phút Hãy ước lượng cho khác biệt thời gian sản xuất trung bình dây chuyền, với độ tin cậy 96%
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi XSTKViet t9a1 300611, De thi XSTKViet t9a1 300611, De thi XSTKViet t9a1 300611

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay