XSTKViet t8a1 081010

1 69 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:25

Câu 1. Số khách hàng vào 1 cửa hàng bách hóa trong 1 giờ trung bình là 8 khách. Xác suất để trong 1 giờ có hơn 4 khách vào là:Câu 2. 1 lô hàng có 50 sản phẩm, trong đó có 15 phế phẩm. 1 khách hàng mua 20 sản phẩm từ lô hàng. Xác suất để người khách mua có 8 phế phẩm trong 20 sản phẩm là:Câu 3. 1 người cân nhắc giữa việc mua vàng ngay hay gởi tiền vào tiết kiệm với lãi suất 13% 1 năm và chờ 1 năm sau mới mua. Biết mức tăng giá vàng là ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình là 9% và độ lệch chuẩn là 11%. Khả năng người này gặp rủi ro nếu gửi tiền vào tiết kiệm và chờ 1 năm là: T8A1, B1, B2 8/10/10 ĐỀ THI LẦN Môn: xác suất thống kê ứng dụng Lớp: TH08A1 , TH08B1 Hệ : Đại học qui Giáo viên đề: Võ Thanh Hải Ngày thi: 8/10/2010 Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên không sử dụng tài liệu, sử dụng Bảng tính 1 xí nghiệp có máy lọi I 12 máy lọi II, tỷ lệ sản xuất phế phẩm máy lọi I 12% , máy lọi II 15% Chọn ngẫu nhiên máy cho máy sản xuất sản phẩm tính xác suất để sản phẩm có phế phẩm Chìu cao loại vườn đại lượng ngẫu nhiên theo luật phâ phối chuẩn với trung bình 60 cm phương sai cm vuông Những có chìu cao từ 45 cm đến 55 cm đạt chuẩn 1) tính tỷ lệ đạt chuẩn vường 2) kiểm tra 100 cây, tính xác suất để: a có 65 đạt chuẩn b có 70 đạt chuẩn c có từ 55 đến 85 đạt chuẩn Để khảo sát chiều cao X giống trồng, người ta quan sát mẫu có kết sau: X (cm) 100 110 120 130 140 150 160 Số 10 10 30 10 10 10 15 a Hãy ước lượng chìu cao trung bình giống trồng với độ tin cậy 97% b Những trồng có chìu cao từ 135cm trở lên đc gọi cao Hãy ước lượng tỷ lệ cao với độ tin cậy 98% c Nếu muốn ước lượng chìu cao trung bình giống trồn với độ xác 4cm độ tin cậy 99% phải đìu tra thêm bao nhiu nữa? d Người ta nói tỷ lệ cao không 40% có chấp nhận không, với mức ý nghĩa 2%
- Xem thêm -

Xem thêm: XSTKViet t8a1 081010, XSTKViet t8a1 081010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay