De thi XSTKViet t8a1 010710

1 88 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:25

Câu 1. Số khách hàng vào 1 cửa hàng bách hóa trong 1 giờ trung bình là 8 khách. Xác suất để trong 1 giờ có hơn 4 khách vào là:Câu 2. 1 lô hàng có 50 sản phẩm, trong đó có 15 phế phẩm. 1 khách hàng mua 20 sản phẩm từ lô hàng. Xác suất để người khách mua có 8 phế phẩm trong 20 sản phẩm là:Câu 3. 1 người cân nhắc giữa việc mua vàng ngay hay gởi tiền vào tiết kiệm với lãi suất 13% 1 năm và chờ 1 năm sau mới mua. Biết mức tăng giá vàng là ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình là 9% và độ lệch chuẩn là 11%. Khả năng người này gặp rủi ro nếu gửi tiền vào tiết kiệm và chờ 1 năm là: T8A1, B1, B2 01/07/2010 ĐỀ THI LẦN Môn: xác suất thống kê ứng dụng Lớp: TH08A1 , TH08B1 Hệ : Đại học qui Giáo viên đề: Võ Thanh Hải Ngày thi: 1/7/2010 Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên không sử dụng tài liệu, sử dụng Bảng tính Có bình đựng bi, bình I gồm 10 bi đỏ bi xanh ; bình II gồm bi đỏ bi xanh Chọn ngẫu nhiên từ bình I bi đỏ sang bình II, sau từ bình II lấy bi a Tính xác suất để bi lấy từ bình II bi xanh b Giả sử lấy bi xanh từ bình II Tính xác suất chọn bi xanh từ bình I Sản phẩm nhà máy sản xuất có tỉ lệ phế phẩm 20% khách hàng mua 200 sản phẩm nhà máy Tính xác suất để 200 sản phẩm có: a 50 phế phẩm b Từ 35 đến 55 phế phẩm X(%) Y(cm) hai tiêu chất lượng loại sản phẩm Quan sát số sản phẩm ta có bảng số liệu sau: Y X 82 12 86 90 94 11 12 15 10 a Những sản phẩm có tiêu Y 90cm sản phẩm loại B Hãy ước lượng tỉ lệ sản phẩm loại B với độ tin cậy 98% b Có tài liệu nói rằng: Trung bình tiêu Y sản phẩm loại B 80 Hãy cho nhận xét kết luận tài liệu với mức ý nghĩa 3% c Lập phương trình tương quan tuyến tính Y theo X Dự đoán Y X = 8(%)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi XSTKViet t8a1 010710, De thi XSTKViet t8a1 010710, De thi XSTKViet t8a1 010710

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay