De thi XSTKViet t7a1 180609

2 78 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:25

Câu 1. Số khách hàng vào 1 cửa hàng bách hóa trong 1 giờ trung bình là 8 khách. Xác suất để trong 1 giờ có hơn 4 khách vào là:Câu 2. 1 lô hàng có 50 sản phẩm, trong đó có 15 phế phẩm. 1 khách hàng mua 20 sản phẩm từ lô hàng. Xác suất để người khách mua có 8 phế phẩm trong 20 sản phẩm là:Câu 3. 1 người cân nhắc giữa việc mua vàng ngay hay gởi tiền vào tiết kiệm với lãi suất 13% 1 năm và chờ 1 năm sau mới mua. Biết mức tăng giá vàng là ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình là 9% và độ lệch chuẩn là 11%. Khả năng người này gặp rủi ro nếu gửi tiền vào tiết kiệm và chờ 1 năm là: T7A1, B1 18/06/09 ĐỀ THI LẦN Môn: xác suất thống kê Lớp: TH07A1 , TH07B1 Hệ : Đại học qui Giáo viên đề: Võ Thanh Hải Ngày thi: 18/06/2009 Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên không sử dụng tài liệu, sử dụng Bảng tính Có bình đựng bi, có bình loại I bình đựng bi trắng bi đỏ; bình loại II bình đựng bi trắng bi đỏ; bình loại III bình đựng bi trắng bi đỏ Chọn ngẫu nhiên bình từ bình lấy bi a Tính xác suất để bi lấy bi đỏ b Biết bi lấy bi đỏ Tính xác suất để bình lấy bình loại II Xác suất để máy sản xuất sản phẩm loại I 0,8 Tìm xác suất để 300 sản phẩm máy sản xuất có: a) 254 sản phẩm loại I b) Có từ 232 đến 250 sản phẩm loại I Doanh số bán cửa hàng điện máy ngày cho bảng sau: Doanh số (triệu đ/ngày) Số ngày 24 30 12 36 25 42 35 48 24 54 15 60 12 65 10 70 a Hãy ước lượng doanh số bán trung bình ngày cửa hàng với độ tin cậy 95% b Với độ tin cậy 99% ước lượng tỷ lệ ngày bán đắt hàng Biết ngày bán đắt hàng ngày có doanh số bán từ 60 triệu đồng trở lên c Cửa hàng báo cáo doanh số bán trung bình ngày cửa hàng 45 triệu đồng, với mức ý nghĩa 5% Hãy kết luận xem báo cáo có hay không? Quan sát sản phẩm với tiêu X Y (tính %), ta có bảng số liệu sau: T7A1, B1 18/06/09 Y 10 15 20 X 10 11 20 18 34 30 10 12 Giả sử X, Y có mối phụ thuộc tương quan tuyến tính Lập phương trình tương quan tuyến tính mẫu Y theo X .. .T7A1, B1 18/06/09 Y 10 15 20 X 10 11 20 18 34 30 10 12 Giả sử X, Y có mối phụ thuộc tương quan tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi XSTKViet t7a1 180609, De thi XSTKViet t7a1 180609, De thi XSTKViet t7a1 180609

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay