LTHDTTH TH10A1 080612

2 83 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:20

Dựa vào sơ đồ lớp trên hãy cài đặt các lớp cần thiết và viết chương trình cho phép thực hiện các chức năng:1. Nhập các thông tin:a. Giải đấu (GiaiDau): mã hiệu (TD: “VDQG_2012”).b. Đội bóng (DoiBong): tên đội bóng.c. Sân bóng (SanBong): tên sân, số chỗ ngồi.2. Thiết lập mối liên hệ giữa sân bóng và đội bóng3. Cập nhật thông tin trận đấu (TranDau):a. Giải đấu có tổ chức trận đấu.b. Đội bóng tham gia với tư cách đội nhàđội khách.c. Số bàn thángthua của điộ nhà.(Trận đấu được tổ chức trên sân đội nhà)4. Thực hiện các truy vấn: 08/06/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI THỰC HÀNH HỌC KỲ NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: Lập trình Hướng đối tượng Lớp: TH10A1 Thời gian làm bài: 90 phút (Chỉ sử dụng MSDN tài liệu giấy) Cho sơ đồ lớp hình vẽ: Dựa vào sơ đồ lớp cài đặt lớp cần thiết viết chương trình cho phép thực chức năng: Nhập thông tin: a Giải đấu (GiaiDau): mã hiệu (TD: “VDQG_2012”) b Đội bóng (DoiBong): tên đội bóng c Sân bóng (SanBong): tên sân, số chỗ ngồi Thiết lập mối liên hệ sân bóng đội bóng Cập nhật thông tin trận đấu (TranDau): a Giải đấu có tổ chức trận đấu b Đội bóng tham gia với tư cách đội nhà/đội khách c Số bàn tháng/thua điộ nhà (Trận đấu tổ chức sân đội nhà) Thực truy vấn: a Thông tin trận đấu tổ chức giải đấu định (mã hiệu giải đấu người dùng nhập) 08/06/2012 Lưu ý: thông tin hiển thị cho trận đấu bao gồm: tên đội nhà, tên đội khách, số bàn thắng, số bàn thua (TD: MU – MC: – 0) b Thông tin đội bóng giải đấu định (tên đội bóng, mã hiệu giải đấu ngườii dùng nhập) Lưu ý: thông tin hiển thị bao gồm: tên đội bóng, tên sân bóng đội, tổng số bàn thắng/thua đội giải đấu Ghi chú:  Khi nhập liệu cần lưu ý mã hiệu giải đấu, tên đội bóng, tên sân bóng không trùng lắp (không cần cài đặt mã kiểm tra không trùng lắp)  Thông tin đội bóng, sân bóng phải có trước thiết lập mối liên hệ đội bóng, sân bóng  Thông tin giải đấu, đội bóng phải có trước tạo thông tin trận đấu  Sinh viên sử dụng (không sửa đổi) lớp String (_String.h, _String.cpp), Node, List, ListIterator (_List.h, _List.cpp) để làm Cách thực thao tác duyệt: • Lấy lặp (thay T kiểu liệu phần tử danh sách L): ListIterator *pIter = L.GetElements(); • Thực duyệt truy xuất phần tử (thay T kiểu liệu phần tử danh sách L): while(pIter->HasMoreElements()) { T element = pIter->GetElement(); //Thuc hien thao tac xu ly can thiet }
- Xem thêm -

Xem thêm: LTHDTTH TH10A1 080612, LTHDTTH TH10A1 080612

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay