De thi tot nghiep chuyen sau lap trinh mang (15032012)

1 82 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:47

Ề THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKhoa Công nghệ Thông tinMôn: Lập trình mạngHệ: Hoàn chỉnh kiến thức Đại họcThời gian làm bài: 180 phút(Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấySinh viên KHÔNG được sử dụng thẻ nhớ, Internet)ĐỀ BÀI: Bài 1: (3.5 đ) Dùng ngôn ngữ lập trình C, hãy xây dựng một lớp (class) có tên WebBrowser thực hiện các chức năng của một trình duyệt web, gồm có các phương thức sau:GoView: hiển thị nội dung trang web ra màn hìnhBackView: thực hiện chức năng back của trình duyệtForwardView: thực hiện năng forward của trỉnh duyệt. Trường đại học Mở TP HCM Khoa Công nghệ Thông tin ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Môn: Lập trình mạng Hệ: Hoàn chỉnh kiến thức Đại học Thời gian làm bài: 180 phút (Sinh viên phép sử dụng tài liệu giấy Sinh viên KHÔNG sử dụng thẻ nhớ, Internet) ĐỀ BÀI: Bài 1: (3.5 đ) Dùng ngôn ngữ lập trình C#, xây dựng lớp (class) có tên WebBrowser thực chức trình duyệt web, gồm có phương thức sau: - GoView: hiển thị nội dung trang web hình - BackView: thực chức back trình duyệt - ForwardView: thực forward trỉnh duyệt Bài 2: (6.5 đ) Dùng ngôn ngữ lập trình C# giao thức UDP, xây dựng hệ thống chat private room (không xây dựng chức public room) Sau client kết nối với server đăng nhập hệ thống cách khai báo user, client vừa kết nối (user vừa đăng nhập) nhận danh sách user tham gia chat (được gởi từ server) User vừa đăng nhập hệ thống chọn user danh sách để thực việc private chat giửa hai user (hai client) YÊU CÂU: - Xây dựng lớp ClientChat, chạy client; lớp ClientChat sử dụng Form - Xây dựng lớp ServerChat, chạy server ( Hết ) LƯU Ý: Tất cả các file bài làm được lưu vào một thư mục có tên chứa mã số sinh viên, tên sinh viên và số máy TP HCM, ngày 15/02/2012 TS Lê Xuân Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi tot nghiep chuyen sau lap trinh mang (15032012), De thi tot nghiep chuyen sau lap trinh mang (15032012), De thi tot nghiep chuyen sau lap trinh mang (15032012)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay