DeThiTN CD DHMT 2012

3 86 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:36

DeThiTN CD DHMT 2012 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011 – 2012Chuyên ngành: Đồ họa Máy tính.Thời gian làm bài: 180 phút(Được sử dụng tài liệu giấy và MSDN)Câu 1 (6 điểm):1. Cài đặt thao tác vẽ đường thẳng theo giải thuật Bresenham.2. Cài đặt bộ công cụ TurtleGraphics.3. Sử dụng công cụ TurtleGraphics để cài đặt thao tác vẽ hình cành lá như minh họa sau: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011 – 2012 Chuyên ngành: Đồ họa Máy tính Thời gian làm bài: 180 phút (Được sử dụng tài liệu giấy MSDN) -Câu (6 điểm): Cài đặt thao tác vẽ đường thẳng theo giải thuật Bresenham Cài đặt công cụ TurtleGraphics Sử dụng công cụ TurtleGraphics để cài đặt thao tác vẽ hình cành minh họa sau: Lưu ý: • Thao tác vẽ cành phải có thông số: o Kích thước đặc trưng: S o Kích thước giới hạn: • Quy tắc vẽ: o Nếu S > – vẽ đệ quy theo quy luật thể hình (2) o Ngược lại (S
- Xem thêm -

Xem thêm: DeThiTN CD DHMT 2012, DeThiTN CD DHMT 2012, DeThiTN CD DHMT 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay