Bài tập PTVT PP lũy thừa

1 85 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:34

Bài tập Phương Trình Vô Tỉ PP lũy thừa vndoc ,các em tham khảo ở đây nhé.hy vọng nó sẽ giúp ích cho các em,caerm ơn đã ghé thăm. chúc các em có 1 kết qủa thi ,jhọc tập thhattj tốt. good luck to you Giải phương trình sau: 1) x  x2  x   , 2) x   x2  3x   3) 3x  x3  x   2 , 4) 5) x4  x3  14 x  11   x , x3  x2  x  28  x  , 6) x4  5x3  12 x2  17 x    x  1 , 7) x2  x  2 x  ; 8) 3x  1 x2 1  10 x2  3x  ; 9)  x  3x  1  x3   ; 10) 3x  x   11)  x2  x    x3  ; x x 13)   2 x   ; x7 ; 12)  x  1   x  x  x    x3  x  ; 14) x  x2  x  ; x 15)  x  12 x   x   x3  22 x  11x ; 16)  x  x   x    3x  x ; 17) 17 x   x2   x  2x  ; 18)  2 x   x  1  x  22 x  15 ; 19)  x  x   x  x   x3  3x  12 x   ; 20) x   x  x  x    x3  1 ; 21)  x4  x2  3x  ; 22) x3  x   x  1 x   ; 23) x  x    x   x  x   3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập PTVT PP lũy thừa, Bài tập PTVT PP lũy thừa, Bài tập PTVT PP lũy thừa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay