Đề thi giữa kỳ môn Hệ điều hành ĐH Mở

16 134 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:27

Đề thi giữa kỳ môn Hệ điều hành ĐH Mở.Theo kinh nghiệm học và quan sát của mình thì môn Hệ Điều Hành luôn là đề đóng; chưa bao giờ thấy có lần nào đề mở cả. Phần lí thuyết thì vẫn quanh quẩn trong đề cương thôi. Phần bài tập thường là vẽ giản đồ Gantt; tính thời gian hoàn thành (còn gọi là quay vòng, lưu lại trong hệ thống, turnaround), thời gian chờ, thời đáp ứng đối với 23 thuật toán định thời. Bài tập thường chiếm tới 50% số điểm trở lên. Dù có tài liệu hay không, nếu không làm nhuyễn phần này thì chắc chắn không thể hoàn thành kịp. Bài Kiểm tra kỳ môn Hệ điều hành Học kỳ I 2013 - 2014 HỌ VÀ TÊN: MSSV: Yêu cầu Trình bày kết điều phối process theo giải thuật FIFO, SJF, SRT, RR, MFQ Tính toán chuyển đổi địa ảo sang địa vật lý Trình bày kết thay trang theo giải thuật LRU Phần 1: Điều phối process Giải thuật FIFO P1 P2 P3 P4 P5 Process Thời điểm xuất Thời gian thực thi P1 P2 P3 P4 P5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giải thuật SJF P1 P2 P3 P4 P5 Process Thời điểm xuất Thời gian thực thi P1 P2 P3 P4 P5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giải thuật SRT P1 P2 P3 P4 P5 Process Thời điểm xuất Thời gian thực thi P1 P2 P3 P4 P5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giải thuật RR với q = P1 P2 P3 P4 P5 Process Thời điểm xuất Thời gian thực thi P1 P2 P3 P4 P5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giải thuật MFQ với q0 = 1, q1 = 2, q2 = P1 P2 P3 P4 P5 Process Thời điểm xuất Thời gian thực thi P1 P2 P3 P4 P5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giải thuật SRT P1 có yêu cầu I/O sau thực thi đơn vị thời gian Thời gian chờ đáp ứng yêu cầu I/O đơn vị thời gian P1 P2 P3 P4 P5 Process Thời điểm xuất Thời gian thực thi P1 P2 P3 P4 P5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Phần 2: Tính toán chuyển đổi địa  Xác định cấu trúc địa ảo, địa vật lý  Chuyển đổi địa ảo sang địa vât lý Thông số kích thước nhớ  Kích thước nhớ ảo: 16MB  Kích thước nhớ thực (vật lý): 1MB  Kích thước trang: 2KB Xác định cấu trúc địa (Phần diễn giải bước tính toán) Xác định cấu trúc địa (Phần trình bày kết xác định cấu trúc địa chỉ) Cấu trúc địa ảo: Page# (…bits) Offset (…bits) Cấu trúc địa vật lý: Frame# (…bits) Offset (…bits) Chuyển đổi địa Địa ảo (hệ 16): 0xA2A2A2 (Phần diễn giải bước tính toán) Bảng trang Page # Frame # P 0x1464 0X1A2 0x1465 0x0AB 0X1466 0x0AC Phần 3: Thay trang Giải thuật LRU 4 2 (page faults)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kỳ môn Hệ điều hành ĐH Mở, Đề thi giữa kỳ môn Hệ điều hành ĐH Mở, Đề thi giữa kỳ môn Hệ điều hành ĐH Mở, Phần 1: Điều phối process

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay