Quản trị chiến lược WELLPOINT

89 99 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:01

Tài liệu Quản trị chiến lược WELLPOINTSứ mệnh viễn cảnh Môi trường bên trong, chiến lược kinh doanh các cấp chiến lược toàn cầu chiến lược chức năng chiến lược SBUs Thành tựu chiến lược Phân tích chiến lược QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THANH LIÊM NHÓM THỰC HIỆN : WELLPOINT NGUYỄN VĂN LANH 35k02.1 LÊ MỸ NHÂN 35K02.1 VĂN RIN 35K02.1 PHAN THỊ THU TRINH 35K02.1 Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm MỤC LỤC Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm PHẦN A: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, SỨ MỆNH CỦA WELLPOINT, INC I Tổng quan công ty Wellpoint,inc: Wellpoint công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu Hoa Kỳ Wwllpoint thành lập năm 2004 sáp nhập hai công ty Anthem Wellpoint Health Networks Trụ sở đặt Indianapolis, bang Indiana, Hoa Kỳ Thông qua mạng lưới toàn quốc, công ty cung cấp số giải pháp lợi ích sức khỏe hàng đầu thông qua danh mục đầu tư rộng tích hợp kế hoạch chăm sóc sức khỏe dịch vụ liên quan, với loạt sản phẩm lợi ích bảo hiểm sống ốm đau, nha khoa, mắt, dịch vụ lợi ích sức khoẻ, bảo hiểm chăm sóc dài hạn khoản chi tiêu linh hoạt Trực thuộc kế hoạch y tế khắp Hoa Kỳ, kết nối 2.200 bệnh viện 149.000 bác sĩ cung cấp chăm sóc bệnh nhân chất lượng Lịch sử hình thành phát triển: Lịch sử hình thành: Blue Cross Blue Shield phát triển cách riêng biệt, Blue Cross cung cấp bảo hiểm cho dịch vụ bệnh viện, Blue Shield bao gồm dịch vụ bác sĩ  Blue Cross: Blue Cross tên sử dụng hiệp hội kế hoạch bảo hiểm y tế khắp Hoa Kỳ Tiền thân phát triển Justin Ford Kimball vào năm 1929, ông Phó-chủ tịch sở chăm sóc sức khỏe Đại học Baylor Dallas, Texas Năm 1934, EA van Steenwyk, thư ký điều hành với tiền thân Blue Cross Blue Shield of Minnesota, xác định chương trình chăm sóc bệnh viện với thiết kế màu xanh chữ thập Hy Lạp  Blue Shield: Khái niệm Blue Shield phát triển vào đầu kỷ 20 người sử dụng lao động xẻ gỗ trại khai thác mỏ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cách trả phí hàng tháng để văn phòng dịch vụ y tế bao gồm nhóm bác sĩ Blue Shield Plan thức thành lập California vào năm 1939 (Biểu tượng Blue Shield đưa Buffalo, New York Carl Metzger, nhà tiên phong phong trào Blue, muốn có thiết kế Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm mà phân biệt kế hoạch dịch vụ y tế Ông muốn đảm bảo có liên kết rõ ràng với kế hoạch bệnh viện người bạn Chẳng nhanh chóng phát triển mạnh mẽ số lượng ngày tăng Kế hoạch Blue Shield) Năm 1948, biểu tượng thức thông qua chín kế hoạch gọi Hiệp hội Kế hoạch chăm sóc y tế (Associated Medical Care Plan), sau đổi tên thành Hiệp hội quốc gia Blue Shield  Blue Cross Blue Shield Merge: Năm 1982, Các hiệp hội riêng biệt Blue Cross Blue Shield Plans sáp nhập, hình thành Blue Cross Blue Shield Hiệp hội Blue Cross Blue Shield Hiệp hội ( BCBSA ) liên bang 38 tổ chức bảo hiểm riêng biệt sức khỏe công ty Hoa Kỳ Kết hợp lại, họ trực tiếp gián tiếp cung cấp bảo hiểm y tế cho 99 triệu người Mỹ Hiệp hội hoạt động với vài sáng kiến kinh doanh hỗ trợ công ty Blue Cross Blue Shield đại diện cho hệ thống Blue diễn đàn quốc gia Trong vai trò hiệp hội quốc gia, BCBSA chịu trách nhiệm thúc đẩy lợi ích Blue Cross Blue Shield sáng kiến pháp luật quy định Washington, DC, phối hợp xây dựng pháp luật, chiến lược quảntrị cho hệ thống Blue Sứ mệnh BCBSA: “We are an association of Blue Cross and Blue Shield companies dedicated to protecting and strengthening the Blue Cross and Blue Shield Brands, supporting the companies individually and collectively in their pursuit of Blue business and preserving the private healthcare market We will operate in recognition of our unique structure in which the Blue Cross and Blue Shield companies are our customers, our Member Licensees and our governing Board The Association leads a System-wide coordinated effort” Chúng hiệp hội công ty Blue Cross Blue Shield dành riêng để bảo vệ tăng cường Thương hiệu Blue Cross Blue Shield, hỗ trợ công ty cá nhân tập thể việc theo đuổi kinh doanh Blue bảo tồn thị trường y tế tư nhân Chúng hoạt động công nhận cấu trúc độc đáo công ty Blue Cross Blue Shield khách hàng chúng tôi, cấp phép thành viên quản trị Hội đồng quản trị Hiệp hội dẫn đầu nỗ lực phối hợp toàn hệ thống Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm  Hiệp hội Blue Cross Blue Shield: Điều hành cung cấp bảo hiểm y tế tất 50 bang, District of Columbia Puerto Rico, 38 công ty Blue cross Blue shield bao gồm gần 100 triệu người Mỹ Trên toàn quốc, 96% số bệnh viện 91% hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với công ty Blue Cross Blue Shield - nhiều công ty bảo hiểm khác Hiệp hội Blue Cross Blue Shield cung cấp loạt sản phẩm bảo hiểm cho tất phận dân cư, bao gồm nhóm người sử dụng lao động lớn, doanh nghiệp nhỏ cá nhân The Blues ® phục vụ cho 85% 100 công ty Fortune 76% công ty Fortune 500 Hơn nữa, The Blues ghi danh nửa tất nhân viên liên bang Hoa Kỳ, người hưu gia đình họ, làm cho chương trình nhân viên liên bang nhóm chương trình bảo hiểm sức khỏe lớn giới  Tổng quan công ty Wellpoint Health Networks: WellPoint Health Networks Inc công ty quản lý chăm sóc sức khỏe, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, có khoảng 15 triệu thành viên y tế khoảng 45.600.000 thành viên đặc biệt Người tiền nhiệm WellPoint Health Network Inc Blue Cross of California - thành lập vào năm 1982 với việc củng cố Blue Cross Bắc California (thành lập năm 1936) Blue Cross Southern California (thành lập năm 1937) WellPoint Health Networks Inc xếp hạng số hãng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe lớn giao dịch công khai Hoa Kỳ Khoảng 6,6 triệu thành viên toàn quốc phục vụ hai công ty con: Blue Cross of California UNICARE WellPoint Health Networks cung cấp lựa chọn toàn diện sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bao gồm tổ chức bảo trì sức khỏe (HMO), tổ chức cung cấp dịch vụ ưa thích (PPO), kế hoạch điểm dịch vụ (POS), chương trình tài trợ người sử dụng lao động tự bảo hiểm, kế hoạch đặc biệt cho nha khoa, dược, quang học bảo hiểm y tế tinh thần Sản phẩm WellPoint California CaliforniaCare HMO PPO Prudent Buyer Plan Sau PPO lớn nhà nước với thành viên khoảng 2.8 - triệu phục vụ mạng khoảng 42,000 bác sĩ 443 bệnh viện Ở cấp độ quốc gia, kế hoạch quan trọng Wellpoint UNICARE Classic POS dựa Prudent Buyer Plan UNICARE Kế hoạch y tế HMO Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm WellPoint Health Networks Inc tổ chức vào năm 1986 phận chịu trách nhiệm quản lý cho hoạt động chăm sóc sức khỏe Blue Cross of California (BCC) BCC thành lập vào năm 1937, công ty phi lợi nhuận với mục đích để cung cấp cho cư dân California với chất lượng giá phải chăng, bảo hiểm y tế Trong gần 50 năm, thành công nhiệm vụ Tuy nhiên, thập niên 1980, sau thời gian hỗn loạn chi phí chăm sóc y tế tăng lên nhanh chóng BCC lâm vào tình trạng bấp bênh tài chính, đầu năm 1989 BCC hoàn thành chuyển dịch cấu Trong vòng vài tháng, số nhân viên cắt giảm từ 6.500 xuống 3.825 BCC báo cáo lợi nhuận quý thứ tư 41,9 triệu USD Đến năm 1991, BCC báo cáo chuyển biến đáng kể, Blue Cross kiếm $ 159,7 triệu USD lợi nhuận Lúc có tăng trưởng lớn tuyển sinh thu nhập kế hoạch chăm sóc sức khỏe California, Blue Cross Blue Shield kế hoạch nước Trong bối cảnh này, WellPoint Health Networks thành lập vào năm 1992 Hoạt động có lợi nhuận cao BCC tập trung công ty - bảo trì sức khỏe, tổ chức, tổ chức cung cấp dịch vụ ưa thích, kế hoạch chuyên môn khác Blue Cross of California giữ lại kế hoạch bảo hiểm y tế truyền thống Trong tháng năm 1992, BCC quản lý trình bày kế hoạch tái cấu tiểu bang California Tổng công ty (DOC) Nó sở hữu toàn lợi nhuận cho công ty con, Wellpoint Health Networks, cổ phiếu bán công chúng Kế hoạch thiết kế để tiếp tục cải thiện tình hình tài Blue Cross cách cho truy cập vào thị trường vốn đất nước Theo kế hoạch, Blue Cross of California giữ lại 80% WellPoint Health Networks hội đồng quản trị BCC nắm giữ 97,5% cổ phần có quyền biểu công ty BCC cấu lại không chuyển sang tình trạng lợi nhuận Một yếu tố quan trọng định Hiệp hội Blue Cross Blue Shield ngăn cản tổ chức phi lợi nhuận người cấp phép tên Blue Cross thương hiệu Cho đến năm 1993, Wellpoint Health Networks có 423, 000 thành viên HMO, 1,5 triệu thành viên PPO Tháng năm 1994, Blue Cross of California vẽ lên kế hoạch mà trình bày cho DOC Blue Cross tách hoạt động phi lợi nhuận cách quyên góp tất tài sản lại hai tảng thương hiệu từ thiện mà tìm thấy sau chuyển đổi thân tình trạng lợi nhuận Tất hoạt động bảo Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm hiểm BCC sáp nhập vào WellPoint Health Networks Vào ngày 20 tháng năm 1996, Blue Cross of California tài sản lại sáp nhập vào WellPoint Health Networks Kế hoạch dịch vụ mạng lưới WellPoint Health Networks mở rộng năm 1995 Trong tháng năm 1995 WellPoint mua lại San Francisco Bay Area thực hành nha khoa với 800.000 bệnh nhân để tạo thành gọi " tổ chức dịch vụ nha khoa " (DSO) Tham gia nha sĩ chủ sở hữu phần tổ chức, tạo nguồn lực họ với WellPoint Health Networks để tạo kinh tế có lợi quy mô WellPoint DSO cho người loại hình nước công ty hy vọng vòng 18 tháng có mạng lưới nơi phục vụ 1/4 tất cư dân California Một bước quan trọng diễn tháng năm 1996 WellPoint mua lại công ty Group Life & Health (L&H) công ty bảo hiểm nhân thọ Massachusetts Mutual với 380$ triệu L & H có 1.000.000 thành viên, kết hợp với WellPoint 2,8 triệu, tạo công ty quản lý chăm sóc sức khoẻ lớn thứ hai Hoa Kỳ Đó lần mua lại lớn WellPoint bên California cho phép công ty mở rộng phạm vi thành mười tiểu bang, bao gồm Massachusetts, New York, New Jersey, thêm bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm ốm đau cho danh sách riêng Vào cuối năm 1996, Wellpoint mua lại Group Benefit Operations công ty bảo hiểm nhân thọ John Hancock Mutual với $86,7 triệu Các đơn vị, WellPoint công bố, tiếp tục tập trung vào phục vụ nhu cầu người sử dụng lao động lớn Việc mua mở rộng diện WellPoint số tiểu bang mới, bao gồm Michigan, Texas, khu vực Đại Tây Dương Mua Hancock đơn vị Mass Mutual, với loại truyền thống sách, phản ánh niềm tin độc đáo WellPoint vào thời điểm đó: phổ biến HMO đạt đỉnh người sử dụng lao động người lao động tìm kiếm kế hoạch chăm sóc sức khỏe mà cung cấp rộng WellPoint công ty UNICARE chịu trách nhiệm hoạt động Mass Mutual Hancock UNICARE tiếp tục mở rộng vào năm 1997 Một liên doanh bắt đầu với Blue Cross of Idaho tháng năm, vào tháng Bảy, giành hợp đồng lớn với tiểu bang Illinois Năm 2001 WellPoint mua lại Cerulean công ty Inc, công ty mẹ Blue Cross Blue Shield of Georgia Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Năm 2002 WellPoint mua lại RightCHOICE, công ty mẹ Blue Cross Blue Shield of Missouri HealthLink mua lại MethodistCare, chương trình HMO Texas Năm 2003 WellPoint mua lại Golden West nha khoa tầm nhìn Camarillo, California  Tổng quan công ty Anthem Insurance Company, Inc: Công ty bảo hiểm Anthem thành lập vào năm 1946 có trụ sở Indianapolis, Indiana Công ty bảo hiểm Anthem, Inc kinh doanh Anthem Blue Cross Blue Shield, cung cấp bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm y tế cho cá nhân, gia đình, người sử dụng lao động Nó cung cấp cá nhân, gia đình, tập đoàn tùy chọn bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế tài khoản tiết kiệm Công ty cung cấp mạng lưới bác sĩ, chuyên gia, bệnh viện, nhắc nhở thành viên cho buổi chiếu phòng ngừa, cung cấp chương trình thông tin để quản lý bệnh mãn tính Nó cung cấp bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm nhân thọ, quản lý lợi ích dược phẩm Nó có vị trí Louisville, Kentucky; Worthington, Mason, Cleveland, Ohio, St Louis, Columbia, Cape Girardeau, Springfield, Missouri; Denver, Colorado, Las Vegas Reno, Nevada, North Haven, Connecticut, Nam Portland, Maine, Manchester, New Hampshire, Richmond, Roanoke, Virginia Beach, Virginia, Eau Claire, Fond du Lac, Platteville, Waukesha, Wisconsin Các công ty bảo hiểm Anthem, trước biết đến Hiệp hội công ty bảo hiểm, đổi tên thành công ty bảo hiểm Anthem, Inc vào năm 1996  Các hoạt động công ty Anthem trước sáp nhập với Wellpoint Health Networks năm 2004: - Năm 1993 sáp nhập Anthem Blue Cross Blue Shield of Kentucky Đây tiểu bang sáp nhập hai kế hoạch Blue mạnh mẽ - Năm 1995 Anthem sáp nhập với cộng đồng Mutual, kế hoạch Blue Cross Blue Shield Ohio - Năm 1997 sáp nhập Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut - Năm 1999 Anthem mua lại Blue Cross Blue Shield of New Hampshire Blue Cross Blue Shield of Colorado Nevada - Năm 2000 Anthem mua lại Blue Cross Blue Shield of Maine - Năm 2002 Anthem mua lại Trigon Healthcare of Virginia, kế hoạch Blue Cross Blue Shield Virginia Những kiện quan trọng: Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm  Năm 2004 Anthem, Inc WellPoint Health Networks, Inc hợp để trở thành WellPoint, Inc Sự sáp nhập mang lại lợi ích chăm sóc sức khỏe công ty , tạo dựng hình ảnh nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, quy mô chất lượng dịch vụ mà cung cấp cho khách hàng Bằng cách kết hợp, hoạt động tài nguồn nhân lực hội to lớn để tạo giá trị Ngoài ra, mở rộng chương trình hợp tác với bác sĩ bệnh viện để cải thiện sức khỏe thành viên, cung cấp cho nhân viên tài với hội to lớn cho nghiệp phát triển cá nhân tận dụng hội phát triển thiết lập mức độ chưa có chất lượng dịch vụ quản lý chăm sóc kết hợp Sức mạnh Sáp nhập tăng cường tính linh hoạt , sức mạnh tài để hỗ trợ hội tăng trưởng tương lai muốn đầu việc giải thách thức Sự bổ sung quy mô tạo điều kiện cho kết hợp lợi đáng kể Giao dịch mở rộng phạm vi địa lý toàn quốc tiếp tục đa dạng hóa thu nhập sức mạnh tảng bổ sung cho phát triển khu vực, cung cấp dịch vụ sản phẩm sáng tạo để phục thị trường, bao gồm người dân bảo hiểm ♦ Sứ mệnh: “We look forward to building upon our current focus on improving the health of the people we serve while delivering affordable products and distinctive service to our customers." ♦ Chúng mong muốn xây dựng dựa vào tập trung vào việc cải thiện sức khỏe người dân phục vụ cung cấp sản phẩm giá phải dịch vụ đặc biệt cho khách hàng  Năm 2005: WellPoint, Inc mua lại Lumenos công ty Cung cấp chương trình chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng , bao gồm tài khoản tiết kiệm y tế, bảo hiểm y tế truyền thống, công cụ y tế với muc đích trở thành người dẫn đầu thị trường kế hoạch định hướng sức khỏe người tiêu dùng WellPoint, Inc WellChoice, Inc hợp Sự sáp nhập mang lại lợi ích sức khỏe hàng đầu công ty với văn hóa triết lý tương tự, hai xuất sắc, hai tập trung vào khách hàng tối đa hóa giá trị cổ đông Chúng nhìn thấy phù hợp chiến lược hấp dẫn xem công ty kết hợp mạnh mẽ vị trí để cạnh tranh thị trường :Từ quan điểm Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm WellPoint, liên kết với WellChoice cung cấp cho với hồ sơ đặc biệt vùng Đông Bắc với hội tăng trưởng đáng kể tất phân khúc kinh doanh, bao gồm thâm nhập sản phẩm đặc biệt Cụ thể hơn, kết hợp tiếp tục tăng cường lãnh đạo việc cung cấp lợi ích sức khỏe tài khoản quốc gia WellPoint, có nghĩa là, người sử dụng lao động lớn với nhiều trạng thái hoạt động khu vực New York City trụ sở Fortune 500 công ty thành phố khác Hoa Kỳ, sáp nhập cung cấp cho WellPoint diện chiến lược thị trường quan trọng  Năm 2008: WellPoint, Inc mua lại công ty Resolution Health Công ty Resolution Health công ty chuyên phân tích liệu hướng dẫn cá nhân chăm sóc sức khỏe mình,công ty phục vụ chương trình y tế, công đoàn, quản trị viên bên thứ ba, công ty quản lý dịch bệnh Việc mua lại cho phép công ty mở rộng nỗ lực để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho khách hàng Giúp cho công ty tiếp tục tăng cường mở rộng dịch vụ cung cấp số lượng ngày tăng khách hàng khác toàn quốc công ty dẫn đầu hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ khách hàng cá nhân  Năm 2009: Wellpoint mua lại Decare Dental DeCare Dental công ty nha khoa hàng đầu Mỹ ,quản lý lợi ích cho 4.000.000 người, đặt trụ sở Eagan, Minnesota, trở thành phận điều hành hoàn toàn thuộc sở hữu WellPoint "Việc mua lại tập hợp hai công ty mạnh để cung cấp cho khách hàng với giá phải chăng, sáng tạo, ngành công nghiệp hàng đầu sản phẩm nha khoa nâng cao dịch vụ khách hàng", ông Angela F Braly, chủ tịch giám đốc điều hành WellPoint "Với 100 triệu người Mỹ bảo hiểm nha khoa, bắt buộc mà cung cấp quyền truy cập vào giá phải chăng, dịch vụ chăm sóc nha khoa chất lượng với trọng tâm vào lựa chọn tính linh hoạt Việc mua lại đưa bước gần đến mục tiêu " Thành tựu giải thưởng: - 2000-2006, 2009-2012 – National Association of Female Executives (NAFE) Top Companies for Executive Women - 2007-2011 – Careers and the disABLED Magazine Top 50 Employers - 2006, 2008-2011 – DiversityInc Top 50 Companies for Diversity Nhóm: WELLPOINT Trang 10 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Từ năm 2004 đến năm 2007 công ty ưu tiên sử dụng nợ hơn, giai đoạn sau từ 2008 đến 2010 vốn chủ công ty có xu hướng tăng dần Cơ cấu tổng nguồn vốn Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Phải trả người bán 18.49% 18.28% 18.59% 18.64% 19.62% 16.53% 17.23% Vay ngắn hạn 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.20% Chi phí phải trả 6.65% 7.19% 7.30% 5.59% 5.90% 8.10% 5.86% tích luỹ Nợ ngắn hạn khác 3.99% 3.44% 3.71% 3.41% 5.30% 3.52% 4.63% Nợ dài hạn 10.76% 12.30% 12.54% 17.33% 16.18% 16.00% 16.24% Nợ dài hạn khác 11.15% 10.17% 10.37% 10.87% 8.51% 8.15% 8.37% Tổng nợ dài hạn 21.92% 22.48% 22.91% 28.20% 24.69% 24.15% 24.61% Vốn chủ sở hữu 48.97% 48.62% 47.48% 44.16% 44.28% 47.70% 47.47% Tổng Nguồn vốn 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Nhóm: WELLPOINT Trang 75 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Trong bảng phải trả người bán tổng nợ dài hạn chiếm phần lớn cấu nợ công ty Từ năm 2004 đến năm 2007 Wellpoint có xu hướng tăng khoản nợ dài hạn, điều có nghĩa công ty sử dụng nguồn tài trợ từ bên cho hoạt động mình, giai đoạn 2007 đến năm 2010 công ty giảm tổng nợ dài hạn xuống  Sự tăng trưởng khoản mục nguồn vốn Biểu đồ tăng trưởng nợ, vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn Nhìn chung tổng nguồn vốn tổng nợ công ty có biến động, vốn chủ sở hữu công ty có xu hướng giảm từ năm 2005 đến năm 2008, năm sau bắt đầu tăng trở lại Biểu đồ tăng trưởng nợ ngắn hạn nợ dài hạn Nhóm: WELLPOINT Trang 76 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Qua biểu đồ tổng nợ ngắn hạn công ty có biến động ổn định so với tổng nợ dài hạn, tổng nợ dài hạn công ty tăng từ năm 2004 đến năm 2007, năm sau giảm ổn định Nhóm: WELLPOINT Trang 77 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm 1.5 Đánh giá thị trường Wellpoint,inc Biểu đồ EPS Wellpoint so với ngành So với ngành Wellpoint có mức sinh lợi cổ phiếu cao Hơn số tăng trưởng nhanh tăng vọt năm 2008 Biểu đồ P/E Wellpoint so với ngành Tuy khả sinh lợi cao số P/E Wellpoint giảm mạnh, đặc biệt giai đoạn năm 2005 đến năm 2009 Kể từ năm 2009 số bắt đầu tăng trở lại Kết Luận: Qua phân phân tích bên Wellpoint,inc , ta rút vài điều điểm mạnh điểm yếu sau: a Điểm mạnh: Nhóm: WELLPOINT Trang 78 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm ♦ Danh mục sản phẩm rộng lớn ♦ Phân bố địa lý rộng lớn ♦ Nhà lãnh đạo thị trường số dịch vụ chăm sóc sức khỏe ♦ Khả thương lượng với nhà cung cấp  WellPoint nhà lãnh đạo thị trường để trì vị trí độc đáo mắt khách hàng Nó xác định vị trí rõ ràng thị trường so với đối thủ cạnh tranh phấn đấu để mang lại thay đổi lợi ích sức khỏe hệ thống chăm sóc cách cải thiện hệ thống cho tất người.Công ty nắm giữ vị trí thứ hai để trì 28,74 tỷ thị trường vốn, với United Health Group Inc số đảm bảo tương ứng 57,02 tỷ thị trường vốn (NYSE: WLP, 2010) WellPoint cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ danh mục đầu tư cho khách hàng họ cách cung cấp đổi đem lại cho họ lựa chọn kiểm soát việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe (WellPoint, 2010) b Điểm yếu ♦ Rủi ro cao, tài không ổn định (nợ cao) ♦ Kinh doanh chủ yếu hoạt động thị trường nội địa  Theo phân tích thị trường, WellPoint có nợ 19,64% tài sản cuối năm 2010, công ty điền vào Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (USSEC) đề nghị WellPoint có nợ bật khoảng tỷ USD khả vay khoảng tỷ đô la hết hạn vào cuối năm 2013 (USSEC, 2010) WellPoint Inc yêu cầu sử dụng tài sản lưu động để trả số nghĩa vụ thay sử dụng tiền hoạt động công ty mở rộng etc…con số nợ chưa toán bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khả họ để theo đuổi hội kinh doanh tương lai VII Phân tích phù hợp chiến lược (Phân tích SWOT) Phân tích Cơ hội Đe đọa O1.Đáp ứng tốt nhu cầu T1.Gia tăng chi phí y tế T2.Đòi hỏi nguồn lực khách hàng ; T3 Cạnh tranh gay gắt O2.Tăng nhu cầu T4 Tăng sư kiểm soát, O3.Tăng đầu tư vào ngành can thiệp vào ngành phủ Nhóm: WELLPOINT Trang 79 Điểm mạnh QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC S1.Danh mục GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm sản S1.O1:Tuyển dụng S1.T1 Đơn giản hóa hệ phẩm rộng lớn, có người làm vị trí cấp cao thống hành ( chuyển thương hiệu đối thủ cạnh tranh, đào đổi hồ sơ y tế điện tử ), S2.Khả thương tạo phát triển nhân viên xây dựng nhiều kế hoạch lượng nhà cung cấp để quản lý danh mục tiết kiệm chi phí S3 Nhà lãnh đạo thị sản phẩm rộng rãi S3.T2T3 Thực phát trường số dịch S2.O1.O2: Giải pháp tiếp triển dịch vụ thông qua vụ chăm sóc sức khỏe thị, phân phối, sản phẩm mua lại số công ty giá phù hợp với nhu hàng đầu như: Wellchoice, cầu phân khúc Decare Dental, AIM khách hàng, kết nối với hệ S3.T4 Tập trung phục vụ thống thông tin phát phân nhóm khách hàng triển trang web phủ FEP, S3.O3: Nghiên cứu chương trình thuộc phát ngăn chặn phủ: Medicare, Medicaid lỗi nghiêm trọng y tế, nghiên cứu xu hướng dẫn đến bệnh quốc gia: béo Điểm yếu phì, tiểu đường, tim mạch, phổi, ung thư vú… W1 Rủi ro cao, tài W1.O1 Sử dụng công cụ W1.T1 Tận dụng không ổn định tài phái sinh để mục nguồn lực từ chiến (nợ nhiều, ) đích bảo hiểm rủi ro, W2 Chi phí hoạt không cho mục đích động cao, kinh doanh đầu cơ; chủ yếu hoạt động W2.O2 Mua lại Decare thị trường nội địa Dental có dịch vụ quốc lược công ty như:thực mua lại, liên minh để gia tăng khách hàng nguồn lực từ công ty tế, liên doanh Ấn Độ W1T2 Bán công ty Dược liên kết nước chữa tập trung vào hoạt bệnh động kinh doanh chính; liên minh với đối tác Nhóm: WELLPOINT Trang 80 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm VIII Bản chất nguồn gốc lợi cạnh tranh WLP có lợi cạnh tranh Một điều kiện để công ty có lợi cạnh tranh công ty phải có lợi nhuận mức trung bình  Điều kiện cần Ln ròng biên 2004 6.4% 2005 6.3% 2006 5,5% 2007 6.7% 2008 3,3% 2009 5,2% 2010 4,9% Wellpoint,inc Ln ròng biên ngành 5.2% 6.1% 5.4% 6.2% 2.2% 4.9% 4.7% Từ năm 2004- 2010 công ty có lợi nhuận ròng biên cao so với trung bình ngành Như vậy, công ty có lợi cạnh tranh  Điều kiện đủ • Tập trung nguồn lực việc đáp ứng khách hàng vượt trội: Công ty tạo sản phẩm dịch vụ có thương hiệu cho khách hàng Điều tạo dựng cho WLP lợi cạnh tranh, công ty mong muốn có thoả mãn nhu cầu khách hàng Lợi cạnh tranh WLP thể nhiều khía cạnh: + Lãnh đạo: Với giá trị “ customer first” Sứ mệnh công ty, điều tạo nên cam kết đáp ứng vượt trội toàn đội ngũ lãnh đạo công ty để đáp ứng nhu cầu khách hàng Cam kết mạnh mẽ WellPoint với đa dạng giúp hiểu rõ đáp ứng nhu cầu phúc lợi y tế cộng đồng khách hàng mà công ty phục vụ Cộng tài công ty, với kỹ khác nhau, kinh nghiệm tảng họ, tất điều làm tăng cường khả để cung cấp giải pháp sáng tạo hội chăm sóc sức khỏe thách thức Tại WellPoint, biết tài sáng tạo môi trường cộng tác Văn hóa, bao gồm khuyến khích cộng để mang lại ý tưởng niềm đam mê công việc làm việc với để phát triển sản phẩm dịch vụ cải thiện sống thành viên sức khỏe cộng đồng Ngoài công ty đầu tư phát triển nguồn nhân lực mạnh mẽ để có nguồn lực chuyên sâu để hoạt động kinh doanh hiệu Nhóm: WELLPOINT Trang 81 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm + Hiểu biết khách hàng: Đánh giá sức khỏe, miễn phí trực tuyến : công cụ có giá trị giúp thành viên khách hàng công ty kiểm tra tình trạng sức khỏe cách trả lời vài câu hỏi đơn giản tiền sử sức khỏe, lối sống gia đình họ Từ công cụ công ty biết khách hàng tình trạng sức khỏe họ để đưa giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu họ; Hệ thống thông tin công ty xây dựng phát triển nhiều trang web trực tuyến nhằm hổ trợ đáp ứng khách hàng cách nhanh chóng,… Công cụ khảo sát Zagat: giúp giải nhu cầu chưa đáp ứng tương tác peer-to-peer chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng" Zagat biết đến rộng rãi đáng tin cậy khả để giúp người chia sẻ học hỏi từ kinh nghiệm người tiêu dùng WellPoint đưa công cụ Web MyHealth sáng tạo cho thành viên chuyên gia chăm sóc sức khỏe Mới đánh giá dựa Web làm cho dễ dàng hết để thành viên hiểu rủi ro sức khỏe cá nhân họ cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể họ cách lựa chọn điều trị phù hợp Wellpoint tạo thông tin y tế cá nhân WebMD web y tế đáng tin cạnh cho thành viên đưa định cách tự chăm sóc sức khỏe, thuốc men, bảo mật thông tin hồ sơ cá nhân, truy cập thông tin trang web tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc thành viên nhà cung cấp dịch vụ Bên cạnh công ty cộng tác với nhiều đối tác để tăng cường khả phục vụ, số SoloHealth: công ty công nghệ định hướng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng để giúp cung cấp cho người tiêu dùng có quyền truy cập thuận tiện để thông tin sức khỏe giữ gìn sức khỏe • Thỏa mãn nhu cầu khách hàng: Phục vụ theo yêu cầu thay đổi khách hàng: không ngừng đổi cung cấp sản phẩm đa dạng với danh mục sản phẩm rộng lớn Khi gia đình phát triển, nhu cầu họ cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện linh hoạt phát triển với họ Đó lý WellPoint cung cấp phạm vi rộng linh hoạt dịch vụ cho gia đình ngày tăng làm việc với người sử dụng lao động thực chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện Nhóm: WELLPOINT Trang 82 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Với việc nghiên cứu nhiều khách hàng công ty cho nhiều giải pháp cho việc đáp ứng nhu cầu khách hàng: Đầu tư phát triển viện nghiên cứu HealthCore nhằm đưa giải pháp hợp lý, giúp công ty nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng Một số nghiên cứu công ty : - Nghiên cứu xu hướng dẫn đến nguyên nhân đe dọa đến bệnh béo phì tiểu đường - WellPoint thực nghiên cứu phát ngăn chặn lỗi nghiêm trọng y tế Giai đoạn kế hoạch bao gồm 11 kiện ngăn ngừa bất lợi sửa đổi mở rộng tương lai - Công ty nghiên cứu cách thức điều trị hiệu cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, đặc biệt bệnh tim mạch, thuốc lá… - Nghiên cứu tìm phương pháp hiệu việc điều trị ung thư vú - Nghiên cứu biện pháp hiệu thực tế so sánh Thuốc điều khiển hen suyễn Trong nhiều 2005-2010 trao tặng danh dự công ty “bảo vệ chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tốt hàng đầu Mỹ “ URAC: tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, biết đến nhà lãnh đạo việc thúc đẩy chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua chương trình mình, công nhận đo lường hàng đầu có trụ sở hoạt động Mỹ WellPoint nhận giải thưởng bạc cho thành viên chương trình Advantage MyHealth Các đánh giá bảng điều khiển 20 thành viên phân biệt ban giám khảo độc lập có uy tín, bao gồm chuyên gia công nhận việc đánh giá chương trình, phối hợp chăm sóc, công nghệ thông tin y tế, người sử dụng lao động định mua an toàn cho bệnh nhân Nhóm: WELLPOINT Trang 83 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Theo đánh giá ACSI số thỏa mãn khách hàng hoạt động công ty Mỹ công ty Wellpoint,inc nằm vị trí cao so với công ty ngành, mức độ đánh gián qua năm 2005-2010 mức cao ổn định Điều cho ta thấy dịch vụ mà công ty đáp ứng khách hàng đánh giá cao Nguồn gốc lợi cạnh tranh khả tiềm tàng 2.1 Nguồn gốc lợi cạnh tranh Sự vượt trội đáp ứng khách hàng Wellpoint dựa nguồn lực bao gồm: nhân sự, danh tiếng • Nhân sự: Những người WLP nhà tài Bên cạnh đó, với văn hoá xây dựng nhà lãnh đạo từ bên công ty, WLP tạo Nhóm: WELLPOINT Trang 84 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm lợi cạnh tranh nhà lãnh đạo tương lai người am hiểu rõ văn hoá công ty, chiến lược dễ dàng thực chúng Một số nhà lãnh đạo cấp cao công ty: • Angela Braly : Với ưu điểm bật bà, sau vài năm làm việc cho WellPoint, Angela Braly bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch kiêm CEO Bằng đóng góp lớn lĩnh vực chăm sóc y tế cộng đồng, năm 2007, tạp chí kinh doanh St.Louis bầu Angela Braly 25 phụ nữ có ảnh hưởng kinh doanh coi 25 phụ nữ đứng đầu lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ Cô tạp chí Forbes chọn người phụ nữ quyền lực thứ 16 giới, xếp người dẫn chương trình tiếng, Oprah Winfrey • Cannon: Trước làm cho Wellpoint, ông Cannon luật sư chuyên kiện tụng chứng khoán trải qua 19 năm với loạt vai trò quan trọng Tổng công ty CIGNA- đối thủ quan trọng Wellpoint • Lori Beer: phó chủ tịch điều hành lĩnh vực kinh doanh đặc biệt công nghệ thông tin công ty, thành viên đội ngũ lãnh đạo điều hành, Cô chịu trách nhiệm sản phẩm đặc biệt bao gồm: nha khoa, mắt, khuyết tật, sống bồi thường tai nạn lao động Bà Beer có 20 năm công nghệ kinh nghiệm kinh doanh liên quan, có 14 năm WellPoint Cô có hồ sơ theo dõi chứng minh việc thực đổi mới, tối đa hóa đầu tư công nghệ cung cấp hiệu chi phí Bà công nhận Profiles đa dạng Tạp chí ""Women Worth Watching” tạp chí bảo hiểm Công nghệ "Elite Eight" (2009 2010) • Harlan Levine, MD: Phó chủ tịch điều hành, Health Solutions toàn diện Tiến sĩ Levine kiếm y khoa từ Đại học California, San Francisco hội đồng quản trị có xác nhận Internal Medicine Trước theo đuổi nghiệp y tế mình, Tiến sĩ Levine tham dự Harvard College, nơi ông nhận cử nhân khoa học sinh học Trước đây, Tiến sĩ Levine làm việc cho doanh nghiệp quản lý Y tế Towers Watson nhà lãnh đạo quốc gia Trong vai trò này, ông lại tập trung tài sản trí tuệ thực hành để gắn kết với nhu cầu thị trường bài-sức khỏe-chăm sóc-cải cách hướng dẫn phát triển chiến lược công ty cho sáng kiến minh bạch giá, nhà cung cấp dịch vụ ký kết hợp đồng hỗ trợ khách hàng bệnh viện để theo đuổi Tổ chức Chăm sóc trách nhiệm Nhóm: WELLPOINT Trang 85 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Randy Brown -Phó Chủ tịch -Giám đốc Nhân sự- Randy Brown phó chủ tịch điều hành Giám đốc Tài nguyên WellPoint, Inc Trước gia nhập WellPoint vào năm 2001, ông Brown phục vụ loạt vai trò lãnh đạo nguồn nhân lực cho RCA (1982-1987), GE (1987-1991) Thomson Multimedia (1991-2001) Thomson, ông Brown phó chủ tịch nguồn nhân lực cho 25.000 liên kết Hoa Kỳ, Canada, Mexico Brazil Và thuê làm cho công ty Anthem, Inc • Ken Goulet: Trước thực vai trò mình, ông Goulet phục vụ loạt vai trò lãnh đạo điều hành WellPoint.Trước vai trò quản lý chung mình, ông Goulet có 32 năm kinh nghiệm ngành bảo hiểm y tế quản lý, kinh doanh, chiến lược, hoạt động kinh doanh thực kế hoạch Và trước gia nhập công ty, ông Goulet dành 23 năm Tổng công ty CIGNA Trong suốt thời gian CIGNA, ông tổ chức số quản lý, bán hàng điều hành hoạt động • Danh tiếng thương hiệu: - Đối với khách hàng: Hiệp Hội BCBS tổ chức liên bang quốc gia 38 đơn vị kinh doanh độc lập Hiệp hội sở hữu quản lý ý tưởng thương hiệu Blue Cross Blue Shield 170 quốc gia vùng lãnh thổ khắp giới Các khoản tài trợ Hiệp hội cấp giấy phép cho công ty độc lập sử dụng nhãn hiệu tên khu vực địa lý độc quyền, cung cấp kế hoạch chăm sóc sức khỏe hàng đầu Mỹ Công ty Wellpoint cấp phép độc quyền thương hiệu Blue Cross Blue Shield 14 bang, WellPoint thừa hưởng thương hiệu tiếng uy tín hoạt động kinh doanh Điều lợi cạnh tranh đặc biệt có giá trị kinh doanh bảo hiểm y tế - Đối với nhà cung cấp: Nhà cung cấp đa dạng: "Nhà cung cấp đa dạng phần thiếu chiến lược kinh doanh WellPoint Nhà cung cấp đa dạng giúp cho WellPoint thực hoạt động kinh doanh hiệu đáp ứng tốt cho khách hàng họ, hỗ trợ nỗ lực WLP để tăng cường mở rộng nơi WLP hoạt động Một sở cung cấp đa dạng mở cánh cửa cho mới, nhiều sản phẩm giá phải dịch vụ để giúp thành viên công ty có sống khỏe mạnh Thông qua Chương trình Nhóm: WELLPOINT Trang 86 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm Đa dạng Nhà cung cấp công ty, công ty cam kết đa dạng hóa sở cung cấp công ty bao gồm : minority-owned, women-owned, veteran-owned, GLBT (Gay, Lesbian, Bi-Sexual, Transgender)-owned and disabled-owned businesses wherever possible Thực tế, nhiều năm qua, công ty dành gần 49% với nhà cung cấp chứng nhận đa dạng Quy mô lớn Wellpoint giúp thương lượng điều khoản thuận lợi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế bệnh viện bác sĩ, giảm chi phí cung cấp lợi cạnh tranh Công ty thiết lập quy tắc ứng xử nhà cung cấp dựa giá trị tảng công ty; sở trách nhiệm tôn trọng lẫn đôi bên trình thực hoạt động kinh doanh 2.2 Khả tiềm tàng • Khả thương lượng với nhà cung cấp Khả công ty khả thương lượng nhà cung cấp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế bệnh viện bác sĩ; để đảm bảo trì mức độ phục vụ dịch vụ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khách hàng ổn định xuyên suốt Thật vậy, để thực tốt khả công ty không ngừng nổ lực sử dụng nguồn lực nhân danh tiếng thương hiệu để tiếp tục phát triển, cộng tác mạnh mẽ với đối tác để có hệ thống liên kết mạnh mẽ phục vụ hoạt động phạm vi rộng lớn WLP có truyền thống xây dựng lãnh đạo từ bên tổ chức, với đội ngũ ban lãnh đạo có lực cao, kinh nghiệm tạo điều kiện cho việc quản lý cách hiệu hoạt động xây dựng mạng lưới liên kết rộng lớn gắn kết với nhau, phát triển mạng nhà cung cấp thông qua đàm phán hợp đồng, phát triển mối quan hệ lâu dài Tập trung vai trò ký kết hợp đồng đàm phán điều khoản hợp đồng, giao dịch yêu cầu cần có khả quản lý có lực, đặc biệt phải xây dựng cộng tác với nhà cung cấp quan trọng công ty Năng lực lãnh đạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc khai thác hiệu liên kết nguồn tài nguyên, dự án / sáng kiến đặc biệt, quy hoạch mạng lưới hàng đầu nỗ lực ký kết hợp đồng, hỗ trợ quản lý việc lập kế hoạch phát triển mạng lưới Để quản lý nhà cung cấp hiệu công ty xây dựng tập hợp tiêu chuẩn công ty, hoạt động kinh doanh yêu cầu quản lý (gọi chung "Quy tắc ứng xử nhà cung cấp "), mà tất nhà cung cấp WellPoint phải tuân thủ là: tiêu Nhóm: WELLPOINT Trang 87 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm chuẩn nơi làm việc, sử dụng tài sản công ty, kinh doanh thực tiễn, thông tin bảo mật Với nổ lực công ty xây dựng mạng lưới nhà cung cấp đa dạng có vai trò quạn trọng công ty Với mạng liên kết rộng lớn bao gồm : 90% tổng số bệnh viện quốc gia, 80% tổng số chuyên gia quốc gia khách hàng tiếp cận cách dễ dàng, cung cấp dịch vụ sản phẩm có thương hiệu đem lại lợi cạnh tranh cho công ty Sự ổn định nhà cung cấp công ty giúp công ty cung cấp giải pháp lợi ích sức khỏe hiệu quả, cung cấp cho khách hàng danh mục đầu tư rộng tích hợp kế hoạch chăm sóc sức khỏe dịch vụ liên quan, với loạt sản phẩm đặc biệt sống lợi ích bảo hiểm ốm đau, nha khoa, thị lực, hành vi sức khỏe hưởng lợi dịch vụ, bảo hiểm chăm sóc dài hạn khoản chi tiêu linh hoạt Năng lực cốt lõi Nguồn lực khả Nguồn lực Nhân Thương hiệu sản phẩm BCBS Khả thương lượng nhà cung cấp Khó bắt Đáng giá Hiếm X - chước - Khó thay X - X - X X X X - Năng lực cốt lõi WLP Khả thương lượng với nhà cung cấp nhờ điều mà công ty cung cấp nhu cầu đa dạng cho khách hàng để tạo nên lợi cạnh tranh cho công ty Nhóm: WELLPOINT Trang 88 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm PHẦN D: KẾT LUẬN Từ phân tích môi trường bên phân tích bên công ty cho thấy chiến lược tạo dựng lợi cạnh tranh mà Wellpoint,inc thực dựa tảng lực cốt lõi hoàn toàn phù hợp với thay đổi môi trường; giúp công ty đạt sứ mệnh đề trở thành nhà cung cấp hàng đầu lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhóm: WELLPOINT Trang 89 ...QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm MỤC LỤC Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm PHẦN A: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, SỨ MỆNH CỦA WELLPOINT, INC... khách hàng chúng tôi, cấp phép thành viên quản trị Hội đồng quản trị Hiệp hội dẫn đầu nỗ lực phối hợp toàn hệ thống Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm  Hiệp hội... nhìn thấy phù hợp chiến lược hấp dẫn xem công ty kết hợp mạnh mẽ vị trí để cạnh tranh thị trường :Từ quan điểm Nhóm: WELLPOINT Trang QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GVHD:TS Nguyễn Thanh Liêm WellPoint, liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chiến lược WELLPOINT, Quản trị chiến lược WELLPOINT, Quản trị chiến lược WELLPOINT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay